GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
(Tác giả: Trần Tấn Lợi)
(Bạn có thể tải về máy của mình thông qua các file đính kèm ở phần cuối trang này)
 
    Trang này giới thiệu một số các tài liệu tham khảo của cùng tác giả: TRẦN TẤN LỢI trong lĩnh vực cung cấp điện, lĩnh vực mà tác giả đã có khá nhiều kinh nghiệm cả trong thực tế lẫn trong lý thuyết. Tuy vậy đây cũng chỉ là những tài liệu tham khảo mà thôi, vì chúng mới chỉ dừng lại ở mức các tài liệu tóm tắt chưa xuất bản thành sách, do nó còn chứa khá nhiều lỗi chế bản, cũng như còn khá nhiều vấn đề chuyên môn chưa được đề cập một cách đầy đủ, mong Bạn đọc thông cảm. 
 
 

 

 

 

1. Bài giảng hệ thống cung cấp điện:
    Đây là tập đề cương bài giảng chi tiết, được tác giả viết để dùng chung cho tất cả các sinh viên ngành Điện (bao gồm Tự động hóa Xí nghiệp, Đo lường tinh học, thiết bị điện; Hệ thống điện...), nó cũng còng được dùng cho ngạch  kỹ sư kinh tế điện đang theo học tại trường đại học Bách khoa Hà Nội. Bạn đọc có thể tải xuống từ file BG-CCD.DOC trong tệp đính kèm tại cuối trang này. 
 
2.  Hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện:
    Đây là tập đề cương chi tiết của riêng tác giả, dùng cho việc hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện cho các chuyên ngành học có làm đồ án môn học. Tài liệu này chỉ là đề cương hướng dẫn nên không chứa đựng các tài liệu tra cứu bên trong. Bạn đọc có thể tải xuống từ file HD-DAMH-CCD.DOC trong tệp đính kèm tại cuối trang này. 
 
3. Câu hỏi thi mở vở môn học cung cấp điện:
    Đây là tài liệu hướng dẫn ôn tập để thi tốt theo cách mở vở, thường được tác giả cho sinh viên của mình thi sau các khóa học môn cung cấp điện cùng tác giả. Bạn đọc có thể tải xuống từ file CH_thi_CCD&KTCS.DOC trong tệp đính kèm tại cuối trang này. 
 
4. Hướng dẫn bài tập dài môn học cung cấp điện:
    Đây là tập đề cương chi tiết của riêng tác giả, dùng cho việc hướng dẫn bài tập dài môn học cung cấp điện cho các chuyên ngành học có làm bài tập dài. Tài liệu này chỉ là đề cương hướng dẫn nên không chứa đựng các tài liệu tra cứu bên trong. Bạn đọc có thể tải xuống từ file HD-BTD-CCD.DOC trong tệp đính kèm tại cuối trang này. 
 
5. Bài tập có lời giải:
    Đây là tập tài liệu gồm một số dạng bài tập cung cấp điện có lời giải, nhằm cung cấp một số kiến thức tham khảo để hoàn thiện bài tập dài, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp môn học hệ thống cung cấp điện. Bạn có thể tải tập dữ liệu này trong file BAITAPMAU.DOC trong tệp đính kèm ở cuối trang này. 

6. Bài giảng cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng:
    Đây là tập bài giảng chi tiết, được tác giả viết để dùng chung cho sinh viên ngành điện, điện tử trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, hoặc các ngành khác tương đương. Tài liệu này có thể tải xuống từ file CCD-KTCS.DOC 

Phần dưới đây là nội dung file CH_thi_CCD&KTCS.DOC

CÂU HỎI THI CHO SVKDCNHN-K18

(ĐỀ THI ĐƯỢC PHÉP THAM KHẢO TÀI LIÊU)

 1. Hộ dùng điện cho xí nghiệp được phân loại theo chỉ tiêu các nào? dùng để làm gì? Hãy nêu các cách phân loại đó.
 2. Đồ thị phụ tải hàng ngày, tháng, năm, được dùng vào việc gì trong thiết kế cung cấp điện? Hãy nêu ý nghĩa và phạm vi sử dụng của từng loại.
 3. Tại sao phải tính phụ tải tính toán? Có những phương pháp nào để tính phụ tải tính toán theo điều kiện phát nóng (chỉ trình bầy tên các phương pháp và phạm vi sử dụng của chúng).
 4. Việc đưa ra khái niệm Tmax và  t  nhằm mục đích gì?   Tmax và t được dùng vào  việc gì trong thiết kế CCĐ ?. Hãy nêu cách tính.
 5. Khi có 2 phương án cần so sánh kinh tế kỹ thuật người ta lấy chỉ tiêu nào để lựa chọn phương án - Hãy nêu cách tính.
 6. Khi có nhiều phương án cần so sánh kinh tế kỹ thuật người ta sẽ dựa trên chỉ tiêu nào để lựa chọn phương án? Nếu muốn kể đến cả độ tin cậy CCĐ của các PA’ nữa thì làm thế nào?.
 7. Người ta dựa trên tính chất gì để xây dựng các qui tắc tính quá tải máy biến áp? Việc tính quá tải máy biến áp nhằm mục đích gì? - hãy nêu các qui tắc chính.
 8. Vận hành kinh tế trạm biến áp nhằm đạt đến mục tiêu tổng thể nào? Hãy trình bầy cụ thể cách vận hành kinh tế cho các trạm biến áp.
 9. Tiết diện dây dẫn chọn theo điều kiện pháp nóng cho phép sẽ đảm bảo được điều kiện gì? Hãy nêu cách chọn.
 10. Tiết diện dây chọn theo  DUcf sẽ bảm bảo được điều kiện kỹ thuật nào? Hãy nêu cách tính.
 11. Chọn dây theo điều kiện kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tổng thể nào?. Khi nào thì người ta sẽ chọn dây theo phương pháp này? Hãy nêu cách chọn.
 12. Sơ đồ thay thế đường dây được xây dựng để làm gì?.  Các phần tử của sơ đồ thay thế đặc trưng cho các đại lượng nào?; Hãy nêu cách tính các phần tử đó.
 13. Sơ đồ thay thế máy biến áp được xây dựng để làm gì? Trong tính toán hệ thống điện người ta hay sử dụng loại sơ đồ thay thế nào?; Hãy nêu cách tính các thông số của sơ đồ thay thế máy biến áp (máy biến áp 2 cuộn dây).
 14. Tại sao nâng cao hệ số cosj sẽ giảm được DP, DA, DU  và tăng khả năng truyền tải của hệ thống (đường dây và máy biến áp).
 15. Có cách nào không cần bù công suất phản kháng mà vẫn nâng cao được hệ số cosj của lưới ?. Hãy nêu các biện pháp đó.
 16. Thực chất của việc nâng cao hệ số cosj tự nhiên là gì?  Hãy nêu cách các biện pháp cụ thể.
 17. Hãy phân tích ưu nhược điểm của 2 loại thiết bị bù dùng trong hệ thống CCĐ. Thường được dùng ở đâu? trong hệ thống cung cấp điện.
 18. Hãy chứng minh rằng độ sáng của một bóng đèn chưa hẳn phụ thuộc vào công suất tiêu thụ của đèn.
 19. Có những điều kiện nào để chọn máy cắt điện. Nếu những điều kiện đó không được đảm bảo thì khi nào máy cắt sẽ bị hỏng và hỏng ở bộ phận nào? (không nêu nhiệm vụ cấu tạo).
 20. Các khí cụ điện chỉ được chọn theo các điều kiện dài hạn (Uđm ; Iđm) đã đủ chưa? Vì  sao? và cần phải bổ xung thêm các điều kiện nào khác?
 21. Tính tổn thất công suất trong mạng điện nhằm mục đích gì trong thiết kế hệ thống điện? Hãy cho ví dụ cụ thể và nêu cách tính.
 22. Vì sao phải tính tổn thất điện áp trên đường dây? Hãy nêu cách tính tổn thất điện áp cho đường dây cung cấp (phương pháp đồ thị và giải tích).
 23. Vì sao phải tính tổn thất điện áp trên đường dây? Hãy nêu cách tính tổn thất điện áp cho đường dây mạng phân phối (phụ tải tập chung và phụ tải phân bố đều).
 24. Tại sao khi bù công suất phản kháng cho một trạm biến áp người ta lại thường phải tiến hành phân phối dung lượng bù về phía cao và hạ áp của trạm trước, sau đó mới đặt vấn phân nhỏ đặt sâu về phía phụ tải? (hãy nêu cách phân phối đó).
 25. Có những phương pháp chọn tiết diện dây dẫn nào? Khi nào thì nên sử dụng phương pháp đó và nếu sử dụng phương pháp đó thì có cần kiểm tra lại tiết diện của dây theo một phương pháp khác nào không? vì sao?
 26. Nếu muốn vừa đảm bảo tiêu chuẩn DUcfDAmin thì tiết diện dây dẫn nên được chọn như thế nào? Hãy nêu cách chọn.
 27. Khi có yêu cầu về thiết kế CCĐ cho một trạm bơm, một xưởng sản xuất hay một khu vực cụ thể nào đó; thì theo Bạn cần phải tiến hành những công việc cụ thể nào? (nêu trình tự tên các công việc cần phải tiến hành)?.
 28. Các phương pháp tính toán chiếu sáng đều phải dựa trên chỉ tiêu nào để tiến hành tính. Có những nhóm phương pháp tính nào? và chúng thường được dùng tại đâu vì sao?
 29. Tại sao phải tính phụ tải đỉnh nhọn? Việc tính phụ tải đỉnh nhọn cho một nhóm máy (công thức tính được xây dựng trên quan điểm nào?). Hãy nêu cách tính.
 30. Tại sao khi chọn tiết diện dây cáp cho mạng hạ áp người ta lại qui định là phải kiểm tra theo các điều kiện phối hợp với các thiết bị bảo vệ?  ; (việc qui định như vậy nhằm chánh hiện tượng gì)? Hãy nêu cách tính.
 31. Điều kiện phối hợp giữa aptomat và dây dẫn nhằm mục đích gì? Nếu điều kiện đó không được thỏa mãn thì điều gì sẽ xẩy ra và xẩy ra tại thời điểm nào. Hãy nêu cụ thể từng điều kiện đó.
 32. Cầu dao cách ly được chọn theo các điều kiện nào? nhằm bảo vệ cho nó khỏi bị phá hỏng về phương diện nào? (nêu ý nghĩa cụ thể của từng điều kiện).
 33. Máy cắt phụ tải  được chọn theo các điều kiện nào? nhằm bảo vệ cho nó khỏi bị phá hỏng về phương diện nào? (nêu ý nghĩa cụ thể của từng điều kiện).
 34. Cầu chì được chọn theo các điều kiện nào? nhằm bảo vệ cho nó khỏi bị phá hỏng về phương diện nào? (không nêu nhiện vụ, cấu tạo, cần nêu ý nghĩa cụ thể của từng điều kiện).
 35. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa quá tải bình thường và quá tải sự cố của máy biến áp, chúng được dùng vào khâu nào trong thiết kế hệ thống điện?
 36. Có cách nào không cần thay đổi nguồn sáng mà vẫn có khả năng tăng độ rọi tại một phòng học đã được bố trí đèn? (Chứng minh và tìm biện pháp khả thi).
 37. Mọi phương pháp tính toán chiếu sáng đều nhằm mục đích thỏa mãn đại lượng kỹ cơ bản nào?, có những nhóm phương pháp chính nào (nêu tên và sự khác biệt của các phương pháp đó).


ĉ
Loi Trantan,
20:13, 10 thg 11, 2013
ĉ
BG-CCD.DOC
(3656k)
Loi Trantan,
00:54, 20 thg 9, 2011
ĉ
CCD-KTCS.doc
(4934k)
Loi Trantan,
21:03, 2 thg 8, 2016
ĉ
Loi Trantan,
02:41, 28 thg 11, 2016
ĉ
Loi Trantan,
09:02, 22 thg 4, 2012
ĉ
Loi Trantan,
09:02, 22 thg 4, 2012
Comments