Giáo Dân Suy Niệm 2020
=================================== 

TIN VỮNG và BỀN TIN

T2/CN14TN - PHÚC ÂM: Mt 9, 18-26
"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
-- Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.    

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trong bài đọc 1: Trích sách Tiên Tri Hôsê (Hs 2, 16. 17c-18. 21-22)
-- Thiên Chúa không muốn làm ÔNG CHỦ quyền quý cao xa mà Người muốn sống gần gũi mật thiết với chúng ta như NGƯỜI CHỒNG: "TA SẼ ĐÍNH HÔN VỚI NGƯƠI ĐẾN MUÔN ĐỜI. TA SẼ ĐÍNH HÔN VỚI NGƯƠI TRONG CÔNG BÌNH VÀ CHÍNH TRỰC, TRONG TÌNH YÊU VÀ THƯƠNG XÓT. TA SẼ ĐÍNH HÔN VỚI NGƯƠI TRONG SỰ TRUNG TÍN VÀ NGƯƠI SẼ BIẾT TA LÀ CHÚA".

Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa muốn gần gũi thân mật trong công bình và chính trực? Con người thất tín bất trung sao Chúa lại trung tín yêu thương và đầy lòng thương xót? À thì ra, Chúa là Thiên Chúa của TÌNH YÊU nên Chúa muốn tương quan nên một với chúng con để chúng con được nên một mật thiết với Thiên Chúa và khỏi bị hư mất.
-- Lời Chúa Giêsu nguyện: "Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ Lời mà họ tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con" (Ga 17,20-21).

Đấy, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước, Thiên Chúa vẫn trung tín, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương và Người luôn luôn gần gũi với con người. Vậy, chần chờ gì nữa? Hãy đến và hiệp nhất với Người.

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hôm nay, quả thật Thiên Chúa đang ở với con người. Thiên Chúa đầy lòng thương xót với những ai trông cậy và tin thật vào Người:
-- "NÀY CON, HÃY VỮNG LÒNG. ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CỨU THOÁT CON". Người đàn bà bị băng huyết đã được khỏi vì tin rằng: Chỉ lén chạm vào vạt áo Chúa giữa đám đông thì được lành bệnh. Và bà đã chạm được LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và liền hết bệnh.
-- Thái độ Chúa Giêsu quan tâm mau mắn đáp lại lời van xin của ông Giaia trưởng hội đường đã chứng minh rằng: Những khắc khoải đau buồn của ông Giaia cũng là của Chúa Giêsu, ông đã chạm đến LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Và Chúa Giêsu đã cho con ông được sống lại.

Điều quan trọng là làm thế nào để Thiên Chúa chạnh lòng quan tâm mau mắn đáp lại lời cầu của chúng ta?
1. Tin vững như ông Giaia: 'Lạy Ngài, xin Ngài đặt tay lên nó thì nó liền sống lại'. Ông trưởng hội đường Giaia đã tin và tuyên xưng quyền năng Thiên Chúa trước mặt đám đông dù người nhà và bạn bè hay thân hữu cười nhạo ông điên rồ. Và rồi với quyền năng Thiên Chúa, mọi sự đều có thể như lòng ông đã ước mong.
2. Tin bền như bà bị băng huyết 12 năm: Mười hai năm bà vẫn kêu cầu; 12 năm, bà vẫn đợi Thiên Chúa; 12 năm, bà vẫn vững tin... để rồi vì căn bệnh, vì phận thấp hèn, vì tội lỗi bất xứng, bà không dám đối mặt với Chúa Giêsu, chỉ có thể lén lút chạm đến vạt áo Người, chạm đến lòng thương xót của Chúa. Lòng tin khiêm nhu bền vững của bà đã cứu thoát bà: "NÀY CON, HÃY VỮNG LÒNG".

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: "THẦY BẢO THẬT ANH EM: NẾU ANH EM CÓ LÒNG TIN LỚN BẰNG HẠT CẢI THÔI, THÌ DÙ ANH EM CÓ BẢO NÚI NÀY: 'RỜI KHỎI ĐÂY, QUA BÊN KIA!' NÓ CŨNG SẼ QUA, VÀ SẼ CHẲNG CÓ GÌ MÀ ANH EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC" (Mt 19,20). 

Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời, nhìn vào đời sống hiện tại, con tự hỏi: "Đức tin của ngươi được bao lớn?"... con buồn bã trả lời: "Chưa được thấy con 'tin thật' mấy lần, thì có cỡ kích đâu mà để đo lường". Con thiếu lòng tin, con thiếu kiên trì... một trong hai điều con cần có là: Tin vững chắc và tin kiên trì, nhưng con không có một. Xin Chúa thương cứu con, thương xót con Chúa ơi! Cho con tin thật Chúa đang yêu con, đang sống với con, đang muốn nên một với con để luôn nhớ tôn thờ tình yêu Chúa và vững tin phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3378459995518507


=================================== 

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

CN12TN - PHÚC ÂM: Mt 11, 25-30
"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai --
-- "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Cha ơi, chúng con đã có dịp suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu trên đây trong dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (19/6) vừa qua. Và hôm nay, con muốn nhìn ngắm Trái Tim dịu hiền và khiêm nhượng của Chúa Giêsu thêm lần nữa. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến soi sáng mở lòng con suy.

KHIÊM NHƯỢNG
-- Chúa Giêsu là Vua cả vũ trụ, là Con Một của Đức Chúa Cha, là ánh sáng ban sự sống cho nhân loại, và nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Chúa Giêsu khiêm nhường rời khỏi Ngôi Vị cực cao cực trọng để hạ phàm nhập thế nơi Mẹ Maria (Nữ Tì Hèn Mọn), khiêm hạ được sinh ra giữa cảnh không nhà giá rét, khiêm tốn sống lưu vong nơi Ai Cập quê người, khiêm nhu sinh sống và lớn lên tại làng quê hẻo lánh Nadarét. Sống kính yêu dưỡng phụ Giuse, hết lòng học cách vâng phục của Mẹ Maria, và tuyệt đối tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha mọi đàng. Chúa Giêsu khiêm nhượng tuân phục luật Môsê (Ta đến không phải để thay đổi lề luật nhưng để kiện toàn), và tuân giữ pháp luật thế trần (của Xêda hãy trả cho Xêda).

DỊU HIỀN
-- Chúa Giêsu là Vua trên các vua, nhưng Người rất dịu dàng hiền lành với mọi người kể cả những kẻ chống đối và bắt giết Người: "Lạy Cha, xin Cha tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,34).

Phải chăng, chính sự yêu thương vô vàn vô biên vô bờ của Chúa Giêsu đã làm cho Người trở nên dịu hiền vô xong và khiêm nhường vô hạn... toàn thể vô vô của Người đã khiến Trái Tim Người bừng cháy lửa mến yêu loài người chúng ta.

Nhìn vào Thánh Tâm Chúa, chúng ta thấy Trái Tim Người không còn ở bên trong mà lồi hẳn ra bên ngoài. Phải chăng tình yêu Chúa chỉ biết cho đi cho đi và cho đi; hay nói một cách khác, Chúa Giêsu đang khao khát tình yêu của chúng ta, một tình yêu biết chia sẻ cho đi và cho đi như Chúa Giêsu vậy... và Người mời gọi chúng ta: "HÃY HỌC CÙNG TA, VÌ TA DỊU HIỀN VÀ KHIÊM NHƯỢNG TRONG LÒNG".

Vâng, thưa Chúa:
-- Chúng con phải KHIÊM NHƯỢNG và DỊU HIỀN như Chúa Giêsu để có thể chuyện lớn hóa nhỏ và chuyện nhỏ biến không mà yêu thương vui sống.
-- Chúng con phải KHIÊM NHƯỢNG và DỊU HIỀN như Chúa Giêsu để mọi ách chúng con mang trở nên nhẹ nhàng và êm ái, nhờ đó chúng con dễ dàng bao dung vô lượng đem bình an và hạnh phúc đến mọi người.
-- Và nhờ KHIÊM NHƯỢNG và DỊU HIỀN, chúng con có thể trở nên những kẻ bé mọn để Ba Ngôi Thiên Chúa mạc khải cho những bí nhiệm của Thiên Chúa và ban phát cho chúng con những gì cần thiết trong Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con học biết gương Chúa Giêsu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3375911639106676 


=================================== 

CÁCH CHAY

TN13_T7 - Phúc Âm: Mt 9, 14-17
"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Con người thường hay cổ xúy những truyền thống tốt đẹp của mình. Người Do Thái giữ tập tục sám hối và chay tịnh rất nghiêm cho những hành vi tội lỗi bất chính của mình trước mặt Đức Chúa. Đây là một tập tục rất tốt cho đời sống tâm linh và tốt cho sức khỏe của con người.

Vì muốn sám hối thật cho những hành vì bất chính, Thánh Vua Đavít đã cởi long bào mặt áo thô, rời khỏi ngai vàng nằm trên đống tro, ngồi gục đầu như bông sậy khóc lóc trước dân chúng của ông. Đó là cách chay tịnh thật lòng của Thánh Vua Đavít, dân chúng lấy đó làm gương và đã trở thành tập tục của người Do Thái.

Đến thời tiên tri Isaia (700 năm trước Chúa Giáng Sinh), Việc sám hối của họ chỉ có hình thức bên ngoài, còn bên trong vẫn tội lỗi bất trung, nên Đức Chúa đã sai Isaia nói với nhà Jacob (Israel) rằng: 
-- Đừng ăn chay theo kiểu mặc áo thô, nằm trên đống tro, gục đầu như bông sậy. Trong ngày ăn chay, đừng dàn xếp công việc hối thúc những người làm công. Trong thời ăn chay, đừng cãi vã, ẩu đả và đánh đấm nhau hung tợn.
++ Nhưng phải giữ chay thế này: Chia cơm bánh cho kẻ đói và tiếp rước những kẻ phiêu bạc không nhà. Tháo gỡ ách nặng, hủy bỏ xiềng xích bất công, và trả tự do cho người bị áp bức. Đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình, hãy cho quần áo họ mặc nếu họ trần truồng.

👉 Như vậy, từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã dạy giữ tâm tịnh khí hòa và yêu thương quan tâm đến kẻ khốn cùng là điểm chính yếu của việc sám hối và chay tịnh. 

Hôm nay, các môn đệ của Gioan Tiền Hô hỏi Chúa Giêsu không sai. Nhưng những hy sinh của Chúa Giêsu và các môn đệ ngày đây mai đó, ít ăn mất ngủ, môn đệ Chúa không có tổ và không có chỗ gối đầu, nhưng vẫn vui vẻ rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối... Đó là cách CHAY TÍCH CỰC của Chúa Giêsu và các môn đệ. Trong tinh thần đó, Chúa Giêsu đưa ra sách lược trọn vẹn cả hai:
-- Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn.
-- Không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn.
-- Và Sau tiệc vui, tân lang và khách dự sẽ giữ chay trong bí ẩn.

Và Chúa Giêsu cũng đã dạy: "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con" (Mt 6,16-18).

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con khiêm nhu giữ lòng chay tịnh và thực lòng khiêm hạ sám hối tội lỗi chúng con như Chúa Giêsu đã dạy. Amen.

Con, Lawrence nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3372867849411055


=================================== 

Lễ Kính Nhớ THÁNH TÔMA

T6/CN13TN - PHÚC ÂM: Ga 20, 24-29
"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". 

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Thánh Tôma là vị Tông Đồ của lý trí (luận lý gia), nên những năm đi theo Chúa Giêsu đã chứng kiến biết bao phép lạ ngoài sự tưởng tượng của lý trí. Ông cố gắng tìm hiểu mọi lý giải hợp tình để có thể chấp nhận và minh chứng một cách rõ ràng các việc Chúa Giêsu đã làm, nhưng rất tiếc là không có lý giải. Và rồi ông cứ lòng vòng tìm hiểu và càm ràm trong đầu với một câu "Đâu thể nào?"
-- Đâu thể nào có chuyện 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi cả chục ngàn người?
-- Đâu thể nào có chuyện người mù được thấy người điếc được nghe người câm được nói và người chết được sống lại?
-- Đâu thể nào? Chính mắt ông thấy Chúa Giêsu chết thảm và đã chôn cất trong mồ với viên đá khổng lồ bít mộ, thì làm sao có thể sống lại và thoát ra khỏi mồ?

Và rồi chính ông Tôma đã nhìn thấy Đức Chúa Giêsu hiện đến lầu trên và kêu đích danh ông trong lúc cửa phòng đóng chặt. Tôma: "HÃY XỎ NGÓN TAY VÀO ĐÂY VÀ HÃY XEM TAY THẦY; HÃY ĐƯA BÀN TAY CON RA VÀ XỎ VÀO CẠNH SƯỜN THẦY". Và cuối cùng, ông phải đầu hàng với những lý trí vô cùng hạng hẹp nhỏ nhoi trước mặt Thiên Chúa, ông thốt lên: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!".

Trong thế giới ngày nay, và ngay cả chúng ta nữa. Chúng ta cứ đi tìm lý giải để khám phá ra những bí nhiệm của Thiên Chúa, nhưng Đức Chúa Giêsu đã nói rõ: "LẠY CHA LÀ CHÚA TỂ TRỜI ĐẤT, CON XIN NGỢI KHEN CHA, VÌ CHA ĐÃ GIẤU KÍN KHÔNG CHO BẬC KHÔN NGOAN THÔNG THÁI BIẾT NHỮNG ĐIỀU NÀY, NHƯNG LẠI MẶC KHẢI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN". Thiên Chúa chỉ mạc khải những bí nhiệm của Người cho những kẻ khiêm nhường bé mọn vì những kẻ bé mọn luôn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Và Người mạc khải cho ai là tùy ý Người, và người bé mọn do Người chọn sẽ trở nên thông thái phi thường.

-- Ngay cả người thông thái và quyền lực như Saolô, kẻ chống lại Thiên Chúa. NHƯNG khi được Chúa chọn, thì Người có cách của Người: Sau khi Saolô bị Chúa Giêsu đánh té ngựa và mù mắt, ông đã trở nên người nhỏ bé và bất lực hơn ai hết, đến độ ông phải nhờ người dắt vào thành Đamát. Và rồi ông đã thần phục Chúa Giêsu vô điều kiện và lấy tên Phaolô. Đấy, một khi Thiên Chúa chọn ai, Người làm cho người ấy trở nên khí cụ phi thường của Người dù người đó là đại gian ác. 

-- Như vậy, Tôma là người được Thiên Chúa chọn, Người cũng có cách của Người để cho Tôma trở nên tông đồ phi thường của Chúa Giêsu Kitô. Và quả thật, sau khi Tôma thần phục Đức Giêsu là Thiên Chúa, ông đã đi rao giảng khắp nơi, và Tôma đã loan truyền Tin Mừng cho người Parthi, Medes, Malaba và Ba Tư; sau cùng ngài đến Ấn Ðộ. Ngài đã chấm dứt cuộc đời qua sự đổ máu cho Thầy mình, đã bị đâm bằng giáo cho đến chết tại núi Chennai, Tamil Nadu, India (Ấn độ).

Lạy Thánh Tôma, hôm nay Giáo Hội nhớ ơn Ngài đã nhiệt thành rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô sau biến cố hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần và cuối cùng Ngài đã anh dũng chết cho vì Chúa Giêsu Kitô... Xin Thánh Tôma, hộ giúp chúng con khiêm nhường loại bỏ những lý trý hạng hẹp và nhận mình bé nhỏ trước mặt Chúa, để Thiên Chúa biến chúng con thành những khí cụ hữu ích cho Tin Mừng và Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3370300746334432 


=================================== 

TỘI CON ĐƯỢC THA RỒI

T3/CN13TN - PHÚC ÂM: Mt 9, 1-8
"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hãy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.   

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Giai cấp, thành kiến, đố kỵ là những thứ ung nhọt trong tâm hồn làm cho người ta bất an và bất ổn: Thấy ai thấp hơn mình thì miệt thị, ai hay hơn mình thì thành kiến, ai khá hơn mình thì đố kỵ... Đó là lối sống của người Pharisiêu kinh sư luật sĩ thời ấy.

Với lòng tin của dân chúng và người bất toại, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương: "HỠI CON, CON HÃY VỮNG TIN, TỘI CON ĐƯỢC THA RỒI".

Theo phong tục tập quán thời ấy, hễ ai có bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi của người đó... Niềm tin này chỉ đúng một nữa là do di truyền hay chính lối sống của họ, một nữa còn lại là do tham tiền và tham quyền của con người mà đầu độc nhân loại hủy diệt thiên nhiên. Đó là cái gốc của mọi sự dữ (TỘI). Sáu tháng qua, loài người vì chiến đấu với Covid-19, đa số các nhà máy ngưng hoạt động nên bầu khí quyển đã tốt hơn và các nguồn nước cũng sạch hơn nhiều.

Trước khi Chúa chữa phần xác của anh bất toại, Chúa chữa phần hồn của anh: "TỘI CON ĐƯỢC THA". Hãy vững tin và sống trong đường lối của Thiên Chúa thì mọi thứ còn lại sẽ ổn. Đó là Chúa chữa cái gốc sanh ra dịch bệnh. Sau đó Chúa mới chữa cái ngọn: "CON HÃY CHỖI DẬY, VÁC GIƯỜNG MÀ VỀ NHÀ CON". 

Đều đáng chú ý hơn trong bài Tin Mừng hôm nay là: "CHÚA GIÊSU CÓ QUYỀN THA TỘI" vì Người là Thiên Chúa, vì Người đang gánh tội thế cho chúng ta, vì Người muốn cứu độ chúng ta, vì Người không muốn một ai trong chúng ta phải bị hư mất. Nên chúng ta hãy vững tin và phó thác trọn vẹn vào lòng thương xót của Người.

Vì thế, chúng ta hãy hãy cố gắng dẹp bỏ: Giai cấp, thành kiến, đố kỵ, tham tiền, tham quyền... bởi vì những thứ này là nguồn sanh ra muôn vàn sự dữ, đủ thứ bệnh tật xác hồn chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, Người thông biết mọi sự, xin giúp chúng con khiêm nhường vui sống hài hòa với nhau, sống quản đại quan tâm cho nhau, nhiệt thành sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa... và nhất là giúp chúng con loại bỏ các nguồn sanh ra mọi sự dữ nguy hại xác hồn. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3368695536494953


=================================== 

HÃY VỮNG TIN VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

T3/CN13TN - PHÚC ÂM: Mt 8, 23-27
"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Chúa, suy niệm bài Tin Mừng trên đây, làm con nhớ lại buổi sinh hoạt giới trẻ nhiều năm trước: Chúng con cùng diễn hành khúc hát "ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA" -- Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường, chông gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương. V.v... 
-- Bài hát thật vui, thật là khích lệ cho chúng con lên đường. Nhưng khi gặp phải phiền muộn, khi có biến cố, khi sóng gió liên tục nổi lên trong cuộc đời, chúng con vẫn lo âu run sợ không khác gì các môn đệ của Chúa trong Tin Mừng hôm nay.

Vâng, Chúa thấy đó, mỗi lần con gặp phải sóng gió đến trong đời con, xung khắc bất đồng trong gia đình, công ăn việc làm không vững chắc, cộng đoàn rối loạn, Giáo Hội bị chống đối,... chúng con thường lo sợ mất trầm tĩnh, thiếu tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa... thậm chí chúng con thiếu lòng trông cậy vào quyền năng của Chúa, bối rối bám bíu vào phàm nhân: Tìm nguồn an ủi cụi, coi bói xem đồng, truy tìm mạc khải tư, v.v... chỉ phí thời gian hao của tốn tiền, làm mọi thứ loạn cào cào lên. Nhưng cuối cùng cũng phải quay về trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!".

Chúa ơi! Chúa trách chúng con nhát sợ, Chúa buồn chúng con kém lòng tin là phải lắm. Là bởi vì mỗi khi chúng con gặp phải biến cố thì mới biết mình còn thiếu lòng tin, mới nhận ra đường tu đức mình hiện có quá kém, mới thấy mình còn quá tệ và quá mỏng giòn. "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!".

Lạy Chúa, con tin rằng: Tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời này là do 'thần dữ' tác động, là do hậu quả của những người thuộc về 'thần dữ', là do con yếu hèn không vững bước trong đường lối Chúa. "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!".

Lạy Chúa Thánh Thần, con chưa vững tin, con quá yếu đuối và hay đổi thay, xin Người cứu lấy con: Ban cho con sức mạnh và tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa quan phòng và hoàn toàn phó thác vào quyền năng của Chúa sẽ dẹp tan mọi sóng gió do thần dữ tác động, do tham lợi của con người, và sửa lại mọi bước đi sai trái trong đời con. Lạy Chúa, con luôn cần có Chúa đồng hành với con để con vũng bước trong đường lối của Người. Amen.

Lạy Chúa, con xin mượn kinh nguyện của Lm. Nguyễn Duy để ngân nga lời kinh lên Chúa trong ngày hôm nay:
-- Cho Con Vững Tin mp3: https://drive.google.com/file/d/1jg3gWZjZBotHx29bENd4TEMvTwA1mbze/view?usp=sharing
-- pdf: https://drive.google.com/file/d/0B0yaIKoXGXaXZ3RFUmJiUGpaN00/view?usp=sharing

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hộ giúp chúng con luôn sống phó thác trọn vẹn vào quyền năng của Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3362533990444441


=================================== 

MỪNG KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

T2/CN13TN - PHÚC ÂM: Mt 16, 13-19
"Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
-- Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng kính hai vị Đại Thánh Phêrô và Phaolô, hai cây đại cổ thụ chống đỡ giáo hội. Hai vị này có những điểm tương đồng và tương phản với nhau làm nổi bật hai vị thánh lớn của Giáo Hội.

VÀI ĐIỂM TƯƠNG PHẢN:
-- Phêrô con nhà bình dân, Phaolô con nhà sang trọng.
-- Phêrô học thức rất thấp, Phaolô học thức rất cao.
-- Phêrô hèn nhác chối Chúa 3 lần, Phaolô thì gian ác giết người của Chúa.
-- Phêrô được đồng hành với Chúa Giêsu, Phaolô không được biết Chúa Giêsu khi Người rao giảng Tin Mừng.

VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG:
-- Phêrô và Phaolô rất mạnh mẽ tháo vác, hăng say và nhiệt thành trong mọi công việc.
-- Phêrô nhờ tiếng gà gáy mà thống hối trở về, Phaolô nhờ té ngựa mới được biết Chúa để vào đạo.
-- Phêrô là Tông Đồ hăng say rao giảng Tin Mừng cho dân Do Thái, Phaolô là Tông Đồ nhiệt thành rao giảng và thành lập cộng đoàn cho dân ngoại.
-- Phêrô được Chúa Giêsu khen rằng 'anh có phúc", Phaolô được Chúa Giêsu sống với ông: 'Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi' (Gl 2,20).

GƯƠNG ĐỨC PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ: Phêrô, đại tội nhân chối chúa; Phaolô, đại tội đồ giết người của chúa. Cả hai ông KHIÊM NHƯỜNG nhìn nhận tội lỗi của mình và thành tâm sám hối, quyết tâm làm lại cuộc đời, và trung thành hăng say rao giảng tin mừng cho đến hơi thở cuối cùng.
-- Việc Thiên Chúa tiếp nhận và đặt Phêrô và Phaolô làm đại TRỤ CỘT của Giáo hội, cho chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa từ bi nhân hậu, không nhìn về qua khứ để chấp tội, nhưng Người giàu lòng thương xót chọn những tâm hồn thành tâm sám hối, yêu mến thật tình và nhiệt thành hăng say, để lèo lái và phát triển con thuyền của Giáo Hội. 

Phần chúng ta thì sao? Dù tội lỗi đến đau đi nữa hay tội ngập đầu như tội đồ Phaolô hay Phêrô, Thiên Chúa vẫn chờ vẫn đợi chúng ta trở về:
-- Trở về để nói như Phêrô: "Bỏ Thầy con biết theo ai?" (Ga 6,68), Thầy biết con yêu mến Thầy (Ga 21,17).
-- Trở về để nói như Phaolô: "Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20); và "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cor 9,16). 

Lạy Thánh Phêrô và Phaolô, xin các Ngài hộ giúp chúng con sám hối trở về, nhiệt thành yêu mến Chúa và hăng say sống chứng nhân loan báo Tin Mừng. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3357362884294885


=================================== 

MÔN ĐỆ CHÚA LÀ THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

CN13TN - PHÚC ÂM: Mt 10, 37-42
"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
-- "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".  

✠ SUY NIỆM 

Bối cảnh: Chân tình của Chúa Giêsu với 12 tông đồ, Người không dấu các ông bất cứ điều gì khi thâu nạp môn đệ. 

Để hiểu rõ đoạn Tin Mừng trên đây, tôi mời bạn cùng với tôi nghe lại những gì Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước đó: "ANH EM ĐỪNG TƯỞNG THẦY ĐẾN ĐEM BÌNH AN CHO TRÁI ĐẤT; THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐEM BÌNH AN, NHƯNG ĐỂ ĐEM GƯƠM GIÁO. QUẢ VẬY, THẦY ĐẾN ĐỂ GÂY CHIA RẼ GIỮA CON TRAI VỚI CHA, GIỮA CON GÁI VỚI MẸ, GIỮA CON DÂU VỚI MẸ CHỒNG. KẺ THÙ CỦA MÌNH CHÍNH LÀ NGƯỜI NHÀ" (Mt 10,34-36). Khi mới nghe qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy có gì đó không ổn, bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu là Hiệp Nhất thì không thể nào gây chia rẽ và bất hòa. Như vậy, tại sao Chúa nói với các môn đệ điều mâu thuẫn này? Dạ thưa, là bởi vì:

-1. Được làm môn đệ Chúa, chúng ta phải đáp lại tấm chân tình của Thầy hơn cha mẹ vợ con và thân tộc để hoàn toàn thuộc về Chúa lo cho các công việc Nước Trời... Điều này có thể gây chia rẽ và bất hòa nếu gia đình đang thuộc về thế gian và không đồng tình nhận Đức Giêsu là Chúa, là cứu cách của cuộc đời.
-2. Theo Chúa là thoát ly gia đình để được hoàn toàn thuộc về Giáo Hội, nếu không có sự đồng thuận của gia đình thì chắc chắn phải có xung khắc lớn lao vì tự nhiên phải mất người con làm đảo lộn mọi ước mơ của gia đình.
-3. Đồng hành với Chúa là phải coi tiền tài như phấn thổ và coi đó như là phương tiện mở rộng Nước Trời. Thử nghĩ xem, cứ mãi đem tiền bạc do ông cha đã cực khổ để lại rồi đem ra hổ trợ việc truyền giáo và phân phát cho người nghèo thì sao tránh khỏi những xung đột trong gia đình?
-4. Chúa Giêsu đang kiện toàn lề luật bác ái và yêu thương, vì yêu thương, chúng ta phải trung thành kiện toàn và làm chứng cho Chúa đến cùng, thì đương nhiên làm hỏng hết truyền thống dân tộc và luật Môsê (mắt đền mắt), thì làm sao tránh khỏi những gươm giáo và chết chóc?

Bạn đừng tưởng muốn làm môn đệ của Chúa là dễ đâu. Tôi đã ba lần quyết tâm dâng mình làm môn đệ Chúa, nhưng đều bị từ chối:
-- Lúc 12 tuổi, lên gặp Cha Sở xin đi tu, ngài nói học hết lớp 12 rồi tính.
-- Lúc 25 tuổi, tôi gặp linh mục truyền giáo Dòng Tên xin đi tu tại Philippines, ngài nói qua Mỹ rồi tính.
-- Năm 31 tuổi, tôi được Tu Hội Tận Hiến nhận, nhưng Thiên Chúa không nhận, để rồi bằng mọi cách tôi không thể đến với tu hội.

Như vậy, khi bạn được gia nhập dòng, tức là bạn đã được Thiên Chúa cho bạn có đủ điều kiện và phương tiện nhận Thiên Chúa làm trung tâm điểm của cuộc đời để mang lấy thập giá Chúa Kitô cứu độ nhân thế cho đến cùng. Chúc mừng bạn!

Tuy nhiên không phải ai cũng trung thành trong ƠN GỌI làm MÔN ĐỆ của Chúa Giêsu... họ cũng bị mọi cám dỗ của trần thế: "tham sân si". Vì thế đã có nhiều tu sĩ dám bỏ cha mẹ và người thân, nhưng lại nhận người không thân thiết làm cha mẹ nuôi của mình. CHI VẬY! ÍCH LỢI GÌ? Chỉ làm cho bạn bận lòng dễ sa ngã mà thôi. Thế mới nói: "Lúa chính đầy đồng mà thợ gặt thì ít" (Mt 9,37).

Chính vì thế, nếu bạn và tôi quyết tâm thuộc trọn về Thiên Chúa, thì phải nắm chắc lấy Chúa Giêsu làm trung tâm điểm đời sống mình. Người là tất cả trên mọi bước đường chúng ta đi, như Thánh Phaolô nói: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20). Lúc đó, kẻ nào đón tiếp ta, tức là đón tiếp Thầy; kẻ nào giữ mạng sống ta, tức là giữ mạng sống Thầy. Vì vậy, chúng ta luôn tôn trọng họ, luôn quý mến họ, vì họ thuộc về Chúa Giêsu Kitô.

Ước gì mỗi người chúng ta là môn đệ như lòng Chúa ước mong.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3356137771084063


=================================== 

CHÚA CHỮA, CHÚA CHỮA, và CHÚA CHỮA

T7/CN12TN _ PHÚC ÂM: Mt 8, 5-17
"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.
-- Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.
-- Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta". 

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Cha, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hôm nay có 3 phần: Chúa chữa, Chúa chữa, và Chúa Chữa... đã chứng thật Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương xót những người đang kêu cầu cùng Chúa. Và con tin chắc rằng: Không một ai có thể phủ nhận "Lòng Chúa Thương Xót" chúng con, ngoại trừ Satan và những kẻ thuộc về chúng.

Ba phần Chúa Giêsu chữa biểu hiện những đặc thù của Thiên Chúa:

-- Đặc thù 1: Thiên Chúa luôn quan tâm đến những người nhà của các môn đệ Chúa (những người thuộc về Chúa), Người thấy mẹ vợ của môn đệ Phêrô đang sốt, liền chạnh lòng thương và đến tận gường chạm đến tay bà và cơn sốt biến mất... Chúa ơi! Điều này con thấy rất rõ trong gia đình và thân tộc con: Chúa luôn quan tâm gìn giữ chúc lành và quan phòng mọi sự tốt cho ông bà cha mẹ của con, Chúa an bài mọi sự tốt đẹp hồn xác cho gia đình con, và con tin chắc, những thế hệ sau này trong thân tộc con cũng được Thiên Chúa quan tâm giữ gìn chúng con sống trong đường lối của Người.

-- Đặc thù 2: Thiên Chúa chữa lành cho tất cả những ai tin và kêu cầu Người. Câu chuyện viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay là bằng chứng đích thực để Thiên Chúa chạnh lòng qua Lời Thần Khí của Người để cứu chữa cứu nạn, dù đó là lời cầu thay nguyện giúp của ta cho người nào đó. Ngay cả việc chúng ta cầu nguyện cho "kẻ thù" rất có hiệu quả, vì Thiên Chúa muốn vậy (Lc 6,27). Và đức tin của đại đội trưởng này là gương sáng trường tồn cho chúng ta tiếp tục tuyên xưng trong Thánh Lễ Misa: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán 'một Lời' thì linh hồn con được lành mạnh".

-- Đặc thù 3: Thiên Chúa gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta, và chịu đền thay cho mọi tội lỗi của chúng ta. Đó là cao điểm của yêu thương là dám thí mạng sống mình vì yêu thương nhân loại. Cho nên, chúng ta noi gương các tiền nhân, đưa mọi người bệnh tật xác hồn đến gặp Thiên Chúa để Chúa chữa cho họ.

Lạy Cha, nếu mọi người chúng con thuộc về Thiên Chúa, mọi người chúng con sống với lòng hay thương xót, sống nguyện cầu cho nhau, và nhiệt thành giới thiệu Chúa cho mọi người, thì chắc chắn: "Từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời" như Lời Chúa Giêsu phán.

Ôi Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, Đấng đầy lòng trắc ẩn và nhân lành, xin Chúa chữa lành hồn xác chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bầu cho chúng con luôn sống như lòng Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3354498754581298


=================================== 

NGHIỆN CÙI LÂY LAN, XIN CHÚA CHỮA

T6/CN12TN _ PHÚC ÂM: Mt 8, 1-4
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết".     

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Lạy Chúa, tối qua con đọc đoạn Tin Mừng trên đây, nhưng con không thể hiểu và suy niệm gì... dù con đã mấy lần suy niệm chuyện anh phong cùi này qua tường thuật của Thánh Maccô (Mc 1,40-45) và Thánh Luca (Lc 5,12-16). Điều này cho con nhận ra rằng: Nếu không có ơn Chúa giúp thì con vẫn vô tri vô giác.

Giờ trước ngọn đèn cầy lấp lánh, con xin Chúa Thánh Thần hãy đến và soi sáng mở lòng con học hiểu.

Bệnh cùi còn được gọi là bệnh ma phong dễ bị truyền nhiễm do vi khẩn 'Mycobacterium leprae'. Người cùi, da thịt bị phòng lênh lở loét trông rất kỳ dị và rồi tứ chi dần dà bị rơi rụng; Vì hình dáng quái dị và lây nhiễm của họ nên chúng ta thường tránh xa người cùi. Nhưng, Chúa Giêsu thì không lánh, Người đến gần gũi chạm vào anh cùi và chạnh lòng thương xót: "TA MUỐN! ANH HÃY LÀNH BỆNH". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi.

Đặc thù của anh phong cùi đã được chữa là: 'Linh hồn anh không bị cùi'.
-- Anh hoàn toàn tôn trọng thánh ý Chúa: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".
-- Anh tin tưởng trông cậy, anh can đảm gặp Chúa, anh ước mong được sạch, anh thờ lạy phó thác.

Phần con thì ngược lại, thân xác mạnh khỏe bóng bảy nhưng linh hồn thì lại ốm yếu tong teo quái dị vì con "NGHIỆN CÙI". Người bị cùi thân xác, chỉ cần Chúa muốn là hết ngay; Phần con "NGHIỆN CÙI" nên Chúa chữa nhiều lần con vẫn nghiện. Những thứ con nghiện là: Tà dâm, trộm cắp (của công), giết người (bằng cái lưỡi), ngoại tình (trong tử tưởng), tham lam (giờ phụ trội), độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng... những thứ này làm cho linh hồn con cùi và là gương xấu lây lan qua nhiều người khác. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin chữa con sạch mọi thứ cùi của con.

Lạy Chúa Thánh Thần:
-- Nếu không có ơn Chúa giúp, con khó bỏ chạy đến tòa giải những tội nghiện của con.
-- Nếu không có sức mạnh của Chúa, con khó quyết tâm bỏ nghiện, dù chỉ một nghiện cũng khó. 
++ Con xin chịu thua, con xin đầu hàng trước Thánh Nhan Chúa, xin Chúa Thánh Thần cứu con và hãy làm chủ linh hồn và thân xác này, đưa con đến tòa giải tội, và cho con quyết tâm chừa bỏ mọi tội con hay nghiện. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của lòng con yêu mến, xin Mẹ giúp con yêu Chúa thật nhiều để con nhiệt thành xa lánh các dịp tội. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3351810204850153


=================================== 

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

T4/CN12TN _ PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66. 80
"Nó sẽ gọi tên là Gioan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ.
-- Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.     

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM của Đức Cha JB. Bùi Tuần

CHỨNG NHÂN CỦA CÕI VĨNH HẰNG

Khi nhìn thánh Gioan Baotixita, tôi thấy vẻ bề ngoài của Ngài không có gi hấp dẫn cả. Y phục thì khó nghèo. Ăn uống thi khổ cực. Cách sống thi khắc khổ. Cho ở thì thô sơ. Lúc thì ở rừng rú, lúc thì ở sa mạc, nay đây mai đó.

Thế mà, con người như vậy lại được Phúc Âm gọi là đấng dọn đường cho Chúa, là đấng làm phép rửa cho Đức Kitô, là đấng giới thiệu Chúa Cứu thế, là đấng trọng hơn mọi người nam trên thế gian này.

Điều đó chứng tỏ nhưng vẻ đẹp bề ngoài chưa hẳn là thước đo giá tri con người. Thước đo giá tri con người chính là cái đẹp bên trong, cái đẹp nội tâm, cái đẹp phản ánh nhưng chân thiện mỹ vĩnh hằng.

Riêng đối với tôi, thánh Gioan Baotixita lôi cuốn tôi do mấy điểm sau đây của Ngài.

👉 ĐIỂM THU HÚT THỨ NHẤT LÀ NẾP SỐNG TU THÂN.

Việc tu thân của Ngài không phải chỉ là từ bỏ đời sống sung túc, dễ chịu, để chọn cuộc đời nghèo khó, khắc khổ. Nhưng nhất là ở chỗ Ngài rất khiêm nhường. Ngài ví mình như tiếng kêu trong sa mạc. Ngài coi mình chỉ là kẻ dọn đường cho Chúa. Ngài nhận mình hèn mọn thấp kém, đến nỗi không đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu thế. Ngài mong muốn bước xuống thực thấp thực sâu, để Đấng Cứu thế được nổi lên thực cao, sao cho mọi người biết đến mà tôn kính tôn thờ.

Nếp sống tu thân của thánh Gioan Baotixita rất xa lạ với lối tu thân nơi một lớp người tôn giáo thời đó và thời nay. Họ tu thân, mà vẫn lo tìm thăng tiến địa vị, hưởng thụ quyền lợi, lạm dụng chức tước.

Khi phong hoá bi suy đồi, tôn giáo bị tha hoá, nhân tố có sức cải cách sẽ phải là người tu thân đích thực ở trình độ cao. Thánh Gioan Baotixita được đào tạo suốt mấy chục năm tu thân trong sa mạc. Với nét tu thân dày dạn đó, Ngài vào đời với đầy ơn Chúa Thánh Thần và một uy tín rất lớn. Chính nét tu thân đầy uy tín đó đã lôi cuốn những người thiện chí, để họ sẵn sàng nghe lời Ngài giảng. Đề tài giảng của Ngài là rất đơn sơ, nhưng rất căn bản. Đó cũng chính là một sức thu hút rất mạnh.

Vì thế, đối với tôi,

👉 ĐIỂM THU HÚT THỨ HAI LÀ ĐỀ TÀI GIẢNG CỦA NGÀI.

Đề tài giảng của Gioan Baotixita được tóm lại trong một lời thôi. “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2). Có sám hối, thì mới tránh được cơn thịnh nộ của Chúa (Mt 3,7). Có sám hối thì công việc ta làm mới sinh được kết quả tốt (Mt 3,8). Sám hối là một cách rửa tâm hồn cho sạch, để nên người tốt, để nên con Chúa, và để đón nhận Nước Trời đang tới. Nước Trời chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại.

Khi thấy Chúa Giêsu đang tiến lại về phía mình, thánh Gioan Baotixita nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xoá tội trần gian… Tôi đã thấy Thánh Thần từ trời xuống ngự trên Ngài… Ngài là Đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,29-34).

Một điều đáng chú ý, là khi Đức Kitô đã xuất hiện công khai, thì thánh Gioan Baotixita tìm cách lui vào bóng tối. Ngài muốn dồn hết danh dự cho Đấng Cứu thế. Ngài như muốn mọi người quên Ngài đi, để tập trung vào một Đức Giêsu Kitô thôi.

Tôi thấy sám hối và tập trung vào Đức Kitô là đề tài giảng rất cần thiết, để cải cách tôn giáo thời đó. Thời nay thiết tưởng cũng rất cần đề tài như vậy. Nhất là khi lương tâm nhiều người đang mất dần ý thức về tội, và khi Công giáo nhiều nơi đang đặt trọng tâm vào quá nhiều thứ cứu độ, còn chính Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất, thì bị lu mờ. Các thứ trung gian thi nhau che khuất Ngài. Sự kiện đáng buồn đó là một tiếng báo động. Chúng ta nên thức tỉnh trở về với gương thánh Gioan Baotixita.

👉 ĐIỂM THU HÚT SAU CÙNG NƠI THÁNH GIOAN BAOTIXITA LÀ SỰ VỮNG VÀNG PHÓ THÁC TRONG NHỮNG THỬ THÁCH.

Thánh Gioan Baotixita đã gặp nhiều thử thách nặng nề, nhất là về mặt đức tin. Phúc Âm thánh Matthêu kể rằng: “ “Khi Gioan đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,2-3). Chi tiết trên đây cho ta thấy: Có thể Gioan Baotixita bị cám dỗ về con người của Đức Kitô cũng như về sứ mạng của chính Gioan. Sứ mạng của mình là giới thiệu Đấng Cứu thế. Mình đã giới thiệu Đấng đó. Nhưng Đấng đó có thực sự là Đấng Cứu thế không đây? Cơn cám dỗ như vậy có thể xảy ra cho Gioan. Trong cảnh tù cô đơn, cơn cám dỗ đó làm Gioan ray rứt, đắng cay. Nếu mình sai, thì mình sẽ bị coi như giả dối và vô dụng.

Nhưng Gioan đã vững vàng phó thác vào Chúa. Phó thác bằng cách sai môn đệ đến hỏi Đức Kitô. Phó thác bằng cách chấp nhận câu trả lời của Đức Kitô. Phó thác bằng cách vui lòng chết trong tù, mà không xin Đức Kitô làm phép lạ cứu Ngài ra khỏi cảnh bất công đó, để tiếp tục ra đi dọn đường phục vụ Đấng Cứu thế. Ngài dâng mình làm của lễ cho chính tình yêu.

Với ba nét thu hút trên đây, thánh Gioan Baotixita là chứng nhân của cõi vĩnh hằng. Ngài nhìn về phía trước. Ngài sống cho phía trước. Phía trước có cõi đời đời. Trong cõi đời đời đó có Thiên Chúa hằng sống đang chờ đợi các con cái Người. Con cái Người sẽ đến được với Người nhờ tu thân, nhờ sám hối, nhờ tin cậy Đức Kitô, nhờ vững vàng vượt qua thử thách. Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy là chứng nhân như thánh Gioan Baotixita, tại Việt Nam này, ở địa phương này, trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta rất yếu đuối, nhưng chính trong sự yếu đuối đầy khiêm nhường và tin cậy, Chúa sẽ tỏ sức mạnh của Người.

Xin thánh Gioan Baotixita cầu bầu cho chúng ta.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3344824108882096
Trích từ: https://gpcantho.com/sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia/


=================================== 

THẬN TRỌNG LOAN BÁO TIN MỪNG

T3/CN12TN _ PHÚC ÂM: Mt 7, 6. 12-14
"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
-- "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
-- "Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".  

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta là "VIÊN NGỌC QUÝ". Mỗi người tín hữu có sứ mệnh sống làm chứng cho Chúa Giêsu và ra đi loan báo Tin Mừng. Trong sứ mệnh đó, chúng ta không xét đoán ai, nhưng không phải gặp ai cũng muốn làm chứng hay loan báo Tin Mừng cho họ vì rất có thể họ xem thường "VIÊN NGỌC QUÝ" mà quay lại làm loạn hết mọi sự.

Để tránh những việc ngoài ý muốn có thể xảy ra, Chúa Giêsu ban cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc: "VẬY TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÁC CON MUỐN NGƯỜI TA LÀM CHO CÁC CON, THÌ CHÍNH CÁC CON HÃY LÀM CHO NGƯỜI TA NHƯ THẾ!" Hay nói một cách khác: Chúng ta phải tìm bạn, biết bạn, kết thân với bạn, và rồi đem bạn đến với Chúa để mọi sự có thể "đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu", để mỗi người muốn nắm tay Chúa và tay kia nắm anh em bước qua cửa hẹp tiến về Nước Trời.

Đúng vậy, cửa hẹp buộc ta phải bỏ đi những túi phì độn phù phiếm không dùng được trong Nước Trời. Những túi phù phiếm vô dụng ấy là gì? Dạ thưa là những túi làm cho chúng ta ra ô uế và mục nát... như: Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. (Mc 7,21-23)

Vậy, chúng ta đang sống trong ngày Thứ Hai Ba của tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy cố gắng bỏ hết đi những túi phì độn phù phiếm để cùng khích lệ nhau đền bồi phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và giúp nhau bước qua cửa hẹp tiến thẳng về Nước Trời. 

Đó là cách chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu và loan báo Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con khôn ngoan làm chứng cho Chúa Giêsu và thận trọng trong việc loan báo Tin Mừng. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3342184302479410


=================================== 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

T2/CN12TN _ PHÚC ÂM: Mt 7, 1-5
"Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: 'Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh', và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi".  

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Đoạn Tin Mừng trên đây nằm ở phần các bài giảng của Chúa Giêsu ở trên núi lúc Người công bố Nước Trời tại miền Galilêa. Những bài giảng này như khuôn vàng thước ngọc cho những ai tin và bước đi trong đường lối của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta trở lại các bài giảng trước đó của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao Người phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "CÁC CON ĐỪNG ĐOÁN XÉT ĐỂ KHỎI BỊ ĐOÁN XÉT". Trước đó Chúa dạy: Sống công chính (Mt 5,20), đừng giận ghét (Mt5,21-26), yêu kẻ thù (5,43-48), v.v...

Đặc biệt, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy thân trọng đèn của thân thể. Chúa nói: "ĐÈN CỦA THÂN THỂ LÀ CON MẮT. VẬY NẾU MẮT ANH SÁNG, THÌ TOÀN THÂN ANH SẼ SÁNG. CÒN NẾU MẮT ANH XẤU, THÌ TOÀN THÂN ANH SẼ TỐI. VẬY NẾU ÁNH SÁNG NƠI ANH LẠI THÀNH BÓNG TỐI, THÌ TỐI BIẾT CHỪNG NÀO! (6,22-23). Những người Pharisiêu và luật sĩ cứ theo rình mò ám hại Chúa và các môn đệ của Người... khỏi nói, chúng ta cũng biết họ thế nào rồi.

Người Pharisiêu kinh sư và luật sĩ thuộc phái giai cấp không chấp nhận Chúa Giêsu vì Người xuất thân hèn mọn, con của bác thợ mộc Giuse quê mùa. Họ có nhiều lý do khác như kinh tế chính trị văn hóa để chống chống đối Chúa Giêsu. Đã là giai cấp thì đương nhiên sống thiếu lòng nhân từ và thiếu thận trọng vì họ xét theo diện mạo bên ngoài.

Khi người Pharisiêu kinh sư và luật sĩ dẫn người đàn bà ngoại tình đến gặp Chúa Giêsu (Ga 8,1-11), thì Chúa Giêsu thấy rõ một đám thiếu lòng thương xót và đang sống bất công. Tại sao là người đàn bà ngoại tình? Nếu họ bắt quả tang đang ngoại tình, thì người đàn ông đâu? Và trong câu chuyện này, chính Chúa Giêsu cũng không lên ác chị và đám bất nhân kia.

Khi chúng ta xét đoán định tội người này người kia, là lúc chúng ta đang sống thiếu lòng thương xót với tha nhân và với chính bản thân mình. Vì quả thật lúc ấy chúng ta đang nói với mọi người là chún tôi sống giả hình. Chúa nói: "HÃY LẤY CÁI ĐÀ KHỎI MẮT NGƯƠI TRƯỚC ĐÃ, RỒI NGƯƠI SẼ THẤY RÕ ĐỂ LẤY CÁI RÁC RA KHỎI MẮT ANH EM NGƯƠI".

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn con và mở mắt con thấy những xấu xa trong tâm hồn con mà hổ thẹn sửa đổi trước mặt Chúa và khiêm nhường hài hòa trước mặt người đời. Chúa ơi, con không muốn bị đoán xét, xin đừng để con xét đoán một ai. Amen.

Lạy Mẹ Maria, chính Mẹ đã tự nhận mình là "Nữ tì hèn mọn", thì xin giúp chúng con thấy được mình là "tôi tớ thắp hèn" vô dụng vô công trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3339273762770464


=================================== 

"ĐỪNG SỢ", HÃY LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

CN12TN _ PHÚC ÂM: Mt 10, 26-33
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
-- "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
-- "Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời".   

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu trên đây nằm ở phần khởi đầu sứ mệnh truyền giáo của các môn đệ của Chúa Giêsu. Người sai các ông đi rao giảng tin mừng và ban quyền cho các ông trên các thần ô uế, để các ông có thể trừ tà diệt ma và chữa lành mọi bệnh tật (Mt 10,1-16).

Chúa Giêsu cũng đã tiên báo cho các ông biết những cuộc bách hại: Công việc truyền giáo sẽ gặp nhiều khó khăn vì người đời sẽ bắt nộp các ông cho các hội đường, các ông sẽ bị đánh đập và bị giết (Mt 10,17-25).

Chúa Giêsu không che dấu bất cứ điều gì sẽ xảy ra cho các môn đệ, vì thế Người khích lệ các ông "ĐỪNG SỢ" NHỮNG KẺ CÓ THỂ GIẾT ĐƯỢC THÂN XÁC MÀ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC LINH HỒN, NHƯNG HÃY SỢ ĐẤNG CÓ THỂ NÉM CẢ XÁC LẪN HỒN XUỐNG ĐỊA NGỤC.

Và Chúa Giêsu cho chúng ta (môn đệ của Chúa) biết, giá trị của chúng ta hơn cả mọi tạo vật, nên Thiên Chúa luôn quan phòng, ban sức, và an bài cho chúng ta biết phải làm gì và nói gì khi bị bách hại vì cả những sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được đếm hết cả rồi. 

AI TUYÊN XƯNG CHÚA GIÊSU TRƯỚC MẶT NGƯỜI ĐỜI, THÌ CHÚA GIÊSU TUYÊN XƯNG NGƯỜI ẤY TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA.

"ĐỪNG SỢ" hãy mạnh dạn loan báo Tin Mừng và sống chứng nhân cho Chúa Giêsu trong mọi môi trường chúng ta sinh sống.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh và lòng can đảm cho chúng con sống chứng nhân và loan báo Tin Mừng, xin cho mỗi người chúng con luôn nhiệt thành với ơn gọi làm 'con' Chúa và làm 'môn đệ' của Chúa Giêsu, xin cho chúng con hăng sai tiếp tục sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ phù trợ giúp chúng con luôn trung thành trong ơn gọi của chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3337443696286804
👉 Happy Father's Day ! 💖 🙏 🎼 ✌️ 👍 💑


=================================== 

MỪNG KÍNH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỒNG TRINH MARIA

T7/TN11 _ PHÚC ÂM: Lc 2, 41-52
"Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.
-- Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".
-- Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.
-- Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. 
     
👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

✠ SUY NIỆM

Hôm qua, chúng ta long trọng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và đã thấy tình yêu Người dành cho nhân loại lớn lao thế nào, thì hôm nay, chúng ta mừng kính TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỒNG TRINH MARIA cũng thể hiện tình yêu bao la thế ấy.

Bao la vì Trái Tim Mẹ hết sức hoàn hảo để được Thiên Chúa chọn Mẹ, và Mẹ thật là vẹn toàn khi nghe lời Sứ Thần truyền, và Trái Tim Mẹ vô cùng bao la tuyệt đối ngay sau khi Mẹ đã đáp lời XIN VÂNG.
-- Trước hết Mẹ "XIN VÂNG" vì Mẹ đã hết lòng yêu Chúa và vui làm theo thánh ý Người.
-- Thứ đến Mẹ đáp lời "XIN VÂNG" là chấp nhận đồng công cứu chuộc với Ngôi Lời Nhập Thể.

Vâng, vì Mẹ muốn đồng công cứu chuộc với Con Mẹ là Con Chúa, nên Mẹ chấp nhật mọi biến cố theo thánh ý Chúa ngay sau khi vâng lời Sứ Thần truyền:
-1. Mẹ chấp nhận sự nghi ngờ của Giuse và gia đình, và theo luật Môsê, Mẹ có thể bị ném đá cho tới chết.
-2. Mẹ chịu sống đời đạm bạc khó nghèo với bạn đường bảo hộ công chính Giuse.
-3. Mẹ chịu sanh con Chúa giữa chốn không nhà giữa mùa đông giá lạnh.
-4. Mẹ chịu bỏ xứ lưu vong vì sự truy lùng của ác vua Hêrôđê.
-5. Khi trở về Nadarét, Mẹ phải chịy lời ra tiếng vào của họ hàng và làng xóm để giữ mình đồng trinh (Gái hiếm con, chỉ có một Giêsu rồi nín bặt luôn).
++ Nếu kể hết những cái Mẹ phải chịu thì bút sách nào có thể chứa đủ? Tất cả những điều Mẹ phải chịu như là mũi gươm thâu qua lòng Mẹ (Thật đúng như lời Tiên Tri Simêon tiên báo: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." [Lc 2,34-35]).

Vâng, muôn vạn ngàn mũi thâu xé lòng vì lưỡi gươm như để đồng công cứu chuộc loài người là bởi vì tình Mẹ yêu Chúa quá bao la. Cũng chính vì Mẹ quá yêu Chúa, nên Mẹ yêu luôn những ai thuộc về Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy mà trước khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, Người đã trao phó nhân lại vào vòng tay yêu thương của Mẹ.

Vâng, nhờ tình yêu vô song của Mẹ và nhờ Mẹ vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa đã hợp thành tình ca "TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỒNG TRINH MARIA". Và bản tình ca của Mẹ là linh đạo cho mỗi người chúng con đáp lời "XIN VÂNG" mọi sự theo thánh ý Chúa và sống yêu thương nhau như Chúa Giêsu yêu thương chúng con. 

Hôm nay, chúng con đặc biệt sùng kính Trái Tim Mẹ, xin Mẹ hộ giúp chúng con luôn sống bao dung yêu thương nhau, và luôn vui lòng sống vâng theo thánh ý Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3333637150000792


=================================== 

Lễ Sùng Kính THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

T6/TN11 _ PHÚC ÂM: Mt 11, 25-30
"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
--"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".    
     
👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, con thấy ách gánh tội trần gian của Người quá nặng nề, nhưng Chúa Giêsu lại bảo: "ÁCH CỦA TA THÌ ÊM ÁI, GÁNH CỦA TA THÌ NHẸ NHÀNG"... mới nghe qua thì thấy có gì đó không ổn, nhưng nghiệm kỷ lại thì có lý: BỞI VÌ TÌNH YÊU CHÚA, TRÁI TIM CHÚA, THÁNH TÂM CHÚA QUÁ VĨ ĐẠI. Vĩ đại hơn tất cả mọi sự dữ rất nhiều và rất nhiều nên Người vô cùng hiền lành và khiêm nhượng chịu được mọi sự khó, mọi sự sỉ nhục, và ngay cả dám chịu chết thay cho cả thế giới.

Ca dao Việt Nam có câu:
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

Vì yêu loài người, Chúa Giêsu vượt qua tất cả. Vâng, chỉ vì YÊU, vì TRÁI TIM rộng mở mà Chúa Giêsu đã trải qua và mạc khải cho chúng ta biết bao mầu nhiệm Đất Trời: Từ Mầu Nhiệm Truyền Tin đến Mầu Nhiệm Về Trời.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy học cùng Người, hãy có YÊU như Người để chúng ta có thể hiền lành và khiêm nhường mở rộng trái tim cho đời. Vâng, chỉ có yêu và tình yêu càng lớn thì mọi sự càng êm ái và nhẹ nhàng theo.

Hôm nay, Giáo Hội mừng Lễ Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, việc sùng kính này chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho đã mạc khải Thánh Nữ Margareta Maria Alacoque năm 1673, nhưng mãi tới năm 1856 Đức Giáo Hoàng Piô IX mới ấn đinh Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ được cử hành trên toàn Giáo hội vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần Bát Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa. Theo truyền thống, Giáo Hội dành riêng trọn Tháng Sáu để sùng kính Thánh Tâm Chúa, và có rất nhiều Giáo Xứ trên toàn cầu vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp này để mang lấy Thánh Tâm Tình Yêu.

Tháng Magarita viết rằng: Tôi không sao kể hết những đặc ân Chúa Giêsu ban cho những ai tôn thờ Trái Tim Chúa, xin kể mấy đặc ân sau:
1. Cha sẽ ban những ơn cần thiết theo bậc sống mỗi người.
2. Cha sẽ ban bình an hòa thuận xuống gia đình chúng.
3. Cha sẽ yên ủi trong lúc chúng gian khổ.
4. Cha sẽ nên nơi ẩn náu an toàn cho chúng trong đời sống,nhất là giờ chết.
5. Cha sẽ đổ tràn ơn phúc trong các việc chúng làm.
6. Cha sẽ nên nguồn  mạch, nên biển cả tình thương cho các tội nhân.
7. Nhờ kính Trái Tim Cha, linh hồn nguội lạnh  sẽ  nên sốt sắng.
8. Linh hồn sốt sắng sẽ nên trọn lành.
9. Cha sẽ chúc phúc cho những nhà nào đặt ảnh tượng và tôn kính Trái Tim Cha.
10. Cha sẽ cho các linh mục được ơn lay chuyển những tấm lòng cứng cỏi trở về cùng Chúa .
11. Ai  khuyên người khác tôn sùng Trái Tim Cha, tên kẻ ấy sẽ được ghi vào Trái Tim Cha, không bao giờ bị xóa bỏ.
12. Cha sẽ ban ơn thống hối lúc cuối đời  cho những ai Rước Lễ 9 ngày thứ Sáu Đầu tháng liên tiếp.Nó sẽ không chết khi còn là kẻ thù nghịch Cha, hoặc không được lãnh các Bí tích sau hết. Trái Tim Cha sẽ là nơi nương náu an toàn cho chúng trong giờ chết.

Ước gì, mỗi người chúng ta mau chạy đến Thánh Tâm Chúa Giêsu để Người ban ơn bổ sức cho chúng ta ra êm ái nhẹ nhàng.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu cho thật nhiều. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3331705943527246


=================================== 

DI CHÚC CỦA CHA 

T5/TN11 _ PHÚC ÂM: Mt 6, 7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

👉 "LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI, CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI. XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY, VÀ THA NỢ CHÚNG CON, NHƯ CHÚNG TÔI CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON, XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ, NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ. AMEN.

-- "Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". 
     
👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

✠ SUY NIỆM

Bài Phúc Âm hôm nay nằm ở đoạn giữa bài suy niệm Phúc Âm hôm qua, và chương 6 của sách Phúc Âm Thánh Matthêu nói rõ hơn về mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa và tha nhân.

-- Với tha nhân, chúng ta phải có bác ái.
-- Với Thiên Chúa, chúng ta phải có đối thoại.
-- Với chính mình, chúng ta phải có sám hối.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu hôm nay chú tâm nhiều về việc đối thoại với Thiên Chúa. Đoái thoại với Cha không cần phải nói nhiều, nói ba hoa, nói khách sáo vì Người đã thấu suốt những gì chúng ta cần trước khi chúng ta xin. Điều này, cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa là Đấng luôn có mối tương quan liên lỉ mật thiết với mỗi người chúng ta, Người luôn dõi mắt nhìn và dũ lòng thương xót đã hiện rõ THÁNH TÂM CHÚA.

CẦU NGUYỆN: Lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy không quá 30 giây, nhưng bao hàm đầy đủ mối tương quan mật thiết giữa Cha và con, tương quan giữa con và tha nhân.

-A. Có tương quan mật thiết với Cha mới biết ý Cha, ước muốn của Cha, và toàn bộ DI CHÚC của Cha. Và nếu mỗi người chúng ta là con thảo thì phải thực hiện di chúc của Người.
+1. Làm cho DANH CHA CẢ SÁNG,
+2. Làm cho TẤT CẢ THUỘC VỀ NƯỚC CHA,
+3. Làm cho TÌNH YÊU CHA được THỂ HIỆN Ở DƯỚI ĐẤT NÀY "cũng như" Ở TRÊN TRỜI _ TẤT CẢ PHẢI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG trong ĐẤT TRỜI.

-B. Phải có tương quan với tha nhân thì mới có thể thực hiện DI CHÚC của Cha. Và trong mối tương quan với nhau cần phải bao dung "THA THỨ" như Cha Nhân Từ để được Cha nhân từ tha thứ cho. Đúng vậy, chúng ta cần cảm thông bao dung tha thứ cho nhau để mọi người được sống với nhau vui vẻ thuận hòa.

-C. Cảnh giác: Và khi chúng ta sống hòa thuận với nhau thì cũng chính là lúc Satan và đám lâu la của chúng gia tăng lực lượng phá tan nát DI CHÚC CỦA CHA. Chính vì mưu ma quỉ quái của Satan, chúng ta rất cần Ơn Chúa giúp để khỏi phả sa chước cám dỗ "BA THÙ" và được cứu khỏi mọi sự dữ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho mỗi người chúng con luôn biết trao dồi mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân để DI CHÚC của Cha sớm đượn hoàn thành... và xin Chúa Thánh Thần giúp sức chúng con lánh xa chước cám dỗ, và nhờ quyền lực của Người cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ phù trợ giúp chúng con luôn nhớ thực hiện DI CHÚC của Cha. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường  
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3329022747128899  


=================================== 

BỐ THÍ và ĐÓNG GÓP VÀO

T4/TN11 _  PHÚC ÂM: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".    
     
👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

✠ SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu trên đây thường được nghe trong ngày Thứ Tư Lễ Tro.

Hôm nay, Chúa Giêsu cân nhắc các môn đệ thực lòng khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và khiêm nhường trước mặt mọi người trong việc vì Cha chúng ta là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn.:

--1. Bố thí cách kín đáo
--2. Cầu nguyện nơi kín đáo
--3. Ăn chay cách kín đáo

Lạy Cha, thật ra con ăn chay tỏ lòng sám hối đền bồi phạt tạ tội con, để được Cha thứ tha thì con đâu có công gì? Còn việc có tương quan kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa là để nhận được sự sống dồi dào và trường sinh đó thôi, có công gì? Bố thí à! thì cũng để khi con sa cơ thì lúc ấy có người bố thí lại thôi đâu có công gì? Nếu có được trả công trả cán thì cũng do lòng yêu thương trắc ẩn nơi Cha ban phát cho nhưng không đó thôi... con không dám nhận công trạng gì đâu.

Cha ơi, hằng ngày có quá nhiều thứ ồn ào bất an như: Công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền, kinh tế chính trị, quyền lực hơn thua, hạn hán bảo lụt, động đất núi lửa, đói khát dịch bệnh, v.v... thì việc BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN, và ĂN CHAY quả là khẩn thiết cho tất cả chúng con... con nghĩ vậy, đặc biệt là hơn hai tháng qua chúng con cầu nguyện kính đáo với Cha nhiều hơn nhờ đại dịch Tàu, và cũng nhờ đại dịch Tàu chúng con "bị" kiêng cữ đủ thứ... tuy những cái "bị" này có vẽ tiêu cực, nhưng tất cả chúng con dâng hết lên Cha để làm của lễ đền tội chúng con.

Hai ngày qua, nhà thờ đã mở cửa lại và linh mục của Cha dâng lễ Misa: Con tưởng là sẽ có đông người đến dự lễ tạ ơn Cha gìn giữ qua khỏi đại dịch Tàu, nhưng nào ngờ, nhiều người trong chúng con còn sợ lây lan nhiễm dịch nên không mấy người dự. Nhà thờ Chánh Tòa có hàng ngàn giáo dân mà chỉ khoảng 5-7 người đến dự lễ Misa.

Cha thấy rồi đó: Nhà nước không cho mở cửa nhà thờ thì giáo dân giận, chống đối kiện thưa, nhưng khi được mở cửa rồi thì không mấy người dự. Có lẽ, nhiều người trong chúng con vẫn ở nhà dự lễ trực tuyến vì "sợ".

Cha ơi, tình trạng buồn bã này còn xảy ra đến bao giờ? Tội nghiệp cho các Cha Giám Xứ, cố gắng làm đủ việc để củng cố đức tin cho giáo dân... Các ngài rất năng động không mệt mõi, nhưng cũng khó dấu được nét mặt buồn lo... mấy thánh nay bày đủ chuyện trên on-line, nhưng không thấy có kết quả nhiều vì giáo xứ thiếu phương tiện... ôm đầu nặn óc nhưng không biết phải tìm ra sách lược nào khác phù hợp hơn trong thời điểm này cho giáo dân CẦU NGUYỆN ĂN CHAY HÃM MÌNH BỐ THÍ, nhất là bố thí cho nhà thờ.

Mấy tháng nay không có lễ, đóng góp thiếu hụt nặng nề! Trước đây đã không đủ, giờ thì quỹ trống trơn... Ước gì giáo dân hiểu được cái khó hiện nay của giáo xứ mà nhiệt thành bố thí và đóng góp vào.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3325191247512049 


=================================== 

CAO ĐIỂM YÊU THƯƠNG

T3/TN11 _ PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: 'Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". 
     
👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, hôm nay Chúa Giêsu kết thúc chương 5 (bài giảng ở trên núi) với câu: "CÁC CON HÃY NÊN HOÀN HẢO NHƯ CHA CÁC CON TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG HOÀN HẢO"... điều này đã nói lên toàn bộ kiện toàn lề luật của Chúa, tức là kiện toàn chúng con từ chủ nghĩa bị động (passive) tới chủ nghĩa chủ động (proactive).

-- Từ phận cát bụi không ra gì đến hữu thể tinh hoa vô giá của Chúa.
-- Từ một phàm nhân đầy tội lỗi đến bật thánh hiền nhân đạo vô song.
-- Từ lối sống buông tuồng vô cảm đến sống công chính bao dung cao thượng.

Cha ơi !  Trước khi Chúa Giêsu dạy chúng con sống công chính, Người đã linh đạo chúng con sống với TÁM MỐI PHÚC THẬT như là phương tiện luyện công: Sống thánh, sống cao thượng CHỚ TRẢ THÙ, sống bao dung thương xót kẻ ác hại chúng con: "HÃY YÊU THƯƠNG THÙ ĐỊCH VÀ LÀM ƠN CHO NHỮNG KẺ GHÉT CÁC CON"... 

Quả thật, mới nghe qua chúng con thấy khó thực thi, chạy ngược gió, bơi ngược nước, rất khó làm,.. nhưng suy nghĩ một chút thì dường như đó là LUẬT TỰ NHIÊN trong đất trời. Nếu là điều tự nhiên thì phải "dễ làm" lắm chứ.

-- Chiêm nhờ ngược gió mới dễ bay.
-- Cá nhờ ngược nước mới dễ lội.
-- Con người nhờ sống công chính bao dung cao thượng mới nên thánh.

Chúng con thấy khó làm! vì  có lẽ chúng con quen sống theo lối BỊ ĐỘNG: "Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng", nhưng luật theo tự nhiên như Chúa Giêsu chỉ dạy bằng cách sống CHỦ ĐỘNG:

-- Đong đấu nào thì được đấu ấy,
-- Sống tha thứ thì được thứ tha,
-- Hãy xót thương để được thương xót,
-- Biết cho đi, biết lắc đày thì sẽ được phần thưởng lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao (Lc 6,35).

Thánh Phanxicô thành Assisi đã CHỦ ĐỘNG sống bao dung cao thượng như là một khí cụ bình an vô giá của Thiên Chúa để đem an bình vui sống đến cho mọi người như bài ca HÒA BÌNH sống quên mình sống hiến thân đến lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con bỏ dần lối sống hèn nhát và BỊ ĐỘNG, xin giúp chúng con can đảm sống CHỦ ĐỘNG bao dung cao thượng yêu thương kẻ thù và là khí cụ bình an cho mọi người. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các thánh Nam Nữ, xin hộ giúp chúng con sống thánh. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn Hùng Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3323465961017911


=================================== 

CHỚ TRẢ THÙ

T2/TN11 _ PHÚC ÂM: Mt 5, 38-42
"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".  

👆 Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên đây nằm ở phần các bài giảng của Chúa Giêsu ở trên núi lúc Người công bố Nước Trời tại miền Galilêa. Những bài giảng này như khuôn vàng thước ngọc cho những ai tin và bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Tuần qua, chúng ta đã nghe qua:

-- Tám Mối Phúc Thật,
-- Đức công chính của người môn đệ,
-- Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian,
-- Chớ ngoại tình, đừng thề thốt, đừng ly dị (Tất cả ở chương 5).
++ Tin Mừng hôm nay vẫn còn ở chương 5 hơi khó hơn một chút đó là: CHỚ TRẢ THÙ mà đa số chúng ta cảm thấy nó không công bằng (unfair), không có công lý (no justice).

Trước đây, chúng tôi có nhà cho mướn: Người thuê vào ở được được một tháng, họ cho cả bạn bè và họ hàng đến giặc đồ, cắt tóc và tắm rửa như hội chợ,.. nhà bị nghẹt đường thoát và nước tràn ra từ lầu trên xuống tới lầu dưới (mất quá nhiều thời giờ và hư hao không ít). Khi chúng tôi yêu cầu họ dọn ra thì bắt đầu không trả tiền nhà và phá cho cho tồi tệ hơn,.. Lúc đó, ngày đêm tôi tìm cách giết họ, nhưng không có cách nào hoàn hảo, thiệt là khổ sở hết sức. Bực tức trong người: Ăn không được, ngủ không yên, làm gì cũng chẳng ra việc. Nếu lúc ấy cầm lòng không đậu, điên tiết chặt đầu họ thì chắc là giờ này tôi vẫn còn ở trong tù hoặc đã về bên kia thế giới. Giờ nhớ lại: VÔ CÙNG BẤT LỢI khi muốn trả thù vì giữ của.

Trở lại Tin Mừng, 'Mắt đền mắt, răng đền răng' nghe rất họp lẽ phải, nhưng đụng với người ác mình phải ác hơn mới thắng được họ, như vậy sự ác càng lúc càng gia tăng giữa hai bên, rồi tăng dần đời này qua đời nọ, never end.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống với lòng thương xót như Thiên Chúa đang thương xót chúng ta để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến không,.. nhờ đó mà mọi người có thế an an bình bình sống hòa thuận với nhau. Đặc biệt là chúng ta học cách biến mọi sự ra không từ trong gia đình, thế mới gọi là yêu thiệt, là thương xót đối với người mình yêu, người mình đang chăm sóc và đang dưỡng dục.

Chúa Giêsu đã không trả thù, các thánh không ai trả thù, và chúng ta cũng không trả thù để tâm hồn luôn được thanh thản và an bình, nhờ đó: Ăn được ngủ được là 'tiên', là 'thiên đàng', là 'sống thọ'... win win situations: Trường thọ ở đời này và trường sinh ở đời sau. Quá tốt đấy chứ!

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đời hỉ xả bao dung để tạo thêm hạnh phúc cho mình và cho đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3319722851392222


=================================== 

GIỮ LÒNG SẮT SON

T6/TN10 _ PHÚC ÂM: Mt 5, 27-32
"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
-- "Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".    

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠...SUY NIỆM

Lạy Chúa, đọc Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu hôm nay, con có cảm nhận rằng con nên giống những con ngựa kéo xe ở chợ Bến Thành vậy và người điều khiển phải là vợ hay chồng cho nó ngó đâu thì ngó đó thôi hoặc nó được khiển đi đâu thì đi đó. Nếu không, nó quên mất lối về... hìhì... Và nếu con can đảm dám thực thi đúng như Lời Chúa nói thì giờ nầy: ngũ giác và tứ chi không còn lại gì! Thế mới nói, con đây có vô số tội.

Chúa ơi, Chúa mời gọi chúng con phải có một tấm lòng chung thủy sắt son... và quả thật, khi chúng con mới yêu nhau, mới cưới nhau thì rất trung thành và có lòng chung thủy, nhưng chung thì đụng thì chạ riết rồi nó mòn nó cũ kỷ, lời ra tiếng vô thô lỗ lắm, khiến chúng con ngó dọc ngó ngang... ma quỉ có dịp nhảy vào làm loạn: Đòi bỏ nhau, đòi ly dị, tâm trí dục làm đủ thứ tội. Nếu không có Chúa ở cùng và làm mô giới thuận hòa thì vợ chồng chúng con ăn ở với nhau một năm cũng khó nói chi đến trăm năm. Mấy chục năm nay nhờ có Chúa ở cùng nên tụi con vẫn giữ lòng son sắc với nhau.

Chúa ơi! Chúa đã nói: "Không có Thầy các con không làm gì được, và chúng con muốn ở lại trong Thầy để sinh nhiều hoa trái" (Ga 15:5). Xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng con, nhờ Chúa giúp mà chúng con có thể yêu nhau mỗi ngày hơn một chút và hổ trợ cho nhau sống thánh và nên thánh giống Chúa vậy. Chúng con cám ơn Chúa nhiều lắm.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ ơi! Mẹ luôn đáp lời xin vâng để sống theo thánh ý Chúa, xin Mẹ giúp chúng con cũng biết đáp lời xin vâng để sống đẹp lòng nhau trong ơn gọi vợ chồng và cùng đồng hành sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3311460965551744


=================================== 

SỐNG BAO DUNG CÔNG CHÍNH

T5/CN10TN _ PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26
"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
-- "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"    

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠...SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên đây nằm ở phần các bài giảng của Chúa Giêsu ở trên núi lúc Người công bố Nước Trời tại miền Galilêa. Các các luật sĩ và người biệt phái bận đồ thượng đẳng hào nhoáng bên ngoài, miệng hô hào tôn trọng lề luật Thiên Chúa và Môsê, nhưng theo Chúa Giêsu rình rập những sơ hở nhỏ nhặt của các môn đệ Chúa rồi bắt lỗi hạ nhục như chuyện bức lúa ăn trong ngày Sabát, coi Chúa Giêsu như người bị mất trí và quỉ ám. Họ không có ý tốt với ai và sống thiếu đức ái, thiếu lòng thương xót. Và đã có lần Gioan Baotixita gọi họ là "nòi rắn độc" khi họ đến chiu phép rửa với ông (Mt 3:7). Họ tìm cách gây chia rẽ giữa các môn đệ của Gioan và môn đệ của Chúa.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và chúng ta hãy sống công chính và sống với lòng hay thương xót:
-- Đừng có hào nhoáng bên ngoài mà bên trong hết sức thối tha.
-- Đừng phẫn nộ và giận ghét ai vì đó là đầu mối của sự luận phạt.
-- Đừng thiếu nhẫn nại rồi mắng anh em mình đồ khùng đồ ngốc vì đó là vạ lửa phạt chúng ta.

Nói chi đến việc luận tội hay lửa phạt, khi ta sống giả là sống bất an, khi ta phẫn nộ giận ghét mắng kẻ này người nọ thì việc ăn uống ngủ nghỉ cũng hoàn toàn bất ổn. Tất cả những bất ổn và bất an đều là dịch bệnh của xác hồn, là căn tính của Satan... tội tình gì mà phải tự mang khổ vào thân?

Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta nguyện: "Xin Cha tha tội cho con 'như' con tha cho kẻ có tội với con". Chúng ta được tha nhiều hay ít, được nhận lòng thương xót của Chúa nhiều hay ít đều là do cách sống của chúng ta có lòng thương xót nhiều hay ít.

Lạy Chúa Thánh Thần, mỗi ngày con đến với Chúa Giêsu dâng Thánh Lễ Misa, xin cho sẵn lòng bao dung tha thứ, sẵn lòng hài hòa xót thương những ai đã cố ý hay vô tình làm buồn lòng và làm khổ con, và xin Chúa cũng tha thứ dũ lòng thương xót con đã vô tình làm khổ họ. Nhờ đó con được thanh khiết và xứng đáng kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu tiến dâng hy lễ Tạ Ơn lên Đức Chúa Cha. Xin Cha chúc lành cho tất cả chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con luôn sống công chính, sống hài hòa và sống với lòng hay thương xót. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3310029472361560


=================================== 

CANH TÂN TRONG LỀ LUẬT

T4/CN10TN _ PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19
"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".    

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠...SUY NIỆM

Canh tân và canh tân là việc ai cũng muốn để mỗi ngày được kiện toàn hơn một chút, giống Chúa Giêsu hơn một chút,.. nhưng trong việc canh tân cũng không thể tránh khỏi những len lỏi của Satan gieo vào lòng ta khuynh hướng quá khích và độc đoán làm cho ta thấy những cái đang có đều lỗi thời, không phù hợp, thậm chí còn thấy toàn là những sai lầm của Giáo Hội.

Sau Cộng Đồng Vatican II, qua hiến chế Lumen Gentium (Tính Lý Giáo Hội) người Giáo Dân được ý thức và dấn thân trong ơn gọi "Tông Đồ Giáo Dân". Từ đó có những khóa Công Giáo Tiến Hành, khóa tĩnh tâm cuối tuần, khóa Linh Thao, khóa Thánh Linh, khóa cho các phong trào, v,v... Từ đó, Giáo Dân được dự phần và tiếp tay vào các việc mục vụ trong Giáo Xứ và Giáo Hội. Nhờ đó:
-- Giáo Dân bớt sai sót trong việc canh tân, bớt bỏ giáo hay tự lập môn hội.
-- Giáo Dân được trưởng thành đồng hành lo các việc mục vụ trong Giáo Xứ.
-- Giáo Dân nhiệt thành góp phần vào các truyền giáo trong Giáo Phận.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một sốt ít: Vừa đọc được một vài đoạn sách đạo đức, vừa được tĩnh tâm cuối tuần, vừa mãn khóa học hay khóa huấn luyện vài ngày,.. thì tưởng là mình được Chúa chọn, cứ nghĩ là Chúa Thánh Thần mạc khải, rồi kêu ông cha làm thế nầy biểu người ta thế nọ, ai không nghe theo thì giận thì buồn thì chán nản, thậm chí còn bỏ đạo lập môn hội riêng... LỌT BẪY Ssssaatann rồi mà cứ bảo Chúa biểu.

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cũng không thể hủy bỏ lề luật và tách rời, huống gì chúng ta? Người nói: "CHO DÙ TRỜI ĐẤT CÓ QUA ĐI, THÌ MỘT CHẤM, MỘT PHẨY TRONG BỘ LUẬT CŨNG KHÔNG BỎ SÓT, CHO ĐẾN KHI MỌI SỰ HOÀN THÀNH". Đấy, chúng ta phải canh tân như Chúa Giêsu, canh tân thế nào để không bị chệch hướng, dù một chấm một phảy cũng không.

Như vậy, làm thế nào để biết chúng ta đang bị chệch hướng, hay đang bị tác động của Satan?
-- Rất đơn giản: Khi việc đó đem lại sự bất an cho chúng ta. Khi việc đó gây chia rẻ trong nội bộ. Khi việc đó làm cho chúng ta ganh tị, ghen ghét, nói hành, nói xấu nhau. Khi việc đó làm cho chúng ta muốn tách rời hay xa lánh cộng đoàn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết kiện toàn xác hồn con trong luật Chúa và luật Giáo Hội, vì đó là khuôn mẫu hoàn hảo cho con được nên thánh và giống Chúa hơn. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con luôn bước đi trong đường lối của Chúa. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3305863439444830


=================================== 

PHẢI CÓ CHẤT LƯỢNG

T3/CN10TN _ PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16
"Các con là sự sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthiêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. 
-- Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".   

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠...SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta là những người con, những người tin theo Chúa, những người làm môn đệ của Chúa phải có CHẤT LƯỢNG, phải là "MUỐI" cho đời, phải là "ÁNH SÁNG" cho thế gian.

Trước hết, chúng ta tìm hiểu chút công dụng của MUỐI và ÁNH SÁNG:

-1. Muối có thể phục hồi cái sắp hư nát và bảo tồn chúng lâu dài hơn, muối làm cho các món ăn trở nên đậm đà ngon ngọt, muối làm cho đất thêm mầu mở cây cối xanh tươi, v.v... Đặc biệt, muối còn là mối tương quan mặn nồng giữa Thiên Chúa và con người (Lv 2,12-13), và còn là giao ước MUỐI giữa Thiên Chúa và các tư tế của Người (Ds 18,19).
++ Như vậy, chúng ta là những người con của Thiên Chúa, là những tư tế của Người, chúng ta có giao ước MUỐI, giao ước tương quan mật thiết với Thiên Chúa, giao ước bảo tồn các đường lối của Người.

-2. ÁNH SÁNG truyền sức sống cho mọi loài, truyền hơi ấm cho chúng ta... không có ánh sáng tất cả không còn tồn tại. Chúa Kitô là "ÁNH SÁNG" thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người (Ga 1,9). Chúng ta đã nhận ánh sáng đó trong ngày rửa tội, nhận Chúa Kitô ngày rước lễ Lần Đầu, nhận Chúa Kitô trong Thánh Lễ Misa hằng ngày, và chúng ta là chi thể của Người.
++ Như vậy, tự bản chất của người Kitô Hữu là "ÁNH SÁNG". Chúng ta có bổn phận truyền sức sống cho nhau, tương quan nồng ấm với nhau để tạo niềm vui hạnh phúc an lạc... YÊU NHƯ CHÚA YÊU!

Thế thì, bạn và tôi không chỉ là "tư tế" muối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, mà còn là "ngôn sứ" làm chứng nhân của Chúa Giêsu và là "vương giả" với Chúa Giêsu để Nước Cha thống trị ở dưới đất cũng như ở trên trời.

Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Roma 13,11-14: "Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng."
-- Đó là một trong những cách chúng ta làm "MUỐI" cho đời, và là "ÁNH SÁNG" cho thế gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho muối của chúng con có nhiều chất lượng cho đời, và ánh sáng chúng con đang mang luôn được tỏa sáng trong gia đình, trong cộng đoàn, và loan tỏa khắp nơi bằng những phương tiện chúng con hiện có. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, các ngài đã có kinh nghiệm làm muối cho đời và là ánh sáng cho thế gian, xin hộ giúp chúng con luôn trao dồi muối và ánh sáng của chúng con được đầy đủ chất lượng như lòng Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3304282526269588


=================================== 

TÁM THẦN CÔNG

T2/CN10TN _ PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
-- "Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy". 

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠...SUY NIỆM

Hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu đến trần gian trong bối cảnh nghiệt ngã của con người. Họ bị ảnh hưởng bởi những văn hóa xã hội chủ nghĩa chính trị đồi bại nguy hại cho con người chẳng khác gì ở thời đại chúng ta đang sống... chín chống chín mười chống mười, chống càng thêm chống, làm cho con người sống bất an trong lo sợ đau khổ và tuyệt vọng.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu truyền cho chúng ta TÁM THẦN CÔNG như là những chiêu thức BẤT BẠI đem lại bình an và hạnh phúc cho chính bản thân gia đình và xã hội". TÁM THẦN CÔNG này như là kinh điển CĂN BẢN PHÚC LỘC cho những ai TIN thực thi để hoàn toàn THUỘC VỀ Thiên Chúa, mà không thần lực hay quyền lực nào có thể lấy mất đi... Ấy mới gọi là THẦN CÔNG!

-1. Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
-2. Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
-3. Ai đau buồn khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được Thiên Chúa yên ủi vậy.
-4. Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
-5. Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
-6. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
-7. Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
-8. Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thưởng trọng đại trong Nước Chúa.

TÁM THẦN CÔNG này không những có kết quả thần kỳ cho những ai làm con Thiên Chúa, nhưng còn rất hữu hiệu cho những nhà cách mạng bất bạo động nữa:
-- Mahatma Gandhi đã giải phóng người Ấn Độ khỏi cảnh đô hộ Anh ở Nam Phi vào đầu thế kỷ 19.
-- Martin Luther King đã đòi được quyền bình đẳng cho người Phi Châu tại hoa kỳ giữa thế kỷ 20.
-- Và thời nay, rất nhiều cuộc xuống đường đấu tranh bất bạo động để đòi công lý cũng đang diễn ra.

Binh pháp cha ông ta cũng cũng đã để lại: "Nhu thắng cương, nhược thắng cường."

Điều quan trọng là: Chúng ta có nhớ TÁM THẦN CÔNG của Chúa Giêsu truyền để áp dụng trong đời sống hằng ngày không? Nếu không nhớ để thực thi và áp dụng vào đời sống hằng ngày thì cũng khó mưu cầu được bình an và hạnh phúc cho bản thân gia đình và xã hội. 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn lực của tình yêu và hiệp nhất, xin cho chúng con luôn được hiệp nhất với nhau áp dụng TÁM MỐI PHÚC như TÁM THẦN CÔNG chống lại mọi tà quyền. Amen.

Nguyện xin các Đạo Binh Thiên Quốc, các Thiên Thần và các Thánh hộp quần với chúng con để chúng con có đủ sức và trung thành chống mọi tà quyền. Chúng con cám ơn các ngài.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3300302406667600


=================================== 

VINH QUANG CHÚA BA NGÔI

10TN _ PHÚC ÂM: Ga 3, 16-18
"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".   

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Hôm nay, Giáo Hội mừng đại lễ kính VINH QUANG CHÚA BA NGÔI. Vinh quang đó luôn được thể hiện qua mỗi người Kitô Hữu chúng ta:
-- Khi được rửa tội và tái sinh trong Chúa Thánh Thần để trở nên nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô.
-- Khi làm dấu thánh giá (Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.) từ lúc khởi sự cho đến hoàn thành.
-- Khi chúng ta luyện các nhân đức đối thần hằng ngày: ĐỨC TIN (qua Chúa Giêsu), ĐỨC CẬY (nhờ Chúa Thánh Thần), ĐỨC MẾN (trong tình con thảo với Đức Chúa Cha)

Tin Mừng hôm nay thể hiện VINH QUANG CHÚA BA NGÔI: "THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT NGƯỜI ĐỂ TẤT CẢ NHỮNG AI TIN Ở CON CỦA NGƯỜI, THÌ KHÔNG PHẢI HƯ MẤT, NHƯNG ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI". Vì YÊU, quả thật:
-- Đức Chúa Cha ban Con Một của Người xuống thế gian ở với chúng ta .
-- Chúa Giêsu, Người Con Một hy hiến mạng sống Người để cứu độ chúng ta.
-- Chúa Thánh Thần, Đấng tái sinh và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Nếu chúng ta để ý một chút thì tất cả mọi sự đều thể hiện VINH QUANG CHÚA BA NGÔI:
-- Mầu nhiệm sáng tạo vũ trụ.
-- Mầu nhiệm xuống thế làm người.
-- Mầu nhiệm chịu phép rửa.
-- Mầu nhiệm Chúa sống lại.
-- Và chúng ta không thể nào kể xiết mầu nhiệm VINH QUANG CHÚA BA NGÔI... Chỉ riêng sự sống dồi dào của chúng ta cũng khó kể xiết mầu nhiệm vinh quang của Người.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúng con cảm tạ tình yêu và vinh quang Chúa ban cho loài người chúng con, đặc biệt là tỏ tình yêu thương của Chúa cho mỗi người Kitô Hữu chúng con và cho chúng con nhận thấy vinh quang của Người trong đời sống hằng ngày của chúng con, và nhất là cho chúng con được kết hiệp mật thiết với Người. Amen.

Lạy Chúa, con mượn điệp khúc "VINH QUANG CHÚA" của Hùng Lân để cùng với Mẹ Maria và các Thánh chúc tụng, ca khen VINH QUANG CHÚA BA NGÔI tới muôn muôn đời: 
-- Vinh quang Chúa chói ngời, Vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi? 

Alleluia, amen!

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3297765413587966


=================================== 

THẬT GIẢ, GIẢ THẬT

Tin Mừng (Mc 12,38-44)
Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
-- 38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
-- 41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. 43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Thế nào là "THẬT" và "GIẢ"

"GIẢ" là KHÔNG CÓ CHẤT LƯỢNG.
Còn "THẬT" thì trị giá đúng với nó "LÀ".

Hôm nay, Chúa Giêsu không ngại tố giác và kết án phường đạo đức giả. Họ giả đủ cách hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong hết sức gian ác và thối tha. Dầu vậy, có một thứ họ không giả đó là 'giả dại'. Họ không bao giờ giả dại để học hỏi để lắng nghe để quan tâm để thông cảm.

Chúa Giêsu quan sát "THẬT" và "GIẢ" để chỉ cho dân chúng và các môn đệ phải sống thật với Thiên Chúa và đừng bao giờ lợi dụng Thiên Chúa để mưu cầu lợi ích hoặc thực hiện những giả tâm của mình.

Hình ảnh BÀ GÓA nghèo rớt mồng tơi, cố gắng dành dụm lâu ngày được hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma, rồi đêm "dâng cho Chúa tất cả những gì bà có". Đó là tấm lòng chân thành của bà yêu Chúa hết tâm hồn hết trí khôn và tất cả tiền tài thân xác của bà có đều thuộc về Thiên Chúa. Tình yêu của bà dành cho Thiên Chúa là "THẬT" như chính bà "LÀ". Đó chính là giá trị "THẬT", giá trị lớn nhất trước mặt Thiên Chúa.

Bà GÓA đã hiểu được Lời Chúa: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế" (Mt 12,7).

Tất cả mọi sự trong vũ trụ này là của Chúa, thì tất cả tài sản của toàn bộ đại gia gộp lại thì có là gì? Khi đời sống chúng ta gần kề về với cát bụi, về với linh thiêng, về tương quan với Thiên Chúa, chúng ta mới nhận ra mọi cái chúng ta tậu là vô nghĩa, vô giá trị thì có muộn lắm không?

Lòng nhân và lòng thành như bà GÓA trong Tin Mừng hôm nay mới là sống thật với Thiên Chúa, mới có giá trị trong Nước Trời.

Xin mượn lời của Mẹ Thánh Têrêsa thành Culcuta để kết thúc bài chia sẻ hôm nay: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại".

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh của tình yêu, xin cho chúng con nhiệt thành thực hiện những việc chúng con có thể làm với tình yêu thương chân thành và mãnh liệt. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3296205070410667


=================================== 

ỔN ĐỊNH SỰ THẬT

T6/CN9TN _ PHÚC ÂM: Mc 12, 3537
"Sao họ có thể bảo Đức Kitô là Con vua Đavít?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavít? Vì chính Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: 'Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con'. Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?" Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Thánh vịnh 110

ĐẤNG MÊSIA LÀ VUA VÀ THƯỢNG TẾ

1 Của vua Đavít. Thánh vịnh.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

2 Từ Xion, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài:
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

3 Đức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

4 ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời,
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê."

5 Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,
6 sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống,
đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông.

7 Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
.
.............
Thánh vịnh trên đây của Vua Đavít đã có khoảng 1000 năm trước khi Chúa Giêsu đến, Thiên Chúa đã mạc khải cho Vua Đavít nói tiên tri về Đấng Mêsia và gọi Người là Chúa. Và thánh vịnh này vẫn được lưu truyền đến muôn đời.

Ở thời các tiên tri cũng đã nói nhiều về Đấng Mêsia (Emmanuen, Đức Kitô). Phải chăng các luật sĩ có những nhầm lẫn bởi các tư tế trong thời tiên khởi rồi tiếp tục lưu truyền qua bao thế hệ?

Hôm nay, Chúa Giêsu làm sáng tỏ vấn đề để con người có thể hiểu rằng: Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu nên con người không thể nào tự đặt Thiên Chúa vào hàng hậu thế của phàm nhân. Ngoại trừ, chính Người tự muốn đồng hóa với con người vì YÊU, vì chính Người là TÌNH YÊU, và vì chính Người tự muốn cứu độ chúng ta... chứ không phải do chúng ta "là", chúng ta "giỏi", chúng ta "hay".

Từ khởi đầu, con người đã bị tranh giành giữa Thiên Chúa và Satan, bị giằng co giữa thiện và ác,.. trong khi đó, trí hiểu con người có quá nhiều giới hạn và dễ bị sa bẫy của Satan luôn gieo sự ác vào lòng con người. Câu chuyện của: Adong và Evà bất tuân Thiên Chúa, Cain keo kiệt với Thiên Chúa rồi lại ganh tị đến độ giết Aben đã cho thấy Satan tên gieo mọi sự rối, và chúng đang tiếp tục gieo rối trong ta, trong gia đình ta, trong đất nước của chúng ta và trên toàn thế giới.

Thời nào cũng vậy, bao lâu con người còn như Satan để mưu đồ tranh giành thì lúc ấy, con người vắng bóng Thiên Chúa, vắng bóng tình yêu, vắng những sự cảm thông và dễ sa vào đường sai lầm và tội lỗi.

Cha mẹ sai lầm hại cả gia đình,
Quân vương sai lầm hại cả đất nước,
Giáo thuyết sai lầm hại muôn ngàn thế hệ.

Vì thế, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ơn gọi nào, chúng ta cần phải có Thiên Chúa, phải tin vào Thiên Chúa, phải bước đi trong đường lối của Người để vượt qua muôn phong ba bảo tố trong cuộc đời (mà toàn bộ đường lối của Thiên Chúa đều nằm trong Thánh Kinh).

Lạy Chúa, con nghĩ trong thế giới hiện tại có hai người đang bước đi trong đường lối Chúa và sống như Chúa Giêsu không sợ tà quyền:
-1. Đức Thánh Cha Phanxicô: Vì đường lối Chúa, ĐTC không sợ cường quyền, dám nói và làm chứng cho sự thật.
-2. Tổng thống Trump: Vì đường lối Chúa, ông can đảm và trung thành chống mọi tà quyền trong nước và trên toàn cõi địa cầu không mệt mõi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn giúp sức cho hai vị LÃNH ĐẠO thần quyền và thế quyền ổn định lại mọi trật tự trong thế giới hôm nay, để chúng con được an bình sống và thực thi đúng với đường lối của Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3293656050665569


=================================== 

YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI

T5/CN9TN _ CN3-MC-B (Mc 12,28b-34)
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

📖 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
-- Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Trong dân gian Việt có vè thế này:
- Trong đầm gì đẹp bằng sen
- Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
- Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh                          
- Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Mấy ngày qua, chúng ta nghe nhóm người Pharisiêu luật sĩ và tư tế, bọn cầm quyền và giới chính trị Hêrôđê, phái thượng lưu Sađốc luôn tìm cách chống đối bài mưu ác hại Chúa Giêsu,.. may thay, là trong số họ cũng có người công chính, sống hài hòa và biết dùng Lời Chúa Giêsu nhắc nhớ mọi người để tâm vào những điều trọng nhất:
-1. Phải biết kính yêu và thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, luôn nhận Chúa làm trung tâm điểm và là cùng đích mọi sự đời sống của mình.
-2. Phải biết yêu đồng loại (tha nhân) như chính mình.

Thật vậy, trong "MƯỜI ĐIỀU RĂN" Đức Chúa Cha, chúng ta thấy:
-1. Ba giới đầu là phải tương quan với Thiên Chúa hết lòng và hết sức lực.
-2. Còn lại bảy giới sau là cách sống hiếu thuận và hài hòa yêu mến nhau như chính mình.

Người luật sĩ hôm nay gián tiếp kêu gọi người Pharisiêu, giới chức Hêrôđê, và cả phái Sađốc phải biết đâu là gốc của mình, đâu là điều quan trọng, vầ đâu là sự sống đích thực của mình - YÊU THƯƠNG và YÊU THƯƠNG.

Có lẽ, Chúa Giêsu cảm thấy chút an ủi vì trong nhóm luật sĩ cũng có người sống hài hòa và nhớ đâu là cùng đích, trong nhóm tư tế và thượng tế có ông Nicôđêmô biết tìm kiếm chân lý và tin nhận Chúa Giêsu (Ga 3,1-36)... các ông sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đúng là những gương lành cho chúng ta.

Phần chúng ta thì sao? Với những chuỗi ngày bôn ba với thời vận, vất vã với cơm áo gạo tiền, vật lộn với mọi cám dỗ, gặp toàn là những nghiệt ngã nhân sinh... chúng ta còn nhớ HAI ĐIỀU quan trọng là kính mến Chúa và yêu thương người không?

Dạ thưa Chúa, chúng con nhớ và cố gắng thực thi:
-- Chúng con cố gắng tham sự thánh lễ Misa hằng ngày và nguyện cầu tương quan với Chúa, nhưng cơm áo gạo tiền và khoa học kỹ thuật vật chất làm chúng con mất hết thời giờ cho Chúa và cho tha nhân.
-- Chúng con có cố gắng chiến đấu với "ba thù": (1) Dục vọng của bản thân, (2) hấp lực của trần thế, (3) cám dỗ của Satan. Nhưng mỗi khi khi lâm trận, đa phần chúng con bị thua thê thảm.

Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con... phận xác phàm quá yếu đuối đê hèn dễ bị sa ngã và quá mỏng giòn... xin Chúa cứu chúng con đang lưu lạc giữa sóng gió ba đào. Chúa ơi, quả thật không có Chúa ở cùng và giúp sức, chúng con không thể làm được việc gì tốt, ngay cả nghĩ đến Chúa thôi cũng khó rồi. Chúng con nguyện Thần Khí Chúa ban thêm sức mạnh và đốt lửa yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em thật lòng và thật nhiều. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bàu cho chúng con. Chúng con cám ơn Mẹ!

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3288091724555335


=================================== 

LUYỆN THÁNH ĐỂ TRỞ NÊN THÁNH

T4/CN9TN _ PHÚC ÂM: Mc 12, 18-27
"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: 'Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp'. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc".

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua chúng ta được thấy nhóm người Pharisiêu và những người thuộc phe Hêrôdê hộp lại gài bẫy ám hại Chúa Giêsu bị thất bại, thì hôm nay lại có phái Sađốc là một phái lớn trong dân Do Thái đến tiếp tục gài bẫy Chúa Giêsu, đa số trong nhóm này thuộc thành phần thượng lưu luật sĩ và tư tế.

Họ thừa nhận Chúa Giêsu người sống chân thật, nói những lời thật từ Đức Chúa Cha, và không sợ trước những cường quyền để làm chứng cho sự thật, nhưng họ vẫn tận dụng ba phe bảy phái chống đối Chúa Giêsu và tìm cách ám hại Người để giữ quyền chức đứng đầu và bật lãnh đạo dẫn dắt dân Chúa.

Qua câu hỏi, họ tưởng chừng như chắc chắn bắt bẫy được Chúa Giêsu, nhưng một lần nữa lại bị Đức Chúa Giêsu vạch ra những cái ngu dốt của họ: CÁC ÔNG KHÔNG HIỂU BIẾT KINH THÁNH, CŨNG CHẲNG HIỂU BIẾT QUYỀN PHÉP CỦA THIÊN CHÚA, NHƯ VẬY CÁC ÔNG CHẲNG LẦM LẮM SAO?

Nghĩ cũng lạ! Phái Sađốc và nhóm Pharisiêu rất tự hào về Thiên Chúa của họ, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp, Thiên Chúa của kẻ sống... và họ tin Cha Ông họ vẫn tồn tại đến muôn đời. Thế thì những gì họ tin "không có sự sống sau khi qua khỏi đời này" thì có ngu xuẩn lắm không?

Nói về sự sống lại, chúng ta có thể nhìn những vật chung quanh ta thì có thể hiểu phần nào đó về sự sống lại. Thí dụ:
-- Côn trùng sâu bọ lột xác thành bướm, thành ve sầu, thành chuồn chuồn, v.v... 
-- Tất cả loại hạt phải thối mới nẩy mầm đâm rể mọc cây sinh hoa kết quả.

Phải chăng đó là định luật tự nhiên trong đất trời và là quyền năng của Thiên Chúa? Con người cũng vậy, phải chết đi thì LINH HỒN mới không còn lệ thuộc với thời gian và không gian... và điều Thiên Chúa đã mạc khải là đến ngày cánh chung, LINH HỒN và THÂN XÁC sẽ nên một và nhờ thân xác, chúng ta có thể tỏ hiện bất cứ nơi nào tùy ý... Đó là sự thật, vì Đức Chúa Giêsu đã chứng minh cho chúng ta sau khi Người đã sống lại. Đức Mẹ cũng đã hiện ra khắp nơi trên thế giới, và các Thánh cũng đã làm như vậy.

Vì thế, Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta phải nên thánh, để Người ở đâu, chúng ta cũng ở đó, để Người làm được gì thì chúng ta cũng làm được thế đó. Đó là điều Chúa Giêsu mạc khải trong Tin Mừng hôm nay: Sau khi sống lại, chúng ta sống như các Thiên Thần.

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy (trăm năm có là gì)? Hãy tin và tận dụng thời gian của mình có mà luyện "THÁNH", để chúng ta được nên Thánh và làm được những việc Thánh làm.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp chúng con hăng say luyện thánh để trở nên Thánh. Amen.

Con, Nguyễn H Cường.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3286518024712705


=================================== 

KHÔN NGOAN của THIÊN CHÚA

T2/CN9TN _ Tin Mừng (Mc 12,13-17)
"Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
-- Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Đức Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xêda.” Đức Giêsu bảo họ : “Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Tin Mừng trên đây nằm ở phần IV. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM

Chúa Giêsu lên Giêrusalem là để hoàn tất sứ vụ cứu độ của Người nơi trần thế. Khi Chúa đến Giêrusalem, Người đã thấy người ta sống giả hình, biến những nơi thờ phượng thành ổ trộm cướp. Chúa Giêsu lên án thằng thừng những hành vi vô tâm và giả hình của họ, thậm chí Người còn xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Và giáo lý của Chúa Giêsu trái ngược với niềm tin của phái Sa Đốc (không tin sự sống lại), một phái cao cấp và lớn trong số người Pharisêu.

Người Pharisêu cảm thấy mình bị sỉ nhục, sợ bị mất dân chúng và truyền thống, sợ  bị đe dọa đến chính trị và kinh tế... thế là người Do Thái bày mưu ác kế sát hại Chúa Giêsu và chất vấn Người điều. Chúa Giêsu thấy và biết những ác mưu trong lòng họ, Người đã giảng cho họ và dân chúng nghe dụ ngôn về "NHỮNG NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO SÁT NHÂN" (Mc 12 ,1-12). Với dụ ngôn này, ai ai cũng hiểu là Chúa Giêsu đã ám chỉ họ là những kẻ sát nhân.

Tin Mừng trên đây là những gì tiếp theo đó. Người Pharisêu biết Chúa Giêsu là người chân thật và theo sự thật Chúa Giêsu dạy đường lối của Thiên Chúa, thế mà họ vẫn hỏi Chúa Giêsu về vấn đề nộp thuế để gài bẩy bắt tội Chúa Giêsu: Thưa Thầy, có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Vì những nhạy cảm đối lập tôn giáo và chính trị:

-1. Nếu Chúa Giêsu trả lời: "Phải nộp thuế cho Xêda" thì mất lòng toàn dân.
-2. Nếu Chúa Giêsu trả lời: "Không nộp thuế cho Xêda" thì bị tội phản động.

"Phải" hay "không" đều hoàn toàn bất lợi nặng nề cho Chúa Giêsu! 

Chúa trả lời: "Tại sao các ông lại thử tôi?" Thấy những thâm độc trong lòng họ, nhưng hài hòa của Chúa là để cho họ mở lòng và đừng bao giờ thách đố sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đừng bao giờ mong có cách gài bảy Thiên Chúa, vì Người là Đấng sáng tạo con người, mọi tâm trí và việc làm của con người, nên Người thấu suốt.

Chúa Giêsu hỏi lại: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?"
Họ đáp: "Của Xêda."

Chúa Giêsu bảo họ : "Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rõ sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và Người đã làm sáng tỏ mọi thứ tiền của thuộc về thế gian, nhưng thân xác và linh hồn vẫn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, phải biết mình có "đủ" lương thực hằng ngày là đủ để chúng ta dành mọi phương tiện, mọi tài năng và thờ giờ cho những gì thuộc về Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết mình có "đủ" để tránh những cái không cần thiết như sĩ diện, ganh tị, tham lam, trộm cấp, xảo trá, ganh tị, kêu ngạo, ngông cuồng, độc ác,... những thứ này không thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con sống khiêm hạ, và xin vâng phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3284810831550091


=================================== 

Lễ Tưởng Nhớ Đức Trinh Nữ Maria

T2/CN9TN _ Tin Mừng (Ga 19,25-34)
"Thưa Bà, đây là con của Bà... Đây là mẹ của anh."

✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
-- Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
-- Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : “Tôi khát !” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
-- Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thật là tuyệt vời, ngày Thứ Nhất của tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội Hoa Kỳ dâng "Lễ Tưởng Nhớ Đức Trinh Nữ Maria", ngày Đức Chúa Giêsu yêu thương trao hiến chính Mẹ của Người cho tất cả chúng ta trước khi trút hơi thở cuối cùng... đó là món quà vô cùng quý giá của Thánh Tâm Chúa Giêsu đã trao ban cho nhân loại khỏi bị côi cút cô đơn.

Trước khi chết, Chúa Giêsu khao khát tình yêu của mỗi người chúng ta... Người nói: "TÔI KHÁT!"

Chúa Giêsu "KHÁT" là phải, vì Người đã chịu cực hình và hy hiến mạng sống mình cho nhân loại để rồi Người nhận lại toàn những sự gian ác của con người, ác độc đến mức lấy vãi (dơ) nhúng giấm chua đưa lên miệng Chúa: Miệng Chúa bị bầm dập, thân xác Chúa đầy vết thương, thấm giấm vào thì đau biết dường nào. Chẳng vậy, người lính còn lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Truyền thuyết kể rằng: Người lính này được chữa bệnh mắt ngay sau khi nước cùng máu trên mắt của ông, ông TIN đã trở về chịu Phép Rửa thuộc về Thiên Chúa.

Thánh Tâm Chúa chẳng quá rõ đấy sao? Trái Tim Chúa Giêsu luôn bừng cháy lửa mến yêu chúng ta: Người đã chết thay và chữa lành hồn xác chúng ta, Người đã chữa tai cho người lính đi bắt Chúa, Người không lời oán cho những kẻ đánh đòn Chúa, Người không buồn đối với những kẻ sỉ nhục và đội mão gai Chúa, Người không hận những kẻ hô hào và a dua kêu đóng đinh Chúa,.. tất cả mọi gian ác, Người đã kêu cầu Đức Chúa Cha tha tội họ, thậm chí đến khi đã chết rồi Người còn chữa lành cho kẻ tàn ác đâm cạnh sường Chúa.

Hôm nay ngày Thứ Nhất kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Nữ Magarita đã kể lại cho chúng ta thấy Trái Tim Chúa Giêsu bừng cháy lửa mến yêu và Người khao khát tình yêu đáp trả của chúng ta biết dường nào... Ước gì trong thánh kính Thánh Tâm Chúa (Tháng Sáu), mỗi người chúng ta gia tăng lòng yêu mến Chúa Giêsu, Người đã chịu nạn chịu khổ chịu chết vì chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đón nhận chúng con không vì lời trăn trối của Con Mẹ, nhưng vì Thánh Tâm Mẹ yêu mến chúng con và không muốn ai trong chúng con phải hư mất... xin Mẹ hộ giúp chúng con thêm lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn trong tháng kính Thánh Tâm Chúa, và luôn ý thức đền tạ mọi tội lỗi chúng con đã súc phạm đến Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3282173928480448
=============KTTCG 💖 
📖 Sách Kính Thánh Tâm Chúa trong tháng 6: https://drive.google.com/file/d/1uMoXt5p9AY_pT5QV1NSgYEIodmb1_fkN/view?usp=sharing


=================================== 

CHÚNG CON YÊU MẾN THẦY!

T6/CN7PS _ Tin Mừng (Ga 21,15-19)
"Hãy chăn dắt chiên của Thầy."

✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
-- Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Tibêria, Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Simôn Phêrô : “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi : “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giêsu bảo : “Hãy chăm sóc chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Ba lần Chúa hỏi đích danh Phêrô và đích nguồn của ông với cùng một câu hỏi: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?"... Chúng tỏ đây là sự việc tối quan trọng để Phêrô định vũng ơn gọi của mình và đáp lời "XIN VÂNG".

Cả ba lần giao trọng trách cho Phêrô, Chúa Giêsu chỉ cần MỘT ĐIỀU KIỆN là: "YÊU MẾN THẦY".
-- Phải yêu mến Thầy mới được cưu dưỡng "chiên con" của Thầy.
-- Phải yêu mến Thầy mới được chăn dắt "đàn chiên" của Thầy.
-- Phải phải yêu mến Thầy mới lãnh đạo được "Giáo Hội" của Chúa.

👉 Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

Phải "yêu" mới có năng lực vượt thắng mọi trở ngại và can đảm vươn buồm vượt sóng đến bến bờ vinh quang... Như Chúa Giêsu yêu Đức Chúa Cha, Người đã vượt thắng mọi tội lỗi, và vâng lời cho đến chết để hoàn thành Giao Ước Mới, Giao Ước Cứu Độ, nhờ hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, Người đã tới đỉnh vinh quang.

Tại sao Chúa Giêsu phải hỏi đến 3 lần? 3 là đơn vị hiệp nhất vững chắc nên một (Ba Ngôi, Một Chúa), 3 là số vinh quan của Thiên Chúa (3 ngày sống lại), 3 là số tương thông tam giới (Thiên Đàng, Trần Thế, Luyện Ngục). Con số 3 cũng là số "ngộ ra" (3 lần chối Chúa, mới hối tội mình), nó cũng nhắc nhở sự yếu đuối mỏng giòn của con người chúng ta.

Chúa đòi hỏi Phêrô phải vững vàng "YÊU CHÚA" để hoàn thành sứ vụ của mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải "giữ giới" là yêu "như" Chúa yêu,.. thế có khác gì đâu?

Nếu bạn và tôi là cha, là mẹ trong gia đình (Giáo Hội Cơ Bản)... bạn và tôi cũng là "Phêrô", là "Đá", trên đá đó Thiên Chúa xây Giáo Hội của Người. Chúng ta cũng có ơn gọi: Cưu dưỡng, chăn dắt, và hướng dẫn mọi thành viên trong Giáo Hội của mình yêu mến Thiên Chúa và trung thành sống trong đường lối của Người, để tất mọi người trong Giáo Hội Cơ Bản này hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con vui mừng trả lời với Chúa Giêsu trước sau như một là: "CHÚNG CON YÊU MẾN THẦY!" và trung thành chăn dắt đàn chiên của Chúa như lòng Chúa ước mong. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3273094412721733
=============TCNCTT
🔥 TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN
(Ngày 8) https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3272929892738185

=============KTTCG 💖 
📖 Sách Kính Thánh Tâm Chúa trong tháng 6: https://drive.google.com/file/d/1uMoXt5p9AY_pT5QV1NSgYEIodmb1_fkN/view?usp=sharing
🙏 Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy đến và đốt lửa bừng sáng lên lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa trong mỗi anh chị em chúng con. Amen.


=================================== 

CHÚA YÊU CON

T5/CN7PS _ Tin Mừng (Ga 17,20-26)
"Xin cho họ được hoàn toàn nên một."

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an.
-- Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con.
-- “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Cha, với những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, con thấy được rằng Người yêu con quá bội:

"LẠY CHA, CON MUỐN RẰNG CON Ở ĐÂU, THÌ NHỮNG NGƯỜI CHA ĐÃ BAN CHO CON CŨNG Ở ĐÓ VỚI CON" (Ga 17,24)

Chẳng vậy, mà người còn muốn tất cả những kẻ tin được NÊN MỘT, được hoàn toàn NÊN MỘT với Chúa Giêsu và với Chúa Cha như CHA Ở TRONG CON VÀ CON Ở TRONG CHA ĐỂ HỌ CŨNG Ở TRONG CHÚNG TA.

Lạy Chúa, tất cả chúng con từ bụi đất, là phàm nhân hôi tanh, là phường tội lỗi, nhưng tại sao Thiên Chúa yêu thương chúng con quá vậy?

Người bạn đồng cấp đồng hành chơi gác con vài lần thôi thì con đã dứt khoát không coi nó như bạn nữa. Còn con, con phản bội Chúa hoài mà Chúa vẫn yêu thương con. Điều này, cho con thấy Chúa muốn yêu con không phải bởi con "là", nhưng do Thiên Chúa "LÀ TÌNH YÊU".

Thiên Chúa LÀ TÌNH YÊU! Người đã chứng minh TÌNH YÊU ấy cho chúng con qua:
-- Mầu nhiệm NHẬP THỂ và LÀM NGƯỜI.
-- Mầu nhiệm KHỔ NẠN và THẬP GIÁ.
-- Mầu nhiệm CHẾT NHỤC và SỐNG LẠI VINH QUANG.

Cho nên những lời nguyện cầu của Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con hoàn toàn tin thật Thiên Chúa yêu thương chúng con và luôn muốn NÊN MỘT và Ở TRONG chúng con.

Điều con tự hỏi hôm nay là: Làm thế nào để con đáp lại tình yêu cao trọng của Chúa và NÊN MỘT với Chúa đây?
-- Loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới thì con làm không nổi.
-- Con muốn dự lễ Misa hằng ngày và hứa yêu Chúa hết lòng, nhưng vẫn bị vấp ngã trước những "ba thù".
-- Hăng say làm việc bác ái với anh em, nhưng gặp chút trái ý thì lòng cứ hậm hực hận thù không chút bao dung.

Chúa ơi, yêu như Chúa yêu quả thật là khó. Cầm "SỰ VỤ LỆNH" của Chúa trong tay mà sao quá nặng nề.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, xin Người đến gia tăng đức mến cho chúng con, giúp chúng con nhiệt thành loan báo Tin Mừng, NÊN MỘT với anh em và hăng say phục vụ người cùng khốn với mọi khả năng và phương tiện hiện có trong tinh thần khiêm nhường và bao dung. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hiệp thông và đồng hành với chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3271381746226333
=================
TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN 🔥 (Ngày 7)
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3270219146342593
👉 Tháng 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA, nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy đến và đốt lửa bừng sáng lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa trong mỗi anh chị em chúng con. Amen.


=================================== 

XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON

T4/CN7PS _ TIN MỪNG (Ga 17,11b-19)
"Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta."

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an.
-- Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 
-- Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Ba thù thế gian: (1) Dục vọng của bản thân, (2) hấp lực của trần thế, (3) cám dỗ của Satan. Ba thù thế gian này luôn làm nguy hại xác hồn con người, làm cho con người xa rời Thiên Chúa, thậm chí còn làm cho con người chống lại Thiên Chúa nữa. Chúng là những thứ hủy diệt nhân loại.

Chúng ta, những người thuộc về Thiên Chúa thì lẻ đương nhiên bị ganh ghét, bị trù dập, bị bách hại, bị đủ thứ bất công thôi. Vì thế, việc hợp quần gây sức mạnh, việc hiệp nhất với Thiên Chúa để chống trả ba thù thế gian là điều tất yếu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa, hiệp nhất nên một như Thiên Chúa để đủ sức tồn tại và vượt thắng ba thù là thế.

Vâng, chúng ta phải hiệp nhất nên MỘT như Ba Ngôi Thiên Chúa là ĐẤNG VẠN NĂNG sáng tạo và vận hành vũ trụ hài hòa đến muôn đời, và sự hiệp nhất của Thiên Chúa cũng muôn đời bất di bất dịch. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa mà muôn đời thế gian không thể thắng Người. Phần chúng ta, chúng ta cũng phải luôn luôn bám chặt vào Thiên Chúa và yêu thương hiệp nhất với nhau để thắng tà thắng tà và thắng tà.

Lời nguyện cầu của Chúa Giêsu đã thánh hiến chúng ta cho Sự Thật (Chúa Thánh Thần) và Chúa Giêsu thánh hiến chính Mình Người để nhờ Sự Thật mà tất cả chúng ta được thánh hiến.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn thánh hiến mọi sự tốt lành cho hồn xác chúng con, xin Người hãy đến thánh hóa và thánh hiến chúng con thuộc về Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa để chúng con hiệp nhất với nhau và luôn luôn được hiệp nhất nên MỘT với Người, trung thành với Thiên Chúa, nhiệt thành với sứ vụ làm môn đệ và làm con của Người, nhờ đó, niềm vui và vinh quang của chúng con được trọn vẹn. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin chuyển lời chúng con nguyện lên Thiên Chúa. Chúng con cám ơn các Ngài nhiều. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3268056336558874
=================
TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN 🔥 (Ngày 6)
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3267806859917155
👉 Tháng 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA, nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy đến và đốt lửa bừng sáng lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa trong mỗi anh chị em chúng con. Amen.


=================================== 

HẠNH PHÚC CHO CHÚNG TA

T3/CN7PS_TIN MỪNG (Ga 17,1-11a)
"Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha."

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
-- Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.
-- “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
-- “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay, chúng con đã được suy niệm những lời nguyện cầu của Chúa Giêsu vào Chúa Nhật 7 Phục Sinh vừa qua:
-- Chúng con đã thấy Đức Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu là Vua toàn cõi vũ trụ.
-- Chúng con nhận được nhận biết Cha, nhờ Mình và Máu Chúa Giêsu ban cho sự sống.
-- Chúng con được Cha chọn, Cha cho thuộc về Chúa Giêsu để tuân giữ Lời Cha và nên một với Người.

Lời cầu của Chúa Giêsu rất rõ:

"CON CẦU NGUYỆN CHO HỌ. CON KHÔNG CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIAN".

Họ là những kẻ TIN: Được "RỬA TỘI", được "SỨC DẦU", được "ÁNH SÁNG KITÔ", được "MẶT ÁO TRẮNG KITÔ", nhờ đó họ THUỘC VỀ Chúa Giêsu Kitô và nên một với Người... Chúng ta là "họ", chúng ta TIN Chúa Giêsu, chúng ta được thanh tẩy, được xức dầu phong vương với Chúa Giêsu, được mặt vương bào áo trắng của Người, và mang ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi vào trần thế.

Rõ ràng, chúng ta không thuộc về thế gian này, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu... ĐÓ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA!
-- Hạnh phúc vì được Chúa Giêsu cầu nguyện cho,
-- Hạnh phúc vì Chúa Giêsu ban cho chính sự sống của Người,
-- Hạnh phúc vì được làm Tư Tế, Ngôn Sứ, và Vương Giả với Chúa Giêsu.
-- Hạnh phúc vì Người đặt chỗ cho mỗi người chúng ta trong Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu biết rõ: Chúng ta không thuộc về thế gian trong thân phận mỏng giòn, nên Chúa Giêsu phải về cầu cùng Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống bao bọc che chở chúng ta khỏi mọi thù địch, đốt lửa yêu mến trong chúng ta kết hiệp mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, ban ơn giúp sức chúng ta CAN ĐẢM và TRUNG THÀNH loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới, và kích động chúng ta NHIỆT THÀNH đem mọi người THUỘC VỀ Thiên Chúa,.. NHỜ ĐÓ, HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC TRỌN VẸN và ĐƯỢC VINH DANH VỚI CHÚA GIÊSU KITÔ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để Thánh Ý Đức Chúa Cha được thể hiện ở dưới đất này cũng như ở trên Trời vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3266397150058126
🔥 TUẦN CỬU NHẬT CHÚA THÁNH THẦN
(Ngày 5) https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3265323870165454


=================================== 

CHÚA GIÊSU CẦU CHO CHÚNG TA

CN7PS_TIN MỪNG (Ga 17,1-11a)
"Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha."

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
-- Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.
-- “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
-- “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

-- Đó là Lời Chúa... Đ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, con nhớ lời cha má con hay khích lệ thế này: Con ơi! Cố gắng học giỏi và giúp việc nhà tốt, con sẽ được thưởng... lúc ấy nghe được thưởng thì hăng say làm việc và học hành đủ thứ, thích nhất là được cha má cưng và tươi cười với con.

Lời nguyện của Chúa Giêsu hôm nay có phần nào đó giống cách sinh hoạt trong gia đình con lắm.
-1. Chúa Giêsu hoàn tất công trình TÔN VINH CHA ở dưới đất cho Chúa Cha, và giờ Người xin được tôn vinh và trờ về cùng Cha.
-2. Chúng ta do Chúa Cha trao cho Chúa Con, Người đã dạy chúng ta mọi LỜI CHA truyền, và chúng ta thuộc về Chúa Cha nhờ Chúa Con là Đức Giêsu Kitô.

Chính vì Chúng ta thuộc về Đức Chúa Cha và nên một với Chúa Giêsu, nên Người cũng muốn tất cả chúng ta hoàn thành tốt mọi công việc để được tôn vinh. Công việc đó là gì?
-1. GIỮ GIỚI RĂN THẦY: "YÊU THƯƠNG NHAU 'NHƯ' THẦY YÊU THƯƠNG CÁC CON".
-2. ĐÓN NHẬN ĐẤNG PHÙ TRỢ là Chúa Thánh Thần để Ngài ở với chúng ta, phù trợ chúng ta giữ giới.

Chính vì thế, sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở về phòng tiệc ly cùng với Đức Mẹ Maria nguyện cầu và mong đợi ĐẤNG PHÙ TRỢ đến. Chúa ơi! chúng con cũng thế, chúng con cũng đang ước nguyện Chúa Thánh Thần đến:
-1. Khai mở Lời Chúa cho chúng con nhận ra Thánh Ý Chúa Cha, hiểu biết điều Chúa Cha muốn chúng con làm và thấy được những điều phải tránh.
-2. Đốt lửa yêu mến trong tâm hồn và tăng thêm sức mạnh cho chúng con vượt thắng mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh Chúa Giêsu đã truyền là loan báo Tin Mừng và rửa tội cho mọi người thuộc về Thiên Chúa.

Thật vậy, lửa mến yêu không chỉ có những việc bác ái phải làm, mà là yêu như Thầy yêu: Nghĩa là dám thí mạng vì yêu, nghĩa là ta ở đâu thì người ta yêu cũng ở đó... và 'cùng đích' của tình yêu là Thiên Đàng, nơi mà tất cả chúng ta phải đến.

Lạy Chúa Thánh Thần, ngoài Người ra, không ai có thể phù trợ chúng con hoàn thành sứ mệnh Chúa truyền, xin Người hãy đến, chúng con luôn luôn cần sự phù trợ của Người, xin Người hãy đến đốt lửa yêu mến và tăng thêm sức mạnh cho chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, hôm nay là ngày Thứ Ba, chúng con cùng với Mẹ nguyện xin và mong cầu Chúa Thánh Thần đến hổ trợ chúng con nhiệt thành làm con và làm môn đệ của Chúa Giêsu Con Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu lời chúng con nguyện. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3261359603895214


=================================== 

NHÂN DANH THẦY MÀ XIN

T6/CN6PS_PHÚC ÂM: Ga 16, 23b-28
"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha". 

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

"CHA YÊU MẾN CÁC CON, BỞI VÌ CÁC CON YÊU MẾN VÀ TIN THẦY".

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay làm cho con nhớ lại người bạn trong quân đội thời ấy. Con có dịp về quê nhà với người anh bạn này, cha mẹ anh tiếp đón con nồng hậu lắm, lên bàn ăn: Chỗ ngon của con cá, chỗ ngọt của nồi canh, bánh trái tốt đều dành cho con trước. Khi ra về còn gởi nhiều trái cây về cho cha má con nữa... tất cả cũng chỉ vì con là bạn đồng hành trong quân ngủ với con họ thôi mà đã vậy.

-- Bây giờ, con tin và đồng hành với Chúa Giêsu (Thầy Chí Thánh của con), con yêu mến Chúa và muốn kết hiệp mật thiết Thầy,.. hơn nữa, đây cũng là Thánh Ý của Đức Chúa Cha và với sự tác động của Chúa Thánh Thần, Cha đã chọn con nên một với Con Cha là Đức Giêsu Kitô, thì con TIN CHẮC những gì con xin vì danh Chúa Giêsu thì Cha sẽ ban cho con... Vậy, giờ đây, con nhân danh Chúa Giêsu Kitô: Xin Cha cho con được "TIN" thật vào Chúa Giêsu Kitô Con Cha, con xin được trông "CẬY" vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự tốt lành, và nhất là con xin được yêu "MẾN" Cha với tất cả xác hồn con.

Lạy Cha, ít khi con nhớ nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà xin cùng Cha là bởi vì Con Cha đã ân cần ban phát cho con Mình và Máu của Người, nhờ đó mà con được sống và sống dồi dào, nhờ đó mà con kính yêu Cha.

Nhưng, Cha ơi! Con vẫn thấy mình thiếu sức mạnh của Chúa Thánh Thần để canh tân xác hồn, thiếu thần lực của Cha để chóng trả mọi chước cám dỗ,.. và mỗi khi lâm trận ba thù, con hay bị thua trận và nhiều lúc thua thê thảm. Cha ơi! Con nhân danh Con Cha là Đức Giêsu Kitô, con xin Cha gởi Chúa Thánh Thần đến:

-- Đốt bừng lửa yêu mến trong xác hồn con để con biết yêu Chúa và yêu tha nhân.
-- Tăng thêm sức mạnh cho con chống mọi ba thù để con không còn phản nghịch Ba Ngôi Thiên Chúa.
-- Kích động lòng nhiệt thành trong con để con hài hòa bao dung, và nhất là dám từ bỏ ý mình mà vâng phục theo ý Chúa.

Đó là những điều con xin: TIN CẬY MẾN, nhờ công nghiệp của Con Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria là Đấng hay suy niệm Lời Chúa trong lòng, xin Mẹ uốn lòng con luôn suy và thực thi Lời Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3258079594223215

=================================== 

VUI LÀM CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

T6/CN6PS_PHÚC ÂM: Ga 16, 20-23a
"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa". 

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua chúng con được cùng với các môn đệ của Chúa thờ lạy và chiêm ngắm Chúa Giêsu về Trời, và người đã trao cho mỗi người chúng con "SỰ VỤ LỆNH": 

"HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN, LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ NHÂN DANH CHA, VÀ CON VÀ THÁNH THẦN, GIẢNG DẠY HỌ TUÂN GIỮ MỌI ĐIỀU THẦY ĐÃ TRUYỀN CHO CÁC CON" (Mt 28,19-20).

Mọi điều Thầy truyền điều chói tai gai mắt với thần dữ Satan:
-- Thầy truyền phải yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con, còn thế gian thì muốn hơn thua hận thù ganh ghét.
-- Thầy truyền phải sống khó nghèo và quan tâm bác ái cho nhau, còn thế gian thì ích kỷ, thích hưởng thụ trác tán nuông chìu theo nhục dục.
-- Thầy truyền phải giữ công lý và hòa bình trong mọi tương quan với nhau, còn thế gian thì đủ mọi gian manh chom chỉa tích góp cho cá nhân mình.

Chúng con loan truyền mọi phong tục tập quán của NƯỚC TRỜI mà Thầy đã dạy, là cách sống trong Thiên Quốc, là trở nên CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI; Nhưng thế gian, thần dữ Satan đang rảo quanh dẫn dụ loài người chúng con sống với chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ và vô thần hòng làm hư các con cháu và anh chị em chúng con.

Chúa ơi, chúng con buồn vì thấy nhiều người yêu thích phù phiếm chóng qua mà không lo cho cái vĩnh cửu phúc hạnh muôn đời, nhưng chúng con vui vì được Chúa Thánh Thần tác động chúng con sống với Lời Chúa, giúp chúng con làm quen với phong tục tập quán NƯỚC TRỜI, để sau này chúng con không phải ngỡ ngàng mà vui sống hạnh phúc trong Thiên Quốc. Ước gì, Chúa Thánh Thần cũng tác động những người chúng con gặp, qua đó chúng con có nhiều niềm vui hơn.

Lạy Chúa, trong việc học biết trở nên CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI, có nhiều người xung khắc với anh chị em con lắm,.. xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho chúng con có thêm khiêm tốn, nhẫn nại, quảng đại và bao dung sống hài hòa và yêu thương trong ơn gọi làm chứng nhân của Chúa và loan báo Tin Mừng, nhờ đó, có thêm người vui làm CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3256086437755864


=================================== 

CHÚA VỀ TRỜI

T5/CN6PS_PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20
"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".   

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Chúa Giêsu về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha là để hoàn thành sứ mệnh cứu độ của Người, sứ mệnh bảo tồn mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Người... vì thế, Chúa Giêsu đã mạnh dạn trao cho chúng ta 'SỰ VỤ LỆNH' tối hậu là không chỉ làm chứng cho Người mà còn tiếp tục chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa:
"CÁC CON HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN, LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ NHÂN DANH CHA, VÀ CON VÀ THÁNH THẦN, GIẢNG DẠY HỌ TUÂN GIỮ MỌI ĐIỀU THẦY ĐÃ TRUYỀN CHO CÁC CON".

Tin Mừng hôm nay cho thấy, các môn đệ của Chúa thờ lạy Người, các ông thả hồn chiêm ngắm vinh quang của Người bay tận đến trời cao, các ông ngưỡng mộ Thầy đến xuất hồn và dường như quên mất sứ vụ Thầy vừa trao là: "RA ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN". Cho nên, Chúa Giêsu lập tức gởi ngay hai Thiên Thần Áo Trắng đến nhắc nhớ các ông: "Đấng vừa được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời" (Tv 1,11)... hay nói một cách khác: 'Chúng ta không chỉ chiêm ngắm và thờ lạy, mà chúng ta đang có việc cấp bách phải làm'.
-- Loan truyền việc Chúa chịu chết,
-- Tuyên xưng việc Chúa đã sống lại,
-- Và đưa mọi người về cùng Đức Chúa Cha cho tới khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai.

Chúng ta mạnh dạn tuyên sưng Chúa đã sống lại, hăng say loan truyền Chúa đã chết chuộc tội cho nhân loại, và nhiệt thành đem mọi người về cùng Thiên Chúa bằng những cử chỉ bác ái yêu thương (qua dấu này, họ biết các con là môn đệ Thầy [Ga 13,35]]).

Lời sau cùng của Chúa Giêsu nói với chúng ta là:
"THẦY Ở CÙNG CÁC CON MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ".

Như vậy, Chúa Giêsu không chỉ ở bên hữu Đức Chúa Cha theo dõi trông nom chúng ta, mà người còn ở với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, qua Lời của Người, qua Thánh Lễ Misa, qua kinh nguyện của chúng ta, qua mọi lời nói và việc làm của chúng ta nữa. 

Đừng sợ! "THẦY Ở CÙNG CÁC CON MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ".

Chúng con tin tưởng nơi Thầy như Thầy đang tin tưởng nơi chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3253838487980659


=================================== 

MỘT PHẦN DI CHÚC

T4/CN6PS _ PHÚC ÂM: Ga 16, 12-15
"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".   

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, con để ý và nhận thấy: Phụng vụ Lời Chúa trong 2 tuần qua nhấn mạnh những lời cáo biệt, trối trăng và dặn dò của Chúa Giêsu trong buổi Tiệc Ly như là "DI CHÚC" ngắn gọn trong hai điều rõ ràng và dễ hiểu:
-1. GIỮ GIỚI: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy: "YÊU THƯƠNG NHAU 'NHƯ' THẦY YÊU THƯƠNG CÁC CON".
-2. ĐÓN NHẬN: Thầy sẽ xin Cha, Người sẽ ban cho các con một ĐẤNG PHÙ TRỢ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.

Chúa Giêsu có nhiều điều để nói, nhiều điều để mạc khải cho chúng con về NƯỚC THIÊN CHÚA, về những việc phải làm, nhưng với trí hiểu hạn hẹp và trí nhớ dễ quên của con người thì khó có thể lĩnh hội để tin chắc là thật là hiện hữu. Vì thế, tất cả chúng con cần có ĐẤNG PHÙ TRỢ (Thiên Chúa của Đức Cậy):
-- Cậy Người nhắc nhớ và chỉ bảo những Lời Chúa dạy,
-- Cậy Người khai mở mọi sự: Hiểu Lời, biết và thấy rộng hiểu xa,
-- Cậy Người giúp chúng con tin yêu giữ giới như Chúa Giêsu đã truyền,
-- Cậy Người tăng thêm sức mạnh vượt thắng khó khăn và chu toàn bổn phận,
-- Cậy Người cho chúng con thông minh con nhận ra đâu là Thánh Ý của Thiên Chúa.

Quả thật, nếu không có ĐẤNG PHÙ TRỢ, Thần Khí của Sự Thật là Chúa Thánh Thần, thì khó có ai trong chúng con được sống và yêu như Chúa yêu. Vì thế, Chúa Giêsu đã quan tâm xin Đức Chúa Cha cho ĐẤNG PHÙ TRỢ đến với chúng con, đủ để chúng con thấy Chúa Giêsu yêu thương và tỉ mỉ quan tâm lo lắng cho chúng con biết dường nào. Chúa ơi, xin cho chúng con biết giữ Lời Chúa để đáp lại tình Chúa yêu chúng con.

Ngày mai, Chúa Giêsu về trời... tâm trạng của chúng con ra sao trước cảnh ly biệt nhìn Thầy nhất lên cao rồi từ từ mất dạng? Đó là những gì chúng con suy gẫm từ lúc này cho đến lúc dự lễ Chúa Về Trời.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3251028284928346


=================================== 
YÊU THƯƠNG NHAU _ LỆNH TRUYỀN CỦA THẦY
T5/CN5PS _ PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17
See T6/CNPS4_PHÚC ÂM: Ga 15, 12-17

=================================== 

Ở LẠI TRONG THẦY_SINH NHIỀU HOA TRÁI

T4/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 15, 1-8
"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
-- "Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.
-- "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
👆 Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM:

Đặc tính: Cây nho là cây có rất nhiều rễ để hút dinh dưỡng trong lòng đất rồi cung cấp cho các cành nho được tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.

Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh này nói lên mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và tất cả chúng ta: "THẦY LÀ CÂY NHO THẬT, VÀ CHA THẦY LÀ NGƯỜI TRỒNG NHO". Chúa Giêsu cũng mạc khải cho chúng ta biết nguồn ân sủng vô hạn của Người có thể ban phát dồi dào cho những ai đang tin và hiệp nhất nên một với Người, nhờ đó mà được sống sung túc và sinh nhiều bông hạt,.. chẳng vậy, dù đã chết cũng sẽ được sống lại. Đơn cử chuyện Chúa Giêsu cứu sống Lazarô đã chôn trong mộ 4 ngày được sống lại... Chúa Giêsu nói: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết." (Gn 11,25-26)

Vì thế, chúng ta hãy trở về và ở lại trong Chúa Giêsu và sống dồi dào. Chúa Giêsu nói: "Thầy là cây nho, các con là nhành. AI Ở TRONG THẦY VÀ THẦY Ở TRONG NGƯỜI ẤY, KẺ ẤY SẼ SINH NHIỀU TRÁI." (Gn 15,5)

Chúng ta đã thấy, trước tình Thầy trò ly biệt, Chúa Giêsu luôn luôn đi bước trước:
-- Chúa Giêsu yêu chúng ta trước khi Người muốn chúng ta yêu Người.
-- Chúa Giêsu muốn ở trong chúng ta trước khi chúng ta ở trong Người.
-- Chúa Giêsu muốn kết hiệp mật thiết với chúng ta trước khi chúng ta muốn thân mật với Người.
++ Tất cả những bước trước của Chúa Giêsu đến với chúng ta là cũng chỉ vì YÊU vì MUỐN chúng ta được sống dồi dào và sinh nhiều hoa trái. Chẳng vậy, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta được sống trường sinh, sống đời đời.

Hình ảnh cây nho cung cấp chính sức sống của thân cây truyền tới những cành lá bông trái thế nào, thì MÌNH và MÁU hằng sống của Chúa Giêsu cũng nuôi dưỡng chúng ta hơn thế ấy: "TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG. AI ĂN BÁNH NÀY, SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI. VÀ BÁNH TÔI SẼ BAN TẶNG, CHÍNH LÀ THỊT TÔI ĐÂY, ĐỂ CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG." (Gn 6,51)

Vì tình yêu và sức sống của Chúa Giêsu quá mãnh liệt, vì Người muốn ở lại ở với và ở trong chúng ta ta nên Người đã lập Bí Tích Thánh Thể trong đêm ly biệt. Rồi truyền cho các môn đệ rằng: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta"... hay nói cách khác: Các con hãy đến dự bàn tiệc thánh với Thầy trong Thánh Lễ Misa! để Thầy thông ban sự sống của Thầy cho các con. Sự sống thần linh, sự sống trường sinh, sự sống muôn đời.

👉 Như vậy, cùng với Chúa Kitô, chúng ta không chỉ là cành nho mà còn là những người thợ đang là vườn nho nữa. Kẻ vào làm lúc sáng, người lúc trưa, người kia lúc chiều đều được trả công theo lòng nhân hậu của Chủ là Đức Chúa Cha. (Mt 20,1-16)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn được hiệp nhất với Người qua THÁNH LỄ MISA, qua KINH THÁNH, qua việc CẦU NGUYỆN nói chuyện liên lỉ với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch Bảy Ơn Thiên, qua sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, xin Chúa Thánh Thần cho chúng con gặt hái được nhiều hoa quả của Người: Bái ái, vui vẻ, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, và trong sạch. Amen.

Lạy Mẹ Maria, hôm nay ngày 13/5, chúng con kính nhớ Mẹ (Mẹ chúng sinh) hiện ra tại Fatima và luôn thực thi lời Mẹ nhắn nhủ chúng con: Thành tâm sám hối, lần chuỗi Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ, để chúng con noi gương Mẹ đáp lời "xin vâng" và sinh hoa trái suốt đời chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3230085840355924


=================================== 

THẦY BAN BÌNH AN CHO CÁC CON 

T3/CNPS5 _ Phúc Âm: Ga 14, 27-31a
"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".

👆 Ðó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Bài Tin Mừng trên đây nằm ở phần "NHỮNG LỜI CÁO BIỆT" trong bữa Tiệc Ly cuối cùng.

Trong thế giới này từ đời nọ đến đời kia, con người khó tìm thấy và không dễ xây dựng được sự bình an cho chính mình, trái lại còn gây nhiều bất ổn và phiền toái cho người khác vì suốt ngày lo nghĩ việc tích trữ những lợi ích phù phiếm chống qua.

Con người dễ nghĩ đến những điều gian ác, vô cảm và ứ đầy những túi không đáy như: Sĩ diện, giai cấp, quyền lực, độc ác, giết người, tham lam, kiêu ngạo, ngông cuồng, tà dâm, ngoại tình, xảo trá, trác táng, trộm cắp, ganh tị, v.v...

Nhất là khi con người có đầy đủ những thứ vật chất phù phiếm thì càng thiếu sự BÌNH AN. Chúa nói: "Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó" (Lc 12, 34); Đó là mạc khải của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của Người.

Các môn đệ xao xuyến với những lời ly biệt của Thầy, lòng cảm thấy sợ hãi... Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói:

👉 "THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN CHO CÁC CON,
THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY CHO CÁC CON" (Ga 14,27).

Một bình an coi thường của cải thế gian hay hư mất, nhưng rất trân quý chỗ ở vĩnh phúc ở trên trời, chỗ an bình trong nhà Cha, nơi đó, Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho mỗi người chúng ta vì nhà Cha có rất nhiều chỗ ở.

BÌNH AN là một trong những món quà rất quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta ngay cả ở đời này. Món quà đó, Người vẫn ban cho mỗi người chúng ta mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con" (trong phần hiệp lễ).

Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được BÌNH AN và HỢP NHẤT theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Xưa nay, quý Anh Chị và tôi bị ứ đầy những túi bất an vì tội lỗi. Hãy đến trung tâm "Lòng Thương Xót của Chúa" (Tòa Giải Tội), hãy đến với Chúa Giêsu trong "Thánh Lễ Misa" để Người ban BÌNH AN cho chúng ta. Nhờ có sự bình an của Chúa, chúng ta mới có thể tính thác trọn vẹn vào quyền năng và sự quan phòng của Người.

Kính lạy Đức Chúa Thánh Thần là nguồn tác động mọi sự lành trên chúng con, xin Người luôn đốt lửa yêu mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con có thể yêu thờ Thiên Chúa hết lòng hết trí, và cả xác hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con trung thành giữ Lời Chúa dạy và mau chạy đến với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ Misa để nhận lấy BÌNH AN của Chúa mỗi ngày. Amen.

Ôi Mẹ Maria và các Thánh, các Ngài là thần lực hổ trợ chúng con, xin hộ giúp chúng con có lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như Chúa Giêsu yêu chúng con vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3227345157296659


=================================== 

ĐẤNG BẢO TRỢ là NGÔI VỊ THIÊN CHÚA

PHÚC ÂM: Ga 14, 21-26
"Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".
-- Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con". 

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Lễ Vượt Qua, các môn đệ dự buổi Tiệc Ly cuối cùng với Chúa Giêsu. 

Sau khi rữa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đưa ra những phương cách sách lược làm tông đồ như là một sự vụ lệnh, một lệnh truyền:
-- "Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình" (Ga 13,16), để mọi người chúng ta ý thức rằng: Thiên Chúa là Chủ, Người là trung tâm điểm của rao giảng Tin Mừng.
-- "Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con" (Ga 15,12), "Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13,14).
-- "Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi" (Ga 14,16).

Tuy vậy, các môn đệ rất xao xuyến vì chưa thấy Đấng Bảo Trợ, nên người nói trước mọi sự việc trong tương lai để các môn đệ của Chúa an tâm là Thiên Chúa luôn ở với tất cả những ai thuộc về Người: "Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con" (Ga 14,26).

Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta: Đấng Bảo Trợ là một NGÔI VỊ Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần. Người không chỉ là Thần Khí gián tiếp soi trí mở lòng, mà là trực tiếp ở với chúng ta để chỉ dạy và nhắc nhở mọi điều Chúa Giêsu truyền và mọi Lời Chúa Giêsu đã nói với chúng ta.

Trong Kinh Thánh loài người nhận ra Chúa Thánh Thần qua "NƯỚC, GIÓ, LỬA". Như vậy, Thiên Chúa chưa hề rời khỏi con người kể từ khi có vũ trụ, nhưng con người không nhận ra.
-- NƯỚC: Máu đang luân chuyển trong cơ thể con người.
-- GIÓ: Hơi thở tuần hoàn dưỡng khí cho con người.
-- LỬA: Năng lượng hài hòa giữ ấm cho con người.
++ Chúa Thánh Thần vận dụng các Tiên Tri huấn dạy con người.

Chúa Giêsu, thời Tân Ước, thời Giao Ước Mới, thời Thiên Chúa nâng cấp con người qua Phép Rửa Tội: Con người không còn là tôi tớ nữa, mà trở nên CON CÁI THIÊN CHÚA, trở nên "Tư Tế, Ngôn Sứ, và Vương Giả" với Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, mỗi Kitô Hữu là môn đệ của Chúa và được Chúa Thánh Thần ở cùng để chỉ dạy soi trí mở lòng, để nhắc nhở mọi Lời Chúa dạy, để tác động năng lực loan báo Tin Mừng, và để quan tâm đến mọi nhu cầu của xã hội.

Như vậy, chúng ta đang sống trong thời của Chúa Thánh Thần, thời phát triển Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa... thế mà, chúng ta ít khi có những liên hệ mật thiết với Người, nhưng Người vẫn kết hiệp mật thiết với chúng ta. Xem ra, Chúa Thánh Thần là Chúa của mọi sự "KHIÊM": Khiêm nhường, khiêm nhu, khiêm tốn, khiêm hạ...

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn nhớ và kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng con có thể thực thi những lời Chúa Giêsu đã dạy truyền. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn Hùng Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3224946870869821


=================================== 

"THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG"

CNPS5_PHÚC ÂM: Ga 14, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha'? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".   

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Chủ đề Tin Mừng hôm nay: "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG".

Trước buổi tiệc ly: Thầy trò Giêsu phải qua bên kia sông Gorđan tránh sự lùng bắt của bọn Pharisiêu kinh sư luật sĩ.

Trong buổi tiệc ly: Chúa Giêsu công bố "một trong số các ông đã nộp Thầy" làm cho các ông buồn sầu xao xuyến... "Thưa Thầy, có phải con không?" Rồi với những lời từ biệt của Thầy Giêsu làm cho các ông cảm thấy canh cách trong lòng.
-- Ông Tôma thì càm ràm: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?"
-- Philipphê thì chưa đủ tin: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con".

Sau buổi tiệc ly: Tối đó, Chúa Giêsu bị bắt, các môn đệ Chúa chạy tán loạn... và Chúa Giêsu chịu thương khó rồi chết, không một môn đệ nào ở bên Người (ngoại trừ Mẹ Maria, Gioan, và các người phụ nữa theo Chúa)... đúng như lời Chúa Giêsu nói: "Chủ chiên mà bị giết thì đàn chiên sẽ tan tác".

Ngay cả sau khi Chúa sống lại rồi, các môn đệ được củng cố đức tin đôi chúc, nhưng vẫn còn sợ và canh cánh trong lòng... các ông vẫn chưa thấy: "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG"

Vậy làm thế nào để các môn đệ và chúng ta không sợ, hết lo lắng và có thể thấy "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG", có thể tin thật vào Thầy Giêsu? Dạ thưa: PHẢI CÓ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN.
-- Đức Chúa Cha sáng tạo mọi loài qua Đức Chúa Thánh Thần.
-- Đức Chúa Con xuống thế làm người và làm nên mọi sự nhờ phép của CTT.
-- Phần các môn đệ và tất cả chúng ta cũng không ngoại lệ: Phải nhờ vào sự tác động của CTT. Người đả thông mọi kinh mạch canh cánh trong lòng, Người ban cho chúng ta ĐỨC TIN mạnh mẽ, Người chỉ dạy cho chúng ta thấy "Chúa Giêsu là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT, là SỰ SỐNG", Người tuyển chọn chúng ta làm hàng TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG GIẢ với Chúa Giêsu Kitô như chúng ta đã nghe trong bài đọc 2.

"AI TIN VÀO THẦY, NGƯỜI ẤY SẼ LÀM NHỮNG VIỆC THẦY ĐÃ LÀM. NGƯỜI ẤY CÒN LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC LỚN LAO HƠN."

Trong 4 tuần Phục Sinh qua, chúng ta đã nghe thấy các việc Tông Đồ làm được tường thuật trong sách Tông Đồ Công Vụ, các ông chữa mọi bệnh tật và kể cả cho kẻ chết sống lại. Số người theo Chúa và chịu phép rửa hàng ngàn, hàng trăm ngàn, cộng đoàn dân Chúa được thành lập khắp nơi... quá đông dân Chúa và thêm đông môn đệ, nên các ông phải thành lập thêm khâu TRỢ TÁ mà ông Têphanô làm thủ lĩnh như chúng ta đã nghe trong bài đọc 1. Quả thật, nhờ lòng TIN bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà các ông đã làm những việc lớn lao, những việc lớn lao đó đã loan truyền khắp thế gian. 

Tất cả mọi việc làm TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG GIẢ với Chúa Giêsu Kitô: LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG; và qua Chúa Giêsu chúng ta sẽ gặp Đức Chúa Cha.

Lạy Mẹ Maria, Đấng thông ơn Thiên Chúa, chúng con nhờ Mẹ thông ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con để chúng con TIN vào Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô "LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG" trong mọi điều chúng con suy, mọi lời chúng con nói và mọi việc chúng con làm. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3222136387817536


=================================== 

"THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG"

CNPS5_PHÚC ÂM: Ga 14, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha'? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".   

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Chủ đề Tin Mừng hôm nay: "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG".

Trước buổi tiệc ly: Thầy trò Giêsu phải qua bên kia sông Gorđan tránh sự lùng bắt của bọn Pharisiêu kinh sư luật sĩ.

Trong buổi tiệc ly: Chúa Giêsu công bố "một trong số các ông đã nộp Thầy" làm cho các ông buồn sầu xao xuyến... "Thưa Thầy, có phải con không?" Rồi với những lời từ biệt của Thầy Giêsu làm cho các ông cảm thấy canh cách trong lòng.
-- Ông Tôma thì càm ràm: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?"
-- Philipphê thì chưa đủ tin: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con".

Sau buổi tiệc ly: Tối đó, Chúa Giêsu bị bắt, các môn đệ Chúa chạy tán loạn... và Chúa Giêsu chịu thương khó rồi chết, không một môn đệ nào ở bên Người (ngoại trừ Mẹ Maria, Gioan, và các người phụ nữa theo Chúa)... đúng như lời Chúa Giêsu nói: "Chủ chiên mà bị giết thì đàn chiên sẽ tan tác".

Ngay cả sau khi Chúa sống lại rồi, các môn đệ được củng cố đức tin đôi chúc, nhưng vẫn còn sợ và canh cánh trong lòng... các ông vẫn chưa thấy: "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG"

Vậy làm thế nào để các môn đệ và chúng ta không sợ, hết lo lắng và có thể thấy "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG", có thể tin thật vào Thầy Giêsu? Dạ thưa: PHẢI CÓ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN.
-- Đức Chúa Cha sáng tạo mọi loài qua Đức Chúa Thánh Thần.
-- Đức Chúa Con xuống thế làm người và làm nên mọi sự nhờ phép của CTT.
-- Phần các môn đệ và tất cả chúng ta cũng không ngoại lệ: Phải nhờ vào sự tác động của CTT. Người đả thông mọi kinh mạch canh cánh trong lòng, Người ban cho chúng ta ĐỨC TIN mạnh mẽ, Người chỉ dạy cho chúng ta thấy "Chúa Giêsu là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT, là SỰ SỐNG", Người tuyển chọn chúng ta làm hàng TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG GIẢ với Chúa Giêsu Kitô như chúng ta đã nghe trong bài đọc 2.

"AI TIN VÀO THẦY, NGƯỜI ẤY SẼ LÀM NHỮNG VIỆC THẦY ĐÃ LÀM. NGƯỜI ẤY CÒN LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC LỚN LAO HƠN."

Trong 4 tuần Phục Sinh qua, chúng ta đã nghe thấy các việc Tông Đồ làm được tường thuật trong sách Tông Đồ Công Vụ, các ông chữa mọi bệnh tật và kể cả cho kẻ chết sống lại. Số người theo Chúa và chịu phép rửa hàng ngàn, hàng trăm ngàn, cộng đoàn dân Chúa được thành lập khắp nơi... quá đông dân Chúa và thêm đông môn đệ, nên các ông phải thành lập thêm khâu TRỢ TÁ mà ông Têphanô làm thủ lĩnh như chúng ta đã nghe trong bài đọc 1. Quả thật, nhờ lòng TIN bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà các ông đã làm những việc lớn lao, những việc lớn lao đó đã loan truyền khắp thế gian. 

Tất cả mọi việc làm TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG GIẢ với Chúa Giêsu Kitô: LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG; và qua Chúa Giêsu chúng ta sẽ gặp Đức Chúa Cha.

Lạy Mẹ Maria, Đấng thông ơn Thiên Chúa, chúng con nhờ Mẹ thông ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con để chúng con TIN vào Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô "LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG" trong mọi điều chúng con suy, mọi lời chúng con nói và mọi việc chúng con làm. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3222136387817536


=================================== 

GIỮ LÒNG THANH SẠCH SẼ GẶP ĐƯỢC CHÚA

T7/CNPS4_PHÚC ÂM: Ga 14, 7-14
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".
-- Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".     

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

"Thầy là đường, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy"
"Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha"
"Ai biết Thầy thì cũng biết Cha"
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha"
"Ai nghe Thầy nói là nghe Cha"
"Thầy và Cha Thầy là MỘT"

Những điều trên đây, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ của mình từ Caphanaum tới Giêrusalem rất nhiều lần, nhưng với trí hiểu và nhận thức quá hạn hẹp của con người, nên suốt mấy năm nay Philipphê và các môn đệ vẫn thấy canh cánh trong lòng:
-- Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con".

Lạy Chúa, con may mắn hơn các môn đệ của Chúa là: Con thấy được toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu, thấy được những dấu lạ các môn đệ Chúa đã làm, thấy gương các Thánh và ngay cả thấy được sự quan phòng của Chúa qua những biến cố trong đời con, nhưng tự mình "THẤY CHA" và tự lòng ở trong Chúa Giêsu thì dường như chưa lần nào con thật có. Chỉ có trong con mắt ĐỨC TIN mà thôi, chỉ được cảm nhận qua thần linh mà Chúa Thánh Thần tác động lúc có lúc không, hoặc Chúa cho con thấy trong giấc ngủ do lòng thương xót của Chúa ban.

Chúa Giêsu đã được Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse huấn dạy và Người tu luyện suốt 30 năm, cộng thêm bản tính Thiên Chúa và vô tội của Người nên "biết, thấy, nghe, gặp, và nên một" với Đức Chúa Cha là chuyện dễ dàng.

Còn con người chúng con: Vướng mắc tội tổ tông và tội mình làm nên đã và đang ô uế xác hồn, đã và đang bị ma ám... vì thế: "biết, thấy, nghe, gặp, và nên một" với Thầy Giêsu đã là không dễ thì nói chi đến việc nên một với Đức Chúa Cha.

Chúa ơi, một trong "Tám Mối Phúc Thật" mà con khó tu luyện nhất là: "AI GIỮ LÒNG SẠCH SẼ, ẤY LÀ PHÚC THẬT, VÌ CHƯNG SẼ ĐƯỢC THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI VẬY". Phải chăng, vì tội lỗi của con nên muốn thấy được Chúa và gặp được Chúa là điều hết sức khó khăn. Dù vậy, sau những lần con thật lòng thống hối ăn năn, không những con cảm nhận được lòng Chúa thương xót, mà con còn được Chúa cho con thấy vinh quang của Chúa thật tỏ tường trong giấc ngủ.

Lạy Chúa, qua kinh nghiệm trên, phải chăng con không cần phải tu luyện 30 năm, nhưng con chỉ cần thực lòng thống hối ăn năn, dốc lòng chừa và bỏ mọi tội lỗi để giữ lòng thanh sạch là GẶP được Chúa rồi... đó là việc to lớn nhất đời con!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp thêm năng lực cho con giữ lòng sạch sẽ để được gặp Chúa Giêsu và gặp Chúa Cha mỗi ngày trong đời con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3219735644724277


=================================== 

NHẬN BIẾT CHỖ ĐỨNG

T5/CNPS4 _ PHÚC ÂM: Ga 13, 16-20
"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy.

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Buổi TIỆC LY CUỐI CÙNG của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong bửa tiệc ly nầy, Chúa Giêsu mạc khải toàn bộ PHƯƠNG PHÁP, CÁCH THỨC và SÁCH LƯỢC làm tông đồ và làm môn đệ của Chúa.
-- Sở dĩ chúng ta thường có những lấn cấn, những va chạm, những xung đột, thậm chí còn có những hận thù chia rẽ trong việc phục vụ là bởi vì: chúng ta không nắm được mạc khải của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng trên đây.

Chúa Giêsu đặt phần vinh quang cho những ai làm môn đệ mình ở phần cuối, phần thứ yếu: "AI ĐÓN NHẬN KẺ THẦY SAI, LÀ ĐÓN NHẬN THẦY, VÀ AI ĐÓN NHẬN THẦY LÀ ĐÓN NHẬN ĐẤNG ĐÃ SAI THẦY"... thì chúng ta lại đặt nó ở phần thiết yếu hàng đầu để được hỉ hả trong lòng, để mong được tôn trọng, để cầu có thành tích mà quên đi vai trò của mình là 'tôi tớ thắp hèn' của Thiên Chúa, 'kẻ' được sai.

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Người là "CHỦ", mà chủ còn rửa chân (dơ) cho "tôi tớ thắp hèn"; hãy nhìn vào Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, mà Mẹ luôn tự xưng mình là "nữ tì hèn mọn"... còn chúng ta là chi mà phải mong cầu được xem trọng, tự kêu tự hãnh, tự mang 'TẬT' thành tích vào trong ra ngoài?

👉 VỊ TRÍ CĂN BẢN THIẾT YẾU: "TÔI TỚ KHÔNG TRỌNG HƠN CHỦ, KẺ ĐƯỢC SAI KHÔNG TRỌNG HƠN ĐẤNG ĐÃ SAI MÌNH. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc".

Nếu mọi người chúng ta biết và hiểu được điểm quan trọng thiết yếu này thì phải biết CHỖ ĐỨNG của mình, phải biết giữ TÔN TI trật tự trong gia đình, trong cộng đoàn và trong giáo hội, để cái "PHÚC" của việc phục vụ, việc làm môn đệ, việc làm tông đồ luôn ở mãi với chúng ta.

Phát giáo và phá giáo chỉ khác nhau một chữ cái "t": cái tôi, cái tồi, cái tội, cái thành tích,.. Bạn và tôi muống PHÁT GIÁO, chúng ta nên mang BIG "T" vào xác hồn chúng ta: Đó là mầu nhiệm THÁNH GIÁ, mầu nhiệm Mân Côi, mầu nhiệm phục vụ 'tôi tớ thắp hèn'.

Đừng để chúng ta trở nên kẻ (Giuđa) ứng nghiệm Lời Kinh Thánh: "CHÍNH KẺ ĂN BÁNH CỦA TA SẼ GIƠ GÓT LÊN ĐẠP TA". 

Lạy Chúa, chún con là "tôi tớ thắp hèn", là "nữ tì hèn mọn", xin Chúa luôn cho chúng con biết và nhận ra vị trí của chúng con, để chúng con luôn ý thức và khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhu trong những sinh hoạt hằng ngày và nhất là những lức được phục vụ con cần phải khiêm nhu, khiêm tốn và khiêm nhường hơn.

Lạy Mẹ, xin cho con được noi gương Mẹ, luôn nhận biết mình là người hèn mọn hèn mọn trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3212026085495233


=================================== 

BÀI GIẢNG SAU CÙNG CỦA CHÚA GIÊSU

T4/CNPS4 _ PHÚC ÂM: Ga 12, 44-50
"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

-- Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

THỜI ĐIỂM cuối thời Chúa Giêsu vào dịp Lễ Vượt Qua: Sau khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như Đấng Messia, dân chúng tung hô Con Vua Đavít vang dội cả thành, nhóm Pharisiêu, kinh sư và luật sĩ điên tiết lên, càng muốn giết Chúa Giêsu ngay lập tức, nhưng vì giờ của Người chưa đến nên không thể làm gì được... đúng như Lời Chúa Giêsu đã nói: "Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên" (Gn 10,18). Nhưng Chúa Giêsu biết, trở lại Giêrusalem lần này là để tự hy hiến mạng sống mình vì đoàn chiên.

"Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Gn 12,32)

Vì thế, lời kêu gọi thống thiết của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là bài giảng sau cùng của Người tại Giêrusalem dành cho người Do Thái thuộc phái cứng đầu, dành cho những kẻ cố tình bịt tai bịt mắt, cố tình từ chối Chúa Giêsu.

Đã biết họ cứng đầu, đóng mắt, bịt tai thì đâu có tác dụng gì, sao Chúa Giêsu lại muốn thống thiết kêu gọi họ sám hối trở về để THẤY và TIN vào Thiên Chúa?.. "AI TIN VÀO TA THÌ KHÔNG PHẢI LÀ TIN VÀO TA, NHƯNG LÀ TIN VÀO ĐẤNG ĐÃ SAI TA. VÀ AI THẤY TA LÀ THẤY ĐẤNG ĐÃ SAI TA". Dạ thưa: Chúa là Thiên Chúa của giàu lòng xót thương, đặc biệt là đối với dân Người đã chọn, đối với những ai thuộc về Thiên Chúa, đối với những ai thuộc về đoàn chiên của Người.

Đừng sợ: "TA ĐÃ ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ XÉT XỬ THẾ GIAN, NHƯNG LÀ ĐỂ CỨU ĐỘ THẾ GIAN". Vì Ta biết rằng lệnh của Cha Ta là SỰ SỐNG ĐỜI. Hãy TIN vào Ta để được cứu độ.

Chúa ơi!.. Là người Kitô Hữu, chúng con TIN:
-- Tin Thiên Chúa là CHA phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
-- Tin Chúa Giêsu là CON Một Đức Chúa Cha, chịu nạn chịu chết vì chúng con.
-- Tin Đức CHÚA THÁNH THẦN, là nguồn mạch mọi sự sống bởi Cha và Con mà ra.
-- Tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin sự sống lại muôn đời.

VẤN TÂM
❓ Niềm tin của tôi ở mức độ nào? Tôi có tin như Chúa Giêsu đã tin vào Đức Chúa Cha và vâng lời phó thác cho đến chết không? Và chết rồi sống lại cũng vẫn tiếp tục vâng phục như Chúa Giêsu không? 

🤔 Chắc là KHÔNG!.. bởi vì tất cả chúng con là người tội lỗi, người bất toàn, người mong manh dễ bể, NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT VỌNG. Vì thế, chúng con muốn TIN vào "Lời" của Thiên Chúa, chúng con muốn CẬY vào nguồn mạch của Chúa Thánh Thần, và nhất là chúng con muốn MẾN YÊU Đức Chúa Cha là Đấng giàu tình thương và chúng con tin rằng: Thiên Chúa hết lòng thương xót và quan phòng chúng con trong mọi biến cố của cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con TIN CẬY MẾN Thiên Chúa hết lòng và làm hết sức mình. Mọi chuyện còn lại, chúng con phó thác hoàn toàn vào tay Thiên Chúa quan phòng và chúng con tin những biến cố hiện tại là một an bài rất tốt rất tốt cho tương lai.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin và lội ngược dòng để đáp lời "XIN VÂNG", không chỉ để làm đẹp lòng Thiên Chúa, mà còn muốn đồng công cứu chuộc loài người chúng con, xin Mẹ giúp chúng con tin và "XIN VÂNG" để hy sinh buông bỏ những ước muốn thái quá, bỏ đi những sĩ diện và nhất là loại bỏ những giận dữ hận thù ghen ghét, nhờ đó mọi người chung quanh có sự an bình, nhờ đó họ nhận ra Thiên Chúa đang sống giữa chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3209644442400064


=================================== 

KHIÊM TỐN để NHẬN BIẾT

T3/CNPS4 _ PHÚC ÂM: Ga 10, 22-30
"Tôi và Cha Tôi là một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do Thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một". 

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

BỐI CẢNH: Chúa Giêsu dự lễ Cung Hiến Đền Thờ tại Giêrusalem 8 ngày, bắt đầu ngày 25 của tháng Kislev (khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12).

THỜI ĐIỂM: Lúc này, có rất nhiều người theo Chúa Giêsu nhưng rất ít người Do Thái TIN vào Người... vì có rất nhiều xung khắc dâng cao giữa Chúa Giêsu và phái Pharisiêu kinh sư luật sĩ, vì họ mất dần những ảnh hưởng tại Giêrusalem và các vùng phụ cận.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan hôm nay có ba điểm cho con suy:
-1. LƯƠNG TÂM DAY DỨT: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ?".
-2. CÔNG THẲNG của THIÊN CHÚA: "...các ông KHÔNG thuộc về đàn chiên tôi".
-3. ĐỨC GIÊSU xưng mình là CON THIÊN CHÚA.

--------------
-1. LƯƠNG TÂM DAY DỨT: Qua những lời rao giảng Tin Mừng có uy quyền của Chúa Giêsu, cùng với phép lạ thần kỳ của Chúa Giêsu làm, người kém học thức nhất cũng nhận ra Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là một Tiên Tri lớn trong dân Israen, là Messia, là Emmanuel... nhưng người Do Thái thời ấy tự cho mình thuộc giai cấp thượng đẳng, giai cấp trí thức, giai cấp quyền lực; tự 3 giai cấp nầy đều đi ngược lại với giáo lý của Chúa Giêsu. Vì thế, lương tâm họ day dứt, day dứt hơn là cố tình không tin con bà Maria là Con Thiên Chúa.

--------------
-2. CÔNG THẲNG của THIÊN CHÚA: Chúa Giêsu đã nhiều lần nói với phái Pharisiêu Do Thái, các ông không tin Tôi, thì cũng hãy tin vào việc Tôi làm, vì các điều đó làm chứng về Tôi (Gn 5,36). Họ cố tình không tin cũng chỉ vì sĩ diện, tư lợi và giai cấp che lấp hết lý trí của họ, nên họ không thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu. Ngày nay cũng không ít người cố chấp!

-- "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn" (Mt 11,25).

++ Lời cầu trên đây của Chúa Giêsu chẳng phải CÔNG THẲNG cho những ai cố tình giữ sĩ diện, tham quyền ham lợi, và tự kêu bởi môn phái và giai cấp đó sao?

--------------
-3. ĐỨC GIÊSU xưng mình là CON THIÊN CHÚA: Chúa của giàu lòng xót thương, luôn rộng mở cơ hội sám hối canh tân (always have a chance, a second chance,...) cho những ai TIN vào Người thì thuộc về đoàn chiên của Chúa.

-- (Những Lời Chúa nói trong Phúc Ân Thánh Gioan) "CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI, chúng thuộc về Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp họ ra khỏi tay Tôi. Tôi và Cha Tôi là một". Tôi dám thí mạng Tôi vì chúng.

Lạy Chúa, xin giúp con khiêm nhường tự luyện nên những kẻ bé mọn, để con được Chúa mạc khải cho và hiểu được những điều bí nhiệm ở trên trời, biết được "LỜI HẰNG SỐNG", nhận được "BÁNH BỞI TRỜ" là Mình và Máu Chúa Giêsu qua Thánh Lễ Misa mỗi ngày để con được sự sống đời đời, và không ai có thể cướp được con ra khỏi tay Thiên Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, con muốn được cùng với các ngài cảm tạ, chúc tụng và ca khen danh Chúa tới muôn đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3206146599416515


=================================== 

"MỤC TỬ NHÂN LÀNH"

T2/CNPS4 _ Phúc Âm: Ga 10, 11-18
"Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
-- Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
-- “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua, chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu là "CỬA" để bảo vệ sự an toàn của 'ràn' (nhiều đàn) chiên. Chúa Giêsu không chỉ lo sự an toàn cho chiên mà còn bảo vệ cho người giữ (chăn) chiên nữa. Như vậy, Chúa Giêsu là "CHỦ" của ràn chiên, là Chúa Chiên Lành, là Mục Tử đích thực dám hy sinh mạng sống cho đoàn (ràn) chiên.
-- Chiên là tất cả chúng ta,
-- Giám mục, linh mục là người chăn,
-- Chúa Giêsu là Chủ, là Mục Tử. Tất cả thuộc về Người như khởi đầu Phúc âm Thánh Gioan đã tường thuật: "Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. NHỜ NGÔI LỜI, VẠN VẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành."

Lúc khởi đầu, chúng ta đã thuộc về "Ngôi Lời", thuộc về "Lời Hằng Sống", thuộc về "Chúa Giêsu Kitô", Người là "CHỦ" chúng ta... chỉ có chủ mới dám hy sinh và liều mạng sống mình cho đoàn chiên.

Quả thật, Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta rằng: Người chính là Mục Tử nhân lành, và khẳng định Người dám "hy sinh mạng sống" cho đoàn chiên tới 5 lần. Hy sinh... hy sinh để đưa tất cả đàn chiên về cùng 'một ràn' hợp thành một đoàn chiên theo 'MỘT' Chúa Chiên. Chúa Giêsu không bỏ bất cứ ai trong chúng ta mà Đức Chúa Cha đã trao ban cho Người, dù chỉ một, Người cũng ra sức và thí mạng tìm họ về... Đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Cha, là cái phúc của chúng ta.

Điểm thứ hai:

"Ở nơi Chúa Giêsu là sự sống và là ánh sáng cho chúng ta" (Gn 1,4), nên không ai có thể lấy mạng của Người, ngoại trừ, tự ý Người muốn hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, và Người có quyền năng phục hồi mạng sống của Người vì chính Người là SỰ SỐNG.

Vì thế, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hy sinh mạng sống mình qua Thánh Lễ Misa để làm của ăn cho chúng ta, để làm của lễ đền tội cho chúng ta, để phục hồi linh khí trường sinh cho chúng ta được sống và sống dồi dào trong ước muốn của Đức Chúa Cha... ước muốn đó là tất cả đàn chiên hợp thành một đoàn chiên theo một Chúa Chiên, là vị "MỤC TỬ NHÂN LÀNH".

Ông bà chúng con hay nói: "chung chạ" và "chung đụng". Chung sống với nhau không thể nào tránh khỏi những đụng chạm vì vài điểm khác biệt, nhưng theo Chúa là phải hài hòa, khiêm nhường, bao dung, cảm thông, yêu mến chấp nhận những khác biệt của nhau.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con biết nghe Lời Chúa, và noi gương Chúa dám hy loại bỏ những khác biệt của chúng con mà chung sống vui vẻ hạnh phúc trong đoàng chiên của Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con. Amen.
 
Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3204681959562979


=================================== 

CHÚA CHIÊN LÀNH

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3202178143146694
CNPS4 _ PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10
"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". 
-- Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".    

Đó là lời Chúa.

Nói tới Chúa Chiên Lành, Thánh Sử Luca diễn tả rất độc đáo về hình ảnh Chúa Giêsu là Đấng Chiên Lành, Người để đàn chiêm ở đồng cỏ, đi tìm con chiên lạc cho bằng được và ôm cổng nó về rồi ăn mừng(Lc 15,4-7).

CHIÊN
-- Chiên không nhìn rõ, nhưng rất thính tai nên chúng nghe và nhận biết ai là chủ chăn thật của mình.
-- Bản thể chiên yếu ớt và bản năng chậm chạp, khó tự bảo vệ nên chúng phải sống theo đàn mới có bình an.

CON NGƯỜI
++ Con người tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thực ra rất mong manh trăm sợ dễ bể lại không thích sống với tập thể (Thích chủ nghĩa cá nhân).
++ Con người tưởng mình thông minh thấy rộng nhìn xa, nhưng thực ra vô cùng thiển cận say mê phù phiếm, khó nghe và nhận ra Thiên Chúa.

🙋 Như vậy, chúng ta phải làm thế nào để thể "nghe" và "nhận" biết Thiên Chúa? Đơn giản:
-- 'ĐỪNG SỐNG HOANG TƯỞNG' mà hãy 'KHIÊM NHƯỜNG' thấy được những khiếm khuyết của mình mà sống nương tựa vào Thiên Chúa.
-- Hãy học thính tai như chiên để biết lắng nghe 'tiếng' của Thiên Chúa, sống tập thể yêu thương hiệp nhất với mọi người trong Giáo Xứ, và toàn thể Giáo Hội, để khỏi bị sát hại và bị phá hủy, nhờ đó tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào trong một CHỦ CHIÊN là Đức Giêsu Kitô.

Đức Chúa Cha đã khắc ghi tên của mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay của Người (Is 49,16), nên Chúa Giêsu chẳng muốn một ai trong chúng ta phải bị sát hại hư mất. Người nuôi dưỡng chúng ta chính thần khí MÌNH và Máu của Người, Người làm chuồng và thành lũy bảo vệ tất cả chúng ta đang thuộc về Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Người là thành lũy bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ, là nơi chúng con ẩn mình để được sống và sống dồi dào, xin Chúa cho chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa để biết lắng nghe "LỜI HẰNG SỐNG" và nhận ra Chúa là chúa tể càn khôn, là Thiên Chúa duy nhất, là CHÚA CHIÊN LÀNH rất giàu lòng thương xót chúng con.

Chúa Giêsu ơi, chúng con muốn sống trong một đàn chiên theo MỘT CHÚA CHIÊN, để chúng con có thể nhiệt thành bước theo chân Chúa và cùng Chúa thực thi mọi điều theo ước muốn của Đức Chúa Cha. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con. Amen.
 
Con, Lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 

TIN NHẬN "BÁNH HẰNG SỐNG"

T7/PS3 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 61-70 (Hl 60-69)
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".    

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Đa số trong các môn đệ của Chúa vẫn đam mê trong bóng tối sự chết... họ đi theo Chúa Giêsu là muốn Chúa làm điều họ muốn: Muốn Chúa làm vua, muốn Chúa lấy lại khí thế dân tộc, muốn Chúa lật đổ chánh quyền La Mã, muốn Chúa cho họ một thế quyền, v.v..., đó là những dấu lạ họ muốn Chúa Giêsu làm. Phần chúng ta cũng vậy, đa phần chúng ta muốn Chúa làm nô lệ cho những ước muốn của mình. ĐÓ LÀ NHỮNG THỨ ỒN ÀO của THIÊN CHÚA.

Khởi đầu diễn từ, Chúa Giêsu nói: "CÁC ÔNG HÃY RA CÔNG LÀM VIỆC ĐỂ CÓ LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN ĐEM LẠI PHÚC TRƯỜNG SINH, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận" (Gn 6,27). Công việc đó là: "Tin vào Đấng Người đã sai đến" (Gn 6,29).

Chúa Giêsu đang mạc khải cho chúng ta hướng về Thiên Chúa, còn phần chúng ta vẫn muốn hướng "hạ": Sự khác biệt giữa Thiên Chúa và chúng ta quả là một trời một vực, loài người và Thiên Chúa cách nhau xa quá thì làm sao con người có thể kết nối với kênh "BÁNH HẰNG SỐNG" của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu nói với chúng ta: "CHÍNH THẦN TRÍ MỚI LÀM CHO SỐNG, CHỨ XÁC THỊT NÀO CÓ ÍCH GÌ?"

Phần cuối diễn từ "BÁNH HẰNG SỐNG": Chúa Giêsu đã lập đi lập lại rất nhiều lần "ĂN và UỐNG" là nhu cầu thiết yếu cho sự sống linh hồn của chúng ta.

Ta là "BÁNH HẰNG SỐNG"
"AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI".

Chúa Giêsu mạc khải về "BÁNH HẰNG SỐNG" là lương thực THẦN LINH mà Đức Chúa Cha muốn ban phát cho chúng ta là:
-- Để phục hồi SINH KHÍ của Thiên Chúa đang kiện cạn trong chúng ta, 
-- Để lấy lại BẢN CHẤT đích thực của chúng ta mà ông tổ Adam đã đánh mất, 
-- Để cứu độ chúng ta ra khỏi bóng tối sự chết của thế gian từ nhiều thời.

"BÁNH HẰNG SỐNG" là NGÔI VỊ, là NGÔI LỜI, là NGÔI HAI THIÊN CHÚA, là ÁNH SÁNG THẾ GIAN, là SỨC SỐNG cho nhân loại (Gn 1,3-5)... trong khi chúng ta coi Giêsu Nadarét là con của bác thợ mộc Giuse hiền lành chất phác, con của cô Maria hiền thục khiêm nhu, coi Giêsu là phàm nhân; nay Giêsu kêu chúng ta ăn thịt và uống máu của ông ấy... "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!".

Đúng! "LỜI" nghe chói tai vì chúng ta đang sống trong bối cảnh ồn ào: Theo trào lưu hận thù, tham lợi ham quyền, đam mê nhục dục... và không tin nhận Giêsu là Thiên Chúa. Bởi thế, chúng ta không thể nào bắt được kênh "BÁNH HẰNG SỐNG" thì đâu có gì lạ.

Chỉ có 11 người trong nhóm 12 là đang hướng về Thiên Chúa, nên Phêrô đại diện cho những KẺ TIN để thưa cùng Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Lạy Chúa Giêsu, chúng con TIN Chúa là Thiên Chúa thật. Chúa đến ban phát THẦN LINH cho chúng con bằng chính Mình và Máu của Người để cho chúng con được sống và sống dồi dào... xin Chúa cho chúng con luôn hướng về Chúa với lòng khao khát kính yêu Chúa, trân quý Thánh Lễ Misa là nguồn LINH DƯỢC và LINH PHẨM cho chúng con sống trong Chúa và Chúa sống trong chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3201047206593121


=================================== 

TRƯỜNG SINH BẤT TỬ

T6/PS3 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 53-60 (Hl 52-59)
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
-- Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Ăn uống quả là một nhu cầu cần thiết của thân xác, thứ: vô cùng chóng qua mà còn cần thiết như vậy; trong khi linh hồn là thứ trường tồn thì linh hồn cần phải ăn uống hơn thế ấy.

Sau khi Adong phạm tội bất tuân Thiên Chúa, mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa dần dà ít lại, linh khí sống yếu ớt, linh hồn bị tong teo, loài người chúng con sống trong bóng tối sự chết. Vì một Adam mà thần linh nhân loại bị xuống cấp, và nhờ một Chúa Giêsu mà con người được phục hồi thần linh và được nâng cấp lên bật thần thánh nhờ BÁNH HẰNG SỐNG của Người.

Tin Mừng hôm nay là phần cuối diễn từ về "BÁNH HẰNG SỐNG" của Chúa Giêsu. Chỉ ở phần cuối này, Người rất thực tế dùng từ "ăn" đến 7 lần (ĂN THỊT TA) và "uống" đến 4 lần (UỐNG MÁU TA)... Điều này cho chúng con thấy việc nuôi dưỡng linh hồn bằng Mình và Máu của Chúa Giêsu rất ư là thiết yếu, rất ư là quan trọng, là cách duy nhất để được cải tử hồi sinh - TRƯỜNG SINH BẤT TỬ.

Lúc khởi đầu, nhờ Ngôi Lời (Chúa Giêsu) mà muôn vật được tạo thành (Gn 1,3), thì diễn từ BÁNH HẰNG SỐNG của Chúa Giêsu là nhu cầu cần thiết cho linh khí chúng con được phục hồi, chẳng vậy mà còn được nâng cấp lên hàng thần thánh, "là" con cái của Thiên Chúa nhờ "gene" của Chúa Giêsu, nhờ Mình và Máu của Người. Và cũng chính vì Thiên Chúa quá yêu thương chúng con nên Chúa Giêsu đã lập BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Bánh Hằng Sống) để ở lại với con người và tiếp tục ban phát Mình và Máu của Người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng con... Ôi Thiên Chúa yêu thương chúng con quá bội!

Lạy Chúa, giờ đây, linh hồn chúng con muốn bày tỏ lòng sùng kính mến yêu Chúa lắm! Và rất muốn dự bàn tiệc Thánh Thể với Chúa Giêsu để được rước Chúa vào lòng... nhưng chúng con đang bị cách ly vì đại dịch Vũ Hán nên không thể tới dự. 

Lạy Chúa Giêsu, với lòng khao khát và ước ao được kết hiệp mật thiết với Chúa và rước lấy Mình và Máu của Người, xin Chúa hãy ngự vào linh hồn chúng con và ở lại trong cuộc đời chúng con trong lúc này, để chúng con có thể hiếu thảo với Đức Chúa Cha, hiền hậu khiêm nhường và bác ái với anh chị em chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, hôm nay là ngày đầu Tháng Năm, chúng con hiệp cùng với Mẹ mừng kính và cảm tạ Cha Thánh Giuse, và cũng là tháng chúng con dâng hoa Mân Côi kính Mẹ, xin Mẹ thương xót chúng con trong cơn đại dịch Covid-19, xin Mẹ cầu bàu cùng Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô (Lương Y quyền năng và giàu lòng thương xót) chữa lành các bệnh nhân và tiêu trừ đại dịch. Amen.

Chúng con yêu mến Mẹ.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3197852100245965


=================================== 

"TIN TIN TIN"

T5/PS3 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 44-51
"Ta là bánh từ trời xuống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trong bài diễn từ "BÁNH HẰNG SỐNG", Chúa Giêsu lập đi lập lại hai từ nhiều lần: "TỪ TRỜI" và "BỞI TRỜI"... một mạc khải ngoài sự tưởng tượng và hiểu biết của con người. Vì thế, Chúa Giêsu phải đảo một vòng rất dài và rất dài từ Tibêria đến Caphanaum đến Giêrusalem, buổi TIỆC LY cuối cùng, rồi đến đỉnh đồi Cavary chết đi và đến lúc sống lại các môn đệ của Người vẫn chưa hiểu và thật sự tin... Mãi đến khi Chúa Thánh Thần đến mở lòng trí các ông thì mới sáng ra và truyền lại cho chúng ta đến muôn đời.

Biết bao phép lạ Chúa Giêsu đã làm, tất cả tất cả... kể cả cái chết và sự sống lại của Người cũng là để cho chúng ta "TIN TIN TIN": Tin Người "TỪ TRỜI" xuống, tin Người là CON TRỜI, tin Người là BÁNH BỞI TRỜI do Đức Chúa Cha ban phát cho chúng ta "ĂN" để được sống đời đời.

Loài người theo luật tự nhiên cơm áo gạo tiền để được tồn tại, nhưng cũng chính con người tham lam tích trữ cơm áo gạo tiền mà tàn hại lẫn nhau, đưa con người đến sự hủy diệt.

Đại dịch Covid-19 là chứng của tham lam cơm áo gạo tiền, chứng của tham vọng bá chủ,.. nhưng rồi thì sao? Tất cả cũng phải rũ xương làm phân bón cỏ cây. Lịch sử con người là vậy, còn ai nhớ ai? Chủ nghĩa chết là hết khiến con người sống trục lợi vô cảm tàn ác với nhau, chủ nghĩa vật chất khiến con người làm nô lệ cho tham vọng của họ, chủ nghĩa độc tôn khiến họ phải hủy diệt con người. Quả thật, con người đang sống trong bóng tối sự chết.

"TỪ TRỜI", Thiên Chúa nhìn thấy quá rõ sự hủy diệt của nhân loại, nên Người sai CON MỘT của Người xuống thế gian giải cứu chúng ta bằng cách đồng hóa sự sống Thần Linh của Thiên Chúa vào con người... hay nói một cách khác, một lần nữa Thiên Chúa không những thổi sinh khí của Thiên Chúa vào chúng ta như Người đã thổi vào Adam sưa, mà Thiên Chúa còn cho chúng ta đồng hóa vào sự sống của Thiên Chúa bởi THỊT và MÁU của Người.

"BÁNH TA SẼ BAN, CHÍNH LÀ THỊT TA, ĐỂ CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG".

Thiên Chúa muốn chúng ta mang lấy cái "gene" của Người, sống trong thần linh Thiên Chúa, cái gene đó phải có trong mỗi người không trừ ai để mọi người nên giống Chúa hơn, biết yêu thương cho đi... không còn trục lợi cho riêng mình, lúc nào cũng thấy mình vừa đủ: Đủ để yêu thương, đủ để chia sẻ, đủ để cười vui, đủ để đem hạnh phúc cho mọi người, nhờ đó, Thiên Chúa ở đâu thì chúng ta cũng ở đó.

Lạy Chúa, chúng con "TIN TIN TIN", xin ban cho chúng con "BÁNH HẰNG SỐNG". Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3194475853916923


=================================== 

"THẤY" và "TIN" CON TRỜI

T4/PS3 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 35-40
"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".      

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

"Thấy" và "tin"... là điều ắt có và đủ để có sự sống đời đời. Ai tin là người đã được Đức Chúa Cha chọn ban cho Người Con và Người con không bao giờ để họ hư mất.

Ngày nay, còn rất nhiều người thấy mà chưa tin vì những ngăn trở gì đó: Tôn giáo, chính trị, truyền thống, v.v... Họ thấy: lưỡng nghi, tứ tượng, ngủ hành, bát quái vận hành trật tự ăn khớp với nhau trong vũ trụ; họ thấy: Mưa nắng, sáng tối, bốn mùa tạo ra muôn thứ tinh hoa trong trời đất để dưỡng nuôi con người và mọi loài tạo vật trên mặt đất này... thế mà, họ cố tình nói không tin ÔNG TRỜI là Đấng sáng tạo và vận chuyển mọi loài theo quy luật của ÔNG TRỜI, nhưng thật ra họ đã tin! Tại sao? Tại vì mỗi khi gặp chuyện vì khó họ đều kêu TRỜI: "TRỜI ƠI" sao để tôi khổ thế này; khi gặp hạn hán thì họ "LẠY TRỜI" mưa xuống lấy nước tôi uống, xuống ruộng tôi cày, v.v... Quả thật người ta tin có ÔNG TRỜI.

Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta: Người là CON TRỜI, hễ ai "thấy" và "tin" thì sự khó không còn có giá trị làm khổ họ nữa, vì họ đang được CON TRỜI thông truyền dồi dào sự sống thần linh. Sự sống thần linh đó chính là BÁNH HẰNG SỐNG do chính Người ban cho, và bất cứ ai đến với Người, Người không hề xua đuổi họ. 

Tin Mừng trên đây là một phần của diễn từ BÁNH HẰNG SỐNG... Êphata, êphata, êphata! Hãy mở ra: Mở mắt, mở tai, mở tâm, mở trí chúng ta ra... để tin, đó là điều kiện ắt có và đủ để có được sự sống đời đời.

Chúng ta may mắn trông thấy toàn bộ cuộc đời CON TRỜI, nên dễ dàng cho chúng ta êphata... nếu chúng ta cố chấp vì lý do nào đó bỏ lỡ sự sống đời đời thì quả là một ứng xử quá thua thiệt, một quyết định quá khù khờ và ngu xuẩn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thánh hóa chúng con coi thường đời sống vật chất mục nát chóng qua mà khôn ngoan sự chọn lựa sự sống phúc hạnh thần linh muôn đời. Đặc biệt, chúng con đang chống chọi với đại dịch Covid-19, chúng con cần sự sống thần linh từ Chúa Giêsu CON TRỜI hơn bao giờ hết, xin Chúa Giêsu luôn ở với chúng con. Amen.

Lạy Lavang, xin cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Nam Nữ và các Thiên Thần, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3193064050724770


=================================== 

HÃY TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ

T3/PS3 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 30-35
"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". 
-- Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".     

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay tiếp với phần mở đầu diễn từ về "BÁNH HẰNG SỐNG" trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 6. Đây là phần tối quan trọng Chúa Giêsu nói thật về sự sống thần linh của Người được thông ban cho chúng ta để được sự sống đời đời.

Muốn nhận được Bánh Hằng Sống để có sự sống thần linh đời đời từ Chúa Giêsu, Người đòi buộc con người "phải tin" vào Chúa Giêsu là Đấng đã được Đức Chúa Cha sai đến, và chính Người là bánh ban sự sống.

Như trong thời Cựu Ước, khi dân Do Thái đi trong hoang địa, Thiên Chúa nuôi họ bằng manna và Lời Chúa để họ và con cháu họ nhận biết rằng: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Ðnl 8,3). 

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta: Lời do miệng Người phán ra mang lại sự sống đời. Người nói: "CHÍNH TA LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG. AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI; AI TIN VÀO TA SẼ KHÔNG HỀ KHÁT BAO GIỜ".

Hôm qua, Thiên Chúa đã làm dấu lạ nuôi hàng ngàn người (ngay trước mắt họ), thì hôm nay, họ lại thách thức Chúa cho thêm dấu lạ để họ tin, dấu lạ họ muốn chỉ là những phù phiếm chóng qua. Điều này có gì đó giống tôi và bạn muốn trong đời sống hằng ngày. Tôi không nhận ra dấu lạ như: 
-- Chúa bơm cho tôi hơn 7.5 ngàn lít máu mỗi ngày,
-- Mỗi ngày Người thở cho tôi hơn 11 ngàn lít không khí,
-- Người vận chuyển ngũ tạng tương sanh trong thân thể tôi.
-- Người điều hành lục phủ để thu nạp mọi năng lực cần thiết.
Tất cả những việc Chúa làm để vận chuyển hàng tỷ tỷ tỷ tế bào hài hòa với nhau trong con người tôi. Thế mà tôi vẫn muốn Thiên Chúa cho thêm dấu lạ.

Một cụ già hơi khó thở vì nhiễm covid-19 phải nhập viện vài ngày để có đủ dưỡng khí oxy, sau khi xuất viện, ông nhận được một hóa đơn hơn 5 ngàn đồng Euro, ông bật khóc. Mọi người an ủi ông, ông nói: "Không phải tôi không có tiền, nhưng tôi khóc là bởi vì 9 mươi mấy năm nay tôi thở không khí free mà quên tạ ơn Thiên Chúa". 

Thưa các bạn, những cái cụ già có, người Do Thái + tôi và bạn muốn có rồi nói cũng qua đi. Thiên Chúa muốn cho tôi và bạn cái có muôn đời đó là BÁNH HẰNG SỐNG, bánh do chính sự sống thần linh của Thiên Chúa, nhờ đó, tôi và bạn sẽ được trường sinh bất tử, nhờ đó chúng ta sống đồi dào muôn đời. HÃY TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ, Thiên Chúa duy nhất của tôi và bạn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con TIN và chúng con đến bới Người vì Người là "Bánh Bởi Trời" ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mến Mẹ, xin Mẹ cho chúng con được kết hiệp mới Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô đến muôn muôn đời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3190710984293410


=================================== 

TIN VÀO CHÚA GIÊSU

T2/PS3 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 22-29
"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.
-- Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".     

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Sau khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, dân chúng không những nhận được những món ăn thần thánh từ Chúa Giêsu mà còn nhận được cả cơm bánh cần thiết trong đời sống hằng ngày. Họ tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu nên muốn tôn phong Người lên làm vua của họ, Chúa Giêsu âm thầm trốn lênh núi một mình.

Đất lành chim đậu

Đời sống đang vất vả quá nhiều khó khăn vì bị đô hộ bởi đế quốc La Mã, thêm vào đó, họ đang mong đợi Đấng Mêsia từ Thiên Chúa, Đấng Cứu Tinh đến giải thoát họ khỏi cảnh lầm than và cho họ sống an lạc trong vùng đất đầy sửa mật. Đấng ấy chính là Đức Giêsu đang sống ở giữa họ, Đấng Emmanuel!

Điều họ nghĩ không sai, nhưng đó cũng chỉ là cái ngọn, là cách giải quyết tạm thời như Chúa đã hóa bánh ra nhiều để họ ăn hả hê rồi sau đó vẫn đói. Như vậy làm thế nào để chúng ta lấy lại được bản chất đích thực của con người, lấy lại được căn tính nguyên thủy của nó để con người không còn nô lệ của thế gian, của xác phàm?

Tin vào Chúa Giêsu

Dấu lạ hóa bánh ra nhiều là để họ tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào sự quan phòng của Người, tin vào Thiên Chúa luôn yêu thương con người, tin vào Đấng hằng ở với con người, tin vào Đức Giêsu đang đến với chúng ta, tin vời Lời Người đang mạc khải cho chúng ta. Đó là cách lấy lại bản chất đích thực của con người để được sống an lạc trong tình yêu Thiên Chúa.

Hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta: "hãy tin vào Đấng Người đã sai đến." đó là việc làm của chúng ta để lấy lại căn tính nguyên thủy là sống đồi dào với Thiên Chúa, sống thực trong Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, sẽ được hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, dù gặp phải những khó khăn trong hiện tại nhưng đó cũng chỉ là phương tiện đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta... Hãy tin và tín thác vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch vọt lên TIN CẬY MẾN, xin Người củng cố lòng tin cậy mến của chúng con đang lúc đối đầu với đại dịch Vũ Hán - Covid-19.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cứu giúp chúng con và cầu bàu cùng Thiên Chúa cho chúng con vượt thắng cơn đại dịch này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3187170061314169


=================================== 

ĐỒNG HÀNH

CN3PS / PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35
"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".
-- Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.
-- Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.   

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã có dịp suy niệm trong ngày Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh, và hôm nay, Giáo Hội chọn lại đoạn TIn Mừng cho Ngày Chúa Nhật III Phục Sinh... đủ để cho chúng ta thấy tầm quan trọng gì?

-1. Thiên Chúa tỏ lòng quan tâm và gần gũi với chúng ta hơn trong những lúc chúng ta cảm thấy mệt mõi và chán chường: Người đồng hành để an ủi, đở nâng, tâm sự, và chia sẻ những khổ đau hiện có... Rõ ràng là Chúa Giêsu tự đến và đồng hành với các môn đệ của mình trong những lúc buồn bã trở về quê nhà.

-2. Thiên Chúa quyết tâm và kiên nhẫn phục hồi niềm tin và hy vọng cho những ai vẫn còn một chút luyến ái với Người... Và rồi Chúa Giêsu đã kiên nhẫn giải thích cho hai môn đệ hiểu Kinh Thánh để lấy lại niềm Tin và Hy Vọng... Chẳng vậy, Người còn tỏ mình ra cho các ông nhận ra Người.

-3. Loan báo Tin Mừng! Đây là điều thiết yếu cho những ai "là" môn đệ của Chúa để "làm" đều Chúa muốn: LOAN BÁO CHÚA SỐNG LẠI và ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA.

Bạn và tôi là con Thiên Chúa, chúng ta phải làm điều Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa muốn cho mọi người biết: 
-- Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa duy nhất.
-- Thiên Chúa chậm bất bình và rất giàu lòng thương xót.
-- Thiên Chúa rất quan tâm và đang sống giữa chúng ta.

Thưa các bạn, giữa cơn đại dịch toàn cầu, tôi thấy Thiên Chúa gần gũi chúng ta hơn bao giờ hết... Tôi được cùng với Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ hằng ngày, và cùng với giám mục chầu Chúa thường xuyên... Tôi thấy các linh mục và tu sĩ gần gũi với con người, và người người liên kết với nhau hơn bao giờ hết. Phải chăng đó là việc Chúa làm? 

Phải, chúng ta đang bị cách ly về thể lý, nhưng bù lại, tình yêu và tâm linh của chúng ta liên kết và hiệp nhất nên một... tất cả mọi người chúng ta, lớn nhỏ nguyện cầu cho nhau, chia sẻ những gì mình có, trợ giúp nhau mọi việc có thể, khích lệ và củng cố cho nhau vượt qua mọi vấn đề. Đó chẳng phải là chúng ta đang loan bào Tin Mừng hay sao?

Những nghĩa cử đẹp không chỉ có ở các Linh Mục và Tu Sĩ, nhưng còn ỏ hết mọi thành phần trong Giáo Hội, ngay cả nhiều cụ bà cụ ông thức đêm thức hôm may khẩu trang gởi đến bệnh viện hoặc cho người cần đến. Đó chẳng phải là chúng ta đang loan bào Tin Mừng hay sao?

Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con để chúng con có thể chia sẻ những nỗi buồn và đem lại niềm vui và hy vọng cho nhau. Chúa ơi, chúng con phó thác vào lòng thương xót của Chúa và tin tưởng Chúa giải thoát chúng con khỏi trận đại dịch này. Amen.

Lạy Đức Mẹ Lavang, xin cứu giúp chúng con.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3185945431436632


=================================== 

Kính nhớ THÁNH MÁCCÔ (25/4)


Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh
PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Bài kết thúc Phúc Âm theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
-- Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.    

👆 Đó là lời Chúa.
------------------
SUY NIỆM: Thánh Máccô đã thực thi lệnh truyền của Chúa không những bằng việc cộng tác đắc lực với các tông đồ Phêrô, Phaolô trong các cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng mà còn tìm ra một phương thế tích cực: viết lại những lời rao giảng. Lời nói bay đi, chữ viết còn lại: Những lời giảng dạy tiên khởi của các tông đồ được lưu giữ chính xác mà cũng nhờ thế Tin Mừng bằng chữ viết càng được loan truyền rộng rãi và lâu dài hơn. Dưới sức tác động của Chúa Thánh Linh, quyển Tin Mừng theo thánh Mác-cô đã trở thành một phương thế vô cùng hữu hiệu để “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. (Trích: www.thanhlinh.net/node/137091)

THÁNH MÁCCÔ

-- Những gì chúng ta biết về Thánh Máccô thì trực tiếp từ Kinh Thánh Tân Ước. Ngài thường được coi là nhân vật Máccô trong Tông Ðồ Công Vụ 12:12 (Khi Phêrô thoát khỏi ngục và đến nhà mẹ của Máccô).
-- Phaolô và Barnabas muốn đem theo Máccô trong chuyến truyền giáo đầu tiên, nhưng vì một vài lý do nào đó, Máccô đã ở lại Giêrusalem một mình. Trong cuộc hành trình thứ hai, Phaolô lại từ chối không muốn đem theo Máccô, bất kể sự nài nỉ của Barnabas, điều đó chứng tỏ Máccô đã làm phật lòng Phaolô. Sau này, Phaolô yêu cầu Máccô đến thăm ngài khi ở trong ngục, điều đó cho thấy sự bất hòa giữa hai người không còn nữa.
-- Là phúc âm đầu tiên và ngắn nhất trong bốn Phúc Âm, Máccô nhấn mạnh đến việc Ðức Giêsu bị loài người tẩy chay trong khi chính Người là Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Máccô có lẽ được viết cho Dân Ngoại tòng giáo ở Rôma -- sau cái chết của Thánh Phêrô và Phaolô khoảng giữa thập niên 60 và 70.
-- Cũng như các thánh sử khác, Máccô không phải là một trong 12 tông đồ. Chúng ta không rõ ngài có biết Ðức Kitô một cách cá biệt hay không. Một số sử gia cho rằng vị thánh sử này đã nói đến chính ngài trong đoạn Ðức Kitô bị bắt ở Giệtsimani: "Bấy giờ một người trẻ đi theo Người chỉ khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh, nhưng anh tuột tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng" (Máccô 14:51-52).
-- Nhiều người khác cho rằng Máccô là giám mục đầu tiên của Alexandria, Ai Cập. Thành phố Venice, nổi tiếng với quảng trường San Marco, cho rằng Thánh Máccô là quan thầy của thành phố này; một vương cung thánh đường vĩ đại ở đây được coi là nơi chôn cất thánh nhân.
-- Dấu hiệu của Thánh Máccô là sư tử có cánh, do bởi đoạn Máccô diễn tả Gioan Tẩy Giả như một "tiếng kêu trong hoang địa" (Máccô 1:3), mà các nghệ nhân so sánh tiếng kêu ấy như tiếng sư tử gầm. Ðôi cánh của sư tử là vì người ta dùng thị kiến của Êgiêkien về bốn con vật có cánh mà áp dụng cho các thánh sử.

LỜI BÀN
-- Cuộc đời Thánh Máccô đã hoàn tất những gì mà mọi Kitô Hữu được mời gọi để thi hành: rao truyền Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Ðặc biệt, phương cách của Thánh Máccô là qua sự viết văn. Những người khác có thể loan truyền Tin Mừng qua âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, thi văn hay giáo dục con em ngay trong gia đình.

LỜI TRÍCH
-- Hầu hết những gì Thánh Máccô viết đều có đề cập đến trong các Phúc Âm khác -- chỉ trừ bốn đoạn. Sau đây là một đoạn: "... Chuyện nước trời cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa" (Máccô 4:26-29).

Nguồn: www.NguoiTinHuu.com
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3181802428517599


=================================== 

BÁNH HẰNG SỐNG

T6/CNPS2 _ PHÚC ÂM: Ga 6, 1-15
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".
-- Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
-- Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.    
Đó là lời Chúa.
-- Lễ Vượt Qua, người ta quy tụ trong ngoài các hội đường để kính nhớ và tạ ơn Thiên Chúa đã mấy lần đã cứu độ dân Ítraen
-- Chúa Giêsu để ý tỹ mỹ nhu cầu cần thiết của con người nhưng điều Người quan tâm hơn là sự sống đời đời. 

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Vì yêu thương con người nên Thiên Chúa lúc nào cũng quan tâm đến, tuy vậy, chúng ta tìm hiểu thêm chút lý do tại sao Chúa Giêsu chạnh lòng để ý rất tỉ mỉ về những nhu cầu cần thiết của con người?
-1. Phải chăng, khi gần tới ngày đại Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu nhìn thấy giới kinh sư luật sĩ thường bày ra các quầy hàng trong ngoài hội đường buôn bán làm giàu cho sự ích kỷ của bọn Pharisiêu giả hình hơn là có lòng tiến dâng Đức Chúa, nên Người buồn đi qua bên kia biển hồ? Người buồn và quan tâm đến cái đói của tâm hồn con người hơn là những chống đối của bọn kinh sư và luật sĩ.
-2. Phải chăng Lời dạy của Chúa Giêsu đã và đang đem lại sự sống mới trong tâm hồn con người... Sự sống đó có thể nói như lời Kinh Thánh: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra" (Đnl 8,3).
-3. Thấy số đông đảo dân chúng khoảng 20 ngàn người (kể cả đàn bà và con trẻ), Chúa Giêsu chạnh lòng: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Chạnh lòng thương là cái nghề của Chúa!

Đương nhiên, giữa hoang vắng núi đồi tiệm quán đâu mà mua, dù có đại đại siêu thị ở đó, với số người đông đúc như vậy cũng không cách nào giải quyết đủ nhu cầu đột biến như vậy... Thế là Chúa Giêsu phải lấy bánh hằng sống bởi trời, và bánh do chính tay Người nhào nặn ban tặng cho, bánh đó chính là thịt Chúa, để cho thế gian được sống và sống dồi dào (Gn 6,51).

Việc Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều bởi tay Chúa nhào nặn để nuôi đông đảo dân chúng hôm nay là bằng chứng đích thực về BÁNH HẰNG SỐNG. Chẳng những đích thực mà còn hùng hồn nữa, vì chính Chúa Giêsu phải đổ Máu ra cho chúng ta được tha tội và chết trên thập giá để cho chúng ta được sống và sống dồi dào đến muôn đời.

Chúa Giêsu không chỉ quan tâm chăm sóc cho những ai đang có thiện cảm với Người, mà Người còn quan tâm đến những thành phần đang chống đối Người nữa. Bằng chứng là: Sau khi cho dân chúng ăn xong, Chúa Giêsu trở về Caphanaum để cho các hội đường khỏi bị vắng bóng.

Đấy, tình yêu Chúa chan hòa cho tất cả mọi người, mưa làm mát cả cỏ cây, nắng chiếu dọi trên cả người lành và kẻ dữ... bất cứ lúc nào, bất cứ ai tin và chấp nhận Chúa Giêsu làm trung tâm điểm của đời sống mình thì được chén cứu độ và bánh trường sinh bất tử.

Bạn và tôi hãy TIN và CHẤP NHẬN Chúa Giêsu for "free" (nhưng không), TIN NHẬN Chúa Giêsu để được sống vinh hạnh muôn đời (nothing to lose).

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con đang bị sống cách ly và không thể đến dự Thánh Lễ Misa, nhưng qua màn hình (trực tuyến), qua sự hiệp thông nhất thể, chúng con tin chắc: Chúa Giêsu luôn ở với và ở trong chúng con để quan tâm chăm sóc mỗi người chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa cho chúng con luôn đáp trả tình Chúa bằng cách sống qua tâm chia sẻ và chăm sóc cho nhau như cậu bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá đã góp phần vào BÁNH HẰNG SỐNG của Chúa hôm nay. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu cùng Chúa cho chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3179577448740097


=================================== 

TIN SẼ ĐƯỢC SỐNG

T3/CNPS2 _ PHÚC ÂM: Ga 3, 7-15
"Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
-- Nicôđêmô hỏi lại rằng: "Việc ấy xảy ra thế nào được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trước khi suy niệm về Tin Mừng, tôi mời bạn cùng tôi trở về thời Cựu Ước một chút:
-- Sau những lần dân Ítraen thất tín và bất trung với Thiên Chúa, họ bị lưu lạc và đói khát trong sa mạc, Thiên Chúa giải cứu họ rồi dưỡng nuôi họ bằng chim cúc và mana, nhưng rồi họ vô ơn bạc nghĩa phiền trách Thiên Chúa và ông Môsê thế nầy: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
-- Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ítraen phải chết. Dân đến nói với ông Môsê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Môsê khẩn cầu cho dân. ĐỨC CHÚA liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống." Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. (Ds 21,5-9)

Lúc ấy là thời điểm dân Ítraen đang ở quanh vùng núi Sinai, dân chúng trong vùng này khi khỏi bệnh, họ dâng cúng cho thần bằng những con rắn đồng nhỏ. Còn con rắn đồng do ông Môsê làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa rồi treo lên là một biểu tượng NGÔN SỨ giải tội phản phúc của dân Ítraen khỏi phải chết khi nhìn vào con rắn đồng.

Cũng vậy, tất cả phàm nhân chúng ta đều bị nhiễm nọc độc Satan, chúng ta đang sa lầy trong bóng tối tội lỗi, chúng ta cần được giải cứu khỏi sự chết và cần được nâng cấp khỏi phàm nhân... Muốn được vậy, chúng ta phải tin và nhờ vào Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập giá, qua cái chết của Người, chúng ta được rửa tội và tái sinh trong Chúa Thánh Thần để được làm con Thiên Chúa (đường vào Nước Trời).

Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: Người là Con Thiên Chúa đến từ trời để cứu thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, khỏi bóng tối sự chết, khỏi nọc độc của Satan:

"CŨNG NHƯ MÔSÊ TREO CON RẮN NƠI HOANG ĐỊA THẾ NÀO, THÌ CON NGƯỜI CŨNG PHẢI BỊ TREO LÊN NHƯ VẬY, ĐỂ NHỮNG AI TIN VÀO NGƯỜI, THÌ KHÔNG BỊ TIÊU DIỆT MUÔN ĐỜI".

Chúa Giêsu mời gọi ông Nicôđêmô và chúng ta hãy tin vào Người, tin vào Lời Người để hiểu Mầu Nhiệm Nước Thiên Chúa, tin vào Mầu Nhiệm Thập Giá của Người để được cứu độ và được sống muôn đời.

Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng đức tin của chúng con vẫn ương ương nửa vời... xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng con, tái sinh chúng con để chúng con tin chắc và tin thật Chúa cứu độ chúng con để chúng con luôn giữ Lời Chúa và thực thi Lời Người trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3173389206025588


=================================== 

TÁI SINH BỞI CHÚA THÁNH THẦN

T2/CNPS2 _ Phúc Âm: Ga 3, 1-8
"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay, nói về ông Nicôđêmô, người khôn ngoan thông thái, được nhiều người Do Thái và thượng hội đồng kính trọng; người hiểu biết sành sỏi luật Môsê và có quyền cao chức trọng, nhưng ông không coi thường và ganh ghét Chúa Giêsu như những luật sĩ và kinh sư Pharisiêu mà trái lại: Ông kính trọng Thầy Giêsu như bật tôn sư Thiên Chúa ủy thác đến. Điều này đã nói lên đức độ khiêm nhường của Nicôđêmô. Nhờ lòng khiêm tốn, ông đã tự mình đi tìm Thầy học đạo.

Chúa Giêsu tiếp rước và đàm đạo với ông Nicôđêmô, Người thấy ông có lòng khao khát Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu mạc khải cho ông con đường vào NƯỚC THIÊN CHÚA: "THẬT, TÔI BẢO THẬT CHO ÔNG BIẾT, NẾU KHÔNG TÁI SINH BỞI TRỜI, THÌ CHẲNG AI ĐƯỢC THẤY NƯỚC CHÚA".

Nicôđêmô, là người đầu tiên chấp nhận Chúa Giêsu và cũng là người duy nhất trong thượng hội đồng Do Thái thời ấy. Và giữa lúc hội đồng xung khắc mạnh với Chúa Giêsu, ông đành phải lén lút đi gặp Chúa Giêsu vào ban đêm... Nhiều nhà thần học cho rằng: Nicôđêmô vẫn còn tham quyền cố vị, nên mới lén lút như vậy, nhưng nếu chúng ta nhìn theo góc độ lòng thương xót thì Nicôđêmô gặp Chúa ban đêm là để bảo mật cho Chúa Giêsu mà thôi.

Nói tóm lại, Nicôđêmô được cứu độ là vì ông đã khiêm tốn từ bỏ giai cấp cao quý của ông để khiêm nhường tìm đến tôn nhận Giêsu là bật Thầy dạy đáng kính... ông đã tự làm rỗng ly nước tâm hồn ông để Chúa Giêsu có thể đổ đầy thần khí tái sinh ông vào Nước Thiên Chúa.

Cũng vậy, trong suốt tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta nghe các Tông Đồ tường thuật hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, từng đợt này đến đợt khác,.. họ đã khiêm nhường thống hối để được làm Phép Rửa và được Tái Sinh trong Chúa Thánh Thần. Họ tin vào Chúa Giêsu Kitô đã chết thay cho họ và đã phục sinh sống ở giữa con người. Chỉ trong một thời gian ngắn, số người vào đạo lên cả hàng trăm ngàn, số cộng đoàn tín hữu mọc lên như nấm. Danh tiếng các Thánh Tông Đồ vang dội tứ phương, các ông đã chữa trị mọi thứ bệnh tật xác hồn, ngay cả Phêrô và Phaolô đã có thể làm cho người chết được sống lại.
-- Ôi,.. số người theo Chúa khắp miền Địa Trung Hải, và đe dọa trầm trọng đến chính trị, kinh tế và quân sự của đế quốc La Mã, nên những cuộc bách hại tàn khốc đã xảy ra trong lịch sử Giáo Hội thời Tiên Khởi.

Thế thì sao chứ? Chương trình Cứu Độ của Chúa Giêsu đến bằng sự thương khó và cái chết của Người, nên các Thánh Tông Đồ và các Môn Đệ của Chúa cũng đã trải qua con đường tử nạn đó để tới vinh quang. Tất cả đều có một mẫu số chung là: YÊU TUYỆT ĐỐI để ĐƯỢC CHẾT VÌ YÊU. Vì thế, Dân Chúa càng bị bách hại thì LÒNG THƯƠNG XÓT của CHÚA càng lớn hơn và GIÁO HỘI của CHÚA càng phát triển... và Cộng Đồng Dân Chúa vẫn được lớn mạnh.

Chúa Giêsu, các Thánh Tông Đồ, các Môn Đệ của Chúa yêu thương nhân loại và mong muốn con người được tái sinh trong Chúa Thánh Thần để được vào Nước Trời, nên các ngài đã không ngừng nghỉ, đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa cho muôn dân.

Vậy, thưa anh em, chúng ta cố gắng thuyết phục bạn bè thân hữu mình chịu Phép Rửa để được TÁI SINH bởi CHÚA THÁNH THẦN mà vào NƯỚC TRỜI.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con ƠN TÁI SINH bởi Chúa Thánh Thần, để chúng con được cùng Mẹ ở trong NƯỚC TRỜI. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3171132686251240u


=================================== 

HÃY TIN và TÍN THÁC

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31 / CN2PS
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
-- Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
-- Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.   

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trước hết, mời bạn cùng tôi nhìn lại tính tình của vị tông đồ Tôma để chúng ta có thể hiểu ông thêm một chút. 

Tôma là vị tông đồ có chút tiêu cực và thoái thác nên ông thường càm ràm và nói lẫy khi xử lý việc nghịch lý với ông. Thí dụ:
-- Khí Chúa Giêsu đang bị người Pharisiêu đuổi bắt, thì Người muốn trở lại Giuđêa để cứu Ladarô, thì ông nói lẫy: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!" (Gn 11,16).
-- Trong bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu tâm sự rất nhiều với các môn đệ (ám chỉ đến chết của Thầy), "Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó. Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi". Ông Tôma thoái thác: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" (Gn 14,5).

Qua cách ứng xử của Tôma, chúng ta có thể học chút kinh nghiệm nơi ông: Khi làm tông đồ của Chúa, chúng ta không nên tiêu cực vì nó dễ làm cho chúng ta thiếu năng lực rồi buồn chán thoái thác và mất hết tự tin; Khi là môn đệ Chúa, chúng ta cũng không nên cố chấp với ý riêng của mình, vì nó dễ làm cho chúng ta bất an bực bội rồi cách ly với đồng môn và tệ hại hơn là mất niềm tin rồi cách ly với Thiên Chúa.

Chúng ta thấy, dù Tôma bất đồng cố chấp phủ nhận mọi điều đồng môn kể lại, dù ông đã tuyệt vọng không tin sự sống lại của Thầy Giêsu,.. nhưng Chúa Giêsu vẫn chọn Tôma làm tông đồ, Người vẫn đầy lòng thương xót Tôma và hiện ra để chứng thật cho ông tin, đó là món quà tình thương, quà sư môn, quà cứu độ. Chúa Giêsu muốn giữ trọn lời hứa của Người cho những ai tin và thuộc về Người: "Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở, Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Gn 14,2-3).

Hôm nay, lễ trọng kính LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, qua cuộc đời của Tôma, chúng ta thấy: Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúng ta như chúng ta "là"... Hãy tin và tín thác vào LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT chúng ta.

Lạy Chúa, con rất biết ơn Chúa thương con như con "là", và con xin mượn kinh hát của Lm Thành Tâm ngân nga bài "CHÚA THƯƠNG CHÚNG TA":

🧑‍🎤 Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa. Chúa thương chúng ta vì thế Chúa sinh ra. Chúa thương chúng ta vì Chúa muốn thương ta, vì thánh ý của Ngài là luôn luôn thương ta.
-1. Ðâu phải ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta, đâu phải ta hay mà Ngài thương ta, nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài, ngàn đời thời gian không xóa.
-2. Ai tách ta ra khỏi lòng mến Chúa chúng ta? Ai tách ta ra khỏi tình thương kia? Hay trong lưu đày, trong bắt bớ, gông xiềng, trần truồng, lầm than, gươm súng?
-3. Ai biết xót thương người nghèo khó sống thê lương, Ai biết ủi an những người cô đơn, ai hay thương người, hay tha thứ cho người, này Ngài, Ngài sẽ thương đến.

Lạy Mẹ Maria, thành ngữ có câu: "Nhìn quả biết cây". Chúa Giêsu, Con Mẹ là Đấng giàu lòng thương xót, thì Mẹ là Mẹ của giàu lòng xót thương, xin Mẹ phục hồi niềm tin và tín thác vào LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT cho tất cả chúng con, xin Mẹ an ủi và chữa lành cho những người đang đau ốm, nhất là cứu chữa những người đang bị nhiễm coronavirus. Chúng con cám ơn Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3168708843160291


=================================== 

HÃY TIN và LOAN BÁO TIN MỪNG

PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
-- Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
-- Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo."

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Trong những ngày qua, chúng ta đã nghe Thánh Matthiêu, Luca, và Gioan tường thuật TIN MỪNG CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô hôm nay như là bản tóm tắc sự kiện Chúa sống lại:
-- Chúa tỏ mình ra cho bà Mácđala.
-- Chúa tỏ mình ra cho hai môn đề về làng Emmau.
Cả ba người này tường thuật Thầy Giêsu đã sống lại rất chi tiết, nhưng Nhóm Mười Một KHÔNG TIN.

Thánh Marcô tường thuật: Chúa Giêsu khiển trách các ông CỨNG LÒNG quả là chính xác, là rất phải, vì đã ba lần, các ông thấy Thầy Giêsu cho người chết sống lại:
-- Cho con trai bà góa ở thành Nain sống lại (Lc 7,11-17)
-- Cho con gái ông trưởng hội đường Giaia sống lại (Lc 8,49-56)
-- Cho Ladarô đã chết 4 ngày, xác đã rữa ra, nhưng vẫn được sống lại (Gn 11,1-44)
-- Và rồi, Thầy Giêsu đã tiên báo về cái chết và sự sống lại của Người đến BA LẦN mà không ông nào nhớ để tin.

++ Giờ đây, Thầy Giêsu đã sống lại như lời Thánh Kinh ghi chép về Người, họ VẪN KHÔNG TIN!

Lạy Chúa, con muốn biết nguyên nhân nào mà các Tông Đồ của Chúa không tin? Nguyên nhân nào làm cho các ông cứng đầu như vậy? Là tông đồ, là môn đệ của Chúa Giêsu mà không tin thì bố ai có thể tin... Chúa trách là quá đúng luôn. Nhưng khi con đặt mình vào đôi giày của các ông: Đôi giày Sađốc (chết là hết), đôi giày hưởng thụ phù phiếm, đôi giày giải phóng dân tộc, đôi giày quan tướng ảo huyền,.. thì con có thể cảm thông cho các ông. Chúa ơi, phàm phu tục tử như con mà còn có thể cảm thông với các Tông Đồ của Chúa, thì Chúa...

Con nghĩ rằng: Chúa đang "mắn yêu" môn đệ của Chúa là phải, bởi vì họ đang đang buồn rầu sầu não vì mất Thầy, mất chỗ đứng, mất chỗ nương tựa, nên Chúa hiện đến tỏ mình ra củng cố tinh thần và phục hồi bản chất tận hiến cuộc đời của các ông cho Chúa để tiếp tục chương trình Cứu Độ của Chúa là: Hân hoan nhận lãnh "SỰ VỤ LỆNH" loan báo Tin Mừng cứu độ nhân loại.
 
"ANH EM HÃY ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ, LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MỌI LOÀI THỤ TẠO."

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến phục hồi đức tin cho con, phục hồi năng lực nhiệt thành và hăng say loan báo Tin Mừng Chúa cứu độ nhân loại, Tin Mừng Chúa Giêsu đã sống lại và đang ở giữa chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ an ủi và củng cố đức tin cho những anh chị em đang sầu khổ, đang phải đối diện với bệnh dịch, đang thất vọng chán chường,.. Mẹ ơi, xin Mẹ dũ lòng thương xót và cứu giúp chúng con. Nhờ Mẹ và với Mẹ, chúng con có thể được phục hồi, sống tốt, sống môn đệ Chúa và ra đi loan báo Tin Mừng. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3166018326762676

=================================== 

YÊU THƯƠNG và HIỆP NHẤT

T6/BNPS_ Phúc Âm: Ga 21, 1-14
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simôn Phêrô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
-- Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
-- Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sãn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” Ông Simôn Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

THỜI ĐIỂM: Các môn đệ Chúa đã trở về Galilêa theo khẩu dụ của Chúa Giêsu truyền qua tai chị Maria Mađalêna tại nghĩa trang.

QUAN ĐIỂM:
-1. Nhà của Phêrô ở Caphanaum (phía tây bắc biển hồ), nhưng Chúa Giêsu gặp các ông ở Tibêria (phía trung tây biển hồ). Như vậy, các môn đệ của Chúa đi đánh cá vất vả cả đêm (gần 1/2 biển hồ mà không có con cá nào), nhưng khi nghe LỜI CHÚA BẢO thì bắt được toàn là CÁ LỚN, "đếm được một trăm năm mươi ba con". 
-2. Tin Mừng hôm qua, Chúa đói và hỏi thì các môn đệ mới cho Chúa ăn. Hôm nay, Chúa Giêsu đi bước trước: Người đến tại nơi các ông và dọn sẵn lò nướng, bánh và cá.

Phêrô, người bộc trực nôm nốp muốn gặp Thầy Giêsu... nôm nốp đến độ không còn sợ người Pharisiêu và quân La Mã, ông và đồng bạn không thể ngồi yên được nữa đành phải đi đánh cá thôi (đó là việc các ông có thể làm), nếu không, Phêrô có thể phát điên lên. Với hiện trạng của Phêrô, chúng ta có thể thấy: Các môn đệ của Chúa đã thuộc về Chúa rồi. Đánh cá chỉ là một cái cớ để giết chết thời gian gặp lại Thầy mà thôi, vì thế cái tâm đánh cá không có ở đây nên công dã tràng, vất vả cả đêm cũng không bắt được con nào. Nhưng khi làm theo Lời "Chúa bảo Chúa bảo" thì kết vô cùng tốt đẹp. Toàn là cá LỚN, đếm được 153 con. Tại sao phải đếm và tại sao phải là 153?

Chúng ta thử nghiên cứu số 153 coi thế nào:
-- Toàn là cá lớn, cá mập to, cá toàn vẹn, cá tròn đầy... mà ý nghĩa của tình yêu trọn vẹn trong Thánh Kinh là số 10 (số mười). Thí dụ: Tình yêu trọn vẹn, dám thí mạng sống mình vì yêu (Chúa Giêsu), tình yêu trọn vẹn như Đức Chúa Cha luôn thiết lập Giao Ước để bảo tồn con người (10 Điều Răn).
-- Tổng số hiệp nhất hoàn toàn của nhóm 12 tông đồ Chúa lập là 143 (1+2, 2+3, 3+4,... 10+11, 11+12 = 143). Chính vì vậy mà sau này, Phêrô phải tìm người vào nhóm 12 thay thế cho Giuđa thì mới hoàn hảo.

👉 10 + 143 = 153 👈 Qua con số này, chúng ta phải yêu như Chúa yêu, và hiệp nhất với nhau như các Tông Đồ của Chúa.

👉 1 + 5 + 3 = 9 👈 số 9 là cửu đỉnh (VUA), số 3 là hiệp nhất (Chúa Ba Ngôi), số 1 là DUY NHẤT MỘT CHÚA. 

Điểm thứ hai: Phêrô hổ thẹn và canh cánh trong lòng vì đã chối Chúa, nên khi nghe 'Chúa đó', ông xấu hổ liền lấy áo khoác vào nhảy xuống biển, các môn đệ khác cũng bẽn lẽn xấu hổ trước mặt Chúa vậy, các ông không dám đàm đạo mật thiết với Thầy như trước đây. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ nhỏ nhặt kết tội các môn đệ, Người yêu chúng ta như chúng ta "là", Người luôn đi bước trước đến với các môn đệ và hết lòng chăm sóc phục vụ các ông, Người dọn sẵn đầy đủ những nhu cầu cần thiết cho các ông từ tinh thần đến vật chất. Yêu như Chúa yêu là thế, luôn đi bước trước: Không chấp quá khứ, vui vẻ hạnh phúc với hiện tại, vâng lời phó thác trọn vẹn vào Lời Chúa... Chúa bảo sao thì làm vậy, mọi sự sẽ được hoàn hảo, vì chương trình và bàn tiệc của Chúa luôn dọn sẵn và tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con yêu như Chúa yêu và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa, giúp chúng con luôn tin tưởng vào Lời Chúa truyền và phó thác trọn vẹn vào Lòng Thương Xót của Chúa như các môn đệ của Chúa vậy.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin cầu bàu và hộ giúp chúng con luôn được yêu thương và đoàn kết hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3164355236928985


=================================== 

TÂM TÌNH DỰ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2020

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3162189143812261

Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu năm nay sầu thảm quá, vi khuẩn Vũ Hán cách ly tôi giam mình trong nhà, tôi có cảm giác cô độc như Chúa Giêsu đơn hành chịu mọi sự khó... Lòng tự nhủ, sau con mưa rồi trời lại sáng. Quả thật đã sáng, Chúa Giêsu đã sống lại, mọi người dự đại lễ qua màng hình vì dịch bệnh, những thánh lễ trực tuyến với khẩu trang và e dè người bên cạnh. Dường như Chúa Chết đã thê thảm, đến khi Chúa sống lại còn thê thảm hơn.

-- Riêng tại Giáo Phận Bridgeport, nơi tôi ở, Mừng Đại Lễ Phục Sinh, chỉ có một mình Đức Cha Caggianô dâng đại lễ không có khẩu trang, ngài tự đốt đèn, tự gõ chuông khởi lễ, tự xướng tự đáp, tự hát tự hò, tự giảng tự nghe, nói tóm lại: CHỈ CÓ MÌNH NGÀI VỚI CHÚA GIÊSU từ a-z,.. còn tôi, chỉ có tôi bên ngọn đèn cầy lấp lánh trước màng hình với Chúa Giêsu, và rồi bạn tôi ở đâu đó cũng chỉ có một mình với Chúa sống lại,.. thê thảm quá, tôi bật khóc: Tội nghiệp cho Đức Cha Caggianô, thương Chúa Giêsu quá, thương bạn tôi quá,.. Thánh Lễ Phục Sinh có một không hai trong đời tôi, thánh lễ tôi dâng đi dâng lại nhiều lần vẫn muốn tiếp tục dâng, thánh lễ cô đơn nhất trong đời lại là thánh lễ tuyệt vời nhất của tôi. Phải chăng Thiên Chúa chỉ thị cho Đức Cha Caggianô dâng đại lễ như thế để cảm thông chia sẻ sự cô độc của dân Chúa vì bị cách ly không? Phải chăng Chúa muốn đặc biệt đồng cam cộng khổ với tôi trong tình huống khó khăn hiện tại? 

-- Thánh lễ Chúa Sống Lại năm 2020 đặc biệt chỉ có tôi với Chúa như chỉ có Chúa với chị Maria Mácđala sau khi Người đã sống lại. Thánh lễ đặc biệt dành cho bạn, cho người Chúa yêu... lúc ấy Chúa cho tôi niềm hoan hỉ khoái lạc, ánh mắt Chúa dịu dàng trìu mến tôi, tình yêu Chúa bao la ôm trùm và ấp ủ tôi nồng ấm quá. Lại một lần nữa, tôi khóc vì tội tôi, tội lỗi vô kể đến thế mà Chúa vẫn thương vẫn mến tôi. Lạy Chúa, con là chi mà sao Chúa thương con đặc biệt quá vậy.
 
-- À, giờ đay tôi mới thấm thía Lời của Chúa: Ta đã khắc ghi tên con trong lòng bàn tay của Ta (Is 49,16), dù trời đất này có qua đi, nhưng Ta, Ta chẳng quên con bao giờ (Is 49,15), và Ta để con núp dưới bóng tay Ta (Is 51,16).

-- Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa quan phòng gìn giữ con, cho con dự lễ đồng tế với Chúa Giêsu tạ ơn Cha cho sự sống lại vinh quang của Người và cho con nếm được tình Chúa vô cùng thiện hảo. Uớc gì con tiếp tục nếm được tình Chúa thương con qua mỗi hơi con thở ra hít vào và mỗi nhịp tim con đập luân chuyển tình Chúa đến suốt đời con. Amen.

Con, lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 

"SỰ VỤ LỆNH"

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3161251367239372

PHÚC ÂM: Lc 24, 35-48 _ T5/Bát Nhật PS
"Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
-- Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Các bạn mến, hôm nay, Cường muốn cùng với các bạn đặt mình vào tâm trạng của các môn đệ của Chúa để chúng ta có thể nhận ra một chút là: Tại sao các môn đệ của Chúa hay sợ?

-1. Theo Thầy Giêsu thì có quá nhiều áp lực với gia đình, xã hội, văn hóa, chính trị, tôn giáo, v.v... với những áp lực đó đã dẫn tới cái chết nhục nhã thê lương của Thầy.

-2. Kinh Thánh có lời chép rằng: "Chủ chiên mà bị giết thì đàn chiên sẽ tan tác" (Mt. 26:31). Thầy đã chết thê thảm vậy rồi, còn mình rồi đây sẽ ra sao? Người Pharisiêu sẽ tru diệt mình thế nào? Áp lực quá khủng khiếp, sống chết chỉ cách đường tơ kẽ chỉ. Rồi họ có làm khó gia đình mình không?

-3. Thầy Giêsu không phải là người bình thường, Thầy có thuật phân thân, Thầy biết biến hình, Thầy đi trên biển, Thầy khiển gió lặng, Thầy làm quá nhiều việc ngoài sức tưởng tượng của con người... Ngay cả chính Thầy đã chết rồi, nhưng nay lại tự SỐNG LẠI! Và khi đã sống lại, lại càng phi thường hơn phi thường...

-4. Vì thế, các môn đệ sợ... SỢ MA... thì cũng bình thường thôi... ngay cả đang ngồi chia sẻ với bạn trong giờ này, tự mình cũng thấy lạnh gáy. Khi trời vừa tối, hai môn đệ từ Emmau chạy về tới Giêrusalem cùng lắm là giữa khuya, gặp các bạn đồng nghiệp rồi kể cho nhau nghe vụ Thầy hiện ra rồi biến mất. Đang giữa khuya phập phồng đóng kính mít các cửa để trốn quân la mã, thì Chúa Giêsu băng xuyên qua tường hiện đến... ban ngày còn ớn, huống gì ban đêm. Sợ chứ... sợ lắm!

"BÌNH AN CHO CÁC CON! NÀY THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ"... đó là cách Thầy Giêsu hay trấn an với các ông trong 3 năm qua... "THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!"

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu 'đang đói': "Ở ĐÂY CÁC CON CÓ GÌ ĂN KHÔNG?" Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu "đói". Người đói "ĐỨC TIN" của các môn đệ và của chúng ta. Một lần nữa, Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh đã chép về Người để củng cố đức tin cho các môn đệ, và Người còn mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh... Chẳng lẽ, trong mấy năm qua Chúa Giêsu đã không mở trí cho các ông? Chắc có, nhưng vì bị khủng hoảng bởi cái chết của Chúa Giêsu nên bị chùn lại.

Các môn đệ dâng cho Người một 'MẨU' CÁ NƯỚNG và một 'TẢNG' MẬT ONG cho Chúa ăn... mẫu cá nướng và tảng mật ong mang ý nghĩa thần học gì ở đây?
-- Con cá đã được nướng, đã được thanh luyện không còn nhớt, không còn mùi hôi tanh, mà là một con cá đang nóng giòn rất thơm ngon và dễ biến tan vào lòng Thầy.
-- Mật ong dịu ngọt, không chỉ một vừa đủ cho một con cá, mà cả một tảng để có thể cho nhiều con cá khác. Các ông không chỉ dâng Chúa con cá chính mình, mà sẽ dâng Chúa những cá thơm ngon của các anh chị em mình nữa.

"BÌNH AN CHO CÁC CON! NÀY THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ"... sự hiện diện của Chúa Giêsu không chỉ để trấn an, mà còn giúp các ông lấy lại được bản chất môn đệ của chính mình đối với Thầy, một bản chất đã được thanh luyện tốt để thuộc về Thầy, một tình yêu dịu dàng dâng hiến thuộc trọn về Thầy, hoàn toàn tin tưởng Lời và phó thác trọn vẹn trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa để cùng Thầy tiếp tục sứ vụ. Các ông đã mở lòng và Chúa Giêsu đã có thể mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh làm hành trang LOAN BÁO TIN MỪNG.

Và hôm nay, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ và chúng ta "SỰ VỤ LỆNH LOAN BÁO TIN MỪNG": "Các con phải nhân danh Thầy rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, và làm chứng về sự sống lại của Thầy" (Lc 24,47-48).

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con thanh luyện chính mình để trở nên những mẫu cá thơm ngon và tình yêu khiêm nhượng dịu dàng để chúng con có thể nhiệt thành làm chứng cho sự sống lại của Chúa Giêsu và hăng say loan báo Tin Mừng. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường

=================================== 

LOAN BÁO TIN MỪNG!

PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35 _ T4/Bát Nhật PS
"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ : “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Một trong hai người tên là Cơlêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” Đức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa : “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy.”

Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng : “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông : “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn.” Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

ĐỊA LÝ: Emmau là một làng nhỏ cách Giêrusalem khoảng 60 dậm stadia (tức là 11.5 Kílômét) về hướng Tây.

BỐI CẢNH: Hai môn đệ không thuộc nhóm 12 tông đồ, cả hai ông cùng về làng Emmau. Hai ông buồn bã thất vọng trao đổi thảo luận với nhau về cái chết thê thảm của Thầy, và bàn luận sôi nổi hơn về sự sống lại của ông Giêsu đi đâu mất tiêu rồi... Phải chăng hai môn đệ này có cùng một "logic" như Tôma, THẤY MỚI TIN... chính vì thế mà hai ông vẫn buồn rầu thất vọng, quyết định trở về quê nhà.

Các ông không tin cũng phải, vì giữa những trao đổi của hai môn đệ này, chúng ta thấy rõ: Các ông chỉ nhận biết Giêsu là một Tiên Tri có quyền lực và hy vọng Thầy Giêsu có thể cứu Ítraen khỏi ách nô lệ La Mã, chứ các không tin Thầy Giêsu là Con Thiên Chúa, tin theo cách làm của Thiên Chúa là giải thoát chúng ta khỏi mọi nô lệ tội lỗi.

Ngày nay, vẫn còn rất nhiều người muốn thấy tận mắt mới tin, tệ hơn nữa là rất rất nhiều người thấy nhãn tiền mà không tin. Thí dụ như: Đại dịch Vũ Hán, Thiên Chúa đang can thiệp cho dịch bệnh bớt lây lan, nhưng có mấy người tin đó là việc Chúa làm? Nhưng không sao, Thiên Chúa là Thiên Chúa, Người muốn ban phát đức tin cho ai là ở Người, Người muốn phục hồi đức tin cho ai cũng là ở Người, tất cả là do lòng hay thương xót của Người.

Chúa Giêsu chạnh lòng thương hiện đến với hai môn đệ và cùng đồng hành với họ. Người dùng KINH THÁNH để khai tâm dạy dỗ mạc khải cho họ biết sự thật về Thầy Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng muốn giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Hôm nay, cách người dạy vẫn có uy quyền: "ÔI KẺ KHỜ DẠI, CHẬM TIN CÁC ĐIỀU TIÊN TRI ĐÃ NÓI! CHỚ THÌ ÐẤNG KITÔ CHẲNG PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ NHƯ VẬY RỒI MỚI ĐƯỢC VINH QUANG SAO?"

Trong cuộc bàn luận, trao đổi và dạy dỗ, Chúa Giêsu hết sức kiên nhẫn giải thích lại từ đầu: Từ thời Môsê đến thời các Tiên Tri, như vậy phải mất một ngày đường, dạy khô cổ họng,dạy từ Giêrusalem về tới làng của các ông mà các ông vẫn chưa nhận ra Thầy mình. Những lý trí "logic" của Tôma làm mờ mắt các ông. May cho các ông là có lòng hiếu khách nài nỉ Chúa Giêsu ở lại nhà các ông vì trời đã sắp tàn.

Chúa Giêsu ở lại với các ông. Đấy, Chúa Giêsu dễ chạnh lòng lắm, và khi Người chạnh lòng thì Người cho ta mọi điều ngoài ước muốn lúc cùng đồng bàn với Người (cùng hy tế Lễ Misa với Người): "NGƯỜI CẦM BÁNH, ĐỌC LỜI CHÚC TỤNG, BẺ RA VÀ TRAO CHO HAI ÔNG", mắt họ liền sáng ra và nhận biết Chúa Giêsu! Đoạn Người biến mất.

Như vậy, muốn làm cho Thiên Chúa chạnh lòng thương cho ta mọi điều ngoài ước muốn (ĐỨC TIN) thì đâu có gì khó! Chỉ cần có lòng thành là được rồi.

Sau câu chuyện tình tiết dài rồi cuối cùng cũng đến trọng điểm nhất của bài Phúc Âm hôm nay là LOAN BÁO TIN MỪNG! Khi đã nhận ra và biết chắc Thầy Giêsu đã sống lại thật thì: Hai ông vội vã trở lại Giêrusalem, gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp ở đó, và tường thuật lại các việc đã xảy ra.

Thế thì, tôi và bạn ĐÃ TIN, ĐÃ THẤY, ĐÃ ĐỒNG HÀNH và ĐỒNG BÀN, ĐÃ NHẬN CHÚA VÀO Ở TRONG LÒNG RỒI, thì bao giờ chúng ta LOAN BÁO TIN MỪNG?

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3158587180839124

=================================== 

TÔI ĐÃ THẤY CHÚA

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3156863247678184
PHÚC ÂM: Ga 20, 11-18
"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giêsu gọi bà : “Maria !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri : “Rápbuni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giêsu bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’” Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Hôm qua Thánh Matthêu tường thuật các bà vì yêu Chúa Giêsu mà thắng sự sợ hãi giữa cảnh hoang lạnh tờ mờ sáng ở nghĩa trang, thì hôm nay Thánh Gioan tường thuật bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc... Maria Mácđala khóc vì con người gian ác luôn tìm cách quy chụp hãm hại Chúa Giêsu cho đến chết, lúc chết rồi họ còn đến quật mồ quật mã Chúa Giêsu... Tại sao con người có thể đối xử với Thầy hiền đức thánh thiện vẹn toàn như vậy? Tại sao?

Thánh Gioan ghi chép lại rất nhiều chi tiết là có 2 nhóm người đến hỏi bà. Như vậy chúng ta có thể hình dung là bà đang khóc thế nào rồi: Bà khóc một cách nghẹn ngào tức tưởi, khóc nấc với lòng đầy niềm đau và nỗi thống khổ. 
-- Lần thứ nhất: Thiên Thần hỏi.
-- Lần thứ hai: Chúa hỏi. Lần này, Chúa hỏi đến 2 lần bà mới có thể trả lời vì khóc tức tưởi nghẹn ngào.

Đến khi nghe hỏi: "Bà tìm ai?", thì Mácđala mới có thể thưa: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."

Chi tiết khác: Khi Mácđala đang giận cho tình đời đen bạc gian ác thì bà không thể nào nhận ra được Chúa Giêsu đang đứng trước mặt mình... Cho đến khi Chúa Giêsu gọi đích danh bà, một giọng quen thuộc và thân thương làm cho mọi tức tưởi của bà tan biếng, lúc ấy bà mới nhận ra Chúa Giêsu.

Và còn nhiều chi tiết nữa... chi tiếc sau cùng là: "TÔI ĐÃ THẤY CHÚA". Đó là chi tiết quan trọng, LÀM CHỨNG CHO CHÚA.

Lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, con nhận biết rằng:
-1. Yêu Chúa thì không có bất cứ tức tưởi hận thù nào thì mới được nhận ra Chúa đang đồng hành với con và đang ở trong anh em con.
-2. Biết Chúa, nhận ra Chúa rồi, thì phải làm chứng cho Chúa như chị Mácđala và nói rằng: "Tôi đã thấy Chúa", để đem lại niềm vui và hy vọng cho anh chị em mình.

Lạy Chúa Thánh Thần nguồn yêu thương và là sức mạnh tông đồ, xin đốt tim con bừng lửa mến yêu: Yêu mến Chúa và yêu mến anh chi em con như Chúa Giêsu đã và đang yêu thương con vậy. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường.
Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Mừng / https://drive.google.com/open?id=1lTD5X6Vn-SOl_z9Pz7APg1-HJzaR8u38


=================================== 

YÊU thắng SỢ

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3154649764566199
TIN MỪNG (Mt 28,8-15) _ T2/Bát Nhật PS
"Hãy về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."

✠Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mátthêu.

-- Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.
-- Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói : “Chào chị em !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà : “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
-- Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, con rất cảm phục các người phụ nữ vì tình yêu thật của họ vượt qua sự sợ hãi. Như bài tường thuật của Thánh Mátthêu hôm nay: Sợ "ma" là cái bình thường của người phụ nữ, nhất là trời tối hay tờ mờ, mà bối cảnh hôm nay lại là hoang lạnh của nghĩa địa tờ mờ sáng mà các bà dám đi viếng mồ của Chúa, chẳng thế, mà còn gặp người đang cầm leng xẻng đào mộ, thế có khiếp không? Nhưng vì yêu Chúa Giêsu, các bà vẫn tiến bước trong nỗi sợ của mình. Tình yêu các bà dành cho Chúa Giêsu quả thật lớn lao, trong khi đó các tông đồ lại nhốt kính mình trong phòng vì sợ lính La Mã.

Tình yêu đó đã được Thiên Chúa đáp trả bằng sự hiện ra đầu tiên của Chúa Giêsu sống lại với dung mạo sáng láng tinh tuyền.

Lạy Chúa, làm sao con có thể yêu Chúa cuồng nhiệt trong lúc tự nhốt mình trong nhà vì Covid Vũ Hán? Chúa ơi, con yêu Chúa và con muốn kết hiệp với Chúa, con muốn ôm Chúa vào lòng con và nói: Chúa ơi! con nhớ Chúa quá. Đại dịch giam giữ thân xác con, nhưng không bao giờ chúng có thể ngăn cách con đến với Chúa, nhưng trái lại còn giúp con có giờ với Chúa với Mẹ Maria và các Thánh nhiều hơn.

Lạy Chúa, chưa bao giờ con cảm thấy gần gũi với Chúa như lúc này, chưa bao giờ con có nhiều giờ với g/đ như lúc này, chưa bao giờ con thời gian cầu nguyện thưa chuyện với Chúa như lúc này... Đó là chiến thắng vinh quang của Chúa và của chúng con trong lúc này. Vì thế, chúng ta làm cho con Covid Vũ Hán mắc dịch kia tiêu đời... hahaha...

Cái chết của Chúa là để gánh tội chúng con để con người và Chúa được vinh quang, cái kiên nhẫn nhốt mình cách ly dịch bệnh là phương tiện cho chúng con làm sống lại mối tương quan của chúng con với Chúa và với gia đình. 

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa như các bà đi viếng Chúa hôm nay, để con có thể gặp được Chúa qua mọi người trong gia đình và thân tộc, để con có thể nhận ra muôn hồng ân Chúa đặc biệt dành cho con và gia đình con trong lúc này. Amen.

Ôi, vì yêu mến Chúa, các bà đã thắng sự sợ hãi để đạt đến vinh quang và các bà đã trở nên thánh như lòng Thiên Chúa ước mong... xin các bà hộ giúp chúng con vượt thắng coronavirus để được yêu mến Chúa nhiều hơn.

Lạy Mẹ Maria, vì yêu Chúa, Mẹ đã trầm tĩnh kiên nhẫn vượt qua mọi đại nạn và nhất là đại nạn vượt qua của Chúa Giêsu Con Mẹ, xin Mẹ cho chúng con yêu Chúa và tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Chúa mà trầm tĩnh kiên nhẫn vượt qua đại dịch coronavirus, đễ chúng con được đến thánh đường phụng thờ Thiên Chúa hằng ngày. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường

=================================== =================================== 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY


CA NHẬP LỄ (x. Gl 6,14)
Chúng ta phải hãnh diện
về thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Nơi Người, ta được giải thoát,
được sống và được sống lại ;
chính Người giải thoát và cứu độ ta.

BÀI ĐỌC 1 (Xh 12,1-8.11-14)
"Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua."

Bài trích sách Xuất hành.
-- Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập : “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en : Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã : đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập : vì Ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này : đó là luật quy định cho đến muôn đời.”

ĐÁP CA (Tv 115,12-13.15-18) (Đ. x. 1Cr 10,16)
Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.

Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

BÀI ĐỌC 2 (1Cr 11,23-26)
"Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết."

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
-- Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Ga 13,34)
-- Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”

TIN MỪNG (Ga 13,1-15)
"Đức Giê-su yêu họ đến cùng."

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
-- Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
-- Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
-- Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
-- Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

CA HIỆP LỄ (1Cr 11,24-25)
-- Chúa nói : “Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em.
Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới.
Mỗi khi ăn và uống, anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.”

--------------------
✠ SUY NIỆM

BÀI ĐỌC 1: Lịch sử Cứu Độ ghi lại câu chuyện tai ương thứ 10 tại Ai Cập. Ngày đó Thiên Chúa rảo qua nước Ai Cập. Các người và vật đầu lòng đều phải chết vì sự cứng đầu của vua Pharaon, nhưng nếu nhà nào có máu chiên toàn vẹn đã sát tế bôi lên khung cửa thì Người con trai đầu lòng trong nhà khỏi phải chết. Sau đó vua Pharaon mới chịu cho dân Irael ra khỏi Ai Cập. Thêm vào đó, Thiên Chúa đã rẽ biển đỏ ra làm hai, cho dân Irael vượt qua biển, tránh sự truy lùng của quân Pharaon.

Như vậy, ý nghĩa chính của Lễ Vượt Qua là Lễ Cứu Độ của Thiên Chúa cho dân Người khỏi bị nô lệ... Mà trong lễ đó máu "chiên" bị sát tế chính là vật tế thay cho con người khỏi phải chết. Phải chăng, Lễ Vượt Qua khi xưa nối kết chặt chẽ với cuộc đời của Chúa Giê-su là chiên hy tế mà chính Gioan Baotixita đã công bố: "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian", nối kết với cái chết của Người để gánh tội trần gian và hoàn tất Giao Ước Mới, Giao Ước Đời Đời với Đức Chúa Cha là con người khỏi phải chết.

BÀI ĐỌC 2: Thánh Phao-lô nói: "Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em". Điều đó chính là Bí Tích Thánh Thể Chúa Giê-su đã lập hôm qua hôm nay và cho tới muôn đời. “ĐÂY LÀ MÌNH THẦY, HIẾN DÂNG VÌ ANH EM; ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY, MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY.” và “CHÉN NÀY LÀ GIAO ƯỚC MỚI, LẬP BẰNG MÁU THẦY; MỖI KHI UỐNG, ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY, MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY.” Như vậy, điều mà chúng ta nhận trong Thánh Lễ Misa hằng ngày, chúng ta cũng phải truyền lại cho anh chị em mình!

Và rồi trong bài TIN MỪNG hôm nay, chính Chúa Giê-su là của LỄ VƯỢT QUA MỚI, chính Người là CHIÊN THIÊN CHÚA hy hiến MÌNH và MÁU của Người đền tội cho chúng ta và cứu chúng ta khỏi mọi nô lệ của tội lỗi, và chính Người là bàn thờ Thánh Giá hy tế lên Đức Chúa Cha để hoàn tất GIAO ƯỚC MỚI, GIAO ƯỚC MUÔN ĐỜI với Thiên Chúa cứu độ chúng ta.

Bên cạnh Chúa Giê-su hy hiến mạng sống mình, Chúa Giê-su còn đến để phục vụ vì đó là nền tảng ban phát ơn cứu độ,.. còn chúng ta, chúng ta phải phục vụ để được nhận lãnh ơn cứu độ. Thế nên, Người truyền cho chúng ta YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ cho nhau: "VẬY, NẾU THẦY LÀ CHÚA, LÀ THẦY, MÀ CÒN RỬA CHÂN CHO ANH EM, THÌ ANH EM CŨNG PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU."

Không phải Chúa Giê-su đã nói thế nầy sao: "KHÔNG PHẢI BẤT CỨ AI THƯA VỚI THẦY: "LẠY CHÚA! LẠY CHÚA! LÀ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI CẢ ĐÂU! NHƯNG CHỈ AI THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHA THẦY LÀ ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI, MỚI ĐƯỢC VÀO MÀ THÔI" (Mt 7,21.24)... vậy, "THẦY ĐÃ NÊU GƯƠNG CHO ANH EM, ĐỂ ANH EM CŨNG LÀM NHƯ THẦY ĐÃ LÀM CHO ANH EM."

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con nên trọn lành, để chúng con có thể kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su thi hành ý muốn của Đức Chúa Cha. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lời "XIN VÂNG" của mẹ là bài học đầu của Chúa Giê-su, xin Mẹ cũng dạy và hộ giúp chúng con biết vâng nghe Lời Chúa và thực thi thánh ý Người: là kết hiệp mật thiết với Con Mẹ qua BÍ TÍCH THÁNH THỂ và PHỤC VỤ anh chị em như chính mình. Amen.

Con, Lawrence, Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3142937382404104

=================================== 

VÀI Ý NGHĨA VỀ DẦU OI - OS - SC

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3142573402440502
👉 Dầu bệnh nhân (OI - Oleum Infirmorum), 
👉 Dầu Thánh (SC - Sanctum Chrisma), 
👉 Dầu Dự tòng (OS - Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum).

Trong thế giới Đông Phương, từ xa xưa, dầu có nhiều công dụng : soi sáng, làm gia vị cho thức ăn, chữa lành bệnh tật dưới hình thức uống hoặc xoa bóp. Kitô giáo cổ xưa cũng như ngày nay đã dùng dầu với các ý nghĩa biểu tượng.

Trong Cựu ước, dầu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Dầu là biểu tượng của niềm vui, vì cũng như niềm vui, dầu làm rạng rỡ gương mặt con người (x. Tv 104,15). Vì thế, đổ dầu trên đầu ai có nghĩa là cầu chúc cho người ấy vui tươi và hạnh phúc (x. Tv 23,5 ; 92,11). Dầu thấm vào thân xác con người làm phấn khởi lòng người vui sống “Dầu và hương thơm làm cho lòng người vui như hội” (x. Cn 27,9). Dầu còn liên hệ với thời Đấng Thiên Sai : “Họ sẽ uống sự vui vẻ, uống rượu và xức mình bằng dầu thơm” (x. Is 25,6). Thánh vịnh 23 đã liên kết bữa tiệc Đức Chúa thết đãi với việc Chúa xức dầu : “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù, đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa” (Tv 23,5).

Còn việc xức dầu, Cựu Ước cho ta thấy tầm quan trọng :

Trước hết, các vua được xức dầu, như Đavid : “Samuel cầm Sừng dầu và xức dầu cho Đavid trước mặt anh em và Thần Khí của Thiên Chúa đã xuống trên ông từ hôm đó” (x. 1 Sm 16,13). Sau thời kỳ các vua, các vị được xức dầu là các thượng tế (x. Lv 4,3 ; 18,12). Sau cùng, các ngôn sứ cũng được xức dầu theo nghĩa bóng “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu cho tôi, sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó ...” (x. Is 61,1).

Đức Giêsu xuất hiện như Đấng Mêsia – Kitô (x. Lc 4,16-21) và cũng trong dịp này, người đã áp dụng cho bản thân Người lời của ngôn sứ Isaia (x. Is 61,1).

Lễ Dầu, được Đức Giám mục cử hành với sự tham dự đông đảo của cộng đồng Dân Chúa. Chúng ta cùng ôn lại ý nghĩa việc dùng Dầu thánh trong đời sống của Hội Thánh.

👉 DẦU BỆNH NHÂN được dùng để xức cho các bệnh nhân. Hội Thánh xin Chúa đến viếng thăm viếng, xoa dịu thân xác các bệnh nhân và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn, phù trợ những người chăm sóc, cứu thoát bệnh nhân, ban sự sống và sức khoẻ cho họ.

👉 DẦU DỰ TÒNG được xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác, tựa như người lực sĩ được xoa bóp dầu trước khi lên võ đài.

👉 DẦU THÁNH là dầu có pha thuốc thơm và đã được Đức Giám mục hiến thánh. Dầu này được xức cho các tân tòng trong Bí Tích Rửa Tội, cho các kitô-hữu trong Bí Tích Thêm Sức, cho các Linh mục và một cách sung mãn cho các Giám mục trong Bí Tích Truyền Chức. Dầu này còn được dùng để cung hiến bàn thờ và nhà thờ”.

Trích từ bài viết: Thanh Lâm (ICM) – Thanh Tú
http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2016/MV0316/21LeDau.htm
Ảnh: Pope Francis 2017


=================================== 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY


CA NHẬP LỄ (x. Gl 6,14)
Chúng ta phải hãnh diện
về thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Nơi Người, ta được giải thoát,
được sống và được sống lại ;
chính Người giải thoát và cứu độ ta.

BÀI ĐỌC 1 (Xh 12,1-8.11-14)
"Chỉ thị về bữa ăn Vượt Qua."

Bài trích sách Xuất hành.
-- Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập : “Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en : Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã : đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập : vì Ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này : đó là luật quy định cho đến muôn đời.”

ĐÁP CA (Tv 115,12-13.15-18) (Đ. x. 1Cr 10,16)
Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.

Đ. Khi nâng chén chúc tụng,
ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

BÀI ĐỌC 2 (1Cr 11,23-26)
"Mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết."

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
-- Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Ga 13,34)
-- Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”

TIN MỪNG (Ga 13,1-15)
"Đức Giê-su yêu họ đến cùng."

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
-- Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
-- Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
-- Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
-- Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

CA HIỆP LỄ (1Cr 11,24-25)
-- Chúa nói : “Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em.
Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới.
Mỗi khi ăn và uống, anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.”

--------------------
✠ SUY NIỆM

BÀI ĐỌC 1: Lịch sử Cứu Độ ghi lại câu chuyện tai ương thứ 10 tại Ai Cập. Ngày đó Thiên Chúa rảo qua nước Ai Cập. Các người và vật đầu lòng đều phải chết vì sự cứng đầu của vua Pharaon, nhưng nếu nhà nào có máu chiên toàn vẹn đã sát tế bôi lên khung cửa thì Người con trai đầu lòng trong nhà khỏi phải chết. Sau đó vua Pharaon mới chịu cho dân Irael ra khỏi Ai Cập. Thêm vào đó, Thiên Chúa đã rẽ biển đỏ ra làm hai, cho dân Irael vượt qua biển, tránh sự truy lùng của quân Pharaon.

Như vậy, ý nghĩa chính của Lễ Vượt Qua là Lễ Cứu Độ của Thiên Chúa cho dân Người khỏi bị nô lệ... Mà trong lễ đó máu "chiên" bị sát tế chính là vật tế thay cho con người. Phải chăng, Lễ Vượt Qua khi xưa nối kết chặt chẽ với cuộc đời của Chúa Giê-su là chiên hy tế mà chính Gioan Baotixita đã công bố: "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian", nốt kết với cái chết của Người để gánh tội trần gian và hoàn tất Giao Ước Mới, Giao Ước Đời Đời với Đức Chúa Cha.

BÀI ĐỌC 2: Thánh Phao-lô nói: "Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em". Điều đó chính là Bí Tích Thánh Thể Chúa Giê-su đã lập hôm qua hôm nay và cho tới muôn đời. “ĐÂY LÀ MÌNH THẦY, HIẾN DÂNG VÌ ANH EM; ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY, MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY.” và “CHÉN NÀY LÀ GIAO ƯỚC MỚI, LẬP BẰNG MÁU THẦY; MỖI KHI UỐNG, ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY, MÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY.” Như vậy, điều mà chúng ta nhận trong Thánh Lễ Misa hằng ngày, chúng ta cũng phải truyền lại cho anh chị em mình!

Và rồi trong bài TIN MỪNG hôm nay, chính Chúa Giê-su là của LỄ VƯỢT QUA MỚI, chính Người là CHIÊN THIÊN CHÚA hy hiến MÌNH và MÁU của Người đền tội cho chúng ta và cứu chúng ta khỏi mọi nô lệ của tội lỗi, và chính Người là bàn thờ Thánh Giá hy tế lên Đức Chúa Cha để hoàn tất GIAO ƯỚC MỚI, GIAO ƯỚC MUÔN ĐỜI với Thiên Chúa cứu độ chúng ta.

Bên cạnh Chúa Giê-su hy hiến mạng sống mình, Chúa Giê-su còn đến để phục vụ vì đó là nền tảng ban phát ơn cứu độ,.. còn chúng ta, chúng ta phải phục vụ để được nhận lãnh ơn cứu độ. Thế nên, Người truyền cho chúng ta YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ cho nhau: "VẬY, NẾU THẦY LÀ CHÚA, LÀ THẦY, MÀ CÒN RỬA CHÂN CHO ANH EM, THÌ ANH EM CŨNG PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU."

Không phải Chúa Giê-su đã nói thế nầy sao: "KHÔNG PHẢI BẤT CỨ AI THƯA VỚI THẦY: "LẠY CHÚA! LẠY CHÚA! LÀ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI CẢ ĐÂU! NHƯNG CHỈ AI THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHA THẦY LÀ ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI, MỚI ĐƯỢC VÀO MÀ THÔI" (Mt 7,21.24)... vậy, "THẦY ĐÃ NÊU GƯƠNG CHO ANH EM, ĐỂ ANH EM CŨNG LÀM NHƯ THẦY ĐÃ LÀM CHO ANH EM."

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con nên trọn lành, để chúng con có thể kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su thi hành ý muốn của Đức Chúa Cha. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lời "XIN VÂNG" của mẹ là bài học đầu của Chúa Giê-su, xin Mẹ cũng dạy và hộ giúp chúng con biết vâng nghe Lời Chúa và thực thi thánh ý Người: là kết hiệp mật thiết với Con Mẹ qua BÍ TÍCH THÁNH THỂ và PHỤC VỤ anh chị em như chính mình. Amen. 

Con, Lawrence, Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3142937382404104


=================================== 

NGƯỜI TÔI TRUNG _ T4 - Tuần Thánh

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3140842222613620
BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-9a
"Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ."

✠ 
4 ĐỨC CHÚAlà Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.

5 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.

6 Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.

7 Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.
Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

8 Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.
Ai tranh tụng với tôi ? Cùng nhau ta hầu toà !
Ai muốn kiện cáo tôi ? Cứ thử đến đây coi !

9 Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,
ai còn dám kết tội ?

👆 Đó là lời Chúa... Tạ ơn Chúa.

✠ SUY NIỆM

Đoạn Kinh Thánh trên đây là "Bài ca người Tôi Trung – Bài thứ ba". Tiên Tri Isaia nói về ông, nói về các tiên tri khác hay tiên báo về Người Con trung thành nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô? Tất cả đều đúng như Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn "Nhưng tá điền sát nhân" (Lc 20,9-19) tại Giêrusalem.

Chúng ta thử nhìn lại lịch sử Cứu Độ của Thiên Chúa thì biết: Thiên Chúa luôn tìm kiếm người tôi trung như Noe, như Abraham, như Môsê, như các tiên tri, như các thánh...
-- Noe, người công chính trung thành vâng theo thánh ý Chúa đóng tàu hơn trăm năm để răng đe con người sám hối trở về cùng Thiên Chúa. Nhưng con người hết ngoan cố, cuối cùng đã bị hủy diệt bởi trận lục đại hồng thủy. Nhờ tôi trung Noe, Thiên Chúa đã hối hận và lập GIAO ƯỚC với ông không dùng nước để hủy diệt mọi sinh vật trên trái đất nầy nữa. Con người nợ ông Noe.
-- Abraham, người nổi bật trong sự trung thành vâng phục và công chính kính sợ Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã lậy GIAO ƯỚC chọn gia tộc của ông làm dân riêng của Người, nhưng tiếc là con cháu ông không trung thành như ông nên đã làm nô lệ cho Ai Cập 429 năm. Qua những thống hối và nài xin của họ, Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với Abraham, nên đã gởi tôi trung Môsê đến giải thoát họ. Dân Chúa nợ ông Abraham.
-- Với những quá trình trên, Thiên Chúa thấy con người cần phải được giáo huấn tương quan với Thiên Chúa và với nhau, vì thế Người đã thiết lập GIAO ƯỚC SINAI (10 ĐIỀU RĂN) qua ông Môsê tôi trung của Người: (a) Điều 1-3 tương quan mật thiết với Thiên Chúa, (b) điều 4-10 tương quan với nhau trong đời sống thường ngày. Dân Chúa nợ ông Môsê.

Nhưng với thời gian, con người đều đổi tên: (a) Đàn ông thì đổi tên U Như Kỉ (Y như củ), (b) đàn bà thì đổi tên Nguyễn Y Vân (Vẫn y nguyên)... Thiên Chúa phải gởi đến biết bao tiên tri để khai tên đổi họ trở về cùng Thiên Chúa, nhưng con người cứng đầu đã đành mà còn thêm gian ác tru diệt người của Thiên Chúa. Nên tôi trung của Chúa vô cùng hiếm hoi.

👉 Cuối cùng, Thiên Chúa phải dày công, dốc sức toàn lực, cả Ba Ngôi đều vận dụng quyền năng cứu độ con người: (a) Đức Chúa Cha ra thánh ý, (b) Đức Chúa Thánh Thần phải đưa Chúa Giêsu xuống thế làm người, (c) Chúa Giêsu phải hoàn tất GIAO ƯỚC MỚI với Đức Chúa Cha để cứu độ con người.

Không phải LUẬT NHÂN QUẢ đã quá rõ đó sao: Con người làm tội, Con Thiên Chúa gánh chịu mọi hậu quả là chết thay cho con người... Tại sao Thiên Chúa phải làm vậy? Bởi vì, mỗi người là một kiệt tác của Thiên Chúa, Người không muốn kiệt tác của Người phải mất đi hay bị hủy diệt. Và con người không phải chết là hết: Chết chỉ là cách thay đổi lối sống cho đến khi xác con người được sống lại. Và quả thật, Chúa Giêsu đã cho nhiều người được sống lại, ngay cả chính thân xác Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết để chứng thật cho con người thấy mà tin, tin đó là định luật của Thiên Chúa.

Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn vô tội, Đấng thánh thiện và tinh tuyền, Đấng có giá trị hơn tất cả mọi tạo vật đã và sẽ được tạo thành, chính Người mới có giá trị hiện thực chết thay cho con người, và đem con người trở về cùng Thiên Chúa. 

Vì thế, Chúa Giêsu tự chịu mọi cực hình và mọi sỉ nhục, chịu chết đi và sống lại để cứu độ chúng ta. 

Vậy, hãy làm người tôi trung của Chúa, hãy nghe và giữ Lời Chúa Giêsu để được cứu độ.

Lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 

CHO CON "HAI ĐỒNG"

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3139218272776015
T3 Tuần Thánh _ TIN MỪNG (Gn 13,21-38)
"Một người trong anh em sẽ nộp Thầy ... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần."

✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an.
-- Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy ?” Đức Giêsu trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y : “Anh làm gì thì làm mau đi !” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y : “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
-- Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
-- “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”
-- Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giêsu trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phêrô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” Đức Giêsu đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, hằng ngày, chính miệng con tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Chính thân con đã được được Thiên Chúa nhào nặn từ trong lòng mẹ, Người đã gọi và gìn giữ con dưới bàn tay Người, để con trở nên tôi trung của Thiên Chúa như Tiên Tri Isaia công bố trong bài đọc 1 hôm nay ((Is 49,1-6)).

Nhóm Mười Hai Tông Đồ của Chúa Giêsu cũng đã được chọn để đồng sanh tương ứng với Chúa Giêsu, và đồng khí tương cầu với Người trong mọi hoàn cảnh. Chẳng vậy, các ngài còn đồng thuyền đồng tâm đồng cảm đồng ăn đồng ở đồng làm với Chúa Giêsu. Nhưng riêng chỉ có Giuđa là không có "đồng" nào. Phải chăng ông đã bỏ hết những "đồng" của ông vào trong hầu bao mà ông thường hay đựng các đồng tiền để rồi ông phải tệ hại như tiền (tiền tệ), bạc bẽo như tiền (tiền bạc). Giuđa trọng nó (tiền), nhưng nó không tôn trọng ông, nó đến do ông mong cầu nên không lời chào hỏi, nó đi ngoài ước muốn ông nên không lời từ biệt... "nó" vô ơn bạc phúc.

Giờ đây Giuđa cũng lạnh như tiền! Ông biết Thầy mình đang buồn xao xuyến vì những vô tâm vô cảm của ông, vì những ý đồ tệ hại bạc bẽo trong lòng ông, vì chút bạc thôi mà phải lừa bạn phản Thầy. Điều Chúa Giêsu đau đớn hơn bao giờ hết là: Giuđa là người môn đệ Chúa tin và Chúa tín cẩn nhất nên mới giao phó toàn bộ ngân sách sinh hoạt và toàn bộ công quỹ vào tay ông, nay lại phải bán Chúa.

Lạy Chúa, trước đây con nghĩ rằng Giuđa là người yêu nước yêu dân tộc, ông muốn đặt chuyện đã rồi (bắt cóc bỏ dĩa) để Chúa phải tự vệ phản công dành quyền độc lập, vì thế bán Chúa chỉ là một sách lược kháng chiến của ông. Nhưng hôm nay, con có dịp nhìn vào toàn bộ cục diện, thì lối con suy nghĩ trước đây không còn vững chắc:
-1. Trong 3 năm Giuđa theo Chúa, Chúa Giêsu đã ba lần tiên báo sự thương khó và cái chết của mình tại Giêrusalem.
-2. Nhà kinh tế gia như Giuđa, khi thấy dân chúng theo Chúa quá đông, thì nguồn lợi ông đang giữ cho nhóm cũng rất dồi dào, làm cho nguồn lợi của người Do Thái bị thất thoát. Và chính ông cũng đã thấy những xung đột thường xuyên giữa người Do Thái và Nhóm của Chúa Giêsu. Vì thế, ông thừa biết, trước sau gì cũng có chuyện. Quả thật, họ đã ném đá Chúa Giêsu hai lần.
-3. Ông thừa biết người biệt phái đã quyết định giết Chúa Giêsu vì có quá nhiều người Do Thái bỏ họ mà theo Chúa Giêsu ngay sau khi Chúa Giêsu cho Ladarô đã chết 4 ngày được sống lại. Ngay cả họ đã định giết luôn Ladarô.
-4. Sau sự sống lại của Ladarô, ông thừa biết Thầy mình là Thiên Chúa, nhưng ông vẫn không hiểu tại sao Chúa Giêsu phải chọn con đường chết. Ông không hiểu vì ông không có một "đồng" nào với Chúa Giêsu. Vì thế, ông cũng như những người của phái Sađốc (chết là hết). 
-5. Sau khi Chúa Giêsu chính thức vào thành như một Đấng Mêsia và dân chúng đã hoan hô Chúa Giêsu vang dội toàn thành: "Hoan hô Con Vua Đavít", "chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến", "hoan hô Thiên Chúa trên các tầng trời"... Người có hiểu biết như Giuđa, với những việc đang xảy ra và xung khắc cao điểm vậy, thì chắc chắn 3 lần tiên báo sự thương khó và cái chết của Thầy sẽ là hiện thực trong những ngày Lễ Vượt Qua này.

Chết là hết, máu kinh tế gia của ông dậy lên, Thầy chết sớm hay chết muộn cũng phải chết thôi, nhưng nếu ông có chút sách lược thì cũng được một ít tiền. Chúa Giêsu vừa trao bánh cho Giuđa để tố cáo kẻ nộp Người thì y liền bị Satan nhập vào... HẾT THUỐC CHỮA!

Phêrô là môn đệ năng nổ, ông không chỉ đồng cảm với Thầy, nhưng ông muốn cùng "đồng tiến" với Thầy mình nữa: "Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Phải chăng Chúa Giêsu cảm thấy được an ủi đang lúc buồn rầu xao xuyến khi chính tai nghe môn đệ dám thí mạng vì mình. Nhưng Chúa Giêsu thấy, khi con người đứng trước cái sợ cái chết, họ có nhưng phản ứng tự nhiên để được sinh tồn: "Thật, Thầy bảo thật cho con biết: gà chưa gáy, con đã chối Thầy ba lần".

Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời, con vẫn giống Giuđa nhiều hơn vì con không có một "đồng" nào cho Chúa... Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người thổi sinh khí Chúa vào xác hồn con, để cho con có ít nhất là  "HAI ĐỒNG" trong Tuần Thánh này: (1) "ĐỒNG CẢM" với Chúa Giêsu trung thành vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha, (2) "ĐỒNG TIẾN" với Chúa Giêsu chịu mọi sự khó lên tới đỉnh đồi Cavariô... nhất là trong mùa đại dịch này chúng con đang nhốt mình tự cách ly con dịch Vũ Hán. Chúng con cùng với Chúa Giêsu dâng lên Chúa những ngăn cấm của chính quyền, những tồi túng trong nhà, những cách ly của người đồng nghiệp và bạn bè, những bực bội khó chịu của khẩu trang, những nghi kỵ của xóm giềng, nhất là không nhà thờ nào được mở của.

Chúa ơi, chúng con cũng xin Chúa "ĐỒNG CẢM" và "ĐỒNG TIẾN" với chúng con qua khỏi cơn đại dịch quá phiền này. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót chúng con, cầu Chúa cho chúng con HAI ĐỒNG: "ĐỒNG CẢM" và "ĐỒNG TIẾN" với Con Mẹ trong TUẦN THÁNH này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường


=================================== 

CHO CHÚA TẤT CẢ

T2 Tuần Thánh _ PHÚC ÂM: Ga 12, 1-11
"Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu".
-- Có đám đông người Do Thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.    

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, con cảm thấy mình may mắn sống sau thời của Giuđa Iscariô, vì được thấy toàn bộ cục diện xảy ra quanh cuộc đời Chúa Giêsu.

Bài tường thuật Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho con thấy có ba loại môn đệ của Chúa:
-1. Maria, đi theo Chúa là sẵn lòng dâng Chúa vật quý giá nhất thuộc về mình.
-2. Giuđa, đi theo Chúa là phải cân nhắc ngân sách cho những chi dụng cần thiết.
-3. Gioan, đi theo Chúa là phải thành thật tương đồng với tim yêu của Chúa Giêsu.

--------------------  
-1. Maria có nhiều lý do tận hiến cho Chúa Giêsu tất cả bởi vì: Chúa Giêsu là Cha nuôi nhân hậu, là Bạn đồng cảm, là vỹ nhân, là Tiên Tri cao cả, là Đấng Mêsia, là Thiên Chúa... Chúa Giêsu không coi thường gia đình Martha Maria và Ladarô mồ côi cha mẹ như bao nhiều người khác, mà trái lại, Người đồng cảm và đồng thân liên kết mật thiết yêu thương họ. Mỗi khi có dịp rao giảng Tin Mừng gần Bêtania, Chúa Giêsu hay ghé qua thăm hỏi và chia sẻ vui buồn trong cuộc đời. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã chữa và cho người em Ladarô đã chết 4 ngày sống lại từ trong mồ. Phải nói, Chúa Giêsu không những là quý nhân mà còn là đại đại ân nhân, là tri kỷ trọng đại nhất của gia đình.

Gần đây, qua những xung khắc nhảy vọt giữa Chúa Giêsu và người biệt phái, Maria thừa hiểu và cảm nhận rằng: Lần gặp Chúa Giêsu hôm nay có thể là lần sau cùng được gặp Thầy. Niềm vui và nỗi buồn đang dâng trào lẫn lộn, Maria không lấy nước cho Chúa rửa chân như thường lệ, nhưng nàng đã lấy dầu cam tùng hảo hạng mà rửa, Maria không lấy khăn, nhưng lấy tóc là gốc của mình mà lau chân Chúa. Cách ứng xử của Maria là một hành động khiêm tốn tột độ và kính cẩn tri ân hết lòng. Mặt khác, Maria biết rằng cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu gần kề, và có thể cô Maria muốn mình là người đầu tiên tẫm liệm Chúa thẫm xâu trong tâm hồn. Vì thế Chúa Giêsu mới để yên cho Maria làm việc cô muốn làm: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta". Cách yêu Chúa Giêsu hết lòng của Maria thật là đặc biệt.

-2. Giuđa đứng trong vui trò thủ quỹ kinh tài,.. những người theo Chúa có đóng góp vào, nhưng ngày ngày phải đối đầu với trăm số chi dụng không tên, bên cạnh đó số môn đệ Chúa mỗi ngày thêm không ít, nên Giuđa khó tránh khỏi lo âu và vận dụng lý trí. Những ai đang giữ hầu bao thì mới biết gánh nặng của bao hầu mọi thứ phải chi. Đương nhiên lúc tiền rừng bạc bể mọi việc dễ chi và dễ sanh lòng thục kết, nhưng đến lúc kiệt cạn cũng khó tránh nguyên tắc câu nệ trong lòng, nhất là đang lúc người Do Thái có nhiều xung khắc với Thầy. Vì thế, những nhà kinh tài như Giuđa rất khó đồng cảm với những cảnh ngộ nhân gian, rất khó đồng cảm với ai chơi xả láng giữa lúc khó khăn. Theo lý thì Giuđa không sai, nhưng theo tình thì Giuđa quả là vô cảm, hơn nữa, ông đang ở trong nhà Maria mà nói những lời thiếu tế nhị thì quả là vô duyên thật vô duyên.

-3. Gioan, người sống theo cảm tính rất nhiều. Vì thế, những người Chúa yêu, ông cũng yêu, và ông được lòng Chúa Giêsu nhiều nhất. Trong Phúc Âm của ông, ông đã đề cập đến "yêu" ít nhất là 40 lần, và đặc biệt ở chương 14, ông viết 9 lần "ở trong" Thầy và Thầy ở trong anh em để hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu. Nhờ vào những điểm này, chúng ta thấy rõ: Ông dễ cảm thông và xúc động trước tình cảm của Maria đặc biệt dành cho Chúa Giêsu. Gioan đồng cảm với cô Maria chia sẻ sự thương khó và tử nạn của Thầy sắp phải chịu trong 6 ngày tới đây, và Gioan cũng dành hết mọi cảm tình của mình cho Chúa Giêsu trong thời gian này. Nhưng ngược lại, khi ông thấy Giuđa chẳng có chút hiệp thông chia sẻ với Thầy, chẳng có chút đồng cảm nào với anh em đồng nghiệp, lại rất vô duyên hách dịch với Maria tại nhà cô, ông cảm thấy khó chịu nhiều và nói: "Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó".

Không phải Gioan muốn xét đoán Giuđa, nhưng ông viết thế là để chúng ta thấy và hiểu rõ thêm con người của Giuđa mâu thuẫn như thế nào? Và nguyên nhân nào ông phải bán và Chúa nộp Chúa? Vì Giuđa muốn tiền hay muốn thế quyền? Hay vì ông đang bị thần dữ xúi giục xác hồn ông?

Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời, ít khi con giống Maria và Gioan, nhưng đa phần giống Giuđa lắm. Con rất dễ dàng "nói" cho Chúa tất cả, nhưng khi đụng đến "tiền của" thì con rất chắt chiu nhỏ giọt trước những nhu cầu cần thiết của người khác, thậm chí còn rất vô cảm trước những đau khổ của anh chị em con. Đã biết bao lần Chúa cho con kết hiệp mật thiết với Chúa, ở trong Chúa và Chúa ở trong con, nhưng khi có dục vọng nổi lên trong trí lòng, thì con tìm kiếm những cám dỗ để sa vào, thế rồi, Chúa phải u buồn ra khỏi lòng con... Chúa ơi, con quá tệ! Xin Chúa cứu con.

Lạy Chúa, giờ đây, con xin được đồng cảm với Chúa trong lúc này, không, xin cho con tử bỏ và quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi con để thập giá Chúa nhẹ bớt chút xíu, con xin được đồng hành với Chúa, đồng đối diện với mọi sự dữ và đồng chịu muôn cực hình dã man với Chúa, đồng đóng đinh tính xác thịt con vào Thập Giá Chúa để đền vì tội lỗi con, thân tộc con, và bạn hữu con.

Lạy Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc, xin Mẹ cho chúng con cùng bước đi với Mẹ và với Chúa Giêsu Con Mẹ đến tận đỉnh đồi Cavariô, để con được cùng với ông Thánh Gioan nhận Mẹ là Mẹ chúng con qua lời phó thác của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3136773696353806
Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Vui /  https://drive.google.com/open?id=18JpjI4hvHd7PUREkhGGMUDdDAY6EIHsN


=================================== 

THIỆN ÁC

PHÚC ÂM: Ga 11, 45-56
"Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
📖 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
-- Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người. 

👆 Đó là lời Chúa... Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

✠ SUY NIỆM

THIỆN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan hôm nay tường thuật những sự cố xảy ra sau khi Chúa Giêsu cho Ladarô đã chết 4 ngày được sống lại.

Phải chăng số 4 mang một ý nghĩa nào đó? Trong thần học, số 4 là số chắc chắn như thành đô Thiên Chúa. Ladarô chắc chắn đã chết 4 ngày, đã bốc mùi (Chứ không phải giả chết). Sự sống lại của Ladarô là để "CON THIÊN CHÚA ĐƯỢC TÔN VINH" (Gn 11,4), và cũng để cho nhân loại biết rằng: "CHÍNH CHÚA GIÊSU LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG. AI TIN VÀO CHÚA GIÊSU, THÌ DÙ ĐÃ CHẾT, CŨNG SẼ ĐƯỢC SỐNG" (Gn 11,25). Và cũng để chứng minh cho loài người thấy rằng: Sự sống lại điều rất thật! Và chân thật nhất là chính Chúa Giêsu đã tự mình sống lại.

Sự sống lại của Ladarô đánh dấu sự sụp đổ của phái Sađốc (không tin sự sống lại), vì đã minh chứng cho họ biết rằng: "Con người chết là chưa hết, nhưng chỉ thay đổi sự sống không mất mà thôi".

Sự sống lại của Ladarô không chỉ là một phép lạ, mà là một biến cố lớn, biến cố "QUY TỤ CON CÁI THIÊN CHÚA ĐANG TẢN MÁT VỀ MỘT MỐI", biến cố toàn thắng sự dữ. Vì thế, những ai thuộc về thần dữ đều phải khiếp rung.

Không phải chỉ có Ladarô được sống lại, mà Chúa Giêsu còn cho con trai một bà góa thành Nain sống lại (Lc 7,11-17), cho con gái ông Giaia trưởng hội đường được sống lại (Mt 9,18-26), và ngay cả chúng ta nữa, cũng được sống lại.

ÁC

Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng: Các Thượng Tế và biệt phái đang bối rối về quyền năng siêu phàm của ông GIÊSU, nhưng là trước sự thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Bối rối vì không thể buông bỏ thần quyền và thế quyền, không thể buông bỏ chính mình để phủ phục trước mặt Thiên Chúa. Họ không phải làm tôi Thiên Chúa mà là đang tôi sự dữ khiến họ bài đủ mọi ác mưu diệt trừ Chúa Giêsu.

Họ lấy cớ bảo vệ toàn dân và lạm dụng quyền lực đế quốc La Mã để quyết định giết chết Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Đấng họ đang mong chờ. Quyết định này không phải nhất thời, mà đã trải qua một quá trình rất dài từ ngày Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Xung khắc cao điểm là họ ném đá Chúa Giêsu lần hai trong dịp Lễ Lều và sau khi Chúa cho Ladarô sống lại tới nay khoảng trên dưới 3 tháng (Khoảng cách giữa Lễ Lều và Lễ Vượt Qua là 3 tháng rưỡi).

Lạy Chúa, con người chúng con quá mỏng giòn giữa THIỆN và ÁC:
-- Khó có thể buông bỏ quyền lợi của mình cho lợi ích chung.
-- Miệng mồm rêu rao yêu Chúa yêu nước yêu dân tộc là thật, nhưng khốn nạn thay là chúng con vẫn thích quyền hành, đành làm đủ mọi gian ác.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong ngày 39 của Mùa Chay và sắp bước vào Tuần Thánh, tuần cao điểm của sự thương khó Chúa, tuần tràn đầy ân sủng, tuần cứu chuộc chúng sinh... xin Chúa cho chúng con biết buông bỏ những ác dục trong tâm hồn, thật sự trở về cùng Thiên Chúa để xứng đáng nhận lãnh hồng ân.

Ôi Mẹ Maria và các Thánh, xin hiệp thông trợ giúp thần lực cho chúng con sống vì lợi ích chung, sống xứng đáng 'là' con cái của Thiên Chúa và hằng mong muốn yêu mến Chúa cho thật nhiều suốt đời chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Vui_Thứ Bảy_https://drive.google.com/open?id=18JpjI4hvHd7PUREkhGGMUDdDAY6EIHsN
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3133154683382374


=================================== 

CHÚA BUỒN, CON BUỒN

T6/CN5MC _ Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Thương / 

PHÚC ÂM: Ga 10, 31-42
"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"
-- Người Do Thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".
-- Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: 'Ta đã nói: các ngươi là thần'? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng 'Ông nói lộng ngôn', vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".
-- Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.     

👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan hôm qua đã tường thuật Chúa Giêsu bị ném đá vì những lý của Người, Người quả thật đã cao trọng hơn ông Abraham (kết thúc phần Chúa Giêsu tham dự Lễ Lều 7 ngày giữa tháng 9 và tháng 10 tại Giêrusalem).

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan hôm nay nằm ở phần Lễ Cung Hiến Đền Thờ 8 ngày, bắt đầu ngày 25 của tháng Kislev (khoảng cuối tháng 11 và cuối tháng 12 dương lịch). Chúa Giêsu bị ném đá lần nữa vì Người xưng mình là Con Thiên Chúa.

Như vậy, chúng ta có thể thấy: Sau lần ném đá trước, Chúa Giêsu vẫn đi lại ở Giêrusalem rao giảng Tin Mừng, kêu gọi người người sám hối và làm nhiều phép lạ ở đó cho đến sự cố xảy ra hôm nay là hơn 5 tháng, các thượng tế và luật sĩ Pharisiêu không làm gì được Người. Thế mới nói, quyền năng của Thiên Chúa vượt trên mọi quyền lực của loài người.

Vì "giờ chưa tới" và vì yêu chuộng hòa bình, Chúa Giêsu phải rời Giêrusalem qua bên kia sông Giođan rao giảng Tin Mừng và ban phát Ơn Cứu Độ ở đó, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. 

Nếu chúng ta đọc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan từ chương 8 đến chương 10, và đọc thêm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca phần V (ĐỨC GIÊSU RAO GIẢNG TẠI GIÊRUSALEM) không cần phải suy, chúng ta có thể thấy ngay: Chúa Giêsu đến để cứu chữa người tội lỗi, chứ không dung túng những kẻ tội lỗi:
-- Những luật sĩ lạm dụng thế quyền và thần quyền đàn áp dân chúng,
-- Những thương buôn thượng tế đang biến đền thờ thành nơi trộm cướp,
-- Những thứ đạo đức giả của bọn người Pharisiêu, đội lớp tôn giáo với lòng đầy ác mưu.

Chúa Giêsu đã đến để đem lại bình an và ba Ơn Cứu Độ cho dân thành Giêrusalem, nhưng họ không nhận ra bởi vì những bóng tối tội lỗi đang vây quanh họ. Nên đã có lần Chúa Giêsu khóc thương họ vì Người đã thấy đền thờ trong lòng họ không còn, và ngay cả đền họ xây cất hơn 40 năm, rồi đây sẽ không còn hòn đá nào đứng vững (Gn 2,13-22).

CHÚA BUỒN VÌ BỊ NÉM ĐÁ
CON BUỒN VÌ BỊ CORONAVIRUS BỦA VÂY

Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thứ 38 của Mùa Chay, đền thờ trong lòng con có chút canh tân, nhưng vẫn còn ham tiền tham quyền thích tích trử, vẫn còn đam mê vật chất phù phiếm chóng qua, vẫn còn mê ăn uống sống theo dục vọng khó lòng kìm hãm xác hồn để thật sự trở về với Chúa. Thêm vào đó còn có những lo âu đại dịch Coronavirus (CCP virus) làm xáo trộn xác hồn con.

Chúa ơi, Mùa Chay năm nay thật quá buồn. Mọi người chúng con bị cách ly, nhưng cũng may là có nhiều chương trình trực tuyến on-line (Chúng con cám ơn Chúa), nhưng sự sống linh hồn con vẫn buồn. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa dũ lòng thương xót, cứu tất cả chúng con qua khỏi đại dịch này, để chúng con có thể bình thường trở lại tôn thờ Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng thế gian, là sự sống của xác hồn con, xin cho chúng con cơ hội trở lại dự Lễ Misa mỗi ngày nhận Mình và Máu Chúa cho sự sống đời đời của chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót cứu giúp loài người chúng con đang kêu cầu. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3131082253589617
https://drive.google.com/open?id=1Fbb-mrWi-fEKOgeRvtepc7_lhmiG9Us1


=================================== 

HÃY MỞ LÒNG TÍN THÁC VÀO CHÚA

-- Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Sáng_https://drive.google.com/open?id=1pM9sNwGIQQQSjyy_CvpcotJQbqNM-cBh

T5/CN5MC _ Phúc Âm: Ga 8, 51-59
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do Thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
-- Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".
-- Người Do Thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay kết thúc phần tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Pharisiêu luật sĩ phái Sađốc (Phái này, họ không tin vào sự sống lại - chết là hết). Họ luôn có thành kiến với Chúa Giêsu từ khi Người mới bắt đầu rao giảng Tin Mừng tại miền Galilêa, và đã có lần họ quy chụp Chúa Giêsu bị quỉ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỉ vương mà trừ quỉ (Mc 3,22).

Sau những lần họ cho đám lâu la ra thọc gậy bánh xe va quấy rối kích động quần chúng đều bị thất bại, thì hôm nay, chính họ đối thoại với Chúa Giêsu, nhưng sự thật và sự thật đã làm cho họ bối rối mất bình tỉnh sinh bạo động lượm đá ném Chúa Giêsu. Những hành vi này thường xảy ra ở nhưng nơi độc tài dụng chức lạm quyền.

"ÔNG CHO MÌNH LÀ AI?" Đúng là hỏi xảo vô thiên vô pháp, thuộc thứ côn đồ vô kỷ vô cương.

Abraham cha ông của họ, cũng như chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, thì quả nhiên Chúa Giêsu là cha đẻ của con người rồi. Chúa Giêsu đã làm và qua những việc Người đã làm còn hơn vạn ngàn lần chứng minh Người là Thiên Chúa. hơn nữa, giữa những tranh luận với họ, Người đã công bố: Ta là NGUYÊN THỦY, là Đấng HẰNG HỮU đang nói họ (Gn 8,24-25). Nhưng Chúa Giêsu rất khiêm nhường không tự vinh quang Người trước mặt người, Người để cho Đấng Sáng Tạo là Cha tôn vinh Người thì vinh quang đó mới có giá trị muôn muôn ngàn đời. Và rồi Abraham chỉ nghĩ và tin rằng sẽ thấy ngày vinh quang của Giêsu thì đã vui mừng.

Hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rất thật: "QUẢ THẬT, QUẢ THẬT, TA BẢO CÁC NGƯƠI: NẾU AI GIỮ LỜI TA, THÌ MUÔN ĐỜI SẼ KHÔNG PHẢI CHẾT".

Và rồi Lời Chúa đã được tóm gọn trong một chữ "YÊU".
-- YÊU CHÚNG hết lòng,
-- và YÊU anh chị em như chính mình. (Mt 22,37-39)

Lạy Chúa, chúng con đang sống ngày thứ 37, đoạn cuối của Mùa Chay, xin Chúa giúp mở lòng trí chúng con:
-- Biết dùng thời giờ thờ Chúa yêu người cho phải đạo,
-- Biết tu tâm dưỡng tính nên giống Chúa con Thờ,
-- Biết khiêm nhường tôn trọng mọi người Chúa gởi đến bên con.
-- Biết loại bỏ mọi tội lỗi, mọi thứ hư ảo phù phiếm chóng qua để chuyên tâm lo việc đầu tư vào Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất giỏi đầu tư vào Nước Trời, xin Mẹ mở lòng trí chúng con tín thác trọn vẹn vào Con Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng ban phát cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3128169737214202


=================================== 

XIN GIẢI THOÁT CON

T4_CN5MC / PHÚC ÂM: Ga 8, 31-42
"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
++ Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi".
-- Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?".

++ Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi".
-- Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" 

++ Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!"
-- Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" 

++ Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không t.lến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".

👆 Ðó là lời Chúa.
-- Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Mừng / https://drive.google.com/open?id=1lTD5X6Vn-SOl_z9Pz7APg1-HJzaR8u38

.............
✠...SUY NIỆM

Giêrusalem là ổ của người Do Thái, là sào huyệt của phường Pharisiêu thượng tế và luật sĩ, là chỗ tập trung quyền lực cao nhất của họ. Và theo truyền thống, tất cả mọi lễ lớn trong năm, người Do Thái đều quy tụ về Giêrusalem. Tại đây, Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi người người sám hối thì dễ gì chúng để Người yên. Chắc chắn họ phải cho đám lâu la chống đối Chúa Giêsu bằng mọi ác mưu dơ bẩn, bằng mọi giá họ phải diệt trừ Người. Nhưng vì yêu thương con người, Chúa Giêsu vượt thắng mọi sợ hãi, Người vẫn tiến về Giêrusalem và đã 3 lần tiên báo với các môn đệ về sự thương khó của Người ở đó: "CON NGƯỜI PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ NHIỀU, BỊ CÁC KỲ MỤC, THƯỢNG TẾ CÙNG KINH SƯ LOẠI BỎ, BỊ GIẾT CHẾT VÀ SAU BA NGÀY, SỐNG LẠI".

Tại Giêrusalem hôm nay, Chúa Giêsu đặc biệt nói với người Do Thái đang sống trong bóng tối tội lỗi và cũng là mời gọi chúng ta đang đấm chìm trong dục vọng phù phiếm chóng qua,.. hãy lắng nghe Lời Chúa và ở trong Lời Người, hãy theo Chúa và làm môn đệ của Người để Người giải thoát chúng ra khỏi nô lệ xiềng xích của tội lỗi. Chúa Giêsu nói: "NẾU CÁC NGƯƠI CỨ Ở TRONG LỜI TA, CÁC NGƯƠI SẼ THẬT LÀ MÔN ĐỆ CỦA TA, VÀ SẼ ĐƯỢC BIẾT SỰ THẬT, VÀ SỰ THẬT GIẢI THOÁT CÁC NGƯƠI". Nhưng tiếc là đám lâu la của phường Pharisiêu thượng tế và luật sĩ vẫn cố chấp chống đối Chúa Giêsu, họ khơi dậy lòng tự hào dân tộc kích động dân chúng đứng về phía họ chống lại Người. Họ nói: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". 

Người Pharisiêu thượng tế và luật sĩ phủ nhận Chúa Giêsu, nói những lời kích động dân chúng chống lại Người, nhưng  không làm cho dân chúng phân tâm, mà trái lại khiến cho đám dân chúng tin vào Chúa Giêsu nhiều hơn,.. càng kích động thì càng làm cho dân chúng nhớ lại thời nô lệ ở Ai Cập, nhớ lại những lần bị lưu đày ở Babilon, và giờ họ đang bị đô hộ bởi đế quốc La Mã. Vô tình họ đã giúp dân chúng nhận ra Ông Giêsu là Đấng Cứu Tin, là Chúa Cứu Thế... Gậy ông đập lưng ông là vậy.

Nhìn lại trong suốt hành trình đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, Người luôn luôn bị người Pharisiêu thượng tế và luật sĩ rình rập chống đối, nhưng có lần nào được thành công đâu. Ngay cả có lần họ áp lực Đức Mẹ và người thân của Chúa Giêsu đi tìm Người về, nhưng Chúa Giêsu nhìn vào những người đang nghe giảng và nói: "ĐÂY LÀ MẸ TÔI, ĐÂY LÀ ANH EM TÔI. AI THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA, NGƯỜI ẤY LÀ ANH EM CHỊ EM TÔI, LÀ MẸ TÔI" (Mc 3,34-35). 

Lạy Chúa, giờ đây, con thấy mình có nhiều điểm tương đồng với bọn Pharisiêu thượng tế và luật sĩ lắm. Bởi vì Con hay chiều theo dục vọng của xác thịt mà chối bỏ các việc lành, phủ nhận Chúa trắng trợn để sa đàng tội lỗi, ân cần sống nô lệ cho sắc dục tiền tài và danh vọng, thích làm những điều xấu xa vô số tội vì sự ích kỷ, và cố chấp bịt tai trước những Lời thật của Chúa và che mắt trước những nhu cầu của Giáo Hội. Xin cứu con Chúa ơi!

Lạy Chúa, hôm nay là ngày thứ 36 của Mùa Chay Thánh rồi, xác hồn con chưa thật sự được canh tân; Thêm vào đó, con lại đang thiếu những phương tiện đổi mới xác hồn vì đại dịch Covid-19, xin Chúa Thánh Thần hãy đến thánh hóa trí lòng con, mở mắt cho con thấy muôn kỳ công của Chúa làm và mọi ơn lành Chúa ban để con nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện và cùng ăn cùng ở cùng làm với con; nhờ đó, con có thể ở trong Lời Chúa, được làm môn đệ của Chúa, được dạy biết mọi sự thật, và được Chúa giải thoát con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3125529347478241


=================================== 

XIN THA LỖI TỘI CHÚNG CON


T3_CN5MC / PHÚC ÂM: Ga 8, 21-30
"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".
-- Người Do Thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói 'Nơi Ta đi các ông không thể tới được'?"
-- Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".
-- Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài".
-- Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.     

👆 Ðó là lời Chúa.
-- Mp3: Kinh MÂN CÔI 5 Sự Thương _ https://drive.google.com/open?id=1Fbb-mrWi-fEKOgeRvtepc7_lhmiG9Us1

.............
✠...SUY NIỆM

Hàng năm, người Do Thái quy tụ về Giêrusalem để dự Lễ Lều trong 7 ngày. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng về đó dự lễ thì liền phải bất đắc dĩ xử vụ án "người đàn bà ngoại tình" do đám người luật sĩ và biệt phái dẫn đến để gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng họ đã thất bại vì Chúa Giêsu đầy khôn ngoan.

Vào thời ấy, đa số người luật sĩ và biệt phái thuộc phái Xađốc không tin sự sống lại. Họ giàu có sang trọng và giữ những địa vị cao trong xã hội. Đức Chúa Giêsu vốn đã nổi tiếng, có nhiều môn đệ và rất đông dân chúng đi theo, nay Người đến dự Lễ Lều bảy ngày tại Giêrusalem, sẽ là mối đe dọa lớn đến thế lực và quyền lợi của họ, vì thế, bằng mọi giá phải loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi giang hồ.

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ vừa đến Giêrusalem, thì liền phải bất đắc dĩ xử vụ án "người đàn bà ngoại tình" do đám người luật sĩ và biệt phái dẫn đến để gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng họ đã thất bại bởi thần trí đầy khôn ngoan của Người. Và rồi từ già đến trẻ, từng người một tự rút lui với lòng hậm hực đầy hận thù. Lúc nầy họ tự nhận không thể xem thường Chúa Giêsu, đành phải lợi dụng quần chúng. Họ dụng tâm bài mưu ác kế dẫn dụ nhiều thành phần như: quan quyền và kháng chiến quân cùng với họ sách động quần chúng, nhất là lợi dụng tổ tiên và tôn giáo để gài vào thế nhạy cảm sách động ngu dân thanh trừng Chúa Giêsu.

Những cuộc đối thoại giữa các người luật sĩ và biệt phái với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay nhằm mục đích trên. Chúa ơi, con đây cũng vậy, vì ích kỷ, vì tư lợi, vì đam mê phù phiếm chóng qua, con cũng có đủ trò gian ác... xin Chúa tha lỗi tội con. 

Thế giới hôm nay, con người vì tư lợi bài đủ trò gian ác, đảng vì quyền lực sách lược ác mưu diệt trừ đối thủ, các nước lớn vì muốn thống nhất giang hồ thì âm thầm chế biến đủ loại giết người như giết cá trong biển,... đấy, con người có thể làm đủ điều gian ác sát hại con người. Phải chăng, coronavirus cũng là một trong những loại vũ khí sinh học bị rò rĩ. Ui cha, chỉ mới rò rĩ thôi, mà toàn bộ thế giới đã đảo lộn rồi. Nếu thật sự phát tán thiệt thì loài người sẽ đi về đâu?

Lạy Chúa, chắc Chúa đang đau buồn lắm, vì con người đang hủy diệt loài người. Nghĩ tới đây, con run sợ rằng: Chúa có còn chịu nỗi những sự gian ác của con người nữa không? Chúa ơi, từng người từng người, từng hộ từng hộ, từng xứ từng giáo phận... tất cả chúng con đang sám hối, xin Chúa chậm bất bình và khoan dung tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏ mọi sự dữ và qua khỏi đại dịch hôm nay.

Ôi lạy CHÚA, nếu như Người chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? (Tv 130,3) Xin Chúa nguôi giận nguôi giận Chúa ơi, vì chúng con đã hối lỗi rồi. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã được treo lên để cứu rỗi chúng con... Lạy Cha, xin Cha thương xót cứu chúng con, chúng con cầu xin vì công nghiệp vô cùng lớn lao của Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương xót chúng con... xin thương xót chúng con!

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3121314914566351


=================================== 

ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA

T2_CN5MC / PHÚC ÂM: Ga 8, 1-11
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".  

👆 Ðó là lời Chúa.
Kinh MÂN CÔI 5 Sự Vui_Thứ Hai / Mp3: https://drive.google.com/open?id=18JpjI4hvHd7PUREkhGGMUDdDAY6EIHsN

.............
✠...SUY NIỆM

Chúa ơi, Mùa Chay năm nay qua nhanh vì 33 ngày qua đa số chúng con phải đối diện với sự dữ Coronavirus vô hình. Chúng đang rình rập sát hại chúng con như hai vị thẩm phán dâm dục rình rập sát hại bà Susanna (Dn 13,1-63), như những người luật sĩ và biệt phái rình rập sát hại Chúa Giêsu vậy.

"Rình rập" là cố ý chiếm đoạt (trộm) một cái gì đó, nếu bị tiết lộ, họ phải trù dập đối phương để che đậy mọi hành vi xấu xa của họ.

-- Trong bài đọc I, hai vị thẩm phán say mê sắc đẹp bà Susanna (vợ ông Gioankim), rình rập lúc bà đang tắm để ăn ở với bà, bà phản kháng la to vì trung trinh với chồng và kính sợ Thiên Chúa. Thế là hai ông quây ngược lại tố gian bà phạm tội ngoại tình với một cậu thanh niên khỏe mạnh. Lời than khóc của bà thấu tai Thiên Chúa, Người cho cậu bé Đanien đứng ra xét xử công minh. Thế là bà thoát nạn.

-- Hôm nay, các luật sĩ và biệt phái theo lệnh của các thượng tế dẫn người đàn bà bị bắt 'quả tang' (rình rập) phạm tội ngoại tình đến gặp Chúa Giêsu cho những ác mưu của họ nhằm mục đích tiêu diệt Chúa Giêsu... Nếu vì lòng thương xót cho tội nhân khổ hạnh, chắc chắn Chúa Giêsu bênh vực và chữa lành cho người phụ nữ, thì Chúa Giêsu sẽ đồng phạm luật ngoại tình của Môsê (Lv 10,10) có thể bị xử tử chung; nhưng Nếu Chúa Giêsu đồng tình với họ để ném đá người thiếu phụ ngoại tình thì những Lời yêu thương Người dạy trước đây là giả dối và trở thành vô hiệu.

Tin Mừng hôm nay, cho thấy Đức Chúa Giêsu trở thành một quan tòa bất đắc dĩ, thế mà phiên tòa này lại trở nên phiên tòa vô cùng khôn ngoan hơn tòa vua Salomon, một phiên tòa vô tiền khoáng hậu muôn đời ghi nhớ Thiên Chúa đầy lòng xót thương và Người không xét xử như ta đáng tội.

Chúa Giêsu không đôi co với những kẻ cố chấp đang rình rập ám hại Người, Người cũng không tỏ một thái độ nào khiến đối phương khó xử nên Chúa Giêsu ngồi xuống viết trên đất... không ai biết Người viết gì, nhưng bất cứ ai nhìn vào những đường ngoặt ngẹo mà Chúa Giêsu đang viết, cũng đủ nhận ra những bất toàn của mình, Người nói: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Thế là mọi người rút lui, người già đi trước kẻ nhỏ theo sau, phiên tòa chỉ còn lại Chúa Giêsu với các môn đệ và người thiếu phụ ngoại tình.

Chúa Giêsu bảo: "TA CŨNG THẾ, TA KHÔNG KẾT TỘI CHỊ. VẬY CHỊ HÃY ĐI, VÀ TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA". Ôi Chúa Giêsu tuyệt vời quá! Đôi mắt nhân từ cảm thông tha thứ và giọng nói ấm êm như đang bù lại mọi bất hạnh cô đơn trống vắng trong cuộc đời của chị. Đôi mắt và giọng nói thắt liền với Trái Tim Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời chị hoàn toàn... từ đây, chị không còn cô đơn trống vắng, mà trái lại chị hạnh phúc vô biên (Theo truyền thuyết, chị chính là chị Thánh Madalena).

Trái lại, đám thượng tế luật sĩ và biệt phái biết mình tội lỗi rút khỏi hiện trường, nhưng không hổ thẹn mà còn tự cho mình là công chính không kết tội được Chúa Giêsu thì thêm lòng sụt sôi hận thù.

Lạy Chúa, con muốn thấy đôi mắt nhân từ cảm thông và giọng nói ấm êm tha thứ của Chúa bên tòa giải tội: "TA KHÔNG KẾT TỘI CON. VẬY CON HÃY ĐI, VÀ TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA". Nhưng cảnh đời trớ trêu, cái con mắc dịch Vũ Hán khiến con không được đến nhận lòng thương xót của Chúa tại tòa giải tội, khiến con không được tới nhà thờ dự lễ Misa. Chúa ơi, con nhớ Chúa lắm. Giờ thì tất cả chỉ được kết hiệp và nói chuyện với Chúa qua màn hình, qua tâm linh thôi, không biết Chúa có nhớ con không... Chúa ơi, con biết Chúa rất bận rộn với những đảo lộn của trần thế hiện nay, những bất ổn do con người sai lầm tạo ra rồi muốn Chúa tu chính lại... ước gì con có thế giúp Chúa một tay, hai tay, hai chân luôn, và với cả xác hồn con.

Lạy Chúa, tội lỗi con đóng đinh Chúa vào thập giá! Việc con có thể làm ngay bây giờ là từ bỏ mọi tội lỗi con để Chúa rảnh rỗi tay chân lo diệt trừ con Coronavirus. Chúa ơi, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, con tin là con có khả năng chừa bỏ mọi tội lỗi con trong lúc này để Chúa cứu nhân loại chúng con. Amen. 

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận được lòng yêu thương nhân từ của Con Mẹ, để con có thể như chị Thánh Madalena không hề phạm tội nữa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3120017468029429


=================================== 

QUYỀN NĂNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

CN5MC / PHÚC ÂM: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
"Ta là sự sống lại và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".
-- Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".
-- Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
-- Người xúc động và hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
-- Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".
-- Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.     

👆 Ðó là lời Chúa.
Kinh MÂN CÔI 5 Sự Thương_Chúa Nhật Mùa Chay / https://drive.google.com/open?id=1Fbb-mrWi-fEKOgeRvtepc7_lhmiG9Us1

.............
✠...SUY NIỆM

Thời điểm: Xung khắc rất cao điểm giữa Chúa Giêsu và người Pharisiêu (thượng tế, luật sĩ, và thương buôn), vì sau khi Đức Chúa Giêsu xưng mình là Con Thiên Chúa, thì họ tìm ném đá Người. Lúc ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ rời Giêrusalem đến bên kia sông Giođan lánh nạn và rao giảng Tin Mừng ở đó.

Với lời chứng của Kinh Thánh, Gioan Tẩy Giả, và các việc Chúa Giêsu đã làm: Người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được thấy, người chết được sống lại, và tiêu trừ các loại quỉ ám quỉ nhập, đặc biệt là rao giảng Tin Mừng như vị đại đại tôn sư và như vị Ngôn Sứ vĩ đại... NHƯNG người đa số người Do Thái và Pharisiêu (thượng tế, luật sĩ, thương buôn) không muốn tin. 

Phải chăng cái chết và sự sống lại của Ladarô là để cho những ai cố chấp không tin phải mở lòng? Một người đã chết 4 ngày, thân xác thối rửa nặc mùi... nhưng chỉ một Lời: "Ladarô! Hãy ra đây!". Người đã chết ra khỏi mồ, chân tay còn quấn những mảnh vải liệm. Phải công nhận việc làm này của Chúa Giêsu là VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU, độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người để mở lòng người cố chấp không tin vào Thiên Chúa. 

Tại sao Thiên Chúa phải đi một vòng quá lớn với những kẻ cứng lòng tin? Dạ thưa: Bởi vì, mỗi linh hồn trở lại có giá trị lớn hơn cả trái đất này... Người nói: "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì" (Lc 9, 25 ). Trong dụ ngôn "Con Chiên Lạc" (Lc 15,4-7): Cả Thiên Đàng ai nấy cũng vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 

Như vậy, mỗi người chúng ta là một KIỆT TÁC của Thiên Chúa, là một vũ trụ vô giá của Người, nên Người hết lòng thương xót và không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất... dù tội lỗi của chúng ta có lớn hơn thương buôn Pharisiêu hay thượng tế và luật sĩ cộng lại, nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn lớn hơn cả tội lỗi thiên hạ vạn ngàn lần. Chúa ơi, con tin, con sám hối, con trở về.

Lạy Chúa, nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để loài người chúng con tôn thờ kính yêu Chúa. Nhưng hiện nay, chúng con đang gặp nhiều khó khăn với đại dịch. Vì thế, xin Chúa dũ lòng thương xót chúng con, ra tay tiêu diệt Coronavirus vô hình này đi, càng sớm càng tốt.

Chúa ơi, loài người chúng con hoảng sợ trước những tấn công của những con sinh vật cực kỳ nhỏ này; Chúng con bất lực trước những tấn công lây lan của chúng và làm cho chúng con phải tự cách ly, không thể tôn vinh phụng thờ Chúa cho phải đạo. Chúng đang bị bóp chết xác phàm và làm lu mờ tâm linh của chúng con, xin Chúa cứu sống chúng con như Chúa đã cứu sống Ladarô vậy.

Lạy Chúa, Chúa Giêsu cho Ladarô đã chết 4 ngày được sống lại là để cho chúng con thấy quyền năng vinh quang Thiên Chúa, nhờ đó chúng con TIN thật vào Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, TIN thật vào sự sống lại của Người và sự sống lại của tất cả chúng con trong vinh quang Thiên Chúa. Vâng, chúng con TIN Chúa Giêsu Kitô thật sự là Con Thiên Chúa hằng sống, và năng dự Thánh Lễ Misa tạ ơn Chúa mỗi ngày.

Chúa ơi, 12 ngày rồi con không được tham dự Lễ Misa, 12 ngày con không được rước Chúa thật vào lòng, 12 ngày con không được Chúa truyền cho sự sống thật. Con nhớ Chúa lắm, linh hồn con đang đói khác Chúa lắm, đói gần chết rồi Chúa ơi, con xin Chúa đến cứu sống chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng, là nguồn thông ơn Thiên Chúa, là sự an ủi của chúng con, xin Mẹ dũ lòng cứu giúp chúng con qua khỏi cơn đại dịch Coronavirus để chúng con có thể trở lại nhà thờ kính yêu tôn sùng và chúc tụng Thiên Chúa cho phải đạo, để chúng con có thể rước Con Mẹ vào lòng và Người truyền sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

Chúng con cám ơn Mẹ và vinh danh Thiên Chúa!

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3117641521600357


=================================== 

ĐỪNG CỐ CHẤP, HÃY TRỞ VỀ

T7_CN4MC / PHÚC ÂM: Ga 7,40-53)
"Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
-- Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy. 👈 Đó là lời Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Dưới thời Đế Quốc La-mã, Giêrusalem là nơi tập trung nhiều tinh hoa chung quanh vùng Địa Trung Hải, có rất nhiều giai cấp khác biệt trong mọi lĩnh vực  tôn giáo, văn hóa, kinh tế, và chính trị . Vì thế những ai đến từ những miền nhỏ hơn, thì được coi là người giai cấp dưới hay giai cấp quê mùa dốt nát, không được tôn trọng. Chúa Giêsu là người đến từ miền chài Galilêa, nên việc bị kì thị là lẽ đương nhiên.

Sau những lần Chúa Giêsu đã mạc khải cho dân Do Thái biết, Người chính là Con Thiên Chúa; Và qua lời giảng dạy uy quyền của Người Con, dân chúng công nhận Đức Chúa Giêsu là tiên tri, là "ĐỨC KITÔ" làm cho các thượng tế, luật sĩ, và biệt phái tiết điên lên được, ngay cả ông Nicôđêmô là thượng tế trong nhóm họ dùng luật để mở lòng đồng nghiệp thì cũng bị quy chụp ông là người Galilêa. Ghê thật, khi cửa lòng con người khép kín thì không còn chỗ cho bất cứ điều thiện hảo nào, họ tự trở thành kẻ gian ác để trù dập người bất đồng chính kiến với họ (Kn 2,1).

Giêrusalem là chỗ tập trung nền văn minh tiến bộ thời ấy, nên hồ sơ lưu trữ kiểm tra khá rõ ràng. Vì thế, các kinh sư luật sĩ muốn tìm gia phả của Chúa Giêsu thì đâu có khó gì, nhưng họ không dám điều tra nguồn gốc Chúa Giêsu vì họ sợ sự thật sẽ làm mất đi ghế ngồi và chỗ đứng của họ, đến đỗi họ phải dụng Kinh Thánh như một khí cụ khỏa lấp những mưu đồ xấu xa: "Nào Kinh Thánh chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?"

Như vậy, phải nói rằng: Họ thừa biết Chúa Giêsu là ai...
-- Biết Chúa Giêsu là con của Ông Giuse thuộc dòng dõi Đavit.
-- Biết Thiên Thần đã hiện ra mừng hát Chúa Giêsu sinh ra tại Belem.
-- Biết biến cố đẫm máu mà vua Hêrôđê giết hàng ngàn trẻ sơ sinh tại Giêrusalem.

Và những cái biết của họ chẳng phải đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà họ đang dạy cho dân tộc họ trông chờ Đấng Kitô Con Thiên Chúa đấy sao?

Hôm nay, vì "GIỜ CHƯA TỚI", một lần nữa, họ không thể nào bắt giết Chúa Giêsu được, dù đã triệu tập người người đi với gươm đao gậy gộc đi bắt Chúa Giêsu thì cũng vô công trở về.
-- "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?"
-- "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao?

Thế mới thấy rõ, biết rõ, và chứng rõ rằng:
-- Quyền năng của Thiên Chúa vượt trên mọi quyền lực của loài người.
-- Tình yêu hy hiến mạng sống của Chúa Giêsu để gánh tội cho con người là tự nguyện.
-- và Đức Chúa Giêsu theo thời khắc cứu độ con người là tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Cha.

Lạy Chúa, con tin thật Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng con trở về cùng Thiên Chúa nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Chúa ơi, trong giờ suy niệm này, chúng con cũng tin thật Người đang quan phòng bảo vệ chúng con khỏi mọi mọi sự dữ, đặc biệt là trong thời điểm người lây lan cho người bởi đại dịch COVID-19 (CCPvirus), xin Chúa mở lòng chúng con biết tuân phục những hướng dẫn phòng chống bệnh dịch của cớ quan y tế, chúng con xin Chúa giúp sức cho các bác sĩ y tá và những người ra sức chăm sóc bệnh nhân, xin Chúa mở trí khôn cho các nhà khoa học tìm ra phương thuốc diệt trừ, và còn rất nhiều điều thầm kính của chúng con đang trông cậy vào Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin thương xót chúng con.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
Kinh MÂN CÔI 5 Sự Vui_Thứ Bảy
Mp3: https://drive.google.com/open?id=18JpjI4hvHd7PUREkhGGMUDdDAY6EIHsN
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3116232331741276


=================================== 

"GIỜ CHƯA TỚI"

"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".

📖 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. 
-- Có một số người ở Giêrusalem nói: "Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu". 
-- Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người. 

👆 Ðó là lời Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Nhìn lại, chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa tương phản với những quy định của con người, nên Thiên Chúa luôn luôn quan phòng bảo vệ những người của Chúa nếu "GIỜ CHƯA TỚI".
-- Maria chưa chồng mà có thai, sém bị ném đá... nhưng Chúa quan phòng, vì "GIỜ CHƯA TỚI".
-- Đến khi ĐCG sinh ra tại Belem, Hêrôđê vì bảo tồn quyền lực ra lệnh giết Chúa, giết hết các trẻ sơ sinh trong toàn xứ Judea và các miền lân cận... nhưng Chúa quan phòng Hài Nhi Giêsu, vì "GIỜ CHƯA TỚI".
-- Vì quyền lực và sự gian ác của con người, Gia Đình Thánh Gia phải sống lưu vong bên ai cập và sống ẩn nơi làng quê Nazaret, Thiên Chúa quan phòng vì "GIỜ CHƯA TỚI".

Ba năm đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và kêu gọi loài người sám hối ở miền Galilêa, Samaria, Judea, Perea, và các vùng phụ cận: Đức Chúa Giêsu lên án kẻ giả hình, dạy dỗ người vô tâm, kiện toàn mọi tương quan trong lề luật, chữa lành mọi bệnh tật và làm nhiều dấu lạ trong thiên hạ, có quyền năng hóa bánh ra nhiều để nuôi sống hàng chục ngàn người, dân chúng khắp miền mến mộ và đi theo Người quá đông, danh tiếng Người vang dội tứ phương thiên hạ. Với những ảnh hưởng lớn như thế, làm gì khỏi phần đe dọa đến đế quốc La Mã thời ấy, nhưng không ai làm gì được Người, vì "GIỜ CHƯA TỚI".

Trong bài đọc I (Kn,1a. 12-22), thuyết âm mưu là cái sẵn có trong lòng kẻ gian ác. Họ luôn luôn tìm cách giết hại những người lên tiếng cho nhưng thứ bất công, họ hay tru diệt những kẻ đứng ra bênh vực cho người cô thế bé miệng. Việc Đức Chúa Giêsu kiện toàn lề luật cũng chỉ vừa đủ để đem lại công lý cho con người và hòa bình chung sống với nhau. Nhưng các kinh sư luật sĩ người Do Thái lại thấy trái tai gai mắt luôn bài mưu ác kế muôn phần thất bại vì "GIỜ CHƯA TỚI".

👉 Bởi vậy, một lần nữa, Đức Chúa Giêsu công khai mạc khải cho toàn dân Do Thái biết Người chính là Con Thiên Chúa, Đấng mà họ đang mong đợi: "PHẢI, CÁC NGƯƠI BIẾT TA, VÀ BIẾT TA XUẤT THÂN TỪ ĐÂU; TA KHÔNG TỰ TA MÀ ĐẾN, NHƯNG THỰC RA, ĐỨC CHÚA CHA ĐÃ SAI TA MÀ CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT CHA. RIÊNG TA, TA BIẾT CHA, VÌ TA BỞI CHA, VÀ CHÍNH CHA ĐÃ SAI TA". ĐCG làm chứng Mình là Con Thiên Chúa. Người mạc khải sự thật cho thế gian được biết, nhưng bọn đế quốc La Mã dùng đó làm phương tiện thọc gậy bánh xe, giựt giây các kinh sư luật sĩ và con buôn Do Thái phải giết ĐCG cho bằng được... nhưng ĐCG vẫn giảng dạy trong đền thờ Giêrusalem không hề hấn gì, vì "GIỜ CHƯA TỚI".

Lạy Chúa, ngày nay, những thứ độc hại do con người làm ra như COVID-19, khiến thế giới đảo lộn và dân Chúa hoảng sợ không thể tới nhà thờ chúc tụng vinh danh Chúa, khiến người người bất an đến với nhau. Ngay cả những tương thân tương ái theo đường lối của Chúa cũng bị cô lập. Chúa ơi, sự dữ đang trỗi dậy quá mạnh mẽ và quá tàn nhẫn với loài người chúng con, xin Chúa triệt để diệt trừ vì "GIỜ CHƯA TỚI".

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin các ngài cầu khẩn cùng Thiên Chúa giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ vì "GIỜ CHƯA TỚI". Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3114162768614899


=================================== 

"CHẬM BẤT BÌNH" và "HẾT SỨC BAO DUNG"

T5_CN4MC / PHÚC ÂM: Ga 5, 31-47 (Ngày Thứ 30 Mùa Chay)
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Đấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.
-- Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?"    

👆 Ðó là lời Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Chúa ơi, con muốn tìm hiểu đặc tính của người Do Thái một chút để có thể hiểu nguyên nhân nào mà họ không chấp nhận Chúa Giêsu.
-- Dân tộc Do Thái là dòng dõi được Chúa chọn. Vì thế, (1) họ có tính dân tộc rất cao nên dễ kết đoàn gắng bó với nhau gìn giữ văn hóa truyền thống, (2) họ coi trọng kiến thức trí tuệ vì không ai có thể cướp mất, (3) họ coi trọng tiền bạc và tài sản vì có tiền có của mới có nhân quyền. Dựa vào 3 đặc tính căn bản này, người Do Thái rất hiếu học, giỏi đa diện, đặc biệt là giỏi về nghành thương mại. Họ rất tự hào, tự cao, và hay kỳ thị.

Cậu Giêsu xuất thân từ Nazarét, một làng nhỏ giữa chốn thôn dã quê mùa (hàng bần). Cậu Giêsu con của bác thợ mộc Giuse nghèo thất học và cô Maria hiền lành hèn mọn, nay ra giữa chốn thành thị rao giảng Tin Mừng kêu gọi người người sám hối thì người Do Thái khó mà chấp nhận. Thêm vào đó, số người đi theo Chúa Giêsu mỗi ngày thêm đông, dân chúng đến các đền thờ ít lại làm cho việc buôn bán của người Do Thái xung quanh các đền thờ xuống cấp... vì thế người Do Thái sanh lòng ghen ghét và hận thù. Đó cũng là lý do tại sao người Do Thái luôn tìm cách quy chụp hạ uy tín Chúa Giêsu và gây chia rẻ giữa các môn đệ của Gioan Tẩy Giả để làm khó Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

Có lần người Do Thái tranh luận với các môn đệ của Gioan TG về việc thanh tầy, họ tìm đến Gioan TG, ông trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi (Gn 3,27-30). 

Gioan TG đã nhiều lần làm chứng về Đấng Kitô, nhưng vì quyền lợi, họ sanh lòng kỳ thị ghen ghét cố chấp để che lấp mọi lý trí của ho.

Đọc chương 5, Phúc Âm theo Thánh Gioan, con thấy Chúa Giêsu là Đấng "CHẬM BẤT BÌNH" và "HẾT SỨC BAO DUNG".
-- Người Do Thái khinh bỉ và gây sự với Đức Chúa Giêsu về việc ĐCG chữa lành các bệnh nhân trong ngày Sabbat, NHƯNG ĐCG KHÔNG GIẬN... rồi Người BAO DUNG và từ tốn mạc khải cho dân Do Thái biết Người là ai, đến từ Đức Chúa Cha và chính Người là Đức Chúa Con, đến để cứu độ họ khỏi chết, Đấng không ngừng nghỉ đem lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Người.
-- Nhìn vào những việc Chúa Giêsu đã và đang làm thì thừa biết Người là ai, nhưng vì quyền lợi quyền lợi và quyền lợi không chấp nhật Chúa Giêsu, mà còn thêm lòng cố chấp ghen ghét hận thù, ác mưu tru diệt.
-- Nhưng ĐCG vẫn "CHẬM BẤT BÌNH" và "HẾT SỨC BAO DUNG" để cố gắng giúp cho dân Do Thái thấy những chứng thật về Người qua các Tiên Tri, qua Gioan Tẩy Giả (Gn 5,33), qua Kinh Thánh (Gn 5,39), qua Đức Chúa Cha (Gn 5,37), qua các dấu lạ Người làm để họ có thể thấy và nhận ra chính Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà họ đang mong đợi.

Lạy Thiên Chúa rất nhân từ, Thiên Chúa của LÒNG THƯƠNG XÓT vĩ đại hơn mọi tội lỗi của nhân loại, bao trùm tất cả sự cứng đầu của chúng con, những kì thị ganh ghét giận dữ và độc ác của chúng con. Những bất toàn và mọi hành động xấu xa của chúng con Chúa đều biết hết, nhưng Chúa vẫn "CHẬM BẤT BÌNH" và "HẾT SỨC BAO DUNG" để cứu chuộc loài người chúng con bằng những sự thương khó Chúa phải chịu, bằng hy hiến mạng sống Chúa để hoàn tất GIAO ƯỚC MỚI cho chúng con được sống đời đời.

Lạy Chúa chúng con tin thật Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, Đấng "CHẬM BẤT BÌNH" và "HẾT SỨC BAO DUNG", Đấng luôn mong chờ chúng con làm những đứa con tốt của Đức Chúa Cha, Đấng Chiên Lành đang quan phòng ôm ấp chúng con trong vòng tay yêu thương của Người, Đấng rất muốn ban phát cho chúng con sự sống đời đời.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp mọi người chúng con trở về sống trong tình yêu thương nồng ấm của Chúa Giêsu Kitô, trở về bên cánh tay trìu mến ấp ủ quan phòng của Đức Chúa Cha, trở về trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, để chúng con yêu thương chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa đến muôn đời.

Ôi Mẹ Maria và các Thánh, xin hiệp thông trợ giúp thần lực cho chúng con sống xứng đáng 'là' con cái của Thiên Chúa, sống: "CHẬM BẤT BÌNH" và "HẾT SỨC BAO DUNG". Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3112981765399666


=================================== 

LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ (Ngày 25 Thánh 3)

- BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14
- BÀI ĐỌC II: Dt 10, 4-10
- PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
  "Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
-- Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
-- Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.   

👆 Ðó là lời Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Trong bài đọc I: Tiên Tri Isaia công bố: "Này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Và rồi Đức Mẹ đã đáp lời: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" là đã ứng nghiệm lời Tiên Tri Isaia.

Lạy Chúa, nhìn lại chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa, con thấy rõ: Những của lễ Đức Chúa Cha đặt ra trong thời Cựu Ước là để huấn dạy con người có sự tương quan mật thiết với Thiên Chúa, nhưng những tương quan ấy mỗi thời bị xuống cấp. Thiên Chúa đã gởi các Tiên Tri đến để phục hồi tương quan đất trời, nhưng con người không biết lắng nghe các Tiên Tri mà còn tru diệt họ, cuối cùng Đức Chúa Cha phải gởi chính Con Một Người xuống thế làm người để chỉnh đốn lại mọi sự bằng chính giá máu của Người. Chúa Giêsu đã nói rất rõ trong dụ ngôn "Tá Điền Sát Nhân" (Lc 20,9-19). Và con người thời nay cũng vậy, vì quyền lợi cá nhân, vì chủ nghĩa dân tộc, chúng con đang sống ngoài đường lối của Thiên Chúa.

- ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11
 -- Đáp: LẠY CHÚA, NÀY CON XIN ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý CHÚA. Đó là ý chính của phụng vụ Lời Chúa hôm nay.

Ở thời các Tiên Tri, các Ngài đã nói và làm mọi sự theo thánh ý Thiên Chúa. Lời Tiên Tri Isaia công bố: Đức Mẹ sẽ hạ sinh một Emmanuel là thánh ý của Thiên Chúa, và rồi Đức Mẹ đáp lời: "XIN VÂNG NHƯ LỜI SỨ THẦN TRUYỀN" là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Đức Chúa Thánh Thần truyền phép cho Đức Chúa Giêsu vào trong bụng dạ Đức Mẹ là do thánh ý Thiên Chúa, ngay cả Đức Chúa Giêsu chấp nhận xuống thế làm người và hy hiến mạng sống mình làm của lễ toàn thiêu cũng là làm theo thánh ý Thiên Chúa. 

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô nhắc lại cho các tín hữu Do Thái và cũng nhắc nhở chúng con rằng: "VÂNG LỜI TRỌNG HƠN CỦA LỄ". Ông nói máu bò và dê đực không thể xóa được tội lỗi; Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn Người nói tiếp: "LẠY CHÚA, NÀY CON ĐẾN ĐỂ THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ". (Dt 10, 4-10)

Nhìn vào lịch sử các Tiên Tri, gương các Thánh, cuộc đời Thánh Giuse, cuộc đời ĐỨC MẸ, cuộc đời của Chúa Giêsu,... các Ngài luôn luôn tuân phục và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng con là ai mà không tuân phục để làm theo thánh ý của Người?

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội, chúng con kính nhớ "LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ"... vÌ coronavirus, đa số chúng con tuân theo lệnh truyền của Giáo Hội và của chính quyền không cùng đến dự Lễ Misa, nhưng chúng con có thể hiệp thông với Chúa Giêsu, với Mẹ, với các Thánh, với các Thiên Thần, và với nhau để hiệp cùng với các linh mục dâng lễ tạ ơn lên Thiên Chúa và cám ơn Mẹ trong ngày nhớ ơn Mẹ.

Mẹ ơi, chúng con rất biết ơn Mẹ:
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ đã làm đẹp lòng Đức Chúa Cha,
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ đã thay đổi toàn bộ cục diện đất trời,
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ làm cho cả Triều Thần Thiên Quốc vui mừng khoái lạc,
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ làm cho các Thánh ở Ngục Tổ Tông hoan hỉ,
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ đã trở nên HÒM BIA cưu mang Con Thiên Chúa,
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ là nhịp cầu giao hòa giữa Thiên Chúa và con người,
-- Lời "XIN VÂNG" của Mẹ là sức bật khoái lạc cho chúng con đến gần Thiên Chúa,...
🙏 Chúng con cám ơn Mẹ! 🙏 

Thưa Mẹ! xưa kia trong thời khắc truyền tin, toàn cõi vũ trụ "lâm thiên địa" điều trông cậy Mẹ đáp lời "XIN VÂNG", thì giờ đây toàn thể nhân loại chúng con trông cậy Mẹ dũ lòng cứu giúp chúng con qua khỏi đại dịch coronavirus như vậy. Chúng con biết Mẹ rất yêu thương loài người chúng con, nhất là Đức Thánh Cha, các Giám Mục, những linh mục, các tu sĩ và những đứa con của Mẹ,.. xin Mẹ cầu bàu cùng Thiên Chúa cho các Thiên Binh Thiên Tướng tiêu diệt những con virus đang đe dọa loài người chúng con, xin hãy tiêu diệt chúng để chúng con an bình phụng thờ Thiên Chúa và kính yêu Mẹ.

Mẹ ơi, đang lúc "lâm thiên địa" mừng kính Mẹ trước mặt Thiên Chúa hôm nay, chắc Mẹ xin gì thì Thiên Chúa cũng cho mà, xin Mẹ thương xót loài người chúng con đang cơn nguy biến. Chúng con rất biết ơn và rất yêu kính Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường

*** Hãy cùng hiệp thông với ĐTC Phanxicô đọc kinh LẠY CHA vài lần trong ngày hôm nay, cầu nguyện cho thế giới sớm qua khỏi đại dịch coronavirus.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3109531155744727


=================================== 

SỐNG NHƯ CHÚA CHẠNH LÒNG

PHÚC ÂM: Ga 5, 1-3a. 5-16
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà đi'?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
-- Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
-- Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.     

👆 Ðó là lời Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Di tích: Hồ Bếtsaiđa khi là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng tại Giêrusalem.

Dấu lạ: Mỗi khi nước động trong hồ là lúc Đức Chúa xuất hiện để chữa trị các bệnh tật cho dân Người. 

Bối cảnh: Chúa Giêsu đi ngang qua hồ Bếtsaiđa, người thấy có đủ thứ người bệnh hoạn tật nguyền ở xung quanh hồ, họ trông chờ nước động để dìm mình xuống hồ sẽ được khỏi. Trong số đó có một anh đau liệt suốt 38 năm, anh yếu sức khó lòng xuống hồ cho kịp lúc vì nước động chỉ trong khoảng khắc ngắn mà thôi. 

Anh đau liệt: Trong 38 năm đau liệt là một thời gian rất dài. Anh ở đâu và biết đến hồ Bếtsaiđa khi nào? Ai đưa anh tới anh tới hồ? Anh sống neo đơn và tự lết tới hồ... không ai giúp! Nhà anh cách hồ Bếtsaiđa bao xa? Nếu nhà anh xa, thì trên khoảng đường bò lết đến bờ hồ như thế, chẳng lẽ không ai thấy và chạnh lòng? Nếu nhà anh gần thì càng thảm, bò lết ở bờ hồ Bếtsaiđa và ở đó suốt 38 năm mà không ai giúp. Con người thời ấy VÔ CẢM thế ư?

Chúa Giêsu nhìn thấy anh đau liệt, Người chạnh lòng thương. Một lần nữa, Chúa Giêsu chủ động đi bước trước đến với anh đau liệt, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?".

Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Câu trả lời của anh làm cho Chúa Giêsu chạnh lòng xót thương anh hơn rồi Người liền phán: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức thì anh đau liệt được khỏi và vác chõng về.

Chúa Giêsu truyền cho anh vác chõng về vào ngày Sabbat, khiến cho người Do Thái càng thêm xung khắc với Chúa Giêsu hơn. Nhưng Chúa Giêsu có chủ ý: "NGÀY SABBAT LÀM RA VÌ LOÀI NGƯỜI, CHỨ KHÔNG PHẢI LOÀI NGƯỜI VÌ NGÀY SABBAT" (Mc 2, 27).

NGÀY SABBAT LÀM RA VÌ LOÀI NGƯỜI: Ngày Thiên Chúa giáng phúc phục hồi năng lực cho con người, ngày thờ lạy cảm tạ Thiên Chúa quan phòng dưỡng nuôi con người, ngày con người yêu Chúa yêu người hơn bao giờ hết. CHỨ KHÔNG PHẢI LOÀI NGƯỜI VÌ NGÀY SABBAT: Mà sống vô cảm, sống bất lương, sống đàn áp, sống hận thù...

Lạy Chúa, nhìn lại đời con, con quá chú tâm đến những nguyên tắc, nghi thức và luật lệ, để rồi con nhẫn tâm phê phán cách làm của ông cha bà phước, cách hành xử của người này kẻ nọ. Con đã làm khó anh chị em con mà không nhìn lại với chính bản thân mình:
-- Có yêu Chúa hết lòng và nhiệt thành yêu anh chị em con không?
-- Có biết lắng nghe ước mong của gia đình con và Giáo hội không?
-- Có thực thi bác ái trước những nhu cầu cần thiết của anh chị em không? 
Chúa ơi, hầu hết cả 3 là không!

Lạy Chúa, xin cho con thấy cái xà trong mắt con hơn là thấy các rác trong mắt người khác, xin loại bỏ những vô cảm trong tâm hồn con mà cho con sống chạnh lòng quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của người khác, và nhất là xin cho con biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn trong Mùa Chay Thánh này và trong giai đoạn khó khăn của COVID-19. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin thương xót chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3108233709207805


=================================== 

TIN TƯỞNG PHÓ THÁC

T2_CN4MC PHÚC ÂM: Ga 4,43-54
"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
📖 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ. 

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. 

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.
👆 Ðó là lời Chúa.

.............
✠...SUY NIỆM

Chúa ơi, trong Tin Mừng hôm nay, con thấy niềm tin của ông quan này quá mãnh liệt và ông đã phó thác trọn vẹn vào lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ông đã khẩn cấp trẩy đường dài đến Cana cách Capharnaum hơn 35 cây số, để xin ĐCG chữa bệnh cho đứa con ông sắp chết... và chỉ một 'LỜI': "ÔNG HÃY VỀ ĐI, CON ÔNG MẠNH RỒI". Ông liền tin 'lời' Chúa Giêsu nói và trở về ngay. (Gn 4,50)

Lạy Chúa, nhờ đâu mà ông quan này có đức tin mạnh như vậy? Phải chăng nhờ vào những gì ông đã nghe về ĐCG và ông tin Người sẽ chữa khỏi cho con ông... hay 'LỜI' tác động trước đó của ĐCG khiến lòng tin của ông vững vàng hơn: "NẾU CÁC ÔNG KHÔNG THẤY NHỮNG PHÉP LẠ VÀ NHỮNG VIỆC PHI THƯỜNG, HẲN CÁC ÔNG SẼ KHÔNG TIN". (Gn 4,48)

Thật không đơn giản cho một quan chức nhà vua (quan cao) tin tưởng và phó thác do chỉ một 'LỜI' miệng Thiên Chúa phán ra: "ÔNG HÃY VỀ ĐI, CON ÔNG MẠNH RỒI". Chắc chắn ông đã có một quá trình sống trong đường lối của Đức Chúa, một quá trình tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào lòng thiện hảo của Đức Chúa Cha, nhờ đó ông có đức tin kiên cường, hay một quá trình sống thiện và sống công chính nên ông và gia đình ông đã thuộc về Thiên Chúa và để Chúa quan phòng. Chúa ơi, xin cho chúng con luôn tu luyện xác hồn.

Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời con, con thấy có quá nhiều phép lạ Chúa đã làm cho con và gia đình con, nhưng đức tin của con và g/đ con vẫn còn yếu kém lắm, xin cho 'LỜI CHÚA' tác động đức tin mạnh mẽ trên chúng con để chúng con có phó thác vào sự quan phòng của Chúa, phó thác trọn vẹn vào lòng thương xót của Chúa, và nhất là nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con.

Bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa Giêsu có hai lần bỏ:
--️ Chúa bỏ Giuđêa
--️ Chúa bỏ Samaria
Thật ra Chúa Giêsu đâu có bỏ, Người đã thương xót và tự đến cứu độ họ, nhưng vì: Họ không tin, không kính nể, không chấp nhận Chúa (Gn 4,44)... nên Chúa đành bó tay.com, đành bỏ họ.

Chúa ơi, Chúa chỉ bỏ thân phận cao sang xuống trần vì lòng nhân từ và hay thương xót loài người chúng con, Chúa đi tìm những phận người đang đau khổ vì lỗi tội để cứu độ ban phát dưỡng nuôi, nhưng chúng con chối từ. Chúa "buồn" rồi âm thầm bỏ đi! Chúng con xin lỗi Chúa.

Như vậy điều kiện để Chúa có thể cứu độ và ở lại với chúng con là:
--✔️ Đón nhận Chúa.
--✔️ Tin yêu Chúa.
--✔️ Phó thác trọn vẹn vào "LỜI" Chúa.
Ông quan trong bài Tin Mừng hôm nay đã TÌM NHẬN Chúa, TIN YÊU Chúa, và PHÓ THÁC trọn vẹn vào "LỜI" Chúa nên con ông đã được hết bệnh và cả nhà ông vui mừng hạnh phúc với ơn cứu độ của Người. Lạy Chúa, ước gì chúng con cũng biết tìm Chúa, yêu Chúa, và trọn vẹn thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, con thờ lạy Chúa, xin Chúa hãy ngự vào lòng con. Chúa ơi, linh hồn con đang buồn sầu vì tội lỗi, xin Chúa hãy phán một "LỜI" thì linh hồn con sẽ lành mạnh, và xin Chúa ở lại với chúng con luôn mãi để niềm vui và hạnh phúc của ơn cứu độ luôn trải dài và ban phát liên tục trên mỗi cuộc đời của chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bàu cho con. Mẹ ơi, chúng con yêu Mẹ nhiều! Cin Mẹ giúp chúng con tin tưởng Thiên Chúa cứu giúp chúng con vượt qua đại dịch Corona Vũ Hán. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3105848279446348


=================================== 

"BIỆT PHÁI MỚI"

CN4/MC _ PHÚC ÂM: Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa" (chữ Silôe có nghĩa là được sai)". Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.
-- Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn". Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây".
-- Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Đó là một Tiên tri". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.
-- Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người.    
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Bối cảnh: Chúa Giêsu chạnh lòng chữa người mù bẩm sinh vào ngày Sabbat.
Thời điểm: Xung đột cao tốc giữa Chúa Giêsu và phường biệt phái, vì Đức Chúa Giêsu đang rao giảng tại Giêrusalem. 

Chúa ơi, Chúa chữa người mù được thấy, trong khi đó, người đang thấy thì cố tình mù.

Con thấy, các người biệt phái đang nghiêm túc giữ luật Môsê, điều đó không có gì sai. Phải chăng sai là vì họ đang thiếu lòng thương xót đến người mù? Chẳng vậy họ còn nghĩ người mù bẩm sinh là người tội lỗi và tin rằng Thiên Chúa đang trừng phạt họ... phi lý, đã mù bẩm sinh thì đã làm gì tội? Chúa Giêsu nói rõ với các môn đệ của mình: "Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh".

Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là ánh sáng thật, ánh sáng thế gian chiếu soi mọi người (Gn 1,9)... Chúa Giêsu không chỉ muốn ban phát ánh sáng cho anh mù, mà còn ban phát ánh sáng cho các người biệt phái và cho tất cả chúng con. Nhưng rất tiếc, những sự xung đột giữa người biệt phái với Chúa Giêsu quá sâu đậm dù họ biết rõ rằng: "Người tội lỗi không thể làm được nhiều phép lạ". Họ bịt tai che mắt đã đành, mà còn muốn người ta phủ nhận Chúa Giêsu nữa.

Lạy Chúa, có phải người biệt phái thời ấy bị ma ám cố chấp vì sĩ diện của họ quá lớn không? Phần con, có phải con là "BIỆT PHÁI MỚI" của thời đại?
-- Mỗi lần có những xung khắc trong gia đình hay với tha nhân, con cũng hay bịt tai che mắt, không chấp nhận sự thật, không muốn thấy mình sai, không muốn mình bị thua thiệt hay lép vế, không muốn nghe ai khuyên hay giãi bày.
-- Mỗi lần con phạm tội, thì biện dẫn đủ điều, cố chấp với bao nhiêu lý lẽ suồng sã, tại này tại nọ cho nên, rồi đổ hết tội vào người khác.
-- Mỗi lần con muốn có lợi về phần mình, thì con cũng bài ác mưu lắm trò vô công thọ hưởng đủ.

Lạy Chúa, chắc chắn con là thứ "BIỆT PHÁI MỚI" hay làm cho Chúa buồn và làm tha nhân khó chịu vì con... Chúa ơi, con lỗi tội đến Trời và lỗi với anh em, xin Chúa tha tội cho con, giúp sức con trở về sống ngay thật trong đường lối Chúa, giúp con nhận Chúa ngự thật trong lòng con và trong anh chị em con, để con yêu thờ Chúa bằng mỗi nhịp tim con đập và bằng mỗi hơi con thở suốt đời con. Amen.

Lạy Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, xin mẹ hộ giúp con kính thờ Chúa và yêu mến tha nhân cho nhiều thật là nhiều. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3102403273124182


=================================== 

BÀI HỌC KHIÊM NHƯỜNG

T7/CNMC3 _ Phúc Âm: Lc 18, 9-14
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi". Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội". Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, xưa nay:
-- Vì một chút sĩ diện, con hay thể hiện ngoại diện cao sang.
-- Vì có chút hiểu biết, con hay muốn tỏ mình thông biết mọi sự.
-- Vì được chút chức quyền, con hay áp đặt người người làm theo.
-- Vì đọc được một vài sách đạo đức, con hay coi thường ông cha bà phước.
👆 Chúa ơi, nếu Chúa cho con thêm một chút nữa thôi, thì chắc là không ai có thể chịu nỗi con nữa rồi.

Chúa ơi, thường con nhận ra thế này:
-- Người có nhiều tiền, thường âm thầm hành thiện.
-- Người hiểu biết nhiều, luôn khiêm nhường lắng nghe.
-- Người có tài năng thật, luôn tôn trọng mọi người.
-- Người được siêu quyền lực, luôn an lạc chúng sinh.
👆 Phải chăng vì thế mà Chúa cho họ được giàu sang phú quý nhiều đời? Ước gì con học được chút khiêm nhường của họ

Hôm nay, Chúa Giêsu nói dụ ngôn “KHIÊM NHƯỜNG” giữa hai người cầu nguyện, một người "NỔ" và một người "KHIÊM" rất tương phản với nhau. Kết quả là người khiêm được cứu còn người nổ thì không... Xét lại mình, con thấy mình đa phần giống người nổ lắm. Xin Chúa tha tội cho con.

Nhìn vào cuộc đời Đức Mẹ Maria: Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Đấng đầy ơn phúc được Chúa ở cùng... thế mà Đức Mẹ Maria luôn nhận thấy mình là "NỮ TỲ HÈN MỌN" trước mặt Thiên Chúa và sống KHIÊM NHU tôn trọng mọi người.

Và Mẹ Maria còn luôn tự nhắc nhớ mình trong kinh nguyện "Magnificat":
- Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
- Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
- Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1,51-53)

Lạy Chúa, con thấy đúng quá luôn và con cũng đã trải nghiệm thê thảm về những lần con kiêu căng năng "NỔ" của con rồi:
-- Khi con tỏ ra mình hiểu biết, thì liền sau đó lại ló cái ngu dốt khốn nạn của con.
-- Khi con hãnh diện với tài năng con có, thì liền sau đó con bị thất bại, thất BẠI và đại THẤT BẠI!
-- Khi con tỏ ra mình là người đạo đức, thì ngay sau đó con bị bất lực trước những cám dỗ và bị sập bẫy Satan, rồi sa đàng tội lỗi.

Thành ngữ Mỹ có câu: "Dig yourself into a hole", nghĩa là: "Người hay 'NỔ' tự đào lỗ chôn mình".
-- Con hay nổ đã làm khổ bản thân, xấu hổ trước mặt người đời và còn rất bất an trong tâm hồn con nữa.
-- Những lần con "nổ" chẳng khác nào đưa thân cho "hổ" nó ăn. Con thấy rõ những nâng bốc của người đời thì thường là để dụng công dụng của, mượn cái này, nhờ cái kia... nếu không làm thì mang tiếng vô tình bất nghĩa vô tâm, nhưng làm thì không đủ sức. Phải chăng đời là thế:  "Còn tiền còn bạc càn bạn hữu, hết tiền hết bạc hết ông tôi". 

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của sự khôn ngoan và khiêm nhường, xin giúp con loại bỏ mọi tính kiêu căng trong tâm hồn và bỏ đi mọi tính khoe khoang không cần thiết, để con có thể nhận ra sự yếu hèn đầy tội lỗi của con mà sống khiêm nhường, hài hòa, bao dung tôn trọng mọi người, nhờ đó con được Chúa yêu và được người người mến. Con cám ơn Chúa.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con nhận thấy được những khiếm khuyết của chúng con để chúng con khiêm nhường thống hối ăn năn và canh tân lại xác hồn chúng con. Con cám ơn các Thánh. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3099074893457020


=================================== 

LUẬT YÊU THƯƠNG

T6/CNMC3 _ PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
-- Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
-- Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.    
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Hồi thời thơ ấu, con được các Anh Chị HT TNTT dạy hát:
Kính mến Chúa yêu thương người là HAI ĐIỀU RĂN trọng nhất!
Kính mến Chúa yêu thương người là tâm niệm suốt đời tôi.

Bài hát đơn sơ căn bản này đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn con, giúp con chỗi dậy trở về kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân sau mỗi lần con gục ngã trong đường lỗi tội. Cám ơn các anh chị Huynh Trưởng TNTT.

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa mà con có thể trở về với lòng thống hối ăn năn và quyết tâm chừa bỏ tội. Mỗi lần trở về là mỗi lần con yêu mến Chúa khá hơn, nhưng ít khi con được yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức con.

Chúa ơi, con muốn yêu Chúa yêu hết cả xác hồn con, nhưng thường thì con không đủ năng lực thực thi vì kẻ thù (Satan) vừa đông vừa mạnh. Chúng lý lẻ đủ điều, chúng bài đủ mọi phương tiện cám dỗ, chúng dùng đủ thuật ma ám xác hồn. Và rồi dù con biết đó là tội, nhưng vẫn "bỏ" Chúa mà đi vào đường tội lỗi.

Lạy Chúa, bao lần con gục ngã tả tơi, Thiên Thần Hộ Thủ ra sức giữ gìn con, Thần Khí Chúa thánh hóa thúc giục con trở về với lòng thương xót của Chúa, thúc giục con trở về cho Chúa chữa trị xác hồn và được Chúa huấn dạy thêm "LỜI" và nhờ "LỜI" con có thêm năng lực tránh xa chước cám dỗ, nhờ "LỜI" con có thêm thần lực thấy được thủ thuật của kẻ thù, và nhất là nhờ "LỜI" mà con được nên một với Chúa Giêsu khiến kẻ thù kinh khiếp tháo chạy.

Lạy Chúa, chúng con rất muốn được lắng nghe "LỜI CHÚA" suy nghĩ "LỜI CHÚA" để "LỜI CHÚA" được ẩn đầy trong tâm hồn chúng con, nhờ đó chúng con có thể thực thi HAI ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT của Chúa là: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn; và yêu mến tha nhân như chính mình... nhưng phương tiện của chúng con đang bị giới hạn rất nhiều vì đại dịch CCP coronavirus (Chinese Communist Party coronavirus). Xin Chúa Thánh Thần hộ giúp chúng con tự nỗ lực thánh hóa xác hồn bằng "LỜI CHÚA" và suy đi nghĩ lại trong lòng như Mẹ Maria vậy.

Chúa ơi, hôm nay là ngày Thứ 24 của 40 ngày Mùa Chay rồi, nhưng vì đại dịch CCP coronavirus đang làm chậm bước canh tân. Có phải CCP coronavirus là đại đại quân của Satan đang làm đảo lộn mọi trật tự trong vũ trụ để tiêu diệt loài người chúng con đang lỗi tội? Nếu phải, xin vì lòng nhân hậu của Chúa chớ chấp tội chúng con, xin vì lòng hay thương xót của Chúa trong Mùa Chay Thánh (mùa chúng con đang thật lòng sám hối), và nhất là xin vì công nghiệp lớn lao của Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà cứu lấy chúng con khỏi tay địch thì Satan CCP coronavirus càng sớm càng tốt, để chúng con có thể trở lại cùng Chúa Giêsu hy tế dâng lễ Tạ Ơn lên Đức Chúa Cha, để chúng con có thể kính thờ Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực và yêu thương tha nhân như chính mình. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cứu giúp loài người chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3098697683494741


=================================== 

TẠ ƠN GƯƠNG "VÂNG PHỤC" CỦA THÁNH GIUSE

PHÚC ÂM: Mt 1, 16. 18-21. 24a
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.    
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Thánh Giuse là chú thợ mộc khôi ngô tuấn tú, sống hài hòa tuân giữ các lề luật và nghiêm túc thi hành thánh ý của Thiên Chúa, nên Người được gọi là người công chính (Mt 1,19).
 
Hôm nay, chúng con cùng với toàn thể Giáo Hội vui mừng kính Cha Thánh Giuse và cùng nhau tạ ơn các gương đức "VÂNG PHỤC" của Cha Thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa:
 
-1. Gương "VÂNG PHỤC" người của Thiên Chúa: Vào thời ấy, thượng tế Simeon đã được Thiên Chúa báo mộng là phải tìm cho cô Maria bạn trăm năm, ông đã cùng bàn bạc với các vị tư tế rồi truyền lệnh cho các cậu thanh niên thuộc hoàng tộc Đavít ở Giêrusalem lên đền thánh để Thiên Chúa tuyển chọn. Lúc ấy, Giuse đã âm thầm khấn sống khiết tịnh, nhưng vì lệnh của thượng tế, Giuse đã vâng lời và đơn sơ đến dự với cây gỗ trong tay, còn các cậu khác trong hoàng tộc trang hoàn lộng lẫy vì rất thích kết hôm với Maria duyên sắc đức hạnh tuyệt vời, nhất là cô có tài sản của cha mẹ để lại. Trong đền thờ, đang khi Giuse âm thầm khấn lại đời khiết tịnh trước mặt Thiên Chúa, thì cây gỗ trong tay Giuse tự trổ một chồi hoa hương thơm ngào ngạt và rồi có một con chim bồ câu bay đến đậu trên đầu Giuse. Thế là thượng tế Simeon nhận ra ngay Giuse là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Các tư tế gọi Maria ra kết duyên với Giuse theo thánh ý của Thiên Chúa. Giuse và Maria xin thượng tế Simeon và bà giáo Anna chúc lành, rồi cùng Giuse về Nazarét (TĐHN 11-12)... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-2. Gương "VÂNG PHỤC" thánh ý của Thiên Chúa: Maria đã tuyên khấn trinh khiết, còn Giuse thì đã tuyên khấn khiết tịnh, cả hai một lòng tận hiến đời mình tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng có ai ngờ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Maria được chọn làm hiền thê của Chúa Thánh Thần và rồi Maria đã thụ thai Chúa Giêsu ngay sau khi nàng đáp lời "XIN VÂNG" theo lời Sứ Thần truyền. Giuse được Maria cho biết mình đã thụ thai, Giuse trầm tĩnh buồn và lo lắng cho Maria. Rồi đây số phận Maria sẽ ra thế nào với luật Môsê? Gái chưa ở với chồng mà có thai là phải bị ném đá cho tới chết. Thương cho cô Maria tài sắc đức hạnh nay phải lăm cảnh trớ trêu... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
-- Không còn cách nào khác, Giuse định tâm âm thầm ra đi để Maria không phải khó xử và khỏi bị luật Môsê hành hạ, thì Sứ Thần Chúa đến báo mộng cho Giuse: "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà (Mt 1,19-24). Kể từ đó, Giuse quý mến và kính trọng Maria người bạn trinh khiết, và hết lòng bảo hộ Maria đang cưu mang Con Thiên Chúa... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-3. Gương "VÂNG PHỤC" người Chúa gởi đến cho Giuse: Dựa vào gương đức 1 và 2 trên đây, chúng ta có thể thấy: Giuse không chỉ hết lòng vâng phục Thiên Chúa, mà Giuse còn vâng phục chìều chuộng Maria ngay sau khi đã nhận ƠN GỌI BẢO HỘ Maria và Giêsu từ Sứ Thần. Thế là Giuse hết lòng bảo hộ Maria đi viếng bà già Elizabét đang mang thai Gioan Baotixita (Lc 1,36). Giờ đây, Giuse đã thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa! Tất cả do tay Chúa làm ra cho chương trình cứu độ của Người. Từ đó Giuse trân trọng và khiêm nhu chu toàn bảo hộ Maria và Thai Nhi Chúa... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-4. Gương "VÂNG PHỤC" trần quyền: Giuse không chỉ vâng phục Thiên Chúa và Mẹ Maria, Người còn nghiêm chỉnh thi hành luật người đời. Giuse đang giữ chức "tể tướng" quyền uy bảo hộ Con Thiên Chúa (Đấng sáng tạo Đất Trời) và Mẹ Thiên Chúa (Đấng cao trọng nhất ở trần gian), nhưng Giuse vẫn khiêm tốn tuân theo lệnh truyền của hoàng đế Augustinô về quê quán Bêlem khai dân số. Thật là huyền nhiệm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chính lúc ấy cũng là lúc Mẹ Maria mãn nguyệt khai hoa hạ sinh Con Thiên Chúa để ứng nghiệm Lời Tiên Tri Isaia và Mikha... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-5. Gương "VÂNG PHỤC" mọi an bài của Thiên Chúa: Sau khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, ba vua phương đông đến thăm viếng Người, vua Hêrôđê vô tình hay biết có một vị Vua vừa mới sinh ra, ông sanh lòng tru diệt để giữ vương quyền... một lần nữa, Sứ Thần báo mộng cho Giuse dẫn Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu qua Ai Cập, Giuse liền lập tức thi hành lên đường giữa đêm khuya vắng. Dù phải lưu vong nơi xứ người, Giuse đã cần cù vâng phục bảo dưỡng Mẹ Maria và Chúa Giêsu vượt qua mọi khó khăn cho đến khi Hêrôđê băng hà... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-6. Gương "VÂNG PHỤC" thân tộc và láng giềng: Được lệnh Sứ Thần báo mộng, Giuse đưa Mẹ Maria và Trẻ Giêsu trở về Nazarét. Thân tộc và dân làng Nazarét thật bất ngờ và mừng vui khi Giuse trở về. Với đức tính khiêm tốn sống công chính, gia đình Giuse sống thanh bần thua thiệt, nên không thể tránh thành phần giai cấp háo thắng bốc lột nghề nghiệp và khinh chê bần cùng, nhưng Giuse vẫn trung thành và vâng phục thánh ý Chúa tuyệt đối... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-7. Gương "VÂNG PHỤC" lề luật của Thiên Chúa: Dù đời sống thanh bần vừa đủ ăn, nhưng gia đình Thánh Gia vẫn vâng phục lề luật Đức Chúa, và hàng năm gia đình Thánh Gia đều trải hành lên Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua tạ ơn Thiên Chúa cứu thoát dân tộc Israel khỏi phải chết con trai đầu lòng khi Thiên Chúa vượt qua đất Ai Cập. Đây là lễ lớn nhất trong năm, và đã có lần Trẻ Giêsu thất lạc trong đền thờ Thiên Chúa tại Giêrusalem (Lc 2,41-50)... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-8. Gương "VÂNG PHỤC" bổn phận dân quyền: Giữa đời cơ cực, Thánh Giuse và Chúa Giêsu vẫn vâng phục đóng thuế đầy đủ theo quy định của trần quyền đế quốc ngoại bang La Mã và không chút vi phạm nào. Gia đình Thánh Gia công chính là thế đấy... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
-9. Gương "VÂNG PHỤC" phó sự sống mình trong tay Chúa: Sau nhiều năm hộ phù dưỡng dục Đức Chúa Giêsu trưởng thành trong thần khí và khôn ngoan thì đó cũng là lúc Giuse hoàn tất ƠN GỌI BẢO HỘ (Cha Nuôi của Chúa Giêsu) để nói với Đức Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha". Và khi Thánh Giuse qua đời, thì đó cũng là thời điểm Chúa Giêsu bắt đầu Sứ Vụ Cứu Độ của Người... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
Với cửu phúc "VÂNG PHỤC" tuyệt hảo của Thánh Giuse, ít nhiều đã ảnh hưởng đến sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa... phải nói rằng: Thánh Cả Giuse đã đóng vai trò tối quan trọng, vai trò của người cha đầy lòng yêu thương nhân từ và hay thương xót.
 
Ông bà ta có cầu: "Nhìn quả biết cây". Chúa Giêsu là Đấng trọn tốt trọn lành, thì Thánh Giuse cũng như thế ấy... Tạ ơn Cha Thánh Giuse! 
 
Lạy Thánh Cả Giuse, đang lúc loài người chúng con lo sợ đối phó với đại dịch Chinese Coronavirus vì chưa có phương tiện ngăn chặng chủng ngừa, xin Thánh Giuse hộ phù loài người chúng con vượt qua mọi cơn nguy hiểm ngặt nghèo, và giúp loài người chúng con tìm ra phương dược đối phó và ngăn ngừa CCP virus (Chinese Communist Party's virus). Amen.
 
Kính nhớ Cha Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 năm 2020
Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3095197243844785


=================================== 

TUÂN THỦ LỀ LUẬT

T4/CNMC3 _ Phúc Âm: Mt 5, 17-19
"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

-- SỐNG CÔNG CHÍNH là sống tuân giữ lề luật Chúa và luật lệ xã hội, đặc biệt là toàn dân trên thế giới hiện nay đang cùng nhau đại chiến với Chinese Coronavirus loài người cần phải tuân thủ các quy định của Giáo Hội và chính quyền để sớm vượt thắng đại dịch đang diễn ra.

Nhìn vào lịch sử cứu độ, Thiên Chúa cho con người có lý trí khôn ngoan, thì Người cũng có những lề luật hướng dẫn con người tương tác với nhau phát triển hài hòa và trật tự. Lề luật đó đã được tóm gọn trong "10 ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI".
-1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự.
-2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
-3. ba: Giữ ngày Chúa Nhật.
-4. bốn: Thảo kính cha mẹ.
-5. năm: Chớ giết người.
-6. sáu: Chớ làm sự dâm dục.
-7. bảy: Chớ lấy của người.
-8. tám: Chớ làm chứng dối.
-9. chín: Chớ muốn vợ chồng người.
-10. mười: Chớ tham của người.

-- Nếu mọi người hiểu và tuân thủ "10 ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI" thì thế giới này luôn sống trong an bình và hạnh phúc. Vì thế, lề luật Đức Chúa Trời, một chấm một phẩy, Đức Chúa Giêsu cũng không bỏ sót.

Đức Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật để con người dễ ứng dụng hơn. Nói một cách khác: Đức Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết lợi ích của lề luật, và Người chỉ cho chúng ta phương pháp ứng thích nghi theo tiến hóa của con người, để con người dễ dàng tu luyện mỗi ngày một giống Chúa hơn... "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48). 

Bột tốt không tự có trở nên một cái bánh, nhưng nó phải nhờ "cái khuôn" để nó có thể trở thành cái bánh tốt đẹp và thơm ngon. Tương tự, Dân Chúa đương nhiên là tốt, nhưng Dân Chúa phải nhờ "luật lệ" của Chúa để trở nên con cái của Chúa như lòng Chúa ước mong.

Đèn sanh đèn đỏ ở đầu đường giúp chúng ta giao thông nhanh lẹ hơn và khỏi phải bị tai nạn. Cũng vậy, lề luật Thiên Chúa giúp chúng ta hài hòa tương tác với Thiên Chúa và với con người, lề luật Thiên Chúa giúp chúng ta luyện thánh nhanh chóng và giống Chúa hơn.

Như vậy, lề luật không phải là gánh nặng như một số người chúng ta nghĩ, nhưng là một phương tiện, một kim chỉ nam rất tốt cho chúng ta trở nên NGƯỜI CÔNG CHÍNH, người biết làm đẹp lòng Thiên Chúa và yêu mến tha nhân.

Lạy, Mẹ Maria, xin giúp chúng con khiêm nhường tuân thủ các lề luật, nhất là giúp chúng con nghiêm túc tuân thủ mọi quy định của chính phủ giệt trừ đại dịch Chinese Coronavirus này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3092727974091712


=================================== 

BÀI HỌC THA THỨ

T2/CNMC3 _ PHÚC ÂM: Mt 18, 21-35
"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".      
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Số 7 trong thần học chỉ sự hoàn hảo trong đức ái (Sống với lòng thương xót):
-- 7 ân sủng Bí Tích của Thiên Chúa vì lòng thương xót con người.
-- 7 đặc ân của Chúa Thánh Thần là quà tặng hoàn hảo của Thiên Chúa.
-- 7 đức cải tội là nên tảng đạo đức của con người Kitô Hữu.
-- 7 mối thương xác, 7 mối thương hồn là nền tảng sống với lòng xót thương.
++ Tha thứ 70 lần 7 là hoàn hảo nhất trong số hoàn hảo, hoàn hảo như Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu dạy: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7,12).

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay là một bài học được tha thứ hoàn hảo bởi lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Vậy, để được sự tha thứ ấy, chúng ta cũng phải sống đầy lòng thương xót anh chị em mình như Thiên Chúa Cha vậy. "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48).

"Mười ngàn nén" so với 'một trăm' bạc chẳng khác nào cả tấn vàng lớn so một chỉ vàng (100g).

Lạy Chúa, xét lại từ lúc có trí khôn đến giờ, con nhận thức được rằng: Chúa rất giàu lòng thương xót tha thứ cho con trăm vạn ngàn lần. Chúa không trách tội mà còn ban phát mọi ơn lành cho con sống an lạc mọi bề và quan phòng cho con qua khỏi mọi sự dữ... thế mà con ích kỷ thiếu bác ái đối với gia đình bạn bè thân hữu, lòng dậy lên chút tham lam, đưa tới ganh tị, dẫn tới ghen ghét, rồi đến hận thù mỗi ngày một hơn... Con hoàn toàn sống thiếu lòng thương xót với mọi người.

Chúa ơi, phải chăng con sống thiếu lòng tạ ơn Thiên Chúa cho phải đạo, nên con không nhớ trăm vạn ngàn lần Chúa xót thương con, để rồi con không chút lòng thương xót anh chị em mình? Phải chăng con đang sống vô ơn vô nghĩa với Chúa và không màng đến việc đã làm đau lòng Chúa ngày đêm, để rồi con sống vô cảm và độc ác với anh chị em con?

Dụ ngôn "THA THỨ" hôm nay, Chúa dạy con sống thời lạy, sống tạ ơn, sống thương xót, để có thế sống tha thứ hoàn hảo, 70 lần 7, như Đức Chúa Cha quá yêu con và luôn nhân từ tha thứ cho con nhưng không, tha thư vô điều kiện. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu, yêu như Chúa:

Yêu nhau trăm sự chẳng nề, 
dù ngàn chỗ lệch cũng kê cho bằng.

Lạy Chúa, xin cho con vài thứ để kê cho bằng như: Hài hòa, quảng đại, cảm thông, bao dung, tha thứ,... để con có thể yêu thương anh chị em con nhưng không đó là cách con kê lại những chỗ lệch do chính con đã làm mất lòng Chúa.

Lạy Cha là Đấng nhân từ và hay thương xót, Cha đang muốn hối tội trở về để được Chúa thứ tha và được Cha ban mọi ơn lành. Xin Cha cho con biết học gương tha thứ của Cha để con biết tha thứ cho những ai đã vô tình hay đang cố ý xúc phạm đến con và gia đình con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lửa yêu mến trong trái tim con để có thế sống với lòng thương xót của Chúa luôn Hài hòa, quảng đại, cảm thông, bao dung, tha thứ như Đức Chúa Cha đang yêu thương tha thứ cho con vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con luôn biết sống với lòng thương xót của Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
Ôi lạy CHÚA, nếu như Người chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng? (Tv 130,3)
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3091194180911758


=================================== 

SĨ DIỆN ĐÁNH MẤT ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA

T2/CNMC3 _ PHÚC ÂM: Lc 4, 24-30
"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
-- (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Êlia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".
-- Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Nadarét là chỗ quê cha đất tổ của Chúa Giêsu, là nơi cưu dưỡng Người lớn lên, là nơi có nhiều tình cảm và kỷ niệm vui buồn, là nơi Đức Chúa Giêsu muốn cứu độ trước tiên qua lối sống hiền lành và khiêm nhượng của Người trong mấy chục năm sống ở đó. Nhưng tiếc là không ai nhận ra Gia Đình Thánh (Giêsu Maria Giuse), mà trái lại hay khinh thường gia đình nghèo khó này, một gia đình luôn chịu đựng mọi thua thiệt ở đời.

Sau một thời gian Chúa Giêsu rời thành Nadarét đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi người người sám hối, cứu chữa mọi bệnh tật, và kể cả người chết được sống lại, danh tiếng Người vang dội khắp tứ phương. Thế mà khi Chúa Giêsu trở về quê cha đất tổ, trở về thành Nadarét với các môn đệ khá rầm rộ, vậy mà không một ai tiếp đón Chúa Giêsu, kể cả những người trong thân tộc của Chúa Giêsu cũng không mừng rỡ... hoàn toàn khác hẳn với dân thành Sykar sứ Samaria (Ga 4, 5-42).

Khi dân thành Nadarét nghe Đức Chúa Giêsu công bố Tin Mừng: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4,18-19), rồi Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe" và mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người (Lc 4,21-22).

Họ thán phục với những lời hay ý đẹp của Chúa Giêsu, nhưng họ không tin Chúa Giêsu là Đấng đã được xức dầu, họ không nhận Giêsu khù khờ trước kia là Đức Kitô... vì thế trên khuông mặt họ đang hiện rõ những thách đố phát xuất từ đáy lòng họ mà Chúa Giêsu đang thấy: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphanaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!"

Chỉ có Satan mới dám thách đố Thiên Chúa vì sự kêu ngạo của nó, vì sự ghen tuông của nó, vì sự bất phục tùng của nó, vì sự cứng lòng của nó.

Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến bài học thảm bại không nhận được ơn cứu độ ở thời Tiên Tri Êlia và thời Tiên Tri Êlisêô là tại vì con người sống kêu căng trong tội lỗi và sống xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắc lại thời các tiên tri ấy là để gián tiếp và tế nhị kêu gọi họ khiêm nhường thống hối ăn năn, chừa bỏ mọi sự gian ác để trở về cùng Thiên Chúa nhận ơn chữa lành, nhận sự cứu độ của Thiên Chúa.

Dân thành Nadarét đã quen thói hung hăng không chịu thần phục thì khó có lòng sám hối ăn năn trở về, họ đều đầy phẫn nộ và đồng mưu giết hại Chúa Giêsu, nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Lạy Chúa, trong đời sống này, con cũng rất háo thắng kêu căng và rất trọng sĩ diện, những thứ này như là quỉ ám lòng con, chúng làm cho con không thấy mình tội lỗi và đầy lòng xấu xa, chúng làm cho con không cần thiết nhận lãnh lòng thương xót Chúa qua Phép Giải Tội, chúng dẫn con đi trong tối tâm mà tưởng mình như không trong bóng tối. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, xin hãy chiếu rọi vào lòng con xua đi mọi bóng tối của háo thắng kêu căng và sĩ diện. Chúa ơi, xin cho con khiêm nhường nhận biết con là ai và ai đang là con để con nhận biết Chúa Giêsu là Đức Kitô đang cứu độ và sống giữa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng con, xin mẹ dìu dắt chúng con trở về cùng Thiên Chúa giữa sóng gió ba đào. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3089090444455465


=================================== 

NƯỚC HẰNG SỐNG!

CN3/MC _ PHÚC ÂM: Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.
-- Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?" (vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Samaria).
-- Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống".
-- Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?"
-- Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa".
-- Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem". Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý".
-- Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây".
-- Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Trước khi suy niệm Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng nhìn qua bối cảnh lúc bấy giờ:
-1. Giờ trong Kinh Thánh chia ra làm 12 thứ giờ: Từ mặt trời mọc (6 giờ sáng) đến mặt trời lặng (6 giờ tối). Chúa Giêsu ngồi tại miệng giếng Giacóp khoảng giờ Thứ Sáu, tức là vào lúc trưa (12 giờ trưa) trời rất nóng.
-2. Người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin, người Samaria thuộc chi tộc Giuse, có cùng tổ phụ là Giacóp và tổ mẫu là Rakhen, nhưng sau khi từ Ai-cập trở về đất hứa, họ có những xung khắc ở thời tư tế Êli với hai lý do: (a) Người Samaria cho rằng người Do Thái thờ Chúa ở Giêrusalem là không đúng, (b) Người Do Thái nói người Samaria là ngoại lai sau xâm lược của Assyria, từ đó mà người Do Thái coi thường người Samaria và không qua lại.

Hôm nay, Chúa Giêsu hài hòa tiếp chuyện với người đàn bà Samaria. Nghe qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà này, chúng ta thấy rõ:
-- Chúa Giêsu muốn phá vỡ những kỳ thị không cần thiết trong nhân gian: Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa của Samaria đang ở trên núi hay Thiên Chúa của Do Thái đang ở Giêrusalem, mà là Thiên Chúa ở trong lòng mọi người, Thiên Chúa của mọi dân tộc. Loài người sẽ tôn thờ Đức Chúa Cha trong tinh thần và chân lý.
-- Chúa Giêsu cần nước giải khát giữa lúc trưa nắng là thật, nhưng nước giếng chỉ giải khát nhất thời cho nhu cầu xác thịt mà thôi. Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho người Samaria và cho chúng ta NƯỚC HẰNG SỐNG, nước trở nên nguồn mạch sự sống đời đời: "AI UỐNG NƯỚC GIẾNG NÀY SẼ CÒN KHÁT, NHƯNG AI UỐNG NƯỚC TA SẼ CHO THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÒN KHÁT NỮA, VÌ NƯỚC TA CHO AI THÌ NƠI NGƯỜI ẤY SẼ TRỞ THÀNH MẠCH NƯỚC VỌT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI". Quá rõ: Chính Chúa Giêsu là Người cho NƯỚC HẰNG SỐNG! Nơi Người có sự sống đời đời. Và chính Chúa Giêsu đã sống lại và đang ở giữa chúng ta để ban cho mỗi người chúng ta NƯỚC HẰNG SỐNG của Người qua Thánh Lễ Misa.

Điều kiện để nhận NƯỚC HẰNG SỐNG đó là gì? Chúa Giêsu cũng đã nói rõ cho chúng ta biết: "NẾU BÀ NHẬN BIẾT ƠN CỦA THIÊN CHÚA BAN VÀ AI LÀ NGƯỜI ĐANG NÓI VỚI BÀ: 'XIN CHO TÔI UỐNG NƯỚC', THÌ CHẮC BÀ SẼ XIN NGƯỜI, VÀ NGƯỜI SẼ CHO BÀ NƯỚC HẰNG SỐNG". Điều kiện là phải trở về:
-1. Nhận biết ân sủng của Đức Chúa Cha ban cho mỗi người chúng ta.
-2. Nhận biết Đức Chúa Giêsu và xin Người ban cho ta NƯỚC HẰNG SỐNG.
-3. Nên giống như người đàn bà Samaria giới thiệu Chúa đến với mọi người.

Chúa ơi, trong Mùa Chay này, ước gì mỗi người chúng con được Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng con thành tâm sám hối trở về:
-- Trở về nhận Bí Tích HÒA GIẢI với Thiên Chúa.
-- Trở nên người Kitô hữu đích thực, là có Chúa ở cùng.
-- Trở nên một với Chúa Giêsu để dâng hiến và hy tế Thánh Lễ Misa mỗi ngày.
-- Trờ nên người đồng hành với Chúa Giêsu đi giới thiệu ban phát NƯỚC HẰNG SỐNG!
-- Trở nên một với Giáo Hội vượt qua mọi khác biệt giữa các tôn giáo để đem mọi người thuộc về Đức Chúa Cha và tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trở về nhận NƯỚC HẰNG SỐNG. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3086724818025361


=================================== 

THIẾU LÒNG THƯƠNG XÓT

T7/CNMC2 _ PHÚC ÂM: Lc 15, 1-3. 11-32
"Em con đã chết nay sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
-- Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:
-- "Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha"'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
-- "Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".    
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Dụ ngôn "NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG" nói lên lòng thương xót và rất nhân hậu của Đức Chúa Cha, nhưng cả hai đứa con đều sống thiếu lòng thương xót.
-- Thằng nhỏ: Cha nó còng sống sờ sờ đó mà nó đòi chia gia tài rồi bỏ đi phương xa... đúng là bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa với cha của nó.
-- Thằng lớn: Cần cù cần mẫn trong mọi công việc vì ích lợi của người thừa tự, nhưng khi thấy cha nhân hậu với em mình thì sinh lòng ganh ghét rồi hỗn hào với cha.
++ Cả hai đều làm cha đau lòng!..

Lạy Chúa, nhìn lại con:
-- Con giống thằng con nhỏ: Chúa cho con đầy đủ mọi phương tiện vật chất trong đời sống này, nhưng con sống vô ơn và vô cảm, sống thiếu lòng thương xót với Chúa, sa đàng tội lỗi làm cho Cha buồn, làm cho Chúa Giêsu phải chịu mọi sự thương khó vì con.
-- Con giống thằng con lớn: Được Chúa cho thừa hưởng một chút đạo đức gì đó thì con coi thường các Linh Mục và Tu Sĩ của Chúa, coi thường người đồng loại. Suốt ngày con luôn càm ràm phê phán: Sao người ta kỳ quá? Sao ông cha không làm thế này? Sao Giáo Hội không làm thế kia? Không gì vừa ý con!

Lạy Chúa, trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa cho con biết con. Biết con là ai và ai là con trong lúc này, để con sám hối trở về cùng Chúa như thằng con nhỏ; và nếu con là thằng con lớn, xin cho con biết sửa lại trong ngoài để sống hiếu kính với Cha và tôn trọng thuận hòa với anh chị em con. Sống như Cha đang giàu lòng thương xót và nhân hậu với con vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sống với lòng Chúa hay thương xót. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3084133591617817


=================================== 

"ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG"

T6/CNMC2 _ Phúc Âm: Mt 21, 33-43. 45-46
"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:
-- "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?" Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".
-- Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.
👆 Ðó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Thời điểm: Đức Chúa Giêsu rao giảng tại Giêrusalem. Thượng tế và các kỳ lão đang tìm cách giết hại Người.

Dụ ngôn trên đây nói lên sự gian ác của loài người trong suốt hành trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Vì quyền lợi cá nhân, vì chủ nghĩa vật chất, vì sự bảo vệ tà quyền, con người luôn có những mưu ác bách hại  những người công chính và sát hại những ai kêu gọi công lý hòa bình.
-- Thiên Chúa đã gởi đến nhiều tiên tri và ngôn sứ, nhưng chẳng ai còn.
-- Thiên Chúa gởi đến nhiều linh mục và tu sĩ, nhưng họ đang bị bách hại.

Ngày nay, thuyết xã hội chủ nghĩa, thuyết tam điểm, thuyết vật chất hưởng thụ vẫn dẫn dụ và thuyết phục con người xa rời và chống lại Thiên Chúa. Ít nhiều gì chúng ta cũng đang ảnh hưởng đến những thuyết vô thần này mà sa chìm trong tội lỗi.

Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu là CON MỘT của Đức Chúa Cha, đã bị các thượng tế và các kỳ lão Israel bắt Chúa hành hình rồi bị đóng đinh treo trên thập giá cho tới chết. Người chịu mọi khổ hình vì tội chúng ta, Người chết nhục thay trên Thánh Giá để cứu độ chúng ta. Sau 3 ngày, Chúa Giêsu đã sống lại, Người là "VIÊN ĐÁ" mà các thợ xây loại bỏ, đã trở nên "ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG" là nền tảng cứu độ trần thế qua các Hy Tế Thánh Lễ Misa. Chúa Giêsu đang chịu khổ hình, Chúa Giêsu đang chịu nạn, Chúa Giêsu đang chịu chết vì chúng ta.

Bạn và tôi sớm thống hồi trở về cùng Thiên Chúa, trở về cùng "ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG" là Đức Giêsu Kitô để Người đổi mới mọi sự trong ngoài của chúng ta, để chúng ta trở nên một phần trong thân thể Chúa Kitô, để chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, lạy Cha Thánh Cả Giuse, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin các Ngài hộ giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa trong Mùa Chay này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3081967335167776


=================================== 

ĐỪNG VÔ CẢM, HÃY CHO ĐI

T5/CNMC2 PHÚC ÂM: Lc 16, 19-31
"Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
-- "Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".
-- Người đó lại nói: "Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này". Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu".      
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hậu quả trầm trọng của người sống bê tha và vô cảm trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta sống bác ái với lòng xót thương anh chị em đồng loại như Chúa đã và đang thương xót ban cho chúng ta quá nhiều trong đời sống này. Thí dụ: Mặt trời, mây gió, nước non, dưỡng khí, chim trời, cá biển, rau cỏ, thiên nhiên, cây trái, v.v... nhờ đó mà chúng ta sống và lớn lên, nhờ đó ta có thể học biết, nghĩ suy, và sáng tạo sự nghiệp.

Tất cả mọi điều chúng ta có là do mọi tạo vật trong vũ trụ hợp thành để con người có đầy đủ nhu cầu trong đời sống như: Khoa học, kỹ thuật, y tế, phương tiện, vật dụng, v.v...

Chó mèo còn biết ơn người chủ của nó, chẳng lẽ con người chúng ta không biết ơn Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo ta và ban cho ta muôn vàn thứ nhưng không?

Hãy cho đi để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa.!..

CHO ĐI là LÃNH NHẬN vì Chúa Giêsu nói: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta" (Mt 25,34-36).

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Mùa Chay, mùa Lòng Thương xót của Chúa, mùa nên trọn lành như Đức Chúa Cha... Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con mau sám hối trở về, thừa nhận và tri ơn những quà Chúa ban bằng cách mở lòng quảng đại bác ái xót thương những người đang gặp khốn khó. Giúp chúng con sống kết hiệp mật thiết với Chúa để con có thể nói như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20), nhờ đó thế gian nhận biết Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn quan tâm đến những khốn khó của chúng con. Mẹ ơi, chúng con đang bất an và trong nguy biến trước đại dịch Vũ Hán Corona (Covid-19), xin mẹ hộ giúp loài người chúng con sớm có phương tiện phòng chống đại dịch này. Chúng con cám ơn Mẹ. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3079817075382802


=================================== 

PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ

CN2/MC _ PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".     
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

BỐI CẢNH: Êlia, Môsê, Chúa Giêsu, và ba môn đệ yêu đấu (Phêrô, Giacôbê, và Gioan) trên núi Tabor

Các môn đệ của Chúa Giêsu tin Người là Con Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, là Emmanuel (Thiên Chúa đang sống với loài người), là PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ.

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay đã chứng minh cho Phêrô, Giacôbê, Gioan, và chúng ta: PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ là một thực tại, là chuyện có thật! 

Cuộc hội ngộ giữa Chúa Giêsu với Môsê và Êlia hôm nay mang ý nghĩa gì? Và tại sao Đức Chúa Cha rất vui phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người".

Đơn giản: Vì Đức Chúa Giêsu là Đấng tinh tuyền và tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Cha trong chương cứu độ con người. Chúa Giêsu đã đàm đạo gì với Môsê và Êlia về sự vinh quang của Người, Kinh Thánh không có nói rõ. Nhưng nhìn lại quá trình của Môsê và Êlia, nhìn vào những việc Chúa Giêsu đang làm, chúng ta cũng có thể hiểu:
-1. Ông Môsê: Đấng đã vâng lệnh Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Môsê là biểu tượng uy quyền của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ, là mô giới cho con người thiết lập GIAO ƯỚC với Thiên Chúa tại núi Sinai, và cũng là sứ giả chuyễn tải Lời Chúa huấn dạy con người trong suốt hành trình đưa dân Israel trở về đất hứa.
-2. Tiên Tri Êlia: Đã chứng minh cho nhân loại thấy rằng Thiên Chúa ông thờ đang hiện hữu và nhờ Thiên Chúa ông đã chiến thắng thần Baan tại núi Cát Minh để cứu độ dân tộc Israel trở về cùng Thiên Chúa.
-3. Đức Chúa Giêsu: Con Một Thiên Chúa, Người là một tổng hợp của các Tiên Tri, các Ngôn Sứ, và các Sứ Giả của Thiên Chúa. Chắc chắn, Đức Chúa Giêsu ở giai đoạn cuối trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (Lc 20,9-19), giai đoạn PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ.
--- Đức Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa xuống thế làm người, huấn dạy con người qua Lời Thiên Chúa. Người chịu hiến tế trên THẬP GIÁ để thiết lập GIAO ƯỚC MỚI với Đức Chúa Cha nâng cấp con người lên hàng trường sinh bất tử (thánh, con Thiên Chúa), GIAO ƯỚC CỨU ĐỘ con người trở về cùng Thiên Chúa

Như vậy, sự hiện diện của Môsê và Êlia hôm nay, có thể nói là một chuyển giao từ GIAO ƯỚC CỦ qua GIAO ƯỚC MỚI, và cũng là thời sau cùng trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. GIAO ƯỚC MỚI là Giao ước TÌNH THƯƠNG của Đức Chúa Cha. Người mong ước tất cả chúng ta làm con của Người. Người mong cầu chúng ta lắng nghe (Lời) con yêu dấu của Người là Đức Giêsu Kitô: Toàn bộ "Lời", toàn bộ "Lời" Thánh Kinh cũng là mong muốn chúng ta hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn hảo.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Mùa Chay, Mùa của Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa Thánh Thần thúc dục chúng con sám hối và sớm trở về cùng Đức Chúa Cha nhờ "Lời" và "gương đức" của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Maria và các Thánh, xin cầu thay hộ giúp chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3070540536310456


=================================== 

HÃY SỐNG THÁNH

T7/CNMC1 PHÚC ÂM:  Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".     
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lạy Chúa, người ta thường nói: Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy sống lành lánh dữ, đạo nào cũng hướng con người về chân thiện mỹ... nhưng không phải đạo nào cũng vậy, bởi vì mỗi đạo có một con đường khác nhau, mỗi người có đời sau khác nhau. Như vậy, mỗi "đạo" có khác: Khác mục đích, khác bản chất, khác nguồn.

"Nguồn" ĐẠO CÔNG GIÁO - ĐẠO TRỜI - ĐẠO CHÚA TRỜI khởi "nguồn" từ Thiên Chúa, Đấng sáng tạo mọi loài trong vũ trụ và làm ra con người giống hình ảnh Thiên Chúa và con người được sống nhờ hơi thở sinh khí của Người (St 2,7).

"Bản chất" của người Công Giáo trở nên "con" Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu hoán cải và thanh tẩy họ bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (Phép Rửa Tội), nên họ được gọi Thiên Chúa là "CHA", Cha ơi!.. Bản chất "chi thể" của Chúa Giêsu Kitô nên con người được sống lại như Chúa Giêsu Kitô. Bản chất "thần dân" Nước Trời.

"Mục đích" đích thực của người Công Giáo là được sống trong Nước Trời: "Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí" (Ga 3, 5). Để đạt được mục đích này, người Công Giáo phải trở nên "thánh", nên người "hoàn thiện", nên người "trọn lành" như Đức Chúa Cha ở trên trời.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời:
-- Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa chúng ta;
-- Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét chúng ta;
++ Và Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta: "Hãy sống như Đức Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta", nhờ Người mà chúng ta nên trọn lành, nên người hoàn hảo, và trở nên "thánh" dễ dàng hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần là hơi thở của con, là nguồn mạch mọi sự sống con, là dũng khí cho con tránh xa mọi tội lỗi, là Thần Khí cho con được nên thánh... xin Người cho con có một ý chí kiên định: (1)Nguyện cầu cho những ai bắt bớ và nguyền rủa con, (2) yêu thương kẻ thù và sống hài hòa với những ai đang ghét con, (3) dốc lòng chừa bỏ tội lỗi và những tính hư tật xấu của con.

Lạy Chúa Giêsu, bản thân con quá mỏng giòn lại đang đi trên miếng băng nhỏ chập chờn trên biển đời: Con dễ chìu theo ước muốn, dễ té ngã, dễ bị lôi cuốn theo dòng đời,.. xin Chúa ở lại trong con, giúp con nhớ kết hiệp mật thiết với Chúa và nhờ Chúa con có đủ thần lực giữ ý chí kiên định sống thánh và nên thánh. Chúa Giêsu ơi, Người cũng đã nói: "Thầy là cây nho, các con là nhành... không có Thầy, các con không thể làm được gì" (Ga 15,5), xin Thầy ở lại với con và ở trong con. Amen.

Lạy Maria và các Thánh, các Ngài đã có kinh nghiệm sống thánh và nên thánh, xin các ngài trợ giúp chúng con sám hối thật và sống trọn lành như Cha của chúng ta ở trên trời vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3066288583402318


=================================== 

SỐNG HÀI HÒA

T6/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26
"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"
Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Nói tới "NGƯỜI CÔNG CHÍNH", con hiểu ngay là "người tốt": Người biết vâng phục và sống đẹp lòng Thiên Chúa, sống hiền hòa và hay thương xót tha nhân... Nói "đúng" thì thừa nhận, thấy "sai" thì nhẹ nhàng khuyên bảo. Và Đức Chúa Giêsu chính là "NGƯỜI CÔNG CHÍNH", không sợ quyền lực trước những bất công, không ngại khuyên bảo bọn gian ác, hăng sai kiện toàn lề luật Thiên Chúa trên con đường cứu độ trần gian.

Người thứ hai được gọi là công chính đó là Thánh Cả Giuse: Ông hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Ngay cả chỉ thấy Sứ Thần trong chiêm bao thôi thì Ngài cũng nhất mực vâng lời thực thi. Và rồi ông thương kính Đức Mẹ, bảo vệ gia đình Thánh Gia khỏi mọi sự dữ.

Còn theo nghĩa bình dân, người công chính là: Người sống công bằng và ngay thẳng, có nói có, không nói không, yêu sự thật và hòa bình, ghét gian dối và không im tiếng trước những bất công.

Hôm nay Chúa Giêsu khuyên chúng ta sống công chính hơn những người 'tự' cho mình là công chính (luật sĩ và biệt phái)... Hay nói một cách khác là sống KHIÊM NHƯỜNG và HÀI HÒA, nhưng không im tiếng trước những bất công.

Chúa Giêsu là người công chính, dám đối diện với sự thật để lên án bọn biệt phái và luật sĩ giả hình: Bởi vì họ dùng luật lệ để xét đoán khắt khe và xoi mói người khác, nhưng lại dễ dãi với chính mình. Họ luôn tự hào và rất tự cao, họ phe đảng với nhau, họ là phường thương buôn bóc lột, họ sống trong giai cấp thượng đội hạ đạp và thiếu lòng thương xót, hay phẫn nộ chửi rủa và xua đuổi giai cấp thấp hèn quê mùa.

Trong thế giới ngày nay, rất cần nhiều người công chính sống hài hòa và can đảm lên tiếng trước những bất công hay bất hòa!.. "NẾU CON ĐANG DÂNG CỦA LỄ NƠI BÀN THỜ MÀ SỰC NHỚ NGƯỜI ANH EM ĐANG CÓ ĐIỀU BẤT BÌNH VỚI CON, THÌ CON HÃY ĐỂ CỦA LỄ LẠI TRƯỚC BÀN THỜ, ĐI LÀM HOÀ VỚI NGƯỜI ANH EM CON TRƯỚC ĐÃ, RỒI HÃY TRỞ LẠI DÂNG CỦA LỄ." 

"ĐI LÀM HÒA" là ở thế CHỦ ĐỘNG, thế cao thượng, thế thượng phong trước những hành vi bất nhã với mình, bất công với gia đình bạn bè thân hữu mình. Họ tàn ác với đồng bào ruột thịt của mình... Hãy đi nói với họ: Anh, hãy bỏ những hành vi bất công để chúng tôi có thể sống hòa với anh. Phải chăng đó là cách chúng ta làm hòa để chung sống với họ?

Vâng, lạy Chúa, chúng con "không sợ", chúng con nói lên sự thật để có thể sống hòa thuận với tha nhân, bởi vì chúng con muốn làm những đứa con công chính của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Vua của "sự thật", xin giúp chúng con can đảm sống công chính giữa thế giới bất công.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài đã dám sống và anh dũng chết cho "sự thật", xin hộ giúp chúng con sống công chính và sống cho sự thật. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3065274380170405


=================================== 

CHÚA CHO ĐIỀU CON XIN !.. 

T5/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 7, 7-12
"Ai xin thì sẽ nhận được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy".
Đó là lời Chúa.

✠ SUY NIỆM

Thông thường con nguyện xin như một cái máy:
-- Con xin cho được ăn năn tội nên (Chục 1 Năm Sự Thương), nhưng rồi con chẳng có ý ăn năn và chừa bỏ tội con chút nào.
-- Con nguyện hãm mình chịu khó bằng lòng (Chục 2 Năm Sự Thương), nhưng con bực bội khi vợ và các con hơi chậm chạp hoặc làm trài ý con chuyện gì đó.
-- Con nguyện được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng (Chục 3 Năm Sự Thương), nhưng khi ai hơi nặng lời, nói chuyện hơi khó nghe thì con lại muốn trả đũa lại gắp 10 lần nặng hơn.
-- Con xin cho được tăng lương, nhưng thường ngày con lường công suất thấp, chừa việc cho giờ phụ trội để được lương bổng gấp rưởi gấp đôi.
++ Dù vậy, Chúa Cha vẫn thương và cho điều con xin !..

Và rồi con nguyện cầu nhiều lần trong ngày:
-- Lạy Cha chúng con ở trên trời,.. nhưng con chẳng hướng lòng, chẳng có chút tâm tình liên hệ Cha con với nhau.
-- Nguyện danh Cha cả sáng, nhưng con cảm thấy hổ ngươi khi làm dấu Thánh Giá trước mặt người đời hoặc ngại đóng góp vào các công việc truyền giáo.
-- Nguyện cho tình thương Cha được thể hiện ở dưới đất này cũng như ở trên Trời, trong khi đó con sống chẳng có hài hòa và tỏ lòng thương xót.
-- Con nguyện xin Cha cho dùng đủ hằng ngày, Cha cho có dư đầy nhưng con vẫn thấy thiếu và chẳng bao giờ rộng lòng quảng đại chia sẻ cho anh chị em mình.
++ Dù vậy, Chúa Cha vẫn thương và cho điều con xin !..

Lạy Cha, con đã được điều con xin, Cha cho tất cả... NHƯNG con lại từ chối những gì Cha cho... cụ thể là Cha cho con đầy đủ điều con xin trong 20 mầu nhiệm chuỗi Mân Côi, nhưng con không trân quý gìn giữ thực hành.

Chúa ơi, con xin Chúa cho con nghiêm túc thực thi Lời Chúa và các Tiên Tri dạy: "NHỮNG GÌ CÁC CON MUỐN NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH, THÌ CHÍNH CÁC CON HÃY LÀM CHO NGƯỜI TA NHƯ THẾ". Nhiều lúc con không biết điều con xin, nhưng Chúa biết cho con những gì cần thiết và tốt nhất, con tin và tín thác trọn vẹn xác hồn con trong sự quan phòng của Chúa. Đặc biệt, trong Mùa Chay Thánh năm nay, xin Chúa cho con có đủ nghị lực và ý chí chừa bỏ tội con thường phạm, và xin Chúa cho con biết sống với Tám Mối Phúc Chúa dạy con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh, xin cầu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3063993613631815


=================================== 

ĐIỀM LẠ GÌ NỮA?

T4/CNMC1 PHÚC ÂM:  Lc 11, 29-32
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".      
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Đức Chúa Giêsu lên Giêrusalem
Bối cảnh: Dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại

Trong bài đọc 1, Tiên Tri Giona tới thành Ninivê rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ" vì dân thành đang sống trong đàng tội lỗi, không phân biệt phải trái.
-- Điều lạ là: Từ già đến trẻ, từ vua chí dân đều tin nghe ông Giona, cả thành liền sám hối. Nhà vua cũng đã ra lệnh: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?"

Ninivê là một gương sáng cho muôn vạn thành trên địa cầu này. Hãy sám hối trở về cùng Thiên Chúa: Satan đang dẫn dụ hòng làm hư loài người chúng ta, hầu chúng ta đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa sống gian ác tạo khổ cho nhau.

Gần đây nhất là: Đại dịch Vũ Hán cũng do sai lầm của con người, làm cho cả thế giới đang đảo lộn mọi trật tự trên quả địa cầu. Gây hoang mang lo sợ đến toàn thể nhân loại. Lại một lần nữa, nhân loại đang khẩn khoản nài xin lòng nhân hậu Chúa và xin Người thương xót cứu nguy. Dù vậy, giữa những đau thương hiện nay vẫn có một số đông người ác mưu trục lợi đủ điều, họ tiếp tục sai lầm và sai lầm.

Tin Mừng hôm nay, bọn Pharisiêu tiếp tục sách động giật dây dân chúng đòi Đức Chúa Giêsu cho điềm lạ này tới điềm lạ khác mà không có lòng hồi tâm sám hối. Điềm lạ gì nữa?
-- Chẳng phải Đức Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều đến hai lần đó sao?
-- Chẳng phải ĐCG đã chữa cho bao người bị quỉ ám, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người cùi được khỏi, kẻ câm được nói, và người chết được sống lại đó sao?
-- Và ĐCG cũng đã nói trong Tin Mừng hôm nay: Chẳng phải Người khôn ngoan hơn vua Salomon và cao trọng hơn Tiên Tri Giona đó sao?

Lạy Chúa, ngày nay đang có quá nhiều dấu lạ: Chiến tranh là do mưu cầu quyền lợi các nước, tai ương là do nhân loại ô nhiễm môi trường, dịch bệnh là do con người sai lầm dinh dưỡng hoặc mưu ác cho thể chế bá quyền. Tất cả đều làm đảo lộn trật tự của Thiên Chúa, tất cả đều là dấu chỉ của sự hủy diệt nhân loại và mọi sáng tạo của Người. Lạy Chúa, xin cho loài người chúng con biết hồi tâm sám hối, biết chạy đến phủ phục trước thánh nhan Chúa, biết sống trong đường lối của Người, và chọn Chúa làm gia nghiệp trong đất trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3061098830587960


=================================== 

SỐNG LỜI CON NGUYỆN

T3/CNMC1 PHÚC ÂM: Mt 6, 7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 6, 7-15)
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
👉 "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
-- "Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". 👈 Đó là lời Chúa.

✠...SUY NIỆM:

Lạy Chúa, giữa thế giới vội vàng, gấp gáp, bon chen, loài người chúng con quay cuồng như một cái máy không hồn. Vừa thức giấc là quầng quật suốt ngày đêm không có giờ thanh thản.

Giữa thế "KHÔNG CÓ GIỜ":
-- "KHÔNG CÓ GIỜ" thờ lạy và cảm tạ Cha ở trên Trời.
-- "KHÔNG CÓ GIỜ" phụng dưỡng cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục con.
-- "KHÔNG CÓ GIỜ" yêu vợ thương con dạy dỗ các con như lòng Chúa ước.
-- Ngay cả "KHÔNG CÓ GIỜ" hồi tâm chính bản mình để lớn lên trong Thần Khí Chúa.

Con sống như một cáy máy không hồn tự bao giờ con không hay biết, sáng trưa chiều tối, cứ thế xoay vòng và quần quật hết năm,... và rồi thắm thoát đã hơn nữa đời người, nhưng chưa gì thành tựu.

Lời cầu và ước nguyện Chúa Giêsu dạy hôm nay quá thích hợp cho đời sống cuồng loạn này, xin Chúa Thánh Thần giúp con sống như con nguyện:
-- Ngước đầu lên con có thể gọi Thiên Chúa là Cha,
-- Gục đầu xuống con có thể cảm tạ và nguyện Danh Cha cả sáng,
-- Nhìn mọi cảnh vật chung quanh con có thể ước Nước Cha mau hiển trị,
-- Trong công việc giao tiếp hằng ngày con có thể bao dung tha thứ sống với lòng thương xót Chúa như Chúa đang chạnh lòng xót thương con.
-- Và mỗi giây phút sống con có thể trông cậy vào Chúa để tránh xa chước cám dỗ và từ bỏ những lỗi lầm.

++ Có thế con mới không hổ thẹn với cơm bánh hằng ngày Chúa dưỡng nuôi và ơn lành Chúa ban cho con.
++ Có thế con mới xứng đáng là "dưỡng tử" của Thiên Chúa và dự phần vào việc mở rộng Nước Trời ở trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay Thánh này, con muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn qua lời Kinh Nguyện Chúa đã dạy:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Mẹ Maria, các Thánh, các Thiên Thần, các Đạo Binh Thiên Quốc, xin cứu giúp chúng con sống với lời chúng con nguyện. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3059524447412065


=================================== 

CÔNG hay TỘI ? Ngày 6 T2/Tuần 1 MC

BÀI ĐỌC I:  Lv 19, 1-2. 11-18
"Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác".

----------------
Trích sách Lêvi.
-- Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.
-- Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Đừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Đừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.
-- Đừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Đừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Đừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Đừng mưu sát ai. Ta là Chúa.
-- Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa". 
👆 Đó là lời Chúa.

---------------------
PHÚC ÂM:  Mt 25, 31-46
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.
-- "Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu". 
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM
Không ai sống mãi ở đời này, mà sẽ có ngày mọi người đều phải chết. Nhưng đó chưa phải là chấm hết. Bên kia cánh cửa sự chết là cuộc sống đời sau. Vấn đề là mọi người đều phải ra trước toà phán xét của Chúa, và tiêu chuẩn để Chúa thẩm xét công hay tội chính là mỗi người có sống yêu thương đối với anh chị em mình ở đời này hay không. Điều này quan trọng thiết yếu đến độ Chúa coi cách mỗi người đối xử với tha nhân là đối xử với chính Chúa. Ngài đồng hóa với những người nghèo khổ bất hạnh để mỗi người thực thi tình bác ái yêu thương, ủi an, thăm viếng. Vì không ai nói mình yêu mến Chúa mà lại bỏ qua việc thực thi lòng bác ái yêu thương đối với anh chị em mình được.

Mời Bạn: Có thể nhiều lần bạn đã vô cảm hay không quan tâm đến những anh chị em cùng khổ, già nua, bệnh tật, gặp tai ương hoạn nạn… vì sợ liên lụy phiền phức đến mình. Nếu bạn nhận ra họ chính là anh chị em cùng một Cha và là hiện thân của Chúa thì bạn sẽ đối xử với họ cách tốt đẹp hơn. Mùa Chay là thời gian thuận tiện Chúa mời gọi bạn nhìn lại những thiếu sót đối với anh chị em mình, hầu quảng đại cho đi cách vô vị lợi như chính Chúa đã nêu gương.

Sống Lời Chúa: Kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện để có thêm tình yêu và sức mạnh thực thi tình bác ái đối với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa nơi những người anh chị em bất hạnh, để thực thi tình bác ái yêu thương như chính Chúa đã yêu thương con. Amen.

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3055347464496430
Trích: http://www.thanhlinh.net/node/136255


=================================== 

GIỮ LỜI CHÚA, THẮNG CÁM DỖ

Ngày 5 CN1/MC _ PHÚC ÂM:  Mt 4, 1-11
"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
-- Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'".
-- Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. 
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Chay, đa số chúng ta được nghe các Linh Mục giảng và đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa... Cường chỉ tóm tắt và chia sẻ chút ít thôi, cho những ai không có dịp tới nhà thờ ngày hôm nay.

BÀI ĐỌC I: (St 2,7-9; 3,1-7) Từ khởi nguyên, Thiên Chúa sáng tạo con người và cho họ sống hoan lạc dồi dào trong vườn Địa Đàng. Satan ganh tị với con người, chúng xảo quyệt dùng hình ảnh của con rắn dẫn dụ con người bất tuân Thiên Chúa. Từ đó con người mất đi sự sống hạnh phúc của mình và đấm chìm trong tội lỗi.

BÀI ĐỌC II: (Rm 5,12. 17-19) Vì Adam bất tuân mà tội lỗi đã tràn ngập vào thế gian do Satan lộng hành dẫn dụ thế nào, thì sự vâng lời tuyệt đối của Đức Giêsu Kitô đem lại mọi ân sủng công chính dồi dào từ Đức Chúa Cha đến cho nhân loại hơn thế ấy. Cho nên, chỗ mà tội lỗi đầy tràn, thì ân sủng Thiên Chúa đầy giàn giụa và lòng thương xót của Chúa vượt xa mọi trí nghĩ của con người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu vào hoang địa (sa mạc) nhịn ăn và vượt thắng mọi cám dỗ bốn mươi đêm ngày, là một trải nghiệm gay gắt rất dài cho lý trí và ý chí vâng phục tuyệt đối, quyết không sa vào mọi cám dỗ do nhu cầu của xác thịt và quyền lực. Trong 40 đêm ngày, Giêsu hoàn toàn sống với bản tính con người nên Satan không biết Người là Thiên Chúa, nhưng chúng nghi ngờ. Bởi thế, mỗi lần cám dỗ Chúa, chúng dùng cụm từ: "Nếu ông là con Thiên Chúa" thì:
-- Hãy biến hòn đá này thành bánh để ăn cho đỡ đói. Chúa đáp: "CÓ LỜI CHÉP RẰNG: 'NGƯỜI TA SỐNG KHÔNG NGUYÊN BỞI BÁNH, NHƯNG BỞI MỌI LỜI DO MIỆNG THIÊN CHÚA PHÁN RA'".
-- Hãy gieo mình xuống từ trên Thành Thánh, Thiên Thần Chúa sẽ đỡ ông. Chúa đáp: "CŨNG CÓ LỜI CHÉP RẰNG: 'NGƯƠI ĐỪNG THỬ THÁCH CHÚA LÀ THIÊN CHÚA NGƯƠI'".
-- Hãy sấp mình thờ lạy tôi (Satan), tôi sẽ cho ông vinh quang cả thế gian này. Chúa đáp: "HÃY LUI ĐI, HỠI SATAN! VÌ CÓ LỜI ĐÃ CHÉP: 'NGƯƠI PHẢI THỜ LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA NGƯƠI, VÀ CHỈ PHỤNG SỰ MỘT MÌNH NGÀI'".

Chúa Giêsu đã vượt thắng Ba nguồn cám dỗ lớn của con người: (1) Không vì nhu cầu nhục dục xác thịt, (2) không lạm dụng thần lực và thánh lực, (3) không bán linh hồn mình cho quyền lực thế gian. Những cám dỗ này là căn nguyên của sự chết. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết nhờ nắm vững Lời Chúa: "CÓ LỜI CHÉP RẰNG:..." Đó là sự vâng phục tuyệt đối của Người.

Như vậy, chúng ta đang cùng đi với Chúa Giêsu Kitô trong Mùa Chay Thánh 40 đêm ngày, chúng ta cũng phải có sự vâng phục tuyệt đối trong đường lối của Thiên Chúa để vượt thắng mọi tội lỗi thế gian.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn lực và là sức mạnh cho chúng ta có đầy đủ lý trí và ý chí vượt thắng mọi tội lỗi. Amen.

Nguyện Mẹ Maria và các Thánh cầu bàu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3053075908056919


=================================== 

"HÃY ĐI THEO TA"

Ngày 4 MC _ PHÚC ÂM: Lc 5, 27-32
"Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Trong bài đọc 1 (Is 58, 9b-14), Thiên Chúa phán:
-1. Nếu chúng ta có lòng quảng đại, đem bình an đến với mọi người, thì Thiên Chúa sẽ ban phúc cho tâm hồn chúng ta được thảnh thơi tràn ngập ánh sáng, gia đình chúng ta được an lạc khỏe mạnh, và gia tộc chúng ta được tái thiết huy hoàng.
-2. Nếu chúng ta biết bỏ hết mọi sự, coi ngày Sabat (Chúa Nhật) như là ngày thánh, ngày hạnh phúc, ngày vinh hiển của Thiên Chúa, ngày tạ ơn và chúc tụng thánh danh Người, thì Người sẽ ban cho chúng ta được hoan lạc nơi Thiên Chúa, làm chủ núi đồi và thừa hưởng gia nghiệp 

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa không ngừng huấn dạy và chỉ lối cho chúng ta sống trong chân lý của Người để được chúc phúc và được sống hoan lạc dồi dào, nhưng con người chúng ta bị Satan dẫn dụ theo cách sống háo thắng hống hách, sống sĩ diện cao ngạo, sống mưu lợi hiểm đọc,.. hoàn toàn trái ngược với đường lối của Thiên Chúa, nên chúng ta đã tự tạo khổ cho nhau. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy, ông Lêvi cũng đang sống trong sự dẫn dụ của Satan, ông thuộc đội ngủ thu thuế, hà khắc thu tóm tiền của đồng bào dâng cho ngoại tộc La Mã. Ông thuộc lũ người gian ác, phường bán nước hại dân, kẻ tội lỗi bệnh hoạn, sống trên xương máu của dân tộc mình. Chúa Giêsu "trông thấy" và muốn "thu nạp" ông Lêvi với mục đích là giải thoát ông khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi (Satan).

"HÃY ĐI THEO TA". 

Một lời mời gọi hết sức mạnh mẽ, sự đáp trả của ông Lêvi cũng rất mãnh liệt và dứt khoát. Không chần chừ, ông Lêvi liền bỏ mọi sự và quyết tâm đứng dậy theo Chúa,.. chẳng vậy, ông đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Chúa Giêsu tại nhà ông. Động thái của ông Lêvi làm cho chúng ta đáng suy nghĩ: Chúng ta phải chống trả tội lỗi mãnh liệt, phải dứt khoát từ bỏ tội lỗi, phải quyết tâm theo Chúa Giêsu Kitô.

Nhìn vào Cựu Ước qua câu chuyện của ông Lêvi, chúng ta có thể thấy:
-- Ông Lêvi thuộc dòng dõi công chính nên Chúa dũ lòng thương.
-- Cha mẹ của ông Lêvi sống trong đường lối của Thiên Chúa nên con cái được phục hồi hoan lạc?
-- Ông Lêvi đã và đang có tâm thống hối ăn năn, ông muốn làm lại cuộc đời, ông muốn muốn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Ngay lúc này, Chúa Giêsu trông thấy bạn và tôi, Người gọi: "HÃY ĐI THEO TA". Lời mời gọi ấy rất tha thiết, rất giàu tình xót thương, và cũng rất quả quyết dứt khoát nữa. Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta chần chừ?
-- Thiên Chúa lúc nào cũng muốn chúng ta trở về cùng Thiên Chúa, Giáo Hội luôn muốn chúng ta thuộc về Thiên Chúa, cha ông chúng ta đã sống trong đường lối của Thiên Chúa, chỉ cần chúng ta có tâm hồn đáp trả mạnh mẽ thì phép lạ "thống hối trở về" của chúng ta trở nên hiện thực như ông Lêvi, chúng ta có niềm hoan lạc như ông Lêvi, chúng ta có hạnh phúc như ông Lêvi, và chúng ta có Thiên Chúa làm gia nghiệp như ông Lêvi.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự sống dồi dào, xin Người hãy thánh hóa tâm hồn chúng con thống hối ăn năn, thúc giục chúng con quyết tâm trở về làm hòa với Chúa, giúp chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, và nhất là cho chúng con thuộc về Thiên Chúa để chúng con sống trong đường lối của Người. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bàu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3050725414958635


=================================== 

👉 CÁCH CHAY 

Ngày 3 MC _ PHÚC ÂM: Mt 9, 14-15
"Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Trong bài đọc 1 (Is 58,1-9a), vào khoảng 700 BC năm trước Chúa Giêsu giáng sinh, dân Do Thái hay than phiền: 
-- Tại sao chúng ta ăn chay mà Chúa không thấy?
-- Tại sao chúng ta hãm mình mà Chúa không hay biết gì?
Bởi vì chúng ta là những người không thật lòng với Thiên Chúa, là những kẻ giả hình, là phường gian ác.

Vì thế Thiên Chúa đã sai Tiên Tri Isaia lớn tiếng nói với chúng ta, lúc ăn chay:
-- Đừng giả hình mặc áo thô, nằm trên đống tro, gục đầu như bông sậy.
-- Ngày ăn chay, đừng hối thúc công việc cho những người làm công.
-- Trong thời ăn chay, đừng cãi vã, đừng ẩu đả và không được đánh đấm nhau.

👉 CÁCH CHAY - Thiên Chúa mong muốn chúng ta giữ chay bằng cách:
-- Chia cơm bánh cho người nghèo đói và tiếp rước kẻ không nhà phiêu bạc đó đây.
-- Tháo gỡ ách nặng, hủy bỏ xiềng xích bất công, và trả tự do cho người bị áp bức.
-- Đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình, hãy chia quần áo cho kẻ trần truồng.

Các môn đệ của Gioan Baotixita ganh tị lạ, cứ nghĩ mình là chánh phái, là biệt phái chánh tông, là thượng đẳng nghiêm khắc giữ đúng luật, nên hay dòm ngó người này người nọ: "Tại sao các môn đệ của ông Giêsu không ăn chay?"

Có chay như "không" là cách chay giả hình; Không chay như "có" đó là thực thi ý Chúa mà Tiên Tri Isaia đã lớn tiếng theo lệnh Chúa truyền cách chay hôm nay.

Nhìn lại cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ: Mỗi ngày các môn đệ cùng Chúa Giêsu đi công bố Tin Mừng, công bố năm hồng ân và kêu gọi người người sám hối giải thoát muôn thứ tội. Mỗi ngày đi giải thoát những kẻ bị ma quỉ giam cầm và chữa lành mọi bệnh tật chăm dưỡng kẻ khốn cùng.
-- Ngày đây mai đó, sáng chưa ăn thì đã lên đường, suốt ngày tất bật mọi công việc không kịp thở, chiều đến phải cho kẻ đói ăn, tối lại không có chỗ gối đầu... 👉 Những hy sinh vất vả đó không phải là cách chay thân chay lòng rồi đấy sao?

Hỏi chay của các môn đệ Gioan Baotixita không làm cho Chúa Giêsu bực mình, nhưng Người hài hòa dí dỏm trả lời rất thực tế: "LÀM SAO CÁC KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI CÓ THỂ BUỒN RẦU KHI TÂN LANG ĐANG CÒN Ở VỚI HỌ?" Phải Chúa Giêsu là Vị Tân Lang đang gieo rắc Tin Mùng thì đâu thể buồn. Cũng vậy, chúng ta hãy hân hoan vui nhận "Lòng Thương Xót" của Chúa trong Mùa Chay thánh này:
-- Hân hoan chạy đến Tòa Giải Tội.
-- Hân hoan tham dự Thánh Lễ Misa.
-- Hân hoan chia cơm sẻ áo cho người nghèo khó.

Lạy Chúa, ước gì trong đời sống hằng ngày của con có tâm tình hài hòa như Chúa: Biếng những cái nặng nề thành ách nhẹ nhàng êm ái... chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hầu có thể chung sống thuận thảo và yêu thương nhau, hầu có thể giúp nhau loại trừ mọi thói hư tật xấu của chúng con, hân hoan hòa giải với Chúa, và cùng Chúa chia sẻ tình thương cho mọi người.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp sức cho con thực hiện được điều Chúa ước mong trong Mùa Chay Thánh này. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3048527391845104


=================================== 

AI MUỐN THEO TA, HÃY TỰ BỎ MÌNH

Ngày 2 MC _ Mùa Chay _ PHÚC ÂM: Lc 9, 22-25
"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
-- Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?"
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Trong bài đọc 1, Môsê đã giãi bày về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh là:
-- Tùy vào lòng chúng ta yêu mến Thiên Chúa như thế nào.
-- Và tùy chúng ta tuân thủ luật của Thiên Chúa ra sao.
Nếu chúng ta đi trong đường lối Chúa và tuân giữ luật của Người thì chắc chắn chúng ta được chúc phúc và được sống dồi dào.

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về cái chết và sự sống lại của Người là để chứng minh cho chúng ta thấy chắc rằng: Chúa Giêsu bỏ mạng sống Người để cứu chuộc (đổi lấy) sự sống cho chúng ta, và sự sống lại của Chúa Giêsu là một bảo đảm chắc chắn cho chúng ta được sống lại trong ngày cánh chung.
-- Chúa Giêsu còn dạy cho chúng ta cách giữ được mạng sống mình. Cách đó là: Hãy tự bỏ mình (vác thập giá), bỏ những gì thuộc về mình, bỏ những thèm muốn khác vọng trong mình, thì sẽ được mạng sống... "Mạng sống" đó có giá trị hơn cả thế gian!

Và rồi chúng ta cũng đã thấy vì phẩm lượng vô giá của mỗi người chúng ta:
-- Chúa Giêsu đã tự bỏ Trời để xuống thế gian vì chúng ta.
-- Chúa Giêsu đã phải bỏ quê hương lưu lạc qua Ai Cập vì chúng ta.
-- Chúa Giêsu chịu bọn biệt phái luật sĩ và thượng tế trù dập vì chúng ta.
-- Chúa Giêsu chịu mọi sự thương khó, mọi khổ hình, rồi bỏ mình để cứu chuộc chúng ta.

Ngay giây phút này, có lẽ chúng ta vẫn chưa nhận ra và thấy được giá trị chân thật của chính mình, nên chúng ta cần phải đồng hành với Chúa Giêsu trong 40 ngày chay thánh để ngộ ra giá trị chân thật ấy.

Steve Jobs đã trở thành nhà tỉ phú nhờ sản phẩm Apple do chính tay ông và bạn đồng nghiệp tạo ra. iBook, iMac, iPad, iPod, iphone là những sản phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới, và đến ngày hôm nay vẫn còn giá trị hàng đầu. Riêng cá nhân ông đã sáng chế hơn 450 sản phẩm trí tuệ độc quyền. Thế thì sao? Ông đã phát hiện mình bị ung thư lá lách vào năm 2003, nhưng vì quá hăng say với nghề nghiệp ông lại bị thêm ung thư gan trầm trọng vào năm 2009... có người hiến tặng gan cho ông, nhưng lấp ráp trở nên vô hiệu. Cuối cùng, ông mới nhận ra Lời Chúa Giêsu: "Dù có được cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?"

Ước gì trong Mùa Chay Thánh này, Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người chúng ta nhận ra giá trị chân thật của mình mà tự bỏ mình sám hối trờ về với Thiên Chúa và sống thật với Thiên Chúa để được sống hạnh phúc đời đời.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp chúng con nhận ra bản chất "con" Thiên Chúa, giá trị chân thật của chúng con, thánh thánh thánh. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3047584635272713


=================================== 

HÃY SÁM HỐI TRỞ VỀ

Ngày 1 MC - LỄ TRO /PHÚC ÂM: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
-- "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Sống trên đời, chúng ta thường huấn dạy và khích lệ con cái phải nắm lấy thành tích để được tồn tại, phải tự hào và tranh đấu vương lên. Vì thế lúc nào chúng ta cũng khích lệ và ép uổng con cháu mình phải là nhất nhất nhất: Thông minh nhất, học giỏi nhất, đậu hạng nhất, nhất trong mọi người nhất để "cha mẹ" được tự hào, tự hãnh hiện, tự kêu căng, tự thành tích,...
👆 Phải chăng những thứ nhất này nặc mùi nặc tính Satan? Satan đã ám bản tính kêu ngạo vào lòng con người và chúng ta đang giúp chúng gieo tính háo thắng vào tận xương tủy của con cháu chúng ta.

Nhưng với Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu hôm nay, Người cảnh giác chúng ta cẩn thận kín đáo, Người dạy chúng ta hài hòa khiêm nhường, mọi sự hoàn toàn ngược lại với thế gian đang sống:
-- BỐ THÍ CÁCH KÍN ĐÁO.
-- CẦU NGUYỆN NƠI KÍN ĐÁO.
-- ĂN CHAY CÁCH KÍN ĐÁO.
++ Kín đáo để khỏi phải ôm những phiền muộn không cần thiết vào trong lòng. Quả thật, bố thí không kín đáo thì mọi nhu cầu theo bám chúng ta, cầu nguyện nơi ồn ào không dễ để tập trung kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, giữ chay không kín đáo khó lòng giữ trọn trước mâm cao cỗ đầy.

Thứ Tư Lễ Tro là cánh cửa mở toang ra cho chúng ta trở về để nhận lòng thương xót của Chúa trong Mùa Chay này:
-1. Trở về nhận tro để nhớ rằng: Xác ta từ tro bụi và sẽ trở về bụi tro.
-2. Trở vể nhận dấu Thập Giá trên trán để tin chắc rằng qua cái chết của Chúa Giêsu: Thanh gỗ đứng Người giúp chúng ta thuộc về Thiên Chúa; thanh gỗ ngang, Người giúp chúng ta tương quang tốt với con người... Nhờ đó thân xác bụi tro của chúng ta được cứu độ, được sống lại và sống dồi dào đến muôn đời.

Vì vậy trong Mùa Chay năm nay, chúng ta cùng với "Thập Giá", sống với "Thập Giá", ở trong "Thập Giá", chúng ta "hãy thống hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).
-- Quyết tâm từ bỏ: Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng,.. đó là những thứ phiền não không cần thiết ở đời này và cả đời sau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con BỐ THÍ, ĂN CHAY, và CẦU NGUYỆN trong KHIÊM NHƯỜNG để sống thánh và nên thánh, xin Chúa cho các Thiên Thần và các Thánh hộ giúp chúng con chiến đấu loại bỏ những tội lỗi những phiền não xác hồn để chúng con nhẹ nhàn thuộc về Thiên Chúa và sống xứng đáng "là" con cái của Thiên Chúa. Amen. 

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3045379195493257


=================================== 

KẺ RỐT HẾT

T2_TN7 / PHÚC ÂM: Mc 9, 29-36 (Hl 30-37)
"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
-- Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
-- Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy".
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Lần đầu tiên, khi Đức Chúa Giêsu tiên báo về sự thương khó của Người, Phêrô xông xáo kéo riêng Chúa Giêsu ra hiến kế an toàn nhưng bị Đức Chúa Giêsu lớn tiếng với ông rằng: "SATAN! LUI LẠI ĐÀNG SAU THẦY! VÌ TƯ TƯỞNG CỦA ANH KHÔNG PHẢI LÀ TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA, MÀ LÀ CỦA LOÀI NGƯỜI" (Mc 8,33). Như vậy, con người có tư tưởng tự kêu tự kênh tự khoe là do Satan ô nhiễm.

Tin Mừng hôm nay, Đức Chúa Giêsu tiên báo cái chết của Người lần thứ hai. Một lần nữa, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh là: "KHI ĐÃ BỊ GIẾT, NGÀY THỨ BA, NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI"... lần này, không một ai dám hé môi hiến kế an toàn, thậm chí không một ai dám hỏi tại sao hay khi nào sẽ xảy ra, và chẳng ai hỏi vì sao NGÀY THỨ BA SẼ SỐNG LẠI? Các ông tin Thầy sẽ chết! Trước cái chết của Thầy sẽ đến, các ông bắt đầu lo xa và bàn luận ai là người lớn nhất... rõ ràng trong sự bàn luận đã nho nhoe bè phái háo danh trong các môn đệ của Chúa Giêsu (Không phải Phêrô đã là người lớn nhất rồi hay sao? [Mt 16,19])... các môn đệ Chúa vẫn quanh quẫn bên tư tưởng dục vọng của loài người. Như vậy, một lần nữa, các môn đệ của Chúa bị Satan ô nhiễm tâm trí trầm trọng.

Chúa ơi, Satan cũng đang ô nhiễm tâm trí con hằng giờ hằng phút: Từ trong gia đình đến cộng đoàn và ra ngoài xã hội: Con muốn tỏ ra mình là người đạo đức, người thông minh, người hiểu biết, người kinh nghiệm, người chỉ đạo, người thủ lãnh...  Nếu ai đó nói và làm trái ý con, con tỏ ra cau có khó chịu... lúc nào cũng thấy mình bị chịu đựng rồi coi thường mọi người chung quanh. Mỗi lần như vậy, con lại mất ăn khó ngủ.
-- Mỗi lần con trò chuyện trước mặt Đức Chúa, con luôn càm ràm lải nhải liên tục và bắt Chúa lắng nghe theo ý của con. Con bắt Chúa ban phát cho con theo dục vọng của mình, con hay MUỐN LÀM LỚN... quả thật, Satan đang ô nhiễm tâm trí con.

Hôm nay, Chúa Giêsu yêu thương ôm ấp "em bé" trong lòng, Người đặt em bé làm trung tâm điểm giữa các môn đệ, Người coi em bé như là biểu tượng của Mình: "Ai đón tiếp bé, là đón tiếp thầy, và thực là đón tiếp Cha Thầy". Trước mặt Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu hoàn toàn là một "EM BÉ" đơn sơ thật thà tin tưởng phó thác trọn vẹn vào thánh ý Đức Chúa Cha.

👉 "AI MUỐN LÀM LỚN NHẤT, THÌ HÃY TỰ LÀM NGƯỜI RỐT HẾT VÀ LÀM ĐẦY TỚ MỌI NGƯỜI".

-- Người RỐT HẾT là: Người thấp cổ bé miệng, người hầu hạ, người nô lệ, người bần cùng, người nhận lệnh, người làm theo ý của người khác, người không có sức tự bảo vệ mình mà phải nhờ vào Thiên Chúa... Người rốt hết quả là người hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin Chúa rửa sạch những ô nhiễm của Satan trong tâm hồn con:
-- Để con đáp lại lời mời gọi của Chúa: "HÃY HỌC CÙNG TA, VÌ TA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG TRONG LÒNG"..
-- Để con dễ trở nên "em bé" dễ thương bên lòng Chúa và trở nên người hiên lành rốt hết của Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn coi Mẹ là "Nữ tì hèn mọn" của Thiên Chúa, con là chi mà không dám coi mình là "tôi tớ" vô dụng vô công trước mặt Chúa... xin Mẹ giúp con khiêm nhường 'bỏ mình' để đáp lời xin vâng làm kẻ rốt hết ở đời này và cả đời sau. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường.
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3043395069025003


=================================== 

"QUỈ CÂM" ĐANG ÁM LÒNG CON

T2_TN7 / PHÚC ÂM: Mc 9, 13-28 (Hl 14-29)
"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.
-- Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực". Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho Ta". Và người ta đem nó đến.
-- Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa". Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.
-- Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".       
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Mở đầu Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy bối cảnh đông dân chúng và những luật sĩ vây quanh tranh luận với các môn đệ của Chúa Giêsu.

-1. Chúng ta thấy các môn đệ của Chúa bị thần dữ tấn công bởi đám đông và những luật sĩ, khi không có Chúa Giêsu ở cùng. Nhưng khi Chúa xuất hiện, họ "kinh ngạc và sợ hãi". Vì thế, chúng ta cần được có Chúa ở cùng là yếu tố cần thiết cho người "là" môn đệ của Chúa, "là" con của Thiên Chúa.

-2. Tại sao các môn đệ không trừ được "quỉ câm": Bởi dân chúng không vững tin vào các môn đệ vì các ngài thiếu cầu nguyện và ăn chay.

Lạy Chúa, nhìn vào chính con:
-- Con cũng đang bị "quỉ câm" ám lòng làm cho tâm hồn con xao xuyến vì dục vọng, cứng đờ người ra vì tâm tối, đớ miệng xùi bọt mép vì tội lỗi lập đi lập lại nhiều lần... tất cả vì con câm, con thiếu cầu nguyện, con không ăn chay.
-- Con cũng đang bị "thần dữ" tấn công và bị "ba thù" vây hãm... tất cả cũng vì con không có Chúa ở cùng.

Giờ đây bước vào Mùa Chay Thánh:
-- Con muống sám hối, xin Chúa giúp đưa con về.
-- Con muốn làm lại cuộc đời, xin Chúa chữa lành và chỉ lối.
-- Con muốn được Chúa ở cùng, xin giúp con nhận Bí Tích Hòa Giải và tham dự Thánh Lễ Misa.

Lạy Chúa, "quỉ câm" vẫn đang ám lòng con, xin Chúa dũ lòng thương xót và chữa con lành. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin các ngài thương xót và cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3040680235963153


=================================== 

PHƯƠNG TIỆN NÊN THÁNH

T7_TN6 / PHÚC ÂM: Mt 5, 38-48
"Các con hãy yêu thương thù địch các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
-- "Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành".
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Trong giấc ngủ tối qua con thấy cô gái trẻ mang bầu to, đang cô đơn ưu tư ngồi ngả lưng trên chiếc ghế, với đôi mắt buồn buồn, cô tâm sự: "Anh, em là chính thất, lại không có quyền đặt tên cho con, và cũng không có quyền chọn lựa việc ăn ở"... Chúa ơi, con đã không dám khuyên cô một lời, chỉ có lòng cảm thông nhưng làm sao có thể chia sẻ mảnh đời bất hạnh của cô? Trong tâm con biết chắc rằng: Biến cố mang bầu của cô là một an bài tốt nhất cho mảnh đời nghiệt ngã, đứa con trong bụng cô là người gần gũi nhất để cô tâm sự và chia sẻ những khổ đau, đứa con thêm năng lực cho cô tiến thẳng về phía trước.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa khuyên chúng con đừng chống đối với kẻ gian ác, và phải yêu thương kẻ thù.

Đối với những phường gian ác bên lề đường hay đối với những kẻ thù năm tháng ít gặp, con có thể bỏ ngoài tai ngoài tâm trí để lấy lại sự bình an trong tâm hồn... "nhưng nhưng nhưng", phường gian ác lại là gia đình mình, kẻ thù không đội trời chung lại là phối ngẫu của mình, họ phải đối diện liên lục, hằng giờ, hằng ngày, hằng năm tháng dài và rất dài, như câu chuyện của cô gái mang thai ở trên thì phải làm sao? Quả thật là một nan đề quá khó giải quyết.

-- Về nhà cha mẹ ruột thì bị khuyên theo luật xuất giá tòng phu.
-- Chạy đến Chúa thì Chúa nói: "... loài người không được phân ly".

++ Thêm vào đó, trong bài đọc 1, con đã nghe Đức Chúa Cha phán: "Các ngươi HÃY NÊN THÁNH, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi" (Lv 19,2); Rồi Chúa Giêsu nói: HÃY NÊN THÁNH như Cha các con ở trên Trời.

Như vậy, chuyện cô gái mang bầu ở trên "phải" thuộc về người Trời:
-- Cô phải chấp nhận gia đình hành hạ là PHƯƠNG TIỆN được nên thánh.
-- Cô chịu phối ngẫu sỉ nhục và phản bội là ĐẠI PHƯƠNG TIỆN nên thánh.

👉 Chúa Giêsu là Vua toàn cõi vũ trụ, là Đấng cầm quyền sinh sát mọi loài, thế mà Người đã phải chịu mọi sự khốn khó từ lúc nhập thể đến lúc về trời để chỉ cho chúng ta con đường trở nên thánh dễ dàng nhất và tiến thẳng về Trời nhanh nhất. (Cuộc đời Chúa Giêsu)

Thế thì, chỉ có người muốn nên thánh, người muốn nên con cái Thiên Chúa, người muốn thuộc về Thiên Chúa ở trên Trời thì mới có đủ sức chịu đựng và có đủ thần lực để vượt qua. Và Chúa Giêsu nói: "ƠN TA ĐỦ CHO CON, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cor 19,9).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban ơn đủ sức cho chúng con để chúng con dùng đủ mọi PHƯƠNG TIỆN BẤT HẠNH đang có để luyện thánh và nên thánh, để trở nên con Đức Chúa Cha và hoàn toàn thuộc về nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3035249669839543


=================================== 

TÔNG TÒA TRONG GIÁO HỘI THU GỌN

T6_TN6 / PHÚC ÂM: Mt 16, 13-19
"Con là Đá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được".       
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay trong dịp lễ "LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ", chúng ta có dịp nghe lại đoạn Tin Mừng hôm qua, nhưng Thánh Sử Matthêu có thêm phần: "HỠI SIMON CON ÔNG GIONA, CON CÓ PHÚC, VÌ CHẲNG PHẢI XÁC THỊT MÁU HUYẾT MẠC KHẢI CHO CON, NHƯNG LÀ CHA THẦY, ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI. VẬY THẦY BẢO CON BIẾT: CON LÀ ĐÁ, TRÊN ĐÁ NÀY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY, VÀ CỬA ĐỊA NGỤC SẼ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC". Đây là điểm chính của bài Tin Mừng hôm nay.
-- Xét theo Giáo Hội toàn cầu, Phêrô, Đức Giáo Hoàng là vị thay mặt Chúa Giêsu.
-- Xét theo Giáo Hội địa phương thì Giám Mục đại diện Chúa Giêsu trong Giáo Phận.
-- Xét theo đơn vị Giáo Xứ thì Cha Sở họ là vị đại diện Đức Chúa Giêsu chăn dắt đoàn chiên.
-- Xét theo Giáo Hội thu gọn, đơn vị nhỏ nhất là gia đình, Cha Mẹ là những người đại diện Thiên Chúa, những người đang trực tiếp cùng với Thiên Chúa sáng tạo và sinh ra con người, những người đang cùng với Thiên Chúa dưỡng dục và dạy dỗ con người trở nên những đứa con đáng yêu cho Thiên Chúa.

Như vậy, trong một Giáo Hội thu gọn là gia đình, Cha Mẹ chính là "PHÊRÔ", là người đứng đầu "TÔNG TÒA TRONG GIÁO HỘI THU GỌN". 
-- Cha Mẹ phải biết nhận ra Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
-- Cha Mẹ phải nhận lãnh trách nhiệm đại diện Chúa Kitô chăn dạy con em mình.
-- Cha Mẹ phải sẵn sàng thực thi thánh ý Thiên Chúa sống chết cho đoàn chiên.
++ Có thế, Chúa Giêsu mới chính là "đầu" của gia đình chúng ta, và mọi thành viên trong gia mới chính là "chi thể".
++ Có thế, cha mẹ mới trở nên tảng đá góc tường, gia đình là nền tảng của Giáo Hội, và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi.

Nhân ngày lễ kính Đức Chúa Giêsu lập tông tòa, Cường xin kính chúc các Cha Mẹ, được Đức Chúa Cha ở trên Trời mạc khải và ban cho quý vị những bí nhiệm nhận biết và đồng hành với Chúa Giêsu Kitô xây dựng Giáo Hội Gia Đình vững chắc giữa xã hội có nhiều thử thách hôm nay.

Nguyện xin Mẹ Maria và các Thánh luôn đồng hành và trợ giúp quý vị trong vai trò "Tông Tòa" ở gia đình. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3034017616629415


=================================== 

SỐNG TỐT ĐƯỢC CHÚA QUAN PHÒNG

T4_TN6 / PHÚC ÂM: Mc 8, 22-26
"Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi". Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai". 

...........
✠ SUY NIỆM

Bếtsaiđa là một thành phố gần Caphanaum, phía Bắc biển hồ Galilêa. Bếtsaiđa ôm gọn thượng nguồn và những chi nhánh dòng sông Giorđan nên việc chăn nuôi và trồng trọt rất tiện lợi. Dân chúng tập trung ở thành phố này khá đông, đa số là người ngoại giáo. Chúa Giêsu hay thương xót họ và luôi tới rao giảng Tin Mừng. Nơi đây, Người đã hóa hóa bánh ra nhiều đến hai lần để nuôi dưỡng hàn ngàn người ăn và chữa lành rất nhiều bệnh tật trong số họ.

Hôm nay, người ta dẫn người mù đến và xin Chúa Giêsu đặt tay cứu chữa. 

Chúa ơi, câu chuyện ngắn trong đoạn Tin Mừng trên cho thấy anh mù sống tốt lắm mới được nhiều người thương xót anh:
-- Anh được nhiều người quan tâm giúp đỡ,
-- Anh được người ta đưa đi gặp Chúa Giêsu,
-- Anh được người người xin Chúa cứu chữa.

Con thắc mắc, tại sao anh mù này được nhiều người thương và quan tâm đến? Đời sống hằng ngày của anh có gì đặc biệt ngoài việc bị mù? Anh ta chẳng có một lời van xin Chúa chữa cho anh, Chúa cũng chẳng hỏi anh có tin hay có muốn được chữa lành không. Anh có được sự chạnh lòng của Chúa nhưng không, Chúa thân thương cầm tay anh mù dắt dìu anh ra khỏi làng nhưng chẳng thấy anh ngỏ một lời với Chúa.

Nhìn động thái của anh mù cho con thấy rằng: Anh mù hôm nay quá hiền lành và thật thà chất phác nên được Chúa quan phòng.
-- Anh tin tưởng vào sự quan tâm của mọi người chung quanh.
-- Anh hoàn toàn phó thác mình trong tay Chúa Giêsu dìu dắt ra khỏi làng.

++ Phải chăng anh mù thỏa mãn với những gì anh đang có? Phải chăng anh đã phó thác đời anh trong tay Thiên Chúa, nên việc cầu được ước thấy không quan trọng? Có lẽ vì thế mà anh mù không mong cầu, nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu tình thương, Người biết được nhu cầu cần thiết của anh mù, nên Chúa Giêsu đã phun nước miếng vào mắt anh để đưa anh trở lại với nhu cầu hiện tại là "muốn" được thấy. Đấy, Thiên Chúa quan phòng, Thiên Chúa chạnh lòng thương cho anh được thấy đầy niềm hy vọng.

Người được chữa lành hôm nay: Không buồn khi bất hạnh, không vui khi được khỏi... Vì anh đã ngộ:
-- Cuộc đời này chẳng có gì vui nên không cần phải buồn.
-- Cuộc đời phù phiếm này mau chóng qua và sớm trở về cát bụi.
-- Và hôm nay, anh được thấy Thiên Chúa, thấy vinh quang đất trời, nên anh có quyền hy vọng sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin mở mắt con, xin cho con được thấy Chúa và cùng với Chúa Giêsu dâng lễ Tạ Ơn lên Đức Chúa Cha qua Thánh Lễ Misa: Chúng con cảm tạ mọi kỳ công của Chúa trong đất trời cho con được sống thiện và sống dồi dào để được mọi người chung quanh thương mến và nhận ra sự hóa công của Chúa, xin Chúa tiếp tục quan phòng và dìu dắt chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3030764656954711


=================================== 

MEN BIỆT PHÁI và MEN HÊRÔĐÊ

T3_TN6 / PHÚC ÂM: Mc 8, 14-21
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?"  

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm nay, các môn đệ Chúa thiếu tập trung và hay quên. Tại sao?.. -- Ở thời điểm này, Chúa Giêsu và các môn đệ đi rao giảng ơn Cứu Độ "ngoài" vùng Galilêa. Từ địa hạt này đến địa hạt kia không còn dễ dàng đi lại như trước. Thế nhưng, Người ta nghe Chúa đi đến đâu thì tuông theo đến đó. Các môn đệ không những cùng Chúa Giêsu giảng dạy cho con người mà còn lo việc bảo đảm an toàn cho Chúa Giêsu và giữ dân chúng trật tự khỏi những phe phái Pharisiêu và Hêrôđê đang chống đối Người. Lúc này, các ông có ít nhất 3 tâm trạng:
--1. Vui tươi phấn khởi theo Chúa Giêsu, Vị Thầy đầy quyền năng, nên các môn đệ làm việc không hề mệt mõi, hăng say đến quên mình không còn để ý tới việc ăn uống ngủ nghỉ. Phải chăng các ông đang mơ đến một tương lai đầy hứa hẹn? Nếu Chúa Giêsu lập quốc, thì mình sẽ là vương hầu, sẽ là tể tướng, sẽ là quan to, v.v...
--2. Bị áp lực bởi những phe phái Pharisiêu và Hêrôđê đang rình rập quy chụp và bách hại mình. Thầy mình, chúng quy chụp là quỉ vương, gây khó dễ áp bức người thân quản thúc Chúa Giêsu... như vậy chắc chắn các môn đệ phải chịu nhiều áp lực lắm.
--3. Vì có những phe phái chống đối trong số đông người, nên sắp xếp an ninh trật tự cho dân chúng và việc bảo vệ an toàn cho Chúa Giêsu cũng rất ư là quan trọng là hàng đầu.

Vì không có kinh nghiệm, lại phải đối đầu hằng ngày với những tâm trạng ở trên, nên các môn đệ quên đầu quên đuôi là việc có thể cảm thông được. Chúa Giêsu hoàn toàn thông cảm cho các môn đệ của Chúa nên mới khuyên bảo các ông giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê:
-- Men nhu cầu vật chất tối quan trọng.
-- Men danh dự chức quyền phù phiếm.
-- Men bè phái thượng tôn hạ đạp.

Chúa Giêsu nhắc lại việc hóa bánh ra nhiều nuôi dưỡng hàng ngàn dân chúng đang đi theo Người vẫn còn dư đầy 7 thúng 12 thúng, dư đầy không bao giờ hết là để chúng ta an tâm phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa... Chúng ta đang làm con Chúa, làm môn đệ của Chúa, làm tông đồ của Chúa, được Chúa ở cùng thì Người không bao giờ để chúng ta đói, mà còn lấy cả chính Mình và Máu của Người nuôi dưỡng và trao ban thần lực cho chúng ta nữa. Nhờ đó chúng ta có thể vượt thắng mọi nhu cầu của vật chất, mọi danh dự chức quyền phù phiếm chóng qua mà chung sống hài hòa bao dung, chung sống từ bi hỷ xả, chung sống huynh đệ yêu thương như chính Chúa Giêsu đang sống với và sống trong chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con khỏi "men biệt phái và men Hêrôđê" để luôn ý thức sống thánh, sống phó thác, sống quy hướng về chốn tiên bồng Thiên Quốc, nơi chúng con sẽ tới, để mãi mãi thuộc về Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3028526763845167


=================================== 

CÂM ĐIẾC LINH HỒN

T6_TN5 / PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Trích Phúa âm theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh, Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: "Ephpheta!", nghĩa là "Hãy mở ra!", tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

...........
✠ SUY NIỆM

Tyrô là một thành phố cách biển hồ Galilêa 60 cây số về hướng Tây Bắc. Dân chúng ở đây đa số là người ngoại giáo.

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marcô hôm nay cho con thấy:
-- Không ngại gian khó.
-- Giúp kẻ khốn cùng.
-- Làm chứng cho Chúa.
............
60 cây số về hướng Tây Bắc không xa lắm, nhưng băng rừng vượt núi đến tới Tyrô trong khoảng đường ấy thì quả là một hành trình dài và gian nan. Chúa Giêsu và các môn đệ của Người không ngại nguy khó vượt dậm đường xa để đem Tin Mừng đến cho người nghèo khó và cứu chữa mọi bệnh tật. Lạy Chúa Thánh Thần, ngày nay, con không cần phải vượt dậm đường xa, con chỉ cần mạnh dạn sống thật với chính mình, chỉ cần biết chạy đến Chúa Chúa qua Thánh Lễ Misa, chỉ cần sống yêu thương quan tâm đến anh chị em bất hạnh của mình... thì đó là cách con không ngại gian khó.

Người ta đem người câm điếc đến gặp Chúa Giêsu:
-- Chúa đem anh ta ra khỏi đám đông là để cho mọi người thấy việc Chúa làm.
-- Chúa thở dài đủ thấy Người dầy lòng trắc ẩn xót thương người cùng khốn.
-- "Ephpheta!"... Chúa truyền cho tai người điếc được nghe, người câm được nói.

Chúa ơi, ngày nay, có quá nhiều người làm việc mờ ám trong bóng tối để hại người bằng nhiều cách không chút lòng trắc ẩn xót thương... điều đáng trách ở đây là: Con như người CÂM ĐIẾC Trước những bất công trong xã hội. "Ephpheta!", xin Chúa Thánh Thần mở miệng con để con dám nói lên những bất công con thấy và những tệ hại con nghe. Đó là cách con có thể giúp cho người thấp cổ bé miệng, đó là cách con cho họ thấy Chúa hiện diện trong xã hội có quá nhiều bất công.

Tại sao đã bao nhiêu lần Chúa cấm họ loan truyền việc Chúa chữa lành người nầy người nọ, nhưng họ vẫn loan truyền mạnh hơn? Việc Chúa chữa lành về phần xác các bụi chóng qua chỉ là phần phụ thuộc để giúp cứu chữa phần hồn vĩnh cửu của chúng ta.
-- Nhìn lại cuộc sống, đã bao nhiêu lần Chúa chữa phần xác con khỏi bệnh, khỏi biết bao khốn khó, khỏi biết bao những biến cố thập tử nhất sinh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, con đã quên việc Chúa làm cho con, và rồi con lại trở về đường củ lối xưa là sống đàn tội lỗi... điều đó, con đã bóp nghẹt Tin Mừng, bóp nghẹt Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại.

Ngày xưa, tiếng Chúa đã vang dội khắp miền Galilêa, Giuđêa, và thập tỉnh... ngày nay, tiếng Chúa đã loan mạnh trên toàn thế giới. Thế thì, con còn phải sống thật với chính mình là:
-- Biết quan tâm đến người cùng khốn,
-- Biết lên tiếng bênh vực cho kẻ bị bất công,
-- Biết từ bỏ tội lỗi để sống chứng nhân cho Chúa Giêsu và Nước Trời.

Lạy Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và các Thánh, xin cầu bàu cho chúng con khỏi bệnh câm điếc của linh hồn. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3018172034880640


=================================== 

LẠM DỤNG LỀ LUẬT

T3_TN5 / PHÚC ÂM: Mc 7, 1-13
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
​​-- Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: 'Hãy thảo kính cha mẹ', và 'ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử'. Còn các ngươi thì lại bảo: 'Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)', và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế".      
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Kinh sư, luật sĩ, và biệt phái (Bọn cầm quyền La Mã ở phía sau) bất an lạm dụng lề luật do con người làm ra để tìm cách chỉ trích chống đối và bách hại Đức Chúa Giêsu, nhưng họ luôn bị ĐCG phản bác lại để kiện toàn lề luật của Thiên Chúa, làm cho họ càng thêm hận thù muốn tru diệt ĐCG và các môn đệ của Người để bảo vệ gian quyền lực và tài lộc của họ. 

Hôm nay, Thánh Marcô kể lại: bọn người biệt phái và mấy luật sĩ tụ tập lại bên ĐCG không phải để nghe Người giảng dạy hay xin Người chữa lành, nhưng tìm những sơ hở của ĐCG và môn đệ của Người để trù dập

"Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" 

ĐCG nói họ là: "Bọn giả hình, các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

-- Giả hình giả thiện giả nhân sinh
-- Giả tâm giả đức giả linh hồn

Ngày nay, con người lạm dụng lề luật và lề luật để giảm đi giá trị của con người như tự do chống đối Thiên Chúa, tự do phá thay, tự do giết người, tự do đồng tình luyến ái, tự do an tử,... tệ hơn nữa là: Có những nơi những nước lấy danh "Thiên Chúa" và nghĩa "thần linh" để buộc các tôn giáo đi theo đường lối và tín lý tôn sùng chủ nghĩa độc tôn và bảo vệ quyền lợi của chủ nghĩa độc quyền độc hại của họ.

Ngay cả những người sống trong thời đại văn minh, hưởng nhiều quyền lợi xã hội, thì tưởng mình đang chu toàn lề luật với Thiên Chúa và vô tâm lầm tưởng mình chu toàn bổn phận:
-- Lầm tưởng "Cha Mẹ" đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội do tiền thuế mình đóng vào là đủ phận đạo làm con... không cần thăm hỏi, biệt tâm biệt dạng. Họ để cho cha mẹ trông đứng trông ngồi và ăn ngủ không yên, không biết con cái mình mất tích ở đâu hết rồi,.. Thảo kính ở đâu? Hiếu tử thế à?
-- Có những nhà thờ được chính phủ trợ cấp một ít để phụ giúp tệ nạn xã hội tại địa phương, thì giáo dân cứ tưởng đó là đủ. Họ không cần quan tâm và đồng hành với Cha Sở để đẩy mạnh các chương trình mục vụ trong Giáo Xứ.
-- Họ nghe Giáo Phận hàng năm có gởi tiền về cho Giáo Hội, thì họ không cần để ý trợ giúp cho các chương trình truyền giáo trên thế giới.

🙏 Lạy Chúa, chúng con nguyện cầu cho những nhà cầm quyền, những bộ làm luật biết dựa vào lề luật Thiên Chúa làm nền tảng nhân sinh. Xin cho chúng con biết luật Chúa mà thi hành cho phải đạo, và nhất là xin cho tất cả chúng con biết phủ phục trước mặt Thiên Chúa là Chúa của mọi loài trong toàn cõi vũ trụ này.

🙏 Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống thật với gia đình và với tha nhân: Không điêu ngoa, không hiềm khích, không ích kỷ,.. nhưng đầy lòng hỷ xả bao dung quý trọng và quan tâm cho nhau. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3012558632108647


=================================== =================================== 

LOAN BÁO TIN MỪNG

T5_TN4 / PHÚC ÂM: Mc 6, 7-13

📖 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

...........
✠ SUY NIỆM

✔ Hôm qua, chúng ta đã chứng kiến cảnh dân làng Nazarét khinh rẻ và ganh ghét Đức Chúa Giêsu thế nào rồi... Dù họ biết rõ Người có quyền năng, thông biết, khôn ngoan trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Cái đau khổ của Đức Chúa Giêsu là không thể gieo rắc ơn Cứu Độ cho thân tộc tại quê hương Mình (Mc 6,4).

✔ Lúc Đức Chúa Giêsu lập nhóm 12: Phêrô, Giacôbê, Gioan, Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê, Tađêô, Simôn, Giuđa Ítcariốt... Thân tộc Chúa Giêsu coi Người như kẻ mất trí để khỏi phải bị liên lụy và các kinh sư luật sĩ coi Người như kẻ bị quỷ ám để quy chụp Chúa Giêsu là tướng quỉ đang gây loạn. Quả thật, khi con người hiềm thù đối kháng nhau, thì chuyện gì họ cũng có thể chụp mũ và việc gì họ cũng dám làm.

👉 Hôm nay, Đức Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại,.. các ông hăng hái ra đi kêu gọi người người thống hối, trừ tà diệt quỷ và chữa lành cho các bệnh nhân. Và Đức Chúa Giêsu đã đưa ra chỉ dụ BA KHÔNG khi đi thi hành sứ vụ: -- KHÔNG hai áo, -- KHÔNG bao bị, -- KHÔNG lương thực... Những ai không đón nhận Tin Mừng thì cả bụi đất dính chân từ sân nhà họ cũng phủi bỏ lại đó cho người ta.

--- Như vậy, các tông đồ đi gieo rắc hồng ân cứu độ cho con người thì cả những vật dụng gia sản của họ cũng được chúc lành... hay nói cách khác, nếu con người từ chối Tin Mừng là từ chối ơn cứu độ sẽ không có sự sống cho bản thân và gia đình, và ngay cả những gì thuộc về họ cũng bị hủy nhưng không.

🙏 Lạy Chúa, con nay sám hối lỗi tội con rồi, xin Chúa Thánh Thần hãy đến phục hồi sự sống xác hồn con, để con hăng say tiếp nhận Tin Mừng, để con được làm tông đồ nhiệt thành của Chúa, để con hăng hái loan truyền ơn Cứu Độ, để con vui tươi gieo rắc Tin Mừng và đem an bình đến với mọi người con trong đời con. 

🙏 Ôi các Thánh Tông Đồ!.. các Ngài đã sống thuộc về Thiên Chúa để nhiệt thành bước theo Đức Chúa Giêsu hăng say loan báo Tin Mừng, xin các Ngài phù hộ chúng con đam mê học hiểu LỜI CHÚA, năng kết hiệp mật thiết với Chúa qua Thánh Lễ Misa hằng ngày, nhờ đó chúng con có thể lánh xa các dịp tội, nhờ đó chúng con được đồng hành với Chúa Giêsu và Mẹ Maria đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/3001570519874125


=================================== 

"MA ÁM" của GIAI CẤP và SỢ SỆT

T4_TN4 / PHÚC ÂM: Mc 6, 1-6
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy. 
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

QUÊ NHÀ - 2 chữ thân thương ấy dường như ai cũng có trong tâm hồn mỗi người. Dù xa quê hương đến đâu và sự nghiệp thành công đến mấy, trong sâu thẩm lòng người cũng nhớ về quê nhà vì thế ca dao tục ngữ Việt Nam ta có câu:
-- Ta về ta tắm ao ta
-- Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Ngoài ra về quê nhà với một chút kiến thức sự nghiệp cũng là rạng danh quê cha đất tổ bồi bổ xóm làng.

Phải chăng Chúa Giêsu cũng ở trong tâm trạng này? Trong thân phận: Đấng Cứu Thế, Mêssiah, Emmanuel, và Người cũng muốn dành đặc biệt cho QUÊ NHÀ là cùng với các môn đệ mang nguồn cứu độ và lợi ích tối đa cho cho đồng bào cho thân tộc, nhưng vì sao những người thân quen ra vẻ coi thường không tin tưởng? Tại sao những người tại quê nhà không tiếp đón Người?

👉 Đây là thứ "MA ÁM" trong xã hội:

-1. Ma ám của giai cấp: Nghèo-giàu, sang-hèn, cao-thấp... ÔNG ẤY CHẲNG PHẢI LÀ THỢ MỘC CON BÀ MARIA SAO? Trong đầu họ vẫn coi Chúa Giêsu là một cậu bé thợ mộc con của bà Maria bữa đói bữa no, vẫn nghĩ chú bé Giêsu khờ khạo hay chịu thua thua thiệt của ngày nào, vẫn khinh thường Giêsu là chi mà được như vậy. Họ không thể chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Mêssiah, là Emmanuel.

-2. Ma ám "sợ" thế quyền: Phải chăng quê nhà Chúa Giêsu "sợ" liên lụy vì thế quyền La Mã và các người pharisiêu kinh sư luật sĩ đang xung khắc với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người?
--- Ở chương 3 trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô: Đã có lần các người thân của Chúa Giêsu phải coi người là mất trí để khỏi phải bị liên lụy (Mc 3,20-21); Đã có lần người thân của Chúa Giêsu bị áp lực đi tìm Chúa về,.. và rồi Chúa Giêsu bẻ gãy những áp lực đó rằng: Những người đang theo Chúa và nghe Người giảng dạy, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. (Mc 3,31-35)

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy hai thứ "MA ÁM" này gây cản trở ƠN CỨU ĐỘ của Thiên Chúa rất nhiều: 
-- Giai cấp: Đảng-dân, giàu-nghèo, chủ-tớ, trên-dưới, thành-quê, sang-hèn, cũ-mới, trắng-đen, cao-thắp, v.v... quá nhiều quá nhiều giai cấp làm cho chúng ta không thể hòa hợp tình huynh đệ tỷ muội với nhau trong nhà Chúa.
-- Sợ sệt: Chúng ta không dám tuyên xưng ĐỨC TIN CÔNG GIÁO, không dám làm dấu Thánh Giá và nguyện cầu nơi công cộng, không dám lên tiếng cho những bất công, không dám nói thật nói ngay nói thẳng,... quá nhiều thứ không dám.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự hiệp nhất và yêu thương, xin Người hãy đến phá vỡ những thứ "MA ÁM" của GIAI CẤP và SỢ SỆT trong gia đình, cộng đồng và xã hội chúng con đang sống để chúng con có thể tín thác vào Chúa, bao dung chấp nhận những khác biệt của nhau để hài hòa vui tươi chung sống phục vụ nhau trong tình huynh đệ tỷ muội trong nhà Chúa, sống thật sống yêu như lòng Chúa ước mong. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, các Ngài đã QUÊ NHÀ ở trên Trời để sống thật sống yêu theo thánh ý Chúa, xin hộ giúp chúng con và cầu bào cho chúng con luôn biết hướng về QUÊ TRỜI mà tín thác sống đẹp lòng Chúa suốt đời chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2997277420303435


=================================== 

TÍN THÁC VÀO CHÚA

T3_TN4 / PHÚC ÂM: Mc 5, 21-43
"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
--Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".
-- Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn.
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Hôm qua, Tại Giêrasa, chúng ta đã thấy lòng thương xót của Chúa chữa lành cho một anh ngoại giáo khỏi 'binh đoàn quỉ' ở trong anh. Trước những kinh hoàng đó, dân chúng sợ và không chấp nhận Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đành ra đi với lòng đầy trắc ẩn nên Người đã để lại đệ tử vừa thu nhận (Người bị đoàn quỉ ám mới được chữa lành) truyền bá Tin Mừng và vững lòng cậy vào Thiên Chúa.

👉 Chúng ta thấy rỏ nét hơn về Lòng Thương Xót của Chúa... Khi Người trở về từ Giêrasa bên kia bờ biển. Đông đảo dân chúng đang chờ đón Người để nghe Người giảng dạy và chữa lành. Đặc biệt trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm và con gái của ông trưởng hội đường đã chết:

-1. Bà bị bệnh xuất huyết suốt 12 năm đã tin chắc rằng: Chỉ cần đụng tới áo của Đức Chúa Giêsu thôi thì cũng được khỏi... và quả thật, bà chỉ lén đụng chiếc áo của Người giữa đám đông thì bệnh của bà lập tức được chữa lành. Đức tin của bà mãnh liệt như 'hấp tinh đại pháp' khi chạm đến áo Chúa lập tức thần lực Chúa chuyển qua thân bà và được khỏi bệnh. Đó là lý do tại sao Chúa biết ai đã chạm đến áo Chúa.

-2.️ Ông Giairô tin rằng Đức Chúa Giêsu có thể chữa con gái ông hết bệnh dù con mình đang hấp hối, ngay cả khi ông được biết con ông đã chết nhưng ông vẫn tin vào Chúa Giêsu... và rồi quả thật, Đức Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương chữa cho con gái ông sống lại. Đây là lần đầu Chúa chữa người chết sống lại tại Capharnaum.


🙏 Lạy Chúa, qua 2 câu chuyện được chữa lành trên đây, con nhận thấy:

-1. Trọn niềm tin và phó thác vào Thiên Chúa như người đàn bà xuất huyết. Niềm tin đó mãnh liệt có thể tương thông giữa Thiên Chúa và con người để thần lực của Chúa có thể thông ban nhưng không cho chúng con.

-2.️ Trọn niềm tin như ông Giairô để được Đức Chúa Giêsu trấn an và chạnh lòng chữa con gái 12 tuổi được sống lại khỏe mạnh. Sự sống lại mới chính là cùng đích cho những ai TIN vào Thiên Chúa.

Qua hai trường hợp trên chúng con thấy rõ: Chúng con có thể trực tiếp đón nhận thần lực của Chúa như bà bị xuất huyết hoặc như ông Giairô thông ban lòng thương xót của Chúa cho người thân của mình để chúng con được chữa lành và được sống lại muôn đời.

👉 Ngày nay, chúng con có phúc hơn bà băng huyết và gia đình ông Giairô rất nhiều và rất nhiều... chúng con không những được gặp Chúa trong các giờ chầu, được chạm vào Chúa lên khi rước lễ, mà còn được Chúa ngự vào lòng chúng con bất cứ lúc nào.

-❓ Phải chăng vì Chúa quá yêu thương ban dư đầy hồng ân cho chúng con nhưng không, nên chúng con xem thường? Không còn quan tâm đến cầu nguyện nói chuyện với Chúa? Không còn để thời giờ đi viếng và chầu Chúa nữa? Không còn dự Thánh Lễ Misa để cùng Chúa dâng mình hiến tế lên Đức Chúa Cha vì tội lỗi chúng con? Không còn muốn rước Chúa vào lòng vì những đam mê trần thế xác thịt?

🙏 Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thánh hóa chúng con tin và đưa chúng con về thuộc trọn về Chúa:

--✔️ Để chúng con biết yêu mến Chúa hết lòng!
--✔️ Để chúng con sống yêu thương và thuận thảo với nhau.
--✔️ Để chúng con quan tâm chia sẻ đến những người bất hạnh khốn cùng.
--✔️ Để chúng con cùng với Giáo Hội hăng say trong mọi chương trình truyền giáo. 
--✔️ Để chúng con hiệp nhất trong gia đình, thân tộc, Cộng Đoàn, Giáo Xứ, Giáo Phận, và Giáo Hội như Ba Ngôi Thiên Chúa.

🙏 Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin giúp chúng con hết lòng TIN CẬY MẾN Thiên Chúa, hết lòng chạy đến Chúa qua Tin Mừng, qua các giờ chầu, và qua Thánh Lễ Misa mỗi ngày. Amen.

con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2995533993811111


=================================== 

BỊ ÁM BỞI ĐẠI THẬP DỤC VÀ ĐẠI THẬP TẬT

T2_TN4 / PHÚC ÂM: Mc 5, 1-20
"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
📖 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi". Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này". Và Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm". Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

📖 Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: "Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo". Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. 

📖 Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: "Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con". Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

...........
✠ SUY NIỆM

🙏 Lạy Cha, suy niệm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô hôm nay, con thấy rỏ thần dữ đang tìm cách tác động quấy rối ám hại con người. Qua biến cố của người bị ám và thái độ của dân làng giúp con nhận biết rằng:

A. Con có thể nhận ra những hiện tượng quỷ ám trong tâm hồn.
B. Hiểu được việc cần làm khi biết mình bị quỷ ám.
C. Biết việc phải làm sau khi được chữa lành.

...........
A. Con có thể nhận ra những hiện tượng quỷ ám trong tâm hồn: 

--✔️ Người bị ám thường muốn sống trong bóng tối sự chết (Mồ mã tội lỗi),.. người đam mê ĐẠI THẬP DỤC:  Tài dục, danh dục, thị dục, sắc dục, dâm dục, hương dục, vị dục, thực dục, ngôn dục, thính dục.
--✔️ Sống vô kỷ vô cương, phá bỏ luật Chúa và phạm luật đời,.. người có ĐẠI THẬP TẬT:  Độc tài, cố chấp, ngang ngược, quậy phá, độc ngôn, kêu mạng, vênh vang, hống hách, nóng giận, làm biếng.
--✔️ Và vì ĐẠI THẬP DỤC và ĐẠI THẬP TẬT, con người dễ từ chối Thiên Chúa để rồi mở cửa hồn mình cho cả ĐOÀN CƠ BINH QUỶ ám hại.

🙏 Vì vậy, con xin Chúa giúp con loại bỏ những thứ MA ÁM của TÍNH DỤC và TẬT XẤU trong tâm hồn con. Con cám ơn Chúa.

👉 Và hôm nay, không chỉ có người bị ám trong câu chuyện mà cả làng đang bị ám vì họ xin Đức Chúa Giêsu rời khỏi họ. (Mc 5,17)
.
...........
B. Hiểu được việc cần làm khi biết mình bị quỷ ám:

--✔️ Món quà tốt nhất Thiên Chúa ban cho con người là nhận thức (nhận ra tiếng Chúa trong tâm hồn), là lương tâm để chúng ta có thể nhận ra đúng sai trong cuộc đời.
--✔️ Lúc lương tâm bất an bởi những tác động của thần dữ, thì Thần Lành cũng ra sức hối thúc và giúp ta quây về với Thiên Chúa.

👉 Khi Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người... đó là sự hối thúc và trợ lực của Thần Lành cho người bị ám.

Trong đời sống hằng ngày, con cũng được Thần Lành (Thiên Thần và các Thánh) giúp con cải tội gia thêm tu đức:

--✔️ Khiêm nhượng, chớ kiêu ngạo
--✔️ Rộng rãi, chớ hà tiện
--✔️ Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
--✔️ Hay nhịn, Chớ hờn giận
--✔️ Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
--✔️ Yêu người, chớ ghen ghét
--✔️ Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng
.
...........
C. Biết việc phải làm sau khi được chữa lành:

Sau khi người bị ám được chữa lành, anh ta muốn thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu mà đi theo Người... và Người đã trao cho ông một trách vụ làm chứng về Người là:  "Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đả thương con". Đó là những việc nên làm sau khi được chữa lành là LÀM CHỨNG CHO THIÊN CHÚA.
.
...........
🙏 Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời con, Chúa đã dõi bước theo và đưa con về để chữa lành quá nhiều lần rồi, nhưng việc  LÀM CHỨNG CHO THIÊN CHÚA trước mặt người thân quyến và trước mặt người đời thì con còn yếu quá Chúa ơi... xin Chúa Thánh Thần hãy đến với con, ở lại trong con, thánh hóa tâm hồn con yêu mến Chúa, giúp sức cho con làm những việc lành, mở miệng lưỡi con loan truyền TIN MỪNG đến tận cùng trái đất.

🙏 Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin hộ giúp thần lực cho chúng con có hành động dứt khoát và quyết tâm chừa bỏ đại thập dục và đại thập bệnh để con xứng đáng sống làm con Chúa. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường 
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2994373660593811


=================================== 

HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI

T4_TN3 / PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
-- Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Vào thời điểm này, Chúa Giêsu đã lập nhóm 12 tại Galilêa, dân chúng đi theo Chúa mỗi ngày đông hơn, người biệt phái kinh sư luật sĩ càng xung khắc với Chúa Giêsu thì Người càng mạc khải cho dân chúng và các môn đệ của Người về Nước Thiên Chúa.

Chúng ta là những mảnh đời thuộc về Nước Thiên Chúa, là những mảnh đất của hạt giống Nước Trời, vì thế Lời Chúa sẽ đâm chồi đơm bông kết hạt cho đến mùa.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta rất rõ về Nước Thiên Chúa và hạt giống Nước Trời:
-- Nước Thiên Chúa có đầy đủ mọi phương tiện cho đời sống phát triển viên mãn của chúng ta.
-- Hạt giống Nước Trời làm nơi an cư lạc nghiệp cho mọi người núp bóng. Hạt giống đó không chai cứng trơ trọi, nhưng được hấp thụ âm dương đất trời, bỏ mình rữa ra để nẩy mầm đâm rễ lớn lên sum suê đơm bông sanh hạt. 

Chúa Giêsu là mẫu gương sống động thuộc về Nước Thiên Chúa, Người là Hạt Giống Nước Trời đời đời truyền lại cho chúng ta. Người đã dám hy sinh mạng sống Mình và rữa ra cho chúng ta:
-- "AI ĂN THỊT TA và UỐNG MÁU TA SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI" (Gn 6,54).
-- Người là "CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XOÁ BỎ TỘI TRẦN GIAN" (Gn 4,29).

Quả thật, Đức Chúa Giêsu là nhân chứng sống động của Nước Trời, Người đã làm gương cuộc sống đó cho chúng ta. Người không sống vì Mình, nhưng Người sống cho chúng ta và cho nhân loại. Hạt giống Nước Trời là thế đấy.

Bạn và tôi thì thế nào?
-- Chúng ta có rữa mình ra nhưng không cho anh chị em mình không? 
-- Chúng ta có rữa mình ra nhưng không cho vợ (chồng) và con cái mình không?
-- Chúng ta có rữa mình ra nhưng không cho cha mẹ và thân tộc mình không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã và đang rữa mình ra cho chúng con được sống, xin Người thắp lên trong tim chúng con ngọn lửa tình và giúp chúng con biết hy sinh rữa mình ra cho mọi người chung quanh để Nước Thiên Chúa được thể hiện ở dưới đất này cũng như ở trên Trời vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria và các Thánh, xin cầu bàu cho chúng con. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2988561917841652


=================================== 

HẠT GIỐNG CỦA CHÚA

https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2984393101591867
T4_TN3 / PHÚC ÂM: Mc 4, 13-20
"Người gieo hạt đi gieo hạt giống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Người nói với các ông: "Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm".
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Đây là lần đầu tiên (và cũng là lần duy nhất Chúa Giêsu giải thích rất rõ ràng về dụ ngôn người gieo giống)

-- Hạt rơi xuống vệ đường,
-- Hạt rơi trên sỏi đá,
-- Hạt rơi nhầm bụi gai,
-- Hạt lại rơi vào đất tốt (Sinh hoa kết quả).

Vậy tất cả chúng ta là người Kitô Hữu, người nhận phép rửa trong Chúa Thánh Thần, người được làm con Thiên Chúa thì chắc chắn Lời Chúa sẽ sinh hoa trong lòng chúng ta: Hạt được 30, 60, 100,..

Nhưng nhìn lại, suy xét kỷ, hầu hết chúng ta không sinh được bông hạt vì quá nhiều thứ ồn ào chung quanh, quá nhiều cám dỗ danh lợi chức quyền, quá nhiều tự tôn cao ngạo, quá nhiều dục vọng bản thân,.. những thứ này làm ô nhiễm chiếc áo trắng và che chắn ngọn đèn sáng Chúa Kitô mà chúng ta đã nhận lảnh trong ngày rửa tội.

Tự tôn, cao ngạo, danh lợi, chức quyền là những thứ che chắn dầy đặt như vệ đường làm cho Lời Chúa không thể nào thấm vào lòng ta. Nghe vô tai tai này chạy ra tai kia.

Những đam mê như: Cờ bạc, rượu chè, hút xách, đàn hạt, dâm dục, mê ăn uống, phim ảnh,.. là những sỏi đá hay ngăn cản chúng ta trở về bám vào Thiên Chúa. Chúng ta có lòng nhận Lời Chúa, nhưng không có sức đem Lời Chúa ra thực hành.

Những tin tức chính trị cà, tôn giáo dỏm, mạc khải ma, dư luận ồn ào lôi cuốn chúng ta vào mê hồn trận làm cho đầu óc tối ngày lẫn quẫn trong phe phái chính trị tôn giáo chức quyền.

Lạy Chúa, xin Chúa loại bỏ những đam mê tiền tài danh vọng chức quyền tật xấu trong tâm hồn chúng con, và thay vào đó bằng hạt giống nguyện cầu kết hiệp mật thiết với Chúa. Kết hiệp với Chúa qua Kinh Thánh và Thánh Lễ Misa, và nhất là kết hiệp mật thiết với Chúa qua các việc lành và lòng mến chân thành để thi hành Thánh Ý Chúa ở dưới đất này cũng như ở trên Trời vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2984393101591867


=================================== 

BỊ ÁP LỰC

T2_TN3 / PHÚC ÂM: Mc 3, 31-35
"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".     
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Trong chương 3, Thánh Marcô cho chúng ta thấy những áp lực chống đối Chúa Giêsu từ phía Pharisiêu, kinh sư, luật sĩ, và đế quốc La Mã. Họ không những vực dây sách động quần chúng mà còn áp lực đến những người thân của Chúa Giêsu (Mc 3,20-21).

Những ai đang sống và đã sống trong chế độ quân quyền độc đảng thì thấy rõ rằng: Gia đình và người thân của đương sự là phương tiện đàn áp hữu hiệu nhất cho chết độ độc tài. 


=================================== 

NGÀY SABBAT

T3_TN2 / PHÚC ÂM: Mc 2,23-28

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".        
👆 Đó là lời Chúa.

...........
✠ SUY NIỆM

Thời điểm: Người biệt phái đang có những xung đột với Chúa Giêsu.
Bối cảnh: Các môn đệ Chúa bứt lúa ăn trong ngày Sabbat.

Thánh Marcô trình thuật đoạn Tin Mừng trên đây ở phần Chúa Giêsu đang thực hiện sứ vụ của Người tại miền Galilêa. Lúc này, người biệt phái nơi nầy mất nhiều thế lực và quyền lợi bán buôn nơi các hội đường vì có qua nhiều người đi theo Chúa Giêsu nghe giảng dạy và muốn được chữa lành hồn xác.

Hôm qua chúng ta đã thấy người biệt phái và các môn đệ nữa vời của Gioan Baotixita phản thầy chống lại Chúa Giêsu về việc ăn chay, thì hôm nay họ lại rình rập nhất cử nhất động của môn đệ Chúa vào ngày Sabbat. Một lần nữa, họ quy chụp các môn đệ làm đều không được phép là bứt lúa ăn.

Thì cũng một lần nữa, Đức Chúa Giêsu bênh vực cho các môn đệ của Người. Chúng ta thấy rõ ràng: Chúa Giêsu đang kiện toàn lề luật để nhờ luật lệ đó mà thánh hóa bản thân... "NGÀY SABBAT LÀM RA VÌ LOÀI NGƯỜI", ngày đó phải làm tất cả những gì đẹp lòng Đức Chúa. Thậm chí như Thánh Vua Đavít đã làm khi cứu đói các cận vệ của mình.

Chúa nói: "CON NGƯỜI LÀM CHỦ CẢ NGÀY SABBAT" để phụng thờ Chúa cho phải lẽ. Thế mà con có làm chủ được ngày ấy đâu... con thấy mình cũng lắm lúc vì tư lợi vì sĩ diện vì háo thắng, con cũng lắm kế soi mói, nhiều thói ác mưu, già mồm tà biện để quy chụp mọi tội lỗi lên đầu đối phương, đưa họ xuống hố rồi tố cáo họ đủ điều đủ cách để đạt được mục đích của mình mà không màng đến hậu quả xác hồn con. Con có khác gì môn đệ nữa vời của Chúa, có khác gì bọn giả hình Pharisiêu, có khác gì bọn Satan quỉ đỏ?

Ngày Sabbat của con có thực sự thuộc trọn về Chúa đâu? Overtime, rượu thịt, tiệc tùng, cờ bạc, trai gái, quán bar, phòng trà, và mọi thứ chi phối xác hồn con. Trong khi đó, có quá nhiều nhu cầu của Giáo Hội: Bất công đầy dẫy, nhiều kẻ không nhà không cơm không áo không chỗ nương thân, nhiều kẻ bệnh hoạn không có phương tiện thuốc men chữa trị, nhiều kẻ hấp hối ngửa tay vô vọng kêu cầu... có mấy lần con quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của họ?

Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho đứa con vô phúc này. Xin Chúa gởi Thánh Thần Chúa thánh hóa con trở nên người Kitô Hữu đích thực của Chúa, trở nên đứa "là" con Chúa, trở nên môn đệ tốt của Chúa, trở nên khí cụ nhiệt thành của Chúa, để con có thể đồng hành với Chúa trong chương trình cứu độ của Người.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là tấm gương đồng hành với Chúa rất tuyệt vời, xin Mẹ giúp con được nên giống Mẹ để đáp lời xin vâng:
-- Vâng, con muốn thuộc trọn về Chúa!
-- Vâng, con quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi!
-- Vâng, con trung thành với Chúa và Mẹ Maria tiến về Nước Trời. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2966986996665811


=================================== 

"CHÁNH TÔNG" LÀ GÔNG CÙM

T2/TN2 PHÚC ÂM: Mc 2, 18-22
"Tân lang còn ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
-- Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".
👆 Đó là lời Chúa.

Ðáp ca vấn tâm: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

✠ SUY NIỆM

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy chỉ có hai ông Gioan và Andrê môn đệ của Gioan Baoitxita đi theo Chúa, số còn lại đã bị bọn biệt phái dấy động tư tưởng "chánh tông" gây bè phái chống đối Chúa Giêsu bằng những thắc mắc vô duyên vô cớ.

Ăn chay hay không thì có liên can gì đến họ? Bọ biệt phái và các môn đồ vớ vẩn nữa mùa của Gioan Baoitxita kéo đến gây áp lực Chúa Giêsu về việc ăn chay nhầm mục đích gì? Không hiểu nổi.

Phải chăn người ăn chay là người có đạo và có đức? Chưa chắc...
-- Người có đạo thì làm gì có chuyện buộc tội người ta?
-- Người có đức thì làm gì có chuyên soi mói người khác?

Như vậy rõ ràng là họ đang có một mưu đồ gì khác. Ác mưu đó chính là muốn hạ uy tín của Chúa Giêsu. Hay nói cách khác là: muốn quy chụp Chúa Giêsu là giả sư... mà sư giả không ai khác hơn là chính họ. Đúng là biết bụng ta sưu ra bụng người.

Ngày nay, tư tưởng chánh tông độc tài độc trị độc tôn độc đảng độc ác không ích. Họ đang hủy diệt tự do của con người mà tự do đó chính là món quà thánh thiên của Thiên Chúa. Tự do đó đã bị Satan bài mưu cướp lấy từ con người, thì ngay nay Satan và bè lũ của chúng cũng đang hủy diệt tự do đó của chúng ta, làm cho loài người chúng ta luôn bị ràn buộc trong tội lỗi. Chính vì thế, Chúa Giêsu xuống thế làm người và trở nên "TÂN LANG" đang ở giữa chúng ta.
-- "TÂN LANG" đó chuyển tải TIN MỪNG đem lại tự do cho chúng ta.
-- "TÂN LANG" đó chính là CHIÊN THIÊN CHÚA đã hy hiến đền vì tội chúng ta.
-- "TÂN LANG" đó đã sống lại và Người tiếp tục hy hiến Mình và Máu của Người qua Thánh Lễ Misa từng giây phút để cứu chuộc loài người và ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa.

Và đây chính là thời điểm chúng ta cùng kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua Thánh Lễ Misa dâng mình lên Đức Chúa Cha qua các việc: Cầu nguyện, chay lòng, làm việc thiện, sống đầy lòng thương xót với tha nhân, ân cần thực thi thánh ý Chúa qua "quyền làm con" trong mọi hoàn cảnh, và lãnh hội mọi nhu cầu cần thiết của Giáo Hội.

Lạy Chúa, cái "chánh tông" là gông cùm của xã hội ngày nay, xin Chúa cho chúng con biết mở lòng đón nhận nhau trong tình huynh đệ mật thiết một nhà, để mọi người chúng con được hài hòa yêu thương chăm sóc cứu độ nhau như những đứa con hiếu thảo của Cha, như Chúa Giêsu, Người Anh Cả đã và đang hy sinh cứu độ chúng con vậy. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã và đang đồng công với Chúa Giêsu cứu độ loài người chúng con, xin cho chúng con cùng hiệp thông với Mẹ đồng công với Chúa Giêsu quan tâm đến những nhu cầu cần thiết xác hồn của anh chị em con vậy. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2965728420125002


=================================== 

Lễ Kính MẸ THIÊN CHÚA 2020

PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
-- Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
-- Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
-- Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.   
👆 Đó là lời Chúa.

Ðáp ca vấn tâm: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

✠ SUY NIỆM

Sau khi Satan xảo quyệt dùng con rắn thuyết phục Evà (mẹ chúng sinh) ăn trái "thiện ác", thì Thiên Chúa đã đặt mối thù giữa Satan và người đàn bà (Đức Maria - Mẹ loài người) từ thuở ấy:
"TA SẼ GÂY MỐI THÙ GIỮA MI VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ, GIỮA DÒNG GIỐNG MI VÀ DÒNG GIỐNG NGƯỜI ẤY; DÒNG GIỐNG ĐÓ SẼ ĐÁNH VÀO ĐẦU MI, VÀ MI SẼ CẮN VÀO GÓT NÓ" (St. 2,15). Bởi thế ngày nay, chúng ta thường thấy những ảnh tượng Đức Mẹ đạp đầu con rắn (Satan). Như vậy, Đức Maria đã có trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu.

Sự có mặt của Đức Maria trên cõi địa cầu không phải là chuyện ngẫu nhiên. Người đến do sự khẩn cầu thống thiết của đôi vợ chồng Gioan-Kim và Anna xuất thân từ dòng dõi Thánh Vua Đavít. Cặp vợ chồng giàu có này luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa: Rất hiền lành, khiêm nhường, hết lòng thờ lạy Thiên Chúa và giàu lòng thương xót với tha nhân, nhưng tiếc là hiếm muộn con, đến lúc tuổi già bị người đời coi thường khinh rẻ. Gioan-kim phải vào sa mạc ăn chay nguyện cầu 40 đêm ngày, Anna ở nhà ép xác hiệp thông với chồng cầu khẩn xin Đức Chúa cho có con để khỏi phải hổ ngươi với đời. Đức Chúa đã hiện ra và đáp lời họ nguyện. Từ đó, Maria đã được thọ thay trong gia đình thánh thiện này (CĐMM 9).

Thánh Ðamascênô ca tụng thánh Gioan-Kim và thánh Anna như sau: "Lạy thánh Gioan-kim và Anna, đôi bạn hạnh phúc, tất cả mọi tạo vật đều mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Ðấng Hóa Công một lễ vật cao trọng, đó chính là Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa”.

Maria đã được sinh ra trong một gia đình thánh thiện nhân đức vô song:
-- Vì thế sứ thần Gapriel đã chào bà: "MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG, ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ" (Lc 1,28). Không chỉ có Maria mừng vui, nhưng cả vũ trụ và toàn thể nhân loại vui mừng vì Đức Maria là nguồn mạch mọi ân sủng, là Đấng có Chúa ở cùng trước khi Ngôi Lời nhập thể.
-- Maria can đảm đáp nhận thánh ý Chúa: "VÂNG, TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA, XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI NHƯ LỜI SỨ THẦN TRUYỀN" (Lc 1,38). Tiếng VÂNG của Maria làm đẹp lòng Thiên Chúa, tiếng VÂNG của Mẹ đã cho Ngôi Lời nhập thể, tiếng VÂNG của mẹ làm cho cả triều thần Thiên Quốc vui mừng khoái lạc, tiếng VÂNG đã làm cho các thánh dưới Ngục Tổ Tông hoan hỉ ngợi khen Thiên Chúa, tiếng VÂNG làm cho quỉ thần kinh khiếp, tiếng VÂNG là nhịp cầu giao hòa giữa Trời và Đất, là mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, là đồng công cứu chuộc nhân loại, là cho con người trở nên con Thiên Chúa.
-- Ở tuổi 15, Mẹ đã có thể cất lời "Ngợi Khen" (Magnificat - Lc 1,46-55) Thiên Chúa siêu huyền vỏn vẹn 10 câu, như là linh đạo cho Con Chúa Giáng Trần và cũng là cho loài người chúng ta. Chỉ có Đức Maria, MẸ THIÊN CHÚA mới có đủ thần lực siêu việt siêu hình để cưu mang Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, chỉ có Đức Maria mới có đủ thần lực huấn dạy Con Thiên Chúa trong thân phận con người.

Qua lời truyền tin của sứ thần Gapriel đã trở nên hiện thực, thì quả là Đức Maria cưu mang và sinh ra Con Thiên Chúa trong chương trình Cứu Độ của Người. Vì thế địa vị của Đức Maria là MẸ THIÊN CHÚA cũng phải trỗi vượt trên hết loài người. Nếu có ai đó như phái Nestoriô cho rằng Đức Maria không thể là Mẹ Thiên Chúa vì nhân tính thì quả là sai lầm. Đức Mẹ không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu trong bản tính con người mà còn là Mẹ Thiên Chúa trong ngôi vị nữa vì Ngôi Lời nhập thể chính là Ngôi Hai Thiên Chúa (Công đồng Êphêsô 431).

Lạy Đức Mẹ Maria, ngay từ thuở đầu, Thiên Chúa đã đặt Mẹ là Mẹ loài người chúng con để giải thoát nhân loại khỏi mọi sự dữ, và trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa, Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa để đồng công cứu chuộc loài người và nâng chúng con lên làm con Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, trong tâm tình cảm tạ và tri ơn, chúng con vui mừng kính lễ Đức Mẹ là MẸ THIÊN CHÚA. Nhờ Mẹ mà chúng con khỏi mọi sự dữ, nhờ Mẹ mà chúng con được cứu độ, nhờ Mẹ mà chúng con được làm con Thiên Chúa. muôn vạn lần chúng con tạ ơn Mẹ Maria.

Xin Mẹ tiếp tục hộ phù và trợ giúp chúng con luôn sống thánh thiện như song thân của Mẹ là Thánh Gioan-Kim và Anna, để chúng con và con cái của chúng con sống xứng đáng là con của Mẹ và là con của Thiên Chúa, và nhất là chúng con biết cùng với Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô tuân theo thánh ý Chúa Cha trong chương trình Cứu Độ của Người. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2917682924929552


=================================== 

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

(Lawrence Nguyễn H Cường)

Lạy Chúa, hôm nay con sống ngày thứ ba của "TUẦN BÁT NHẬT" Giáng Sinh.
-- "TUẦN BÁT NHẬT" Giáng Sinh là gì và tuần bát nhật có ích gì cho con? xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí con nha... À, thì ra tuần bát nhật là những ngày lễ hội "KÉO DÀI", hay nói đúng hơn là những ngày "RẠO RỰC" của lễ hội.

-- Trong "TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH" Giáo hội trọng thể cử hành Thánh Lễ Misa với "Kinh Vinh Danh" rất vui tươi và phấn khởi: lời thờ lạy, lời chúc tụng, lời ngợi khen, lời cảm tạ Thiên Chúa cho Ngôi Hai xuống thế làm người. Đang lúc con phấn khởi rộn ràng kéo dài "LỄ HỘI", người người liên tục ngân nga những ca khúc "GIÁNG SINH" yêu thương thánh đức.

-- Theo truyền thống, những ngày lễ trọng trong "TUẦN BÁT NHẬT" Giáng Sinh là gì? Dạ thưa:
+1. Ngày 25 - Lễ GIÁNG SINH
+2. Ngày 26 - Lễ kính nhớ Thánh Stêphanô, vị Phó Tế Tử Đạo đầu tiên của Giáo Hội (Cv 7,1-60).
+3. Ngày 27 - Lễ kính nhớ Thánh Gioan Tông Đồ, vị Tông Đồ yêu thương Chúa Giêsu nhiều nhất.
+4. Ngày 28 - Lễ các Thánh Anh Hài, bị bách hại vì bối rối quyền lực của Hêrôđê.
+5. Ngày 29 - Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh theo luật Môsê (Lc 2,22-35)
+6. Ngày 30 - Lễ Thánh Gia Thất, từ Ai Cập Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trở về Nazarét sống ẩn (Mt 2,19-23).
+7. Ngày 31 - Lễ Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự sống, là ân sủng của mọi tạo vật trong vũ trụ (Ga 1,1-18)
+8. Và Ngày 1 tháng 1 - Giáo Hội trọng thể mừng Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Lễ Mẹ Thiên Chúa) để kết thúc TUẦN BÁT NHẬT Giáng Sinh.

-----------------------------------------------

1. Lễ GIÁNG SINH: Không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, chánh trị, bạn hoặc thù đều cùng nhau chung tay vui mừng Chúa giáng sinh,.. ngày lành thánh, ngày bình an, ngày thánh đức nhất trong năm của toàn thể thể nhân loại.

2. LỄ THÁNH STÊPHANÔ PHÓ TẾ: Người thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô, người được tràn đầy Chúa Thánh Thần, người nhìn thấy vinh hiển của Thiên Chúa trên trời, nên đã bị quy chụp là lộng ngôn phạm thượng tới Đức Chúa. Thánh Stêphanô bị ném đá cho tới chết... Ngài là hạt giống yêu thương rất tốt trong những ngày đầu của Giáo Hội, ngài là vị Anh Hùng Tử Đạo dũng cảm cho chân lý Chúa Kitô. Và trước khi chết, ngài lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con... Lạy Chúa, xin đừng nhớ tội của họ" (Tv 7,60). Một hạt giống sống đạo anh dũng cho con noi theo.

3. LỄ THÁNH SỬ GIOAN TÔNG ĐỒ có nhiều cái rất đặc biệt với Đức Giêsu Kitô để cho con noi gương sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa:
- Thánh Gioan trực tiếp được Chúa gọi và thu hút mạnh mẽ (Mt 4,21-22),
- Ngài là bạn, bạn thân, bạn tri kỷ chân thật và rất nhiệt thành với Chúa Giêsu (Gn 13,23),
- Ngài thông hiểu, chia sẻ và gánh vác mọi nỗi quan tâm lo lắng của Chúa Giêsu (Gn 19,26-27),
- Ngài rất yêu kính Đức Mẹ và là Tông Đồ duy nhất kề cận Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá (Gn 19,26-27),
- Ngài thật sự thuộc trọn về Thiên Chúa và nên một với Đức Giêsu Kitô (Gn 17,23).

4. LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI: Khi vua Hêrôđê không lợi dụng được Ba Vua (Nhà Thông Thái) cho biết "vua Do Thái mới sinh ra" ở đâu, thì ông lập tức ra lệnh giết các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống ở Bêlem và các vùng phụ cận. Để có được ngôi vua, ông đã giết anh; để lấy được chị dâu Hêrôđia, ông đã giết vợ. Một bạo chúa như Hêrôđê, vì lợi ích và quyền lực của mình, việc tồi tệ gì ông cũng dám làm. Các nhà thần học đoán rằng có khoảng 25 em đã bị giết để giải quyết những bối rối về quyền lực của Hêrôđê. Qua biến cố này, giúp con hiểu rằng: không nên lạm dụng sức mạnh và đam mê quyền lực để tàn ác với kẻ khác, những cái đó không thể đem lại bình an trong tâm hồn và được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

5. LỄ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH theo luật Môsê (Lc 2,22-35), và Giáo Hội cũng mừng kính vào ngày 2 tháng 2, tức là sau lễ Giáng Sinh 40 ngày.

6. LỄ THÁNH GIA THẤT: Khởi đầu là một gia đình (Adam, Eva), Giao Ước Noel hay Giao Ước Abraham cũng từ một gia đình. Nay trong hành trình Giao Ước Mới nơi Đức Giêsu Kitô cũng không ngoại lệ. Gia đình Thánh Gia là đơn vị thiết yếu quan trọng cho Giao Ước Mới, Giao Ước "PHÀM + THÁNH" đồng cư. Giao Ước nâng cấp con người lên bật thần thánh (Dưỡng Tữ của Thiên Chúa) qua Đức Giêsu Kitô. Vì thế gia đình "phải là" nền tảng vũng chắc trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa... Gia đình Thánh Gia là một mẫu gương sống động cho gia đình con.

7. Lễ Chúa Giêsu là ÁNH SÁNG, là SỰ SỐNG, là ÂN SỦNG của mọi tạo vật trong vũ trụ (Ga 1,1-18)

8. LỄ MẸ THIÊN CHÚA (1/1) kết thúc Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nhưng lại là một "sức bật" rất mạnh khởi đầu cho một Năm Mới _ "Mẹ". Từ khởi đầu, Evà bị khuyến dụ bất tuân thì Mẹ Maria lại vâng phục thật tuyệt hảo để huấn dạy Đức Giêsu Kitô vâng phục Đức Chúa Cha thật tron vẹn. Như vậy, người mẹ là "then chốt" giáo dục, là "cốt lõi" cho sự trọn lành, là "khí cụ" an toàn cho ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. Gia đình nào có người mẹ đạo đức, gia đình đó sản xuất thánh(s)... Bằng chứng là: Gia Đình Thánh Gia, gia đình Thánh Vêrônica, gia đình Thánh Fêlicita,... và gần đây nhất là gia đình Thánh Zélie Martin (Mẹ của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu). Dĩ nhiên người cha cũng rất quan trọng, vì cha là "tông góc" ngàn đời... Cho nên Thiên Chúa chọn dòng dõi Thánh Vương Đavít để hạ phàm... bởi thế, người cha cũng phải sống sao cho tốt để trở thành bờ vai nương tựa ấm áp cho vợ và là gương đức hy sinh nhân từ cho con cái noi theo... ví dụ: Thánh Louis Martin (Cha của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu).

Tóm lại, qua "TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH", Giáo Hội xây dựng một nền tảng căn bản rất vững chắc cho con người trở nên thánh, và trở nên con cái xứng đáng của Thiên Chúa.
- Sống đạo anh dũng như Thánh Stêphanô.
- Chuyên luyện thần lực kết hợp mật thiết với Thiên Chúa như Thánh Gioan Tông Đồ.
- Tuyệt đối không vì sĩ diện và lợi ích cá nhân mà nguy hại người thấp cổ bé miệng cô đơn yếu thế, nhất là tránh xa những hành vi nguy hại đến các trẻ em và thai nhi không có sức tự bảo vệ.
- "Cha" phải là một điểm tựa tốt và là "gương sáng" cho gia đình như Thánh Giuse.
- "Mẹ" phải là nhà sản xuất "thánh", vì thế "Mẹ" phải hiền hòa thánh đức và khiêm nhu như Đức Mẹ.

Lạy Chúa, để cảm tạ tình Chúa yêu con, xin Chúa cho Thiên Thần và các Thánh giúp và nhắc nhở con sống gương nhiệt thành, hăng say, và anh dũng loan báo Tin Mừng... xin Chúa Thánh Thần gia tăng lòng yêu mến Chúa nơi con để con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa ở mọi nơi và trong mọi biến cố của cuộc đời... xin giúp con biết sống lành và sống tốt để xứng với danh phận người Kitô Hữu mà chính Đức Chúa Giêsu đóng ấn cho con trong chương trình cứu độ của Ngài... và xin cho con mãi mãi thuộc về Chúa, sống với Chúa, sống cho Chúa, và sống vì Chúa mà thôi. Amen.

Con, Lawrence Nguyễn H Cường
https://www.facebook.com/cuong.3.nguyen/posts/2911509998880178
Comments