Writing - Viết


 

“What is written without effort is in general read without pleasure.” 

(Samuel Johnson)

Home

Translation

Course notes

Others

References

Connections

Discussion

Entertainment

Thanks

Manual

1. Những vấn đề chung - Introduction to Writing: qui trình viết, các bước chuẩn bị, xây dựng dàn ý, những băn khoăn thường gặp... - the writing process, developing an essay outline, preparations, common problems...

 

2. Cho mục đích học thuật - Academic Writing: Xử lí các vấn đề về câu chủ đề, dàn ý, các loại câu, các phương tiện chuyển kết (Dealing with problems of thesis sentences, sentence types, transitional devices); viết essay (essay writing), làm bài kiểm tra (assignments); báo cáo kết quả nghiên cứu (research papers)…

 

3. Cho mục đích công việc - Professional Writing: Đơn trình bày (cover letters); lý lịch (resumes); trình bày về bản thân (personal statements); memos; các loại thư tín thương mại phổ thông (common business correspondence): thư cáo lỗi, thư nhắc nợ, viết đề án…

 

4. Tư liệu - Writing Resources: Giới thiệu những nguồn tham khảo thêm.