About Us - Người biên tập

"Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn..."

(I'm being inquisitive, for I 'm seeking to learn more about you,

for whom my love will thereby be more passionate.)

- Trịnh Công Sơn -

EDUCATION - HỌC VẤN:

 • 2008-onwards: PhD student, Macquarie University, Sydney, Australia (looking at EFL textbooks currently in official use at high schools in Vietnam)
 • 2006: Educational leadership seminar in Hong Kong
 • 2006: Educational leadership apprenticeship, Macquarie University, Sydney, Australia
 • 2005: Educational leadership seminar in Manila, Philippines
 • 2004: Educational leadership apprenticeship, Valparaiso University, Indiana, USA
 • 1997-1999: MA, Hanoi Foreign Studies University, Vietnam
 • 1991-1995: BA, University of Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 1979-1991: primary & secondary education, Le Van Tam School & Phan Boi Chau School respectively, Tam Ky, Quang Nam, Vietnam

WORK EXPERIENCE - KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 

 • 1995-2008: Faculty of English Linguistics & Literature, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City; ELT Dept. Chair
 • 1997-now: Education Publishing House, Book writer
 • 2003-now: Tre Publishing House, Translator
 • 2002-now: Ho Chi Minh City National University, Publishing House, Book writer & translator
 • 2000-now: Interpreter (freelance)
 • 1995-1997: Saigon Times Weekly and Saigon Times Daily, Translator

 PUBLICATIONS - SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:

(The asterisked ones are under the penname Song Phúc.)

 1. As an author:

-          *Tiếng Anh 12 Nâng cao  (English 12 – Advanced Program, official edition, the third and last book of the English textbook series for high school students, used nationwide for the new curricula from 2008 onwards), Education Publishing House, 2008.

-          *Tiếng Anh 11 Nâng cao  (English 11 – Advanced Program, official edition, the second book of the English textbook series for high school students, used nationwide for the new curricula from 2007 onwards), Education Publishing House, 2007.

-          *Tiếng Anh 10 Nâng cao (English 10 – Advanced Program, official edition, the first book of the English textbook series for high school students, used nationwide for the new curricula from 2006 onwards), Education Publishing House, 2006.

-          Bí quyết giải bài tập ngữ âm tiếng Anh (How to Do English Phonetics Exercises), Education Publishing House, 2007.

-          *80 bài tập giới từ tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở (Eighty English Preposition Practice Tests for Junior High School Students), Education Publishing House, 2007.

-          *30 bài luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh dành cho học sinh trung học phổ thông và thí sinh thi cao đẳng đại học, tập 1 & 2 (Thirty Multiple-choice English Tests for High School Graduation & University Entrance Tests, Books 1 & 2), Education Publishing House, 2003, 2004, 2005, 2006, & 2007.

-          Bí quyết làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu trong tiếng Anh (How to Do English Sentence Transformation Exercises), Education Publishing House, 2004 & 2007.

-          Extensive Reading Activities for Teaching Language (as a contributor), Cambridge University Press, 2004.

-          *Ngữ pháp tiếng Anh thực hành – A Practical English Grammar (official course book for English majors at Department of English Linguistics & Literature, University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City), Ho Chi Minh City National University Publishing House, 2004.

-          *Thực hành tiếng Anh 8 (English 8 Practice Book), Education Publishing House, 2004.

-          *Thực hành tiếng Anh 7 (English 7 Practice Book), Education Publishing House, 2004.

-          *Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng Anh lớp 6 (English 6 Practice Book – Fundamental & Advanced Exercises), Education Publishing House, 2002.

-          Câu bị động trong tiếng Anh (English Passive Constructions), Education Publishing House, 2002.

-          *Lời nói gián tiếp trong tiếng Anh (The Reported Speech), Education Publishing House, 2002.

-          *Giới từ trong tiếng Anh (English Prepositions), Education Publishing House, 2002.

-          Tiếng Anh chuyên ngành giáo dục học – English for Education Majors (official English course books for Majors in Educational Studies), Ho Chi Minh City National University Publishing House, 2002.

-          Vui học từ vựng tiếng Anh (Have Fun with Vocabulary, Books 1 & 2), Education Publishing House, 2001, 2000.

-          *Ngữ pháp tiếng Anh - Câu điều kiện và thể giả định (English Grammar - Conditional Sentences & the Subjunctive Mood), Education Publishing House, 1999.

-          *Sử dụng từ trong tiếng Anh (Vocabulary in Use), Education Publishing House, 1999.

-          *Cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh (Basic English Sentence Patterns), Education Publishing House, 1999.

-          *Bí quyết luyện viết tiếng Anh (English Writing Practice), Education Publishing House, 1998.

-          *Bí quyết học từ vựng tiếng Anh (Learning English Vocabulary), Education Publishing House, 1998.

-          Các dạng bài tập thường gặp trong "English 6" và "English 7” (Common Exercises in “English 6” & “English 7”), Education Publishing House, 1998.


 1. As a translator:

-          *30 phút mỗi ngày để luyện kĩ năng viết câu tiếng Anh (translation from Better Sentence Writing in 30 Minutes a Day by Dianna Campbell), Tre Publishing House, 2007.

-          Nguyên lý 80/20 (translation from The 80/20 Principle – the Secret of Achieving More with Less by Richard Koch), Tre Publishing House, 2007.

-          CEO ở Trung Quốc – Tiếng nói từ kinh nghiệm thực tiễn của 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế (translation from China CEO – Voices of Experience, 20 International Business Leaders by J. A. Fernandez & L. Underwood), Tre Publishing House, 2007.

-          Khám phá EQ của bạn (translation from Test Your EQ – Find out How Emotionally Intelligent You Really Are by M. Davis), Tre Publishing House, 2007.

-          Trực chỉ vào tương lai (translation from Full Steam Ahead! by K. Blanchard & J. Stoner), Tre Publishing House, 2006.

-          Những bước quyết định đột phá trong quản trị (translation from The 75 Greatest Management Decisions Ever Made… and Some of the Worst by Stuart Crainer), Tre Publishing House, 2005.

-          Địa lí nhân sinh (translation from A Geography of Human Life by Tsunesaburo Makiguchi), Ho Chi Minh City National University Publishing House, 2004.

-          Xây dựng và chăm chút đời sống tình cảm của con trẻ (translation from Raising an Emotionally Intelligent Child by J. Gottman & J. Declaire), Tre Publishing House, 2004.

CONTACT DETAILS - THƯ ĐI TIN LẠI:

Quảng cáo:

Nhận:

-          biên dịch & phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh (providing English-Vietnamese translation and interpreting services)

-          hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS và NVivo (coaching SPSS and NVivo application use)

-          hướng dẫn du lịch TP. Sydney, nói tiếng Anh, tiếng Việt  (providing English/Vietnamese speaking tour guide services around metropolitan Sydney and cities nearby)

Xin liên lạc (Please contact): Tho Le, Mob. +61-432-174-487; Email: lnmtho@yahoo.com