Connections - Gạch nối

 

“The hardest thing in life is to know which bridge to cross and which to burn.

(David Russell)

last updated December 18, 2006

A. Internet accessible:

 

EnglishClub.comThere are two areas for ESL teachers - có hai mục dành cho giáo viên dạy tiếng Anh: ESL Teachers Lounge; ESL World.

 

Oxford University Language Centre - English Weblinks. Một tập hợp của Trung tâm Ngôn ngữ Đại học Oxford bao gồm các links đến các websites học và dạy tiếng Anh, với các mục: đường dẫn hữu ích (Useful lists of links); tư liệu ngôn ngữ (Language resources); từ điển và sách tham khảo (Dictionaries and Reference), cũng như các mục về các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết...

 

ESL Websites - Giới thiệu những website ESL. Nguồn tư liệu cực kì phong phú về những đề tài liên quan đến ESL của NCELTR - Trung tâm Đào tạo tiếng Anh NCELTR của Đại học Macquarie, Sydney, Úc.

 

Oxford University Language Center. Tập hợp vô cùng phong phú những đường dẫn đến nhiều nguồn tư liệu: danh sách những links hữu ích (Useful lists of links); Language resources; Dictionaries and Reference; Grammar; Listening; Pronunciation and Accent; Reading; Speaking; Writing

 

Dave's ESL Cafe. Với các nguồn tư liệu đa dạng dành cho giáo (Stuff for Teachers), học viên (Stuff for Students), cho mọi người (Stuff for Everyone).

 

Electronic journals. Nếu không phải là thành viên của Macquarie University, bạn chỉ dùng được những đường link có đánh dấu sao.

 

Language Resources on the Internet. Chỉ cần click vào General Resources chẳng hạn, là các bạn sẽ có rất nhiều links tiếp theo.

 

Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) - Insitute of International Education

 

English Language Programs – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Internet TESOL Journal for ESL/EFL Teachers: Nguyệt san dành cho giáo viên tiếng Anh, với các tiểu mục thú vị: Bàn về giảng dạy tiếng Anh (Articles); Kĩ thuật giảng dạy (Techniques); Trò chơi (Games); Các đường dẫn đến các nguồn tư liệu khác (Links); Các hoạt động dành cho học viên (Activities for ESL/EFL Students)...

 

A Guide to Learning English - Hướng dẫn học tiếng Anh: Trình bày phương pháp học tiếng Anh cũng như bài tập thực hành các kĩ năng và mảng kiến thức về từ vựng và ngữ pháp. Có góc dành cho học viên (Learners), giáo viên (Teachers), phụ huynh (Parents).

 

Tạp chí Giảng dạy tiếng Anh của Đại học Berkeley. Có nhiều bài viết thú vị về những vấn đề "thường nhật" trong lĩnh vực TESOL.

 

Tư liệu dành cho giáo viên dạy tiếng Anh - ESL Teacher Resources với rất nhiều thông tin tư liệu liên quan đến việc dạy tiếng Anh, các tổ chức và diễn đàn TESOL, cơ hội học bổng...

 

E-Books for Teachers: Chủ yếu là sách về giáo học pháp, có thể tải xuống được, dạng .pdf.

 

Net Library

 

Collection of Banking and Stock Exchange Web Sites: Tập hợp những Web Sites của ngành ngân hàng và chứng khoán. Các bạn có thể vào đây để tìm những thuật ngữ của ngành, nhất là những từ đặc thù của Việt Nam, bằng cách đọc đối so sánh, đặc biệt là ở những Web Site có phiên bản tiếng Anh (English Edition).  

ESL_Home by Vance Stevens*NEW

 

Các loại test thông thường:

 

B. Các diễn đàn & câu lạc bộ - Forums & Clubs

C. Physical visits: Đối với nhiều bạn, đến tận nơi, tận tay cầm cuốn sách đọc vẫn thích hơn, nên chúng tôi xin giới thiệu những địa chỉ dưới đây:

 

1. Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM - là nơi có hai thư viện rất phong phú các đầu sách dạy và học tiếng Anh:

 

2.  Hội đồng Anh tại Tp.HCM - British Council in Ho Chi Minh City: 25 Le Duan, District 1, HCMC, T < namespace="" prefix="SKYPE" xml="true">              +84 (0)8 823 2862       , F               +84 (0)8 823 2861       , bchcmc@britishcouncil.org.vn.

 

3. Trung tâm Tư liệu Thông tin - Lãnh sự Hoa Kì tại TP.HCMInformation Resource Center, U.S. Consulate General, 65 le Loi, 9 Fl., Saigon Centre Building, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, Tel:               (84-8) 821-6400       , Fax: (84-8) 821-6405, uscongenhcmc@state.gov.