Introducció

La llum com a rastre és una unitat didàctica que pretén dur a 
terme una pràctica interdiciplinar des de l'àrea de Visual i Plàstica 
a l'ESO. Incorpora la producció artística com un mecanisme de recerca, 
d'incorporació de nous llenguatges i noves tècniques capaç d'integrar 
la fotografia, el dibuix i la dansa sota un mateix camp de pensament.

/síntesi/

A partir de material coreogràfic (escriptura de moviment en l'espai) realitzarem una seqüència fotogràfica a partir de llargues exposicions. Només contarem amb la il·luminació de petites llanternes i leds adherits al cos, amb la qual cosa registrarem el moviment com a línies de llum en l’espai.

La unitat didàctica passarà per la visualització de diferents referents del món de la performance i les arts del moviment, com Trisha Brown, Tony Orrico, Jerôme Bel, etc. L’aprenentatge de conceptes fotogràfics bàsics, com el control de diafragma i velocitat d’exposició, formats d’arxiu digital i gestió d’imatge. La consciència corporal i les tècniques d’expressió a partir del cos.

El resultat final serà una seqüència fotogràfica (5-9 imatges per grup) amb la idea de narrativa emmarcada en la història d’un desig (com en la referència del videoclip de Manel i amb el suport de l'exposició "Què desitjar" - CaixaForum) i publicada digitalment a issuu.

A nivell individual es farà un quadern de camp o portafoli que recollirà el procés de treball: continguts treballats, les reflexions personals, un glossari, etc. La formalització serà física (imprès o escrit en format quadern).

Tota la unitat didàctica, objectius, competències, continguts, etc. està sintetitzada en la següent presentació:

Síntesi d'ideesEl següent espai està dedicat ha facilitar els recursos i materials complementaris per al desenvolupament de la unitat didàctica dissenyada per Míriam Grau i duta a la pràctica durant el pràcticum del Màster de formació del professorat de la UB. 

Es desenvoluparà amb els alumnes de 3r d'ESO de l'IES Narcís Monturiol (BCN), sota la tutorització de David Larrad