Inici‎ > ‎

AVÍS LEGAL

Informació general del lloc web de LLORET ESPORTIU FS i dels seus continguts

LLORET ESPORTIU FS amb Cif G55042923 és el titular d'aquesta web, i té el seu domicili a l'Av. Rieral nº 44 17310 de Lloret de Mar , Girona.

La finalitat del lloc web de LLORET ESPORTIU FS consisteix a fer més proper a la ciutadania la informació relativa a l'esport del futbol sala i al nostre club i a fomentar l'accés de les entitats que formen part del mateix.
Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. LLORET ESPORTIU FS es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entren en vigor des de la publicació i s’apliquen a tots els usuaris del portal des d’aquesta data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, si és el cas, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap mena d’oferta vinculant. LLORET ESPORTIU FS es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també d’impedir-hi o restringir-hi l’accés d’una manera temporal o permanent.
Política de privacitat i protecció de dades

LLORET ESPORTIU FS compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

LLORET ESPORTIU FS ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura del que sigui possible, i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Algunes de les pàgines del portal de LLORET ESPORTIU FS tenen cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, com també altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Llegeixi atentament les condicions d¡ús de cada web visitada.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, l’usuari es pot descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de la propietat intel•lectual o industrial . En especial, no els pot alterar, modificar ni suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat .

Queda prohibit, tret dels casos en què expressament ho autoritzi LLORET ESPORTIU FS, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del seu lloc web o diferents de la pàgina principal del portal.
Responsabilitats

LLORET ESPORTIU FS no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació que contenen les pàgines del seu lloc web, que es poden veure impedits, dificultats o ininterromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

LLORET ESPORTIU FS no és responsable de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de LLORET ESPORTIU FS.

LLORET ESPORTIU FS i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del lloc web per terceres persones o entitats, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d’aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d’aquest portal.

Ni LLORET ESPORTIU FS ni els proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de LLORET ESPORTIU FS; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.
https://sites.google.com/site/lloretesfs/home/avis-legal#top