Inici

Aquesta és una eina en línia per avaluar llocs web de biblioteca pública i escolar per adolescents.

Tot i així, la gran majoria d'indicadors (especialment els apartats Arquitectura, Disseny i usabilitatAccesibilitat i Posicionament web) serveixen per avaluar també llocs web per adolescents d'altres temàtiques.

  • S’han determinat una sèrie de paràmetres i indicadors per a poder explicar de manera organitzada les bones pràctiques a l'hora de dissenyar un web per a adolescents. Per una banda els paràmetres, que ens aportaran dades sobre què volem explicar, i al nivell següent els indicadors, que ens aportaran el comAquest sistema està basat en sistemes d’avaluació elaborats per experts en la matèria (Codina, Hassan, Martin, J. Márquez).
  • Es compon de preguntes seguides d’una explicació, que posa de relleu per què és important aquell indicador i com ha de ser el disseny en conseqüència. El tipus d’indicador és atòmic, el preferit pels experts perquè disminueix la subjectivitat de les respostes (Codina; Pedraza, Díaz Noci; Rodríguez-Martínez; Pérez-Montoro; Cavaller-Reyes, 2014); es pot contestar amb un SÍ o un NO, encara que es recomana la lectura de l’explicació en cas de no estar familiaritzat amb la matèria. També s’han inclòs alguns exemples gràfics, per explicar l’indicador.
Podeu contestar als indicadors al full Excel adjuntat al peu d'aquesta plana (Full avaluació web adolescents.xlsx).

  • L’explicació dels ítems s’ha elaborat a partir de diverses fonts:

• Conclusions elaborades per experts com Codina, Hassan, Martin i J. Márquez, en diversos articles i estudis sobre usabilitat i arquitectura web en general.
• Recomanacions de Marieke McCloskey, Hoa Loranger i Jakob Nielsen en el seu estudi Teenagers (Ages 13-17) on the Web (2nd. ed., 2013), on s’analitzen els resultats d’estudis d’usabilitat realitzats en aquest col·lectiu.
• Conclusions i experiència pròpia, a partir del treball realitzat amb adolescents a les biblioteques públiques i escolars i de l’experiència com a dissenyadora gràfica.



Autora: Júlia Baena Argudo