Principal


Corren temps de canvi en el món educatiu, com en tota la societat.
Cal que entre tots repensem com ha de ser l'educació per a poder
donar resposta als reptes nous que afrontem i en especial, hauran d'afrontar els nostres alumnes.

3 preguntes bàsiques relacionades amb l'ensenyament i l'aprenentatge:

Què necessita aprendre l'alumnat?
Continguts i Currículum

Per a què necessita l'alumnat aprendre-ho?
Competències clau per a l'aprenentatge de per vida.
Tasques significatives connectades amb la realitat

Com ho poden aprendre millor?
Metodologia, Avaluació i Tecnologia.


Tot i haver-hi molts factors que hi influeixen, comencem
per la unitat més petita : L'AULA.
CAP CANVI ES POT FER EN EL MÓN EDUCATIU SENSE COMPTAR AMB EL
PROFESSORAT I EL SEU ROL EN L'EDUCACIÓ DE CIUTADANS.

La nostra pregunta: Com podem ensenyar al s.21?

Metodologia: De continguts a competències
Avaluació: Avaluació de processos i productes
Tecnologia: Ensenyar i aprendre a l'era digitalCanviant els paradigmes educatius


Comments