Normes de joc
VI CAMPIONAT DE BOTIFARRA A LLEIDA

Informació de la trobada

Normes de joc

Inscripcions

Com arribar-hi

Programa

Per passar la nit

Persones de contacte

Agraïments

LLista d'inscrits

1. El Campionat es jugarà per sistema suïs a 6 rondes. Cada ronda es jugarà a 12 dats, 101 punts o 55 minuts, el que succeeixi abans. La puntuació es realitzarà per partides guanyades, diferència de punts i punts totals. La màxima puntuació que es comptabilitzarà serà de 121 punts. Els empats contaran com ½ punt   

 

2. Sistema de joc: Es jugarà en modalitat de botifarra lliure segons les següents normes: 

      a. És obligatori servir del pal de sortida.
      b. És obligatori guanyar la basa als contraris.

 

3. Per al primer dat un jugador qualsevol tallarà la baralla i alçarà una carta. Si és un Oro farà trumfo el jugador de la dreta del que ha tallat, si és Copa el company, si és Espasa el de l’esquerra i si és Basto ell mateix.

 

4. Remena el jugador de l’esquerra del donador i talla el de la dreta. El tall ha de ser d’una sola vegada i cap dels dos pilons pot tenir menys de 5 cartes. Es reparteixen les cartes de quatre en quatre, per dalt de la baralla i en sentit de joc (anti-horari).

 

5. En cas de donar malament les cartes el responsable tornarà a donar, però en cas de reincidència passarà la mà al jugador de la seva dreta.

 

6. Els jugadors no poden mirar les cartes fins que el que fa trunfo canti o bé delegui al company. 

 

7.Seria convenient que les úniques paraules utilitzades fossin els noms dels pals (Oros, Copes, Espases, Bastons), Botifarra, Delego, Bé, Contro i Recontro. Evitar, en lo possible, els cops a la taula així com altres expressions tipus “digue'ls-hi tu”, “t’ho delego”, “t’ho passo”, “ja els hi pots dir”, “ja podeu sortir” i similars. 

 

8. Es podrà consultar la darrera basa jugada

 

9. En cas de jugar una carta il•legal, si l’error es detecta abans d’haver jugat cap carta de la següent basa es rectificarà la basa. Si l’error es detecta posteriorment, la parella infractora perdrà la totalitat dels punts en joc.

 

10. No és permès estendre les darreres bases donant-les per guanyades.

 

11. Es pot contrar i recontrar tant en trumfo com en botifarra, els punts valdran doncs x2 o x4 en trumfo i x4 o x8 en botifarra.

 

12. Les situacions no previstes amb aquestes normes seran resoltes d'acord amb les normes generals i del dictamen de les persones assignades a la taula  que podran fer repetir la partida.

 

13. Si abans d'iniciar una partida les parelles es posen d'acord pel que fa a la penalització d'errors i renuncis, poden fer-ho.

 

14. En acabar de jugar cada ronda les parelles signaran el full de resultats i la parella guanyadora serà la encarregada de fer arribar a la taula-control el resultat de la partida.

 

15.  Si una partida no es juga per incomparescència d’una part, la puntuació serà de 51 a 0 a favor de la parella pressent.