Reflectie verslag

Reflectieverslag  LB.

In de examendossier van de LB is opgenomen dat jullie een portfolio moeten aanleggen van verschillende opdrachten/materialen die jullie per dimensie verzameld dan wel gemaakt hebben.  Behalve het aanleggen van een portfolio moet in het examendossier  ook een reflectieverslag per dimensie gemaakt worden. In het reflectieverslag moet duidelijk tot uiting komen wat je geleerd hebt van de desbetreffende kerntaak.

In de exameneisen wordt gesteld dat er in de lessen LB groei moet worden aangetoond. Dat betekent kort gezegd dat je moet aantonen wat je geleerd hebt in deze lessen.

Je maakt dus van iedere  dimensie een reflectieverslag.

Hoe pak je het aan!

-         Bestudeer de handleiding reflectieverslag.

-         Bekijk welke onderwerpen je hebt bestudeerd en gemaakt.

-         Maak een opsomming in het klad van de zaken die je in het reflectieverslag wilt  behandelen.

-         Vervolgens geef je in je reflectieverslag aan wat je hebt geleerd en hoe je je die kennis eigen hebt gemaakt.

-         Doe dit in goed  Nederlands en geef duidelijk aan wat je geleerd hebt (besteed hier veel aandacht aan),  de examencommissie vindt dit nl.een belangrijk onderdeel van de portfolio ! 

Het reflectie verslag is een zeer belangrijk onderdeel van je Portfoliomap, bij iedere dimensie behandel je onderstaande punten. Je reflectieveerslag moet minstens één A 4 tje zijn.

 Politiek-juridische dimensie:

 In je verslag of in het gesprek heb je de volgende punten beschreven:

1. aan welke opdrachten of projecten over politiek en recht (regels, wetten, straffen, enz.) je gewerkt hebt.

2. wat je geleerd hebt over politiek en recht

3. wat je mening is over de onderwerpen uit de opdrachten of projecten

4. of wat je geleerd hebt over politiek en recht, invloed heeft op je eigen gedrag.

Economische dimensie:

In je verslag of in het gesprek heb je de volgende punten beschreven:

1. aan welke opdrachten of projecten over economie je gewerkt hebt.

2. wat je geleerd hebt over economie

3. wat je mening is over de economische onderwerpen uit de opdrachten of projecten

4. of wat je geleerd hebt over economie, invloed heeft op je eigen gedrag.

Sociaal-maatschappelijke dimensie:

In je verslag of in het gesprek heb je de volgende punten beschreven:

1. aan welke sociaal-maatschappelijk opdrachten of projecten je gewerkt hebt.

2. wat je geleerd hebt over sociaal-maatschappelijke onderwerpen

3. wat je mening is over de sociaal-maatschappelijke onderwerpen uit de opdrachten of projecten

4. of wat je geleerd hebt over sociaal-maatschappelijke onderwerpen, invloed heeft op je eigen gedrag.

Vitaal burgerschap:

In je verslag of in het gesprek heb je de volgende punten beschreven:

1. aan welke opdrachten of projecten over vitaal burgerschap (gezond leven) je gewerkt hebt.

2. wat je geleerd hebt over gezond leven

3. wat je mening is over gezond leven

4. of wat je geleerd hebt  over gezond leven, invloed heeft op je eigen gedrag

Dimensie Loopbaan:

In je verslag heb je de volgende punten beschreven:

1. dat je actief hebt meegedaan aan de lessen en gesprekken over je loopbaan

2. waar je voor jouw opleiding en werk goed in moet zijn

3. hoe je tijdens je opleiding daaraan gewerkt hebt

4. wat je belangrijk vindt bij je werk

5. wat je zelf kunt doen om succesvol te zijn in je werk of opleiding

6. hoe je goed contacten kunt leggen in je werk en/of opleiding

7. welke vervolgopleidingen je zou kunnen kiezen

8. of je een vervolgopleiding gaat doen of dat je gaat werken, en waarom

ĉ
LLB Nova College,
18 nov. 2013 02:45
Comments