Intro


Voordat we gaan beginnen met de lessen LB  zijn er een aantal zaken die je moet weten en die we in dit blok gaan behandelen. Voor LB krijg je geen examen maar moet je een zgn. portfolio samenstellen. Een portfolio bestaat uit allerlei materialen die je in de loop van deze twee jaar gaat maken en verzamelen. In deze presentatie zie je de belangrijkste dingen van LB nog even de revue passeren. LB een presentatie. 
 
Je port folio bestaat uit 5 Dimensies afhankelijk van het niveau van je opleiding.  Iedere  dimensie bestaat in ieder geval uit  een verplichte opdracht vooraf en verplichte  reflectie achteraf  en natuurlijk de materialen,opdrachten vragen presentaties etc. die je in de loop van deze twee jaar gaat maken .
 
Klik op de blauwe pijl om de bijlagen in Word te openen.
ĉ
LLB Nova College,
4 jul. 2016 05:06
ĉ
LLB Nova College,
12 okt. 2011 05:54
Comments