Home

 
A few years ago I was privileged to be invited by the renound Hywel Teifi Edwards to give a talk on place-names at Llangennech. Prior to my visit I decided to make a survey of the place-names of the parish. This is the result of that limited survey.
It is far from finished and someday I hope to continue with its development and completion.
I have attempted to explain some of the etymologies.
 
Tua phum mlynedd yn ôl, ces i'r fraint o gael galwad ffôn wrth yr unigryw Hywel Teifi Edwards yn fy ngwahodd i bentre Llangennech i siarad am enwau llefydd. Cyn mynd yno, mi benderfynais wneud casglaid o enwau'r plwyf. Dyma'r casgliad hwnnw. Rhyw ddydd rwy'n gobeithio ei ddatblygu a'i gwblhau. Rwyf wedi ceisio esbonio ystyron ac arwyddocad rhai o'r enwau.
 
Deric Meidrum John.
Subpages (12): A - B C D - E - F G H - L Ll M - O P Q - R S T V - Y
Comments