short stories

:: truyện ngắn :: tạp bút ::
 
Để thư giãn và thấy kinh tế, kinh doanh không phải luôn là quan trọng.
"Cuộc sống là làm sao cho mọi việc đến và đi một cách nhẹ nhàng"
 
Comments