self

BẢN THÂN
 

    Lý lịch khoa học

    Chuyên môn : Kinh tế học vi mô - Kinh tế học vĩ mô -     Tài chánh học - Đầu tư - Quyền chọn thực

    Sở thích : Bóng đá - Cầu lông - Xe đạp thể thao - Du lịch

    Các bài nghiên cứu đã xuất bản : Xem nội dung (nếu không xem được, vui lòng gởi email cho tác giả để tác giả cung cấp).

      Học vấn
  • 2009 : Phó Giáo sư Kinh tế
  • 2006 : Nghiên cứu - Đại học Groningen - Hà Lan
  • 2005 - 2006 : Nghiên cứu và giảng dạy - Đại học Washington - Hoa Kỳ
  • 1998 - 2003 : Học tiến sĩ - Đại học Groningen - Hà Lan
  • 1995 - 1997 : Master - Đại học Groningen - Hà Lan
  • 1983 - 1987 : Cử nhân - Đại học Cần Thơ
  • 1982 - 1983 : THPT Cấp 3 TP Cần Thơ
Comments