real estate

BẤT ĐỘNG SẢN
REAL ESTATE
 
Chung, Q, 2009, "Long Hậu : khi 1m2 đất nông nghiệp rẻ hơn một tô phở," Thời báo kinh tế Sài gòn 20-9-2009.
Huy, N, 2010, "Nên thực hiện sở hữu tư nhân đối với đất ở," Tiền Phong 13-12-2010.
LĐ, 2010, "Khuyến mại "khủng" : Nhà đất vẫn ế ẩm," Lao Động 16-12-2010.
Thảo, L, 2011, "Vẫn nhức nhối chuyện quản lý đất đai," Lao động 21-2-2011.
Nhật, M, 2011, "Đô thị ma vây quanh Hà Nội," Đầu tư chứng khoán 2-3-2011.
Sơn, Đ, 2011, "Bất động sản đang ... chết lâm sàng," VEF 7-5-2011.
Hà, T, 2011, "Không thể né tránh mãi vấn đề đất đai," Vietnamnet 15-7-2011.
 
Han, L, 2010, "The Effects of Price Risk on Housing Demand : Empirical Evidence from U.S. Markets," Review of Financial Studies 23, pp. 3890-3928.
Comments