microeconomics

KINH TẾ HỌC VI MÔ
 MICROECONOMICS 
  
Hoa, H, 2011, "Về quê ăn Tết sớm," Tuổi trẻ 20-1-2011.
Hùng, M, 2011, "Chuyện hậu trường ít ai biết về iPhone," Vietnamnet 10-1-2011.
Anh, M, 2011, "Những khách hàng VIP bất bình với Vietnam Airlines," Vietnamnet 25-4-2011. Dù có độc quyền đi nữa thì cũng nên khéo léo một chút trong việc ứng xử với khách hàng !
Quan, TX, 2011, "Vĩnh biệt máy đánh chữ," Thanh niên 29-4-2011.
 
Besley, T, 2008, "Status Incentives," American Economic Review May 2008. 
Jensen, R, 2007, "The Digital Provide : Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector," Quarterly Journal of Economics CXXII(3), August. 
Comments