Lecture_Micro

BÀI GIẢNG KINH TẾ HỌC VI MÔ
 
 
Bài giảng
 
Các Chương 10 và 11 giáo viên chưa kịp chuẩn bị PP. Anh (Chị) vui lòng xem Giáo trình (có ở Thư viện Khoa Kinh tế & QTKD, Đại học Cần Thơ hay có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên qua lekhuongninh@gmail.com).

 

Tài liệu tham khảo
 
 
Comments