japanese studies

NGHIÊN CỨU NHỰT BỔN
JAPANESE STUDIES
 
Sính, V, 2011, "Ngẫm về đặc trưng của văn hóa Nhật bản," Thời báo kinh tế Sài gòn 10-4-2011.
 
Trần Phương, 2015, "Nhựt tuyên bố tuần tra Biển Đông," Tuổi trẻ 150718.
Comments