human

NHÂN LỰC
HUMAN RESOURCES
 
 
Tiếng Việt
 
Khoan, V, 2010, "Ngẫm về thành quả của Ngô Bảo Châu," VNN 19-8-2010.
Chung, T., 2011, "Vì sao tôi dứt áo ra đi," Vietnamnet 24-1-2011.
 
 
 
English
 

Comments