firm

DOANH NGHIỆP
FIRM/ENTREPRENEUR
 
 
Tiếng Việt
 
Tuyên, P, 2010, "Vì sao DN tư nhân chậm lớn ?" VNN 1-9-2010.
Minh, LN, 2001, "Doanh nghiệp mong vốn," Tuổi trẻ 12-2-2011.
Hương, L, 2011, "Sự thật về chi phí bôi trơn," Dân trí 25-4-2011.
 
 
English
 
Faccio, M., 2010, "Pyramiding vs Leverage in Corporate Groups : International Evidence," International Journal of Business Studies 41, pp. 88-104.
 
 
 
Comments