china

NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC
CHINA STUDIES
 
Tìm kiếm chân dung "người hàng xóm" xấu tính không thể chối bỏ

 No comments, but ... (130228)
Sourcehttp://www.tienphong.vn/the-gioi/615642/Nha-hang-Trung-Quoc-go-tam-bien-ky-thi-chung-toc-tpod.html

Long, V, 2011, "Vụ tàu Bình Minh 2 và phép thử của Bắc Kinh," Vietnamnet 30-5-2011.
Long, V, 2011, "Sự cố tàu Viking 2 và mưu đồ của Bắc Kinh," Vietnamnet 10-6-2011.
Trường, H, 20011, "Xuyên tạc sự thật và đe dọa dân tộc Việt Nam," Sài gòn giải phóng 23-6-2011.
Vietnam+, 2011, "Tướng Trung quốc dọa cho Việt Nam một bài học," Tiền phong 25-6-2011.
 
Rice, X, 2011, "China's Economic Invasion of Africa," Guardian 6 Feb 2011.
Dyer, J, 2011, "Who Will Be China's Next Leaders ?" FT 3-4-2011.
Roberts, D, 2011, "Preparing for the (Possible) China Crash," Businessweek 14-7-2011.
Comments