agri econ

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURAL ECONOMICS
 
 
Tiếng Việt
 
 
Dũng, NL, 2009, "Bất cập trong sử dụng đất nông nghiệp," Tạp chí Kiến trúc 5-2009.
Anh, H, 2010, "An Giang : Nông dân bỏ ruộng, đi làm thuê," SGTT 13-12-2010.
Quyền, MV, 2010, "Nông dân đang cần gì ?" Tạp chí Cộng sản 2010.
Lan, H, 2011, "Bảo quản lúa đúng cách để được lợi," Tiền phong 2-7-2011.
Vịnh, D, 2011, "Lật kèo hợp đồng mua bán cá tra," Tuổi trẻ 6-7-2011.
Hà, N, 2011, "Trung quốc ồ ạt vét nông sản : nguy hay cơ," Vietnamnet 6-7-2011.
Hà, T, 2011, "ĐBSCL kêu cứu - bài 1," Vietnamnet 11-7-2011.
Hưng, T, 2011, "Biến đất lúa thành đất hoang," Tiền phong 11-7-2011.
Hà, T, 2011, "Điểm yếu chí tử của ĐBSCL," Vietnamnet 12-7-2011.
Hà, T, 2011, "Không thể né tránh mãi vấn đề đất đai," Vietnamnet 15-7-2011.
Hà, T, 2011, "Khi nông dân bỏ xứ ra đi," Tuần Việt Nam 14-7-2011.
 
 
English
 
 
Comments