home 100404

 
NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH
BUSINESS & ECONOMICS STUDIES (BEST)


 


Liên kết : Để có thêm thông tin, vui lòng xem trang này hay trang này.
 
 
Sách đã viết : Kinh tế học vi mô : Sách hiện có tại Thư viện Khoa Kinh tế & QTKD - Đại học Cần Thơ | Kinh tế học vĩ mô | Lý thuyết đầu tư : Ứng dụng của quyền chọn thực | Tài chánh quốc tế | Kinh tế học ứng dụng trong tài chánh vi mô | Thôn tính và sáp nhập (M&A) |
 
Bài viết của học viên cao học : Tống Văn Thắng (QT12) | Trương Vĩnh Đạt (QT13) | Phạm Văn Hùng (QT14) | Bùi Tuấn Anh (QT15) | Phạm Văn Dương (TC15) | Trịnh Minh Tân (QT15) | Nguyễn Thị Mai Ánh (TC16) | Lê Thị Thu Diềm (TC16) | Lâm Thị Bích Ngọc (TC16) | Cao Văn Hơn (TC16) | Nguyễn Lê Hoa Tuyết (QT17) | Huỳnh Hữu Thọ (QT17).  
 
 
Bài tập : Kinh tế học vi mô | Kinh tế học vĩ mô | Tài chánh vi mô |
 
Dành cho sinh viên : Đại họcCao học |
 
Các vấn đề khác : Bài tập bổ sung | Ý kiến |
 
Lớp Kinh tế khóa 9 (KT9) Đại học Cần Thơ : Thông tin về lớp. Để có thêm thông tin, xem trang này.
 
Email : CTUmail Gmail Gromail Hotmail Ymail
 


English papers : Financial Times | Foriegn AffairsKyodoReuters

Thư viện khoa học Kinh tế LKNViệt Nam | Bất động sảnDoanh nghiệpĐBSCLĐầu tưĐô thị hóa | Kinh tế giáo dục | Kinh tế học vi môKinh tế học vĩ mô | Kinh tế năng lượngKinh tế nông nghiệpKinh tế phát triển | Kinh tế quốc tế | Kinh tế tài nguyên | Kinh tế thể thao | Lịch sử kinh tế | Luật & Kinh tế | Marketing | Sáp nhập và thôn tính (M&A) | Nghiên cứu Nhựt Bổn | Nghiên cứu Trung QuốcNgân hàng | Nhân lựcQuyền chọn thực | Tài chánh học | Tài chánh quốc tế | Tài chánh vi mô | Tăng trưởng kinh tế | Thị trường chứng khoán

Tạp chí kinh tế và kinh doanh trực tuyến bằng tiếng Việt và tiếng Anh. g-library.

Số liệu thống kê : Số liệu dành cho các nghiên cứu và luận văn tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế.
 
Nobel Kinh tế : Về các nhà kinh tế được giải Nobel.
 
Giải trí : Truyện ngắn | Truyện vui
 
Sức khỏe : Các bài viết về sức khỏe.
 
Thể thao : Một phần không thể thiếu của cuộc sống
 
Tư vấn : Sử dụng lý thuyết đầu tư hiện đại | Khác |
 
Link : English version of this page.

 Việc làm cho sinh viên : Cơ hội việc làm và học bổng.

Quản lý đào tạo Đại học Cần Thơ

Comments