หน้าแรก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน(2) นโยบาย หรือ การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  Posted Feb 12, 2014, 12:05 AM by ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ Hot News

 • รับสมัครศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ [ ดาวน์โหลด ]
  Posted Feb 10, 2014, 8:17 PM by ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
 • เทศกาลส้มโอขาวใหญ่ [เอกสารประชาสัมพันธ์ ]
  Posted Feb 10, 2014, 8:17 PM by ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ข่าวรับสมัครงาน 16-30 พฤศจิกายน 2556 [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
  Posted Feb 10, 2014, 8:17 PM by ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

เอกสารเผยแพร่ Download document

Showing posts 1 - 3 of 3. View more »