Make money với Myfreeshare_Chứng khoán ảo _ SHARE_FREE

TRANG CHỦ - HOME


 

 
 

 

CỔ PHIẾU ẢO

 

 

http://www.myfreeshares.com/index.php?ref=kiem_phong

 

Đây là một trang dạng chơi cổ phiếu ảo. Bạn đăng ki th́ì bạn được một cổ phần , giới thiệu một người được thêm một cổ phần , giới thiệu được ai mua quảng cáo th́ì được thêm 10 cổ phần . Bạn chẳng phải làm gì để kiếm tiền cả . Hàng ngày họ sẽ chia lợi nhuận cho bạn theo số cổ phần mà bạn có . Bạn có thể xem ví dụ phía dưới :

Money earned by MyFreeShares in the last 24 hours : $5.00
Total number of shares : 1000
Commission per share : $0.005

Number of shares YOU have : 200.0
Your commission in the last 24 hours :: $1.0

Nếu bạn muốn kiếm thêm cổ phần th́ vào mục SHARE PER CLICK , mỗi click bạn nhận thêm 0.01 cổ phần.


http://www.myfreeshares.com/index.php?ref=kiem_phong

 

 

Mức thanh toán 10$ cho Paypal (2% Fees),E-gold ( 10%Fees), AlertPay

 

Các bạn có thắc mắc hay có ý kiến góp ý vui lòng liên hệ với mình qua

 

YM : luc_kiem_phong, lkiemp1

Mail : lkiem1@gmail.com

 

Th ân chào và chúc may mắn !!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Đây là các trang của công ty multimoneygroup.com các bạn có thể tham khảo thêm