Hướng dẫn cách chơi PTS_Offers !

TRANG CHỦ - HOME


Your Ad Here  About this advertisementYour ad here

 

 

Obeus.com - Pay Per Click Advertising, Pay Per Click Affiliate Program, Free Traffic Counters. More information about Forex trading"s Site

Hôm nay mình sẽ post cách đăng ký 1 trang offer và làm offer cho trang đó.
Mình lấy trang www.intoffers.com làm ví dụ nhé :

I. Cách đăng ký :
1. click vào link www.intoffers.com
bạn sẽ thấy :


2. Sau khi click vào mục " click here to regsister" sẽ có 1 form cho bạn điền thông tin như sau:3.Sau khi nhấn Regsister bạn vào email mà mình đăng ký để kiểm tra :


- Sau khi kích hoạt TK sẽ có 1 email nữa gửi về bao gồm th6ng tin về username và password :4.Sau khi kich hoạt TK , bạn đăng nhập vào trang intoffers và click chọn PTS(Offer) để làm offer cho nó.


_________________
II. Cách hoàn thành offers:

Sau khi click vào PTS(Offers) bạn sẽ thấy :1.Đầu tiên bạn click vào banner , banner sẽ dẫn đến 1 website mà nó đại diện :2.Tiếp theo bạn nhấn Regsister (Sign Up) để đăng ký thành viên cho trang này :3.Cũng như đăng ký trang offer , sau khi nhấn Regsister bạn sẽ nhận được email :Thường thì sẽ có 2 email, 1 email để active và 1 email infomation. Bạn sẽ copy email Infomation và paste vào khung offer :4.Nhấn Submit để hoàn thành.

Như vậy là bạn đã làm được 1 offer cho trang intoffer rồi.

5.Tiếp theo bạn tìm mục : Browse Folder , trong đó bao gồm :

-Completed : Các offer đã được chấp nhận trả tiền, lúc này trong TK của bạn cũng có $ của offer đó rồi.
-Dennied : Các offer bị từ chối kg được trả tiền,hoặc kg hợp lệ .
-Pending : Các offer bạn vừa làm xong sẽ nằm ở đây và chờ được xét complete.