Pisanie po angielsku

Konieczność publikowania raportów za badań w języku angielskim stała się faktem. Wydawcy oczekują nie tylko, żeby tekst był bezbłędny i zrozumiały, lecz również że tekst będzie brzmiał tak, jakby napisał go ktoś, kto się w kraju anglojęzycznym urodził. W związku z tym napisanie tekstu po polsku i oddanie go do tłumacza, który nie jest native-speakerem oraz jednocześnie psychologiem-badaczem, raczej nie ma większego sensu. Powstają wtedy takie kwiatki, jak tłumaczenie "rzetelność" jako "integrity" (a musi być "reliability") czy też "trafność" jako "accuracy" (a musi być "validity"). To jest jeszcze pół biedy, ponieważ autor może takie terminy osobiście pozamieniać. Ale również polskie struktury gramatyczne przełożone na angielski nie brzmią tak jak powinny. Tłumacz często przetłumaczy poprawnie, ale nie tak jak powinno być. To samo zresztą działoby się, gdyby nagle na skutek jakiegoś zrządzenia losu, sytuacja się odwróciła i anglosasi musieliby publikować po polsku. Śmieszyłyby nas lub drażniły wyrażenia takie jak: "Mieliśmy rozsądne oczekiwanie, że...", które byłoby poprawnym tłumaczeniem na język polski frazy "We had a reasonable expectation that..."  No a jak powinno być? To można określić tylko czytając teksty już opublikowane.

Dlatego wydaje mi się, że jeżeli ktoś dość dobrze zna angielski, to najlepszym rozwiązaniem jest próba pisania tekstu w języku angielskim a następnie prośba o korektę znajomego native-speakera lub zlecenie tego zadania odpłatnie (wbrew pozorom niedrogo; taniej niż opłata za tłumaczenie) profesjonalnej, zachodniej firmie. Jeśli ktoś odważy się na takie rozwiązanie, to pomocne mogą być wyrażenia, które pojawiają się w już opublikowanych tekstach.

Kilka takich wyrażeń, które zwróciły moją uwagę umieszczam poniżej. Pomijam niektóre manieryzmy raczej świadczące o złym stylu typu "A large body of evidence..." (czyli "duże ciało dowodowe") i inne kwieciste sformułowania, których lepiej unikać. Wiadomo co jest wyznacznikiem dobrego stylu: prostota. Wymieniam je uporządkowane według ogólnej struktury raportu z badań wg APA:

INTRODUCTION

Previous studies have shown that...

Although in many studies the two components of SWB have been found to be interrelated, they are not identical...

As indicated by previous research...

Together, these studies suggest that regulatory behaviors that help people sustain and maintain positive emotional experiences can be beneficial to health and well-being.

As each of the studies reviewed above indicates, using positive emotions to cope can be...

The broaden-and-build theory of positive emotions (Fredrickson, 1998, 2001) provides a valuable framework with which to understand the functional significance of positive emotions.

This theory stipulates that...

In recent years, an intense discussion about the term implicit has been held in attitude research, wherein different authors have been emphasizing different aspects associated with this term (cf. De Houwer, 2006).

According to Reiss’s expectancy theory (Reiss, 1999), anxiety sensitivity is a cognitive…

One goal of the study was to test hypotheses concerning the nature of the relationship between hedonic enjoyment and eudaimonia...

We hypothesized that individualism would moderate...


METHOD

The mean age of the participants was 59 years (SD = .98) with a range from 31 to 82 years, and 245 (79.8%) of the participants were men.

After deletion of participants who did not report their age or gender, the final sample consisted of 9,857 participants


RESULTS
As an overview, Table 1 provides information on the average satisfaction with life, positive emotions...

Regarding the first and second research questions, we evaluated the independent contributions of positive and negative emotions…

The hypothesized model fitted the data well: CFI = 0.99...

Students in the limited-choice condition scored higher (M = 8.04, SD = 1.33) than students in the extensive-choice condition (M = 7.59, SD = 1.02)

Subsequent model testing found that a 3-factor model representing X, Y and Y best represented the data.

The one-way ANOVA, F(1, 136) = 4.86, MSE = 3.97, P = .029, 11' = .03, demonstrated statistically significant differences between the two groups, as theory would dictate.


DISCUSSION

The results from this study show that…

This seems to indicate that…

The current study provides additional evidence for the discriminability of the…

A limitation of the present study may be the use of retrospective reports...

The next possible limitation of the present study pertains to language and translation equivalence


OTHER

In addition,…
Furthermore,…
As mentioned above…
As such,…
Hence,
Thus,
Therefore
Consequently,
As a result,
Similarly,
Conversely
However,
As mentioned previously,
Comments