LEHEN HEZKUNTZA‎ > ‎INGURUAREN EZAGUERA‎ > ‎3. Zikloa‎ > ‎

1. Ingurunea eta hura iraunaraztea


1. eduki multzoa. Ingurunea eta hura iraunaraztea; hor, besteak beste, honako eduki hauek lantzen dira: espazioa hautematea eta irudikatzea, unibertsoa, klima eta haren eragina, ura eta hura nola ustiatzen den, eta gizakiak naturan eragiteko duen ahalmena eta horrek dakartzan ondorioak.

Izena: SD 1 - PANDORAREN KUTXA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Unibertsoa, Lurra eta ingurua
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 6 saio (gelan + etxean)
Irizpenak: LH 5. Irakasle eta ikasle gidak ditu. Arbela digitala edo Netbook-en egiteko aukera ematen du. Ez da sekuentzia didaktiko bereizien aurkezpena, baizik eta horiek elkarrekin lotzen dituen hari gidatzailea. “Pandoraren Kutxa” ikasleak inguratzen dituen munduari buruzko ezaguerak biltzen dituen gunea da. Gune hau ikasleek lortuko dituzten helburu didaktikoen arabera antolatzen da.

Izena: SD 5- PAISAIAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: paisaiak
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka.
Denbora: 10 saio (gelan + etxean)
Irizpenak: LH 5. Irakasle eta ikasle gidak ditu. Ingurune hurbileko paisaien ezaugarriak lantzeko. Munduko paisaien ezaugarriak. “Ekosistema” eta “biotopo” kontzeptuak. Paisaia izaki bizidunen habitata bezala. Giza jardueren eragina ingurumenaren mantentzean, suntsiketan eta babesan.

Izena: SD 6 - INGURUNEAREN BABESA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Ingurunearen babesa
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka.
Denbora: 5 saio (gelan + etxean)
Irizpenak: LH 5. Irakasle eta ikasle gidak ditu. Gizakion ekintza positiboak eta negatiboak. Ekosistemak, habitateak, hondamendi naturalak, klima-aldaketa. Kausa-ondorio harremanak. Bioaniztasunaren urtea.

Izena: EKOSISTEMAK: LEHORREKOAK ETA URETAKOAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Ingurunearen babesa
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka.
Denbora: 5-6 saio
Irizpenak: LH 5. Ikasleek, proposamen didaktiko honetan, lehorreko eta uretako ekosistemek zer ezaugarri nagusi dituzten ikasiko dute. Lehendabizi, lehorreko ekosistema bateko elementu biotikoak, elementu abiotikoak eta haien arteko harremanak bereiziko dituzte denen artean. Geroago, gauza bera egingo dute uretako ekosistema batekin, talde txikitan banatuta. Azkenik, konparatu egingo dituzte.Amaitzeko, elementu horiek eta haien arteko harremanak Euskadiko benetako ekosistemetan bereizi beharko dituzte, eta kontzeptu-mapa batean adierazi.

EUSKADI

Izena: KANTAURIAR MENDIKATETIK ITSASORA: EUSKADIKO IBAIAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Euskadiko ibaiak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 4 saio (gelan + etxean)
Irizpenak: LH 5. Sekuentzia didaktiko honetan, Euskadiko ibai nagusiak zein diren ikasiko dute ikasleek, eta lankidetzazko wiki bat prestatuko dute haiei buruz. Sekuentzia didaktiko hau ikasleak Euskadiko geografiara ohitzeko dago pentsatuta, bai eta talde-lana sustatzeko ere.Jardueren azken emaitza Google Eartheko fitxategi bat da, wikiko orri guztiak geografikoki kokatuta dauzkana, eta ikasleek irakasleari emango diotena, ebalua dezan.
Wikispaces eta Google Earth web-zerbitzuak erabiliko dira sekuentzia didaktikoa egiteko.

Izena: EUSKAL HERRIKO EKOSISTEMEN KONTSERBAZIOA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Ingurunearen babesa
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka.
Denbora: 3 saio (horrela agertzen da gidan, baina komeniko luke saio gehoago eskaintzea)
Irizpenak: LH 5. Irakasle gida du.Kontzeptu-mapa bat oinarritzat hartuta, ekosistema bateko faktore biotikoak, abiotikoak eta haien guztien arteko harremanak landuko ditugu. Osagai batean gertatutako edozein aldaketak beste osagaietan eragina duela ikusiko dugu, eta, hori egiaztatzeko, zenbait mapa aldatuko ditugu, Euskal Herriko ingurumen-arazoei buruzko benetako informazioa baliatuta. Xedea da ikasleek argi ikustea zer-nolako eragina duen gizakiak egiten duenak ekosistemetan, eta ulertzea ez dela aski erakundeen lana; aitzitik, denok egiten duguna, are gauzarik xumeena ere, lagungarria da ekosistemak kontserbatzeko.


Izena: EUSKADI
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Blanca Besga. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
HOD: gizarte zientziak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Euskadi munduan, hiriak, ibai nagusiak eta mendiak.

UNIBERTSOA
Izena: SD 16 - UNIBERTSOA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: unibertsoa
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka.
Denbora:  6 saio (gelan + etxean)
Irizpenak: LH 5. Gidak jardueran bertan aurki daitezke, bai irakaslearentzat zein ikaslearentzat.Eguzki-sistema osatzen duten elementuak, horien ezaugarri nagusiak (posizioak, mugimenduak eta errotazioak, atmosferak, etab.). Unibertsoari eta espazioko bidaiei loturiko historia. Eklipseak, konstelazioak, galaxiak, sateliteak, asteroideak, unibertsoa osatzen duten elementuak, unibertsoaren sorrera.

Izena: LURRETIK IZARRETARA
Hizkuntza: Euskaraz
HOD: Eguzki sistema
Taldekatzea: banaka
Denbora: 10 saio
Irizpenak: Ariketak egiteko Unitate didaktiko osoa baliabideak eskainiz eta lotura interesgarriak aztertuz atal bakoitzerako.
1. LURRA, GURE PLANETA, GURE ETXEA

2. LURRA EGUZKI SISTEMAN

3. EGUZKI-SISTEMA ETA UNIBERTSOA


EGUZKI-SISTEMA

Izena: EGUZKI-SISTEMATIK GURE PLANETARA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: eguzki sistema
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 3 saio

Izena: EGUZKI SISTEMA
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: José Javier Zozalla Leacha Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
HOD: eguzki sistema
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: LH 6-rako eginda dago (2001ean eginda)

Izena:ILARGIARI BURUZKO WIKIA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz
IKT beharrak: internet.
HOD: Ilargia
Taldekatzea: taldeka
Denbora: 7 saio
Irizpenak: LH 5. Wiki bat. Ikasgelan eguzki-sistema eta Lurraren higidurak landu ondoren, Ilargiaz pentsatzen dutena egiaztatzeko eskatzen zaie ikasleei; horretarako, galdera batzuk egiten dira hasieran, haien jakin-mina pizteko. Ikasleek, lantaldetan antolatuta eta lantalde bakoitzak bere gaia daukala, hasierako zalantzak argituko dituzte; horretarako, informazioa bilatuko dute eta animazioak zein irudiak ikusiko dituzte. Geroago, beren erantzuna prestatuko dute aipatutako material horretan oinarrituta; erantzun horrek, gainera, egokia izan behar du beren adin bereko haurrentzat.Azkenean, prestatutako erantzunen bateratze-lana egingo dute, eta hasierako ideiekin erkatuko dituzte erantzun horiek.

LURRA
Izena: SD 9 - LURRA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Lurra
Taldekatzea: Binaka eta bakarka.
Denbora: 6 saio
Iradokizunak: LH 5. Lurreko elementuak eta ezaugarriak, orografia, erliebea, zorua, ur-masak, atmosfera, biosfera. Lurraldearen irudikatzea, mapak eta planoak, kartografia, latitudea, longitudea, paraleloak, meridianoak, eskalak, koordenatuak, legendak, puntu kardinalak, haize-arrosa. Lurra gauez.

Izena: LURRA: OZEANOAK, ITSASOAK ETA KONTINENTEAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Lurra
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka
Denbora: 6 saio
Iradokizunak:LH 5. Aldez aurreko ezagutza testuinguruan kokatzeko zenbait galdera egingo ditugu, eta horietan oinarrituta, ikasleak atal honetako gaiari buruzko eduki berria ikasten joango dira. Sarrerako bideoan ikusiko dugu zer bilakaera izan duen Lurrak, Pangea izeneko kontinente bakarra zegoenetik gaur egungo kontinente eta ozeanoak eratu arte. Era berean, ikasleek itsasoen eta ozeanoen arteko berdintasunak eta desberdintasunak aztertuko dituzte.Ondoren, Europaren inguruan zer itsaso eta ozeano dauden ikusiko dute, eta azkenik, Iberiar penintsularen inguruan daudenak. Sekuentziaren amaieran, gai honi buruz hausnartuko dute: itsasoen eta ozeanoen mailak gora egitearen ondorioz kontinenteak urpean geldi daitezke.

Izena: LURREKO KOORDENATUAK, PLANETA URDINA ARAKATZEN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Lurra
Taldekatzea: Taldeka eta bakarka
Denbora: 4 saio
Iradokizunak: LH 5. GPS gailuei buruzko talde-hausnarketa egiten hasi eta gero, ikasleek lurreko koordenatuen sistema ezagutuko dute. Sekuentzia didaktikoan erakutsitakoa baliatuko dute monumentu bat Google Earth programan bilatu, eta ondoren, bideo bat egiteko, gero gelan aurkezteko.


ESPAINIAKO ETA EUROPAKO HIDROGRAFIA
Izena: ESPAINIAKO ETA EUROPAKO HIDROGRAFIA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Europa eta Espainia : hidrografia
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Espainiako eta Europako hidrografia aztertzea

ESPAINIAKO BARRUALDEKO ETA KOSTALDEKO ERLIEBEA
Izena: ESPAINIAKO BARRUALDEKO ETA KOSTALDEKO ERLIEBEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: erliebea
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Espainiako barrualdeko eta kostaldeko erliebea aztertzea

MAPAK

Izena: MAPA INTERAKTIBOAK
Ekintza mota: Flash
Hizkuntza; Euskaraz
Egilea: Enrike Alonso eta Josune Loroño
IKT beharrak: internet
HOD; probintziak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: beharren arabera
Irizpenak: Euskadiko, Espainiako, Europako, Europar Batasuneko eta munduko mapa interaktiboak.

Izena: MAPA INTERAKTIBOAK
Ekintza mota: Flash
Hizkuntza; Euskaraz eta ingeleraz
Egilea: Berde-berrdea webgunean
IKT beharrak: internet
HOD: mapak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: beharren arabera
Irizpenak: Mapa desberdinak, jolasen bidez ikasteko.

Izena: ELKARTE AUTONOMOEN MAPA FISIKOAK
Hizkuntza; Euskaraz
Egilea: ANAYA/HARITZA
IKT beharrak: internet
HOD; Elkarte Autonomoak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: beharren arabera
Irizpenak: Elkarte Autonomoen mapa fisikoak

Izena: ELKARTE AUTONOMOEN MAPA MUTUAK
Hizkuntza; Euskaraz
Egilea: ANAYA/HARITZA
IKT beharrak: internet
HOD; Elkarte Autonomoak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: beharren arabera
Irizpenak: Elkarte Autonomoen mapa mutuak

Izena: MAPAGUNEA
Hizkuntza: euskaraz
Oso leku baliagarria inguruaren Ezaguera lantzen denean mapak eta azalpenak adierazteko: Unibertsoa, Lurra, mundu osoko, Europako eta Euskal Herriko mapak.

Izena: MAPA INTERAKTIBOAK
Ekintza mota: Tetris
Hizkuntza; Ingeleraz
IKT beharrak: internet
HOD: mapak
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: beharren arabera
Irizpenak: Tetris jolasa, mapekin. Hiru zailtasun maila desberdin

Izena: MAPQUEST
Hizkuntza: gaztelaniaz
Mundu osoko mapak: fisikoak, kontinentalak eta lurraldeetakoak. herrialde bakoitzeko datuak ere aipatzen dira.

Hizkuntza: ingeleraz
Egilea: Anonimoa
Non aurkitua: Elkarrekin.org-en
Azalpena: Power Point aurkezpena da. Europako mapa interaktiboa. Herrialde ezberdinak kokatzen ikasteko mapa. Ingelesez egindako materiala. Europako herrialdeak kokatzen ikastea

Izena: GEOGRAFIA INGELESA
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Crisanto Carrera Amo Itzultzailea: Blanca Besga. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
HOD: geografia
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 3saio
Irizpenak: Europa, Erresuma Batua eta Amerika: herrialdeak, ikurrak, ezugarriak...

Izena: EURO HERRIALDEAK: TXANPON BERRI BAT
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Luis Ignacio García-Alzórriz Pardo Itzultzailea: ORIXE TALDEA. Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
HOD: giza zientziak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: 1999an eginda. Bi atal daude: herrialdeak eta diruaren erabilera (aldaketa, balioa...)


Izena: JUEGOS GEOGRAFICOS
Ekintza mota: Jolasak
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: juegosgeograficos.com-en aurkitua
IKT beharrak: Internet eta flash
HOD: giza zientziak
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: Edukien arabera mapa bakoitzeko saio bana.
Irizpenak: Munduko geografia lantzeko jokoak: Europa, España, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela.

Juegos de geografía sobre ESPANA


juegos de geografia Ciudades de Espana juegos de geografia Ciudades de Espana Junior juegos de geografía Comunidades de España juegos de geografía Provincias de España
juegos de geografia Ciudades de Europa juegos de geografia geoquizz_europa
juegos de geografia Ciudades de Argentina juegos de geografia Ciudades de Argentina Junior juegos de geografia provincias de Argentina
juegos de geografia Ciudades de Mexico juegos de geografia Estados de Mexico
juegos de geografia geoquizz_america_central juegos de geografia geoquizz_america_del_sur juegos de geografia Ciudades de Chile juegos de geografia Ciudades de Colombia juegos de geografia Ciudades de Paraguay juegos de geografia Ciudades de Peru juegos de geografia Ciudades de Uruguay juegos de geografia Ciudades de Venezuela juegos de geografia Ciudades de Bolivia
juegos de geografía Ciudades de Mundo juegos de geografía Capitales de Mundo juegos de geografía Banderas de Mundo juegos de geografía Geo quizz Africa juegos de geografía geoquizz_asia juegos de geografía geoquizz_oriente_medio juegos de geografía geoquizz_USARECURSOS EDUCATIVOS EN LÍNEA

Izena: Internet en el aula
Hizkuntza: Gaztelaniaz
Nork eginda: MEC eta Elkarte Autonomoak.
Geografia eta Historia lantzeko. Ikasleen eta irakasleen atalak agertzen dira.
Animaliak eta landareak, gorputza, planeta, makinak eta erremintak eta denbora-makina.

TSUNAMIAK
Izena: TSUNAMIAK
Ekintza mota: Webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea:Ainhoa Muñiz.  PHPWebquest-en aurkitua.
IKT beharrak: Oinarrizkoak, testu prozesadorea edo power point eta internet.
HOD: Naturan sortzen diren  fenomenoak.
Taldekatzea: Talde txikiak
Denbora: Webquestak egiteko saio batzuk behar dira. Kasu honetan 8-10 saio inguru.
Irizpenak: Naturan duden fenomeno baten jatorria eta ondorioak ezagutzeko

DEFORESTAZIOA
Izena: DEFORESTAZIOA, MUNDUKO BIRIKAK HONDATZEN
Ekintza mota: Webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: Fermin. PHPWebquest-en aurkitua.
IKT beharrak: Oinarrizkoak, testu prozesadorea edo diapositibak egiteko programak (power point, Open Office Impress, Notebook…) eta internet.
HOD: Gizakiaren eragina ingurunean.
Taldekatzea: Bakarka
Denbora: Webquestak egiteko saio batzuk behar dira. Kasu honetan 5-6 saio inguru.

KUTSADURA
Izena: KONTAMIZAZIOA
Ekintza mota: Webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: pablo Ucin. PHPWebquest-en aurkitua.
IKT beharrak: Oinarrizkoak, testu prozesadorea edo diapositibak egiteko programak (power point, Open Office Impress, Notebook…) eta internet.
HOD: Gizakiaren eragina ingurunean.
Taldekatzea: Bakarka
Denbora: Webquestak egiteko saio batzuk behar dira. Kasu honetan 5-6 saio inguru.

HONDAKINAK
Izena: HONDAKINEN ARAZOA. BEREIZI BIRZIKLATZEKO
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: lehengaien berrerabilera
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Produktuak egiteko erabiltzen diren lehengaiak ezberdintzen, eta horiek birziklatu eta berrerabiltzen ikasteko baliabide didaktikoa.

Izena: EZ BOTA, BALIAGARRIA IZAN DAITEKE!
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Material jakin batzuk eta eguneroko bizitzan erabiltzen diren produktuak berrerabiltzeko aukerak irakasten dituen baliabide didaktikoa.

Izena: HONDAKIN BAKOITZA BERE EDUKIONTZIRA. BEREIZI BIRZIKLATZEKO
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Hondakin mota ezberdinak birziklatzeko, edukiontzi ezberdinetan bereizteko modua erakusten duen baliabide didaktikoak.

URA
Izena: URA: AGORTZEN DEN BALIABIDE BAT
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: ura
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Kontzeptu globalak: non lortzen dugu ura, nola xahutzen da, nola banatzen da munduan eta, zehatzago, Espainian? Ezinbesteko ondasuna eta kudeaketa konplexukoa dela jabearaztea dugu helburu: mundu-mailako, nazio-mailako eta bestelako legeak daude.

Izena: SD 8 - URA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz.
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: ura
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Sekuentzia honetan uraren ezaugarriak, uraren ziklo naturala Lurrean, gizakiak ziklo horretan daukan eragina eta uraren erabilerari lotzen zaizkion etapak azaltzen dira. Gainera, baliabideen kontsumo iraunkorrari buruzko jarraibideak ezartzen dira, ikasleak uraren kontrolik gabeko kontsumoa sahiets dezan. Baliabide hau Lurreko biztanle guztien eskueran ez dagoela ulertu behar du.

Izena: URAREN KONTSUMO ARDURATSUA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Ura
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: 3-4 saio
Irizpenak: Hiru etatpatan planteatzen da lana. Sekuentzia didaktiko honen xedea da, alde batetik, uraren kontsumo-ohiturak aldatzea eta, bestetik, uraren kultura berria garatzea, aurrezpenean eta kontsumo arduratsuan oinarrituta. Horretarako, uraren kontsumoaz gogoeta kritikoa egitea proposatzen da. Ikasleek, egunean gutxi gorabehera zenbat kontsumitzen duten kalkulatu ondoren, poster digital bat egingo dute, ura aurrezteko aholku batzuk jasoko dituena. Azkenik, egindako lanak azaldu eta gogoeta kolektiboa egingo da ikasi dutenari buruz. Gainera, sekuentzia didaktiko honetan beste esparru batzuetako edukiak ere lantzen dira, eta kalkulu matematikoaren arloko ezaguerak eta plastika- nahiz sintesi-trebetasunak hartzen ditu barruan.

KLIMA
Izena: SD 17 - KLIMA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta gaztelaniaz.
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: klima
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 4 saio (gelan eta etxean)
Irizpenak: Klima, elementu klimatikoak, eguraldia, tenperatura, euriak, presioa, hezetasuna, haizea, meteorologia, instrumentazioa, ikerketa, hondamendiak, klima-aldaketa, gizakaren eraginaren arintzea.

Izena: KLIMA-ALDAKETA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz, ingeleraz eta euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
HOD: Klimaren eragina
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: LH 5. 3 jarduera. Klima-aldaketaren arrazoiak zein diren eta hark Lurreko bizitzan zer ondorio izan ditzakeen ikasiko dute ikasleek. Era berean, Open Officeko kalkulu-orria erabiliz klimogramak egiten ikasiko dute. Ingurumen-arazoei buruzko jakin-mina piztea da proposamenaren xedea, bai eta herri garatuetako bizimoduari buruzko gogoeta kritikoa bultzatzea ere. Sekuentzia didaktiko hau egiteko, beharrezkoa da OpenOfficeko Calc programa jakitea eta programa horretako oinarrizko eragiketa batzuk egiten trebatuta egotea.

Comments