การทำปุ๋ยคอก

 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

ปุ๋ยคอกหมักจากมูลสัตว์ ถ้านำมาโดยตรงอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืช
จึงควรหมักเสียก่อน
ส่วนผสม
รำอ่อน 1 ปี๊บ
แกลบเผา ,มูลสัตว์ อย่างละ 10 ปี๊บ
ปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาล อย่างละ 2 ช้อนแกง
น้ำ 10 ลิตร
วิธีผสม
ผสมมูลสัตว์ แกลบเผา และรำละเอียดเข้าด้วยกัน 
นำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และกากน้ำตาล ผสมในน้ำ รดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น
ในระดับเดียวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง) 
เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นให้หนาไม่เกิน 15 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้นาน
3-5 วัน โดยไม่กลับกองปุ๋ย เมื่อปุ๋ยเย็นลงนำมาใช้ได้
                                                         อ้างอิง
 
 
 
Comments