Livon metsästysseuraLivon metsästysseuran jäsenmaksujen myyjät:

Kurenalus: Kalle Perttu, p. 040 - 5164 349

Livo: Vesa Salmela, p. 040 - 586 6470

Livo: Livokas ry (kioski)


Livon metsästysseura on perustettu vuonna 1976. Jäseniä seuralla on ollut 2015 155 henkeä.

Metsästysseuran hallinto:

-          puheenjohtaja Jussi Perttu 040 – 5101 098

-          sihteeri Markku Perttu 040 – 5584 256

Metsästysseuran muut hallituksen jäsenet:

-          Alpo Turpeinen 0400 – 243 142

-          Kalle Perttu

-          Kimmo Lahdenperä

-          Esa Uusi-Illikainen


Hirviporukan johtaja:


       -          Leo Koivukangas 0400 - 131 581

Livon metsästysseuran alueen saat ladattua omariistaan aluekoodilla: 3WCCW7UGG8Metsästysseuran tehtävänä ovat erilaiset riistanhoitotyöt, kuten

-          pienpetojen pyynti

-          riistapeltojen teko

-          talviruokinta

-          riistakolmiolaskennat

-          mahdolliset saaliskiintiöt

Metsästysseura järjestää myös tapahtumia yhdessä Livokkaan kanssa; kesäisin tanssit varttuneemmalle väelle ja eräleiri nuorisolle sekä talvisin ulkoilupäiviä.

Livon metsästysseuran jäseneksi pääsyn edellytyksiä ovat, että asuu pysyvästi Livolla tai omistaa vähintään 10 ha maata Livolta, jonka vuokraa metsästysseuralle. Myöskin joitakin aktiivisia mökkiläisiä, joiden jäsenedellytykset eivät täyty voidaan hyväksyä vuosikokouksen päätöksellä koejäseniksi. Kaikki jäsenanomukset käsitellään vuosikokouksissa.


Metsästysseuran porukkaa.