Livon kylällä käynnissä olevat hankkeet

Vanhemmat hankkeet: 2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015 ja 2018

 

PUDASJÄRVEN ME-TOIMISTO –TYPO-HANKE

Tavoitteena on työllistää vuosittain 40 pitkään työttömänä ollutta ja tarjota työkokeilupaikka neljälle työnhakijalle. Hankkeen vastuutoimija on Livokas ry ja yhteistyössä vähintään viittä henkilöä vuodessa työllistävät Pudasjärven 4H-yhdistys, Työpetari ry, Jongun alueen kyläseura ja Syötteen kyläyhdistys ry. Lisäksi työllistämistä toteutetaan Sarakylässä, Kollajalla, Korpisella ja Kurenalla, tulevaisuudessa toivottavasti myös Siurualla. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

Työn lisäksi pystymme hankkeen kautta tarjoamaan jo LAAVU-hankkeessa hyväksi koettuja ryhmätoimintoja, kuten esim. kuntotestauksia ja työntekijöiden työllistymistä edistäviä koulutuksia. Ostopalveluna pystymme järjestämään myös työkyvyn kartoituksia, jopa eläkeselvityksiä.

Yhdistysten vahvuus on tuottaa osallisuuden kokemus pitkään työttömänä olleiden arkeen. Yhteisöllisyys, jossa myös kyläläiset ovat ratkaisevassa roolissa, kannattelee ja nostaa itsetuntoa.

Työllistämisjakson aikana järjestetään myös mahdollisuuksia tehdä työtä olemassa olevissa yrityksissä ja kotitalouksissa, jotta työvoiman tarve ja työvoima saadaan kohtaamaan niin, että pysyvää työllistymistä voi tapahtua. Jos tarvitset siis työvoimaa, ole rohkeasti yhteydessä hankkeessa mukana oleviin yhdistyksiin, niin pyritään järjestämään mahdollisuus matalalla kynnyksellä tutustua työtehtäviin ja uusiin työntekijöihin.

Yhdistysten, yritysten, kaupungin, Oulunkaaren ja TE-toimiston yhteistyöllä löydämme aivan yllättävästi uusia mahdollisuuksia ja tulevaisuuden polkuja edelleen työllistymiseen ja kouluttautumiseen. Hanke jatkuu onnistuessaan 30.4.2020 saakka.

Yhteystiedot: Anni-Inkeri Törmänen, p. 040-545 7162, Minna Perttu, p. 040-504 9663NUORTEN POLKU –TYPO-HANKE

Pudasjärvellä on runsaasti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia alle 30-vuotiaita nuoria. Heidän auttamisekseen Livokas ry on hakenut rahoitusta elämän polkujen löytämiseen työllisyyspoliittisena avustuksena Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajat ja pitkään työttömänä olleet.

Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018 ja kestää 31.8.2020 saakka, mikäli hankkeen tavoitteet vuosina 2018 ja 2019 saavutetaan. Nuorten rinnalla kulkijoiksi on palkattu kolme päätoimista työvalmentajaa; Inka Paasilinna, Sari Pietilä ja Jari Pekkala, jotka etsisivät nuorten kanssa yhdessä sopivia kouluttautumisen ja työnteon paikkoja. Hankkeella pystytään järjestämään myös pienimuotoisia kortti- yms. koulutuksia, jotka tukevat tulevaisuuden työllistymistä.

Hankkeessa on mahdollista työllistää palkkatuella vuosittain 20 henkilöä yhdistysten, yritysten ja kotitalouksien tehtäviin.

 

Hankkeen facebook-sivujen linkki ja henkilöiden yhteystiedot

Facebook-sivu


Anni-Inkeri Törmänen

hankkeen vastuuhenkilö

p. 040-545 7162

 

Jari Pekkala

työvalmentaja

p. 040-952 8502

 

Inka Paasilinna

työvalmentaja

p. 040-952 8470

 

Sari Pietilä

työvalmentaja

p. 040-952 8517

 

LIVON MATKAILUPALVELUHANKE

Oulun Seudun Leader on 5/2018 myöntänyt rahoituksen Livokas ry:lle varastorakennuksen ja rantapolun rakentamiseen. Ely-keskuksen päätöstä hankkeelle vielä odotetaan. Hankkeen suuruus on noin 40 000 euroa. Rakentamisessa tarvittaviin tarvikehankintoihin ollaan saamassa julkinen rahoitus, mutta työ on paljolti talkootyötä.

Varasto mahdollistaa koulun irtaimistolle, kuten tuoleille ja pöydille säilytyspaikan lähempänä koulua. Sen valmistumisen jälkeen ei tarvinne enää rahdata juhlien aattona kalusteita ei seurojentalolta, eikä Alavainiolta, vaan vähemmällä vaivalla aivan koulun nurkalla olevasta varastosta.

Joen varteen tehtävä luontopolku päästää vierailemaan aivan joen tuntumassa ja tutustumaan erilaisiin luonnon elementteihin kaikilla aisteilla. Tämä tulee sekä kyläläisten, mökkiläisten että Livolla vierailevien vapaaseen käyttöön.

 

LIVON SEUROJENTALON KUNNOSTUS

Alkuvuodesta 2017 Suomen Kotiseutuliitto myönsi jatkorahoitukseksi sisäpintojen remontille 20 000 €. Kustannusarvion mukaan tällä summalla talon remonttia ei vielä saada valmiiksi, mutta pitkälle kuitenkin ja jos valmiiksi asti, niin sen parempi. Remonttisuunnitelmaan on lisätty sisä-wc tai kaksi, jota varten otetaan tila pienentämällä keittiötä alkuperäisestä koostaan.

Kesällä 2018 pintaremontti edistyi seurojentalon eteistilojen ja kahvilan osalta jo valmiiksi. Vuoden 2019 tehtävänä on vielä wc:n rakentaminen ja keittiön uudistaminen.


 

LIVOJOEN PUTAIDEN KUNNOSTUS

Livojoen putaiden kunnostus on ollut vireillä jo useamman vuoden. Kunnostusaloite tehtiin jo kymmenen vuotta sitten, vuonna 2008, yhteistyössä Livokas ry:n, Livon jakokunnan ja Livon yhteisten alueiden osakaskunnan kanssa.

Syksyllä 2018 pidettiin Kierikissä palaveri Pudasjärven vesistökunnostuskohteiden tiimoilta Pudasjärven kaupungin, Ely-keskuksen ja Metsäkeskuksen sekä Livokas ry:n ja Siuruan kylätoimijoiden kanssa. Sieltä saatiin tietoa, että Livon putaiden kunnostaminen kuulosti asiantuntijoista mahdolliselta hankkeelta rahoittaa syksyllä 2018 avautuvassa vesistökunnostusrahoitusten haussa.

Ponnistuksen tuloksena saatiin hankehakemus tehtyä marraskuun loppuun mennessä. Hankkeen sisältö vastaa kunnostusaloitteen sisältöä lisättynä valuma-aluekunnostuksilla Saviojan, Ruosteojan ja Koivuojan valuma-alueilla.

Livojoen vedenlaatu on erinomaisessa ekologisessa tilassa, mutta erityisesti metsäalueilta vettä keräävien ojien tuoma kiintoaines ja ravinnekuorma uhkaavat vesistön erinomaista laatua. Tämä on huomioitu Iijoen vesienhoidon suunnitelmassa ja siihen tarpeeseen hankkeella vastataan.

Mikäli avustus hankkeelle saadaan, tehdään valuma-alueiden ja putaiden kunnostustoimet yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Hankkeen omarahoitukseksi on budjetoitu runsaasti talkoita ja niihin toivotaan alueiden maanomistajien panosta, kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

 

RAJATON VERKOSTO

Livokas ry on ilmoittautunut mukaan Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n hankkeeseen, jossa etsitään keinoja helpottaa ja rikastuttaa kylätoimintaa digitaalisuuden keinoin. Hankeaika on 1.4.2017-31.7.2019.

 

Täältä http://www.ppkylat.fi/rajaton-verkosto/ löytyy webinaariaineisto etäkoulutuksista, joita voivat kaikki käyttää hyväkseen digiloikassa.