Livon kylällä käynnissä olevat hankkeet
Vanhemmat hankkeet: 2003, 2006, 2007, 2010, 2014 ja 2015

LEHDISTÖTIEDOTE
27.2.2018 

NUORTEN POLKU –HANKE

Hankkeen tavoitteena on nuorten työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen sekä työllistymisen edistäminen Pudasjärvellä. Tavoitteena on luoda verkosto, jossa Pudasjärvellä ilman koulu- tai työpaikkaa asuvat nuoret voivat saada kokonaisvaltaista työllistymisen tukea, koulutuksiin ja opinnollistamisiin ohjausta. Samalla on tarkoitus tarjota nuorille omaan ja yhteiskunnalliseen elämään vaikuttamisen foorumi.

Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen palveluna työllistymistä edistäviä koulutuksia (mm. korttikoulutukset, ensiapukoulutukset) ja yksilövalmennusta elämäntilanteiden solmukohtien aukaisussa. Lisäksi työnohjaajat opastavat sähköisten työnhakumenetelmien ja Työmarkkinatorin käyttöön ja etsivät työllistämisjakson aikana työtehtäviä ja tutkintomahdollisuuksia yrityksistä ja kotitalouksista, jotta polku avoimille työmarkkinoille sijoittumiseen tulisi mahdollisimman helpoksi.

Hankkeessa annetaan henkilökohtaista ohjausta 86 henkilölle vuodessa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työtä ja koulutuspaikkaa vailla olevat nuoret, maahanmuuttajat ja pitkään työttöminä olleet.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018 - 31.8.2019 ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut työllisyyspoliittisena avustuksena. Kokonaisbudjetti on noin 350 000 €. Hankkeeseen palkataan kolme työvalmentajaa (kts. ilmoitus edellisestä Iijokiseudusta). Hankkeen organisoinnista vastaa Livokas ry ja se toteutetaan mahdollisimman laajassa yhteistyössä. Hankkeessa kehityskumppaneina toimii koko nuorten kanssa toimiva verkosto; koulutuksen järjestäjät, yritykset ja yhteisöt, nuorten vertaistuki, Pudasjärven kaupungin nuorisotoimi, nuorten työpaja ja liikuntapalvelut.

Facebook-sivu

 

Livokas ry

Anni-Inkeri Törmänen

hankkeen vastuuhenkilö

p. 040-545 7162

anni-inkeri.tormanen@livo.fi

Jari Pekkala

työvalmentaja

p. 040-952 8502

Inka Paasilinna

työvalmentaja

p. 040-952 8470

Sari Pietilä

työvalmentaja

p. 040-952 8517


Nuorten polku -hanke, Jukolantie 1, 93100 Pudasjärvi