งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตึก


ข่าวล่าสุด

 • วารสารฉบับที่3

  ส่ง 25 ธ.ค. 2559 02:04 โดย สตึก สตึก
 • วารสารฉบับที่2

  ส่ง 25 ธ.ค. 2559 02:01 โดย สตึก สตึก
 • วารสารฉบับที่1

  ส่ง 25 ธ.ค. 2559 01:58 โดย สตึก สตึก
 • ทดสอบข่าวโรงเรียน1

  หลักการเขียนข่าวแบบสั้นๆ 
  • ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
  • ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ
  • ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน
  • เมื่อไร (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด
  • ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
  • ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา
  ส่ง 22 ธ.ค. 2559 21:41 โดย สตึก สตึก
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายทองเพชร โอชารส
ตำแหน่ง:หัวหน้างานประกัน