Zelfinzicht , levende zelfkennis HIER & NU 2
            Leven in de vrijheid van jezelf ,  in de passie van eenvoud

 AWARENESS LIFE COACHING 2013 - feitelijke bewustzijnsomwenteling in je (dag.) leven:

 Awareness Life Coaching in 2013:  Revolutie in Bewustzijn

- 8-lessen-groepstrajecten in NU-cirkels in het transformerend  Vuur van totale Aandacht,

rode draad door alle activiteiten (en niet-NU-cirkels) van Living Insight ook...

 

Een Veelzijdig Coachingtraject Natuurlijke Omwenteling in ons Alledaags Bewust-Zijn - proeven van je dagelijks Leven  als Meditatie : Awareness Life Coaching -integratieve bewustheidsbegeleiding voorbij methodische mindfulness, Awareness Life Coaching, duurzaam en van binnenuit zonder de gebruikelijke (methodische) afhankelijkheid van een systeem, persoon of ideaal.

De interesse voor een holistische levenskwaliteit is groot en neemt toe. Zeker in een land als België, met een zeer groot aantal depressies en zelfmoorden (40% van de EEG!), met veel stressverschijnselen (zoals hoofdpijn, verzwakte immuniteit, slapeloosheid, enz....), burnouts, negatieve gedachten, gebrek aan vertrouwen, vormen van CVS, en dergelijke. Dit kan niet alleen ondersteund, verbeterd worden en zelfs voorkomen worden doordat op holistische wijze op de oorzaak van vele vormen van menselijk conflict ingegaan wordt, maar ook voor verdergaande levensverdieping. Zelfinzicht dus voor een duurzame diepgaande geestelijke gezondheid in je dagelijks leven.

In het groepstraject met 8 tweewekelijkse bijeenkomsten gaan we samen onderweg in het leven, met tussentijds regelmatig afstemmen, ervarings- en inzichts/doorvoel-gerichte aanpak van alle aspecten van het leven in direkte waarneming zonder denken, in een meer totale bewustheid om (deels of totaal) anders om te gaan met de dagdagelijkse bewustzijnsinhoud.

Volledige aandacht HIER en NU dus als sleutel tot gezondheid, heelheid en een duurzame levenskwaliteit. Mensen als Eckhart Tolle bv. (die nog 'antwoorden' (?) geeft) en één van zijn grote inspiratoren anti-guru Krishnamurti  spreken ons direkt en gepassioneerd toe in heldere en toegankelijke woorden. Recht naar de kern verwijzen zij ons naar de sleutel-inzichten omtrent onszelf en wat ons beweegt, de bron van ons innerlijk (en uiterlijk) konflikt en de mogelijkheid van een diepgaande omwenteling hierin. Maar leven we het?

Ondanks de eenvoud in wezen van zijn herkenbare boodschap, is het een uitdaging deze te integreren en te veranderen in de praktijk van het dagelijks leven. Zonder "worden" of (s)t(r)ijd", niet als idee maar als feit. Wat belet ons in het NU te leven, waar we zijn?

Experimenterend in totale aandacht en samen op verkenning in een inzichtdialoog kunnen we hierop dieper ingaan. Zowel lichamelijk, zintuiglijk als geestelijk onderzoeken en ondervinden we zelfinzicht door direkte waarneming van de geconditioneerde reacties van het verleden, het bekende, de bundel herinneringen die je feitelijk zelf bent: illusies verdwijnen in het vuur van keuzeloze, heldere aandachtigheid, die niet herinnerd, gezocht of beoefend kan worden. Hierdoor kan er op natuurlijke wijze vanzelf ruimte ontstaan voor hoogdringende daadwerkelijke verandering van ons alledaags bewustzijn als geheel en de bevrijding van alle geconditioneerde invloeden in relatie tot de wereld, anderen en onszelf, elk moment opnieuw...
Dit is van een geheel andere orde dan afhankelijk makende technieken, autoriteiten en symptoomverschuiving die je overal ziet opduiken tot en met de dag van vandaag.

De "Awareness Life Coaching" in Your Own Neutral Energy (ALCYONE), tracht een optimale werkomgeving te geven vanuit een nieuwe totaal-benadering met veelzijdig zelfinzichtswerk in groep in een verdiepend natuurlijk bewustwordingstraject van 8 lessen om vanuit eigen inzicht en ervaring zelf mee aan de slag te gaan in de levenspraktijk, eens het urgente belang in je leven van HIER & NU leven niet enkel mentaal blijft maar diep doorvoeld en gezien (vanuit een andere manier van waarnemen).

De geestesvorser en inzichtscoach begeleidt deze verkenning van de onbekende diepten van de menselijke geest in groep met inzichtsdialogen en experimenten in bewustheid ivm het geheel van het lichaam, zintuigen en denk-voelmechanismen, met deels ook elementen uit de mindfulnesspraktijk ( zgn.inzichtsmeditatie), zonder hierin een houvast te zoeken, meer als deelexperiment. Het is meer dan louter stress management-training of een methode die afhankelijk maakt van een persoon of systeem: een eenvoudige, natuurlijke, duurzame bewustwordingsweg, waarbij je zelf bepaalt hoe diep hij gaat.

Kortom, iedereen die interesse heeft in deze kennismaking in het vuur van een diepgaande werkelijke stille revolutie in zichzelf ipv Eckhart Tolle, Krishnamurti ed te lezen zonder deze te door-leven, heeft misschien enkel denk-beeldige redenen om dit niet te doen, tenzij het direct in de leefomgeving kan, waar het uiteindelijk dient te gebeuren. Terwijl zo iemand enkel oude denk- en leef-patronen te verliezen heeft, blijft het echter zijn/haar leven dus ook eigen keuze of beter: niet-keuze vanuit het zien van het belang ervan, dit leerproces in groep met mede-gepassioneerden voor zover mogelijk te delen !

Moge dit alles mee bijdragen tot een stille, diepe (r)evolutie in de praktijk in uzelf en uw omgeving, qua lichaam en geest.

 

Verander dus ten gronde NU

door reactieloos te zien wat er feitelijk gebeurt in jezelf,

want vandaag niets zien betekent

morgen leven als gisteren…

 

Je kan hieraan werken HIER & NU in je dagelijks leven

 

en/of


op de zelfinzichtbijeenkomsten bij tweewekelijkse (N)U!-cirkels her&der in Zeeland en op vraag elders in Nederland en Vlaanderen 's avonds. Zie nieuwsbrieven voor meer details.

Stuur je vragen naar onderstaand emailadres, of laat zo weten dat je komt...

 

en/of

 

hogervermelde Awareness Life Coaching in 2013

 

Voor meer teksten ivm zelfinzicht en interessante links zie zelfkennis pagina 3

 

 

NB: praktische en andere info  ivm de zelfinzichtbijeenkomsten in 2013,

(N)U!-bij1komsten en het Awareness Life Coachingstraject 2013 (voorbij NU-cirkels)

via emailadres hier onderaan, waar je ook kan opgeven als geinteresseerde                     (met voorrang voor eventuele inschrijving als je dat wenst volgend jaar).

 

TERUG NAAR DE THUISPAGINA:  livinginsight.googlepages.com 

Stuur een mail naar livinginsight(at)gmail(punt)com om op de hoogte te blijven...