ZelfInzicht  hier & nu ...

Leven in de vrijheid van jezelf ,  in de passie van eenvoud

 Sleutels tot zelfinzicht - het feit hiervan zien in het (dagelijks) leven verandert alles:

 

De Kunst van het (in)Zien (waarnemen zonder denken) is de enige Waarheid;

Ik ben de Mensheid;

De observeerder is het geobserveerde;

Alle Tijd is NU - de stille Beweging van het Onbekende;

Of:

Enkel de Liefde voor Waarheid leidt tot vrijheid;

Het Woord is niet het Ding-op-zich, het Feit;

De on-kenning (door inzicht) van Tijd is Mutatie;

Verwelkom en proef de vorm van het Nu, elk moment op-nieuw;

In het samenleven met een Onmogelijke Vraag (voor de denkgeest), 

ligt het ontwaken van Intelligentie & Mededogen

in Stilte en Ruimte van een andere Orde dan het bekende.


Het enige wat zeker is met betrekking tot dit alles, is dat het tot leven moet komen in jezelf,
zodat het iets werkelijks, iets levends wordt in alle cellen van het lichaam, de onbewuste geest en niet enkel woorden in het hoofd, een levende mantra met zijn eigen intelligentie, geen techniek of subtiele vlucht in een stilte gecreerd door het geconditioneerde denken-voelen. Het kan beginnen als een mantra, maar het heeft zijn eigen vitaliteit zoals een vraag als je jezelf niet verliest in de denkgeest en zijn vele reacties...

Dit radikaal (door)leven geeft intensiteit die (totaal)luisteren doet

en de ruimte schept voor verandering precies daar waar je bent, in een notedop :

NEVER MIND What Happens

But QUESTION EVERYTHING.

SEE the Observer=the Observed.

And LIVE it NOW!

De 4 Geboden vh Leven ;-) , of All-in-One:

Be nothing & LOVE NOW!
Absolutely,    LIVE fully, unconditionally…

Verander dus ten gronde NU

door reactieloos te zien wat er feitelijk gebeurt in jezelf,

 

want vandaag niets zien betekent

morgen leven als gisteren…

 

Je kan hieraan werken HIER & NU in je dagelijks leven

 

en/of

 

op de zelfinzichtbijeenkomsten bij de (N)U!-bij1komsten nu (half)maandelijks cirkels of NUlpunt-spiralen op woensdagavonden vanaf 20u00.

Dit in Zeeland

of op jouw adres -zie NU-cirkels in tijd en ruimte . Zie nieuwsbrieven voor meer details.

Stuur je vragen naar onderstaand emailadres, of laat zo weten dat je komt...

 

dit is meteen een traject

 

Awareness Life Coaching vanaf 2013:  Revolutie in Bewustzijn

- het transformerend  Vuur van totale Aandacht, rode draad door alle activiteiten van Living Insight ook : andere cirkels, workshops, boeken...

 

Een Veelzijdig Coachingtraject Natuurlijke Omwenteling in ons Alledaags Bewust-Zijn - proeven van je dagelijks Leven  als Meditatie : Awareness Life Coaching -integratieve bewustheidsbegeleiding voorbij methodische mindfulness, Awareness Life Coaching, duurzaam en van binnenuit zonder de gebruikelijke afhankelijkheid van een systeem, persoon of ideaal.

 

Voor meer info hierover en diepgaande info in de geest van zelf-bevrijding, zie levende zelfkennis pagina 2 en volgende...

(Wordt vervolgd op deze zelfkennis-pagina's met essentiele tekstverwijzingen en links ...

ook in de lezingen, workshops en boeken ...

- zie Aanbod Living InsightAgenda en Boeken )

 

NB: praktische en andere info  ivm de cirkels zelfinzichtbijeenkomsten in 2008-2009                                    en het Awareness Life Coachingstraject 2009

via emailadres hier onderaan, waar je ook kan opgeven als geinteresseerde                     (of gewoon komen naar de NU-cirkels).

 

S

H

A

R

E

=

SEE the Observer=the Observed, no movement away from what is in yourself...

Hold on to the Living FACT, Things, People Moving as They Are NOW,

                                                                                             there's NOthing 2 b-come.

And QUESTION ('?') EVERYTHING, don't accept or deny based on memory

                                                    - ask questions deeply, don't follow anyone or anything...

Regenerate in Seeing What Is Afresh, also taking Care of the Body=Nature

Every moment anew NEVER MIND What Happens :

                                                             it is the Creative Necessity of the Whole...


LIVE it NOW, FULLY, MOVE with Factual Totality -

FREELY FORGETTING YOUR'SELF' and its reactions...

Li

ve

'Li

Fe',

Live

Love

&

LoVe

Life

NOW

in No-T- I-Me. 

Not I,Me - No Time/Memory - No Thought...
The Mind is Empty of Itself & Quite Alive
in Silence where Time has its End .

 

TERUG NAAR DE THUISPAGINA:  livinginsight.googlepages.com 

Stuur een mail naar livinginsight(at)gmail(punt)com om op de hoogte te blijven...