Boeken als sleutels tot Inzicht
Onthullende authentieke boeken over zelfinzicht en inzicht in de orde van alles in alles, mens & universum

Boeken-overzicht : onthullende, authentieke boeken als wijzers naar zelfinzicht en inzicht in de orde van alles in alles, mens & universum, momenteel in aanmaak  naast boekenlijst van andere auteurs :

Hieronder dus de korte inhoud van de 7 boeken in aanmaak:

1. Boek rond Global Scaling (zie deze site onder gelijknamige knop): Er is voordien ter voorbereiding rond deze (r)evolutie in wereldbeeld en multidisciplinair toepasbaar model, in natuur-feiten en experimenten gegrond, voldoende materiaal en eigen onderzoek dat nu bijna klaar ligt om beschikbaar te maken in de vorm van een boek hierover voor wie dit interesseert. Onlangs nog een ontdekking naar aanleiding van een voordracht: de verdunning in homeopathie blijkt ook aan deze wetten van berekenbare golven van positief en negatief effect te voldoen.

Reactie van MK, die op 18/12/04 schreef: "'Fysica en non-dualiteit': Ik heb via je site www.livinginsight.net/livinginsight/globalscaling.html wat gelezen over de global scaling theorie, zeker interessant. Ook omdat er al technische toepassingen voor blijken te bestaan. Omdat je bezig bent met zelfonderzoek, kan ik je misschien het volgende boekje aanraden: 'Nu in je kracht staan' van Faye Mandell. Het combineert quantummechanica en psychologie met direct zelfonderzoek naar bijvoorbeeld je eigen conditioneringen. Omdat ik zelf ook quantummechanica heb bestudeerd, kon ik bepaalde uitspraken hierover herkennen. Het gaat echter niet heel diep in op de wetenschappelijke kant maar meer op de intuitieve. Ik vind de link tussen het wetenschappelijke en zelfonderzoek erg interessant, wat is voor jou hierin de belangrijkste overeenkomst?"

Interesse voor hogervermeld boek GLOBAL SCALING, sleutel tot een holistische fysica ?

2. Muziek & Wetenschap, iets meer populariserend, het oudste werk onder de hier vermelde boeken, over een muzikale wetenschap, met o.a. een afdeling over de aard van muziek, (rand)wetenschap en het muzikale ervan en alternatieve geneeswijzen (zie www.livinginsight.net/livinginsight/muziekenwetenschap.html ).

Interesse voor hogervermeld boek Muziek & Wetenschap ?

3A. Een 'magnum opus' omvangrijk boek "Een Levende 'Niet-Weten'schap van de Geest?" 

Geesteswetenschap, een wetenschap van de menselijke geest in

het "life lab", het labo van het leven? (met hoofdnadruk op de uiterlijke orde en doorbraken in de wetenschap)

-zie www.livinginsight.net/livinginsight/krishnamurti.html waar je een contactformulier hierover vindt. Het gaat over zelf-onderzoek en holistisch onderzoek samen, waar fysica en metafysica samenkomen: praktische vindingen of vragen ivm zelf-onderzoek (voor zover dat mogelijk is, vrij van vaste, beperkende systemen of technieken) en terzijde onderwerpen als ruimte-energie ('de volheid van de leegte'), gevoeligheid, heelheid, de invloed van de observeerder, kwantumverbondenheid, synchroniciteit en het impliciete-ordemodel van David Bohm versus tijd en oorzakelijkheid, beweging die geen beweging is (cfr. staande golven; het gaat echter over een (niet-)beweging in onze geest…), zelf- en wereldbeeld, transformatie/mutatie, het lichaam en de zintuigen, betekenis, enz. ... waarin het bestaande mechanische model (dat nog steeds diepgeworteld in onze ego-gecentreerde psyche en denken voortleeft cfr. Krishnamurti) ondersteboven gehaald en bijna letterlijk "binnenstebuiten gekeerd" wordt.… Echt iets voor de zelf-onderzoekers en geïnteresseerden in nieuwe wetenschap en spiritualiteit blijkt aan te spreken, te zien aan de vele geïnteresseerde reacties.

Interesse voor hogervermeld boek Een Levende 'Niet-Weten'schap van de Geest ?

 

Daarnaast is er ook een boek dat je eerder zou kunnen noemen "Niet-wetenschEp van de Geest", meer over zelfinzicht in de levenspraktijk! Dus er zijn hierin 2 grote delen:

3B. Een mogelijk relevanter boek 'magnum opus' omvangrijk boek "Leven in het NU in de Levenspraktijk, Vrij van KonflIKt. En u nu?" Transformatie van het alledaags bewustzijn in de praktijk (met tips voor geestesvorsers) 

(met hoofdnadruk op de innerlijke orde, zelfkennis en het dagelijkse leven).

Dit heeft de hoogste prioriteit van deze boekenlijst.


4. Een verzameling van vele bespiegelende, diepgravende en soms poëtische teksten en gedichten door de schrijver, vooral over zelfonderzoek, gebundeld in "Vol-ledig vrij van-zelf", zoals je er enkele van op de oude site kan vinden, onder de knop "Zelfonderzoek".

Interesse voor hogervermelde tekstverzameling Vol-ledig vrij van-zelf ?

5. Daarnaast ook een rijk geïllustreerd boek in verband met een natuurlijke guldensnede-geometrie en "Wonderlijk Guldensnedig Grondplan van Genese- Energetische Grondvormen van de Schepping" cfr. gelijknamige knop op de oude site en de knop tekeningen voor een kleine zeer beperkte en fragmentarische voorschouw in lage resolutie.

Interesse voor hogervermeld boek Wonderlijk Guldensnedig Grondplan van Genese- Energetische Grondvormen van de Schepping ?

6. Een meerdelig, erg uitgebreid en verbazend boek "Alles in alles: ontdekking van de orde in natuur & mens" over de samenhangende orde in natuur en mens; allerlei ontdekkingen ivm zeer oude, tijdloze samenhangen en merkwaardige kennis, frequenties en golven, met een aantal zeer nieuwe toepassingen (o.a. op het gebied van de werking van het brein en de psyche, energetische geneeskunde, quantumfysica, een blauwdruk van de schepping, enz. ...), waarop de onderzoeker stootte in zijn verkenningen in het onbekende, na 13 jaar intensief holistisch onderzoek. Eén van de boeken waar een kernachtige synthese voorgesteld wordt van vele systemen, zodat er minder kennis nodig is en een denkkader, nog steeds open voor grenzeloze verruiming, gegeven wordt waarin en waarmee nog vele andere samenhangen ontdekt kunnen worden door de creatieve onderzoeker.

Interesse voor hogervermeld boek Alles in alles: ontdekking van de orde in natuur & mens ?

 

THUISPAGINA:  livinginsight.googlepages.com 

Stuur een mail naar boeken(at)livinginsight(punt)net om op de hoogte te blijven van de vordering van de boeken of om er een te reserveren (want de voorraad is beperkt)...

 

NB:

Samenvatting van 9 Artikels, die van de boeken slechts een klein onderdeel uitmaken (soms vervolgdelen):

GLOBAL SCALING, sleutel tot een holistische fysica?


Global Scaling, een interdisciplinair model met globale materiebouwende staande

zwaartekrachtsgolven in de hoofdrol. Sinds kort zijn ontbrekende fundamenten van
de fysica ontdekt door de Oost-Duitse pionier Dr. Hartmut Müller, een
fysicus die samenwerkte met Russische mede-pioniers. Op basis van
grensverleggend onderzoek achter het voormalige Ijzeren Gordijn ontwierp hij
de Global Scaling theorie, die het mogelijk maakt om een vrije-energiefysica
te formuleren met wetenschappelijk verifieerbare resultaten. Een groot aantal voorbeelden wordt gegeven van hoe deze andere, niet-lineaire benadering een verklaring biedt voor oude onbegrepen gegevens van natuur en kosmos en van een zeer breed relevant toepassingsgebied.De rede en de ruis: patronen in “toeval”, Deel 1+2

De invloed van de menselijke geest op toeval en de aard van coïncidentie


Het “toeval” in de hoofdrol in een niet-modelleerbare realiteit. Commentaar op het verbluffende experiment van Konrad Lorenz, het Global Consciousness Project en het voorafgaand PEAR (Princeton Engineering Anomalous Research) Project, met onderzoek naar de meetbaarheid van bewustzijnspatronen.

Dit leidde mee tot een technologische doorbraak onder de vorm van een veelvuldig getest pionierend hulpmiddel, op basis van de dynamische labiele evenwichtstoestand van een toevalsgenerator. Een apparaat, op deze leest geschoeid, kan ingezet worden voor een hoogst reproduceerbare holistische analyse van de gehele psycho-fysische conditionering en onevenwichten van een individu en een andere benadering in de ondersteuning ervan (de toepassing ervan in informatie-geneeskunde).
De synchroniciteit van C.G. Jung feitelijk en experimenteel gegrond toegepast, op basis van statistische herkenning van patronen in toevalsreeksen, die aan de chronische gesteldheid van een specifiek individu blijken verbonden te zijn. Dit alles kadert in een nieuwsoortige acausale wetenschap in zijn kinderschoenen, die vertrekt van het “toeval”.


Synchroniciteit, Wetenschap en Astrologie in een nieuw Licht,

Deel 1+2


Nieuwe grondvesten en een andere benadering van astrologie wordt stilaan mogelijk vanuit een nieuw wetenschappelijk kwantumfysisch en holografisch perspectief, verwant aan synchroniciteit, en experimenteel onderzoek. Dit laatste betreft onder meer astronomische observaties met grote gevolgen voor ons concept van tijd en ruimte en synchrone experimentele resultaten, overal ter wereld tegelijk, in diverse processen waar toeval een rol speelt. Deze resultaten vertonen een directe samenhang met kosmologische factoren zoals de loop van aarde, zon en maan. Dit laatste komt aan bod in deel 2 van dit artikel.
Daarin ook recente ontdekkingen in verband met onze hersengolven, de Schumann-resonantie (een belangrijk planetair elektromagnetisch veld), de planeten van ons zonnestelsel en hun onderlinge samenhang. Dit alles kan bijdragen tot het bouwen van een brug tussen de micro- en macrokosmos, en mens en kosmos, die de oude astrologie nieuw leven zou kunnen inblazen… 

Geesteswetenschap, een wetenschap van de menselijke geest in

het "life lab", het labo van het leven? Deel 1+2+3
- Directe waarneming als bevrijding van materie, denken en tijd


De feitelijke verbinding tussen materie, energie en denken,
en de (on)scheidbaarheid van de observeerder en het geobserveerde,
als de geest zichzelf onderzoekt in directe waarneming in het dagelijkse leven.

Dit in de context ook van de maatschappelijke orde met zijn mechanistisch wetenschappelijk wereldbeeld, een geconditioneerde orde die hij geschapen heeft en waarvan hij zelf het product is.

Kan er een einde gesteld worden aan de orde van het geconditioneerde denken en de gebonden patronen van materie en tijd?


Dynamisch labiel evenwicht, zelforganiserende netwerken en betekenis in directe holistische verbondenheid

- het einde van een causaal paradigma

en sleutels tot levensraadsels en informatiegeneeskunde,


In de maak (vervolg van “De rede en de ruis” ), net als andere artikels (onder meer over anti-zwaartekracht) en vervolgdelen van de vermelde boeken (gezien de omvang)...