Aanbod Living Insight
        Kort overzicht aanbod Living Insight (en evtl. op een lokatie van u) ...

Hier al even kort een greep uit het totaal-aanbod van Living Insight,  continu veranderend :


   Nieuwsbrief om gratis op de hoogte te blijven


LIVING INSIGHT : GEESTELIJKE GEZONDHEID & DUURZAAM LEVENSGELUK VOOR IEDEREEN

IN VRIJHEID & LEVENSKWALITEIT:    zie ook NU-cirkels & Agenda voor activiteiten hierrond

  

Allerlei privé-groepworkshops- en reeksen en creatieve improvisaties overal in de Benelux op vraag  ,  bv. esoterische astrologie, nieuwe wetenschap, niet-wetenschep (o.a. betekenis van "toeval") & levenskunst, holistische waarneming, het wezen van klank,  harmonie, stem, stilte & boven- en ondertonen voor iedereen, levende dans (eerder in Naarden, Nl.), Gulden Snede Geometrie & ontdekte Blauwdruk v Schepping in kosmos en menselijk lichaam  en holistisch ontwerp, alchemie, de mysteriescholen in deze tijd, regeneratie, GlobalScaling seminaries voor toegepaste interdisciplinaire holistische fysica, levend water, stralingsneutralisatie, totale gezondheid, enz. ... Zie ook onder (nu-)cirkels...

www.livinginsight.net/livinginsight/zelfonderzoek.html : NU-cirkels, zelfinzichtbijeenkomsten  op woensdagavonden in Zeeland, kosteloos (In Westerlo & Turnhout een quasi-kosteloos bewustheidsbegeleidings -traject van 6-8 lessen (cirkel) in Westerlo&Turnhout en Mol eerder)

met in de gratis NieUwsbrief telkens de lokatie en details van de volgende (en vorige) bijeenkomsten in een lijst: Waar&Wanneer?.


Ook thema-cirkels en leescirkels (tijd-&kostendelend) rond thema betrokken op dagelijks leven ... Totale GeZONdheid komt  ook in deze (NU-)cirkels aan bod, met o.a. :

http://sites.google.com/site/livinginsight/quantum-hanger : energetische tools, doorontwikkeld of zelf ontwikkeld

Quantum-Melodieen e.a. : onder meer toepassing van gezondheid-ondersteunende quantum-melodieën bij Helend Inzicht; mail gerust naar onderstaand mailadres

voor consults ivm je totale gezondheid, voeding, meridianen, relevant licht van in-zicht in uw levenssituatie, levensvragen en oriëntatie, zelfkennis, creatieve bedrijfscoaching, e.a.

Zie ook More on CoRe ... voor informatie over het aandeel van de baanbrekende CoRe-apparatuur als uitgangpunt in de CoRe-AcLe totaalbenadering, wat nu niet meer nodig is, waar ondergetekende gezondheidbegeleider&inzichtkatalystor jaren geleden vanuit eigen CoRe-ACLE benadering werkte met AcLe=ACtive LEarning als de essentie die nu overblijft).

 

livinginsight.googlepages.com/zelfinzicht en (n)u!-bijeenkomsten, NU-cirkels ... voor info over Awareness Life Coaching (NU-cirkels), een diepgaand, veelzijdig en veelomvattend quasi-kosteloos bewustheidsbegeleidingstraject in 2010 van 6-8 lessen (cirkel) in Westerlo&Turnhout en Mol eerder, met wekelijkse bijeenkomsten: HeelJeGeest – meer dan stress management trainingen voor verdieping van de levenskwaliteit en einde of verbetering van futloosheid, stress, slapeloosheid en depressie als neveneffect; ook individueel mogelijk. ]

 

 

WATER, STRALING, MILIEU - TOTALE GEZONDHEID  & MOBILITEIT :

water-en-straling-rapport: bijzonder Levend Water vr mens & milieu. Gratis rapport aan te vragen met 40 blz. + met concrete oplossingen...

+ Straling: concrete en betaalbare oplossingen voor straling, electrosmog bij je GSM, in je woonst ook van buitenaf, lucht- & waterkwaliteit en geopathische zones  (Memon) zie Memon 

- op vraag CIRKEL i.p.v. een rapport  over zin & onzin ivm straling / electro-stress!

en nu sinds kort ook Praktische Tips

voor een Rijker Leven met minder Geld (zie ook cirkelreeks Westerlo o.a. hierover)

Meer info/cirkels bij u/demonstraties enz. ...  via onderstaand emailadres


Andere ...


ALGEMEEN, INFO, BOEKEN & CREATIES, ACTIVITEITEN :   Agenda 

www.livinginsight.net : archief site (nu niet meer aanwezig en met veel andere recente inzichten & samenhangen in boeken verwerkt) met divers aanbod met diepgang (om op de hoogte te blijven van de recentere ontwikkelingen is er de gratis nieuwsbrief):

veel gratis info, aansluitend op de interactieve voordrachten, workshops, ontdekkingen
& verwijzingen naar inzicht in de onderliggende natuurlijke orde en je'zelf'...


boeken:  met inzichten en onthullende ontdekkingen ivm de onderliggende orde van alles in alles, natuur & universum, de mens en zijn geest (met toepassingen) die je nergens anders vindt - zie Boeken voor de recentste informatie;

 

creatieve workshops en interactieve voordrachten (ivm o.a. Vuur van Aandacht, leven in het NU in de levenspraktijk: 

vrij van konflIKt ?) en werken met de eigen stem (oa boven- en ondertonen voor iedereen), het wezen van klank&harmonie & nieuwe holistische wetenschap bijvoorbeeld: 

Zie Agenda chronologisch of Activiteiten per lokatie of organisatie (nu vooral NU-cirkels) &

http://www.livinginsight.net/livinginsight/voordrachten.html ;

tekeningen en schilderijtjes: doorlopende tentoonstelling "Heilige Geometrie herbekeken: natuurlijke Gulden Snede Geometrie" in La Via: www.livinginsight.net/livinginsight/tekeningen.html ;
 

divers aanbod van activiteiten (voordrachten, workshops en bijeenkomsten) op verschillende plaatsen in België en Nederland -ook op vraag- en teksten in de eenvoudige nieuwsbrief nieuwe stijl, via het mailadres hier onderaan aan te vragen (archieven van oude maandelijkse versies onder de knop Nieuwsbrief en de vervolglinks daar onderaan) ...


ANDERE:

 

Later in 2010 komt hier een waaier van Mogelijkheden van & voor 

Pionierende Ondernemende Mensen in de 21ste eeuw

in Lokale Aktie die tot Zelfinzicht bijdragen en een andere levenswijze voor iedereen:

Samen Werken aan een Andere Wereld die begint met onszelf ...

 

 

 

TERUG NAAR DE THUISPAGINA:  livinginsight.googlepages.com 

Stuur een mail naar livinginsight(at)gmail(punt)com om op de hoogte te blijven via de gratis nieuwsbrief + zie Agenda ...