DE ENIGE REVOLUTIE : (N)U !

                    Regelmatige NU-cirkels rond

   LEVEN VRIJ VAN (S)T(R)IJD       - DE ENIGE REVOLUTIE :   

                         (N)U!

 

  

De kosteloze Bij-1-Komsten op een nieuwe leest: (door) U en NU ...

 

WIE EN WAT?         (WAAR en WANNEER vind je HIER)

 

Deze bij1komsten staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in onze gezamenlijke levensvragen als mens en een andere, harmonieuze manier van leven in de levenspraktijk. Het doel van deze ont-moetingen is een situatie te creëren, waarin we samen deze vragen verkennen en onszelf waarnemen zonder denken, vrij van ieder filosofisch en therapie-systeem, georganiseerde religie, autoriteit & uzelf. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel.

 

De bijeenkomst bestaat uit een avond met een stilte en evtl. korte levensechte, introductie, waarna er ruimte is voor eventuele vragen waar nodig  ter verkenning in ons eigen leven, zelf-standig op basis van een gemeenschappelijke grond. Het enige constante thema is feitelijk totaal-gewaarzijn.

Daarna houden we als onder vrienden inzicht-dialogen, waarin we onszelf bevragen - met spontane momenten van stilte en aandacht voor wat er feitelijk gebeurt bij wat zich in de groep en in ons bewustzijn aandient, denken-voelen, zintuigen en lichaam  met ruimte voor ervaringsexperimenten. In dit avontuurlijk gebeuren kan er een ruimte ontstaan waar er de vrijheid is om onvertekend datgene wat -in en rondom ons- feitelijk aanwezig is, waar te nemen

wat alles kan veranderen in het leven...

 

In dialoog hier&nu–iets heel anders dan een discussie- nemen de deelnemers visies in ernstige overweging, die mogelijkerwijze aanzienlijk afwijken van hun eigen visie.

Ze zijn bereid vele tegengestelde mogelijkheden tegelijk in gedachten te houden en te aanvaarden wat er zich aanbiedt, hoe ongemakkelijk ook. Op deze wijze kunnen mensen in dialoog de mogelijkheid tot nieuwe inzichten creëren en een creativiteit laten opborrelen die niet mogelijk zou zijn door enkel op zichzelf te denken of waar te nemen. (naar David Bohm)

Als jij en ik allebei serieus het hele fenomeen van het bestaan willen begrijpen/doorvoelen, niet alleen uiterlijk, maar ook veel dieper, innerlijk, en ons volledig inzetten om dit vraagstuk op te lossen, dan hebben jij en ik, de spreker en jij die luistert, een relatie. Dan kunnen we samen op pad, dan kunnen we samen denken, er samen over praten.
En samen praten, samen denken, samen onderzoeken, en dus samen creëren, is communicatie...  We kunnen niet met elkaar communiceren als het jou of mij er alleen om gaat een bepaald probleempje van jezelf op te lossen of vast te houden aan een of andere mening, theorie of ideaal ...

Dialogeren betekent niet dat we ervaringen met elkaar uitwisselen. Er is helemaal geen uitwisseling - er is alleen de schoonheid van de waarheid, die noch jij noch ik kan bezitten, die is er eenvoudig... (naar JK)

 

WAAR EN WANNEER? 

Op vrijdagavonden vanaf 20u te Heide Kalmthout, maandelijks -  

binnenkort te Zeeland, Nl. (Middelburg, Rilland enz. ... )  en elders in Nl. op vraag.             

Eerder te Westerlo, Turnhout, woensdagavonden te Lier 

en soms elders ( Nederland, Leuven, Mol, Schriek, Wiekevorst, Lier, ...)

(voor Gent, Leuven en bij u thuis best contact opnemen) .

op vrijdagavonden, meer dan maandelijks ...

Praktische Info WAAR & WANNEER vind je hier ...

 

(Eigen) lokaties kunnen ook ingevuld worden door andere deelnemers -

wie zich hiertoe geroepen voelt of meer info wenst, 

mail het adres onderaan.WAAROM? 

LEEFT (N)U ?

We leven tot NU in een tijd van crisis; de wereld staat in brand, veraf en vlakbij, in u/onszelf tot nu toe... Uiterlijke hervormingen en systemen blijken sinds eeuwen niet in staat de menselijke geest ten gronde te veranderen. Vindt de chaos en het KonflIKt zijn oorsprong in het IK, het ego en zijn denk-beeldige constructies ? Wat is dat ‘ik’ feitelijk, u-zelf ?

Is een nieuwe wereld alleen mogelijk als wijzelf diepgaand en feitelijk, blijvend veranderen NU ?

Is het mogelijk in deze complexe wereld te leven vrij van leed en verleden, vrij, helder, intens, vol-ledig –eenvoudig ?

Voel je er iets voor dit totaal-onderzoek met al je energie te delen met mede- geïnteresseerden, betrokken op ons dagelijks leven? Omdat ons leven, onze levenskwaliteit ervan afhangt…

 

MISSIE van (N)U!:  DE KERNKWESTIE VAN (KONFL)'IK'(T) IN ONS EIGEN LEVEN

DOORVOELEN ALS FEIT  EN DAARDOOR NU MOGELIJK OP NATUURLIJKE WIJZE MUTEREN NAAR EEN (van zichzelf) VRIJE, TEN VOLLE LEVENDE MENS ...

 

MEER INFO?

Op onderstaand mailadres.


             Life(St)Arts 
             from Zero, where U are ACTually,
             HERE & NOW!

 

TERUG NAAR DE THUISPAGINA:  livinginsight.googlepages.com 

Stuur een mail naar livinginsight(at)gmail(punt)com om op de hoogte te blijven, voor info om je te melden als deelnemer of ruimte aan te bieden...