SEPPO LIUKKO KOTISIVUJEN ETUSIVU: Geenituloksien analysointia, suomalaisten- ja suomensukuisten väestöjen esihistoriaa ja - alkuperää selvittäviä tietoja myös geenitutkimusten avulla (näille kotisivuille on koottu laaja paketti mm. tieteellisiä tutkimuksia, viittauksia kirjallisuuteen ja lähdeaineistoa suomalaisten - ja suomensukuisten väestöjen tyypillisen genetiikan - ja kielen / kielien olemassaolosta kivikaudelta alkaen, ja näihin liittyviä kommentteja allekirjoittaneen toimesta) sekä Liukko - nimitutkimusten yhteenveto - Seppo Liukko - homepages - liukkohistory + Finnic- genetic prehistory (research) frontpage

 

Kotisivujen etusivut 1-2, sisällysluettelosivut + Liukkohistoria - sivut; aineisto, teksti ja kuvat -  source  © Seppo Liukko (lainaukset sallittu, - lähde mainittava).
Tämän kotisivun tekstit ovat luettavissa  ilman veloituksia, näillä sivuilla ei ole mainoksia. Kotisivuni henkilökohtaisten tekstien tai johtopäätelmien lainaukset ovat sallittuja, kun mainitsee lähteeksi tämän kotisivun (copyright), jos lainaa tekstissä olevia muita lähteitä on mainittava ko. linkki tai viittaus lähteeseen.

Laskuri, käynnit kotisivuilla 26.01.2008   alk.    krt.
Satatuhatta (100.000) klikkausta 04.02.2015.
Satakaksikymmentätuhtta (120.000) klikkausta 6.3.2017, satakolmekymmentätuhatta (130.000) klikkausta 14.01.2018,

Seppo Liukko kotisivut - yhteensä noin 700 - 800 sivua printattuna, pääasiassa suomensukuisten - ja suomalaisten esihistoriaa > linkit:

-
homepage 1 (this page) - Geeniselvityksiä; Finnic genetic prehistory and  this page - Liukkohistory - down,
    - katso Etusivu tekstinä, ei kuvia tai karttoja, linkki > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/seppo-liukko---kotisivun-etusivu--tekstinae-ei-kuvia

 look  at also

homepage 2   Geeni ja - kieli selvityksiä; part 2 -Finnic - genes and - language (kieli), link 2 -
    > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/seppo-liukko--homepage-2--finnic-genetic-prehistory--frotpage 
    and 
    old tekst 3 > http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/  .
 Tässä lyhyt 21 siv. artikkeli  seppo Liukko Suomalaisten ja suomensukuisten alkuperää käsittelevä osittain vanhentunut ja  teksti vuodelta 2013, vertaa alla olevaan kotisivun viimeisimpien tietojen pohjalta oleviin perusteluihin, linkki > http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Seppo_Liukko_kotisivu-etusivu-sisallysluettelo-2.11.2013.pdf

> LIUKKOHISTORIA kirj. Seppo Liukko,       linkki : https://sites.google.com/site/liukkohistoria/1-liukkohistoriasivujen-yhteenveto

Liukkohistoria - nimitutkimuksen sivut 
(katso linkit artikkeleihin vasen laita - sisällysluettelo -  
 - tämän etusivun alaosassa on yhteenveto Liukko - nimitutkimuksesta ja mm. Liukko - nimen iästä sekä - Kalevalaisesta nimestä
)

Liukko- nimihistoriasivujen ensimmäisiä yhteenveto- kirjoituksia vuosilta 2005- 2008 yht. n. 140 siv.  ja lyhyt tksti  englanniksi, Seppo Liukko. 

             linkki >  http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Liukko-nimitutkimus_2005-2008_yhteenvetosivut,_kirj._Seppo_Liukko-139siv..pdf 
         
2005-2007 short in English, link > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/history-of-ancient-finnish-name-liukko <  Seppo Liukko kotisivujen asiakokonaisuudet löytyvät myös vasemman laidan sisällysluettelon  linkkien kautta. Seppo Liukko Kotisivujen pääasiallinen sisältö:

Suomen - ja Finnic-väestöjen ja kielien alueet ovat vanha jatkuvuusteoria. Suomalais - ugrilainen kielet ovat  siirtyneet Aasiasta - Eurooppaan ( ja Skandinavia) ja se jatkuu  suomensukuisten (Finnic) ja suomalaisten väestöjen esihistoriana Itämeren ympäristössä ja Suomessa. 

On huomattava, että Finnnic and Finnish väestöt ovat olleet samoilla alueilla ja saman aikaisesti väestöhistoriallisesti /geneettisen tutkimuksen perusteella,  alueilla missä on nykyisin edelleen on todettavissa suomalais-ugrilaisia kielisten väestöjen alueita sekä myös suomalaisten miesten yleisintä genetiikkaa yDNA N- haploryhmää. Asiaan liittyvistä kartoista on nähtävissä tämän Finnic (Finno) - väestön siirtyminen Eurooppaan (SNP -snipi N- Tat /M46 14.000 YBP, katso -  kieli and genetic kartat- alla). 

Suomalais-ugrulaisten kielien alueet ovat melko yleisesti tiedossa, ja siksi tämän korrellaation - johtopäätelmä on vahvistettavissa Geenitutkimuksilla - tarkemmin Finnic yDNA  N- haplogroup genetikkka alueet ja aika on selvitettävissä nykyaikaisen geenitutkimuksen tiedoilla ja metodein. 


Tällä sivulla - alla,  on pääasiassa Suomen - ja suomensukuisten (Finnic) väeestöjen esihistoriaan, - kieleen ja genetiikkaan liittyviä selvityksiä asiantuntijoiden julkaisemista tutkimuksista, kartoista ja tilastoista viimeisimmän nykytietämyksen perusteella.Areas of Finnish and Finnic languages ​​are an old continuity theory. Finnish - Ugrian languages ​​have moved from Asia to Europe (and Scandinavia) and Finnic population pre-history around the Baltic Sea region.

Finnish and Finnish populations have been in the same areas as there are currently Finno-Ugric languages - ​​and the most common genetics of Finnish men yDNA N- haplogroup transition to Europe (see - language and Genetic maps this pages). This correlation conclusion is confirmed by genetic studies - more specifically the Finnic yDNA N-haplogroup genetics with the data and methods of modern genetic research.KORRELAATIO LÖYTYY su-kieli, asumaalueet ja N- ryhmän genetiikan alueet osuvat kaikki samoille alueille:

Tässä tarkastellaan myös suomensukuisten väestöjen (ja samalla myös suomalais-ugrilaisen - kieliryhmän) merkittävin ja ja useiden tietojen valossa myös alkuperäisen isälinjan (yDNA)  N- haploryhmän alueita Aasiasta - Skandinaviaan ja erilaisia vaiheita mm. Baltian alueella.
Korreloivatko ko. suomalaisten väestöjen asuma- alueet ja näillä alueilla puhutut suomalais - ugrilaiset kielet toisiaan ja yDNA N- ryhmän isälinjan voimakas näkyminen samojen alueiden alkuperäis väestöillä, nimenomaan nykyisissä geeni-tutkimuksisa.
- Näillä kotisivuilla pohditaan asiaa eri näkökulmilta- tieteellisiin lähteisiin perustuen:

Perustietoa: Suomessa N- haploryhmän miesten osuus on vielä nykyisinkin noin 60% ja Baltiassa sekä Venäjän pohjois - osissa ( Valkovenäjältä- Volgan mutkaan noin 30- 35%). PS. Ruotsissa noin 7% kaikista Ruotsin miehistä, - yleisin on ns. germaani I - ryhmä
Selvitystä: N- haploryhmää on Ruotsiin tullut tullut pääosin Suomen alueelta jo ennen ajanlaksun alkua, Suomalaisten miesten N- ryhmä on osa Ruotsin miesten alkuperäisväestöä ja sen jälkeen tullut lisää Suomesta jatkuvasti ruotsinvallan 1200-1500 lukujen 
aikaisten miehitysvallan siirtojen eli "politiikan" ja myöhempien muuttojen vuoksi (esim. maanviljelys,kaivos, ja ForestFinn kaskiviljelijöiden siirto /muuttojen vuoksi, erityisesti8 1200- 1800-luvuilla). 

Tähän Ruotsin N- ryhmään kuuluu myös Suomesta  muuttaneet tai alkuperäiset Ruotsin/Norjan  alueelle tulleet N- ryhmän suomensukuiset miehet. Tämä ryhmä on ns. Varangian N- ryhmä -  L550 xL1025 (joka on Suomessa yleisin, täältä ovat tapahtuneet L550 muutot mm. Ruotsiin ja Norjaan). Jos L550 xL1025 miehet olisivat tulleet Baltiasta, niin  miesten haploryhmä olisi L550 ja L1025 (ks. mm. Semargl-kartta. alla linkki).
Huom! N- ryhmä ei ole tyypillinen Ruotsissa (tai Norjassa) , N- ryhmä on  alkuperäinen suomalaisten miesten  yDNA haploryhmä Ruotsissa jo ennen I- ryhmää.
Ruotsalaisille miehille, siellä I- haploryhmä suurin ja tyypillinen ruotsalaisille miehille (ks. alla kartat).

Olen henkilökohtaisesti myös suomalaisen N- haploryhmän edustaja, sillä kaikkien Euroopan N - ryhmän miesten tiedetään olleen yhdessä ainakin vielä noin 4000 vuotta sitten. Spesifinen SNP - snipi on ollut vähintään viimeistään -at least by the latest L1026 /BY2497. Sen jälkeen ryhmä on jakaantunuyt mutaatioittain savo- karjalaisiin - ns. itäisempi ryhmä sekä läntiseen hämäläisten - ja varangian ryhmään N- L550 (xL1025) tai myöhemmin vielä balttian N- L550 +L1025. Tähän  suomensukuisten N- haploryhmään kuuluvat kaikki nykyisin kieleltään ruotsalaiset, baltialaiset, venäläiset ja muut kansallisuudet. Ne ovat siis alkuperältään samaa N - L1026 mutaation jälkeistä - ja lähtökohdiltaan suomenskuisten genetiikkaa. 


EUROOPAN N- HAPLORYHMÄN HISTORIAA LIITTYEN JÄÄKAUDEN JÄLKEISIIN VÄSTÖLIIKKEISIIN:

N-RYHMÄN ALKUPERÄ ja EUROOPAN VÄESTÖLIIKKEET JÄÄKAUDEN MAKSIMIN JÄLKEEN - SWIDRYN KULTTUURI.
Aluksi.
Euroopan jääkauden maksimi oli 22.000- 16.000 BP aikana.
Silloin väestö pakkaantui Refugeihin. Läntinen refugi oli IBERIA. Pyreneitten vuorten asutut luolat tarjosivat suojaa (luolien lämpötila n. 12 astetta Celsius) ja päivisin oli mahdollista käydä metsästämässä ja takkatulen ääressä tehdä hienoja värimaalauksia luolien senämiin (ks. Seppo Liukko matka esihistoriaan Power Point esitelmä, linkki > 
https://sites.google.com/site/liukkohistoria/seppo-liukko--matka-esihistoriaan-2015-geenit-esihist-luolat-neandertal-cromagnon-historiaa      ).


Toinen Euroopan Refugi oli suurempi ja laajempi kuin Iberian, se oli Ukrainan Refugi.
Sinne kokoontui  myös Aasian väestöjä, kuten alkuperäiset suomensukuiset, jotka puhuivat jo silloin su- kieliä. Tämä on mahdollista, sillä Aasiassa N- haploryhmän syntyalueilla ja Uralvuorten takana ei ollut jäävuoria, ollenkaan pohjoisessa ilmasto oli kuivaa, ja sisä Siperiassa oli silloin lämpimien aikojen jakso, joka mahdollisti suuren väestömäärän kasvun.
N- haploryhmän ikä on määritelty vuonna 2018 olevan noin 25.000 vuotta vanhaa. Siperian väestömäärän kasvun seurauksena suuri määrä N- haploryhmän väestöä siirtyi hiljalleen Aasiaan, Eurooppaan ja Amerikan mantereelle   ( arviolta noin  24.000 YBP-13.000 YBP välisenä aikana, jääkauden maksimin jälkeen, kun merien vedenpinnat olivat noin 100- 120 m nykyistä alempana pohjoisten mantereiden jäävuorien sulamisen aikana ja sen jälkeen). Eniten Kiinaan (Kiina- Peking korkeakulttuurin luojat 200BC-200AD ja laajemmalti myös Etelä-Aasiaan), osa Euroopan suuntaan (Finnic - Finnish väestöt, joiden jälkipolvia ovat mm. Novgorodin ajoista alkaneen Rurikien - Dynastian ja Gediminads N- ryhmän miehet. Nykyisin tätä N- haploryhmää on levinnyt laajalti Eurooppaan ja USA:n. Tässä merkittävä tunnusmerkki - välittäjägenetiikka - on suomensukuisten miesten N- haplogroup, jonka matka Aasiasta Eurooppaan tunnetaan kronologiseti melko tarkkaan. Ja vielä yksi osa Siperian väestön autosomal- krom.on siirtynyt  Beringin salmen kautta Amerikan mantereille (Amerikan alkuperäväestöt- intiaanit, joille monilla suomalaisillakin on geneettinen yhteys Siperian kautta, kuten allekirjoittaneella noin 2%.  
Tästä asiasta on geneettistä näyttöä ollut ainakin jo 3- 4 vuotta, ja lisäksi Hoyo Negro - vedenalaisesta luolasta on tehty merkittävä löytö.
Nyt 23.2.2018 HS uutinen ko. asiasta (s.26) kertoo, että Meksikosta on löydetty 13.000 vuotta vanha tytön luuranko. Se on on vanhin Amerikasta löydetty native americans ihmisen luuranko. Meksikon luolasto on täynnä muinaisen Mayakulttuurin jälkiä ja fossiileja. Tämäkin osaltaan todistaa yhteisistä asuinalueista Siperiassa noin 12- 20.000 vuotta sitten. Ja esimerkiksi suomalaisten ja native intiaanien samoista lähtöalueista Aasiassa. Genettiikka- ja ancient tutkimuksien perusteella tiedetään, että osa suomensukuisten väestöjen esivanhemmista  on asunut samoihin aikoihin Siperian alueilla. Siksi myös monilla suomalaisilla ihmisillä, kuten minulla (n. 2%) on yhteistä ns. ancient genetiikkaa  American native mm. Maya kulttuurien ihmisten kanssa.. 

Helsingin Sanomat 23.2.2018 sivu 26. Maya kultturien alueista ja 13.000 vuotta vanhasta ihmisen luuranko löydöstä - artikkeli:Eurooppaan siirtyneiden N-haploryhmän edustajat ovat tyypillisesti suomensukuisia ja suomalaisia väestöjä.
Siksi Euroopan tyypillisimmän N- haploryhmän miesväestö on edelleen suomensukusita väestöä, su-kieli on vahtunut suurimmalta osalta tätä väestöä, paitsi Suomessa, Estoniassa tai paikoitellen Karjalasta- Uralille ja senkin taakse. N- ryhmää löytyy laajoilta alueilta myös Euroopassa, johtuen myöhempien aikojen kansainvaelluksista, muuttoaalloista tai sodista jne. väestöjen sekoittumisista nykytilanteeseen.  
Pohjois Kiinan laajoilla alueilla on suuria ryhmittymiä N- haploryhmää, joka on levinnyt myöhemmin koko Kaakkois- ja osittain myös Etelä- Aasiaan.
Eurooppaan lähteneiden isälinja (yDNA) on N- haploryhmää
, sitä voidaan sanoa suomensukuisten - ja su- kielisten väestöjen isälinjaksi, sillä N- Tat  ja M178, joista N- Tat on tapahtunut yli 14.000 vuotta sitten (14.000 YBP) mutaatiot ovat tyypillisiä tälle Finnic ryhmälle ja eniten juuri suomalaisilla. Niiden ikä on nyk. arvioiden mukaan noin 11-14.000 vuotta, kuten edellämainittu Jääkauden maksimin muuttoaaltojen aika Ukrainasta Itämeren ympäristöön ja sitten edelleen Skandinavian alueelle mahdollisesti jo 2000 -3000 vuotta ennen ajanlaskua. Germaanien nousu Skandinaviaan on ajoitetty noin ajanlaskun vaihteen jälkeiseksi ajaksi noin 300- 900 AD aluksi Etelä-Ruotsin kautta, keskisen Ruotsin alueelle vasta noin 900-1000 AD (Ruotsin tyypilllinen yDNA on I- haploryhmää, tämä vaikutti myös kielen vaihtumiseen germaanikieliin...). 


N-ryhmän SIIRTYMÄ AASIASTA EUROOPPAAN:

Tämä siirtymää kuvaava matka / nauha on edelleen nähtävissä monilla tavoilla. Suomensukusia, ja su- kielisä väestöjä on nauhana Aasiasta Eurooppaan, aikoinaan Keski- Eurooppaan saakka. Swidryn alueelle, josta jääkauden jälkeinen muuttovirta oli Pohjois Venäjälle, Baltiaan ja Tanstkaan Brommen kulttuuriin, Itämeren ympäristöön ja Suomeen. Tämä teoria on hyvä perustelu arkeologisten tulosten, su- kielien ja myös N- haploryhmän nykyisten löytöalueden perusteella.
S
iksi on mahdollista, että suomensukuiset väestöt ovat asuneet Swidryn kulttuurissa, kuten useat arvostetut suomalaisetkin tutkijat ovat näin päätelleet. 


SUOMENSUKUISTEN MIESTEN ALKUPERÄINEN GENETIIKKA OLI N-HAPLORYHMÄÄ.

Aikaisemmin manitsin, että suomensukuiset väestöt alkavat M178 / TaT - mutaatioiden ajoista noin 14.000- 11.000 vuotta sitten.
Asia on asetettu kiistanalaiseksi mm. suomenkielen kielitieteijijöiden suunnasta. Suomen alueelle on väitetty tulleen jotakin "tuntematonta" Eurooppalaista  ehkä germaaniheimoa, jota sittemmin ei ole pystytty todistamaan millää perusteella. On selvitetty, että Suomen suurten järvien nimet olisivat olleet tällaista pohjaa, Päijänne, Saimaa jne.. Nämä nimet lienevät sitä vanhinta su- kielen perintöä joka oli vallalla ennen vuotta 3000 BC eli kampakeramiikan aikoina laajalla alueella Uralilta Itämerelle ja Skandinaviaan. Tämä kieli muuttui - vasta ja nimenomaan merkittävästi  vasta - nuorakeraamisen (Vasarakirveskulttuurin) lainasanojen vaikutuksesta noin 5000 - 4000 vuotta sitten (On huomattava, että kielitieteen luotettava tieto ulotu niin kauas, kielitieteellä ei ole siihen riittävästi konkeretiaa, vert mm. genetiikka). 
Suomensukuisten väestöjen vanhempi olemassaolo mm. Itämeren ympäristössä voidaan todeta eksaktisimmilla tieteen keinoilla, joita ovat arkeologia, genetiikka sekä väestöhistoria. Väetöliikkeiden historiaa voidaan tarkistaa ja todeta kartoilta ja jopa ajoittaa, nykyaikaisen geenitutkimusten avulla.
Väestöjen - ja samalla mm. suomensukuisten kielialueet voidaan nykyisin todeta monien tutkimusten avulla ja tarkemmin kuin aikaisemmin (mm. linkkejä ko. tutkimuksiin löytyy myös tältä kotisivulta).
Arkeologisesti Suomen asutuksen ja Ural- Itämeren ympäristön alkuperäis-asukkaiksi on osoitettavissa suomensukuisten ja - kielien väestöt (myös Skandinavian suomensukukieliset saamelaiset). Tästäkin on useita tutkimustuloksia löydettävissä näiltä Seppo Liukko kotisivuilta. 

Tässä yksi viimeisimmistä, julkaistu 
 4. lokakuuta 2017, linkki   > https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184560

ja PLOS linkki >http://journals.plos.org/plos one/article?id=10.1371/journal.pone.0184560
Lehdistö 6.10.2017 https://eurooppalaisuus.wordpress.com/2017/10/06/pohjoiskarjalainen-kaarmesauva-11000n-vuoden-takaa-hammentaa/

Tutkimus, joka siis hämmentää satavarmoiksi luultuja vanhempia käsityksiä. Tämä teoria perustuu Jääkauden maksimin jälkeisiin tapahtumiin, jossa Skandinavia asutettiin Pyreneiltä lähteeneillä poronhoitajilla ja Ukrainan refugista lähteneillä Swidryn (Puola - Kunda/Viro) kulttuurin suomenskuisilla ja Su- kielisten väestöjen toimesta ensin Keski- Eurooppaan ja Keski- Venäjälle - Puolaan Viroon - Suomeen ja sitten osa Saksan -Tanskan -Norjan rannikko Komsa-poronhoitajien surassa Norjan rannikkoa ylös nykyisille Skandinavian vuoriston ja Suomen Lappi välisille aluille. Saamelaisille poronhoitajille suomenskieli tarttui yhteisen matkan kohdalla Pohjois- Saksan- Tanskan  ja Skandinavian eteläosista alkaen. kuten kartasta on nähtävissä.
Tämäkin osaltaan vahvistaa aikaisempia arkeologisia tutkimustuloksia, joita myös Suomessa on kannatettu ja julkistettu,  jota viimeisimpänä on esittänyt ansiokkaasti  mm. prof. Kalevi Wiik.
  
KARTTA UKRAINAN REFUGI JA IBERIAN REFUGIN VÄESTÖSIIRTYMÄT:
Kartta kuva em. tutkimuksesta. 4.10.2017 sivuilta- alla 
Ukrainan Refugin su- väestön siirtymää jäänreunan siirtyessä Skandinavian vuoristoon (nyk. Ruotsin alueelle -Vaasa-Oulu korkeudelle 8000BP), siis noin  11.000 - 8000 BP eli vast. määrä nykyajasta taaksepäin. Katso myös Iberian Refugin muuttjat (saamelaiset). Tässä yksi perustelu suomalaisten ja saamelaisten yhteiselle suomensukuiselle kielelle. Saamelaisten genetiikka on pääosin samanlaista kuin suomalaisten, yhteisestä matkasta Skandinavian eteläosista alkaen, kuten väriviivoista, reiteistä on nähtävissä.

 GENETIIKKA - siirtyy väestöliikkeiden mukana (erilaiset kansainvaellukset, sotien seuraukset jne.) 

HUOM. väestö tai kansa  ei minnekkään häviä (- kuten joskus on väitetty),
Ko. väestön genetiikka säilyy (yDNA ja mtDNA), vaikka puhuttu kieli eri syistä vaihtuu (kielenmuutos ei vaihda geenejä- on fakta):


Näillä kotisivuilla seurataan koko N- haploryhmän ketjua sen syntyhetkistä alkaen nykytiedon mukaan noin 22- 28.000 vuotta sitten Aasista- Uralille ja Itämeren ympäristöön. Suomensukuisten su- kielisten väestöjen vanhimmat N- haploryhmän mutaatiot lienevät N- Tat- M178, jotka ovat viimeisimpien geenitutkimusten mukaan 11-14.000 vuoden ikäisiä.Tämä sitoo uudet tutkimukset mielenkiintoisella tavalla Europpaan muuttaneiden vaaleaan ihonvärin katajiin. Kun suomalaisilla on tunnetusti eniten vaaleuteen liittyviä geenejä (näillä sivuilla esitellää professoritason tutkimuksia ko. asiasta). Myös viimeisimpienkin geenitutkimusten mukaan suomalaisilla eniten Neandertalilaisten geenejä  noin 2-4% määrällä (allekirjoittaneella N - haploryhmän yDNA n. 3%). Yleisimminkin tämä lukema on korkein juuri N- haploryhmän miehiä, koska näiden tiedetään tulleen Eurooppaan ja Itämeren alueelle Aasiasta Eurooppaan noin 10-11.000 vuotta sitten. Mikä tässä on se pointti? 
Nykyisten tutkimuksien mukaan alkuperäiset Eurooppaan jääkauden maksimia ennen tulleet ihmiset, Aurignag - kulttuurien ihmiset ovatkin olleet tummia ihonväriltään.
Tämä siis sopii siihen kuten geneettisen N- haploryhmän kronologisessa kartasta on helposti nähtävissä milloin Tat / L370 genetiikan väestöt ovat liikkuneet Euroopan suuntaan n. 14 - 10.000 vuotta sitten, Eli jääkauden maksimin ja Ukrainan refugin levitessä Keski- Eurooppan pohjoisosisosissa (Swidry) ja sieltä myös Kundan kulttuurin alueelta Baltiasta Suomeen suhteellisen nopeasti. Tämä suomensukuisten väestöjen tulo sopii tähän tapahtumaketjuun, kun katsoo tarkemmin Georg Dunkel`n valmistamaa viimeisinpien tutkimukstuloksien perusteella laatimaa N- haploryhmän kronologista ketjua (ns. suomensukuisten) Tat-M178 mutaatioista eteenpäin, linkki > .
http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg 


SUOMENSUKUISTEN N- HAPLORYHMÄN JAKAANTUMINEN:
Milloin suomensukuisten ja Suomen perusväestön isälinja N- haploryhmä jakaantui savo-karjalaisiin, hämäläisiin, baltti, Skandinavia  ja Varangian jne. ryhmiin?

Viimeisimpien ikäarvioiden mukaan N- ryhmän yDNA mutaatio L1026 / nyk. merk. BY2497 (ks. Dunkel- kartasta) on tapahtunut noin 4000 -5000 vuotta sitten.
Tässä ns. suomensukuiset väestöt (yDNA N- group) on vielä yhdessä. Savo- karjalaiset saavat uuden mutaation (oksa erkanee oikealle) ja toinen päähaara jatkaa VL29 noin jakaantuen mutaatioilla 3500 vuotta sitten V29 " hämäläisiin" ja L550 noin Rurikeihin ja baltteihin n. 3000 vuotta sitten.Tästä Rurik esi-isien  haarasta alkanut oksa on muotoutunut noin 2400 vuotta sitten.N- Y4338*, joka johtaa Novgorodista alkaeneseen Rurik - Claniin (
johon siis allekirjoittanutkin kuuluu- siis tähän oksaan sukupuussa kuuluvat olemme Proto- Rurki- linjaa - siis ennen Rurikeja- sanoisinko Rurikien suomensukuista alkuperä ryhmää). Ks. N- haploryhmän Sukupuu Georg Dunkel, ajantasainen linkki > http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg.
Balttiketju jatkaa  (
Baltti-Preussi-Puola) suomensukuisten N- haploryhmän mutaatiolla L1025 - linjassa kronologisesti  mm. Gediminids sukuihin L551 jne.
Koko tämä ketju on alkuperältään suomensukuisten väestöjen N haploryhmän kronologista jatkumoa L1026 /BY2497 snipistä lähetenyttä. Sitä on nykyaikana levinnyt myös laajemmalle alueelle-  edelleen Euroopassa. Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Baltiassa sekä Skandinaviassa olevat nykyiset kansallisvaltiot ja niiden kielet ovat muodostuneet erilaisten kansanvaellusten  ja muiden syiden vuoksi Finnic- kielistä poikkeavaksi viimeisten n. 1000 vuoden aikana. Muutokset ovat pääosin tapahtuneet 1600/1700- luvulle mentäessä, mutta on useita alueita missä suomalaisugrilaiset tai Finnic- kieliä on edelleen olemassa Suomen ja Viron ulkopuolellakin Baltiassa - Ruotsissa, Norjassa ja tietenkin Venäjän eri alueilla sekä vielä Unkarissa.
Myös Rurik- Clanin perustajien alkuperä on tämä suomensukuisten N- haploryhmä. Tästä  on  Seppo Liukko kotisivuilla mm. 
Semargl- katta, joka osittaa N- L550 +L1025 olevan samaa, jonka yDNA kantajat ovat pääosin edelleen Baltiassa n. 30-35%  ja Suomessa n. 60% alueen miesväestötä. Nykyaikaan mennessä muuttoja on paljon ja siksi myös  N- ryhmää löytyy levinneenä em. alueiden lisäksi mm. Englannista ja Skotlannista jopa Espanjasta ja myös USA:sta.

Minulla on henkilökohtaisesti N- L550, eli läntistä yDNA suomensukuisten genetiikkaa, se on N -L550 (tarkennettuna Y4338* > Y22774), se on spesifinen Rurik- Claniin liittyvää genetiikkaa. Eli se on alkuperäistä finnic - väestön genetiikka  ja siten läheistä serkkulinjaa Novgorodin Rurkikien isälinjoille (noin 1150- 1800 vuotta sitten. Lähde- geenitutkimukset FTDNA BigY ja YFull ikä arviot. Näillä sivuilla mm. kirjoittajan omat tulokset argumentteina).  


Huomattakoon vielä, että nimenomaan Suomessa on eniten tätä läntistä L550 (nimitys: Varangian N- ryhmä - xL1025) genetiikkaa. Joissakin tiedostoissa edelleen virheellisesti esitetään, että Suomessa tai suomalaisilla ei olisi ollenkaan tätä L550 genetiikkaa. Sellaiset väitteet eivät ole totta ks. mm. Semargl- kartta alla. Siitä tarkemmin tämän kotisivun selvittelyissä.

N- HAPLORYHMÄ EUROOPASSA ENITEN ALKUPERÄISILLÄ SUOMENSUKUISTEN ALUEILLA- EDELLEEN.


Kotisivuni sisältävät  huomattavan määrän suomalaisten - ja suomensukuisten väestöjen esihistoriaa - ja alkuperäisen suomensukuisten kielien ja  suomensukuisten yleisintä ja selvitystä suomensukuisille  tyypillisiä -  ja vanhinta genetiikkaa (yDNA - N ja mtDNA U).
Henkilökohtaiset ns. omat geenitutkimukset ovat vasta  viime vuosina edistyneet riittävästi luotettavien johtopäätelmien, johtuen pääasiassa testauksen hintojen alenemisesta, testattavien määrän voimakkaasta kasvusta ja testianalyysien tason parantumisesta.
Nyt nämä uusi genetiikkatutkimus ja sen tulokset ovat tuoneet uutta eksaktia näkökulmaa väestöjen esihistorian tutkimukseen, varsinkin väestöjen asutushistorian selvittämiseksi ja mm. kansainvaelluksien vaikutuksiin eri nykyisissä kansallisvaltioissa. Eli nähdään nykyisten valtiorajojen sisällä tapahtunut voimakas väestöjen sekoittuminen 3000-4000BC alkaen ja vahvimmin viimeisimmässä suuressa kansainvaeluksessa 300-900 AD, jonka aikaiset vaikutukset kielien muuttumiseen eri alueilla olivat erittäin merkittäviä.
Lisäksi on huomattava näiden kansainvaelluksien aiheuttaneen merkittäviä muutoksia alkuperäisten geeni"varantoon". Erilaisten  aiemmin ko. alueilla tuntemattomien geeniryhmien tulo tyypillisen perusgenetiikan joukkoon, esimerkiksi Suomessa  tai Ruotsissa on nähtävissä geenitutkimusten tulosten perusteella. Esimerkiksi  Y - DNA Suomessa oli pääosin N- ryhmää ja Ruotsissa  tyypillisesti nyt pääosin I-ryhmää. Ruotsin alueella ja Skandinaviassa yleensä on 3-5000 vuoden aikana alkuperä pohjagenetiikkaan on tullut suuria muutoksia - sekoittumisia,  koska noin 2000 vuotta sitten alueelle saapui suhteellisesti suurempi germaanien kansainvaellus).
 Suomessa genetiikkaan ei tullut suuria muutoksia Balttiasta tapahtuneiden muuttoaaltojen avikutuksesta, koska Baltiassa oli jo ns. itämerensuomalainen väestö ja siellä isälinjan  yDNA oli myös N- ryhmää Itämeren Baltiassa oli alkuperäisenä kielenä myös suomalais-ugrilainen kieli, johon tuli myöhemmin slaavien vaikutus oli vielä voimakkaampi 900- 1800 lukujen aikana, kuin Suomen alueella (Suomen alueen kieli- ja geeni tilanne on säilynyt melko stabiilina, myöhempien aikojen 1200- 1800 lukujen ruotsin - ja venäjän vallan vaikutuksista huolimatta).
Geenitutkimuksilla on mahdollista selvittää aikaisemmasta historiankirjoituksesta vielä tarkemmin eri väestöjen ns. syvää alkuperää. Tieto on melko uutta, jota ei vielä ymmärretty genetiikan ehdoilla noin neljä- viisivuotta sitten riittävästi (sotkettiin aikaisempaa käsitystä, vaikka genetiikka näytti jo silloin osltaan vanhoja tietoja virheellisiksi (esim. N- ryhmän alkuperä).
Nyt myös henkilökohtaisilla geenitutkimuksilla on saatu geenitietoa hyvin  laajolta alueilta esim. Aasiasta  ja Europpasta, Amerikasta, uutta lisätietoa ihmisten isä- ja äitilinjoista. Näitä tietoja tarvitaan sanoisinko vanhan historiakirjoituksen tarkistamiseksi  (viimeisimpiä geenitutkimuksia esitetään näillä sivuilla).

Näillä kotisivuilla on myös muuta geenitutkimuksiin perustuvaa selvittelyä, sovellettuna historia tulkintoihin. Tässä esitellään isälinjan yDNA lisäksi myös äitilinjan mtDNA ja autosomalisen DNAn- eli serkkutestien analysointia, vuodesta 2012 alkaen. 


2. Toisena pääaiheena on Liukko – nimihistoriaan  perustuva nimitutkimus sisältää noin 400 – 500 sivua.  
Tässä seurataan Liukko - nimeä vasarakirveskulttuurien ajoilta alkaen (noin 2800- 1800 eaa.). Alkaen Baltian suomensukuisten väestöjen alueelta ( esim. Liukonys- Liukonkylä Liettuassa lähellä Vilnan kaupunkia). 
Nimi on tullut Suomeen mahdollisesti jo ennen pronssikautta, jolloin Suomeen ja suomensukuisen alkuperäisväestön joukkoon oli tullut uutta maanviljelyä (kaskiviljeyä) levittänyt esigermaanikielisiä miesryhmiä (liuti*). Tätä miesryhmää tarkoittava esigerm. kielinen nimi (huom! poikkeuksellinen iu- diftongi, mm. Liukko - nimessä) on jäänyt monille Kaskiviljelyalueille Liettuasta – Suomeen.
Suomessa nämä vanhimmat Liukko- nimipesyeen nimet ovat säilyneet Lounais- Suomen alueilla kaskiviljelyyn sopivilla vesistöjen lähellä olevilla mäkialueilla, esimerkkinä Liuko- nimi Suomusjärvellä.
Länsi – Suomesta nimi on levinnyt ns. vanhaan Hämeeseen Liukko- Luikko pohjaisena sekä eräsija aikana Hämeestä Pohjanmaalle - Savoon. Liukko- paikannimiä on jäänyt kartoille paikalla asuneiden ja – kaskiviljelyä harjoittaneiden  Liukko – henkilöiden mukaan. Kuten Liukonpelto  Kuopion > Tuusniemellä 1635 (myllyvero kuitti) sekä Liukonsaari  Varkauden  Liukonvirran varrella (Unnukka) jne… 

 - Tässä linkki Seppo Liukko Kotisivulle > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/
Toivon, että Seppo Liukko - kotisivullani käynti voisi herättää mielenkiintoa yleisesti Suomen - ja suomensukuisten esihistorian tapahtumiin  ja myös  tämän Liukko- nimihistorian kautta.


Seppo Liukko Kotisivujen Liukkohistoria toinen päälinja sivuaa myös suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen esihistoriaa aina kampakeramiikan / maanviljelyn leviämisen Baltiasta - Suomeen - ajoilta nykypäiviin saakka (ks. yhtenveto):

Liukkohistoriasivujen yhteenveto
 
(-kotisivutekstien perusteita, linkit yhteenveto ja 1-4, alla lyhyesti

Liukko - sukuseura:

Seppo Liukko is  the Liukko Family Society Member of the Board.  He has researched and written  Liukko - name history and - genetic analyses.
Sukuseura on 10- vuotisjuhlakokouksessaan myöntänyt Seppo Liukolle vuonna 2015 kunnianosoituksen;  
Liukko - sukuseura on valinnut  Seppo Liukon kunniajäsenekseen, toiminnasta hallituksen jäsenenä ja Liukko - nimitutkimuksen tekijänä sekä osallistumisestaan 10- vuoden ajan sukukokouksiin esitelmöitsijänä (mm. Liukko - nimitutkimuksen, Liukko paikannimi - ja esihistoriatutkimuksen ja ajankohtaisen  geenitutkimustiedon selvityksistä).
Seppo Liukko has received a family club honor. Liukko - Family Society is a 10 - year anniversary meeting chosen him to be an honorary member, operation member of the Board of Directors, Liukko  - the name of research, as well as by participation in family meetings lecturer 10 - during the year (including the name and place name in his research and genetic research studies).

Liukko sukuseuran vaakuna

     Liukko- sukuseuran vaakuna- kilpi 
Liukko - sukuseuran vaakuna - kilpi 
SukuvaakunaHeraldinen Seura nro 1571 (ks. vaakunan syntyhistoria-, symbooli- ja heraldinen selitys - seppo liukko)

Liukko nimi on kaskiviljelyajan nimi  - Liukko ks. Suomen kartta n. 300 paikannimeä, myös Liettuassa on Liukonys kylä.


Eero Järnefet - Kaski aiheinen taideteos  Suomen maalaustaiteen kultakauden ajalta

(Järnefeltistä on suora verisukuyhteys näiden kotisivujen kirjoittajaan Seppo Liukkoon / GENI 2017)Liuko- Liukko- ja Liukon- nimipesyeen (esim. Luikko, Luikku jne.)  on yhteensä lähes 300 paikannimeä mm. 7- kylien nimiä Suomessa
Yksistään jo paikannimien ja kylien määrä osoittaa nimen olevan hyvin vanha, mm. se on Kalevalaisen loitsurunouden nimi yhdessä Laukko nimen kanssa. Myös olen joskus todennut, että Liukko nimi  (proprina) on yksi  eniten Suomessa paikannimenä esiintyvä nimi, jos ei peräti eniten sukunimenä esiintyvä paikannimi.
Ks. tarkemmin Seppo Liukko Liukkonimihistoria selvitys näiltä sivuilta (linkit).
 Alla kartta, lisäksi uusi Kotuksen uusi 2017 avattu Nimiarkisto osoittaa Liukko nimipesyeen eri nimien määrän Suomessa olevan huomattavan suuri
 
https://nimiarkisto.fi/wiki/Toiminnot:Semanttinen_kysely/Haku
Aseta haku yläruutuun Liukko nimi saat pitkän luettelon paikannimiä, lisäksi muiden liukko nimipesyeen nimien perusteella saat useita nimiluetteloita (SL).


Seppo Liukko kotisivujen sisältö - etusivut 1 ja 2

(otsikkosivujen sisällön lyhyet yhteenvedot +artikkelit ks. alla artikkelien sin.alleviiv. linkit ko. tutkimustuloksiin ja lähdesivuille):
Jatko - etusivu nro 2 
Seppo Liukko kotisivun etusivulle, linkki 
 >  
 https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/https-sites-google-com-site-liukkohistoria 

Toinen etusivu: 2-osassa on aluksi kirjoituksia Eurooppalaisten alkuperästä
 (- suurriistanmetsästäjien tulo Eurooppaan).

-PS. Seppo Liukko kotisivun varatall. 19.10.2015 tiedot
>
 https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/seppo-liukko-kotisivu-tall-19-10-2015
> Henkilökohtaisia geenitietoja ja vertailuja netissä julkaistuihin geenitietoihin mm. Rurik- Clan tiedostoja
  linkki > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/liukko--nimitutkimuksen-kirjoittajan-omat-tiedot-suomensuisten-vaeestoejen-ydna-n-l550-ryhmaeae-seppo-liukko

Kirjoitetut ja - muut julkaistut, Erillisartikkelit  (1- 13), kirj. Seppo Liukko
(Sisältö mm. Euroopan alkuperäisväestöt, Suomen Historiaa- mm. itsenäisyysajatuksia 1200 - luvulta alkaen - sekä suomensukuisten väestöjen kieli- ja  geenitieteellistä historiaa alkaen n. 22.000 vuotta sitten, ennen jääkauden maksimia, Aasiasta- Eurooppaa,  linkit alla

1. Tutkimustuloksiin perustuen kirjoittajan Seppo Liukko yhteenvetoja ja johtopäätelmiä: linkki > 
Vanha vuosien 1996-2008 aikana tehty - Suomalaiset Euroopan alkuperäisväestöjä- artikkeli verrattuna nykyiseen geeenitietoon (2013), Seppo Liukko. 
linkki 
 
> https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/suomalaiset  eurooppalaisia alkuperäväestöjä - jatkuvuusteoria 1996-2006, seppo liukko

2.  A piece of Finnish history - SUOMEN HISTORIAA-   suomalaisuus 1200- 1900 -luvuilla, kirj. 2010 Seppo Liukko

Anjala Association and the Finnish independence criteria. Article by Seppo Liukko 2010; Where Finnish identity emerges from the Finnish nobles drew their ideas of independence? (34 pages). 

Mistä suomalaisuus kumpuaa, mistä Suomen aateliset ammensivat itsenäisyysajatuksensa 1700-luvulla: linkki 

http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Suomen%20Historiaa%20-Anjalan%20Liitto%20suomalaisuus%20-Seppo%20Liukko%202010.pdf3.  Seppo Liukko kirjoitti alkutekstin v. 2006 Wikipediaan - nimellä "Eurooppalaisten alkuperä" 
ks. linkki >
 
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurooppalaisten_alkuper%C3%A4&oldid=1028276
Eurooppalaisten suomalainen alkuperä, metsästäjien - suomensukuisten ja suomalaisten kieli ovat Euroopan alkuperäkieliä (näillä kotisivulla huomattava määrä tieteellisiä argumentteja vuoden 2006 ensimmäisen tekstin tueksi). Eurooppalaisten alkuperä artikkelin 8.04.2006, ensimmäisen yhteenvetotekstin kirjoittaja on Seppo Liukko (ks. ed. linkki).

4. Suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen esisihistoriaa:
Suomalaisten esihistoriaa 
- Suomalaisten esihistoriaa Liukko - nimitutkimuksen avulla 2011, kirj. Seppo Liukko,  
15.4.2011, 163 sivua, n. 1½ vuotta ennen omien geenitulosten valmistumista - ennakkotietoja Liukko - nimitutkimuksen ja esihistorian perusteella:
4.1 >  http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/artikkelit/Suomalaisten_esihistoriaa_ja_historiaa_Liukko-%20nimitutkimuksen_kautta,_kirj.2011_Seppo_Liukko.pdf 
Suomalaisten esihistoriaa 12 siv. yhteenvetokirjoitus  Seppo Liukko,  vuodelta 2013, kirjoitus perustuu esihistoria ttkimukseen ja täydennetty 2013 saatujen geenitulosten perusteella - asiasta on tällä kotisivulla päivitys nykytilanteesta; geenitutkimustietoa - lähteineen (alla):
4.2 > 
SUOMALAISTEN_ESIHISTORIAA-arkeologian-,genetiikan-,biologian_ja_kielitieteen_avulla-Seppo_Liukko
 
5. Mistä suomalaiset tulivat Suomeen ja milloin? Ovatko suomensukuiset väestöt olleet alkuperäväestöjä (yDNA N -haploryhmää ja mtDNA H- ja U- haploryhmiä) myös Baltiassa, Ruotsissa, nyk. Puolan, Venäjän ja Siperiasta- Eurooppaan olevilla laajoilla suomensukuisten metsästäjien ja  kampakeramiikan alueilla Alppien pohjoispuolella (lähdetiedot2012, Seppo Liukko, linkki > http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Mista%20suomalaiset%20ovat%20tulleet%20ja%20milloin,%2030.3.2012%20Seppo%20Liukko..pdf
 
6. Esihistoriaan ja- genetiikkaan liittyvä yhteenvetokirjoitus ajalta 2008-2015, Seppo Liukko, linkki > 
https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/liukkohistoriasivujen-yhteenveto-ks-vaeliotsikot---perusteita           

7. Pover Point esitelmät - academia.edu  -  Esihistorian tutkimusta genetiikan avulla, ja Suomen historiaa, linkki >  http://independent.academia.edu/SLiukko

7.1. Esihistorian tutkimusta genettiikan avulla 2014, Seppo Liukko:  http://www.academia.edu/8397243/Esihistorian_tutkimusta_genetiikan_avulla_Seppo_Liukko_Tikkurilan_Rotaryklubi_2014._Prehistoric_archaeological_cultures_in_the_identification_of_population_genetics_research

7.2 Geenituloksien analysointia Liukko sukuseura 2013, Seppo Liukko: 
http://www.academia.edu/8396893/Liukko-_sukuseura_KUOPIO_2013_Sukututkimusta_geenitutkimuksen_tiedoilla-Seppo_Liukko._Liukko-_Family_Society_Degree_in_2013_genealogical_research_of_genetic_research_data

7.3 Suomalaisten - ja suomensukuisten esihistoriaa DNA-tutkimuksen avulla 2014, Seppo Liukko :
http://www.academia.edu/8404064/Suomalaisten_ja_suomensukuisten_esihistoriaa_DNA-_tutkimuksen_avulla-_Seppo_Liukko_2014._The_Finns_and_Finnic_populations_the_prehistory_of_DNA_research

7.4 KALEVALA - KULTTUURIN ESIHISTORIAA 2011, suomalaisten / suomenskuisten  väestöjen esihistoriaan viittavien kohtien tarkastelu mm. Liukko nimi Kalevalaisissa loitsuissa kirj. Seppo Liukko: 
http://www.academia.edu/8406707/Kalevala_-_kulttuurin_esihistoriaa_tutkiva_esitelm%C3%A4_24.2.2011_Seppo_Liukko_._The_Kalevala_-_the_cultural_prehistory_of_the_investigative_presentation._The_Kalevala_epic_time_was_the_Finns_and_Finnic_populations_of_prehistory

7.5   SUOMENSUKUISTEN- JA SUOMALAISTEN KALEVALA HISTORIATUTKIMUS/ Kalevalainen nimipari Liukko -Laukko (liukon-laukon ..)
https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/kalevalainen-esihistoria---historiatutkimus-seppo-liukko

7.6. LIUKKO ANCIENT - KALEVALA NAME, old tekst 2005-2007 short in English, Seppo Liukko:
link >
 https://sites.google.com/site/liukkohistoria/history-of-ancient-finnish-name-liukko


7.6 SUOMALAISTEN IDENTITEETTI - ITSENÄISYYSAJATUKSIA 1100- 1800 luvuilla. Suomen Historiaa, Anjalan -  liitto 2009, kirj. Seppo Liukko:
http://www.academia.edu/8681835/Anjala_Association_and_the_Finnish_independence_criteria._Who_told_the_United_States_Declaration_of_Independence_Y.M._Spegtporten_-_John_Morton_the_ancestors_of_Finland_and_Benjamin_Franklin_both_Philadelpian_representatives_A_piece_of_the_history_of_Finland._Article_by_Seppo_Liukko_2010


8.  LIUKKO- MATKAKERTOMUS KARTTOJEN AVULLA,  LIUKKO- TALOJEN - JA PAIKANIMISTÖN ALUEILLA, 2005-2013 Seppo Liukko;
- karttamatkailu linkki >  http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Seppo_Liukko-Liukko-nimihistoriaan_liittyvat_tutkimusmatkat+kartat+kuvat.pdf
- vierailut alueilla, kuvia ja tekstiä, linkki > 

9. AINEET - GEENIT; A
lkuräjähdys- maapallon kehitys sekä elämän syntyä selvittävä artikkeli vuodelta 2003, Seppo Liukko;  

linkki > Kivet ja elämä; alkuaineiden jaksollinen järjestelmä - elollinen DNA    


10. GEENITULOSTEN ANLYYSI - Geenitulosten analyysiä Savon Liukko isälinjasta ja serkkutestistä, 2015 Seppo Liukko:
Analyysissä arvioidaan yDNA 67 markerin -ja serkkutestin - Family Finder - tuloksia.
Tutkimus tehty Family Tree DNA tieteellisesti auktorisoidun tutkimuslaitoksen  toimesta 2015 aikana.
Tarkoituksena selvittää SavoLiukko isälinjaa - sekä serkkutuloksia.
Tässä Power Point dia - esityksessä analysoidaan saatuja geenituloksia ja tehdään vertailua muihin vastaaviin tuloksiin sekä tarkistetaan johtopäätelmiä verrattaessa tuloksia perinteiseen sukututkimukseen.
Esitys on pidetty  Liukko - sukuseuran 10 - vuotiskokouksessa Leppävirroilla 5.9.2015  - analyysin esittäjä Seppo Liukko, linkki  > https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXVra29oaXN0b3JpYXxneDozMmM3NTViYjM5NzM1Y2Y3

11. MATKAKERTOMUS  - Matka Esihistoriaan vuonna 2015, Seppo Liukko:
Miten nykyajan ihminen voi  perehtyä kivikauden aikaisiin geneettisiin sukulaisiinsa ja esihistoriallisiin kulttuureihin, asumuksiin sekä luolataiteeseen  Espanjassa ja Ranskassa vuonna 2015. Matkakertomus + matkakuvia 2-18.5.2015, Helsinki - Lille, Rouen, D-Day, Normandy, Caen, Falaise, St. Michel, Rennes, La Rochelle, Bordeaux, Biarriz, San Sebastian, Bilbao, Santander, Altamira, paluu > Pau, St.Girons, D´Azil, Foix, Niaux, Narbonne, Millau, Figeac, La Meyronne, Roccamandour, Padirac, Les Eyzies, Montignac, Clermont- Ferrand, Dion, Metz, Luxenburg, Köln, Lybeck, Travemynde - Finland Helsinki. Matka esihistoriaan keväällä 2015 Neandertal + CroMagnon + nykyajan ihminen, Arkeologiaa - maantiedettä - genetiikkaa. Power Point ohjelma 25.2.2016, kotisivuilla > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/seppo-liukko--matka-esihistoriaan-2015-geenit-esihist-luolat-neandertal-cromagnon-historiaa tai  PowerPoint esityksenä > 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXVra29oaXN0b3JpYXxneDo0MzdkYzFiNzFjODJmMDJi

12. VESILAHDEN JÄRVENRANNAN LIUKKO - TALO, RATSUTILA, RUSTHOLLI  - HISTORIAA,  TALONHALTIJALUETTELOIDEN - JA 1500-1600 luvun KÄRÄJÄOIKEUKSIEN PTK:n POHJALTA, historiaan liittyvät lisäykset- sekä teksti Seppo Liukko 2007.
VESILAHDEN LIUKKO RUSTHOLLI / RATSUTILA - ASUTUSHISTORIAA alkaen rautakaudelta. Vesilahti on PIRKKALAn naapuri pitäjä. Pirkanmiehillä oli tietty pohjoisten alueiden verotusoikeus - eräsijat. Liukko suvun liittyminen Vesilahden muihin sukuihin (myös allekirjoittaneella on sukuyhteys Liukon rusthollin aikaisiin henkilöihin ja Laukon säterikartanon omistajiin 1400- 1800- luvuille mm. Kurki - Törngren sekä esim. Elias Lönnrotiin, joka oli Laukon kotiopettajana). Liukko talon Kalevalainen perinne, tulee esiin myös siitä, että Kappalainen - Rovasti Frans Kärki keräsi paljon aineistoa SKS:n arkistoihin, joista esimerkkinä vaikka Laukon laulu eli Elinan surmaruno. Sieltä (SKS-arkistoista) löytyy monia tarinoita, jotka osoittavat, että kansanperinnettä on säilytetty ja kirjoitettu muistiin Vesilahden Liukon taloissa (Liukko- Jutila- Tanska jne..) Järvenrannassa asuneista henkilöistä, kuten Matti Matinpoika Liukko - Lindgren, Joutilas Matti tai Lihmon Kraatari, tunnetulla sanasepolla oli monta nimeä (käsityöläisenä oli oltava ruotsinkielinen sukunimi), seppä Taavetti Antinpoika Järvi - Lundberg, jonka isä oli Antti Liukko - Järvi, Taavetin puoliso oli Laukon kartanon omistajien Töngrenien kasvattitytär Tottijärveltä Eva Caisa Bergqvist - Lundberg. Vesilahden kuuluisin runonlaulaja Liisa Stolsten - Priiari asui äitinsä kanssa Liukon taloissa. Liisa on tunnetuin esittäjä 1800- luvulta, jonka "opettajana" oli Matti Liukko, he asuivat samaan aikaisesti Liukon - rusthollissa ns. Lönnrotin Vesilahden aikana. Näistä on säilynyt perinnetietoa, joita myös Lönnrot, Granlund ja Frans Kärki merkitsivät muistiin. SKS:n tekstilainauksia löytyy - alla (PS. Liisa Priiarin jälkipolvia ovat mm. Frans Kärki ja Toivo Kärki niin, että monipuolisia lahjakkuuksia löytyy siitä suvusta). Tämän kirjoituksen pohjana on Vesilahden talonhaltijaluettelot ja käräjäoikeuksien ptk:t tapahtumista 1400- luvulta alkaen. Vesilahden Liukon historia alkaa mahdollisesti jo rautakaudelta (Vesilahden Historian kirjoittajat mm. prof. Vahtola ja Kirsti Arajärvi). Koonti ja lisätekstit sekä SKS - lupa alkuperäisaineiston esittämiseen Seppo Liukko 2007.
Linkki >  https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/vesilahden-liukko-rustholli-ratsutila-asutushistoriaa

13. LIUKKO NIMIHISTORIAA ja sukututkimusta GENI- jäsenyyden avulla, Power Point- esitelmä Seppo Liukko 19.8.2017 Tampere.
Liukkonimitutkimuksen yhteenveto, Vesilahden Liukko rusthollin historiaa rautakausi- 2017, DNA-tutkimus ja GENI-sukututkimuksen perehtyminen, esimerkkejä, kytkentä "maailman puuhun", kun kaikki polut saadaan järjestykseen. Ehdotus Sukukirjan valmistamiseksi Linkki 2 tulossa.
 Linkki >   
https://sites.google.com/site/liukkohistoria/-seppoliukko-liukkonimihist-yht-veto-vesilahden-liukko-rustholli-geni-dna-vertailuja-c-seppoliukko

Kotisivun sisältö (luettelot alla)


Haplogroup N- selvitystä 1- 3. 
Alla suomalaisten ja suomensukuisten kielien ja saman alueen N- haploryhmän FIN- 1-4 - esihistoriaa Aasiasta - Eurooppaan.

Tiedot perustuvat kirjoittajan oman DNA- näytteen tuloksiin, joita on kartoitettu mm. Family Tree DNA ja YFull analysointilaitoksen toimesta sekä muihin julkisiin geenitutkimuksista julkaistuihin lähteisiin (jokaiseen lähteeseen on linkki tai viite). Tässä linkki kirjoittajan omiin geenituloksiin ja vertailuryhmiin: > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/liukko--nimitutkimuksen-kirjoittajan-omat-tiedot-suomensuisten-vaeestoejen-ydna-n-l550-ryhmaeae-seppo-liukko

FINNIC - URALIC - FIN;  Suomensukuisten uralic - kieli on vanhimpia kieliä EurAasiassakatso alla oleva tutkimus ja siihen liittyvä kartta, 
- tässä linkki tutkimukseen > 
Lähde: http://www.nature.com/articles/srep29890 

FIN 1
N1c1 Finnic genetiikkaa - suomensukuiset kielet Aasiassa n. 22.000 BC ja Euroopassa noin 12-10.000BC
 
(Eupedia kartta N- group),  
katso lähteet > kartat, taulukot  ja kaaviokuvat  > alla HUOM. indoeurooppalaisten kielien alueet ovat laajentuneet Euroopassa mm. suomalais-ugrilaisten kielien päälle, paljon myöhemmin kuin nämä alkuperäiskielet  ovat siellä olleet (esim. ks. pohjois Venäjälle slaavit saapuivat vasta noin 700AD ja Skandinaviaan pääosin vasta 300- 900 luvuilla AD, mutta kartoille  ne on merkitty nykyisen laajutensa perusteella).

KORRELAATIO suomensukuisten kielien ja N- haploryhmän välillä on olemassa, uusimpien tutkimusten valossa:

Uusi kielialueiden olemassaolo kartta, This Amazing Tree That Shows How Languages Are Connected Will Change The Way You See Our ...
Linkki ko. esitykseen > https://www.boredpanda.com/illustrated-linguistic-tree-languages-minna-sundberg/?llid=dWXLO&utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=liqu , kartan info Minna Sundberg.


Suomensukuiset kielet eli Suomalais - Ugrilaiset kielet ovat maailman vanhimpia kieliä, ja näyttäisi siltä, että kieli on muodostunut juuri yDNA N- haploryhmän syntyalueilla ja samoihin aikoihin. Nykyisinkin tämä on vielä nähtävissä. Suomalaisugrilaisten väestöjen alueet ovat lähes samoilla alueilla kuin suomalais-ugrilaiset kielet ja suomenskukisille yleisin  isälinja N- haplogroup, katso tämä kielitieteen linkki ja N- haploryhmän phyleogeneeettinen - kronologinen muutos kartta (Linkit ko. kohdissa ja muita tutkimuksia löytyy näiltä kotisivuilta). Map of Linguistics (lue tekstistä myös suomalais- ugrilaisten kielien alkujuuret, ovat yhtä syvällä ja osittain syvemmällä kuin indoeurooppalaisten valtakielien alkujuuret (todennäköisesti yli 20.000vuotta vanhoja). Katso myös kartta, jossa suomalaisväestöjen ja suomalais-ugrilaisten kielen - leviäminen on alkanut samoilta alueilta, kuin yDNA N- haploryhmä on alkanut. Onko siinä jokin yhteys kieleen - KORRELAATIO?)
Tämänkin kielitieteen kartan perusteella on nähtävissä, että noin jääkauden maksimin ajoista alkaen ja varsinaisesti vasta neoliittisen kansainvaellusten (maanvijelyn leviämisen) jälkeen on genetiikassa ja puhutussa kielissä tapahtunut suuria muutoksia.
Kartassa Indoeurooppalaiset kielet ovat oma ryhmänsä ja suomalais- ugrilaiset täysin oma ryhmänsä, joka on säilynyt nykyaikaan saakka (eräänlainen ihme ja sattumia täynnä).
Indoeurooppalaiset nykykielet ovat nuoria  suomalais - kieliin verrattuna.
Nykyiset indoeurooppalaiset- kielet (mm. myöhemmät slaavi - jaa germaanikielet) ovat muodostuneet samalta pohjalta, vasta Hunnien aiheuttaman kansainvaellusten aikoihin noin 300- 900 AD  aikana, kuten englanti, saksa, ruotsi, venäjä jne. kuten myös baltinkieli, joka on mitä ilmeisimmin muuttunut Itämeren alueen suomalaiskielistä esigermaanin ja myöhemmin slaavien invaasiosta pohjoiseen- Novgorodin ja Baltian alueille, noin 700- 1500 AD aikana, slaavin ja erityisesti kirkkoslaavin voimakkaasta vaikutuksesta väestöjen kieleen.
Näiden tapahtumien vaikutuksesta Baltian alueen suomalais-ugrilaisen kieli muuttui sanastoltaan monin osin indoeurooppalaiseen suuntaan. Vanha suomlaiskielien tausta kyllä edelleen erottuu- mutta huomattava määrä lainasanoja tuli suomenkielen ja baltin kieleen jäi paljon suomenkielen taustaisia lainasanoja (ko. lainsanat ovat Finnic- kielistä nyky. balttiin):

KARTTA /  linguistic map, linkki >
 
https://www.boredpanda.com/illustrated-linguistic-tree-languages-minna-sundberg/?llid=dWXLO&utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=liqu
Vuoden 2016 uusi tutkimus, kielistä alkaa kivikaudesta, eli lähteen vanhemmasta ajasta kuin tämä ylläoleva lähde, siitä seuraava teksti, löytyy tarkemmin näiltä Seppo Liukko kotisivuilta. Tässä lyhennelmä ja linkki: >

 Uusi tutkimus 2016: Jossa todetaan mahdolliseksi se, että  väestöjen  genettiikka ja kieli on vanhimmissa väetöissä ollut toisiaan korreloiva - tutkimuksessa ns. Superpuu (supertree) on rakennettu väestöjen kauas menneisyyteen ulottuvasta geenitiedoista ja ko. ajankohdan aikana puhutuista kielistä-  kielentutkimuksen avulla (esitys on Seppo Liukko tulkinta- jos haluaa perehtyä tutkimukseen omakohtaisesti, öainaus on merkitty liitteeksi:)
Katso erityisesti Dravida + Ural kielten sijoittuminen, kronologisessa taulukossa Kuva 3, jossa Uralic- (Finnic) kielten jälkeen tulevat mm. Greek, Indo-Iranian ja Indoeuropens - väestöt ja niiden kielet (kyseinen korrelaatio on ollut aikoinaan ennen suuria sekoittumia erilaisten kansainvaellusten seurauksena, kyse ei ole siis nykyajan monikolttuurisista väestöistä, joissa genetiikka on sekoittunut ja monien väestöryhmien puhuma kieli on vaihtunut eri syistä..)

An interesting study - published - nature.com (07/19/2016), it combines the oldest populations in the language of DNA information.
Figure 3 (The SuperTree constrained by Ethologue classification) - it seems appropriate chronological order. Here are the mm. Dravidian and Uralic (which includes mm. Finnic- Eurasian populations languages (obviously if Finnic- mainly refers to a descriptive population haplogroup N). Later appear in Greek and Indo-Iranian and Indo-Europeans (Basque). This may be found in Professor Parpola 2016 book, mentioned connection between Sanskrit and Uralic Finnish language (perhaps also with regard to the populations) St Clair research also once gave to understand in the same direction (
Geenitutkimuksella on merkitystä väestöjen alkuperän tutkimuksessa, ks. Dr. Michael Robert  St. Clair`s tohtoriväitös Grauduate Divis. of the University of California, Berkeley.edu, lähde linkki >  
http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/StClair_berkeley_0028E_12186.pdf)
 -  So as far as possible from the old alignment of the language and genetics (this does not include, of course, the current population). 
2016 Source: http://www.nature.com/articles/srep29890
Nature 2016 stady- nature.com  FIGURE 3. SuperTree (DNA+Languages)
Kronologinen järjestys, vanhimmasta alkaen. DNA + kielet Afrikasta alkaen. 
Katso FIGURE 3 vanhimpia kieliä Euraasiassa Dravida ja Uralic (johon mm. kuuluvat Finnic- väestöjen ja Finnish languages)

Vuoden 2017 - Map of Linguistics and the N-Haplory Phylogenetic Tree Correlated with each other... Seppo Liukko johtopäätelmät yhdistäen mm. St.Clairs -tukimus ja Nature.com:ssa esitetty 2016 tutkimus tähän ja myös yDNA- haploryhmän suomalaisille tyypillisen N- haploryhmän ikä ja mutaatio kartan - alla linkki Georg Dunkel- havannolliseen kronologiseen esitykseen.
- From the beginnings of the language area the Finnish or Finno-Ugric languages are one of the oldest languages ​​in the world (- see other studies on these web pages)

- And from the same areas in Asia - Europe has only begun to belong to Finns - The yDNA fist (born about 22,000 BC) is the most popular finnish line in Finland, still referring to correlation with the language (below info below). 
The origin of the YDNA N-haplogroup of Finno-Ugric is still in the same areas as the populations of Finnish populations and also the Finno-Ugric language areas (the Hungarian yDNA-N- haplory group is most mixed, and the original N-group of the Finnish and Baltic origin has been diluted over several millennia. In the old areas of the Finnish population of the Baltic Sea, for example, about 62% in the north of Finland and 35-40% in the Baltic, and about 5 to 7% in the west of Sweden and Norway.

In the Native Hapland Group in South Siberia, the spread of the N-group around 22,000 to 28,000 years ago in the Baikal lake is reflected in the study of the linguistics and population movements. It is still visible, even today, in the location of the population's housing areas and in Finno-Ugric speaking languages ​​in these areas. The migration from Asia to the West has been primarily in the Ural Mountains and Europe mainly in the Baltic Sea during these 22,000 years, at different times. During that time, genetic mutations and alterations can also be seen as branches of the N-haplory genetic tree, but all of the present N_ haplogroup species are going back to the root roots. It is particularly illustrative of Georg Dunkel-N - haplogroup Phylogenetic Tree, here is a link >  http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg

- N- groupmen who has gone from the east moved to the east and met large Asian populations, then the autosomal DNA changed slightly and the language changed.


FIN 2-4
   N- haploryhmän alkuperä ja - tarkemmin mm. Rurik - N- haploryhmän miesten alkuperä: 
(Onko N- ryhmä alkuperältään ruotsalainen, venäläinen vai suomalainen- selvityksiä):

FIN 2.

Rurikids N- ryhmä - Dunkel Fylogen. puu - kartta (
suomensukuiset N- ryhmän haploryhmä puu, kartta joka ilmoittaa kaikki N-ryhmälle tapahtuneet muutokset 22.000 vuoden aikana. Suomensukuiset alkaen Siperiasta Ural vuorille 12-14.000 vuotta sitten ja sieltä Itämeren altaan ympäristöön  noin 8.0000 - 6.000 vuotta sitten. Suomensukuisten väestöjen isälinja on mainittu alkaneen snipistä Tat /M46 jo Aasian puolella tai  euroopassa viimeistään L1026 lähtien, jolloin savo-karjalaiset, hämäläiset ja itämerensuomalaiset mm. kaikki viro - battilaiset, mukaan lukien myös Varangian + L550 Rurik- klaanin oksat (branch) ovat kronologisesti L1026 jälkeen eriytyneet. Tämä on tapahtunut  noin 4000 -5000vuotta sitten. Silloin kaikki N- haploryhmän väestöt puhuivat vielä suomensukuisia kieliä > Itämerensuomalaista kieltä,  katso geneettinen puu - tämä on faktaa.  Sen jälkeen on tapahtunut slaavien ja germaanien saapumista suomensukuisten "kampakeramiikan alueille" ja mm. aikaisempaan suomensukuisten väestöjen "N- haploryhmän joukkoon" assimiloitui suuria määriä maanviljelyn ja karjanhoidon R- sekä I- haploryhmän väestöä. Siksi monissa nykyajan kansallisvaltioissa  myös N- haploryhmän miesten nykyinen puhekieli on voinut muuttua - vaihtua-  germaani - slaavinkieliksi. Kuten Vennjän, Baltian ja Ruotsin sekä Itämeren ympäristössä, josta nykyisin löytyy yDNA  N- haploryhmä isälinjaa.  Kuitenkin Eurooppalaisista eniten edelleen löytyy yDNA N- ryhmää Suomesta 60% kaikista miespuyolisesta väestöstä  ja Baltian maista, mm. Liettuassa noin 40%.

FIN 3 
Viikinki -Varangian N- haploryhmän isälinjataulukko - kartta ja Rurik- klaanin (N-L550) haplotyyppien määrät - eniten Suomessa (alla karttasivun linkki - ja tekstiä)

FIN 4 
Varangian ja siten myös Rurik haplotyyppien esi-isät ovat lähtöisin Suomesta.
 
Tarkennettuna: Varangian -Viikinkien N- ryhmään ryhmään kuuluvia haplotyyppejä on ylivoimaisesti eniten Suomesta, siis yDNA nykymittauksissa on edelleen todettavissa Suomessa (tilastoitu mm. Semargl- FamilyTree DNA- tietojen pohjalta -linkki ja lähde löytyy alla olevista Varangian ja Rurik- alkuperää käsittelevistä kohdista), lisäksi on otettava huomioon Suomesta muuttaneet 
(tai Länsi-Suomesta; Satakunnasta ja Etelä - Pohjanmaalta siirretyt miehet 1200- 1500)
tai Suomeen muuttaneet ja  vanhoilla suomen (suku-) kielisillä alueilla asustaneet N- ryhmän (Varangian) haplotyypit; Näitä edellämainittuja suomalaisperimän miesväestöä (yDNA N - L550+, L1025-) on erityisesti juuri Ruotsissa ja Norjassa (Forest Finn,  link > http://www.migrationinstitute.fi/dl/John_Morton.pdf  );  Keski-Ruotsi - Uppland, Värmland - Taalainmaa - Småland alueet ja siitä pohjoiseen sekä Norjassa; Finskog - Oslo - Hedmark välisillä alueilla ja myös itämerensuomalaisten pohjois alueilla esim. Vepsäläisten alueilla asustaneet ja edelleen asuvat haplotyypit.

Kartat ja kaaviokuvat 
(asian kuuluva lähde mainittu - karttojen ja selvityten kohdalla):
A. Ugrian Tribes, Itämeren ympäristön alkuperäisväestöt Baltia, Suomi (Venäjän osat) ja Skandinavia sekä Puola- Saksa- Pommeri
-    suomenskuisten itämerensuomen - kieliset väestöt 
(Itämeren ympäristön N- ja U- haploryhmien suomalaiset ovat alueen alkuperäisväestöä)
B: Suomensukuiset Finns- väestöt 700AD - kartta (lähde merkitty kyseisen kartan esittelyssä).
C. Finnish Tribes (+ Esthland - Mordvia); Uralilta -  Skandinaviaan - Atlantille  -  (suomensukuisten yDNA genetiikka on ollut N- ryhmää ja edelleen Suomessa n. 62%on N-ryhmää
D. Europpalaisten esi- vanhempien matka Afrikasta- Aasian kautta - Eurooppaan (lähde GENO 2, Natinal geographic)
E. Geneettinen kartta yDNA mutaatiot aikajanalla 200.000 BC - nyt (geneettinen "Adam" A- haploryhmästä alkaen - nykyisiin haploryhmiin saakka, tässä erityisesti N- ryhmä).
F. Haploryhmien muuttaminen- perusteita ja  analyysi yDNA NO- ryhmistä (NO- ryhmän vanhin on N- haploryhmä n. 28- 36.000 vuotta, lähde mm. YFull analyzes
G.  N - haplogroup phylogenetic Tree (N-group- leviämisen geenikartta - ja N- ryhmän  mutaatiot aikajärjestyksessä - 2015 linkki ja kuva alla), Georg Dunkel, lähde linkki                   kyseisen kaavion esittelyn yhteydessä, kohta F - alla (selkeä kuva- klaanikartta N- haploryhmän mutaatioiden kehittymisestä nykyaikaan saakka, nyt ikä (ya = YBP-vuosia nykyaikaan saakka)
H. YFull - analyysi esimerkiksi Rurik- Clan mutation muodostumisaika ja TMRCA- laskelmat haplotyypeistä (Family Tree DNA- tutkimuslaitoksen  BigY- arvot ja YFull analyysit)
I.   YFull - Seppo Liukko analyses v3.7 (29.3.2015 tiedot YFulla analyysi, Family Tree DNA tutkimuslaitoksen yDNA / BigY - BAM- tiedostosta); 
-    Varangian genetiikka N- L550 ryhmä (eniten Suomessa- fakta), josta on muodostunut mm. Rurik- Clan, se on suomensukuisten jälkipolvia (ks. kartta FIN3 alla+Dunkel F map):
J. Rurik- Clan (Rurkikien esi-isä PROTO- RURIK on suomalainen esi-isälinja):
    Proto- Rurik 
Y4339* on Liukko - Hillberg (Kuhalampi) ID YF01848 kuuluu Y4339* jälkipolvi  järjestyksessä joka näkyy alla olevassa jaossa 2) ryhmään (FIN = Liukko- Hillberg- Kuhalampi isälinja)
 joka on muodostunut 1850 YBP eli noin vuonna 150 AD Suomessa (ks. varangian lista ja kartta SMRGL N011).
Rurik- Clan jakaantuu  Y4339*  TMRCA 1850YBP (160 AD) neljään veljeshaaraan 1- 4 (alla - tilanne YFull versio 4.01, data 11.01 2016): 
     1) 
Varangian FIN > Rurik- Clan Y4339* > Y12104, läheinen serkkulinja TMRCA 1850 YBP eli n. 160AD (FIN - haplotyypit suomensukuisten alueilla
    2) Varangian FIN > Rurik - Clan Y4339* > Y19111, läheinen serkkulinja  TMRCA 1400 YBP eli noin 600 AD (haplotyypit Finnic >  Fin + Swe  jälkipolvia)
    3) Varangian FIN > Rurikids - ja Rurikids jälkipolvien isälinja TMRCA n. 850 AD, levinnyt aluksi Suomesta Ruotsin kautta Nogorod-Kiova-Venäjä al.
    4) Varangian FIN > FIn- varangian -Viikinki N- haploryhmää  TMRCA 360 AD jälkeen levinnyt Eurooppaan todennäköisimmin  suomalaisten Viikinkien                N- haploryhmän mukana (tässä haplotyypit -Ruotsi+Ranska+Wales).


Kartat ja tarkemmat selvitykset
 
(alla 1-21 sekä linkki kotisivun 2- etusivulle + 30 Liukkohistoria osuus):

Faktaa: N- haploryhmä on levinnyt Siperian (Baikal- järvi) eteläosien alueilta ennen jääkauden maksimia (LGM) Uralille ja sieltä LGM:n jälkeen Eurooppaan ja Itämeren ja suomen alueille 
(= alueen suomensukuinen itämerensuomalainen kieli  ja - väestö), joka on levinnyt Skandinaviaan. Esim. Varangian N- haploryhmä, joita Suomessa on eniten - enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa (lähde Semargl map n011). Myös Finn Varangian L550 ryhmästä muodostunut Rurik _Clanin N- ryhmä on peräisin samasta väestöstä. N-ryhmän Finnic taustaa tukee mm. N- haploryhmän leviämiskartta ja sitä korreloiva suomensukuisten Finnic- väestöjen vanhat asuin - ja kielialueet Siperiasta - Itämerelle - ja Suomeen (aikaisemmin myös Skandinaviassa, jossaon jäljellä Ruotsin meänkielialueet ja Norjan Finmarkin itämerensuomen - kielen alueet. Alla laajat selvitykset jä lähdetiedot 2014-2015 tieteellisistä tuloksista ja tutkimuksista, jotka tukevat allekirjoittaneen edellämainittua N- haploryhmän Finnic - ja FIN- väestö ja - kielihypoteesia:

1)   N- haploryhmä jakelu kartta (EUpedia)N- haploryhmän ikä on 22.000 - 36.000 vuotta (YFull)
 - suomensukuisten aika alkaa mutaatiosta M46/Tat - haploryhmä N1c1,       Ural- vuoristo > Eurooppa, se on iältään n. 14.000 -15.000 vuotta (YFull) eli tämä mutaatio olisi tapahtunut Etelä - Siperian - Ukrainan refugissa tai hieman jääkauden maksimin (LGM -) jälkeen ja levinnyt kartan 1a) mukaan laajalti Eurooppaan (kronologisesti  > Hampurin - Kundan - Suomusjärven (Suomessa) arkeologiset kulttuurit).  Lähde: Jääkauden jälkeisen ajan yDNA voi olla vanhimpia N1C >N1C1  N - haploryhmää (Suomusjärven kulttuurin aikana n. 9000 - 5000 BC) Suomessa, katso viimeisin suomalainen  tieteellinen geenitutkimus, jossa ovat mm. yDNA ja mtDNa selvitys, tutkimus 2015, Neuvonen et al.  - linkki PLoS ONE  > http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0130331   sekä - PrograduSanniOversti3.6.2014.pdf

1a)  
N- haploryhmän leviämis kartta Aasiasta  Euirooppaan  Suomeen ja Baltiaan. Suomessa N - haploryhmän korkein yDNA esiintymistiheys, täältä myös Skandianaviaan

1b)  Kampakeraaminen kulttuuri  Baltiasta - Suomeen  (ja nyk. Venäjän alueilla, yhdistetään yleisesti tieteellisisä julkaisuissa suomalaiseen Finnic -alueeseen. 
ä mihillä  olevaa N -  haploryhmän isälinjaa Suomessa, ko. kamapakeraamisen kulttuurien aikana 5200 - 2500 BC, katso  viimeisin suomalainen tieteellinen tutkimus 1.7.2015, Neuvonen et al. linkki PLoS ONE http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0130331
 

1c)  Kampakeramiikan kartta noin 3000 BC ajalta, katso aikajanan muutokset Euroopassa, ko. karttavalikosta (ks. myös suom.tutkijoiden lausumat kampakeramiikan ajasta ja genetiikasta Sanni Översti esim. mtDNA U- haploryhmästä sekä lainaus Progradusta "
Arkeologisten aineistojen ja niihin pohjautuvien simulaatioiden perusteella Suomessa 
on ollut metsästäjä-keräilijä-populaation koon kasvu noin 7 000–6 000 vuotta sitten 
(Tallavaara ym. 2010, Kammonen ym. 2012)" , ks yllä kohta 1
.

1d)  Kartta: Kampakeramiikan ajan loppuvaihe: Kampakeramiikan ja uuden Nuorakeramiikan eli - Vasarakirveskulttuurien ensimmäinen kohtaaminen Suomessa,  Helsingin alueella (Vantaa- Sipoo)  on ollut jo n. 3000 BC jo molempien kulttuurien edustajia. Kartta ja tutkimustuloksia; Vantaan Satomäen kaivauksista (- mukana mm. allekirjoittanut 1990) ja Sipoon uudet löydöt Vasarakirveskulttuurista nimenomaan samalta ajalta. Siitä on nähtävissä uuden maanviljelyn - kaskiviljelyn neoliittisen kulttuurin ihmisten (ja esigermaanikielisen maanviljelysanaston) ensimmäinen saapuminen Suomeen (siis n. 3000BC).

1e)  Kartta: Pronssikauden n. 1500 BC alkaneen kauden kartat, Neoliittiiesen Coreded Ware - ja Kampakeraamisen kulttuurin väliin jäävä alue on aikaisemmin ollut Finnic- Kampakeramiikan aluetta. Vasarakirveskulttuurit ovat sekoittuneet Finnic -  väestöihin (tässä kartassa Vatjanovo - Fatyanovo -kulttuuri). Nämä ovat FINBALTS - väestöjä, joilla on edelleen nykyisinkin yDNA - enemmistä N- haploryhmää (alkuperältään Finnic - väestöjä, kieli vaihtunut vasta 1200- 1700 lukujen aikana slaavilaiseen baltin        kieleen). Liettuassa on Euroopan toiseksi korkein N- haploryhmän esiintymistiheys noin 40% miehistä (Suomen 60% jälkeen).  Baliassa muutoin (Viro ja Latvia) sekä Venäjän pohjoisosissa Moskovan alapuolelta alkaen on edelleen noin 35- 40% N- ryhmää (yDNA:sta). 

1f)   Kartta: Kiukaisten kulttuurin laaja alue Baltiasta- Suomeen ja Venäjälle mm. Valkeajärven ja Novgorodin alueet ( edelleen N- hapoloryhmän Finnic - alueita - mukana jo jonkin verran I ja R1a ryhmää Vasarakirveskultytuurien levittämänä - se ei ollut vielä kovin voimakasta - vanhimmat I- ryhmän edustajat löytyvätkin vain Suomesta)

2)   Suomensukuisten  (suomalaisten) ja Finnic- leviämis kartta (suomensukuiset väestöt - kieli), on sama kuin N- haploryhmän kartan alueet Euroopassa (Eupedia kartta nro 1 kohdassa kronologinen järjestys N1C > N1c1) - vrtaa karttaa suomensukuisten (- kielisten) väestöjen alueista vielä nykyisinkin Aasiasta Eurooppaan - vaikka paljon väestöjen kieliä on kadonnut, uusien kielien vuoksi (mm. venäjä, baltti, ruotsi jne..).

3)   Slaavit ja gernans leviämisen Kansainvaellukset Euroopassa, migraatiot -- muuttoliike 300- 900 AD. Kartta - väestöliikkeet n. AD 800 Baltiassa, Novgorodin ja Skandinaviassa.

4)   N- haploryhmän Viikingit - Varangian väestö n011 SMRGL-kartassa merkittynä - huomaa -  Suomessa on eniten tähän haploryhmään kuuluvia haplotyyppejä (enemmän kuin Ruotsissa

5)   Varangian ryhmistä mutaatio N-L550 > Rurik- klaani (erityinen - spesifinen) Y4339 *, joka näyttää olevan peräisin Suomesta (Dunkel - puu + YFull - haplotyypit ID - YF01848

6)   Advanced Prototype Rurikien isälinjan aikana Ruotsi ei ollut valtio, ja eikä ollut ruotsin kieltä, sitä ennen on ollut alueella vain Finnish Tribes, kuten kartassa B. oli esitetty.
       - tällä hetkellä YFull- analyysi ja myös Dunkel tree - puun Rurikids - Rurikien ja N- ryhmän Viikinki -Varangian alkuperä - juuri Y4339* lähtee  Suomesta ja on aikoinaan 1850  YBP isälinja L550 (xL1025-) on 3600- 1850 YBP ollut Suomen alueella ollutta Finnic alkuperäväestöä, jonkä jälkipolvia ovat N- ryhmän Varjagi-Viikingit ja mm. Rurkit. Tämä on   viimeisintä geenitulosten analysointia Family Tree DNA - tutkimuslaitoksen BigY BAM - tiedoston mukaisena YFull - analyysissä, se ilmenee mm. YFull -snipityypistä YF01848 FIN - Suomesta. Tämä alkuperä näkyys Semargal n011 Varangian kartasta (Varjagien isälinjoja ylivoimaisesti eniten Suomessa + mukaan lukien tietenkin myös FinnForest tulokset- siis suomalaista -Finnic alkuperää). N- L550 isälinjan Y4339* juuri jakaantuu ko. mutaation jälkeisiin - kolmeen - veljeshaaraan joiden isälinjat nykyisille haplotyypeille osoittavat linjojen olevan 1) Rurkids, ja 2) suomalaisia N- ryhmän Varjagi viikinkejä sekä 3) lähinnä muut FIN - N-ryhmän viikingit Euroopassa.

7)   Katso G. Dunkel- puu, - siellä ei mainita  - N- group Swea tai Ruotsissa, siellä lukee N-ryhmä määritelmällä  Finn - Balts (itämerensuomalaiset) tai pre - suomalaisia 

8)   Katso Varangian n011 karttoja sekä Dunkel puu - L550 + Varangian Rurik - spesifin genetiikkaa eniten Suomessa - mistä todennäköisimmin Rurik- Clan on lähtöisin (Finns). 

9)   Mitähän tässä sanotaan - eri aikoina Finns, Finntribes , Comb Ceramic Culture, Kunda - culture ja verratuna suomalaiset - populations vielä nykyisinkin  Aasiasta - Skandinaviaan / Itämerensuomen sukuiset > nähdään geenitutkimuksilla nykyajan haplotyyppien tuloksista, esim. 500 - 3000 BC -
      SOURCE  
>  
http://geacron.com/home-en/?sid=GeaCron624976
10) Suomensukuiset väestöt Euroopassa - vanhat kartat (tässä 1-3)Aestii (> FIN - Eetiläiset) - Pommerin ja Preussin alueella, Kvenland - Northmen alueet (ks. Islannin, Norjan ja Orkneysaarten Saagat- Norjan perustaja olisi suomalainen Kvenlandin hallitsija

11) Suomensukuisten N- ryhmän Varangian sekä Viikinkien N- ryhmään kuuluvat. Kartta 11, N- ryhmän Varangian ryhmään kuuluvien määrä - eniten Suomessa edelleen.  HUOM! haploryhmä on levinnyt Eurooppaan ja Skandinaviaan Suomen kautta 
 link 

12) RURIK- CLAN ryhmään kuuluvien kartta ja selvitys teksti, eniten Suomessa tai Suomesta Ruotsiin muutaneiden Varangian  - ja Rurik - Clan genetiikan esi-isälinjoja,  linkki 1. 
 linkki 2, ks. genetiikka > https://fi.wikipedia.org/wiki/Rurik

13) Family Tree My Origins - alkuperää kuvaava tulos - mistä ko. henkilön genettiikka on peräisin (allekijoittaneella Seppo Liukko : Suomi + Siperia 99% - eurooppalainen)

14) Arkeologiaan perustuvia uusia tutkimustuloksia, mm. milloin maanviljely on saapunut Suomeen ja mistä. Tattarin viljelyä leviämissuunta - siirtymää suomensukuisilta väestöillä Aasiasta Suomeen jo noin 7000 vuotta sitten, Helsingin Yliopisto- lähde > 

15) Suomensukuisten ja suomalaisten isälinjan N1c1 - haploryhmää maailmalla Rurik- suvun edustajat, mm. N- haploryhmän viikingit, Forest Finn Ruotsissa ja Norjassa, sekä  USA:n muuttaneet mm. John Morton USA:n itsenäisyysjulistuksen - ainoa ei englantilainen allekirjoittaja Suomesta, alkujaan Marttinen > Morton Philadelphia.  John Morton oli Pensylvanian valtion ylituomari ks. lähde > 
http://www.marttisten.sukuseura.fi/Seppo Liukko on Morton suvun gen.lähimmän  Pentti Marttisen 2 srk.

16) Ruotsin ja Norjan suomalaisten N- haploryhmän muuttoalueita sekä Novgorodin Rurik- dynastian liittyviä selvityksiä ja lähteitä

17) Suomensukuisten väestöjen ( ja kielialueiden - ) laajat alueet Euroopassa ja Aasiassa, Mal`ta kulttuurin ajoista alkaen.  Suomensukuisten kielialueet jatkuvana nauhana Aasiasta  - Eurooppaan Suomeen ja Skandinaviaan, samoilla alueilla kuin N - haploryhmän levinneisyyskartassakin ks. Eupedia N- haploryhmän kartta (kartta1). 

18) Suomensukuisten väestöjen Kalevala aika kampakeramiikan laajoilla alueilla Caelic- lähde > 


19) Suomensukuisten ja suomalaisten Finland ja Kvenland ajan merkkejä, Suomessa, Skandinaviassa ja mm. Englannissa - karttoja ja tekstejä - lähteitä 

20) Englannissa on myös suomensukuisten genetiikkaa, Hixton  - tutkimus > 
 http://www.ashg.org/2014meeting/abstracts/fulltext/f140122098.htm
      Islannin ja Norjan Saagat; Kvenland (Finnic - väestö) Norjan perustajia (N- groups Vikings).

21) 
Viikinkien N- haploryhän edustajat ovat alkuperältään suomensukuista genetiikkaa. FIN Varangian itä- viikingit (N- group is Finnic), Skandinavian Viikingit länsi- Viikingit mm. Normandiaan Englantiin. Varangian group is N-L550 (xL1025 -), josta Rurik- suku (spes. Y4338 - Y4339*) sekä itämerensuomalaisten isälinjat ovat N-L550 (L1025+) mm. Gediminas- suku.
22)  > Kotisivun 2 osa, kohta 2d ja 7. Kiinan (ja Aasian) N- haploryhmästä:  Kiinan tunnetuimman kulttuurin aikana, vallassa olivat Han- dynastian aikainen haploryhmä on myös pääasiassa N- ryhmää. Han - kansa hallitsi Kiinaa n. 200 eaa. (Han- väestölle yleinen sukunimi  oli Liu ja Li). 
      L
inkki > https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/https-sites-google-com-site-liukkohistoria
23) Kotisivun geenitutkimusten täydennys - osa on -kotisivu osa 2. linkki edellisessä kohdassa (yllä).
...
30) Seppo Liukko kotisivun jatko- osa, linkki 2.etusivulle >  https://sites.google.com/site/liukkohistoria/1-liukkohistoriasivujen-yhteenveto

30 - X) 
Liukkohistoria nimi- ja paikannimitutkimus, esihistoriallisen Liuko- Liukko- nimien perusteet, - yhtenveto ja linkit ko. sivustoihin liittyville alasivuille.


Suomensukuisten väestöjen alkuperä; yDNA genetiikka ja kieli - korreloivat toisiaan - Seppo Liukko
- asiaan liittyvien  argumenttien koonti alla ja tarkemmin tämän kotisivujen  eri kohdissa

- Uusi tutkimus 2016: Jossa todetaan mahdolliseksi se, että  väestöjen  genettiikka ja kieli on vanhimmissa väetöissä ollut toisiaan korreloiva - tutkimuksessa ns. Superpuu (supertree) on rakennettu väestöjen kauas menneisyyteen ulottuvasta geenitiedoista ja ko. ajankohdan aikana puhutuista kielistä-  kielentutkimuksen avulla (esitys on Seppo Liukko tulkinta- jos haluaa perehtyä tutkimukseen omakohtaisesti, öainaus on merkitty liitteeksi:)
Katso erityisesti Dravida + Ural kielten sijoittuminen, kronologisessa taulukossa Kuva 3, jossa Uralic- (Finnic) kielten jälkeen tulevat mm. Greek, Indo-Iranian ja Indoeuropens - väestöt ja niiden kielet (kyseinen korrelaatio on ollut aikoinaan ennen suuria sekoittumia erilaisten kansainvaellusten seurauksena, kyse ei ole siis nykyajan monikolttuurisista väestöistä, joissa genetiikka on sekoittunut ja monien väestöryhmien puhuma kieli on vaihtunut eri syistä..)

An interesting study - published - nature.com (07/19/2016), it combines the oldest populations in the language of DNA information.
Figure 3 (The SuperTree constrained by Ethologue classification) - it seems appropriate chronological order. Here are the mm. Dravidian and Uralic (which includes mm. Finnic- Eurasian populations languages (obviously if Finnic- mainly refers to a descriptive population haplogroup N). Later appear in Greek and Indo-Iranian and Indo-Europeans (Basque). This may be found in Professor Parpola 2016 book, mentioned connection between Sanskrit and Uralic Finnish language (perhaps also with regard to the populations) St Clair research also once gave to understand in the same direction (
Geenitutkimuksella on merkitystä väestöjen alkuperän tutkimuksessa, ks. Dr. Michael Robert  St. Clair`s tohtoriväitös Grauduate Divis. of the University of California, Berkeley.edu, lähde linkki >  
http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/StClair_berkeley_0028E_12186.pdf)
 -  So as far as possible from the old alignment of the language and genetics (this does not include, of course, the current population). 
2016 Source: http://www.nature.com/articles/srep29890

Nature 2016 stady- nature.com  FIGURE 3. SuperTree (DNA+Languages)
Kronologinen järjestys, vanhimmasta alkaen. DNA + kielet Afrikasta alkaen.
Katso FIGURE 3 vanhimpia kieliä Euraasiassa Dravida ja Uralic (johon mm. kuuluvat Finnic- väestöjen ja Finnish languages)


In Finnish:
Mielenkiintoinen tutkimus - julkaistu - nature.com (19/07/2016), se yhdistää vanhimpien väestöjen DNA - tiedot ko. väestön puhumaan kieleen. 

Kuva 3 (The supertree constrained by Ethologue classification) - se näyttää asian ikäjärjestyksessä. Tässä ovat mm. Dravidian and Uralic ( johon kuuluvat mm. Euraasian Finnic- väestöjen kielet (ilmeisesti silloin tarkoitetaan pääasiassa N- haploryhmää kuvaava Finnic- väestöä). Myöhemmin ilmestyvät kreikkalaisten ja INdo-Iranian ja muut Indo-Europeans (Basque).  Tässä saattaa löytyä professori Parpolan 2016 kirjassaan mainitsema yhteys sanskriitin ja uralilaisen suomenkielen välillä (ehkä myös väestöjen osalta). Myös St Clair tutkimus aikoinaan antoi ymmärtää samaan suuntaan - siis kielen ja genetiikan mahdollisesta hyvin vanhasta yhteneväisyydestä (tässä ei tarkoiteta tietenkään nykyisiä väestöjä).
Lähde: 
http://www.nature.com/articles/srep29890 

  
(korrelaatio on peräisin ainakin kivikaudelta ennen kansainvaelluksia, nykyisin on paljon enemmän geneettistä monimuotoisuutta ja myös suomensukuisten väestöjen puhumien kielien vaihtumisia eri alueilla):

Miesten isälinjan  yDNA suomensukuisten väestöjen genetiikka Euroopassa on N1c1  - haploryhmä ja väestön kieli on suomalais - ugrilainen, molemmat ovat levinneet Aasiasta -Eurooppaa noin 16.000 vuotta sitten, katso kartta Suomeen  jääkauden jälkeen (huomaa; Suomessa - Karjalassa on Varangian Rurik- perustaja populaation syntyalue n. 2800 vuotta sitten, - enenmmistö Suomessa map N011 /SMRGL/ ST.Clair) 
Kun Wikipediassa oleva map - kartta on OK  (N - haploryhmän levinneisyys alueet), niin on hämmästyttävää Wikitekstin virheet edelleen N- haploryhmän osalta- alla, esim.  Skandinavinen II - ryhmä.  Wikipedia teksti, lähde > https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Haploryhm%C3%A4_N_(Y-DNA)

Uudessakin tekstissä on edelleen Wikipedian vanha virhe, että N - L550, L1025+ olisi jotakin N- ryhmän Skandinavinen II genetikkaa.
Asian korjaamiseksi on kyllä tarpeeksi tieteellistä ajantasa - 2015-2016 tietoa, esimerkiksi vuoden 2016  Semargl- kartta, jossa  Varangian N011 ryhmä on juuri  L550+, L1025+.
Linkki > 
 http://www.semargl.me/haplogroups/maps/153/  (listassa myös allekirjoittanut  # 236032, Länsi - Suomi / Etelä -Pohjanmaa Nurmo)
Kyseinen SMRGL- katta on tehtyjen tieteellisesti auktorisoidun Family Tree DNA - tietojen pohjalta tehty kartta.
Se osoittaa, että eniten kyseiseen ryhmään kuuluvia onkin Suomessa ja Karjalassa
 sekä Ruotsissa ja Norjassa (huomioiden *- siirretty yDNA) 
(= perustajapopulatio, ks. St.Clair väitöskirja > linkki löytyy näiltä sivuilta).

GEENIEN JA VÄESTÖN (- kielen) KORRELAATIO ON MAHDOLLISTA >
 Geenitutkimuksella on merkitystä väestöjen alkuperän tutkimuksessa, ks. Dr. Michael Robert  St. Clair`s tohtoriväitös Grauduate Divis. of the University of California, Berkeley.edu, lähde linkki >  
http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/StClair_berkeley_0028E_12186.pdf


*Tämän lisäksi Suomen  alueen yDNA  miehiä siirrettiin suuri määrä Ruotsiin. Samalla myös näitä yDNA Varangian miesryhmiä L550+, L1025-  siirretiin / siirtyi kaivos - kaskenpolttoon 1200- 1400 -luvulla Finsta- Uppland  - Falun alueille, ensin Ruotsiin. 1500-luvun lopulla näitä N- ryhmän miehiä on siirtynyt Värmlantiin, Taalainmaalle, Smålantiin ja muualle Ruotsiin ja myös esim. Norjaan pääasiassa Hedmarkin alueelle. Siksi näillä aleilla on myös suomalaista L550+, L1025- -ryhmää edustavaa yDNA ryhmää - nykyisinkin, sillä isälinja ei vahdu kielen vaihtumisen yhteydessä.
Kaikki edellämainitut Varangian -kartat ja  listat osoittavat, että enemmistö ko. ryhmään kuuluvista on peräisin Suomesta tai Karjalasta.
Nykyiset näytteenotto haplotyypit (määrä - ja alueet) ovat suomalaista ja nykyisten Varangian ryhmän haplotyyppien esi - isiä  
(se ei ole Skandinavia II- ryhmää, se on virhe nimitys ja geneettinen perustelu puuttuu). Haplotyyppien N- L550 (xL1025) alkuperä ja  kaikkien esi-isät ovat suomensukuisten L1026 jälkipolvia.
Alla leviämiskartta osoittaa omalta osaltaan samaa, että kaikki Aasiasta tulleet kuuluivat ennen N1c1 - ryhmään (ei ole toista reittiä esimerkiksi Skandinaviaan, ei ole geneettisiä perusteluja ko. väitteelle). Itämeren pohjoisalueilla muodostui suomensukuisten L550+, L1025- ryhmä (eniten Suomesa). Se on suomensukuisten väestöjen ajalla noin 3000 vuotta sitten. 
SMRGL- kartan lisäksi asian kronologisuus ja N- ryhmän siirtymissuunta osoittaa myös, että genetiikka on ollut ensin Suomessa. Se näkyy kuvaannollisesti, selkeästi ja hyvin visualisoituna Georg Dunkel fylogeneettisestä puusta (alla lainattu map/linkki) , jossa tämä perimä järjestys mm. L1026 jälkeen on kyllä nähtävissä, jos haluaa katsoa ja ymmärtää kronologisen mutaatio järjestyksen. L550 ryhmissä (- kään) mutaatio  ei voi loikata suomensukuisten ja Suomen  yli suoraan Ruotsiin (ei ainakaan Baltiasta, jossa isälinjan  L550+ ryhmä on pääasiassa L1025+, jota ei ole Varangian N011 ryhmässä /tai Wikitekstin väitetyssä  SkandinaviaII -ryhmässä). Yleismääritelmänä mainitaan kronologinen järjestys; L1026 kohdalla N- haploryhmän tämän pistee nuoremmat mutaatiot ovat kaikki suomensukuisia V29- L550 saakka (ja siitä eteenkin päin). mot. 
(Asiasta on lisäselvityksiä alla olevan Seppo Liukko kotisivujen kirjoituksissa, asiantuntija lähteiden ja karttojen lainauksissa, korjaus - Please).
Mutta alla  oleva kartta - kuva on OK, se pohjautunee nykyisiin  geenimittaustuloksiin, se näyttää N- haploryhmän osuudet nykyisin, ja näyttää kaikki haploryhmät kansainvaellusten ja muiden migraatioiden aiheuttamana geenien monimuotoisuutena, se koostuu nykyisin  kaikista Euroopan  populaatiosta.
N- haploryhmän osuudet näkyvät tässä kartassa hyvin  - visuaalisesti ja oikein geenitutkimuksen kannalta. Suomessa on N- haploryhmää Euroopan eniten. Uralin ja Itämeren alueen  N- ryhmää on levinnyt Baltiaan ja Suomesta Skandinaviaan. Tunnettu tosiasia on, että nykyisen Venäjän alueella on ollut paljon suomensukuisia väestöjä jo ennen kansainvaelluksia. N - haploryhmä on ollut aikaisemmin laajemmalla alueella, mutta N - ryhmän metäsästäjä väestöt ovat jonkin verran siirtyneet pohjoisemmaksi, maaanviljelyväestöjen tullessa Eurooppaan ensimmäisten kansainvaellusten eli neoliittisen vallankumouksen aikoihin n. 5500- 3000 BC. Näitä N- ryhmän miehiä on jäänyt kuitenkin näille, nykyisille germaani- slaaavi alueille, siksi N- ryhmän osuus on laimentunut 100% jatkuvasti alaspäin, mutta ne näkyvät geneeetisenä N- ryhmänä edelleen, vaikka alkuperäinen suomalais - ugrilainen kieli olisikin vaihtunut. Aasian keskiosista itään, on kiinalaisten ja itä-aasialaisten geneettistä N- ryhmää, jotka ovat  eronneet  Eurooppaan ja Suomeen lähteneistä jo noin 18.000 vuotta sitten, näillä ei ole N1c1 -haploryhmää, muuten kuin hajaryhminä erilaisista migraatioista johtuen (esim. Uiguurit). Kiinalaisten autosomal koostuu  myös äitien osuudesta ja heillä on ns. aasialainen autosomal - vaikutus, pääasiassa vain ulkonäköön.
(PS. onkohan N- haploryhmän miesten autosomal - koromosomeilla jotakin merkitystä, kun pääasiassa juuri kiinalaisten kolumenestys nykytesteillä (PISA) onkin saman tasoista suomalaisten 15- vuotiaiden kanssa??).

Tässä KIINAN yDNA -haplogroups jakantuminen. Kiinalaisilla on myös suomalaisille tyypillistä N- ryhmää, kuitenkin pääasiassa N1, N1a1 (-aTat) ja N1a2 ryhmiä.

LÄHDE:   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1460714643976067&set=gm.10154809171317657&type=3&theater&ifg=1

KIINA mm. N-GROUP määrä/alueet Euroopan suomalaisten - ja suomensukuisten miesten yDNA N- haploryhmän leviämisen kartta


1. - Katso N- haploryhmän geneettinen leviämisen suunta idästä Aasian - Siperian alueilta - Uralille, Uralilta Suomeen ja Itämeren rannoille ja sieltä Skandinaviaan (
esim. N- ryhmän L550 Lx1025 ei ole muodostunut Skandinaviassa vaan Itämeren suomensukuisten alueilla - SL mot. > ks. asiasta myös Semargl Varangian N011 map- alla)
N- halporyhmän map:
Finnic- suomensukuisten  väestöjen alueet Aasian- Uralin ja Ural-Euroopan-Itämeren alueilla mukaanlukien Skandinavia.
Tässä  N- ryhmän levinneisyyskartta ja osuus nykyajan miesten genetiikasta- laajalla alueella Aasiassa -  Euroopassa, ja erikseen Baikalilta itään kiinalaisten ja Itä- ja Etelä - Aasian N- haploryhmät  - Kiinalaisten -Kambozaan- ja Turkki sekä mm. Serbia, lähde, 
Wikipedia linkki
map >
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Haploryhm%C3%A4_N_(Y-DNA)#/media/Tiedosto%3AHaplogrupo_N_(ADN-Y).PNG


N- haploryhmän leviämis kartta, idästä länteen pääsääntöisesti. Kartan tummansinisillä alueilla on erityisen runsaasti yDNA N- haploryhmää.

Katso EU-pedia kartta suomensukuisten väestöjen yDNA N- haploryhmän jakaantumiskaavio
(kronologinen mutaatiojärjestys N1c alkaen)
Suomensukuisen N- ryhmän mutaatioiden leviäminen N1c - nykyaikaan saakka.

Suomensukuisten ja Suomalaisten yDNA - N- haploryhmän esihistoriaa ja leviämiset nykyajan kansallisvaltioihin Finland, Sweden Russia jne. koko Eurooppaan ja USA:n 


Down > New 2017 phylogenetic tree of Y-DNA haplogroup N1c, and comments and additions Seppo Liukko.

Katso mm. Comb Ceramic culture N- L1026 noin 5000-2000BC, se oli suomensukuisten aluetta, joka jakaantui savo- karjala- Fennoskandia-baltia. Se on N- ryhmän kronologinen Finnic alkuperäväestön jatkumo Itämeren ympäristössä. Tässä henkilökohtainen geenitutkimustieto (BigY-YFull), mm. Seppo Liukko esi-isät n. 2400 -1150 vuotta sitten (YBP)  N- Y4338* > N- Y22774, is Rurikids nearest cousin (lähde-info 1.10.2017 prof. A. Bajor).

Lähde >    http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_N1c_Y-DNA.shtml
Tällä N- ryhmän kartan  alueella on Aasiasta Eurooppaan myös suomensukuisten väestöjen ja suomensukuisten kielien alueet.
Voidaan sanoa, että N- haploryhmä ja suomensukuiset väestöjen kielet korreloivat toisiaan.


Tarkennus:  Tai ovat korreloineet  ennen laajoja kansainvaelluksia, joiden aikana eri kansojen genetiikka on sekoittunutt ja monien väestönosien kieli vaihtunut eri syistä.
Siksi nykyinen tilanne ei kerro enää alkuperäisen esim. suomensukuisten väestöjen genetiikasta, kuin suuntaa anatavasti, joka vahvitaa edellistä väitettä.
Toisinpäin ajateltuna nykyinen ns. etninen väestö, joka puhuu jotakin tiettyä kieltä, ei ilmoita väestön alkuperäistä genetiikkaa. Nykyinen kieli ei välttämättä ole välttämättä se alkuperäisen geneettisen väestön geeni. Tämä esiintyy suomensukuisten väestöjen kohdalla erityisen voimakkaasti, koska suomensukuisten alueille on tullut jo maanviljelyväestöjen Eurooppaan muuton ajoista 5- 7000 vuotta sitten paljon  uutta väestöä - alussa esigeraani- ja myöhemmin slaavikielistä väestöä (yleensä isälinjan yDNA I - tai R - haploryhmiä). Siksi alkuperäiset "suomensukuiset" N-  haploryhmän väestöt puhuvat ko. kansallisvaltioissa nykyisin eri germaanikieliä tai slaavinkieliä, vaikka heidän geneettinen haploryhmänsä esimerkiksi yDNA isälinjoissa on edelleen N- haploryhmää. Geenit eivät vaihdu kielenvaihdon yhteydessä (fakta). Esim. tämä on havaittavissa yDNA - N-ryhmän löytymisestä nykyisin ruotsia, saksaa, tai venäjää, puolaa tai baltinkieliä puhuvien alueilla. Silloin alkuperäisväestön "päälle" on tullut riittävästi vieraskielistä väestöä. Ja Itämeren ympäristössä itämerensuomenkielen tilalle on tullut gerrmaani (esigermaani n. 3200 BC ajoista alkaen) ja myöhemmin slaavinkielinen väestövaikutus Novgorodiin, Karjalaan ja muille suomensukuisten alueille Uralin molemmille puolille, esim. Baltiaan n. 800- 1500 AD, joka on muuttanut alkuperäisen kielen battoslaaviksi (ks. tarkemmin tämän kotisivun eri kohdissa).
Vain Suomessa ja Virossa kieli ei vaihtunut, Suomessa isälinjaa yDNA  N- ryhmän osuus miehistä on Euroopan korkein noin 60-62% (se on ollut aikoinaan selkeästi suurempi, em. syistä johtuen).
Virossa ja Liettuassa sekä Venäjällä (pohjoisosissa)  N- ryhmän osuus on 35- 45%, joka osoittaa myös suomensukuisten geneettisen N- ryhmän ja siten alkuperän.
Liettuassa ja Latviassa suomensukuisten kieli on vaihtunut,  vaikka N- haploryhmän osuus on erittäin korkea Eurooppalaisittain (kielen vaihtuminen em. syistä).  Latviassa on ollut suomenskielisiä alueita Riian alueelta rannikkoa pitkin molempiin suuntiin, vielä 1900 -luvulla, Viimeiset suomensukuisiä - kieliä puhuneet ovat loppuneet vasta 1970- luvulla.
Mutta se ei tarkoita että ko. väestö olisi kuollut sukupuuttoon- kuten yleisesti - ja virheellisesti todetaan.  Ei väestö kuole sukupuuttoon, se tiedetään nykyaikaisen geenitutkimuksenkin perusteella (geenit ei vaihdu kielen vaihtuessa. Kieli on näissä tapauksissa vaihtunut ko. ihmisten jälkipolville, mutta alkuperäväestön geenit löytyväty, koska isä- ja äitilinjat (yDNA ja mtDNA) säilyvät aina elämän jatkuessa uusille sukupolville.
Samalla tämä ns. syvä genetiikka  paljastaa myös suomensukuisten  jatkuvuusteorian olemassaolon (suomalaiset alkuperäväestöt Aasiasta- Eurooppaan).  Family Tree DNA MyOrigins

YKSILÖN ALKUPERÄ, mistä minä olen tullut, syvä alkuperä:

Seppo Liukko allekirjoittaneen oma - suomalainen + Finnic - geneettinen tausta
(Family Tree DNA - tutkuslaitoksen tulos My Origins = 99% Suomi + Siperia
):

lähde - Family Tree DNA  - alla linkki  ja lisäksi arviossa - BigY / BAM- tiedosto sekä YFull 4.01 analyysin isälinjan merkityksestä. 

 My Origins >
  https://my.familytreedna.com/my-origins/
Vaikka isänisän isä onkin vielä nyt tuntematon, niin genetiikka on kuitenkin tiedossa - se on N- L550 + Rurik spesifinen (N- Y4339* > Y19111), ja siis 99% varmuudella myös Suomi+Siperia alkuperää (em. MyOrigins autosom.krom. tietojen perusteella). 
- äitilinja on nykyisin U5b1b1a, mutta pohjautuu alkuperäiseen U- haploryhmään (tiedossa oleva äitilinja menee 1600- luvulle- Carin Kuitinen).

Vaikka isoisän isä on tuntematon, niin silti minun nykyajan geenimittaustulos kit 236032, osoittaa esivanhempieni  alkuperän olevan 99% suomalainen tai suomensukuinen 
Family Tree DNA FF- eli autosomal- tietojen perusteella (isälinjan puolelta autosomal 22 krom+ 1 YDNA krom.).  
Kolmen sukupolven takainen isänisän isän autosomal-genetiikka ja hänen esivanhempiensa autosomal- genetiikka 22 kromosomin osalta näkyisi todella selkeästi toisinpäin, jos se ei olisi suomalaista genetiikkaa(Teofiluksen isä on minulle 3 -sukupolvi, eli hänen autosomal.gen. osuus on myös ko. My Origins tuloksessa.
Tästä johtopäätelmä:

Vaikka isälinjan yDNA on "kooltaan" merkityksetön FF- autosomal mittauksessa, niin hänen autosomal- genetiikkansa  täytyy olla suomalainen esi - isä (N- L550 > Y4339* > Y19111 Rurik- Clan yhteistä esi- isälinjaa  y4339* kohdassa). Siksi tämä vain kolmen sukupolven takainen tuntemattoman isoisän isä ei voi olla muun genetiikan omaava kuin suomalaisten tai suomensukuisten geeneillä varustettu, koska se näkyisi erittäin merkittävästi näissä tieteellisesti auktorisoidun tutkimuslaitoksen (Family Tree DNA) My Origins - tuloksissa. 
Nyt se ilmoittaa minun  My Origins olevan 99% Eurooppalainen, ja tarkennettuna Suomi + Pohjoinen Siperia, ja vain 1% ilmeisesti vanhemman Dravida - Sanskriitin - Harappan - Inusvirran-  kulttuurien alueilta Persia - Pakistan eteläinen Keski - Aasia (ehkä jo 5000- 9000YBP N- ja U haploryhmän "mukaan"  tullutta  hyvin vanhaaa ja 1 %:n osuudelta olevaa autosomal- genetikkaa).


Edellämainitun vuoksi näin amatoööri "tutkijana" olen sitä mieltä, että esivanhempieni isä - ja äitilinjojen autosomaalinen genetiikka osoittaa selkeästi minun geenieni olevan 99% Suomi + Pohjois Siperia, joka taas on samalta alueelta mistä somalaisten miesten enemmistön N - haploryhmä on tullut Suomeen /Baltiaan ja Skandinaviaan eli Itämeren ympäristöön - levinnyt Aasiasta, Ural vuorten yli. 
Samalla tutkittu tulos osoittaa, että en voi olla länsieuroopan esimerkiksi ruotsalaista genetiikkaa, koska My Origins - autosomalinen genetiikka ei ollenkaan viittaa sinnepäin.
Tämä suomalaisuus tai suomensukuinen tausta näkyy My Origins tietojen mukaisena myös vanhimpien suomensukuisten väestöjen leviämiskartalta, - kartoista  erottuu selvästi suomensukuisten  väestöjen - kielisten "nauha" Aasiasta - Eurooppaan. Suomensukuisia kansoja tai väestöjä on nähtävissä siis nykyisinkin. Geneettisinä isälinjoina se näkyy kartoilta, siis "päällekäisinä" asioina (korrelaationa).
N - haploryhmän leviämisenä ko. samoilla alueilla ja myös geneettisinä vanhimpina äitilinjoina, varsinkin  U - haploryhmän osalta myös Aassiasta Eurooppaan (toisaalla tässä kotisivun etusivulla on esitetty N - haploryhmän syntyaikoina Baikalin järven ympäristössä olleen Mal`ta kultuurin olevan myös samalla äitilinjojen U - haploryhmien olevan samoilla alueilla samoihin aikoihin).


 YHTEENVETO (Seppo Liukko): 
My Origins- tulos 99% Suomi + Siperia ja 1% Aasia, tarkemmin;  keski / etelä- Aasia. 

Tässä 2016 vuoden tuloksessa on mukana myös isoisäni isän  (tuntematon - s. 1848 ) autosomaalista genetiikkaa sen täytyy sisältyä tähän tulokseen. Koska My Origins- luvut  ovat  melkein 100% Suomi ja Siperia, niin se osoittasi kaikki minun esi - isät ja esi - äidit olisivat täysin suomalaista / suomensukuista autosomaalista genetiikkaa. Tässä on huomattava, että yDNA.n lisäksi N- ryhmä miehien omat autosomal. kromosomit näkyvät myös My Origins - tuloksessa.
My Origins tuloksen perusteella on todettava, että minulla ei voi olla esim. ruotsalaisia esi-isiä, koska se näkyisi tässä MyOrigins automaalisessa alkuperässä.  Mutta todetun  Rurik - klaanin (Proto- Rurik) linjaan MyOrigins - tulokseni kyllä sopivat, koska N- ryhmä ja myös Rurikids - ryhmä on alkuperältään suomensukuisten / suomalaisten haploryhmää. Tämän vuoksi myös esi- isieni  (ja erityisesti myös isoisäni isän -)  autosomal kromosomit vaikuttavat siihen, että  My Origins alkuperäni on Family Tree DNA:n  tieteellisesti auktorisoidun tutkimuslaitoksen tulosten perusteella 99% suomensukuisten genetiikkaa (Suomi + Siperia).
(lisäys: vrt suomalaiset N- ryhmän myös autosomalgeenit L1026 snipistä alkaen).


Tämä yDNA - N- haploryhmän geenivirta Aasiasta - Suomeen ilmenee allekirjoittaneen autosomal - genetiikasta pääosin N- ja U- haploryhmien kautta, jonka vuoksi tiedetään, että suomalaisten ja suomensukuisten alkuperäisgeenit ovat tulleet Uralin takaa n. 24.000 eaa. alkaen Eurooppaan; Suomeen, Baltiaan ja Skandinaviaan. Kuten tässä mitattu autosomalinen kytkentäkin näkyy -  tämä itäinen vanhin- alkuperäinen kytkentä näkyy parhaiten alla esitettyjen Ancient- autosomal vertailujen- yhteisistä segmentti ja pisin segmentti (LB) - centiMorgan tuloksista(cM).  

YKSILÖN EUROOPPALAINEN ALKUPERÄ
(vrt. edellä - tässä Seppo Liukko - FTDNA Muinainen Europan alkuperä):


Family Tree DNA tutkimuslaitoksen viimeisimpiä Family Finder tuloksia 20.11.2016.
-
Ancient Euroopan Origins with map, 
linkki >  https://www.familytreedna.com/my/ancient-origins-map/

Euroopan mantereen muuttoliikkeet ovat olleet todistamassa monia jaksoja, joista jotkut ovat kestivät tuhansia vuosia. Muinaisten väestöryhmien muuttoliikkeet Euroopan mantereella viittaa siihen, että oli kolme suurta ryhmää ihmisiä, joilla on ollut pysyvää vaikutusta nykypäivän kansojen eurooppalaista syntyperään:

Hunter-Gatherers, Early Viljelijät, ja Metal Age Invaders  
A
lla - autosomal- kromosomien DNA prosenttiosuudet, että edelleen sinä (tässä esityksessä - Seppo Liukko) kuljettat näiden muinaisten Euroopan ryhmien genetiikkaa.

 - 14%Metal Age Invader

 - 27%Viljelijä 

 - 50% Metsästäjä-keräilijät - (pääasiassa suomensukuisten - Coumb Ceramic Culture 5000-2000 BC)

 -  9% Euroopan ulkopuoliset (tässä Aasia – Siperia, pääasiassa Finnic N- group saapumissuunta) 

Seppo Liukko FTDNA 28.10.2017 >  Ancient European Origins

The European Continent has been witness to many episodes of human migration, some of which have spanned over thousands of years. The most up-to-date research into these ancient migrations on the European Continent suggests that there were three major groups of people that have had a lasting effect on present day peoples of European descent: Hunter-Gatherers, Early Farmers, and Metal Age Invaders. The graphics below display the percentages of autosomal DNA that you still carry from these ancient European groups. You can click on these graphics to display more information.

14% Metal Age Invader, 27% Farmer, 50% Hunter-Gatherer, and 9% non-European (from Asia – Ural areas N-group)

 


****************************************************************************************************************************************************************


Genetiikkaa käsittelevä  kotisivujen sisältö - etusivu 1.

Taustaa - Background

Onko alkuperäisväestöjä (tai yksilön syvempää alkuperää - vrt. My Origins) selvitettävissä nykyisen geenitutkimustiedon ja esihistorian väestöliikkeiden perusteella?
Asian tarkemman perustelun vuoksi on määriteltävä  mikä on geneettinen alkuperä ja mikä on nykyinen tilanne.

Yleinen virhe on arvioida ihmisen tai väestöryhmän alkuperää nykyisyyden perusteella.
  
Geenitutkimuksessa voi tapahtua sama käsitysvirhe kuin kielitieteen rekonsturuointi metodilla, jonka perusteella yritetään selvittää  esihistorian - kivikauden asutusliikkeitä tai väestöjen alkuperää.
Tässä tunnetussa ja yleisesti käytetyssä metodissa mennään historiaan "väärästä suunnasta" ja siksi esihistorian käsitys ajautuu harhaan, jos ei tunnusteta muiden naapuri tieteiden mm. väestöhistorian, arkeologian- ja geenitieteen merkitystä kielitieteelle (esim. ajoitus, väestöjen tunnistaminen). Rekonstruktiomallissa mennään nykyisyydestä taaksepäin. Siinä rekonstruoidaan nykykielen sanasta taaksepäin saadakseen jonkin puhutun kielen sanoja esim. 1000 - 6000 vuoden taakse (4000BC saakka), mutta tulos on kyseenalainen, jos tutkija ei tiedä riittävästi arkeologiasta tai väesöliikkeistä tai genetiikasta. Poikkitieteellinen  tutkimus on tässäkin edellytys luotettavalle tiedolle (akateemikko Tommila, Tieteessä Tapahtuu -
lehti 3/2004 sivu 7.
). Tätä peilaa myös kritiikin ymmärtävien kielitieteen professorien lausuma, jossa määritellään rajoja kielitieteen lausumien luotettavuudelle ja muiden tieteiden merkityksestä esim. kielitieteelle (mm. Prof Koivulehto ja prof. Lehtinen , lähteet ja kirjallisuus viitteitä on näillä kotisivuilla); Kielitiede pystyy määrittelemään luotettavasti korkeintaan 6000 vuoden aikajakson, mitä kieltä ko. väestö on puhunut. Ongelmana on ajoitus,  mitä, missä ja milloin väestölle on tapahtunut. Tämä on totta, koska
 kielitieteellä ei ole konkretiaa - ajoitus ei ole luotettavaa. Myös kielen yhdistäminen asutushistorian väestöihin ja genetiikkaan sekä väestön puhumaan kieleen kyseisenä aikana lienee edelleen  mahdotonta. Lisäksi tärkeä pointti on se, jo
s väestölle tapahtuu kielenvaihtuminen - sitä ko. rekonstruktiometodi ei tunnista ollenkaan - siitä on näyttöä (vrt. Baltian, Skandinavian ja Venäjän alueiden suomensukuisten kielenvaihtumiset, balttoslaaviin, nuorempiin germaanikieliin -ruotsi, norja-,ja esim. venäjänkieleen- sellaista  ei tunnisteta eikäö tunnusteta).

Mahdollisesti em. seikat aiheuttavat sen, että kielitieteen harjoittajilta (joiltakin) tapahtuu  genettinenkin arviointi edelleenkin vanhojen kielitieteen metodien pohjalta, ja siksi lausumat ovat "tarkoitushakuisia"(tarkemmin näillä kotisivuilla).

Samaan kielitieteen metodivirheeseen perustuu mm. seuraava geenimäärittelyksi tarkoitettu kirjoitus
Uuuslappalaiset III: Näkyykö saamelaisuus geeneistä / 2012 
 lähde:
  http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/127036-uuslappalaiset-iii-nakyyko-saamelaisuus-geeneista

Vaikka teksti geneettisesti on joiltakin osin vanhentunut -ja virheellinen  niin sitä käytetään edelleen joissakin "tieteellisissä" perusteluissa (mm. Wikipedia, Eupedia jne.). Koska  siinä on selkeitä virhemäärittelyjä  tuon esiin tekstin geneettisiä virhemerkintöjä /perusteluja. Korjaan virheitä - perusteluineen- ja lähde viittauksin.
a) lappalaisuus ja saamlaisuus ajattelu lähtee nykyajasta taaksepäin - metodivirhe ajattelua (mennäänb historiaan väärästä suunnasta, eikä ymmärretä mitä oli aikaisemmin, esim. ennen kansainvaelluksia. Tämä metodiprobleema sotkee näemmä  - vaikka kielitieteilijöitä (edelleen joitakin?)
b) Varangian Rurik linjan virheellinen esittely - väitetään ettei suomalaisilla N1c1 miehillä ole ko. geeniä (14,23,15,11,11,13... jne..). Tässä vuodelta 2012 olevassa  tekstissä mainitaan " joka on yleinen balteilla ja lähes yksinomaan Keski- Euroopan N1c1 - haploryhmän miehillä, ja alkaa 14 23 15 11 11 13. Savolainen ja karjalainen haara taas ovat kokeneet ( yleisen) eri mutaation ja alkavat sarjalla 14 24 14 11 11 13. Geeneettinen virhe arvio. Tällainen tutkimustyö ei millään tavalla auta löytämään saamelaisuutta...." Lainaus päättyy. Mitähän siinä oikein sanottiin, mutta geneettinen arviovirhe on siinä , että suomalisilla onkin sattumalta eniten ko. 14 23 15 genetiikkaa. Ja mistähän ne - N- hg onperäisin suomalaisilta (Ruotsissa) ja suomensukuisilta Keski- Euroopassa. Alla on selvitetty miksi Uuslappalaiset artikkelissa esitetty Varangian ryhmän yleistys on virheellinen. 
Tämän ko. Uusalappalaiset artikkelin kirjoittajan  geenitutkimukseen perustuva ajatus on epätieteellinen (Varangian genetiikkaan viittaava teksti on poistettu - wikipedian tekstissä, mutta viitteissä on merkintä ollut jo 4 vuotta??) se  on lainauksen kirjoittajan  JH- oma määritelmä, se on merkitty myös Wikipediaan "totuutena" ja muihinkin genetiikkaa käsitelevään ei kriittisiin teksteihin. Huom kohta b)  on perustellusti täysin virheellinen (2012 tieteelliseksi tarkoitettu teksti ja ei täytä tieteellisiä kriteerejä), tarvitaan tarkennus  -  b) kohdan lainaukseen - alla kohdassa 2:

Tarkennukset:
1. Tässä nimenomaan saamelaisuus, karjalaisuus ja savolaisuus on nimetty otettu heimoina tällä hetkellä (mutta ei Länsi- Suomea? ks. kohta b, miksi - ks. geeniperustelu). Tässä pohditaan mitä alkuperää saamelaiset voisivat olla. Alkuperää josta näkyisi ko. heimon syvempi pohja genetiikassa - joko Iberia tai suomalaisena N- ryhmänä, jota saamelaisissa täytyy olla. Tässä artikkelissa on sotkettu nykyajan väestöjen jatkuva sekoittuminen myös geneettisesti, joka on tapahtunut, kuten muillakin heimoilla Suomessa.  Ei pidä sotkea alkuperää ja nykyista genetikkaa. Alkuperä on selkeä jos määritellään sille tietty ajankohta, esimerkiksi 4000 vuoden taakse. Silloin Suomen alueilla ei ollut esimerkiksi indoeurooppalaista väestö. Sen jälkeen  saamelaisten ja suomalaistenkin alkuperägeenit on jo huomattavasti helpompi tarkistaa (tässähän ei ole alkuperägenetiikka, jonka vuoksi teorian tai hypoteesin voi kumota, mutta parnpaa tietoa ei ole myöskään kielitieteellä väittää toisin. Monissa asoissa 100 varmaan tietoon pystytään vasta kun asiaan liittyvä geenitutkimus edistyy riittäväti. Siihen saakka tässä keskéneräisessä, kuten muidenkin tieteiden kohdalla on olemassa valistuneita teorioita ja hypoteeseja. Niitä on oltava muuten vanhentuneella tiedolla on helppo kumota kaikki uudet hypoteesit- eikä silloin missään tutkimuksessa pääse eteenpäin.  
Tähän liittyen muutama sana Suomen heimoista: Heimoja erottaa yhteisen kielen erot: enimmäkseen kieli eroja nykyisen valtiorajojen sisällä, mutta genetiikkaerot ovat kansainvaellusten ja muiden mgraatioiden aiheuttamia. Näiden migraatioiden seurauksena puhuttu kieli voi vaihtua. Kuitenkin juuri kieli on  merkittävin identiteetin /samaistumisen peruste ko. väestölle. Mutta, mutta  aina ko. väestö/ ihmiset eivät (enää) tiedä alkuperäänsä sen väestön alkuperäisenä puhumaa kieltä, tähän vastauksen pystynee antamaan geenitutkimus - yhdistettynä poikkitieteelisesti muut sisartieteet.  
Suomalaisilla väestöillä on monia heimoja /suomalaisia tai suomensukuisia väestöjä, se tarkoittaa hyvin vanhaa kieliperinnettä (SL- lis.vrt. Ruotsissa ei varsinaisesti ole ruotsinkielien eroja, on tietysti eri väesöpohjaa, jotka nyt kuuluvat Ruotsiin, saamelaiset, meänkieliset itämerensuomalaiset ja Skoonen alueen tanskan kieleen pohjautuva murre, muita ei taida ollakaan, Suomessa on vanhempi kieli, siksi maan sisällä on jo useita saman suomalaiskielen heimo- murrealueita, kuin Ruotsissa ja lisäksi monet Venäjän alueen suomalais- ugrilaiset murteet /kielet/ väestöt osittavat osaltaan suomensukukielien hyvin vanhaa ikää- alla kirjoitus jossa suomenskilei on yksi vanhimmistä kielistä jota edelleen käytetään).

2. Toinen varsinainen geenitutkimuksen virhe on lausumassa joss kerrotaan ettei suomalaisilla olisi 14 23 15 ... jne genetiikkaa. Kun totuus oli jo 2012  niinpäin, että Varangian Rurik- ryhmää ei varsinaisesti tavata ollenkaan Baltiassa tai Keski- Euroopassa (muuta Varangian nimityksellä olevaa Baltia- Gedinimid ryhmää on näissä maissa): Tässä ns. heimonimitys on virheellinen, jos käytetään Varangian - ryhmänä baltteja ja muita Keski- Euroopan N- ryhmiä. Nykyajan  kartat mm. SEMARGL - N011 taulukko oso
ittaa selkeästi (alla), että suomalaisilla on eniten ko. Varangian (14 23 15 11 11 13 ...) ryhmässä, joka on levinnyt myös Metsäsuomalaisten alueille Taalainmaalle, Värmlantiin ja Norjan Hedmark- ympäristön Finnskogen alueille. Tässä ryhmässä on myös Rurki - Clan kuuluvia tutkittuja yDNA N- L550 Varangian Rurik- ryhmän yksilöitä Suomesta (tästä olen esittänyt tarkemman selvityksen näillä kotisivuilla - lähteineen - myös geneettisesti). SMRGL- lista /kartta mukaan N- L550 enemmistö on peräisin Suomesta, tutskin N- ryhmääö olisi siinä määrin tullut Ruosista, että se nostaisi  N- L550 haplotyyppien määrän Suomessa  suuremmaksi kuin Ruotsissa.
Perustelu: 

Koska  Ruotsin N- haploryhmä ei ole tyypillistä Ruosalaisille, sitä on in 7%, nekin ovat nykyisin pääasiassa siellä alueilla jonne Suomesta on ollut alunperin  1200- luvulta alkaen suurinta muuttoa tai sitten Ruotsin alkuperäisten suomenukuisten väestöjen genetikkaa  :
1) Esim. Pohjanlahden mol.puolin mol. suuntiin, jo pronssi -rautakaudella (huom. molempiin suuntiin, Ruotsin keskiosien yläpuoli oli vielä rautakaudella suomensukuisten kielien, meän - kielen aluetta, väestöjen ja avioliittojen muodostaminen oli "naapurikylän" asioita Pohjanlahden toisella puolella 
2) Ruotsin valtion suojaamiseksi  tarvittiin myös  1200- 1300 luvuilla väestösiirtoja. Miehiä siirrettiin Suomen Pohjanmaalta ja Satakunnasta  Ruotsiin Upplantiin- Talainmaalle (Falun- Kopparsberg jne.), kaivoshankkeisiin ja niiden suuren polttopuumäärän turvaamiseksi. Tilalle Suomeen tuli pääasiassa I- ryhmän miehiä Upplandin ympäristöstä - Taalainmaalta- Suomeen, se näkyy hyvin nykyistenkin Suomen ja Ruotsin alueiden geenikartoissa (vaikka myöhempää leviämistä ympäri maan ja myös Eurooppaan ja USA:n on tapahtunut).
3) Tähän merkittävänä lisänä on ollut suomalaisten kaskenkaatajien pääsiassa miesten yDNA (N- ryhmää) migraatiot Savo - Karjala - ja Hämeen itäosista (Päijänteen itäpuolinen Häme -kartta alla), tehdyt suuret siirrot Taalainmaalle ja Värmalantiin ja myös Smålantiin jne. , sekä Norjan Hedmarkin Finnskogen aluille.  
4) Myöhemmät muutot 1800- 2000-luvuilla ovat olleet merkittäviä Suomesta Ruotsin teollisuusalueille ja Tukholmaan (myös sotalapsia jäi suhteellisen paljon Ruotsiin - kuten veljeni...).

Näiden kautta N- ryhmän merkitys Ruotsin N- haploryhmän kasvuun voimakas, voitaisiin sanoa, että miltei kaikki Ruotsin N- ryhmän väestö on tullut Suomesta, muutama N- Haploryhmäläinen on peräisin Itämeren eteläosista suomensukuisten Baltia- Preussi aluilta (nämä Baltian -Preussin- N - L550 (xL1025) ovat nimenomaisesti Varangian balttiryhmää N013, se ei ole Rurikin johtavaa linjaa N011- vaan Gediminids -ryhmään johtavaa genetiikkaa)

Yleensä sotketaan Varangian (SMRGL) nimityksellä olevien genettiset erot
(osittain Varangian nimitys on harhaanjohtava - koska Etelä - Itämeren  väestöt ovat pohjaltaan eri väestöryhmää; molemmat ovat suomensukuisia väestöjä, mutta Varangian > Rurikiin johtavat yDNA haplotyypit  L550, ovat Suomesta Ruotsiin mennyttä väestöä, etelä Itä-Meren alueen väestö on suomalais-balttilaista västöä, kaikki N- ryhmän genetiikka on tullut Aasiasta Eurooppaan ja  N1C /TAT - L1026 genetiikasta alkaen on alkuperältään suomensukuista väestöä. Alkuperä määritellään  kivikausi- kansainvaellukset ajalta alkaen, siis ennen nykyisten kansallisvaltioiden alueiden muodostumista ja kielen vaihtumisista huolimatta - alkuperä genetiikka säilyy (tässä yDNA N- hg), kieli voi vahtua..


Tarkennukset:

A) Varangian N011 ryhmä on N-L550 > Rurikiin johtavaa suomalaisten  genetiikkaa.

Genetiikassa tiedetään, että L550 on muotoutunut noin 4000- 3000YBP, ja on mahdollista, että alueena on ollut nykySuomi laajennettuna Karjalaisten ja Vepsäläisten suomensukuisten aluella nyk. Venäjällä.  Kyse voi olla suomensukuisista N- ryhmän Viikkinki Varjageista, joiden lähtöaluena olisi ollut Ruotsi, mutta N- haploryhmän Rurkit olivat niitä Varjagi - Viikinki "sotureita" jotka Novgorodin  3 suomalaisten ja 2 slaavien kansanosaa valitsivat johtajikseen.
Oli tarina/kronikka  sepitetty tai ei niin se ei muuta sitä tosiseikkaa, että Rurkit ovat alkuperältään suomesukuisten genetiikkaa (se on tutkittu)  ja jotka ovat todennäköisimmin lähtöisin Suomen alueelta - ja /tai täältä myös Ruotsiin siirtyneitä mahd. jo 1000 BC - 500 AD tai myöhemmin siirrettyinä joilla on ollut myös suomalaisten  L550 Rurik - genetiikkaa, kuten metsäsuomalaisilla (metsäsuomalaiset  eivät väitteistä huolimatta olleet kaikki savo- karjala genetiikkaa).
Ks. yllä oleva virheellinen väite Uuslappalaiset III-linkki, jossa kirjoittaja ei erota Baltian L550 (xL1025) ja L550 > Rurikiin johtavaa geneettistä eroa, eikä tiedä että Suomessa on eniten juuri tätä Varangian L550 ryhmää- nykyisin - lisättäköön vielä että  olisi tunnettava, migraatioista Suomesta Ruotsiin tai myöskään 
ettei tiedä ilmeisesti mitään SMRGL-kartasta /nimilistasta, josta selviäisä on asian ydin .


B) Varangian N013 ryhmä on L550 (XL1025)
> balttien kautta > mm. Gedinimakseen johtava ryhmä, se on myös alkuperäistä suomessukuista väestöä, joka on levinnyt Preussiin ja Puolaan ja Saksan pohjoisosiin Uralilta- Baltiaan (kyse ei ole Viikinkien Varjageista, koska tämä N- ryhmä on asunut paljon ennen Viikinkejä ko. alueella). Eteläisen Itämeren L550 - genetiikka eroaa tarkemmin tarkasteltuna selkeästi Varagian Suomesta Ruotsiin siirtyneestä Rurik - linjasta. Ruotsiin on mennyt koko kattava N- haploryhmän miesväestö. Savo- karjala ryhmän lisäksi länsi-suomalaisten N - L1026 ja L550 - Varangian - Rurik ryhmien osuudet  ovat olleet suhteellisen suuria, Ruotsissa onkin Suomen jälkeen toiseksi suurin L550- Rurik - Clan ryhmä, muualla Euroopassa on hajanaiseti levinnyttä N- ryhmää erilaisten migraatioiden vaikutuksesta. Tämä Suomen L550- Varangian Rurik - ryhmän nykyisin olevat haplotyyppien määrä näkyy selkeästi  alla esitetyissä SMRGL- L550 Varangian N011 kartassa (Faktaa- siitä on esim. karttoja tämän kotisivun 1 -sivun alaosassa).

VÄITE: Rurikit ovat suomensukuisten  väestöjen, jopa Suomen alueen - suomalaisten N- L550- haploryhmän jälkipolvia.
Rurikien esi - isät ovat suomensukuista genetiikka ainakin jo L1026 mutaatiosta lähtien, mahdollisesti N1C /TAT - mutaatiosta 14.000YBP alkaen. 
Väitteen laajemmat perustelut on kirjoitettu kirjoittajan johtopäätöksien perusteilla, joissa on tarkasteltu  laajemmin geneettisten tutkimustuloksia-  lähdeviittein sekä esihistoriallisiin karttoja  /esihistorian tutkimuksen kirjallisuuttta - lähdetietoineen - tarkemmin - näillä Seppo Liukko kotisivuilla. 


Genettisen alkuperän määrittelyssä on tunnettava esihistoria - ja väestöliikkeet:


Geeniperusteinen alkuperä ei selviä yksinomaan nykyajan tietojen pohjalta. Ajattelussa  tapoahtuu helposti virhe siinä, että ajatellaan nykyisen tilanteen olleen 1000, 2000, 4000 tai 5000 (tai 10.000) vuotta sitten sama kuin nykyisin. Jos löydämme jonkin haploryhmän esimerkiksi Skandinaviasta oletamme että se on ko. nykyisten valtiorajojen mukainen "alkuperäinen" asukas, jos geneettisen  testinäytteen esivanhemmaksi on ilmoitettu vanhin tuntemamme henkilö.

Se ensinnäkään ei ole mikään alkuperän määritelmä, sillä  tälläkin esivanhemmalla on esi- esi - isä tai äitejä kauas menneisyyteen.
Toiseksi 1400- 1800- luvuille ilmoitetut esimerkiksi yDNA esi -isät menevät tieteen kannalta liian suuren epävarmuuden alueelle, koska kukaan ei tiedä VARMASTI, onko ilmoitettu esi - isä todella samaa isälinjaa kuin minä ilmoittajana itse luulemme.
Oma ilmoitus  voi olla harhaanjohtava voikutus geenitietojen tarkempaa vertailua harrastavalle, odotellaan kunnes tutkimuslaitos määrittele tarkenman menettelytavan.

Isälinjan jatkuvuus tieto on ongelma:
Isälinja yDNA ( ja mtDNA) on tietekin se mikä meistä on mitattu DNA- tutkimuksella. Se onkin hyvä lähtökohta- ja  faktaa. 
Tässä tutkittavan itsensä ilmoittamassa vanhimman tiedossa olevan esivanhemman ilmoituksessa - ongelmana on perinteisen sukututkimuksen tiedot, ovatko kirkonkirjat oikein, onko henkikirjojatiedot luotettavia, onko nissä tutkimuksissa mainittu 2- 8%  virhe (todellinen isä ei aina ole ko. sukunimisen henkilön esi- isä jne...).
Tämä isälinja jatkuu "taaksepäin" nykyisten valtiorajojen, kansainvaellusten, ko. haploryhmän syntyyn ja sitä edeltävien muttoreittien alkupäähän, jopa ns. geneettisen Aatamiin saakka.


Geneettisen alkuperän määrittely jollekin väestölle (ks. linkki alla esitettyyn väitöskirjaan):

Ihmisen tai väestön alkuperä ei ole nykyinen tai noin 500 vuotta tästä taaksepäin olevan esivanhemman - henkilönimi - tai asuinpaikka, eikä silloinen noin 1400- 1800 - luvulla puhuttu kieli. Alkuperä määritellään eri  aikakausiin tarkemmin sovituksi aikakaudeksi. Minun mielestäni kun genetiikalla voidaan määrittää tutkitun henkilön geenimutaatiot vaikka Afrikkaan niin väestötutkimuksien nkannalta pitäisi aikakaudet alkuperästä määrittää muutamiin merkittävämpiin aikakausiin,   esimerkiksi  milloin haploryhmä on muodostunut, joka lienee tutrhan kaukana vielä tällä tutkimustasolla, niin ehdotan että määrittely Euroopassa olisi mitä väestöjä on ollut ko. alueella esimerkiksi kampakeramiikan aikana, tai ennen Euroopan suuria kansainvaelluksia esimerkiksi 0 AD paikkeilla. Mikä on silloisen väestön genetiikkaja mikä oli sillä alueella puhuttu kieli, nämä seikat olisivat aluksi alkuperän määritelmiä. Tarkoitan, ettei 1400- 1800- luvun esi - isä sinänsä ilmoita tutkitun syvästä alkuperästä mitään. Vanhimman esi - isän ilmoittaminen ehkä helpottaa perinteisen sukututkimuksen käyttäjää yhdessä geentutkimuksen kanssa - mutta se on eri asia kuin alkuperä. Mutta se ei määrittele vielä kyseisen ihmisen todellista alkuperää, tällä hetkellä paras tulos on saatavissa Family Tree DNA:n  MyOrigins tuloksesta (vrt. Family Finder- syvä alkuperä).

N - haploryhmä korreloi  suomalaisen ja suomensukuisten väestöjä /- kieliä, ilmoittaen  väestön (syvää -) alkuperää kivikaudelta alkaen 
Seppo Liukko: suomalaisten ja suomensukuisten alkuperä on selvitettävissä N- haploryhmän avulla (tästä olen kirjoittanut vuodesta 2012 lähtien). 

Genetiikassa on mainittu, että esimerkiksi yDNA N- haploryhmän kohdalla vuonna 0 AD Kiinassa oli Han- kansa, joka oli pääasiassa N- haploryhmää ja kielenä sen ajan kiinan kieli /tarknnetaan myöhemmin).
Esihistoriassa on mainittu, että kampakeramiikan alueella oleva väestö olisi ollut suomensukuisten väestöjä (suomalais-ugrilainen kieli - korreloi N- haploryhmää eli vanhinta suomensukuisten väestöjen yDNA genetiikkaa). Kun yDNA haploryhmän muuttoalueet Aasiasta Eurooppaan on juuri näillä alueilla missä löytyy nykyisinkin hyvin vanhaa suomensukuisten kielialueita, niin lienee hyväksyttävissä, että tällä alueella on ollut suomensukuisia väestöjä jo kampakeramiikan ajoista alkaen (jopa ennenkin). Tämä N- haploryhmän alue on ollut määrä enemmistönä ainakin suuriin kansainvaelluksiin saakka, laimentuen hieman - hiljalleen jo maanviljelyväestön noin 3000- 55000 BC aikana. Varsinaisesti Baltiaan, Venäjälle ja Skandinaviaan germaanit ja slaavit nousivat vasta merkittävimmin 900 - 1400 lukujen aikana, silloin monilla alueilla puhuttu suomensukuisten ja itämerensuomen kieli on vaihtunut tai vaihtumassa.

Siitä, että geenitutkimuksella on merkitystä väestöjen alkuperän mittauksessa, on olemassa Dr. Michael Robert  St. Clair`s tohtoriväitös Grauduate Divis. of the University of California, Berkeley.edu, lähde linkki >  
http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/StClair_berkeley_0028E_12186.pdf

The study St.Clair mentions Chapter 6.5, Conclusions: Genetics (DNA) is a valuable tool to evaluate contemporary models (Germ.) the origin of the populations and the complement to the traditional linguistic and archaeological approach. - Especially Linguists.

Personally (Seppo Liukko), I am an amateur, but  - 
I have long been of opinion that haplogroup N - Correlated Finno and Finnish peoples and languages.Yksilön esi - isien alkuperä on sama kuin alkuperäväestön yDNA geenien isälinja osoittaaa: 
Kun mennään taaksepäin nykyisyydestä tutkimaan kyseisen yksilön alkuperää on tunnettava esihistoriaa ja kivikauden n. 5000 BC ajasta - pronssikauden akaan liittyviä väestöliikkeitä. Silloin voi ymmärtää, että alkuperäiset haploryhmät ovat olleethuomattavasti vähemmän sekoittuneita, kuin indoeurooppalaisen maanviljelyväestön migraatioiden ja Euroopan suurten kansainvaellusten 375- 900 AD jälkeen. Kun puhumme esim. 4000 - 5000BC  ajan väestöjen genetiikasta, siitä voidaan erottaa selkeästi indoeuroopplaiset  geenit - jotka ovat tulleet Euroopaan vasta em. ajanjaksoon 4000BC  jälkeen metsästäjä väestöjen Pohjois- Keski- Euroopan alueille, nämä väestöt sekoittuivat metsästäjä väestöihin, kieli ei aluksi vaihtunut (Etelä - Euroopasa on ollut indoeuroppalaisia väestöjä n. 7000BC alkaen).

Yleisesti  "geenitutkimuksen  yDNA perusteella on mahdollista tehdä johtopäätelmä väestön alkuperästä..." (St.Clair GermanOrigins 2012, kohta 6.5 Luku Päätelmät,  väitöskirja ks. yllä oleva linkki). 
Näiden indoeurooppalaisten; esigermaanien, slaavien  ja germaanien  geenihaploryhmät ovat ikäjärjestyksessä I1, R1b ja R1a . 
(- muut ovat selkeästi pienempiä, esim. hunnien /mongolien yDNA perimä on C- haploryhmä, esigermaanien / maanviljelijoiden I ja/tai G- haploryhmä).

Mitä genetiikkaa ovat Euroopan alkuperäisväestöjen  metsästäjä keräilijät?

Aurignac- ja Gravette metsästäjien muuttoaika oli 27- 25.000 BC. Viimeisimpien geenitutkimustuloksien perusteella (N- ryhmän ikä)  tämän jälkeiset metsästäjä väestöt ovat voineet olla jo N- haploryhmää, sillä N- haploryhmä on muodostunut NO- ryhmästä noin 22. - 36.000 vuotta sitten. Tästä on vielä eri mielipiteitä, mutta aikaisemmin ilmoitettu N- ryhmän ikä 10.000 vuotta on jo nyt selkeästi nostettu, kun mutaation ikälaskenata on kehittynyt ja saatu myös TMRCA- näytetuloksia. (lisäykset tutkimusten edistyessä).

Web site content - headlines - in the list - below  A-J and 1-21 (30):

Suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen geenit ja ​​suomensukuisten kieli korreloivat hyvin N1c1 - Haplogroup (N- M46/ Tat) n. 12-16.000BC ajalta alkaen.

Suomensukuisten väestöjen puhuma kieli ja - väestöjen genetiikka korreloi monien perusteiden mukaisesti toisiaan (ja ovat merkittävästi riippuvuussuhtessa).
Tämä ilmenee Geneettisten N- haploryhmän leviämiskarttojen  sekä suomensukuisten kielien  leviämisaluekarttoje osuminen samoille alueille Aasiasta - Eurooppaan. Suomalaisten esi -isiemme (yDNA) N- haploryhmän geenitiedot osuvat hämmästyttävän tarkasti vielä nykyajan suomensukuisten kielien puhuma alueille Aasian puolelta - Eurooppaan - Itämeren alueelle ja sen ympäristöön.
Vaikka paljon su- kieliä on jo vaihtunut Euroopan alueilla (pääasiassa 700- 1800 AD), niin tämä suomensukuisten väestöjen nauha  Aasiasta - Eurooppaan on edelleen nähtävissä ja se on samoilla alueilla kuin N- haploryhmän leviämis alueet Aasiasta  - Eurooppaan, joka on geenitutkimuksilla todettu tosia - asia (alla evidenssiä asiasta).
Tästä suomensukuiseen kieleen ja N- haploryhmän geenitietoihin perustuvasta selkeästä korrelaatiosta on näillä kotisivuilla suuri määtä tieteellistä näyttöä (evidenssiä). Tiedot perustuvat viimeisimpiin geenitutkimuksiin ja väestöliikkeisiin, sekä niihin liittyvistä tutkimuksista, kartoista  ja muista selvityksistä, joista on alla esitely ja suorat lainaukset - lähteet ja tarkennukset.  

HUOM. Suomenkieli yksi vanhimmista kielistä :
Suomen kieli tai vanhimmalta osaltaan suomensukuisten kieli Aasiasta -Eurooppaan olevalla alueella on yksi vanhimmista kielistä jota puhutaan edelleen -katso Leni Seelinger - The 10 Oldest Languages Still Spoken in The World Today - one of these is Finnish - katso  linkki -teksti lainaus ko. linkin kohdasta -kieli Finnish 
        "
Finnish 
may not have been written down until the 16th century, but as with any language, it has a history that stretches back far earlier than that. It is a member of the Finno-Ugric language family, which also includes Estonian, Hungarian, and several smaller languages spoken by minority groups across Siberia. Despite that, Finnish includes many loan words, which were adopted into Finnish from other language families over the centuries. In many cases, Finnish has retained these loan words closer to their original form than the language that they came from. The word for mother, aiti, for example, comes from Gothic – which, of course, is no longer spoken. The word for king, kuningas, comes from the old Germanic word *kuningaz – which no longer exists in any Germanic language."

lainaus > 
http://theculturetrip.com/asia/india/articles/the-10-oldest-languages-still-spoken-in-the-world-today/

Tekstissä mainitaan  suomenskieleen tulleista lainasanoista ja  sen säilömisvaikutuksesta.
Liukko- nimihistoriua osiossa mainitaan samasta asiasta, se on alkuperäisesti prof. Koivulehdon maininta. Siinä esitetään suomen kielialueen erikoismerkityksestä, kielialueen lainasanojen "jäädytysvaikutuksesta".
Prof. Koivulehto "suomenkielen lainasanojen säilyttämisestä" lainaus liukko - nimitutkimuksen osiossa (teksti)
>
https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/liukko--nimitutkimus-seppo-liukko
Suomenkieliselle alueelle tulleet lainasanat ovat jääneet jopa esigermaanista alkaen 
(vasarakirveskulttuuri 3200- 2200 BC)
 , ja säilyneet, lähes alkuperäissä muodossaa, kuten liukkohistoria osiossa esitetyt mm. äiti  tai Liukko (ennen - emo / Liuko - nimi). Juuri Liukko- Liuko - nimessä oleva iu- diftongi osoittaa sen olevan hyvin vanha, koska nykyisin enää ole edes nuoremmissa germaanikielissä (800AD - jälkeen) ole diftongia, ja toisekseen sellaista iu- diftongia ei ollut alkuperäisessä suomenkielessäkään (lähteet liukkohistoria tekstissä). Siitä päätellen ensimmäiset ihmisiin - ja mm. viljakasveihin liittyvät lainasanat ovat tulleet Baltia- Suomen alueelle Vasarakirveskulttuurien aikana. Esigermaani kieli on vaihtunut / hävinnyt laajemman indoeurooppalaisen väestön assimiloituessa Eurooppan ja Weikselin alueella esigermaanien asutuksen jälkeen, jotka ovat muodostaneet indoeurooppalaisen  kielen, jossa ei enää - nykyisin ole iu-diftongia (kansainvaellusten jälkeen muodostuneissa kielissä ei ole iu- diftongia mm.; germaani, skandinavian germaani -mm. ruotsi tai slaavi jne.) 


ETUSIVUN SISÄLTÖ
(tarkempi sisältöluettelo on alla - kotisivujen taustaa ja suomalaisten - suomensukuisten väestöjen (Faktaa)  geeniselvityksen jälkeen):

Suomensukuisten esihistoriasta, genetiikasta ja kielestä oleva asiakohtainen tarkastelu on jaoiteltu otsikoittain, mm.
kartat A-J sekä kohdat 1- 20 / 30,  joissa esitetään asiantuntija lähteisiin perustuvien nettilinkkien ja karttojen sekä kaaviokuvien avulla suomensukuisten väestöjen esihistoriallisia ja geneettisiä tutkimustuloksia;
- selvitykset - lähteineen (
linkki ko. asiasta asiantuntija - lähteesiin).
Kotisivujen taustaa, Geenitutkimuksesta yleensä.

Geneettinen esihistoriatutkimus, tässä suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen genetiikkaa:

Suomalaisten vanhimmat geeniryhmät ovat, äitilinjalta  U - ja H - haploryhmät sekä N- haploryhmä miesten yDNA tuloksien perusteella. Tässä alla on yksi geenihaploryhmien jakauma kartta Euroopassa. Tämä Wiki -kartta esittelee yDNA haploryhmien pää- esiintymisalueista nykyisin Euroopassa, nykyisistä asukkaista eri alueilla.
Kartassa on esitelty Euroopan suurimmat yDNA haploryhmät; R1b, R1a ja suomensukuisten  N -ryhmä. Tekstissä ja  kartasta on erikseen poimittuna analysoin johtopäätelmäni erityisesti  suomalaisten- ja suomensukuisten miesten yDNA (N) haploryhmää, viimeisimpien tutkimustuloksien perusteella (seppo liukko kotisivut):

Alla olevassa kartassa on merkittynä enenmmistö yDNA genetiikka eri alueilla ja myös, mitä genetiikkaa ja kieliryhmää kukin geenihaploryhmä edustaa. Tässä kartassa N - haploryhmä on levinnyt Aasiasta Eurooppaan, se on myös suomalaisten suurin miesten haploryhmä (yli 60%:n osuus kaikista suomalaisista miehistä /yDNA).
Kartassa on myös esimerkiksi viivoituksella / väreillä merkitynä nykyiset leviämisalueet, joissa esiintyy
nykyisin muiden geenihaploryhmien väestöä (yDNA) ko. omilla väreillään raidoitettuna.

Merkittäviä kohtia suomensukuisten N- haploryhmän genetiikasta:
N- haploryhmästä mainitaan, että se on Finno - Ugrians väestöä  ja myös puhekieleltään suom.ugrilaista. Ko. suomensukuinen  kieli ollut ainakin joskus alkuperäisesti suomensukuisten väestöä. Mutta  N- ryhmän väestön kieli on voinut vaihtua. Alkuperäinen suom.ugrilainen kieli on vaihtunut germaani- tai slaavinkieleen.N- haploryhmän ihmisten nykyinen kieli ei varmista kop. henkilön alkuperää, mutta genetiikka esim. N- haploryhmä antaa siihen esihistoriallisen vastauksen. Kielien vaihtuminen on tosiasia, suuremmat vieraskieliset migraatiot /kansainvaellukset tai mm. uusi hallintovalta ovat voineet aiheuttaa syyn kielen vaihtumisesta - uuteen kieliryhmään.

Aikaisemmin N- haploryhmää on ollut enemmän pohjois osissa Eurooppaa, mutta kun geenitulokset kuvaavat nykyistä tilannetta, niin alkuperäiset haploryhmät "haalistuvat - haventuvat"  migraatioiden ja kansainvaellusten tai maahanmuuton vuoksi.
N- haploryhmä on laimentunut Suomessa ja Baltiassa ensimmäisen kerran vasarakirves- (nuorakeraamisen) kulttuurin ajoista alkaen noin 3200- 2200BC. Alla tarkemmin tästä jatkuvasta prosessista. Kyseessä on nimenomaan prosessista, joka muuttaa  alkuperähaploryhmien osuutta. Jotkut asiaa tutkivat näyttävät ottavan nykyisen tilanteen lähtökohdaksi, mutta silloin alkuperäarvointi menee virheelliseksi, ei tunneta miksi jotakin alkuperägenetiikka on edelleen joillakin alueilla tai miksi asutuslikkeet siirtävät jotakin geeniperimää toisille alueille (metodi pitäisi olla  esihistorian ja VÄESTÖLIIKKEIDEN TIEDON POHJALTA, ELI KRONOLOGISESTI, kuten pitäisi ajatella kielitieteessäkin, eikä nyk. taaksepäin).
Metodi samansuuntainen niin kuin geenimuutoksissakin, ne tapahtuvat kronologisesti vanhimmasta  nykyisyyteen (asia on silloin ymmärrettävämpää).

Geneettiset muutokset kuvataan kronogisina tapahtumina, tässä  esimerkkinä N- ryhmä (-haploryhmä puu - snipit juurista oksiin jne.):
Jokaisella N- haploryhmän miehellä ovat kaikki mutaatiot alkaen ensimmäisestä N- haploryhmän mutaatiosta N- M231 (noin 22-36.000 vuotta sitten)  aina nykyiseen  mittaustulokseen henkilökohtaiseen geenitulokseen saakka (tämä ns. snipi tutkimus antaa selkeimmän kuvan juuri yDNA- Full geenitutkimustuloksissa). Siksi myös geenimutatioilla on mahdollista selvittää ko. henkilön  esihistoriaa ja ajoittaa ko. tapoahtumia. Hyvä esimerkki tästä on G. Dunkel puu (alla), josta jokainen testin ottanut voi todeta mistä oma haploryhmä on alkanut ja miten oma klaani tai mikä oksa puussa on vuonna 2016.
PS. Jokaisella yDNA mieshenkilöllä on myös kaikki mutaatiot, ajallisesti alkaen genettisestä Aatamista alkaen (homidista - nykyihmiseen). Maantieteellisesti ajatellen Afrikasta alkaen Aasiaan  ja sieltä Eurooppaan ja Amerikkaan myös Australiaan.  Tämä  A- haploryhmä on muodostunut  noin 160-200.000  vuotta sitten Afrikassa. Tätä ihmislajin jälkipolvia omine muutoksineen me kaikki olemme...

FAKTAA:
Kaikki yDNA snipin N1C  > , mutta ainakin  N- L1026 jälkeiset N- haplogroupin nykyajan ihmiset (nyk. eri valtioissa) ovat suomensukuisia väestöjä (lähteiden mukaiset perustelut näillä kotisivuilla).
Lähde mm.  Gammalieri kartta ja teksti Wikipediasta > https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_European_populations
Kartta lähde Wikipedia org. > https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_European_populations#/media/File:Haplogroups_europe.png


KARTTA merkitty N - haplogroup alueet Baltia- Suomi ja Venäjän alueet ( Finno - Ugrians)

N- ryhmää on levinnyt myös Skandianaviaan jo kansainvaellusten aikana ja myös sen jälkeen. Ensimmäiset vieraskieliset väestöt saapuivat Suomeen esigermaanien miesryhmien välityksellä, kun esiasteen maanviljelyä levitettiin Keski- Euroopasta Baltiaan ja Suomeen, ja täältä Ruotsiin (ks. alla tohtori-prof, tason  historiakirjoittajien lausumat- lähteet mainittuna)

Suomen alueella on yDNA misten haploryhmää edelleen nykyisin noin 60% koko miesväestöstä. Se on ollut aikaisemmin suomensukuisten omilla alueillaan - mielestäni  lähes 100%, koska aikaisemmin Aasian ja Euroopan välisellä alueella i ollut merkittävästi nykyisin melko yleistä maanviljely - indoeurooppalaista väestöä.  Se nousu pohjoiusille alueille on "laimentanut" suomensukuisten genetikkaa ja myös yDNA N- haploryhmän osuuden 60%:n.  Kuitenkin on tutkittu (Geno2), että metsästäjäväestöjen osuus Englannista- Saksaan on edelleen noin 50% ja siitä pohjoisemmaksi tultaessa yli 50%. Kuten Suomessa, alla ja Seppo Liukko kotisivuilla on tästä tarkemmat selvitykset

Suomen alueella on myös I - haploryhmää se on pääasiassa I1d3, joka lienee vasarakirveskulttuurien ajan genetiikkaa esi- germaanien maanviljelyä levittäneiltä miesryhmiltä, jotka assimiloituivat  suomensukuisten väestöjen kanssa, ja joiden lapset saivat äidinkielenään suomensukuisten kielen niin Suomessa kuin Baltiassa.

Weikselin alue oli vielä 3200- 2200 BC esigermaanien aluetta, jonne noin 300- 500 luvulla tuli suuri määrä slaavien R1a ryhmää ja aiheutti esigermaanien  iirtymisen länteen  nykyisen Pommerin- Preussin - Pohjois Saksan ja Tanskan ympäristöön. 
Myöhemmin nämä esigermaanista  germaaneiksi muuttuneet indoeurooppalaiset, muuttivat 600- 900 - luvulla Skandianaviaan ja syrjäyttivät miltei kokonaan alueen alkuperäisasukkaat suomensukuiset ja saamelaiset, jotka puhuivat suomalais- ugrilaista kieltä (suomensukuiset itämerensuomea - is). Samalla germaanien muuton yhteydessä rajanaapurit slaaavit  sekoittuivat germaaneihin ja aika merkittävä määrä siirtyi samalla Norjaan ja Ruotsiin, jossa tätä R1a - haploryhmää on selkeästi enemmän kuin Suomessa.
Tähän varmaankin on vaikuttanut eniten se, että Uralille epäin mentäessä ei slaaveja oikeastaan ole ollut kuin vasta viime aikoina noin 1500- luvun jälkeen, kun Rurik  - Iivana Julma sekoitti pohjoisen väestöä toimillaan. Sitä ennen Suomeen muuttoa oli väjäisessä määrin, Novgorodin ajoista - alkaen suomensukuiset vepsät, marit ja merjat sekä tsuudit ja suomalaiset karjalaiset jne. ovat olleet "edessä"  muu muutoissa. Siksi Suomessa on vähiten Skandinaviassa slaavilaista indoeurooppalaista R1a ryhmää.  


Pohjanmaalla ja Satakunnassa on eniten I - haploryhmää, johon pääsyynä on em. vasarakirvesgermaanien (= esigermaanien) muutto Lounais- Suomen alueille (yDNA = miesryhmiä) joka näkyy vanhimman  I- ryhmän määrissä, mutta myös väestöjen vaihdot 1200- 1400 luvulle, kun suomalaiset eivät "millään" meinanneet uskoa uuteen katolisen kirkon oppiin, vaan aina palattiin Kalevalaisen kansanuskon piiriin ja ahdisteltiin silloin vieraskielistä valtaajaa - ruotsalaisia vastaan.
Alueen turvaamiseksi -  siirrettiin suomalaisia miehiä Ruotsiin  Tukholman ja Uppsalan väliselle Finnstan suomalaisten alueelle (= Roslagen) , siksi Keski- Ruotsin ja nykyisin levinneenä Ruotsin alueelle N- haploryhmää on Ruotsissa 7%, ja vastaavasti Suomeen em. Pohjanmaan ja Satakunnan alueelle tuotiin  Roslagenin alueelta yDNA miehiä, jotka ovat olleet pääosin ruotsalaisille tyypillisintä  I - haploryhmiä ja jonkin verran keskimääräistä ennemmän (verrattuna Suomeen)  myös R1a - haploryhmiä
(tämä näkyy suomen haploryhmä kartoissa eivan poikkeuksellisen hyvin). 

Miten Suomensukuisten (ja - kielisten) N- ryhmä näkyy nykyisissä yDNA - miespuolisissa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa:
Nykyisten N - haploryhmän ihmisten esi- isät (ancestral) ovat olleet suomensukuisia tai suomalaisia ainakin 1000- 3000 vuotta sitten.
Nykyajan N- haploryhmään kuuluvat henkilöt ovat alkuperältään suomensukuisia ainakin N - L1026 snipistä alkaen ( 4000 YBP), ja ovat tietenkin edelleen, mm. Rurikit, Varjagit, Gediminids ja muut esimerkiksi  N - ryhmän genetiikan omaavat Viikingit.

Aikaisemmin N- ryhmää on levinnyt Euroopassa suurten 400- luvulta alkaeneiden kansainvaellusten aikana, - ryhmä on levinnyt Euroopasta Amerikkaan nykyajan migraatioiden vaikutuksesta noin 1500- luvulta alkaen. Myös Kiinassa ja Aasiassa on suuria N- haploryhmä tihentymiä, jotka ovat myös alkujaan N- M231 snipistä, mutta ovat jakaantuneet ennen suomenskuisisiki yleisesti manittua TAT - ryhmää (N1C > n. 14.000YBP). Kronologia  N1C > N1c1 (L708 > L1026).
Nämä N- L1026 jälkeen tapahtuneet mutaatiot ovat tapahtuneet suomensukuisille väestöille- vaikka nykyinen puhuttu tai esi-isien kansainvaellusten jälkeen vaihtunut kieli -  tai vanhimman tunnetun esi - isän kansallisvaltio olisi joku muu kuin Suomi, Viro (joilla on kansalliskielenään on edelleen vanha suomensukuinen kieli), niin alkuperä on suomalainen tai suomenskuisten kieli.

Todellisuudessa kaikki L1026 jälkeen tulevat N- ryhmien oksat (branch) savolaiset, karjalaiset, hämäläiset (tavastians), lithuanians, balts - väestöt, rurikids tai gediminids, tai muut - esimerkiksi Varangians- tai viikinki- ryhmät,
joilla on N- haploryhmän genetiikkaa,  ovat alkuperältään suomensukuisia väestöjä, noin 4100 vuoden takaa (siis N- L1026 n. 2100 eaa. katso mm. Dunkel Tree TMRCA arviot).
  
Tämän kronologisen mutaatiojärjestyksen vuoksi on mahdollista väittää, että Eurooppalaiset N- haploryhmän yDNA väestöt polveutuvat N- L1026 mutaatiosta ja siis suomensukuisten väesöjen mutaatiosta. Sillä kaikki savolaiset - karjalaiset - hämäläiset ja kaikki muut N- ryhmän mm. N - L550 - väestöt ovat mutatoituneet kaikki saman L1026 mutaation kautta ja sen jälkeen.
Siksi on todettava, että myös kaikki Eurooppalaiset  N- haploryhmän yDNA mieshenkilöt ovat alkuperältään suomensukuyisia väestöjä.
Ne siis ovat olleet ennen kansallisvaltioiden rajojen syntymistä ja niiden indoeurooppalaisen maanviljelykielien muotoutumista olleet suomensukuisia väestöjä ja puhuneet suomensukuisia kieliä.

Genetiikassa geenimutaatio tapahtuu aina edelliseen  olemassa olevaan mutaatioon, siis kronologisessa järjestyksessä
(
Muut väitteet eivät ole tieteelliseltä pohjalta).
Geenimutaatio esimerkiksi Varangian ja Rurikia edeltävä N- L550 tulee n. 4000 vuotta sitten mudostuneesta suomalaisten  L1026:n mutaatiosta. Silloisen  Uralin - Keski- Venäjän alueen - jälkeen VL29 mutaatio ja L550 mutaatio on täytynyt tapahtua Suomessa. Täältä se on siirtynyt suoraan Ruotsiin ja olisi sitten uusi Skandinavinen tai Varangian ruotsalainen - N- haploryhmän geenetiikkaa (täysin mahdoton tilanne), tällaiset väitteet eivät perustu mihinkään tieteeseen. Ne tuntuvat olevan jotakin muuta tarkoituksenmukaisuutta - politiikkaa (suomalaisten - suomensukuisten tosiasiallinen osuus ja alkuperä N- haploryhmissä on vaikea tunnustaa).
Geenitutkimuksen mutaatiot ovat asetettu Fylogeneettisissä puissa juuri tällä tavalla järjestykseen, esimerkiksi Family Tree DNA tutkimuslaitoksen tietoihin pohjautuvat Dunkel Tree N- group tai YFull kokeellinen puu, jotka ovat nähtävissä  lähdeviitteineen tämä geenitutkimuksen sivuilla.  Esimerkiksi Georg Dunkel - Tree  on tehty nimenomaan N- haploryhmälle. Siitä on nähtävissä N- ryhmän ensimmäinen mutaatio N- M231 ja N- M232 noin 22- 28.000 vuoden takaa (Baikal -järven ympäristössä, ennen jääkauden maksimia Euroopassa, ks. myös lähde- tutkimus Arkeologia- antropologinen tutkimus >  
http://donsmaps.com/malta.html ).
Suomensukuiset Eurooppaan: 
 
N1c ja N1c1 ovat mutaatio merkeiltään N - M46/Tat ja N- M178, noin 16.000- 12.000 vuotta sitten, nämä ryhmät ovat siirtyneet aasiasta Euroopan suuntaan ja näitä voidaan myös kutsua alkuperäisiksi  suomensukuisiksi N- haploryhmän  yDNA - väestöiksi (N - ryhmän väestöjen sijainti on ollut  tuona aikana molemmin puolin Ural vuoristoa, myös Euroopassa). Tästä rymästä on eronnut Ananjinon - ja Yakuts - ryhmät. Yakuts ryhmät ovat saaneet aasialaista mtDNA - perimää myöhemmin (samoin kuin Baikal- järveltä eronnut kiinalainen  - Itä -Aasialinen N- haploryhmä).  
Viimeinen yhteinen  mutaatio näillä suomensukuisten väestöjen  miehillä (yDNA) on ollut aikaisemmin mainitun mutaation N- L1026 ( sama kuin N- L392) kohdalla, se on ollut edelleen suurin väestöryhmä Keski- Euroopasta pohjoiseen olevilla alueilla. Tämä on nähtävissä myös alla esitettujen useiden karttojen ja muiden lähteiden avulla. L1026 mutaatio on tapahtunut noin 4100 vuotta sitten, tämän  väestöryhmän (suomensukuisten väestöjen)  alueena voidaan sanoa yleisesti Ural- vuorilta -Itämerelle ja Skandinaviaan ( näitä suomensukuisia N- ryhmiä on edelleen Euroopassa , joka näkyy eri maiden N- haplroryhmä yDNA määrissä).
Metsästäjien ryhmän genetiikalla (mm. N - ja U - mtDNA)  on edelleen enemmistö useimpien Eurooppalaisten maiden väestöstä,  huolimatta uudempien indoeurooppalaisten väestöjen (- neoliittiksiksi eli - maanviljelyväestöiksi mainittujen 7000- 3000 BC)- vahvasta ekpansiivisistä migraatioista Euroopaan.  HUOM!  edelleen lähes 50% nykyisestä väestöstä on metsästäjä väestöjä (esimerkiksi Englannissa - Geno2 lähde).

MUTAATIO N- L1026 jälkeiset uudet mutaatiot:

Mutaatio L1026 jälkeen tapahtuneet mutaatiot ovat jakaneet Euroopan suomensukuiset väestöt, erilaisiin otsikko - ryhmiin, kuten esimerkiksi Family Tree DNA jakaa Euroopan N- haploryhmät Ugric, Pre -Finns, savolaiset, karjalaiset , North-European N- groups, tai Rurikids, Varangians,  Gediminids, Lithuanians, Chudes, Tawastians, North - Balts, Western-Balts ja niin edelleen.
Erilaisista väitteistä huolimatta geneettinen tosi - asia on, että mutaation N- L1026 (=L292) jälkeen ovat kaikki alkuperältään suomensukuisten genetiikkaa (N -L1026)  edellämainitut ryhmät todettavissa kronologisessa järjestyksessä jakaantuneina erillisiin oksiin (branch). 


RURIKIDS N- haplogroup Varangian L550
 > and spesifinen SNPs,  päivitetty10.01.2016

Rurikids  (Rurik - Clan YFull 4.01 version - analyysin Rurkik spes. snipit)

Esitän tässä mielipiteeni L550 Rurik- Clan ryhmän jakaantumisesta  Y4339* jälkeen (Data 11.01.2016 perusteella) 
(mainittakoon - minun esi - isälinjani ID on YF01848, L550  > Y4339* > Y19111).

Varangian Rurik- isälinjan L550 jakaantuu nykyisin jo neljään haaraan. Kaikkien alkuperä lähtee N- L1026 snipistä alk.(Finnic) 
Tämä on selkeästi nähtävissä G.Dunkel Phylogenetic Tree N - haploryhmän puussa. 
Siinä ovat N- L550  > Y4339* (juuri) - lähtevinä 4 haaraa (SNPs, ikä TMRCA on keskiarvo ryhmän tuloksista YBP- nykyajasta taaksepäin):

Rurik- Clan snipit N- L550 - Y4338>y4339*> jakaantuminen veljeslinjoihin (4), tässä TMRCA - ikä järjestyksessä:
1) Y12103  
yDNA lähtee alkuperältään N- L1026 suomensukuisten alueelta - ehkä Suomessa - tarkentuu (nykyinen asuinpaikka, snipi TMRCA 1850YBP, aika150 AD)

2) Y5611    
yDNA alkup. N- L1026 Finnic- suomensuk.isälinja lev. Eurooppaan ennen RURIKIDS- eri syistä, esim. Finnic or Varangian (Viikinkien-) N- ryhmää, snipi 1650YBP- 350AD
3) Y19111  
yDNA lähtee myös alkuper. N-  L1026  suomensukuisten N- ryhmän alueilta (asuinpaikat Suomi ja Ruotsi), TMRCA  1400YBP, - 600AD (esim. Liukko )
4) Rurikids 
yDNA lähtee alkup. N- L1026 suomensukuisista, mahd. Suomesta - on gen.Rurikids - linjaa (TMRCA 1050YBP,n. 950AD), tässä gen. Rurikit ja jälkipolvet

Arviointi on tietenkin määritelmäkysymys, mutta jos N- L1026 jälkeen haarautuvat kaikki suomalaiset ja suomensukuiset väestöt, eikä indoeurooppalasia ollut ko. pohjoisen Euroopan alueilla, L1026  TMRCA aikana noin 4500 YBP. siksi on geneettisesti määriteltävissä, että N- haploryhmän alkuperä on SNPs L1026 alkaen ollut Finnic (languages).Yleisestikin N- ryhmä on levinnyt Aasiasta - Eurooppaan,ja leviäminen on tapahtunut samoilla alueilla kuin Finnic- ugrilainen väestö on ollut ko. aikana, vasta sen jälkeen N- ryhmän alueille on tullut muuta väestöä, esimerkiksi Euroopan suuren kansainvaelluksen (300 - 900 AD). Nämä migraatiot ovat samalla levittäneet myös N- haploryhmää jo silloin ja  myös myöhempien migraatioiden aikana laajalle Itämeren ympäristöön - myös Viikinkien ja Varangians  mukana - Eurooppaan ja 1500 - luvulta alkaen mm. USA:n levittäen samalla myös N- haploryhmää, tässä esimerkissä tarkastellaan  Fylogen. N- ryhmän avulla nimenomaan puun  Rurikids oksaa (L550 > Y4339* > jakaantuminen 4 haaraan).  

GEORG DUNKEL N- haploryhmä puu (alla):

Tähän lainan  Georg Dunkelin viimeisintä Fylogeneettistä puuta, jossa kyseinen  N- L1026 jakaantuminen ja samalla myös väestöryhmien jakaantuminen on selkeästi havaittavissa. Dunkel puu perustuu geenitutkimuksen  kannalta tunnustettujen tutkimuslaitosten standardeihin mm. ISOGG -2015, BigY (
Family Tree DNA) , Yfull analyysiin ja HGDP tuloksiin, näille on laskettu TMRCA  mutaatioin muodostumisajat kyseisten geeninäytteiden pohjalta (tarkennukset by YFull). 

YFULL ANALYYSI  SNPs Age Estimation / TMRCA - laskelman perusteella:
Edellä mainittu geneettinen historia näkyy selkeästi myuös YFull- analyysistä, DUNKEL TREE - Y- haploryhmä puun alla.

1. N - Haploryhmä ikä noin 22- 36.500 vuotta.
Ensimmäinen N- haploryhmän geneettinen muutos N- M231 muodostunut 36.500 YBP, Aasiassa mahdollisesti Baikal-järven ympäristössä. G. Dunkel haplorhmä puussa näkyvät kaikki tärkeimmät mutaatiot kronologisessa järjestyksessä M231 alkaen nykyaikaan saakka (mutaatiot) ja jakantuminen - kaaviokuva  SNPs perusteella (Tiedot BigY ja YFull - analyysi)Phylogenetic tree N - M231, kuva lainaus  ja lähde, G. Dunkel, klikkaa viimeisin tieto - linkki  > ks. myös Estim. Age
http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg (viimeisin versio 30.7.2016 / YFull4.06)


Map- N- group - KUVA - ks. linkki geodun....
RURIK L550- CLAN perustaja väestön alkuperä on Suomesta,
- tässä tarkoitetaan yksiselitteisesti N- ryhmän Finnic- Viikingit / Varangians N- L550+, L1025- isälinjan alkuperää
      (miten se on määriteltävissä? ks. kohdat 1-4)
 )

Rurik- Clan ryhmän perustajaväestön alue on Suomi - Karjala  niminen alue noin 2900 YBP (perusteita kohdat 1-4):


1. St Clair teoria tohtoriväitöskirja * 
lähde perustelee miksi haploryhmä ja väestö voivat korreloida toisiaan.
        
http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/StClair_berkeley_0028E_12186.pdf 

        Tässä  N- haploryhmä ja suomensuistenväestöt ja kieli (suomalais-ugrilainen kieli).
      - enemmistö mitatuista Varangian L550  N- L550, xL1025 eli  N011 haplotyypeistä on Suomesta.

      - St. Clair teorian mukaan enemmistöalue määrittelee  mikä on ko. haploryhmämutaation perustaja populaatio -
      - tässä esimerkiksi N011 Varangian väestöön kuuluvista on selkeä enemmistö asuu edelleen Suomen alueella,
                      - siksi myös Rurikiin johtava Varangian N- L550, xL1025 perustaja populaatio eli
alkuperä alue on  Suomi

2. Thanks to Juhani, it's valuable information 22.01.2016 L550 (xL 1025) Source
         "Oldest is “153073 in Finland and then 159056 in Finland, Y4795 #240008 Finland, Y4795 #213981 in Sweden)...". - vanhimmat haplotyypit on mitattu Suomessa, ks. yllä oleva lainaus haploryyppien TMRCA- laskelmista - Juhani V. laskelmat osittavat vanhimpien haplotyyppien kit # numerot, jotka löytyvät Suomesta - kun mm. Ruotsissa olevilla metsäsuomalaisten jälkipolvilla on Varnagian Rurik- linjaa #213981 niin hänen veljeslinjaansa oleva # 193008 ovat nyt Ruotsissa mitattujen tilastoissa, alkuperä on Suomi 3. Kartta Semargal map - Varangian N011, to Rurik leading L550 haplotypes are most common in Finland,

> http://www.semargl.me/haplogroups/maps/153/ This is also in line to where Finland is L550 founder population of the area. - This is significant because the group of N-L550, Sweden move to Finland to this extent is not possible, because of Sweden is not typically haplogroup March N- (such migration has not been there Finland). Much of the N Haplogroup population has shifted or moved from Finland to Sweden and Finland the area at different times. This is of improvements Rurik- Clan Genetic >   Seppo Liukko continueinfo Juhanis tekst > ex. # 213981 and this brother type # 193008 are bouth also Fores Finn Genetic Rurik in Sweden nowdays aso. others attached to the Forest Finns in Sweden. Kartan mukaisen Varangian väestön - enemmistö on alueelta - Suomi

4. Tämä näkyy myös muutaatioiden kronologisesta mutaatiojärjestyksestä (olen tähän viitannut aikaisemminkin)     Esimerkiksi Varangian - Rurki N- L550 (xL1025) isälinjan kohdalla, tästä on uusi YFull info STRs (DYR ja DYS) pohjainen            taulukko SNPs.  Siitä on selkeästi nähtävissä, että kaikilla suomalsisilla tai Finnic alkuperäväestöillä on ollut sama         mutaatiojärjestys L2016 (L392) saakka (siis n. 2100 vuotta sitten) siinä tapahtui Länsi- Euroopan suomen -         sukuisten väestöjen (Finnic) jakaantuminen.         Toinen isälinja yDNA Z1936 linja lähti ugric- urals - savo - karjala suuntaan ja toinen VL29 L1022 tai L550 suuntaan. (L550 jakaantui päälinjoihin Rurik- Clan L550 + spesifinen ja Baltti /Gediminids linjoihin L1025 jne.).         Jokainen jolla on Varangian N- L550 voi todeta, että hänellä on myös täysin samanmuotoinen mutaatio järjestys savo- karjalan suomensukuisten kanssa, kaikki samat mutaatiot ovat Aatamista (A) alkaen aina L1026 saakka. Edellä oleva kronologinen jatkumo osaltaan osoittaa, että myös VL29 ja L550 genetiikan omaavat ovat samaa

suomensukuisten linjaa, alkuperältään kuin esim. savo-karjalaiset. Se kumoaa väityeet, että esim. Baltian N- L550 genetiikka

olisi jotakin muuta ALKUPERÄ - ryhmää kuin suomensukuisten ja suomalais-ugrilaiskielisten jälkipolvia         Tällainen taulukko löytyy kaikkien YFull - analyysissä mukana olevilta, tässä esimerkiksi allekirjoittaneelta (Seppo Liukko). Taulukko ilmoittaa kaikki STR- DYR ja DYS arvot geneettisestä Aatamista (A) alkaen aina viimeisiin snipeihini N- haploryhmän L550 > Y4338 > Y4339* > Y19111 saakka.          Henkilökohtaiseen taulukkoon (Seppo Liukko) on merkittynä noin 500 - arvoa (printattuna 12-sivua), tässä kuvakaappaus näyttäen jakson Finnic N- L1026 > N- L550 saakka (alkuperä):


5. Tämän kronologinen muutosnäkyy myös G. Dunkel N- haploryhmän Phylogeneettinen puussa (kronol.järjestys L1026- L550)         Siitä selviää myös keskustelussa olleen Euroopan Varangian L550 - ryhmän alkuperä (Finnic) ainakin L1026 alkaen, edellä olevien 1-4 seikkojen mukaisesti. N- haploryhmän alkuperä on suomensukuisten (Finnic) väestöjä.                  Katso viimeisimmät tiedot > http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg 

 N- haploryhmän  ja suomensukuisten yhteys on korreloi jo kivikaudelta:

2.
N - Haploryhmä
, geneettinen ajoitus -Estimation Age  YFull- analyysin perusteella

(vertaa ylläolevaan Dunkel - puuhun ja alla olevaan N- haploryhmän osalta  snipien (SNPs) mutaatio ajoista tehtyihin  johtopäätelmiin suomensukuisten väestöjen asuma- alueista Aasiasta- Eurooppaan).

Suomensukuisten väestöjen syvä esihistoria näkyy geenituloksissa, vanhimmalta osaltaan nimenomaan yDNA -N-haplogroup - tuloksista.
(tässä yDNA tutkimustuloksia mm. - kuva jossa näkyy SNPs ajoitukset - TMRCA- allekirjoittaneen YFull ID YF01848 - tuloksista):

N- haploryhmän ajoitus. Tämä on tehty Family Tree DNA tutkimuslaitoksen laajaan isälinjan tutkimukseen (yDNA) perustuen, Se on nimeltään BigYn BAM- tiedosto, jonka on analysoinut YFull tutkimuslaitos. Tästä taulukkomuotoon laaditusta tiedostosta on tehtävissä johtopäätelmä, miten suomensukuiset väestöt ovat edenneet joko N1c eli Tat snipistä alkaen esihistoriassa,  ajalta 18.000 YBP - nykyaikaan saakka. Tiedosto perustuu allekirjoittaneen oman näytteen Age Estimation  ja TMRCA tuloksiin aina L550 - Rurik- Clan Y4339* (tämä on Proto-Rurik, ennen Rurikids oleva isälinja) snipiin saakka. 
Tässä tarkastellaan jokaista SNP - snipiä erikseen elokuu 2016 YFull  versio 4.01  / TMRCA- taulukon perusteella. Näitä ajoituksia verrataan myöhemmin suomensukuisten ja suomalaisten väestöjen asuma- alueisiin,  suomensukuisten kielten puhuma - alueisiin sekä muihin karttoihin, jotka osoittavat suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen  migraatioita Aasiasta - Eurooppaan.

Tässä YFull - analysi 4.01  Rurik- Clan isälinja age estim. Y19111 oksaan saakka, ajat YBP- nykyajasta taaksepäin (YF01848 -Liukko),
aina snipiin N- Z 4762 saakka, jolloin kiinalaisten (laajasti Itä-Aasian) N- ryhmä on eronnut Euroopan suuntaan lähteneistä (n.18.000YBP).
Nämä snipit näkyvät myös yllä olevasta G. Dunkel snipikartasta ajoituksineen. 


Tässä alla tarkemmin merkittävimmistä N- haploryhmän snipeistä alkaen ensimmäisestä N- haploryhmän snipistä N- M231 noin 28.000 vuotta sitten (YBP) 3. N - Haploryhmä, johtopäätelmät Haplogroup /  SNP- TMRCA-  YFull taulukosta
ID YF1848 isälinja > Seppo Liukko  on N- L550  haaran Y4338 - Y4339* puun oksiston haaraumakohta, josta lähtee alavirtaan neljä eri veljeshaaraa, joista yksi on Rurik- linja (selvitys haaroista N1C alkaen yläkuva YFull, ja Y4339* jakaantuminen kohdassa G. Dunkel - N- ryhmän kronologinen mutaatiokartta- yllä sekä tarkemmin näissä teksteissä).

(
SNP- mutaatioiden ikä - haarautumien kohdalta - paikka arvio ja ajoitus TMRCA):

SNP  - snips - kronologinen järjestys
(esimerkkinä N--L550 ketju alkaen N- M231 ensimmäisestä mutaatiosta alkaen aina N- L550- Y4339* > Rurik - Clan  
)


N- Y4339*
Snipin Rurik - Clan Y4339* taustaa / jakaantuminen:

N - L550 > Y4338 > Y4339* ovat Rurik- Claniin johtavat kronologisessa järjestyksessä olevat spesifinen snipit (SNPs).
Tarkemmin: 
(Data YFull analyses 4.01 versio   - 11.01.2016 perusteella) RURIKIDS N- haplogroup Varangian L550 > and spesifinen SNPs
 L550 Rurik- Clan ryhmän jakaantumisesta  Y4339* jälkeen (mainittakoon - minun esi - isälinjani ID on YF01848, L550  > Y4339* > Y19111)

Varangian Rurik- isälinjan L550 jakaantuu nykyisin jo neljään haaraan
Tämä on selkeästi nähtävissä G.Dunkel Phylogenetic Tree N - haploryhmän puussa. 
Siinä ovat N- L550  > Y4339* (juuri) - lähtevinä 4 haaraa (SNPs): 

1) Y12103   yDNA lähtee alkuperältään suomensukuisten alueelta - ehkä Suomessa - tarkentuu (nykyinen asuinpaikka, muodostumisen ikä 150 AD), 2 ID
2) Y19111   yDNA lähtee myös alkuperältään suomensukuisten N- ryhmän alueilta (asuinpaikat Suomi ja Ruotsi), muod. ikä on 600AD (esim. Liukko ) 2 ID
3) Rurikids yDNA lähtee alkup. suomensukuisista, mahd. Suomesta - on gen.Rurikids - linjaa (ikä n. 950AD), tässä gen. Rurikit ja jälkipolvet  3 ID
4) Y5611     yDNA  alkuperältään Finnic- suomensuk. mutta levinneet Eurooppaan eri syistä, voivat olla Finnic Varangian (Viikinkien-) N- ryhmää 3 ID

Tässä YFull estim. tilanteesta versio 4.02 - 28.02.2016 tilanne
Rurik- Clan nykyiset ID - numerot, Proto- Rurik FIN ennen Rurikids on  -YF01848 Liukko - Hillberg b.1848 (Kuhalampi):
- Proto- Rurik ikäys Y19111 TMRCA on 600 AD (1400YBP)

SNPs taustaa, tässä suomensukuisten yDNA N - haploryhmää  - alla
(nykyajasta kronologisesti taaksepäin, tärkeimpiä snipejä tarkasteltuna (huom. nykyajan ihmisestä löytyvät kaikki snipit alkujuureen saakka, siksi ihmisen esihistoria on geneettisesti mahdollista tutkia)

N- L550

Suomalaisten Varangian N- ryhmä L550 > Y4338 >Y4339* , joka johtaa Rurik - Dynastiaan
Huom! Rurik - Claaniin ei johda balltiryhmä, jossa on L1025 jne.
 - 
Alla erikseen Gediminis-linja (L550- L1025), joka johtaa Battilaisiin ja Gediminids - Liettua- Puola halltisijoihin

Rurik -linjan taustaa :
Snipi L550 (xL1025) , 
 ikä noin 2400 - 3200 vuotta, sijainti suomensukuisten alueilla, arvioituna Suomen ja  Itämeren pohjoisosien paikkelilla (Suomesta - suomensukuisten Itämeren pohjois - osien alueelta alkujaan levinneet (L550- ryhmä),  tämä näkyy myös tämänpäivän Varagians N011 /SMRGL - luettelosta josta on lainaus näillä kotisivuilla). 
On todettava, että genetiikassa geenimutaatio tapahtuu aina edelliseen  olemassa olevaan mutaatioon, siis kronologisessa järjestyksessä
(
Muut väitteet eivät ole tieteelliseltä pohjalta).
Geenimutaatio, esimerkiksi N- L550 -  ei voi hypätä L1026:n jälkeen suomensukuisilta alueilta n. 4000 vuoden aikana Ruotsiin, ilman että tämä N-L550 ei olisi ollut ollenkaan ollut Suomessa (koska Rurikiin johtavaa L550 -linjaa ei ole Rtelä - Itämeren alueella - ks. kartat), jos siellä on L550, se on L1025 mutaatiota, joka ei ole Rurik- linjaa ( L550- xL1025).
Katso myös Rurikiin johtava Varangian genetiikka L550 (xL1025),  Suomessa sitä on edelleen eniten, vaikka sitä on levinnyt eri syistä Ruotsiin ja Norjaa eri aikoina. On huomattavba, että sellaista Ruotsalaista asutushistoriaa, jossa Ruotsalaista N- ryhmää olisi muuttanut Suomeen ei ole olemassa, koska Ruotsista ei ole N- ryhmän miehiä ollenkaan alkuperältään. Ruotsalaista N- L550 genetiikka ei ole voinut tulla Suomeen siinä suhteessa, kuin Suomessa nykyisin on L550 (xL1025) Rurikiin johtavaa genetiikkaa (SMRGL- luettelo).
N- haploryhmä ei ole tyypillistä genetiikkaa Ruotsin miehillä (Ruosissa vain 7%, nekin pää asiassa tulleet Suomesta ja kaikki N- L550(xL1025) Suomesta - Suomen miehillä vieläkin noin 60% on N - ryhmää). Siksi on erikoista väittää, että Varangian ja Rurkik - ryhmä olisi ollut germaanikielistä tai ruotsalaista alkuperää (väite on tieteellisesti mahdoton ajatus, eikä sellaista voi todistaa)  Katso Varangian ryhmän ja suomalaisten osuus Rutsin N- ryhmäläisistä (mm. Ruotsin ja Norjan  metsäsuomalaiset Varangian n011 ja Rurik- ryhmän jäsenet). 

Suomalaisten - suomensukuisten tosiasiallinen osuus mm. Rurik - Clan jäsenissä tai Proto- Rurki asema sekä yleensä  N- haploryhmän suomensukuinen  alkuperä  on indoeurooppalaisten vaikea tunnustaa. Geenitutkimuksen mutaatiot ovat asetettu Fylogeneettisissä puissa juuri tällä tavalla kronologiseen järjestykseen (esim. L1026 jälkeen kaikki ovat olleet alkuperältään suomensukuisia tai suomalaisia), tämän voi ymmärtää katsomalla esimerkiksi Family Tree DNA tutkimuslaitoksen tietoihin pohjautuva Dunkel Tree N- group - tai YFull kokeellinen puuta, jotka ovat nähtävissä  lähdeviitteineen tämä geenitutkimuksen sivuilla. 


N- L550 >  Rurik- linja Y4338 >Y4339* > neljä haaraa spesifinen (yllä tarkemmin)
Rurkien L550 taustaa (yllä). Tämä L550 on spesifinen alusta alkaen, jos yDNA genetiikasta löytyy  BigY /YFull analyysisssä snipi Y4338 > tai Y4339* kuuluu Ruri- Clan ryhmään. Näistä Y4338 ja Y4339* > Y19111 > Y5611jne. ovat ajallisesti ennen Rurikien- Dynastiaa (=Proto-Rurik, katso Dunkel Tree).
Nämä spesifinen  snipit (SNPs) ovat alkuperältään Finnic,  L1026 snipistä alkaen  ja esi- isälinjaa Rurikeille tai läheistä serkkulinjaa (tai veljeslinjaa samoista n. 1850 YBP ajan esi-isistä Rurikeille)


N- L550 >  L1025  - Baltian suomensukuiset ja Gediminas -linja  > spesifinen
N - haploryhmä jakaantuu kolmeen linjaa L550 mutaation jälkeen:
A) Rurik -clan, B) Baltia /Gediminids -linja ja
C) Viikinkien N- ryhmään kuuluneita esi-isiä, Wales, Englanti, Scotlanti jne..
Tässä on huomattava, että Baltian -ryhmällä on aina L1025, joka tarkoitaa, että esimerkiksi sitä, että
Gediminids -ryhmä ei ole Rurikien jälkipolvia, vaan harautuu jo L550 kohdalta erikseen (ks. asiasta  mm. G. Dunkel- tree mutaatio kartta kronologisesti mm- YFull - tietojen pohjalta)

N- VL29

Snipi VL29: Tässä kohdin N- haploryhmä puu jakaantuu:
A) Rurik /Baltia- lithuanians/pohjois balts (jossa on paljon myös nykyisiä suomalaisia) ja Gediminids
B) East Chudes (virolaiset /vepsäläiset jne suomensukuiset) ja West Chudes (ympäri Eurooppaa levinneinä, Suomessa lähinnä vanhan Hämeeen alueella jo Vasarakirveskulttuurien aikana oleita suomalaisia)

N-L1026

Snipi L1026, ikä noin 4900 - 6900 vuotta, sijainti suomensukuisten alueilla Ural - vuorilta Suomeen välisellä alueella: Tästä ovat  haarautuneet  savo-karjalaiset ja sitten VL29 suuntaan hämäläiset - länsisuomalaiset ja Varangian- ryhmät  sekä L550 jälkeen L1025 Gediminid- ja Itämeren eteläosien ryhmät, kaikki ovat suomensukuisten pohjaa. 
On siis todettava, että kaikki N- L1026 jälkeiset N- haplogroupin ihmiset ovat alkjuperältään - siis edelliseltä mutaatioltaan L1026 - suomensukuista pohjaa ja olleet suomensukuisia väestöjä ja puhuneet suomensukuisten Aasian ja Euroopan alueen Finnic- (suomalais-ugrilaisia-) kieliä.  N- L1026 jälkeen tapahtuneet mutaatiot ovat tapahtuneet suomensukuisille väestöille (vaikka nykyinen puhuttu tai esi-isien nin 1500- luvulta tiedossa oleva kieli tai) vanhimman tunnetun esi - isän kansallisvaltio olisi joku muu kuin Suomi, Viro (joilla on kansalliskielenään on edelleen vanha suomensukuinen kieli). Todellisuudessa kaikki savolaiset, karjalaiset, hämäläiset (tavastians), lithuanians, balts - väestöt, rurikids tai gediminids, tai muut - esimerkiksi Varangians- tai viikinki- ryhmät, joilla on N- haploryhmän genetiikkaa ovat alkuperältään suomensukuisia väestöjä, noin 4100 vuoden takaa (siis N- L1026 n. 2100 eaa. katso mm. Dunkel Tree TMRCA arviot). Tämän kronologisen mutaatiojärjestyksen vuoksi on mahdollista väittää, että Eurooppalaiset N- haploryhmän yDNA väestöt polveutuvat N- L1026 mutaatiosta (suomensukuisten mutaatiosta). Sillä kaikki savolaiset - karjalaiset - hämäläiset ja kaikki muut N- ryhmän mm. N - L550 - väestöt ovat mutatoituneet kaikki saman L1026 mutaation kautta ja sen jälkeen. Siksi on todettava, että myös kaikki Eurooppalaiset  N- haploryhmän yDNA mieshenkilöt ovat alkuperältään suomensukuyisia väestöjä. Ne siis ovat olleet ennen kansallisvaltioiden rajojen syntymistä ja niiden indoeurooppalaisen maanviljelykielien muotoutumista olleet suomensukuisia väestöjä ja puhuneet suomensukuisia kieliä.

N-M2126

Snipi:

N1c1a

STR N1c1a+ SNP L708:

N1c1

STR N1c1+SNP M178:

N1c (Tat)

STR N1c+SNP M46/Tat, ikä noin 13- 19.000 vuotta:  
Suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen geenit ja ​​suomensukuisten kieli korreloivat  hyvin N1c1 - Haplogroup (N- M46/ Tat) n. 12-16.000BC ajalta alkaen. 
Suomensukuisten väestöjen puhuma kieli ja - väestöjen genetiikka korreloi monien perusteiden mukaisesti toisiaan (ja ovat merkittävästi riippuvuussuhtessa). 
Tämä ilmenee Geneettisten N- haploryhmän leviämiskarttojen  sekä suomensukuisten kielien  leviämisaluekarttoje osuminen samoille alueille Aasiasta - Eurooppaan. 
Suomalaisten esi -isiemme (yDNA) N- haploryhmän geenitiedot osuvat hämmästyttävän tarkasti vielä nykyajan suomensukuisten kielien puhuma alueille Aasian puolelta - Eurooppaan - Itämeren alueelle ja sen ympäristöön. 


N - Z4762 
Snipi Z4762, ikä noin 18.000 vuotta: Mutaatio on eurooppalaisten (alkuperältään suomensukuisten väestöjen-)   sekä  kiinalaisten - ja itäaasialaisten  N- ryhmän genetiikkaa, N- haploryhmää  löytyy edelleen Aasialaisilta ryhmiltä, mutta tässä kohdin tapahtuu haarautuma kiinalaisiin.  - Nimittäin seuraavaa M46 / Tat -mutaation jälkeistä N1c1 vastaavaa mutaatioita ei löydy enää kiinalaisilta. Yleisesti on ehdotettu, että  alavirtaan N1c /Tat tai N1c1 snipi olisi jo Euroopan suomalaisten tai suomensukuisten  genetiikaa (uudet geenitiedot varmaankin tarkentavat tätä vanhaa hypoteesia). Kiinalaisten  autosomaalinen  genetiikka eroaa eurooppalaisista äitilinjojen tuoman autosomaalisen geeniperimän vuoksi, vaikka isälinja on N- haploryhmää (ja samalla isälinjan autosomal genetiikkaa).  Mal`ta kulttuurin ajoista alkaen NO > N- ryhmän syvässä autosomaalisessa genetiikassa on yhteneväisyyttä mm. suomalaisten kanssa. Vertaa -  Mal`ta kulttuurista jä'äkauden maksimin aikoihin lähteneissä nativeamerican väestöissä on samaa autosomalista  syvää  - pohja - genetiikkaa, lähde  MyOrigins -FTDNA ja GENO 2 (  ks. esim. Maya - ihmisten kanssa voi olla yhteistä genetiikkaa 22-28.000 vuoden takaa,  esimerkiksi tekstin kirjoittajan - SL / suomalaisen- kanssa on noin 2% - lähde; Geno2 projekti, kohta -kartta E teksti - alla).
Kiinalaisten N- ryhmästä on ilmestynyt suhteellisen laaja tutkimus,  
Y Chromosome analysis of prehistoric human populations in the West Liao River Valley, Northeast China, 
linkki >  http://www.nature.com/jhg/journal/v56/n12/fig_tab/jhg2011102f1.html   
Tässä tutkimuksessa  ajoitetaan Kiinan pohjoisosien genetiikkaa noin 5-7000 vuoden taakse. Tässä Seppo Liukko analyysi, koskien N- ryhmän osuuksia Pohjois- Kiinalaisilla:
N
- haploryhmä on muodostunut noin 22.-28.000 YBP (mahdollisesti Kiinassa tai Baikal- järven ympäristössä). Tämä tutkimus osoittaisi, että pohjois Kiinan alueille N-ryhmä olisi mennyt viimeistään 5000- 6700 vuotta sitten, kuitenkin huomattavasti myöhemmin kuin NO- ryhmä olisi hajonnut (n. 25.000 BC) esimerkiksi 10. - 7.000  BC aikana). Silloin se olisi voinut siirtyä Baikal järven alueelta itään, kun muu N1c1 väestö olisi siirtynyt Euroopan suuntaa ja mm. Suomeen.

Tuon esiin muutaman kohdan, veratailuna Suomeenkin miesten yDNA:ta N- ryhmää koskien, joissakin kohdin. - Aasian pohjoisosien kiinalaisilla on N- ​​ryhmää ollut kivikaudella jopa enemmän kuin nyt Suomessa, se oli vallitseva haploryhmä (89%) aikoinaan -  ja  löydösten aikaan Pohjois-Kiinassa tutkimustulosten perustella n.63%, Sen jälkeen N- ryhmän osuus on vähentynyt pääasiassa maatalouden ja O - ryhmän leviämisen vuoksen etelästä - Pohjoiseen. Nyt N-ryhmää enää noin 8,5%. 

Muutos on samantyyppinen kuin Euroopassa, maanviljely genetiikan ja maanviljelyn leviämisen seurauksena:
Aivan samalla tavalla on Pohjois-Eurooppan N- haploryhmien osuus laskenut nykyaikaan mennessä, Josta esimerkkinä Suomen yDNA N-ryhmä, jopka on ollut aikaisemmin huomattavasti koreampi osuus yDNA miehistä, olen määritellyt allaolevien kirjoitusten ja tutkimuksien perusteella osuuden olleen kivikaudella lähes varmasti 100%, joka on nyt noin 60 - 61% (mutta se on ollut varmuudella  korkeampi kuin nyt). Siis sama linja kuin tässä tutkimuksessa todetaan tapahtuneen on tapahtunut myös täällä Suomessa ja suomensukuisten alueilla Pohjois - Euroopassa. Sillä ennen neoliittista vallankumousta suomensukuisten väestöjen yDNA N - ryhmän osuus on ollut Euroopassa - siis 3000- 8000 BC aikoina  - huomattavasti korkeampi nyt. Johtopäätelmäni  logiikka on sama kuin tässä tutkimuksessa on kuvattu tapahtuneen Kiinassa, maanviljelyn ja O- ryhmän nousussa pohjois Kiinan alueille (vrt Vasarakirveskulttuureista alkaen suomensukuisten Itämeren altaan ja Suomen alueille).

N-M231

Snipi: Ensimmäinen N- haploryhmän mutaatio, eronnut NO -ryhmästä, noin 22.000- 28.000 YBP,  Baikal- järven ja Jenisei (Angara-) jokien välisellä alueella.
Mai`ta - Buret - kulttuuri (jossa olivat jo yDNA N- ja Euroopasta tulleet mtDNA U- haploryhmä yhdessä)

Seppo Liukko Kotisivu; taustaa:

Tämä kotisivun etusivu (alla) - seppo liukko homepages- liukkohistory+ Finno -Finnic- genetic prehistory (research) frontpage- sisältää laajan selvitys suomalaisiin- ja suomensukuisiin väestöihin kohdistuvista ajankohtaisista tutkimustuloksista mm.;  esihistoriasta, arkeologiasta sekä uusia (2013-2014) tietoja- ja johtopäätelmiä perustuen ajankohtaisiin tutkimuksiin mm. suomalaisten- ja suomensukuisten väestöjen alkuperäisestä -genetiikkasta, -kielestä ja -biologiasta.

Suomensukuiset väestöt ja - kielet sekä alkuperäinen - tyypillinen genetiikka (alkuperältään yDNA n- ja mtDNA U- haploryhmää) 
(katso alla olevaa N- haploryhmän leviäminen Eurooppaan karttaa - Eupedia. Kartta osioittaa samalla muös alkuperäisen suomensukuisten väestöjen kielialueen rajoja):

Suomensukuisella kielillä tarkoitan kotisivuillani nimenomaan Siperiasta - Skandinaaviaan ulottuvaa
-
ei indoeurooppalaista -alkuperäistä kielivyöhykkettä, jossa on tunnistettavissa huomattava määrä suomensukuisia väestöjä nauhana Siperiasta - Eurooppaan - vielä nykyisinkin, vaikka suuri määrä kielenvaihtoja on tapahtunut noin 800AD - 1800AD aikana slaaviin, balttiin tai germaaniin.
Alkuperäisen suomensukuisen väestön osan erottaa vielä nykyisinkin, sillä näille väestöille on geneettisesti tyypillistä myös
yDNA N- haploryhmä ja mtDNA, joka on vanhimmalta osaltaan U- haploryhmää (HUOM. uusi indoeurooppalainen väestö on tuonut uutta genetiikkaa - alkuperäinen geenipohja laimenee). Sillä puhuttu kieli voi vaihtua uusien vaäestöjen tullessa alueille,  mutta yksittäisen alkuperäisväestöön kuuluneen henkilön geenit yDNA/mtDNA geenit eivät kielenvaihdossa muutu (mutaatio ei muuta henkilön - hplotyypin haploryhmää- asiasta alla). 

Lähes sama kartta N1c1- alueet ja suomensukuisten väestöjen asuinalueet Aasiasta - Eurooppaan n. 12-16.000 BC.

Distribution of haplogroup N1c1 in Europe

Suomensukuisten väestöjen alkuperäiset geenit N1C > N1c1 ja   Finnic- kielialueet Aasiasta Eurooppaan LGM:n ajoista alkaen noin. 12-16.000 BC  
(Finnic genetic N1c1 and  - language - areas from Asia - Europe)


Alkuperäisten metsästäjäväestöjen kielen vaihtuminen (su > ie):

Väestön aikaisemmin puhuman vaihtuminen koskee alkuperäisväestöjä - tässä kirjoituksessa suomensukuisia väestöjä - jotka olivat nykyisen Siperian - Venäjän, Baltian (Preussin- Pommerin
) ja Skandinavian alueilla olleita alkuperäisvästöjä - ennen alueelle nousseita manviljely- paimentolais - indoeurooppalais kielisiä - väestöjä.
Suomensukuisille väestöille on viimeisten 3000 - 1000 vuoden aikana tapahtunut kielenvaihtoja, etelästä - kaakosta alkaen, mutta alkuperäinen geenipohja näkyy, se ei muutu.  Euroopan kansallis - valtioista suomensukuisten kieli on samaa alkuperää enää vain Suomessa (Finland), Virossa (Estonia) ja Unkarissa (Hungaria) mutta se on väestöjen kielenä myös usella alueilla Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa  ja Batiassa, joissa suomensukuiset kielet ovat hävinneet tai häviämässä, kuten esimerkkinä Baltian liivinkieli.

Kielenvaihto ei muuta alkuperäistä genetiikkaa:
Kielenvaihtuminen ei muuta yksilön alkuperäistä geenipohjaa (sama haplotyyppi säilyy).
Geeni on universaali alkuperään perustuva jokaisen ihmisen oma tunnus, jonka haploryhmä säilyy (esim. yDNA - N- ryhmä vanhin mutaatio on muodostunut noin 24.000 - 30.000 vuotta, silti sama alkuperä löytyy kaikista N ja U- haploryhmän henkilöistä nykyaikana, se on säilynyt - perimässä myös  24- 30.000 vuotta), siksi alkuperäisväestö pystytään tunnistamaan (ainakin suomensukuisten) väestöjen kohdalla, koska ovat asuneet jatkuvasti hyvin selkeästi määritetyllä alueella Siperiasta - Atlantille, eli nauhana pohjoisalueilla, ja siitä evidenssiä suomensukuisten kielialueiden - ja samalla esimerkiksi N- haploryhmän levinneisyys alue kartoilla, ne esiintyvät täsmälleen samoilla alueilla kuin kielen levinneisyys. Silloin on määriteltävissä, että suomensukuisten kieli ja yDNA N- haploryhmä korreloivat toisiaan. Vaikka nämä nykisten valtioiden nykyiset asukkaat puhuisivat jotakin indoeurooppalaista kieltä.  Tämä useissa maissa nykyisin havaittava N- haploryhmä osaltaan osoittaa, että alkuperäinen suomensukuinen väestö on ollut metsästyksen - suurriistanmetsästyksen - aikana ollut laajemalla alueella Euroopassa kuin nykyiset suomensukuisten puhuma alueet (alue on supistunut, koska indoeurooppalaiset väestöt ovat nousseet Finns alueille). Tietenkin myös myöhemmät migraatiota ovat levittäneet myös jonkinverran N- haploryhmää Eurooppaan ja USA:n, kuten ilmeiseti 800- luvun Viikinkien joukoissa olleet N- haploryhmäläiset - ja 1200- luvulta alkaen taphtuneet suuret migraatiot /siirrot Ruotsiin- Norjaan sekä laajemmalti Eurooppaan sekä USA:n.  
(Kannanotto: Miksi indoeurooppalainen kielen tutkimus on voimakkaampaa, kuin suomensukuisten  kieleien tutkimus- vahvempi yleensä jyrää heikomman: Tästä huomio - Euroopassa 96% puhuu indoeurooppalaisia kieliä - määrä jatkuvasti laajenee, suomensukuisia kieli 3% ja baskia alle 1% - näiden määrä vähenee, on helppo samaistua suureen ryhmään..Onko se OK?).
.

Geneettinen jatkuvuusteoria:

Tämän kotisivun etusivulla esitellään useassa eri kohdassa alustuksen A- G. kaaviokuvin sekä tarkennettuna kohdissa 1- 28 (kartat ja selvitykset), myös suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen (yDNA) N- ja (mtDNA) U - metsästäjien haploryhmän geneettisesti osoitettavaa jatkuvuusteoriaa Euraasiassa
(
ks. myös suomenskuiset kansat Siperia - Uralin molemmin puolin- ja Eurooppaan - Itämerenaltaan ympäristössä), nykyajan geenitulosten perusteella, ks. lähteet + nettilinkit asiantuntija - / professoritason lähteisiin ko. asiakohdissaNäillä kotisivuilla on tarkoituksena selvittää huomattava määrä suomensukuisten esihistoriaan liittyviä argumentteja esihistoriallisen ajan tapahtumista - pääasiassa suomensukuisten 
väestöjen laajoilla alueilla Euroopassa (-myös Euraasiassa), jotka ovat samalla tarpeellisia taustaselvityksiä  kivikautiselle suomensukuisten alueiden (Baltia- Suomi) kaskiviljelyajan
liuko (liuco or liucko)- nimelle
ja myös liukkohistoria - nimitutkimukselle, ks. sisällysluettelo (alla + siniset liukkohistoria > linkit - yhteenvetosivut -alla 1-4).


Kotisivun johtopäätelmien ja kirjoitusten lähteinä on käytetty julkisuudessa mainittuja viimeisimpiä geentuloksia (2012- 2016  lähde mainittuna):

Geenitulosten johtopäätelmissä on perusteena käytetty pääosin kirjoittajan henkilökohtaiseen näytteeseen perustuvia Family Tree DNA ja National Genoraphic- geenitutkimuslaitosten tutkimustuloksia:
Esimerkiksi  
FYLOGENETIC TREE yDNA N- haplogroup (Yurgan 9.10.2013) , look at next link, what is this writer` own Proto-Rurik- lineage, GENO 2 and  FTDNA- 67-11 markers results and BigY -BAM- laajennettu SNP- tiedosto sekä edellä mainittuun liittyvänä YFull analyysiä. YHTEENDOT tutkimustuloksista ja kirjoittajan johtopäätelmät sekä linkit tieteellisiin tutkimuksiin (sekä geneettisiin foorum keskusteluihin), joita esitetään alla olevalla sivulla ja linkki: 
Geenitutkimusten pohjana on kirjoittajan Seppo Liukko omat tiedot yDNA N-L550 haplogroup (Proto -Rurik + BigY-YFull news -Y4339  is Finnic Vikings ja mtDNA U5b1b1a  

Finnic N-group. haara Rurik- clan.  
Look at Family TreeDNA BigY YFull - analyses N- haplogroup (SNPs) Y4343 ja Y4338* > suomalaisten N- ryhmän rinnakkaisiin Rurikids serkkulinjoihin (jälkipolviin) - kuten  G. Dunkel puu osoittaa ja tarkennettuna BigY+YFull analyysin viimeisimpien snipien perusteella  näyttävät (YF nro SNPs-haplotyypit)  http://www.kolumbus.fi/geodun/SNP-N-TREE.jpg  

Finno- Finnic Baltic > Finnic N-group Vikigs (Varangians) and Rurik- clan, more info and scientific sources 
> look at point 11 (
at homepages under these).

Rurik- Clan N L550 > Y4338 > Y4339* jakaantuen neljään ryhmään (236032 Liukko Y19111)
lähde - Nort European N- haplogroup - Family Tree DNA, nimi / SNPs- lista, sivu 2:
linkki > 
https://www.familytreedna.com/public/N%20Russia%20%20DNA%20Project/default.aspx?section=yresults


FINNIC - VÄESTÖJEN KIELENVAIHTOJEN   - taustaa 
Finnic peoples of the background - the change of language areas
(Migration period to Finnish and Finnic areas after 300 - 600AD > 900AD > also to Sweden areas (germans languages + I- group  and  slavic genetic R1a -group):

  SUOMENSUKUISTEN PUHUMA KIELI ON VAIHTUNUT BALTIAN-VENÄJÄN JA SKANDINAVIAN ALUEILLA - KIELENVAIHTO
   motto - puhutun kielen voi vaihtaa, mutta alkuperägeenejään ei voi vaihtaa (vrt. N- haploryhmä).


  Vertaa entisten suomensukuisten alueilla olevien väestöjen puhuman kielien ikää tai murteiden monimuotoisuutta mm., baltin-, ruotsin- tai esim. venäjänkielen ikää suomensukuisten kielien ikään. 
  Suomensukuisten väestöjen kielenvaihto on tapahtunut Skandinaviassa ja Baltiassa vasta länsigermaani- kielisen- väestön nousun jälkeen (Baltiassa vastaavasti slaavinkielisten-noustua 800- 1500 AD). Kielenvaihtuminen on tapahtunut suomensukuisille väestöille pääosin vasta kansainvaelluksen aikoina ja sen jälkeen 800-  1200- luvulla (AD). 
  Skandinaviassa:
  Ruotsinkieleen liittyvänä asiasta on kirjoittanut suomenkielen prof. T. Lehtinen: - 
  varsinainen muinais- ruotsinkielen murre on syntynyt ja muodostunut vasta n. 850- 1500 aikana (Prof. Lehtinen 2007:234). Kun vertailuna on osoitettavissa, että suomenkieli - ja suomensukuisten puhuma kieli on alkuperältään ainakin 10 - 16.000 vuotta vanhaa metsästäjien puhekieltä laajalla alueella Euroopassa. 
  Katso mm. kartta 900-luvulta Ruotsin alueen väestöistä (germaani muuttojen alueella muodostui ruotsinkieli  n. 1100-luvulle mennessä) jossa suomensukuisten väestöjen alueilla vielä silloin (n. 1100 AD)  
  Tukholman - Uppsalan korkeudella ja siitä  ylöspäin olevilla alueilla puhuttiin vielä suomensukuisia kieliä (katso mm. kohta 3. kartta ja teksti kansainvaellusten vaikutuksesta alkuperäisväestöihin  - ja niiden puhumaan kieleen - Skandinaviassa, Baltiassa ja nyk. Venäjällä, linkki >
  http://en.wikipedia.org/wiki/Migration_Period
   
  Asiasta on myös toinen linkki
   >  en.Wikipedia Finnic peoples - kartta, jossa on tilanne 900- luvulla (AD) suomensukuisten väestöjen (ja kielisten)  alueista ja niiden supistumisesta voidaan arvioida nykypäivinä- eli karttatilanteen 900 AD jälkeen. 
  Nämä Ruotsin nyk. valtion alueen alkuperäisväestöt ovat geneettisesti 
  N1c1 suomensukuisten (- ja kielistä) väestöryhmää.


 • Suomensukuiset väestöt  Euroopassa 

  Ennen nykyihmistä Euroopassa oli Neandertalin - ihminen
  (- Neandertalin ihminen on tullut Aasiasta Ural- vuorten yli ennen jääkauden maksimia (LGM)..
  Neanderthalin - ihmisen aika Euroopassa päättyi n. 27.000 eaa. 

  Nykyihminen Cro-Magnon Aurignac - ja Gravette metsästäjäväestöjen tulo Aasian Uralvuorten ja Kaspianmeren alueelta Eurooppaan 35.000- 27.000 eaa. aikana (ennen jääkauden maksimia, joka oli n. 18.000 eaa.).  
  Neandertalin- ihminen ja nykyihminen elivät Euroopan alueella - yhdessä n. 37-/ 35.000 - 27.000 eaa. aikana, siis n. 8000 - 10.000 vuotta.
  Katso 
  Seppo Liukko kirjoittama alkuteksti - vuonna 2006 Wikipediaan - nimellä "Eurooppalaisten alkuperä" ks. linkki > http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurooppalaisten_alkuper%C3%A4&oldid=1028276 

  Tässä kartta Neandertalin ihmisen asuinpaikkoja noin 65- 37.000 vuotta sitten: tässä asuinpaikka La Shapelle - aux - Saints (Vayrac)
  Kuva Seppo Liukko  - Dordonge - joen alueen kartasta 12 - 13.5.2015 (matka ko. Neandertalin alueelle, samalla myös Magdalen kulttuurin n. 15.000- 13.000 BC CroMagnon asuinpaikoilla Vezere ja Dordonge - jokien varsilla Ranskassa sekä Pyreneiden alueella Niaux - Azil - caves  ja Altamira Espanjassa  Nykyihmisessä on homidien genetiikkaa, nykyihmisen - ja neandertalin ihmisen geenisekvenssointi - tutkimusten perustella,
  Eurooppalaisilla on  todettu olevan n. 1- 4% Neanderthalin ihmisen autosomalista perimää 
  (ks. Neandertalin ihmisen geenien sekvenssointi). 

  Suomalaisilla on ehkä kaikkein eniten Neandertalin geenejä:
  Mielestäni siihen vaikkuttaisi vahvasti sellaisenaan väestön esihistoriallinen tausta.
  Onko haploryhmällä tai niihin liittyvillä ihmisillä (isä-äitilonjojen ihmisillä) vanhaa autosomalista - geneettistä yhteyttä Neandertalin ihmiseen.
  On - mielestäni seuraavassa järjestyksessä;
  Eniten Neandertalin geenejä pitäisi olla metsästäjä - keräilijöillä, okoska molemmat ovat olleet kosketuksissa Aasiassa - Siperia alueelta, jo ennen Eurooppaan tuloa (esimerkit alla Neandertalin ihminen 50.000 YBP Siperia , Altai sekä UST-ishim CroMagnon ihminen 45.000 YBP Siperia, K-ryhmää, joka on TMRCAn mukaan ennen NO - ryhmää, josta N- haploryhmä on muodostunut jo noin 36.000 YBP). Siksi senaikaisilla N- haploryhmän ja U mtDNA-ryhmän edustajilla on (nykytiedon perusteella on olemassa vain autosomaalista yhteyttä - ehkä myöhemmin todetaan myös haploryhmien yhteyksiä, tai niiden vaikutuksesta on autosomalinen yhteys korrelaatio todettavissa - nähdään)
  Kun suomalaiset N- ryhmän väestö on tunnetusti metsästäjä väestöön kuuluvaa ja suomalaisilla on näitä edellämainittuja UstÌshim Neandertalin aikaista ja siis K- haploryhmän jälkeisiä (esim. K  > NO > N ovat aikajärjestys yDNA:ssa) miesten haploryhmiä Euroopassa eniten - edelleen (tutkimustulosten perusteella suomalaisille yleisimmät N - ja U - haploryhmät ovat olleet Siperiassa 24.000YBP Mal`ta kulttuurissa Baikal- järven alueilla), siksi suomalaisilla ja suomalaisia lähellä olevat Finnic- ryhmän ihmisillä (suomensukuiset geneettisesti ja aikaisemmin kielellisesti ovat näitä, - vaikka puhuvatkin kielenvaihdon vuoksi muita kieliä), on  mielestäni enemmän yhteistä genetiikkaa Neandertaaliin, kuin myöhemmin Eurooppaan tulleilla maanviljelyväestöillä tyai paimentolaisilla (joiden haploryhmiä yDNA ovat pääasiassa R1b, R1a ja I1 tai I2). Maanviljelijoiden ja paimentolaisten kosketukset ovat vähäisempiä tai genetiikkaa on siirtynyt metsästäjä- keräilijöiltä, koska nämä maanviljelijät ovat lähtöisin  hedelmällisen puolikuun alueilta ja tulleet Eurooppaan n. 6000-  5500 BC jälkeen ja kurgan teorian mukaiset paimentolaiset R1a noin 3500 BC jälkeen. Lisäksi on todettu, että Afrikkalaisilla ei ole ollenkaan Neandertaalin geenejä. Hedelmällisen puolikuun väestö on lähmpänä Afrikan genetiikkaa. Metsästäjä CroMagnon ihmisen ja Neandertalin - ihmisen kohtaaminen on tapahtunut vain Aasiassa ja Euroopassa yhteisen asumisajan puitteissa noin 47.000- 27.000 BC aikana. Näillä perusteilla, mielestäni mm. N- ryhmän suomalaisilla on enemmän Neandertalin ihmisen geenejä, jopa 1- 4%, kuin muilla suomalaisilla. Siksi muiden haploryhmien ihmisillä on  vähemmän Neandertalin autosomalista genetiikkaa.  Hypoteesi. • ESIMERKKI 1.
  Nykyihmisen geneettisestä yhteydestä Neandertalin ihmiseen - aikajänne 50.000 vuotta:
   

  Neandertal kit F999902 noin 50.000 vuotta Siberia, Altai  versus Liukko kit 236032 FIN - Gedmatch asetukset Snips 100, ja minimisegm 1cM (centiMorgan).
  Tulos: LB 1,5cM ja Total of segments 4,6 cM (alla - kuvakaappaus omat tiedot Gedmatch  tuloksesta). 
  Jos mitään yhteyttä ei ole - tulos on 0, mutta jos on geneettistä yhteyttä on -jokin tulos löytyy.

  Vertailu: Geno 2 on mitannut minulle 1,9% neandertalia ns. homidimittauksessa.  • ESIMERKKI 2.
  Nykyajan ihmisen geneettisestä yhteydestä CroMagnon ihmiseen (Ust Ishim), joka on elänyt Siperiassa 45.000 YBP eli ennen Eurooppaan saapumista:
 • Finnic -väestöt ovat alkuperäisesti N- ja U- haploryhmiä, Siperiasta - Itämeren aluelle / Suomeen  > Skandinaviaan , se on ns. suomensukuisten väestöjen geneettinen jatkuvuusteoria (myös puhuttu Finns - kieli n. 24.000 - 16.000 BC alkaen):
  Siirtymäsuunta on  varmasti Siperiasta- -Suomeen -Skandinaviaan, 
  - em. ryhmät ovat vanhimpia haploryhmiä Euroopassa ja ne ovat tyypillisesti suomensukuisten  yDNA N- ja mtDNA U  - väestöjen genetiikkaa 
  (+ laajalla alueella Euraasiassa) - linkki  > Suomensukuiset väestöt, Seppo Liukko 

 • N- haploryhmä ensimmäinen mutaatio on tapahtunut 36000 YBP (-YFull v.3.4) ja haplotyyppien henkilökohtaisista BigY tiedoista laskettu keskimääräinen TMRCA on 22000 YBP (Siperia Mal`ta - kulttuuri Baikal - järven ympäristössä).
  Euroopassa on ollut N1c1 jopa 11000 eKr, eli se on muodostanut LGM jälkeen jääkauden maksimin refugissa tai heti sen jälkeen.
  Aikalaskelmat lähde- YFull N-ryhmän mutaatio ja TMRCA> lähde-YFull  v.3.4 (15.2.2015).
  Esimerkiksi N1c1a1 on N-L708 mutaatio - on ainakin alkuperäisesti suomalaisten Ananyino - kulttuuri, se on nykyisin Tatarstanin ja Tuvassian aluetta.
  Tämäkin on ollut aikaisemmin suomensukuisten (- kielillä) alueella,  liitteet: Ananyino -Kulttuurista on esimerkkinä Finns N - Haploryhmä puu mutaatio Y9022. (YFull analyysit; N1c1a1 L708 / L839 * Z1951 / F4325 muodostettu 11700 YBP, TMRCA 7000 YBP). SOURCE;
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ananyino_culture -> Lainaus tekstistä: "Kieli Edit.The Ananyino ihmiset olivat ilmeisesti Suomen -Ugric ryhmä. Samalla, koillisosassa Volgan allas koostuu Proto - Permiläiset, länsiosassa heimojen Volga suomi ".  Toinen peruste on Tat - mutaatio, joka on sama kuin haploryhmänä mainittu N1c1 - suomensukuisille tyypillinen kuten seuraava L708 mutaatiokin - edellä. Tat /M46 mutaation muodostumisaika on 14- 16.000 YBP (YFull v3.4 mukaan) . N1c1 olisi siten se Eurooppalainen  alkuperältään suomensukuisten N- haploryhmä alkuperältään on - jo aikaisemmin arveltu, pitkään ennen nykyisiä tarkempia snipituloksia esim. YFull, olevan suomensukuisten genetiikkaa.
  Mistä argumenteista sen voisi päätellä? 
  Nykyisen geenitieteen (henkilökohtaisten yDNA, mtDNA ja autosomal - tutkimuksen)  kehitys osoittaa sen mahdolliseksi (BigY - YFull) .
  Tämä on N1c1 (Tat), se on nykyisin nousemassa vahvaksi vedenjakajaksi itäisten -ja läntisten N- haploryhmien välillä. On nimittäin havaittu, ettei suomalaisille jo pitkään tyypilliseksi manittua Tat /M46 haploryhmää
  ei esiinny laisinkaan Kiinan N -  haploryhmien väestöillä eli pääasiassa Han - kansoilla, siellä pääasiassa on N1a - haploryhmää (kiinalaisten- japanilaisten -vietnamilaisten N- genetiikka on ennen Tat- mutaatiota tapahtunutta - aikaisempia haploryhmiä. Tarkennettuna Euroopan suomensukuisten genetiikkaa ei ole kiinalaisilla, siis ei ole N1c1 - Tat / M46 jälkeistä genetiikkaa).

  On huomattava, että N1C, joka on muodostunut noin 20- 16.000BC aikana (YFull), niin se tarkoittaa N1C  SNP - mutaation L729 muodostuneen Siperian- Ukrainan refugissa jääkauden maksimin aikana - joista yhteen keränntyneet väestöt alkoivat puhua suurriistanmetsästäjien suomensukuisia kieliä > sen jälkeen on muodostunut tämä N1c1 /
  Tat mutaatio- tätä mutaatiota ei ole N- ryhmän Itä-Aasialaisilla mm. kiinalaisilla (tästä on olemassa perustelu aikaisemmilta vuosilta Liukkohistoria sivuilla - linkki > Liukkohistoriasivujen yhteenvetosivut 1- 4> ks. otisikot).
  Kuitenkin kaikilla suomalaisilla, kuten allekirjoittaneella (SL) on kaikki N- haploryhmä puun varteen kuuluvat mutaatiot- ensimmäisestä M232 (LLYg) - M231 ja edellämainitut L729 sekä Tat - mutaatioista aina 1000 BC muodostuneeseen L550 (xL1025) Varangian mutaatioon saakka, josta erkanee Rurik - Clan mutaatiot Y4338* >  Y4339*(YFull - analyysi).
  Yleensä suomalaisilla on tätä vanhaa 24 - 36.000 vuotta sitten muodostunutta N- haploryhmän ensimmäistä mutaatiota (M232) omaan viimeisimpään haraautumaan saakka (katso esimerkiksi Dunkel - N- haploryhmäpuu- kohta F - alla).  


 • N1c1 Finns - väestö (kieli ja genetiikka) voi olla jo N1c1 olisi ollut Euroopassa ab. 11-15.000 YBP.

  Suomensukuisten kielten vaihtuminen on tapahtunut eri aikoina, karkeasti lukiteltuna kolmessa vaiheessa:

  1) N- haploryhmä on Euroopassa alunperin ollut vain suomensukuisten - kielisten (-languages) genetiikkaa, vasta noin 4500 - 3000 BC alkaen Keski- Euroopassa metsästäjäväestöille tapahtui kielenvaihtumista maanviljelijäväestön paineesta johtuen.

  2) Kampakeramiikan (CombCeramicCulture) -alueella nousi 3200- 2000 BC Nuorakeraamisen - Vasarakirves - kulttuurin väestöjä Weikselin alueelta (Corded WareCulture), silloin suomensukuisten kieli muuttui (ei vaihtunut), pääasiassa maanviljelyyn liittyvien lainasanojen vuoksi, vaihtumista tapahtui kampakeraamikan aikaisemman laajan alueen eteläreunoilla (pohjoisessa Keski- Euroopassa, mutta ei vielä silloin Baltiassa eikä nykyisillä suomensukuisten kielien alueilla Suomessa ja Skandinaviassa, sen aivan eteläreunasta alkaen noin 300BC alkaen).
  Huomattavasti myöhemmin kielen vaihtuminen tapahtui Itämeren altaan ympäristössä ja nykyisen Venäjän alueilla:

  3) Varsinaiselle itämerensuomen - kieliselle (ims.) Finns - alkuperäväestöille tapahtui kielenvaihtuminen vasta suurten Eurooppalaisten kansainvaellusten jälkeen (800- 1200AD - luvuilla ja senkin jälkeen hitaasti edelleen)  on tapahtunut suomensukuisten alkukielen vaihtuminen uusien suurten väestömäärien vaikutuksesta, niiden laajentuessa Baltiaan, Venäjälle ja Skandinaviaan (- indoeurooppalaisten).

  Nyt suuri osa näiden alkuperäisten yDNA N- haploryhmien suomensukuisten
  ( ja - kielisten) jälkipolvista puhuu indoeurooppalaisia kieliä, kuten  slaavi + germaani + balttoslaavia.
  Jakaantuen maakohtaisten N- haploryhmäosuuksien perusteella seuraavista - Slaavia; venäjää, puola, valkovenäjää jne. noin 30 milj., germaania; ruotsia, norjaa, saksaa jne. noin 0,8 - 1, 2 milj. sekä Baltiassa (Liettua, Latvia) 2,0 miljoonaa miestä, ja  kansallisvaltioissa Suomessa (FIN) noin 1,7 milj., Virossa (Estonia) noin 0,3 miljonaa, Unkari - Turkki  arviolta 1milj. N- ryhmän miestä.      Yhteensä arvioituna Euroopassa olisi nykyisin  noin 35 - 36  miljoonaa N- haploryhmän miestä.
   (N- haploryhmästä, suomensukuisista väestöistä ja haploryhmän alkuperäisistä suomensukuisista  kielistä, väestöliikkeistä jne. on laaja selvitys kotisivun 1 ja 2 osassa karttojen, lähdelainausten ja- selvitysten avulla - alla).

 • Vertaa indoeurooppalaisen kielen kytkentää  / korrelaatiota R1b Yamna - kulttuuriin (Kurgan - steppe / arojen paimentolaiset   Uralin - Kaspianmeren väliseltä alueelta Eurooppaan noin 3500 BCE), mahdollisesti myös Corded Ware - Nuorakeraamisen kulttuurin yhteydessä siirtynyt esi - indoeurooppalaisia kieliä Eurooppaan, tutkimuksen mukaan se on R1b - genetiikkaa, joka on siirtynyt Euroopassa pääasiassa Atlantin rannikkoalueille, ks linkki sivu 138 http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2015/02/10/013433.full.pdf
  Source- lainaus: "An important caveat to using ancient DNA to make arguments about the origins of languages is that prior to the invention of writing, we have no way to directly tie ancient cultures to a language. Nevertheless, by establishing that major migrations or exchanges of genes occurred, we identify movements of people that would have been plausible vectors for the spread of languages, and we can establish some periods in time as the most plausible ones for language spread".
  Vastaava perustelu pätee myös eritysesti suomensukuisten väestöjen, huomattavasti Yamnakultuuria vanhenpaa - pohjois Euroopan ja Ural- vuorten alueiden metsästäjä - alkuperäis - väestöjen yDNA N- ja U - haploryhmien sekä suomensukuisten kielen kytkentään niin, että voitaisiin määritellä niiden korreloivan merkittävästi toisiaan (katso tämän kotisivun sisältö -alla ja kotisivu 2).


  FINNS TAUSTAA:


 • In English > Background

 • Source- YFull N-group mutation and TMRCA > lähde 3.4 (15.2.2015).
 • N- haplogroup first mutation (36,000 YBP) and TMRCA (22,000 YBP).
 • In Europe has been N1c1 up to 11,000 -16.000 BC, ie when it has formed a LGM after the glacial maximum. 

  For example N1c1a1 is that the N-L708 mutation from at least the Finns Ananyino - culture, which is the contemporary of Tatarstan and Tuvass area - it has been in the past Finnic (- languages) area. This appendices: Ananyino -culture ie Ananyino culture, is a N haplogroup tree in Y9022. (YFull analyzes; N1c1a1 L708 / L839 * Z1951 / F4325 formed 11,700 YBP, TMRCA 7000 YBP).
   SOURCE;
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ananyino_culture -> Quote the text: "Language Edit.The Ananyino people were apparently Finnish -Ugric group. At the same time, the northeastern part of the Volga pool consists of Proto- Permians, the western part of the tribes of the Volga Finnish". 
 • So they -  N1c1 Finns-  may have already N1c1 would have been in Europe ab. 11- 14.000YBP.
  The N-group is in Europe originally ollut only Finns -languages, then the original language exchanges - now they speaks Slav + German +, the Baltic


 • Skandinavian N- haplogroup on Finnic - suomalaisten alkuperää (kysymys ja vastaus):

  Miten voi N- haploryhmä (ja myös N - L550) olla ruotsalainen tai venäläinen  näillä leveysasteilla, kun N- L550 SNP - on muodostunut 2400- 3200 vuotta sitten? 
  Ruotsia ja Venäjää ei ole silloin  ollut olemassa (noin 1200- 400BC). Huom. Väljät kansallisvaltiot noin 1000-1200 AD.

  Ruotsalaisia N- haploryhmiä ei voinut olla, kun kyseinen haploryhmä ei kuulu tyypillisesti ruotsalaisille, vaan se on tullut idästä (ks. N- haploryhmän leviäminen ja leviämissuunta on Aasiasta Itämerelle ja Suomeen).
  Venäläiset ovat tulleet Baltian ja Novgorodin korkeudelle vasta noin 500 - 800 AD alkaen. Kysymys kuuluu: Keillä ollut silloin yli 60%:n todennäköisyys saada mutaatio L550, kun suomalaisilla on ollut N- L550 haploryhmää edeltävää VL29 ja L392 genetiikka (noin 4100 BC), joista muuten lähtee suuri ryhmä suomalaisia miehiä - savo-karjalaiset.  Vasta L392 ja VL29 jälkeen on tapahtunut L550 (> Rurik- Clan) mutaatio Finnic alueella Itämeren ympäristössä. Siis nimenomaan Finnic- väestö on L550 pohjana, joihin suomalaiset (Finns and Estonians) tietenkin lukeutuvat.
  Jos joku keksii miten L550 mutaatio olisi esimerkiksi ruotsalainen, se vaatii hieman parempaa ja tarkempaa yDNA tietoa, kuin sitä nyt jotkut nykyisinkin väittämässä (esimerkiksi fi.Wikipedia - alla).
  Väärää DYS390 tietoa on lainattu ahkerasti, myös Rurik - Clan kohdalla: Väite kuuluu  DYS390 = 23 selityksellä germaani Varangian >Rurik, mutta se ei voi olla Finnic tai suomalainen (suomenkielinen)??-  Suomalaisilla on tätä markers DYS 390 =23 arvon alleelia, jopa enemmän kuin esimerkiksi ruotsalaisilla. Ja lisäksi Ruotsissa on Suomesta Ruotsiin muuttaneita N- haploryhmän paljon ja joiden joukossa on myös FIN N-L550 miehiä , katso Varangian n011 luettelossa (Semargl).  In English:
  How can haplogroup N be a Swedish or Russian in these latitudes, when the N-L550 SNP - 2400 is formed 3200 years ago. Sweden and Russia have not existed (about 1200 400BC)?

 • Swedish Haplogroup N could not be when the haplogroup are typically not covered by the Swedes, but it has come from the east (see. N- spread and dispersion direction haplogroup are from Asia to the Baltic Sea and Finland).
 • The Russians have come to the Baltic and Novgorod height of only about 500 - 800 AD onwards. The question is: did zones where more than 60% probability of getting a mutation in L550, the Finns have been pre-haplogroup N L550 and L392 VL29 genetics (around 4100 BC), which otherwise leaves large group of Finnish men - Savo-Karelian. Only L392 and VL29 have occurred L550 (> Rurik- Clan) mutation Finnic area around the Baltic Sea.T
 • hat is precisely Finnic- population L550 is the basis on which the Finns (the Finns), of course, include.
 • If someone comes up with how L550 mutation would be, for example, Swedish, it requires a little bit better and more accurate information yDNA, as it is now, some even today, in the statement (for example, fi.Wikipedia - alla).
 • Incorrect DYS390 information is quoted frequently, even Rurik - the Clan: This statement includes DYS390 = 23 declaration German Varangian> Rurik, but it can not be Finnic or Finnish (suomenskuielinen) ?? - Finns have this markers DYS 390 = 23 value allele up For example, more than the Swedes. And in addition, Sweden has moved from Finland to Sweden a lot of haplogroup N, and among which there are also FIN N-L550 men, see the list (Semargl).

  Toivoin, että Suomessa otettaisiin kantaa DYS390 väitteeseen, mutta sitä ei ole tullut.
  Tämä virheellinen näkemys  on etukäteen määrännyt missä N- L550 mutaatio on muodostunut (Ruotsissa - Skandinaviassa).
  Vaikka väite on täysin virheellinen (- ettei suomalaisilla olisi ollenkaan DYS390=23 alleelia). Luulin jonkin genetiikan auktoriteetin ymmärtävän tässä alla olevassa linkissä (fi.Wikipedia) olevan DYS 390 markerista väitetyn  virheellisyyden, mutta ei.
  Jokatapauksessa  on mahdollista, että edelleen kehittyvä SNP- tutkimus (esimerkiksi YFull)  tulee ratkaisemaan tämänkin esitetyn kysymyksen - toivottavasti.

  I was hoping that Finland took a stance DYS390 argument, but it has not come. This view has been told in advance where the N-L550 mutation is formed (in Sweden - in Scandinavia). Even if the assertion is totally false (- that Finns should at all DYS390 = 23 alleles), I thought some of genetics to understand the authority of the alleged DYS 390 marker was false, but did not. SNP research (for example, YFull) will solve this question further - hopefully.


 • Source, link Wikipedia > 
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Finns  (28.2.2015)  Finns 
 • Etymology 

 • Historical references to Northern Europe are scarce, and the names given to its peoples and geographic regions are obscure. Therefore, the etymologies of the names remain equally sketchy. Such names as Fenni, Phinnoi, Finnum, and Skrithfinni / Scridefinnum appear in a few written texts starting from about two millennia ago in association with peoples located in a northern part of Europe, but the real meaning of these terms is debatable. The earliest mentions of this kind are usually interpreted to have meant Fennoscandian hunter-gatherers whose closest successors in modern terms would be the Sami people.[22] It has been suggested that this non-Uralic ethnonym is of Germanic language origin and related to such words as finthan (Old High German) 'find', 'notice'; fanthian (Old High German) 'check', 'try'; and fendo (Old High German) and vende (Old Middle German) 'pedestrian', 'wanderer'.[23] Another etymological interpretation associates this ethnonym with fen in a more toponymical approach. Yet another theory postulates that the words finn and kven are cognates. The Icelandic Eddas and Norse sagas (11th to 14th centuries), some of the oldest written sources probably originating from the closest proximity, use words like finnr and finnas inconsistently. However, most of the time they seem to mean northern dwellers with a mobile life style".

 • "Finns 
 • Genetics (Same link to en. Wikipedia)
 • Recently, the use of mitochondrial "mtDNA" (female lineage) and Y-chromosomal "Y-DNA" (male lineage) DNA-markers in tracing back the history of human populations has been started. For the paternal and maternal genetic lineages of Finnish people and other peoples, see, e.g., the National Geographic Genographic Project and the Suomi DNA-projekti. Haplogroup U5 is estimated to be the oldest mtDNA haplogroup in Europe and is found in the whole of Europe at a low frequency, but seems to be found in significantly higher levels among Finns, Estonians and the Sami people.[32] Of modern nationalities, Finns are closest to Cro-Magnons in terms of anthropological measurements.[33]
 • With regard to the Y-chromosome, the most common haplogroups of the Finns are N1c (61%), I (29%), R1a (5%) and R1b (3.5%).[34] Haplogroup N1c, which is found only in a few countries in Europe (Latvia, Lithuania, Estonia, Finland and Russia), is a subgroup of the haplogroup N (Y-DNA) distributed across northern Eurasia and estimated in a recent study to be 10,000–20,000 years old and suggested to have entered Europe about 12,000–14,000 years ago from Asia". 

 • See Finns - the peoples of the N and U and H haplogroup latest genetic information source - the label, these web site.

  Varangian N- group Vikings and Rurik- Clan:

  Varangian N group in Sweden (only max 7%), the original Finnish-born population (see - prehistory). Therefore the Finnish transfers in Sweden is a group of Varangian, who have moved from Finland to Sweden. It also sees Semargl - the map and Varangian list. and Forest Finn Family Tree DNA projects lists.
  It is time to correct inaccurate information: Why do I still improperly continue to be written (for example, Rurik Dynasty project website), the DYS 390 = 23 value would not be Finnish. Although it DYS390 = 23 is precisely by far the highest in Finland (Facta). In addition, yDNA the Swedish and Norwegian border proximity of Varangian members which are sure to come from Finland. Further.   I ask why the error is not corrected?
  Swedish N - HG has moved or been moved from Finland 1200- 1600 centuries, even before the Finnish forest in Sweden has changed a lot of people Finsta - Uppland - Roslagen areas (Roslagsvägen- Finstaväegen > Rimbo - Finsta - Finnby). Or was the native region before Sweden the names of the nation-state. See also N - haplogroup transition region from Siberia to Europe, the same areas are of Finno - populations (N - Finnic group and - languages areas). How Sweden would otherwise have been able to go Varangian or Rurik- haplogroup if not through the Finnic peoples (here I mean the N group). Varangian n011 group does not exist in the Baltic countries, as few - see the map of n011.
  See SOURCE map of Varangians n011 L550 (xL1025):   http://www.semargl.me/haplogroups/maps/153/


Geenitutkimuksesta yleensä : 


SEPPO LIUKKO 13.03.2014

Ajattelen, että  DNA- geenin (STR ja SNPs - järjestys) peruste on universaali - yleismaailmallinen koodi, joka perustuu ihmisen jatkuvaan perimään alun - alkaen samasta solusta, johon on merkittynä kaikki matkan varrella tapahtuneet mutaatiot, siksi henkilökohtaisesta genomista on periaatteessa tunnistettavissa jokaisen ihmisen esihistoria, geneettiset klaanit ja alkuperäiset väestöryhmät, jopa alkuperäisen väestöryhmien (haploryhmänpuhuma kieli (geeniperimä on henkilökohtaisesti selvitettävissä jokaiselta ihmiseltä geneettisestä "Aatamista" - A00 alkaen n. 200.000  > YBP).

Seppo Liukko (Genetic research in general): 

I think that in the DNA of the gene (STR and SNPs - sequence) criterion is universal - a universal code that is based on the continuous human genome beginning - from the same cell, which is marked all along the way, mutations occurred, because the genome of the individual, in principle, to identify each human prehistory (the genetic "Adam" - A00 from approx. 200,000 YBP).

Geenitutkimuksesta yleensä (Genetic research in general):
Source (Picture): Genographic Projekti / Genographic projektikatsauksesta

National Genographic (Geno 2): linkki > https://genographic.nationalgeographic.com/results/dashboard 
katso / see the NEWS: 
Genographic Project News, linkki > https://genographic.nationalgeographic.com/news/
Geenitutkimuksen merkitys:

Geenitutkimusten perusteella on mahdollisuus tarkentaa historiakirjoitusten väestömääritelmiä, mutta myös vanhan tiedon perusteella -rekonstruoituna virheellisesti (metsään).
(Esimerkki vääristellystä tiedosta ns. tieteen nimissä; fi.Wikipedia Rurik- Clan + Varangian kohta - alla, myös sama vääristelty lainaus en. Wikissä).

Tämä tarkoittaa niin esihistoria kuin historiakirjoituksia, kronikoita, saagoja, tai eepoksia, joissa erilaiset västöryhmiä ei ole tiedetty tai sotkettu varsinkin kansainvaellusten jälkeen puhuttuun kieleen. Nykyisin jonkin henkilön puhuma kieli 
 ei ilmoita jonkin väestön tai ihmisen alkuperää, jos sitä halutaan tietää (kuten luulisi historiateoksia kirjoitettaessa). Mielestäni suomalaisten ja suomensukuisten väestöistä  mainitaan erittäin harvoin edellä mainituissa kirjallisuuden lajeissa tai tutkimuksissa. Vaikka jonkin väestön osan puhuma kieli on muuttunut, sen alkuperä genetiikka ei kielenvaihdossa muutu. Katso- alla kartta AD700, ennen slaavien nousua Finns,Veps, Marya- alueille.
Huom. Norsemen mainitaan Viikinki saagoissa Kvenland Finns- alueena, ennen Norjan perustamista).  
 
Kansainvaellusten loppuaikoina (
800- 1100 AD) useiden mm. Euroopan alueiden ihmisten puhuma kieli vaihtui (kielenvaihto) monet historiakirjoittajat puhuvat näistä ihmisistä niin, että ne ovat germaaneja, slaaveja tai baltteja, kun suuri osa  näistä on nykyajan genetiikan tulosten perusteella voidaan jo perstella olleen muuta kuin mitä nykyisin puhuttu kieli saattaa osoittaa ( tutkimuksia - esimerkiksi Family Origins, My Origins- Geno2 jne.) Historiakirjoituksiassa, kielitieteessä on se virhe, että oletetaan nykyajan tilanteen olevan lähtökohta. Kun pitäisi ajatella - mikä oli se tilanne esihistoriassa ja mitkä syyt ovat aiheuttaneet tilanteen missä olemme nyt. Geenitutkimus tulee auttamaan tai antaamaan selkeämpää viitettä väestöliikkeiden esihistoriaan ja historiakirjoitusten tarkistamiseen (alla-  tarkemmin virheellisä väitteitä västöalkuperästä nykykirjallisuudessa). Geenitutkimuksen kehittyessä tulemme havaitsemaan, että on annettu huomattavan paljon historiallis- kielitieteellisä väitteitä - jotka eivät vastaa todellista esihistoriaa tai -historiaa (sat sapienti - alla lyhyt yhteenveto tutkimusongelmasta).

Erikoinen suomensukuisten ja suomalaisten genetiikkatutkimukseen liittyvä vääristelykirjoitus Helsingin Yliopiston nimissä on fi. Wikipedia; 
Wikipediassa - esimerkki arvio suomensukuisten Varangian - N- haploryhmäst ja samalla Rurik- Dynastia N1c1-L550 - DYS390=23  
( alla virheen näyttö ja sen jälkeen selvitys oikeista tiedoista - selvitys ja linkit faktatietoihin + todisteet - näyttö* Kartta n011 -Family TreeDNA / Semargl >  Suomessa on eniten DYS390=23, eli Varangian - ryhmää Suomessa ja Suomesta Ruotsiin levinneenä)

 > http://fi.wikipedia.org/wiki/Rurikin_dynastia , wiki.fi alaviite 3 on merkitty edelleen 12/2015 "  Stratification of Y-haplogroup N1c, Jaakko Häkkinen. August 5, 2010.[vanhentunut linkki] 
Tämä sama vanhentunut linkki tieto oli siirretty myös en. Wikpedia
 http://en.wikipedia.org/wiki/Rurik_dynasty , yläviite 11 (- en.wiki J.Häkkisen viite teksti poistettu, ja virheellinen teksti on poistettu 3.3.2015).
Kuitenkin fi.wikipdiassa on edelleen virheellinen lainaus,vaikka lähde / linkki on  poistettu niin virheellinen johtopäätelmä on jätetty (- miksi virh.teksti säilyy? vaikka lähteeksi mainittu on poistettu-  jäljellä maininta > Y-Haploryhmä N1C , Jaakko Häkkinen. 05 elokuu 2010. Helsingin yliopisto (ilmoitetaan tekstin virheestä - pyydetään korjausta ja linkin poistoa).

Huom. - Wikitekstissä - suomalaiset tutkijat (- monikossa)  esiintyy nimellä Jaakko Häkkinen, virheellisen johtopäätelmän mukana on siis myös Helsingin Yliopisto (onko todella?).
- katso linkki - vääristelty
 teksti ja siitä johtuvä virheellinen määritelmä. (alla en. - ja fi.Wikipedian tekstissä on osoitettu tieteellinen epäpätevyys, joka perustuu JH:n kirjoitukseen, tekstin linkki on myöhemmin molemmista poistettu - ilmeisesti epätieteellisenä, mutta asia on jäänyt Wikin sivuille, jossa se on edelleen-  ja ollut osaltaan tekijänä mm. yläviite 10 tekstille myös en.Wikissä). 
          
K
atso linkki ja virheeen selvitys ja selvityksen varmentama Family Tree DNA- tutkimustuloksien mukaan laadittu kartta (Varangian n011 -kartta -alla): 
Tässä Wikipedian kirjoituksessa, otsikkokohdassa Rurikin dynastian geneettiset tutkimukset, väitetään Family Tree DNA - tutkimuksiin perustuen täysin vääristeltyjä väitteitä, joiden antajaksi mainitaan tieteelliseti harhaanjohtavasti ja liioittelevasti, että  "SUOMALAISTEN TUTKIJOIDEN MUKAAN (monikossa- lainattu teksti on Jaakko Häkkinen - teksti, liittyen Helsingin Yliopiston geenitutkimuksiin ???). Todettakoon ensiksi että hän ei ole laisinkaan mikään geenitutkija, mutta Wikpediaan lainatussa tekstissä mainitaan geneettinen DYS390 - perusteeeksi johtopäätelmälleen, että Rurikit olivar germaanisia västöjä ja -kielisiä? ei ole OK, se tulee myös esiin hänen - ns. geenitutkijaksi mainittuna ja  "tieteellisessä kirjoituksessaan". Tämän teksti löytyy linkistä (- allekirjoittaneella on alkuperäinen teksti tallessa>  
http://www.elisanet.fi/alkupera/N1c.pdf%E2%80%8, joka on kylläkin nyt poistettu - virheellisenä (sama virhe löytyy myös en. Wiki).  Vaikka liite on poistettu niin,  hänen kirjoituksensa mukainen väärä tieto on edelleen fi. Wikipediassa (linkki yllä). Wiki kertoo Jaakko Häkkisen genetiikka - ajatuksesta, ja sen perusteella puhutusta kielestä (-germaani - koska lainaus koskee DYS390 virhettä ja siitä tehtyä virheellistä johtopäätelmää, että DYS390=23 ei ole suomalaisilla -itämerensuomalaisilla (HUOM. tiedoksi tässä vaiheessa lukijalle, että suomalaisilla on eniten DYS390=23). Tämä on kirjoitettuna fi.wikipediassa edelleen 25.2.2015 - miksi sellaista ei korjata Suomen Wikipediassa (en.wikisssä korjattu- Suomessa wikipediaan ilmeisesti tieteelliseksi perusteluksi riittää epätieteellisyys???- se lienee Wikimaineenkin kannalta ajateltuna vähintään ongelmallista...?

LISÄYS: Toisaalta vaikka tiedettäisiin STR- tiedot oikein (- tässä J.Häkkinen tekstissä nekin olivat väärin), niin STR- tietojen pohjalta EI voi tehdä merkittäviä JOHTOPÄÄTELMIÄ (varsinkaan virheellisiä johtopäätelmiä -Yliopiston nimissä), siitä mitä kieltä esimerkiksi Ruotsin original-asukkaat ja siten myös myöhemmät (FIN Proto- Rurikien 
Y4339* jälkipolvet Suomen ja Skandinavian alueella) Varangian / Rurikit puhuivat nyk. Ruotsin alueella ennen ennen germaanien nousua Roslagen - Finsta alueelle ja ennen Ruotsin valtion  muodostumista. Nykyisin väestöjen genetiikasta, mm. Familuy TreeDNA - tutkimuslaitoksen BigY ja YFull, - tietävät paremmin SNPs - tiedoilla (kuin JH väärin tulkituilla STR- tiedoilla) -  mihin klaaniin jokin geneettinen haplotyyppi snipien - perusteella todella kuuluu (esim. Rurik- Clan Y4338 <Y4339*)Huomaa: STR- tiedoilla ja siitä rakennetut rekonstruktiotasot ovat yhtä kaukana todellisuudesta, kuin su- kielitieteen rekonstruktiot sanoista - se ei tunnista ajoitusta, eikä se tunnista kielenvaihtumista tutkittavalle nykyväestölle - puhutun kielen voi vaihtaa, mutta ei geenejään  (HUOM 2. rekonstruktio metodissa lähdetään nykyajasta taaksepäin SL- tarkennus).

WIKIPEDIAN VIRHEELLINEN TEKSTI (linkit yllä fi.wikipediaan)   RURIK -  

" DYNASTIAN KANTAISÄ EI KUULUNUT ITÄMERENSUOMALAISIIN, SILLÄ HÄNELTÄ PUUTTUU DYS 390 =24 mutaatio, joka on nykyisillä itämerensuomalaisilla, vaan hänellä (Rurikilla) on DYS390=23. ja  tämä tarkoittaisi, että hän (Rurik) kuului johonkin pohjoisgermaanisia kieliä puhuvaan kansaan (Varjaagit)" Varjaagit on varustettu yläviite 3, joka on Wikipediassa  merkittynä Stratification of Y-haplogroup N1c, Jaakko Häkkinen. August 5, 2010. (Asia on fi.wikipediassa epäselvästi kirjoitettu - ja siis epäselvästi ajateltu).
Edellä kuvattu  tieto on lainattu Wikipediaan Jaakko Häkkisen kirjoituksesta vuodelta 2010 ja on Häkkinen antanut väärän kuvan DYS390 tiedoista (ne OVAT VANHENTUNUTTA alunperinkin virheellistä päätelmää, sellainen ei ratkaise Rurik geenejä. Asiata pitää olla vähintään SNPs-tietoja ja silloin BigY -tulokset ja YFull analyysi 2014-2015 antavat riittävän tieteellisen pohjan).
Kun määritelmä DYS390 ei ole oikea tieteellisesti (itämerensuomalaisista ja suomalaisista) on kyseessä geentiedon vääristely Rurik- arvioinnissa (myös Rurkien puhumasta kielestä jne.) ja on siten virheellistä informaatiota lukijoille. Kun teksti on poistettu tieteellisten virheidensä vuoksi, ja mutta teksti on edelleen fi.Wikissä, nyt siellä on alaviitteet 3 (fi,Wiki) ja 11 (en.Wiki) viittaavat suoraan Jaakko Häkkisen alkuperäiseen virheelliseen tekstiin niin, että Wikipedian teksti tulisi korjata asialliseksi molemmissa lainaustapauksissa, en. - ja fi. Wikipedia kohdassa Rurik- Dynastia ja Helsingin Yliopiston tulisi tarkistaa sopiiko ko. tason "geenitutkimus" -kirjoitus Helsingin Yliopistolle? 

Edellä oleva on hyvä esimerkki siitä, kuinkavirheellinen tieto voidaan levittää tieteellisenä  verkkoon ja muihin  tiedostoihin esim. Eupedia jne.vaikka tieto oli alun perinkin väärää tietoa, eikä mitenkään perustunut tieteeseen.
Toinen hyvä esimerkki edelläolevasta on se, että, väärä tieteelliseksi merkitty tieto voi säilyä  samana virheellisenä esim. Wikipedia.fi sivustolla, vaikka sen virheellisyys on osoitettu jo kaksi kolme vuotta sitten. Ymmärrän blogikirjoittajat, mutta niitä ei ole merkittykään tieteellisiksi väitteiksi, mutta tässä alkuperäinen lähde oli ylkiopiston nimissä ja  siihen oli vedottu. Ja on edelleen vaikka ko. lähde on ollut poistettuna noin 2 vuotta, ei voi muuta kuin ihmetellä wikiyhteisön sitkeyttä.


Tähän on tullut nyt tieteellinen tarkennus, Rurikien alkuperä voi olla vain suomalaisten (tai ruotsalaisten), geenitutkija tohtori V. Volkov haastattelu ja tekstilinkki alkuperäisenä ( enää ei olla niin ehdottoman varmoja kuin em. wikipedia tekstissä; jossa mainittiin Rurikien olevan yksinomaan ruotsalaisesta tai germaanikieltä puhuvasta Rurikien alkuperästä).Allekirjoittaneen mieleipide on alusta alkaen ollut, että N- haploryhmän Rurkit ovat suomalaista tai suomensukuista ryhmää. Katsotaan asiaaa jatkuvasti, kun uutta tietoa tulee >
https://www.youtube.com/watch?v=SBhgknwR2Ys&feature=youtu.be

 Molgen foorum.org tässä. 
 (PS.  linkki on venäjänkielellä - käytä Google transl.) >  http://forum.molgen.org/index.php/topic,93.960.html

Molgen Foorumin kirjoitus nimimerkiltä Yurgan, Re: Rurik N1C-L550, «Vastaus # 972: 27 lokakuu 2015, 11:17:40»Tässä suomennos SL- by Google

"Rurik ja Pararyurikovichi Sneapin Y4339. Subclades N1c1-Y4339 jaettu neljään subclades

N1c1-Y4339 *,

N1c1-Y12103,

N1c1-Y10931 ja

N-Y5611

Rurik tulee Protocol Rurikien jälkeen snipistä Y10931 (ja useita SNP) . Nämä Rurik -rakentamismääräykset määritetään koti paikan perimän mukaan.
On selvää,  että kaikki nämä alaryhmät / subclades EI syntynyt Tanskassa, vaan Ruotsissa ja Suomessa. "


Tässä tunnetun Family Tree DNA projekteihin  osallistuvan tohtori V. Volkovin taholta tuodaan esiin uusi ulottuvuus Rurik- alkuperälle:
-Mielenkiintoinen näkemys nimenomaan tohtori Volkovin taholta on että Rurikien alkuperä olisi todennäköisimmin suomalaisten (ja ruotsalaisten) N- ryhmää (jota ei ole aikaisemmin mainittu venäläisten, suomalaisten kielitieteilijöiden tai ruotsalaisten toimesta). Useimmiten väitetään, ettei se suomalainen tai - suomensukuisten alkuperä  olisi edes mahdollista (vaikkaFamily Tree DNA tietojen pohjalta koottu  Semargl N011 - ryhmän N-L550 luettelo ja sen väestöpohja (sijainnit) osittavat  suomalaisilla olevan "eniten" ko. haploryhmää, kun huomioidaan ruotsalaisten  -ja myös norjalaiset forestfinn - N-L550 - henkilöt mukaan  Varangian ryhmään eli kaikki alkuperältään suomalaisiksi tiedetyt mukaan luetteloon.

Nykyisin Rurikien geneettinen määritelmä on tarkentunut. Se on esimerkiksi G. Dunkelin puussa kauempana kuin alkuperäinen N1c1, ja N-M178, siten se on kronologisesti monta mutaatiota myöhemmin tapahtunut. Varangian ryhmä L550 snipistä on erkaantunut puun haara Rurik - Clan (ks. Dunkel Rurikids). Tämä on tapahtunut noin 2700 vuotta sitten. Proto-Rurik on N- L550 > Y4338 ja seuraava Y4339*, josta haarautuu kolme haaraa. Se on ennen Rurikids ja voi olla siis myös suomalainsta alkuperää (Volkov). SNipeistä y4338-Y4339* eteenpäin on Rurkids ja näiden läheisiä serkkuja tai jälkeläisiä. Rurkin esi - isä linjat ovat siis mahdollisesti suomalaista N- ryhmää ennen Rurkieja eli ovat esi- isä Rurik- suvulle, jotka vaikuttivat 860- luvulta 1600 luvun alkuun; Novgorodissa, Kiovassa ja myöhemmin Moskovassa, ennen Romanov- sukua. 

Lähde N- haploryhmä puu G. Dunkel>http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpgFAKTA:
 Family Tree DNA - tietojen mukaan 
N- haploryhmää on  laajemmalti mitattuna nimenomaaan itsämerensuomalaisilla ja samalla myös  Viikinki - Varangian N1c1 L550 (xL1025) ryhmää eniten SUOMESSA
(ims.)

Suomessa ja suomalaisilla on todettu tieteellisin yDNA - testien tuloksilla mitattuna eniten tätä fi.wikipedian mainitsemaa  
DYS390=23 markeria, joka kuuluu Varngian N011 haploryhmään, joka on yksi juuri - alkuperä - Rurikien esi- isin kuuluvaa markerin arvolle 
(alla kartta Family Tree DNA taulokko - Semargl - alla).
Suomalaisilla on Varangian genetiikkaa, jopa enemmän kuin Ruotsalaisilla
(Suomen alueelta peräisin on Viikinkien N- haploryhmä, joka on levinnyt laajemmalti Eurooppaan).
  
Ruotsalaisten ja Norjalaisten Viikinki - Varjagien joukossa on myös Suomesta siirrettyjä / muttaneita haplotyyppejä 
Ruotsin ja Norjan Finnskogen nykyisissä kartoissa Oslon ja Hamarin - Lillehamerin - Hedmark- ja Värmlannin välisillä Finnskogen- nimisillä) - alueilla olevien metsäsuomalaisten jälkeläisten ja varsinkin Länsi- Suomesta peräisin olevien N- ryhmän (Varangian - Rurik- haploryhmien-) esi-isien listoissa on erityisen paljon myös Varangian Vikings  FIN-ryhmää, joka on yDNA  N - L550 (xL1025). Näiden joukossa on myös joissakin tapauksissa spesifinen- Proto- Rurik- tai hyvin lähellä Rurik serkkulinjaa olevaa ryhmää, jotka ovat lähtöisin Suomesta (eniten Länsi- Suomen -Pohjanmaa- Satakunta - Häme alueelta), kuten esimerkiksi: 

  193008, 267775, 268811 Mats Larsson, Ingelsjöberg, Nyskoga (Henriksson-  Genetic Rurik), SWE, N90103, 211239 Holmes, Denmark (Holmes -Antila mahd. Lapualta -SL sukul.), N3115 Davidsen Hansen, Norway, 136213 Ole Raa HEDMARK, Norway,  N24747 Ole Rogstad HED, Norway, N93736 Ole Trulsen, Nordehov BUS, Norway ja 237118, 237674 Isak Andersen MOE, Elverum Hedmark, Norway 
  Nimet Forest Finn listasta Family Tree DNA project.
  Huom: 
  BigY- BAM- tiedosto: kit 237674 Norsted - Moe vrs.kit 236032 Liukko-Hillberg tunn. SNPs ero= 0. (Kuten kaksi muuta Rurikids haplotyyppiäkin). 

WIKIPEDIASSA olevien kirjoitusten genettiikkaan liittyvät  arviointi virheet:

Virheeellisen väitteen voi tarkistaa. Suomalaisten DYS390=23 määrän ja että se on enemmistönä Family Tree DNA tutkimuslaitoksen tilastoissa- sen voi tarkistaa esimerkiksi Semargl kartasta N1 " n011.  N1c1 -L550 (xL1025).
Kun tässä Wikipedian otsikossa erikoisena geeniasiantuntijana esiintyvän Jaakko Häkkisen virheellinen väite perustuu selkeään lapsukseen - erehdykseen - siihen,
ettei suomalaisilla (ism.) olisi ollenkaan DYS390=23 markeria, ja josta hänen virheellisestä oletuksesta seuraisi, että Varjagit  olisivat - sen vuoksi - nimenomaan jotakin germaanista kieltä puhuvia kansoja (Varjagit) , ja  siksi N- haploryhmän (n011) Varjagit ja myös Rurikit olisivat germaaniväestöjä?  Ja tämä on sitten lainattu Wikipediaan- erikoinen perustelu, ei mitään tieteellisyyttä.
Geneettisen nykytukimuksen valossa Rurik- haplotyyppi on suomalaisten tai Finnic- väestöjen pohjaa ja siksi myös ajanlaskun vaihteessa syntynyt spesifinen mutaatio on muodostunut Suomen alueella - siis suomensuku - kielien alueella <  mot. Seppo Liukko.


Wikipediassa on ollut vuosia tämä erikoinen ja tarkoituksellinen moka, eikä sitä esdes korjata- vaikka täysin virheellinen lausuma on annettu Helsingin Yliopiston nimissä (- luulisi että yliopistolla olisi intressi valvoa sen nimissä annettuja epätieteellisiä lausumia). Niin tässä Wikipediaan anetussa johtopäätelmässä ei ole mitään tieteellistä, ei edes mitään tokkua, kun Family Tree DNA tulokset 
(ja esimerkiksi DYS 390 määritelmä + Semargl- karttaa +tiedot osoittavat  täysin vastakkaiseen suuntaan. eli nimenomaan Viikinki - Varangian - haploryhmän olevan varmimmin suomalaista perimää. eikä germaanista kuten Wikipedia väittää. 

PS. Esimerkiksi tämän tekstin kirjoittanella (SL) - suomalaisella - on DYS390=23, kuten Varangian- ryhmään kuuluvilta vaaditaan L550 (xL1025) ja spesifinen - Rurik-Clan N-Y4339* tulos, joka on Rurkids esi-isälinja- siis ennen Rurikeja - ajalta 1850YBP
(ko. haara on vuodelta n. 160AD - tieto on  YFull- tutkimusten analyysi 2015) .

Tämän Wikpedian virheen voi myös allekirjoittanut todistaa (myös omalla yDNA tuloksellaan , Seppo Liukko on 99% suomalainen - lähde Family Tree DNA), ks. edellä ja myös oman L550 (Y4339*) arvoilla, jossa  tietenkin on DYS390=23, kuten Rurik - Clan ryhmään kuuluvilla tulekin olla. Lisäksi asiassa painaa se että olen suomalainen, myös Family Tree DNA tutkimuksen MyOrigins tuloksen mukaan, se on 99% suomi- Siperia alkuperää, en siis ole germaani / ruotsalainen, enkä ole jotakin germaanikieltä puhuvaa kansaa, HUOMAA -  olen kylläkin N- ryhmän Viikinki -Varjagi ryhmään kuuluva suomalainen.  OLEN SIIS PERIMÄLTÄNI SIIS SUOMALAINEN VIIKINKI - eli  ns. N- haploryhmän ALKUPERÄINEN VIIKINKI ja samalla myös RURIKIDS RYHMÄN ESI- ISÄLINJAA = Proto-Rurik (ks. Faktaa- mm. tämän kotisivun lähteet ja tutkimustulokset).
Tässä alla on kartta
 
missä on eniten Novgorodin kaupunkivaltion perustajien Varjagien - haploryhmää (+Rurikit), tämä kartta on Family Tree DNA - tieteellisten tulosten perusteella - Katso ja ihmettele Wikipedian ns. suomalaisten kielen tutkijoiden kummastukseksi viimeisintä tietoa Varjageista.


SIIS FAKTA TIETOA (Table FIN 1 ja Map FIN 2 - alla):

 VARJAGI - VIIKINKI N- GENETIIKKAA ON ENITEN SUOMESSA.

Ne ovat alkuperäistä suomalaista N- haploryhmää
(N-ryhmä kaikkineen on tyypillistä vain suomalaisille alkuperäväestöille - katso N- ryhmän levinneisyyskartta Siperiasta Skandinaviaan ja matkan varella olevien suomensukuisten väestöjen yhtenäinen nauha. N- ryhmä ei ole tyypillinen haploryhmä ruotsalaisille tai eikä norjalaisille, tai muuallakaan Euroopassa, vaikka Viikingit olisivat N- ryhmää levittäneet muualle laajemmalle alueelle n. 800- 1100 lukujen aikana),
N- haploryhmän Varangian  n011- ryhmä
 on muodostunut n. 2700 - 3500 vuotta sitten,  Rurik  - Clan mutaatio on muodostunut n. 1900- 2100 vuotta sitten (Y4338* > Y4339*). Tutkimustulokset ovat asiantuntija laitoksen - 
Family Tree DNA -BigY ja YFull - analyses, Rurik - Clan alkaen  Proto- Rurik (Liukko) - before Rurikids - modern information spesifinen Y4339* (ja näillä tuloksilla on tieteellinen arvo). 
Muut Rurik -Clan edustajat ovat tämän Y4339* Proto-Rurikien jälkipolvia rinnakaisina haaroina Fylogeneettisessä puussa alla G. Dunkel puusta ote Rurikids.


HUOM.  Rurikidsen ja Rurikien serkkulinjan - 
esi-isät ovat siis suomalaista Proto- Rurik -isälinjaa ainakin N- L1026 snipistä alkaen.

SOURCE: Georg Dunkel ,  N- GROUP Fylogen.Tree; 19.4.2015 lähde ja linkki >    http://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg Tämä seikka näkyy esim. Dunkel - puussa kohta F-  ja haplotyypit ID - kohdassa G YFull Tree - taulukko (ks. Y4339* FIN esi-isän jälkeen kolme
veljeslinjaa, joiden muodsostumis aika on kaikilla sama  n. 1850 YBP, eli ovat Proto- Rurikien poikia eli veljeksiä, joiden jälkipolvet ovat suraavat Dunkel -puusta erottuvat kolme haaraa:
Vanhin haplotyypeista todettu haara Y12103 TMRCA on 1850 YBP - on FIN, toiseksi vanhin Y5611 TMRCA on 1650 YBP on Viikinki -linja, ja nuorin Proto-Rurikista lähtevä linja on Y10931 RURIKIDS TMRCA 1050 vuotta vanha, tämä on varsinainen RURIKIDS- hallitsijalinja ja heidän jälkipolvensa, suoraan Proto- Rurikista alkava linja.

*Map FIN 1.
 
G. Dunkel Fylogen. Tree N- haplogroup - RURIK- CLAN on N- haploryhmän L550 > Y4338* > Y4339* alkaen:
Proto Rurik N- N1C /TAT  - L1026 - Y4339* on FIN, se on esi-isälinja Rurikids, eli koronologisesti ennen Rurikids Y10931 ja Rurik- serkkulinjoja Y12103, Y19111ja Y5611 (ks. viimeisin G. Dunkel snipi - map N- haplorymästä (tässä vanha suurennos):      
                       

Ylimmässä isossa kuvassa näkyy (Finnic) N- haploryhmän runko - ja oksat on laadittu snipien (SNPs Tat-L708-P298-L392 -josta haarautuu savo-karjalaiset, VL29 Finns-Tsuudit) sekä -suurennetussa RURIKIDS- kuvassa näkyy miten Finnic  N- ryhmän Varangian - Viikinki ryhmä  L550 haarautuu Rurk- Claniin ja Gedimid- ja finnbaltteihin).
Nimenomaan L550 (xL1025) on RURIKIDS -linja. Myös Rurikids - linja eli Rurik- Clan isälinjasta on nähtävissä suomensukuisten N1c1 eli Tat /M46 mutaatio, joka on noin 12-16.000 vuotta vanha. Se tulee Siperian- Uralin alueilla, kuten koko N1c1 suomalaisten ryhmä.
Rurikids isälinjaan tapahtuneet SNP- mutaatiot seuraavat kronologisesti Tat /M46 Snipin jälkeen > L708, P298, L392, VL29, ja L550 mutaatioihin. Lisäksi Rurik- Clanin edellytyksenä on ns. spesifinen - snipeissä näkyvät mutaatiot, jotka Rurik- Clan genetiikka edellyttää (FTDNA BigY testi+ YFull analyysi).  Rurikids- isälinja eli Proto- Rurik on muodostunut noin 2700 YBP, mutta varsinainen Rurikids- linjaa edeltävä mutaatio on N-Y4339*(se on Proto-Rurik), josta haarautuu kolme veljeslinjaa noin 1850 YBP (tieto on 3.3.2015 YFyll -analyysistä).
-  Tästä on nähtävissä, ettei varsinkaan STR - markerien rekonstruktiometodilla saada näin tarkkaa Phylogeneettistä puuta.
(STR- antaa tunnetusti virheellisiä tuloksia (SL-
esimerkkinä N-Y4339* okasan eli Rurik-Clan spesifiinen määritelmän mukainen riittävän varma tunnistaminen ei näy STR- menetelmillä).

Suomalaisten merkittävä osuus esimerkiksi Varangian- ja Rurik- Clan ryhmissä on tutkittu
(esimerkki alla- Table 2. ks. SMRGL alueet).

BigY on SNPs- (snipi-) tietojen ja YFull- analyysin avulla kirjoitettua- tieteellistä tutkimusta
 (vertaa Dunkel- puu haarautumat):
RURIK- CLAN


Lähde:YFull 

YFull Kokeellinen YTree v3.9  (30.04.2015)  YFull Y-SNP  Uutiset  Project taulukkolaskenta
Home - alkaen gen. Adam A0-T A1 A1b BT CT CF F GHIJK HIJK IJK K K(xLT) K-M2335 NO N N-Z4762 N1c N1c1 N1c1a N1c1a1 N-M2126 N-L1026 N-VL29 N-L550 N-Y4338

N-Y4339 Y4346 * Y4339 * Y4340 ... 2 SNP: t on muodostettu 2700 YBP, TMRCA 1850 YBP
N-Y4339 * Proto-Rurik (= ennen RURIKIDS and Proto- Rurikds brother`s father of the lineSuomensukuisten Varangian ryhmä sotketaan myös STR- tulosten perusteella ja tahallisella vääristelyllä.

On jopa wikipediassa väitetty, että Rurkin isälinja ei voi olla suomalainen , koska Rurkilille ominainen DYS390=23 ei löytyisi suomalaisilta. Tämä on sitä STR- tuklosten epätieteellistä perustelua, joka löytyy vikipediasta. Todellisuudessa suomalaisilla on eniten DYS390=23 tulosta, joka täyttää Varangian -ryhmän vaatimukset (alla tieteellisen vaatimuksen täyttävä taulukko - ja kartta FIN 2-FIN3).
Tämä on fakta.
Kuten edellä on mainittu tarkennettu tieteellinen tosiasia saadaan vain SNPs eli  snipi - tutkimuksilla, joissa pohjana on täydelleinen Family Tree DNA BigY-  mittaus ja siitä saatu BAM-tiedosto, jonka YFull asiantuntijat analysoivat. Näihin SNP- tietoihin perustuu myös Georg Dunkel Phylogenetic Tree, joka näyttää selkeästi mitkä SNP- arvot pitää olla esimerkiksi RURIKIDS - isälinjoilla Y4338 >  Y4339* alkaen. 


*Table
FIN 2.
 SMRGL kartta Varangian N011 (Rurikiin johtava L550 > spesifinen Y4338 >Y4339*

jakaantuen  4 haraan (10.01.2016 tiedoilla).


Make a comparison, katso maakohtaiset tulokset -määrä,
tilaston tilanne 27.11.2014 - alla
                                                                                                     (jos tämä tilastolinkki ei enää toimi, katso vastaavat osuudet kartta  FIN 3. alla)  


Varangians ja Rurikids esi- isät ovat suomalaisiaN- haploryhmän miehiä (ei germaaneja), kronologisen YFull - Treen perusteella:
Ennen Rurikids - haplotyyppejä (siis isälinjat n. 3000BC- 700AD ovat kaikki suomalaisia esi-isälinjaltaan), jotka ovat tällä hetkellä suomalaisia - 3 FIN haplotyyppiä, muut haplotyypit  ovat, joko Y10931 ja  Y5611,YFull- analyysin muodostumisajan ja TMRCA.n mukaan vasta 1100AD jälkeen, joiden esi-isät voivat olla Suomesta, mutta ilmoittavat nyisen tuntemansa vanhimman isälinjan edustajaksi n. 1500- 1600- luvun ruotsalaisen (25.2.2015).


Wikipedian virheellinen tieto. Korjattava allaolevan tekstin perusteella, josta on tietellinen NÄYTTÖ* , koskien  Varangian haplotyyppien määrä taulukossa ja kartalla N1: n011 
(ks. Suomi eniten Varangian- Viikinki geneettistä N- L550(xL1025) - ryhmää)
- haplotyypit 2014, joilla on mm. DYS390=23 - alla n011. N- haploryhmä on peräisin Siperiasta. Kun lisäksi Varangian - Viikinki isälinjan haplotyyppejä on eniten Suomessa (Suomessa 19, Ruotsissa 9, Norjassa 6) , siksi myös Ruotsin - Norjan haplotyypit ovat Suomesta. Tämän perustelun lisätiedoksi mainittakoon, että Baltiasa ei ole ko. Rurkikiin johtavaa VARANGIAN - VIIKINKI N- haploryhmän  L550 (xL1025) haplotyyppejä (Latviasa 0 ja Liettuassa 2), silloin ko. haplotyypit eivät ole menneet Ruotsiin ja Norjaan Baltiasta Itämeren yli vaan Suomesta   (Baltiassa niitä on liian vähän - ei perustajahaploryhmää, - nekin ilmeisesti Suomesta tai FIN- Viikinkien N- ryhmän mukana tulleet, kuten laajemmalti Eurooppaan- satunnaiseti eri maissa).
Katso myös SNP- RURIK-CLAN eniten Suomesta, joiden jälkipolvia ovat varsinaiset RURIKIDS. 

Tässä
Varangian - ryhmä ja Rurik- Clan asiaa tarkemmin tämän kotisivun kohdassa 11 - alla.


*
Map FIN 3. 
Varangian - Viikinkien ryhmään kuuluvien määrä (näissä Novgorodin Varangian - Rurik - ryhmiä).
HUOM. VARANGIN N011- L550 DYS390=23  haploryhmää on levinnyt Ruotsiin Suomen kautta, muualla olevat haplotyyppi esiintymät ovat N- ryhmän suomalaisten Viikinkien levittämiä 
* SOURCE: 
http://www.semargl.me/haplogroups/maps/153/

 koonti-source Seppo Liukko  http://www.semargl.me/haplogroups/tables/153/  (mukana myös allekirjoittanut -  kit 236032)


  -HUOM. Gediminid - ryhmä n013 FIN Varangian L550+, L1025+ ei ole RURIK (+ spesifinen L550+ L1025-) linjaa, koska se L550+ on mutatoitunut Itämeren alueella L1025+ (ero Rurik linjaan, sillä L1025 ei ole Rurik- Clan linjassa ollenkaan),
  Tämä N013 (L550 jossa on L1025+) lista on pääasiassa Baltian -Preussin sekä Suomen alueilta (lähde- kartta n013 -Semargl), mutta ei Ruotsissa (sitä on levinnyt kyllä metsäsuomalaisten N- ryhmien mukana Ruotsin ja Norjan väliselle Keski- Ruotsin -Värmlannin ja Finnsskogen- alueille sekä myöhemmin ympäri maata, kuten Norjassa ja myös Eurooppaan ja USA:n jonkin verran eri syistä).


N- haploryhmä korreloi suomensukuisia ja suomalaisia väestöjä / suomalais - ugrilaisia kieliä, kivikaudelta alkaen:

When the general populations of the original language and genetics correlation does not know how to invest in the right context, ie to prehistoric period - so be it may sometimes be found in language researchers who understand the matter. This approach is the current time backwards
(reconstruction method is wrong). Now the genetic testing of pre - fathers are marked, for example, the Swedish language speakers (although the ancestral fathers are Finnish forest or older). Current genetic researchers assume that genetics and languages have always been so mixed. But when not. Spoken language can be changed - it is a fact - also in Europe. I bet that in the future we will be wiser - sat Sapienti - Seppo Liukko

Yleisesti alkuperäisten väestöjen kieli ja - genetiikka korrelatiota ei osata sijoittaa oikeaan kontekstiin eli esihistorialliselle ajalle. Ehkä joskus löytyy sellaisia kielen tutkijoita jotka ymmärtävät asian. Nyt lähestymistapa on vain nykyajasta taaksepäin (rekonstruktio menetelmä on väärä, koska se ei tunnista alkuperäisväestön kielenvaihtumista).
Nyt esim. geenitestausten esi - isiksi on merkitty esimerkiksi ruotsalainen, siksi oletuksena on - että ko. esi - isä olisi ruotsinkielinen. Tähän sortuvat usein suomalaiset kielen asiantuntijat (vaikka esi isät olisivat metsäsuomalaisia tai - vanhempia). Ei tunnisteta alkuperäväestöjä genetiikan avulla, vaikka henkilö olisi N- haploryhmää ?
Useat nykyiset geenitutkijat olettavat geenituloksista, että genetiikka ja kielet ovat aina olleet näin sekoittuneet.  Mutta kun ei ole. Puhuttu kieli voi vaihtua - se on fakta - myös Euroopassa. Veikkaan että tulevaisuudessa olemme viisaampia tai ainakin tulisi olla -
sat sapienti.

On myös huomioitava mitä arvostettu kielentutkija - professori Jorma Koivulehto sanoo arkeologiasta esihistorian tulkitsijana kielitieteeseen verrattuna  (asia liitty myös Rurik- Clan ja Varagian ryhmien ajoitukseen ja väestöryhmien kielen arviointiin - kielitieteen edustajille): 
"Mitä lähinnä kielitieteen valossa voidaan sanoa suomen kieltä ja sen esiasteita puhuneiden ihmisten esihistoriasta; Arkeologia on suorastaan pakko ottaa mukaan, sillä arkeologialla on suuri etu kielenhistoriaan verrattuna - esihistorialliset arkeologiset kulttuurit voidaan nykyään luotettavasti ajoittaa"   (Koivulehto, Studia Generalia, Syksy 2003:81-81).
Lisäksi katso myös akateemikko Päiviö Tommilan lausuma ko. asiasta ja poikkitieteellisyyden merkityksestä mm. kielitieteelle. Linkki: Tieteessä Tapahtuu lehti 3/2004 sivu 7.
Nykyajan uusi tutkimusväline on väestöjen geenientutkimus, joka osaltaa auttaa ymmärtämään väestökliikkeitä ja - väestöjen puhumaa kieltä, vaikka ko. alkuperäisväestön puhuma kieli olisikin vaihtunut, kuten suomensukuisilla väestöillä Baltian, Venäjän ja Skandinavian alueilla yleisesti kansainvellusten (Migration Period)  vaikutuksesta ja sen jälkeen - esimerkkinä esim. Skandinavian Old Norse 500- 800 AD, sekin vain eteläosissa Skandinavian aluetta, katso indoeurooppalaisen kielen leviämiskartta Skandinaviaan - siellä merkittynä n. 500AD jälkeen, kartta 1a1 -alla.  Skandinavian Proto Norse kieli, katso en. wiki - linkki >
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Norse_language. Suomensukuisten esihistoriaa karttojen välityksellä A- J ja kohdat 1- 28 
(lähteet mainittu)

A. Ugrian Tribes

Kartta, joka kuvaa aikaa ennen kansainvaelluksia (alla) noin 300BC- 300AD:

 

Vanha tutkimus Euroopan tilanteesta; McMahonin väitöskirjan ja kartta 2.4 Bryant vuodelta 1889, julkaistu 2007, jossa esitetään Euroopan väestöt 1839 -1939 (Dr. R.McMahon), lähde; http://cadmus.eui.eu/handle/1814/6973


Tässä on arvioitu väestötilanne erityisesti suomensukuisten alueet, Urgian Tribes ovat olleet edelleen laajalla alueella Euraasiassa, ennen germaanien muuttoja kansainvaellusten aikoina länteen ja pohjoiseen, myös  Itämeren / Baltic- altaan äärelle. 
Tämä kartassa esitetty väestötilanne ja aika on arvioitavissa rautakaudelle, tarkemmin
 ajanlaskun vaihteen mol- puolin n. 300 eaa. - 300 jaa., tilanne, jossa germaanit eivät olleet vielä nousseet Skandinavian eteläosiin (Tanska - Ruotsi). 
Vertailu: Lähes sama tilanne kuin tässä tutkimuksessa esitetty kartta ja versus uudempi Wikipedian kartta; germaanien levinneisyysalueet 
n. 400 jaa. mm. Ruotsissa (suomensukuisten alueille)
Ks. tämä tutkimus.

 

McMahon ja Bryant
Tässä kartassa näkyy, että Skandinaviassa on vain Suomensukuisia  eli Ugrian Tribes, jossa myös Baltian- Preussin alueelta länteen, kokonaan Itämeren altaan ympäristössä ns. itämerensuomalaiset > joista myöhemmin baltic:Kartta B.    

World History Atlas & Timelines since 3000 BC

Finns +Veps+Marya - alueet ennen slaavien nousua Finns- alueille- AD 700 -
Source 
 > http://geacron.com/home-en/?sid=GeaCron624976 

Johtopäätelmä (SL):
Historiakirjoitusten alkuperäisväestöjä koskeva tarkistus saattaisi olla tarpeellinen geenitietojen avulla.

Monet hyvin laaditut historiatutkimukset ja kielitieteen tutkijoiden tietokirjat sisältävät monissa kohdin virheellistä tietoa. Tämä tulee esiin kun uutta geenitietoa saadaan.
Historiakirjoitukset tulisi tarkistaa, sillä viimeisin 2013- 2015 geenitutkimustieto osaltaan osoittaa väestoarviointi ja ajoitus - virheet. Nykyaikainen väestöjen alkuperää ilmaiseva geenitutkimus tuo nyt näkyviin aikaisemman historiakirjoituksen virheitä. Esihistoriakirjoituksissa ja myös kirjallisten historialähteiden aikana väestöihin liittyvistä asioista on kirjoitettu pääosin sen mukaan kuka on ollut alueen hallitsija, sillä historiakirjoitusta  tehdään virheelliseti usein ja vieläkin ns. voittajien ehdoilla tai siitä yleiseen tietoisuuteen jääneillä ajatusmalleilla.
Nyt uuden geenitiedon valossa on  nähtävissä merkittäviä poikkeamia erilaiin väitteisiin, joita on esitetty aivan viimepäiviin saakka satavarmana "totuutena". 

Uusi geenitietouden "vallankumous" on nyt muuttamassa vanhentuneita käsityksiä väestöjen olemassaolosta tai niiden vaikutuksesta erilaisiin tapahtumiin, joita ei ole ollut tiedossa näitä historiakirjoituksia laadittaessa. Viimeisimmät geenitiedot vuosilta 2012- 2015 antavat mahdollisuuden tarkistaa historiakirjoituksia.

Geenitiedon leviäminen alkoi 2003 ihmisen täydellisen sekvenssin valmistuttua (Venter).

Vuonna 2006 selvitettiin ensimmäisiä suurempia väestöpohjalöytöjä, joista yhdeksi näistä on luettava Rurik- suvun tutkimus (
L550 + spesifinen), ks. Family Tree DNA- project Rurik -dynastia (A. Bajor). Alkuvaiheessa myös geenitutkimukstuloksia analysoitaesaa väestöhistoriaan suhtauduttiin edellen vanhojen historiakirjoitusten mukaisesti, ilman kritiikkiä. Nyt on tullut esiin -etenkin vuoden 2014 -15 aikana tehtyjen uusien geenitutkimuksien (mm. BigY ja YFull- analyysi), joissa paljastuu uusia näkökulmia väestöjen esihistoriaan ja - historiaan. Uudet SNPs:n perustuvat hapolrorymäpuut ovat ymmärrettäviä, miten genetiikan mutaatioidenb mukana väestöliikkeet ovat todellisuudessa tapahtuneet. Vanha STR- perusteinen rekonstruktio ei ollutkaan riittävän tarkka osoittaakseen alkuperäväestöjen merkitystä erilaisissa arvioissa. Aikaisemin historiakirjoituksissa ja kielentutkimuksissa tarkastelukulma oli nykyajasta taaksepäin- josta mentiin pitkään- ja edelleen -  takaisin esihistoriaan rekonstruktiometodin avulla (se ei ole pätevä metodi, se ei tunnista kielenvaihtoa  jne.) Saman tyyppinen virhe tehdään kun STR- markerien tulkinta- tehdään rekonstruktiomallilla. Se ei ollut riittävän tieteellisen tutkimuksen pohjaksi, ja oli siis virheellinen tai antaa mahdollisuuden virheellisiin johtopäätelmiin (kuten esim. Rurikien N- ryhmän alkuperästä). Geneettisen tutkimuksen pohjalta asoita voidaan ymmärtää kronologisessa järjestyksessä, joka on jo  nyt täysin mahdollista, samoja tietoja voitaisiin käyttää kielitieteen väitteiden tarkistamiseksi Viimeisimmät geenitutkimukset osoittavat esimerkiksi suomalaisten yDNA enemmistön N- ryhmän sekä Euroopan vanhimman mtDNA eli U- ryhmän tietojen perusteella olevan suoraa jatkumoa Siperian Mal`ta - kulttuurista (N - ja U - haploryhmät + autosomal - katso Ancien vertailut- alla), se on tutkimuksen kannalta looginen ja ymmärrettävä.
Esimerkiksi suomensukuisten ja suomalaisten N - haploryhmä on peräisin Siperiasta ja tullut sieltä Eurooppaan. Samalla tavoin on esitettävissä, että suomensukuisten kielialueet ovat edelleenkin nähtävissä samolla alueilla. Siksi verrattaessa suomensukuisten kansojen alueita ja uutta geneettistä tietoa - on täysin relevanttia väittää, että suomensukuisten kieli ja N- haploryhmän väestö korreloivat toisiaan. Suomensukuisten alueet ovat  olleet esihistoriasta - nykypäiviin saakka samoilla alueilla, Siperiasta- Uralille, Eurooppaan nyk. Venäjän, nyk. Ukrainan- Valkovenäjän, (Preussin -Pommerin) sekä Baltiaan, Suomeen ja Skandianaviaan ja että näiden alueiden alkuperäisasukkaat ovat olleet suomensukuisia väestöjä (ks. evidenssiä - alla- mm. kartat 1- 12).  


Mistä suunnasta N- haploryhmä on tullut Euroopaan ja mm. Skandinaviaan? 


Skandinavia ei ole perustajapopulaatioita N- ryhmälle,  eikä myöskään N- L550- ryhmälle, jonka mutaatio ajoitetaan n. 2500- 3000 vuotta sitten tapahtuneeksi, silloin ko. alueella Kvenland ajan loppuun vielä Roslagen- Tukholma - Uppsala (Finsta) alueet olivat suomensukuisten (-kielien)  alueita n. 1000 AD saakka Finns -  Finnish Tribes alueita (katso vuoden 814 AD kartta-Finnish Tribes- alueet; Ural- Skandinavia - alla).

N- ryhmä on siirtynyt esimerkiksi Ruotsiin suomensukuisten väestöjen alueilta Suomesta ja Baltiasta. Ruotsin  (
-ja Norjanalueella N- haploryhmä on suomalaisten tai esihistoriallisena aikana ollut suomensukuisten alkuperäisväestön genetiikkaa, mutta myös peräisin suurten väestösiirtojen ajalta 1200- 1700- luvuilla (pääosin Etelä-Pohjanmaalta, Satakunnasta -vanha Häme ja loppupuolella 1600- luvulla Rautalammin- Savo- alueelta). Lisäksi N - ryhmää ja L550- ryhmää on nykyajan migraatoioiden 1950- 1980 lukujen aikana tullut Ruotsiin merkittävä määrä (siis myös suomalaisten Y DNA- väestöä, joka on ollut pääosin n. 62%:sti N- ryhmää).
Ruotsissa laajan germaani ja slaavi (I - ja R1a)  kansainvellusmigraatioiden vuoksi AD 100- 900 aikana väestöpohja muuttui melko täydellisesti. 
Ruotsissa N- ryhmä ei ole tyypillineen haploryhmä. Kun haploryhmä on alla olevan Varangian N011-kartan mukaan-kin tullut Ruotsiin Suomesta, joka onkin looginen suunta mistä suunasta N- haploryhmä yleensäkin voinut tullut Ruotsiin tai Skandianaviaan. N- ryhmä on suomensukuisten väestöjen geneettinen tunnus- kuten suomensukuisten kielikin (ks. kartat alla). Nykyisin N- ryhmän osuus Ruotsin miehistä on n. 7%- se ei ole tyypillistä N- ryhmää. Kansainvaellusten loppupuolella Ruotsin väestö oli jo lähes sama, eli miesväestö on n. 93%:sti muuta kuin N- haploryhmää.

N- haplogroup L-550 fylogen.tree
YFull analyysin v3.10 tuloksia, N- haploryhmä N- L550  (n.3500-2700 YBP)
- tässä myös Finnic- Varangian haplotyypit ja sen jälkeen spesifinen Rurik- Clan (näitä isälinjan jälkipolvia on eniten Suomessa);
Proto-Rurik alkaen Y4338 > Y4339* (Seppo Liukko FIN), -RURKIDS, FIN N- group Vikings ja Euroopan N- Group Viikings.
(PS. L550 jälkipolvia ovat myös FINN-BALTS - N-group GEDIMINAS N-L1025)Kartta C.  Teksti 

Vielä vuonna 814 Finnish Tribes alueet olivat en.WIKIPEDIA kartan mukaan SOURCE
http://en.wikipedia.org/wiki/Vikings#mediaviewer/File:Europe_814.svg


Ural -Mordva- Suomi- Esthland (nyk. Liettuan- Latvian kohdalla) sekä huomion arvoisena seikkana myös nyt. Ruotsi ja Norja - joka on Kvenland Viikinki saagan mukaan myös suomalaisten perustama, katso väritys Finnish Tribes alueella, tähän kuuluvat myös NORTHMEN alueet.
Norjan tarkemmin perustaminen, katso esim. kohta 19  - alla- lainaus: 
Suomalaisten yhteydestä Norjaan ja koko Skandinaviaan kertoo  Viikinkien Orkneyinga (Orkneylaisten Saaga) Kvenlandin ja Suomen kuninkaasta, joka hallitsi Gotlantia, Kvenlantia ja Suomea noin ajalla 0- 700/800AD.  Descendants of Fornjotur Kvenlands and Finland King.
Lainaus/source, 
www.davidkfaux.org/files/deBeaulFullReport.pdf  :

 "There was a king named Fornjort, he ruled over those lands are called Finland and Kvenland; that is to the east of that bight of the sea which goes nordhwardto meet Gandvik that we call the the Helsingbight (SL-lisäys; Botnia in Finland). The Hversu Norger byggdist states that a descendant of Fjornjort ruled over Gotland, Kvenland (Kaenlandi) and Finland
(
SL-lisäys; Kvenland on voinut tarkoittaa myös Kalevala - vrt. Caelic rule Finnic Widsight - runot)".

Tästä kartasta C. löytyy myös selvitys sille, miksi Baltian maiden Finnish - esigermaani kieleen tuli kielenvaihtuminen baltinkieleen 800- 1200- luvuilla.
Kartassa C. - suomensukuisen väestön ESTHLAND - alueelle nousi slaavilaisia SLAVONIC TRIBES väestöjä, jotka aiheuttivat alkuperäisen itämerensuomen  (jossa oli huomattava määrä esigermaanikielisia - Vasarakirveskulttuurin substraatteja) - vaihtumisen slaavipainotteiseen baltin kieleen (balttoslaavi).
Koronologisesti aikaisemmissa kartoissa, esimerkiksi Fenni kartta - kohta 2. - alla:  Baltian alue oli vuonna 100AD kokonaisuudessaan Fenni ja Aestii väestöjen aluetta, sen jälkeen slaavilainen väestö oli noussut 800 - luvun puoliväliin mennessä Etelä- Itämeren Batian ja Novgorodin suomensukuisten alueille ja tämän uuden väestön vuoksi - ja slaavinkielen vaikutuksesta  - tapahtui kielenvaihtot hiljalleen Liettuassa, Preussissa, Pommerissa ja Latviassa. Siksi mm. N- haploryhmän väestöt Baltian alueella määrirtellään FINBALTS- väestöiksi.  
Virossa ei kieli vaihtunut.
Samanlainen tilanne oli Itämeren länsipuolella Skandinaviassa, itämerensuomenkieli vaihtui germaanien kansainvaellukseien seurauksena Etelä - Ruotsin Småland ja Keski - Ruotsin Roslagen - Finsta - alueilla germaanikileliin 1100 - mennessä.
Siitä pohjoiseen säilyi Finnic Tribes alueet ja kieli vaihtui Kalix joelle saakka 1800- luvulle mentäessä
.

Kartta C. tilanne 814 AD ( - Kvenland aikaa)
Finnish Tribes; Suomi -  Esthland, Ruotsin - ja Northmen - sekä 
nyk. Venäjän alueet


Väestöjen esihistoria tarkentuu meille nimenomaan geenitutkimuksen avulla.

Uudet SNPs:n eli snipeihin perustuva tieto varmistaa haploryhmäpuunja haarat- klaanit. Sillä aikaisemmin 2006- 2012 -näprätiin (jotkut vieläkin?) yksinomaan STR- pohjalta ja aikaansaatiin merkittäviä - virheellisiä- lausumia. Varmoja väestötieteellisiä lausumia annettiin jo esimerkiksi yDNA tutkimuksissa 12 - 67 markerin perusteella (siis ennen v. 2013).
Nyt henkilökohtainen STR- yDNA tutkimus on hyvä suorittaa vähintään 67 - 111 markerin laajuudessa, se  määrittelee karkeasti mihin haploryhmään ihminen kuuluu, mutta vasta tarkemmat SNP- tiedot varmistavat missä tarkasti ottaen kyseinen haplotyyppi sijaitsee. Samalla sittä voidaan laskea milloin SNP-mutaatiot ovat tapahtuneet (TMRCA- ajoitus) ja tämä tarkkenee jatkuvasti (esim. YFull 2014- 2015), silloin tiedämme jo varmemmin miten erilaiset väestöliikkeet ovat tapahtuneet. Mitkä ovat olleet ne alkuperäiset väestöt, joiden geneettinen koodi voidaan SNPs- tiedoilla tunnistaa esihistoriasta alkaen ja miten sekoittuminen uusiin geeneihin on tapahtunut esimerkiksi kansainvaellusten seurauksena ja myös onko mahdollisesti tapahtunut kilenvaihtuminen.  Vasta vuoden 2013 -2014 snipi- geenitietojen perusteella on nähtävissä väestöpopulaatioiden alkuperä (esimerkikisi suomalaisten ja suomensukuisten haploryhmien ja autosomal- tietojen valossa- YFull + My Origins, N-halporyhmäpuun tarkennetut haaraumat jne. tulosten avulla). Se auttaa arvioiomaan uudelleen eri väestöpopulaatioiden omaa esihistoriaa, ja asutusalueita sekä leviämisreittejä jo huomattavan tarkasti ( Tämän kotisivun geeniselvitys etsii  varsinaisesti- pääasiassa- vastauksia suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen esihistoriaan, kirjoituksen argumentteina käytetään allekirjoittaneen henkilökohtaisia kromosomien sekvenssointia mm. - autosomal, mtDNA ja Y- testaustuloksia ja niihin liittyvien tutkimuslaitosten, esimerkiksi Family Tree DNA tuloksia sekä Big, Y-  Full - ja Geno2 -tarkennettuja tuloksia.). Henkilökohtaiset geenitulokset
(personal results)


 Geenitutkimusten pohjana on kirjoittajan Seppo Liukko omat tiedot yDNA N-L550 haplogroup (Proto -Rurik + BigY-YFull news -Y4339- spesifinen) is Finnic Vikings ja mtDNA U5b1b1a  
Allekirjoittanen Seppo Liukko - henkilökohtaiset geenitulokset ovat tämän geenitutkimus- yhteenvedon pääasiallisena taustamateriaalia, lisäksi on käytetty yleisesti julkistettuja tutkimustuloksia ja - lähteitä. The undersigned personal genetic results are a summary of the main background material, is used in addition the general research findings released to the public, and - sources.

HENKILÖKOHTAISET isälinjatulokset perustuvat viimeisimåiin tutkimuksiin 2014 (yDNA) BigY - BAM- tiedosto  ja YFull analyysi (Big Y + muut geenitulokset ovat Family Tree DNA- tutkimuslaitoksen suorittamia), sekä allekirjoittaneen ensimmäisestä yDNA67 markers - geeninäytteestä vuodelta 2012 (N- L550):

Seppo Liukko FIN, my FtDNA kit 236032, the result is  N-L550  
YFull id: YF01848, the result is   N- L550 > Y4339* > Y19111 - source: > Y
FullESIVANHEMPIEN MATKA AFRIKASTA EUROOPPAAN (allekirjoittaneen esivanhemmat
ks. GENO 2 tutkimus + kartta ja tarkennukset Family Tree DNA- alla)


National Genographic (Geno 2):
linkki-ks. uutiset /News 
https://genographic.nationalgeographic.com/results/dashboard 
See the news (source map -vanityfair - Joyce Pendola.) >  http://www.vanityfair.com/culture/features/2007/07/genographic200707

Kartta D.

Map Vanityfair-  esittää esivanhempiemme geneettisen matkan Afrikasta  Aasiaan- Eurooppaan - Amerikkaan ja Australiaan


Suomensukuisilla väestöillä yleisin yDNA haploryhmä on N- haploryhmä.


Se on muodostunut Siperiassa n. 24- 28.000 BC (N- M231).

N-haploryhmäon levinnyt länteenpäin ja siirtymä Eurooppaan on tapahtunut jääkauden maksimin aikoihin (16- 20.000 BC), Siperiasta- Uralvuorten kautta- Atlantille ja Itämeren ja Suomen alueelle ja täältä Skandinaviaan, jääkauden maksimin jälkeen.
Allekirjoittaneelle FT DNA, Geno 2 tutkimukset sekä BigY- YFull- analyysi ilmoittaa yDNa isälinjaksi N- haploryhmän (N1c1- L550 > Y4339*) ja mtDNA äitilinjaksi  U- haploryhmän (U5b1b1a).  Sekä FT DNA tutkimuslaitos- MyOrigins - määrittelee alkuperäkseni 99% Suomi ja Pohjois - Siperia. 
Nämä esi -vanhempien yDNA ja mtdna haploryhmät antavat selkeästi suunnan myös autosomal- kromosomi tutkimuksiin (yDNA ja mtDNA ilmoittavat mistä kyseisen haplotyypin esivanhemmat ovat peräisin eli suunnan tai alueen mistä tänne on tultu), esimerkiksi My Origins- määritelmiin (minulla siis 99% Suomi ja Pohjois+ Siperia).
Esimerkki: Jos yDNA ja mtDNA pohja on suomensukuisten esimerkiksi N - ja U- haploryhmiä, on todennäköisin  MyOrigins tulos alkuperästä- Suomi ja Pohjois - Siperia
(ns. Ancient - metsästäjien osuus on korkealla) , jopa 90- 100%:n osuudella. Jos esim. yDNA haploryhmä on R1a tai I, niin maanviljely - paimentolais osuus nousee näkyviin, jopa suomalisilla MyOrigins Suomi ja Pohjois- Siperia osuus jää selvästi alle 80%:n.  

Korrelaatio on olemassa suomalaisten ja suomensukuisten miesten N- ja naisten U +H haploryhmien sekä MyOrigins tulosten välillä.
Korrelaatio (matemaattisesti; todennäköisyys laskenta) - tarkoittaa kahden satunnaissuureen riippuvuutta. Siis edellä mainittujen yDNA /mtDNA ovat eriarvoisia kuin MyOrigins autosomal- arvot, mutta niiden välillä on havaittavissa riippuvuutta toisistaan eli korrelaatiota- vastaavuussuhdetta. Kyllä minäkin sen tiedän että sukukoromosomit ja autosomal ovat erilaisia arvoja, mutta nyt onkin puhe riippuvuudeta. Jos näytteen antajalla on N tai U+H- haploryhmät, niin MyOrigin luvut ovat selvästi korkeita. Tähän olen esittänyt tulosten keräämistä - niin nähtäisiin mikä väite tässä on lähempänä OK - kun kerran MyOrigins- tulokset ovat olemassa. 
Loppuun vielä MyOrigins määritelmästä Suomi ja Pohjois-Siperia - Khan: " - näissä  metsästäjä väestöjen populaatioissa oleva geneettinen allekirjoitus löytyy useimmiten suomensukuisten kansojen genetiikasta".
Siinä on olemassa selvää korrelaatiota.

Väitän siis, että yDNA ja mtDNA antavat suunnan autosomal tutkimuksiin, mikä kyseinen henkilön alkuperä (MyOrigins).

On huomattava myös, että molemmat suomensukuisiksi  haploryhmät ( N1C1- ja U) ovat Euroopan (*Euraasian) vanhimpia geneettisiä ryhmiä, josta ko. genetiikkaa on levinnyt myös Amerikan mantereelle ks. kartan pohjoisin reittimerikintä - native american > intiaanit. Näiden ryhmien ANCIENT - autosomaalista genetiikkaa on *ollut Aasian puolella Mal`ta kulttuurin aikana n. 24.000 vuotta sitten (N- ja U -haploryhmien , jatkumossa nykyisten N1c1 ja U5 - haploryhmien esivenhempia - ks. alla kohta 1 tarkemmin - lähde Nature 12736).

GENO2 map- vanityfair
- esivanhempien matka - kartassa yllä,  näkyvä Central Asian -alue tarkoittaa Aurignag -Gravetten suurriistanmetsästäjien liikkumisesta Eurooppaan (n. 25 - 40.000 YBP) Ural -vuorten yli suurriistaa metsästäen, aina Kostenkin arkeologisilta löytöpaikoilta - Atlantin rannoille Altamira- Lascaux- löytöpaikkojen alueille saakka.
Myös Family Tree DNA- tutkimuslaitos, My Origins >  https://my.familytreedna.com/my-origins/  
ilmoittaa henkilökohtaisen etnisen alkuperän olevan (Ethnic Makeup)  N- ja U- haploryhmien sekä autosomalisen- tuloksen perusteella,
että
allekirjoittanut- 
Seppo Liukko - on geneettisesti 99% suomalainen -  eurooppalainen
- (expand all) tarkennettuna
>MyOrigins Suomi- NorthEuraasia -Siperia;  
Suomesta ja Pohjois- Siperiasta (Finland and Northern Siberia) sekä 1 % on Keski/Etelä- Aasiasta (Central / South -Asia)Tämä tutkimustulos ja analyysi on hyvin osuva, koska kyseessä on suomensukuisten miesten - ja naisten yleisin- ja vanhin genetiikka, joka  korreloi myös suomensukuisten kielialueina geneettisiä N- ja U - haploryhmien levinneisyysaluekarttoja sekä suomensukuisten esihistoriallisia asuinaluekarttoja (1-12 alla- ks.  esimerkiksi   N- haploryhmän levinneisyysalueet Aasiasta Eurooppaan).
 

ANCIENT IHMISTEN GENEETTISET VERTAILUT NYKYAJAN IHMISIIN
( - vertailut kivikauden ihmisten genetiikkaan - ajalta ennen jääkauden maksimia ja jääkauden jälkeen- alla, kohdat 1 ja 2)
esim. N- haploryhmän ensimmäisen muttation aikaisiin ihmisiin eli noin 24.000BC ihmisen genetiikkaan - kytkentä löytyy:
Katso tarkemmat tiedot- alasivu, linkki >
 https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/ancient-gene-comparison-with-the-current-population-antiikin-geenien-vertailu-nykyvaeestoeoen

  

Erityisesti ancient- vertailu koskee suomensukuisten väestöjä, koska  (N- ja U- sekä H -haploryhmien) alkuperä - geneettinen yhteys löytyy jopa 24- 45.000 vuoden taakse Siperiaan: (Ancient ihmisten DNA:ta voidaan verrata nykyihmisiin, jos löytyy yhteys on olemassa geneettinen perimä ko. ajalta /kulttuurista):

Ancient geneettinen vertailu
(
GEDmatch.Com Autosomaalinen).

ANCIENT SIPERIA ALKUPERÄ (ennn N- ryhmän ensimmäistä mutaatiota M231, joka on ajalta n. 28.000 BC
Autosomal+yDNA N- ja mtDNA U- haploryhmät- yhteiset asuinalueet 24.000 - 45.000 BC.  
Näillä Aasian - Siperian ihmisillä on ollut yhteys Neandertal- ja Denosova ihmisiin, joka näkyy myös suomensukuisten genetiikassa.

1. Ust`Ishim vertailu- - Ancient -ihminen –(Siperiasa 45.000 vuotta sitten eläneen yksilön näyte).
Vertaamalla Kit F236032 (236032) Seppo Liukko ja F999935  Ust-Ishim, ihminen- Siperia, 45ky

GEDmatch - Kit F236032 (236032 Liukko) ja F999935 (Ust-Ishim, Siperia, 45ky)
–one to one -suodatin:   
1. TULOS Ust`Ishim 45.000 BC, Ancient ihminen - Seppo Liukko:Suurin segmentti LB = 4,3 cM, Yhteensä Share segmenttien > 1 cm: = 30,0 cM , 
Vert. Seppo Liukko homidi osuudet; Neandertal 1,8% ja Denisova 0,9% alla- GENO2

Kommentti: Tämä UstÌshim asuinalue Siperiassa on ollut myös Amerikan intiaanien esi-vanhempien, kiinalaisten ja suomalaisten  (sekä yleisesti N- ja U - haploryhmien aluetta  tämän 45000 ya jälkeen). Esimerkiksi  Mal`ta kulttuureissa (n. 24000 ya) on todettu lähteneen väestöjä on Amerikkaan, itään Kinaan, Vietnamiin jne. sekä länteen Eurooppaan kuten suomalaiset N ja U haploryhmien väestöt, täältä on allekirjoittaneen yhteys Amerikan Natine intiaaneihin (Maya 2,1%).

Nykyihmiseltä löytyy autosomaalinen yhteys 45000 vuotta sitten eläneisiin ihmisiin, kuten  myös ennen nykyihmistä oleviin homideihin - Neandertalin ja Denisovan - ihmisiin on ainakin usealla suomalaisella geneettinen - lievä - yhteys  olemassa, yleensä n. 1-4%:n  (allekirjoittaneen arvot Geno 2 tutkimuksessa - alla). 
Nämä Ust` Ishim  löydöt ovat osoittanassa geneettisen yhteyden n. 45.000 BC eläneistä nykyihmisistä nykyajan Eurooppalaisiin , kuten suomalaisiin (N- haplo-kytkentä), joilla löytyy hyvin usein ancient yhteys. Nämä Ust`Ishim ihmiset ovat asuneet Siperiassa ennen ensimmäisten suurriistanmetsästäjien saapumista Eurooppaan, nimenomaan Siperiasta Uralin eteläalueilta ylittäen:


Suomensukuisten Ancient vertailu (unkarilainen N - M231 ancient näyte 900BC / suomalainen nykynäyte N- L550 , näyte 2012) :


ANCIENT 2 Unkari 900BC 

- vertailu Unkarilainen näyte IR1 -uros yDNA N-M231, Finnic - väestöä ajalta n. 2900 vuotta sitten (= 900 BC)
Vert. kit Seppo Liukko F236032 (236032) ja F999929 , löytö/ näyte IR1, Unkari, 2,9 ky- 900BC,  uros-UNKARI, Ludas- Varjuduloaikana 830-980 cal BC

2. TULOS, Unkari 900BC:
  
yht. segm. 160cM, LB 4,6 cM krom.15 (tarkempi kromosomikohtainen tarkastelu - taulukko),
linkki
> Ancient_UNKARI_yDNA N-231,_900BC-SeppoLiukko-yht.autosom.160cM
Alkuasetelma: vähimmäismäärä koko sisällytettävä yhteensä = 100 SNP Mismatch-niputtamista Limit = 50 SNP Minimi segmentin cm sisällytettävä yhteensä = 1,0 cM

Kommentti: Unkarilainen löytö- IR1, löydön ikä cal n. 900BC.
Unkarilaiset ovat olleet n. 3000 vuotta sitten Finnic- väestöjä Ural- Eurooppa aluella – jotka olivat ennen Unkariin siirtymistä Hanti- Mansi – Ural alueella tai sitten ovat alkuperäistä Euroopan  Finnic N- ryhmän väestöä-  ennen neoliittista vallankumousta 4000- 5500 BC.
Siitä johtuen yhteistä autosomalista segmenttien määrää on suhteellisen paljon. Yhteensä 160,4 cM - nostaa kyseisen Unkarilaisen löydön N-231 haploryhmä, silloin tämän henkilön genetiikalla on suora yhteys todettavissa 
- ancient tutkimuksella - nykyajan suomalaiseen N- haplotyyppiin -kit 236032 Seppo Liukko (tulos 17.1.2015)..E- Esihistoriaa  - Jääkauden maksimin aikaisia asutusalueita on ollut nykyisen merenpinnan alapuolella:

Jääkauden maksimin (LGM) n. 23 - 15.000 YBP aikana merenpinnat olivat 110 - 120 metriä nykyistä alempana, ihmiset asuttivat myös nykyisten merien mannerlaatta alueilla (vielä 10.000 YBP meren pinta oli nykyistä 60m alempana, osittain jäävuorien aiheittaman maan painuman vuoksi ja lisäksi maannerjäätikoihin sekä jääjärviin sitoutuneen vesimäärän vuoksi). Kuivaa maata oli nykyisten Pohjanmeren, Englannin kanaalin- ja Itämeren sekä Beringin salmen alueilla, myös ympäri koko pohjoisen Jäämeren laajoja matalia rannikkoseutuja - melkein pohjoisnavalle saakka (tässä kuvassa aluetta ei näe- katso lähde -alla). Fennoskandia on oikeassa yläkulmassa - se on ollut maayhteydessä etelään ensiksi Karjalan kannakesen kohdalta sekä itään Siperiaan. Siperiasta Baikaljärven Mal`ta kulttuurista on myös ollut yhteys - original - native american intiaanien - muuttoreiteille Amerikan mantereelle Beringin salmen kautta. Ks. vasen yläkulma Aasian koilliskulma ja Alaska manneryhteydessä. Ihmisten asuinalueista tarkemmin tämän kotisivujen aineistosta. Mm. suurriistan - metsästäjäväestöjen laajat alueet ennen jääkauden maksimia ja sen jälkeen Siperiasta Eurooppaan.  
Kartta D  alla - ja linkki lähteeseen
> http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globega2.html

Kartta E.

Geneettisiä tutkimustuloksia selvitetään laajemmin ja tarkemmin allaolevissa kotisivujen kirjoituksissa
- ks. myös lähteet, viitteet, lainaukset ja  linkit lähteisiin.


GENO2: Modern man started to leave Africa between 60,000 and 70,000 years ago. They traveled in groups, multiple paths and arrive in a variety of destinations. These tours can be traced to the DNA "markers" that make up the human genetic tree. Based on these individual markers, each one alive today can be attributed to a particular haplogroup, which is to identify their branch of the tree.

Your Ancestral Journey 
The origin of our species lies in Africa: It's where we first evolved and where we've spent the majority of our time on Earth. We have since migrated to every corner of the globe, a journey that is written in our DNA. 
With the DNA sample you sent us, we ran a comprehensive analysis to identify thousands of genetic markers—breadcrumbs—in your DNA, which are passed down from generation to generation. By looking at the order in which these markers occurred over time, we can trace the journey of your ancestors out of Africa. Furthermore, with these markers we have created a human family tree. Everyone alive today falls on a particular branch of this family tree. We have examined your markers to determine which branch you belong to. The results of our analysis—your personal journey—are outlined below.


Esi-isienne Matka,  nykyihmisen  
alkuperä piilee Afrikassa
(Geno 2 info, henkilökohtaisen tutkimuksen tilanneille, tässä kit 236032 Liukko)
:


Afrikassa me olemme kehittyneet ja siellä olemme käyttäneet suurimman osan ajastamme maapallolla.
Olemme sittemmin siirtyneet joka puolelle maailmaa, tämä matka on kirjoitettu jokaisen ihmisen omaan DNA:n.
 
Olet lähettänyt meille DNA- näytteesi. Me olemme (Geno2 ja FT DNA) tehneet siitä kattavan arvioinnin, jossa selvitetään tuhansia geenimerkkejä; cromosomien markerit ja - alleelit. Se on sinun oma -henkilökohtainen DNA- tunnuksesi, joka on periytynyt esivanhempiesi mukana sukupolvelta toiselle. Tarkastelemalla, missä järjestyksessä nämä merkit mutatoituivat ajan kuluessa, voimme jäljittää koko sen matkan, jonka esivanhempiemme- geneettisesti jatkuva ketju - on tehnyt matkakallaan pois Afrikasta. Näiden markereiden avulla olemme luoneet ihmisen sukupuun.
Jokainen elossa oleva yksilö kuuluu tämän puun erityiseen haaraan (Fylogeneettinen puu). Olemme tarkastelleet sinun perimiäsi markkereita, mihin klaaniin sinä kuulut. Tulokset analyysimme seuraavassa sinun esivanhempiesi matkasta: Seppo Liukko kit 236032, matka Afrikasta - Eurooppaan ja Suomeen, se on kuvattu sinulle lähetetyssä tietokone ohjelmassa, ja lyhyt yhteenveto siitä- alla.


GENO 2 - RESULTS:
1.    Due to our modern human ancestors moved through Eurasia, they met other hominin species and interbred. This "cousin" species, Neanderthal and Denisovan, are now  extinct, but the genetic makeup of almost all born outside of Africa is now 1-4 per cent of the DNA of these other homids, living relics of ancient encounters. You (Seppo Liukko-) Homid Ancestors (60000 years ago and older)
> Neandertahl 1.8% (Possible 1- 4%, average 2,1%), Denisovan  0,8% (average 2,1%)

 2.  Deep Ancestry (1000 Years - 100,000 years ago).
Seppo LiukkoMaternal line U5B1B1A and Paternal N-L550,  more- look at BigY _BAM > YFull (down)

3.    Your Regional Ancestry, Sinun (Seppo Liukko) tulokset ovat:
> Pohjois-Euroopan 50%, Välimeren 21%, Varsinais-Aasian 18%, Koillis-Aasian 8%, Intiaani (Maya) 2%.
 

Tulos osoittaa metsästäjien - osuuden olevan  yli 50% ( Pohjois-Euroopan 50%, Koillis-Aasia 8%,  ja Intiaani 2%  > yhteeensä  n. 60%) > 
Tämä osa teidän (Seppo Liukko) syntyperässä löytyy esiintyy eniten Pohjois-Euroopan (N- ja U + H- haploryhmien-) väestön - ihmisistä, joita on myös Britanniassa, Tanskassa, Suomessa, Venäjällä ja Saksassa n. 50%:lla väestöistä (*nykyishimisissä mitattuna tarkoittaa, että on suomensukuisten alkuperää, jos haploryhmä on yDNA N- tai mtDNA - U- haploryhmää SL-lisäys) . Meidän viittauksemme on tähän Eurooppaan levinneeseen väestöön, joka havaitaan alemmilla taajuuksilla koko myös Etelä- Euroopassa. Tämä komponentti on todennäköisesti signaali alkuperäisistä metsästäjä-keräilijä asukkaista Euroopassa.


YFull -haplogroup tree (Family tree DNA + BigY- BAM-analyses, tiedotvuosilta 2012- 2014)
Henkilökohtaiset tulokset FT -kit 236032, id YF01848 -  Seppo Liukko,
ks. henkilökohtaisen ensimmäinen Family Tree DNA tutkimuslaitos 2012 -  Y DNA 678 markerin testi- yllättävä tulos kuuluu Rurik- dynastia projektiin ( ja 2014 BAM- tiedostosta -YFull snipitarkennuksia, tulos kuuluu Rurik - clan Y4339*,  linkki
>  
https://www.familytreedna.com/public/rurikid/default.aspx?section=yresults

YFull -haplogroup tree, genetic "Adam" to me in modern times. Kaikki YFull- analysoimat mutaatiot lasketaan arvioidusta geneettisestä Aatamista alkaen n. 140.000 - 200. 000 vuotta sitten, jatkuen N - haploryhmän ensimmäisestä M231 mutaatiosta Siperian Baikal järven Mal`ta  (MA1) kulttuurin ajoista, aina Siperiasta > länteen siirtynyttä yDNA suomensukuisten N- haploryhmän (ja yhdessä mtDNA U- Hg) genetiikkaan  > N1C - N1c1 /TaT (TaT, jota ei ole esim. Kiinan tai Taivanin Han -väestöllä)- se on suurriistanmetsästäjien ajalta alkaen n. 16 - 10.000 eaa.. >
Finnic Varangian (suomalaisten Viikinkien) N-L550 genetiikan kautta Proto- Rurikien aikaan n. 1000 vuotta ennen ajanlaskua ja sitten viimeinen mutaatio tällä päiväyksellä - Rurik- Clan mutaation muodostumisaikaan noin ajanlaskun vaihteessa ja sieltä nykyaikaan saakka. 


Tässä yksi haplotyyppi - kit 236032- se on todellinen esimerkki 
 yDNA geenijatkuvuudesta alkaen genetic "Adam"(Afrikasta) - nykyaikaan saakka (via Aasia > Eurooppa ja Suomi).


Personal father line prehistory brief YFull- YReport (ID: YF01848) In the next table (14.10.2014):


 
A  > N > Y4339 * Rurik-clan (Proto-Rurik > Rurik- clan) 
Here is a link Seppo Liukko, Hillberg aik. Kuhalampi, (Nurmo [Ilmajoki?] - Lapua- Kuortane) map of yDNA - the father of lines of pre-history, displaying the results of SNPs - gene mutations  (snipit ovat tärkein ja yksityiskohtainen määritelmä missä klaanissa ko. henkilö on) lähde YFull
HENKILÖKOHTAISET 
isälinjatulokset (Y- DNA haploryhmäpuun tarkennukset tehtävä snipien perusteella, ks. alla Dunkel):  
N1C > N1c1 > (snipit) N- L550 > N- Y4339* , SNP tarkennukset  tehty 2014
 BigY - BAM- tiedosto - YFull analyysi 

Big Y /muut geenitulokset ovat Family Tree DNA- tutkimuslaitoksen suorittamia, allekirjoittaneen geeninäytteistä ajalla 2012-2014: 
Seppo Liukko FIN, my FtDNA kit 236032 ja YFull id: YF01848 >


Seppo Liukko   - 
Brief Background: 

My text associated with FIN, Sweden and Norway, Baltia N-haplogroup, both the Vikings and Rurik- Clan.

1. I have the mother's father's line yDNA Swedish and Norwegian Forest Finns, who have been recognized for the year 1635- Värmland and Norway - Hedmark is also from     Savo N group.

2. In addition to Sweden and Norway do I change my posterity apparently my father Varangian - Viking Line yDNA N-L550 (xL1025) in Sweden and Norway Eleverum /           Buskerud areas.

3. The nearest 67-111 GD 6-7 of FIN - in addition to Sweden and Norway - (K .... n), and the Baltic States (Lithuania).

4. Gedmatch - Suomi 87% ja 13% Orkneyislands. 

5. In my nearest Family Tree DNA kit 236032 BigY BAM file, it is Elverum kit Nor..d - a, and 2 Ruriks -  is difference of  ab. 26600 SNP - is 0.

6. Also YFull inform id - YF01848 male line of the Y4339 *, which is before the RURIKIDS. It is PROTO Rurik, which forks 1) RURIKIDS, 2) FIN and 3) Viking group

    (see Dunkel tree / YFull- analyzes v3.6 - 03.03.2015).


This could give the impression that the Varangian N - group and Proto- Rurik is from Finland (Kvenland age)?


In Finnish

Seppo Liukko , taustaa lyhyesti:

Minun henkilökohtaisten yDNA ytulosten tekstini liittyy FIN, Ruotsin, Norjan, Baltian N- haploryhmään, sekä Viikinkeihin ja Rurik- Claniin. 

1. Minulla on äidin isän yDNA -linja Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaisiin,  joka on kirjattu vuodelle 1635- Värmland ja Norja on myös Savon N- ryhmää. 

2. Lisäksi Ruotsiin ja Norjaan muutaneiden jälkipolvia ovat ilmeisesti minun isäni Varangian - Viikinki linja yDNA N-L550 (xL1025) Ruotsin ja Norjan Eleverum / Buskerud alueille. 

3. Lähimmät 67-111 GD 6-7 ovat FIN - lisäksi Ruotsi ja Norja - (K....n) sekä Baltia (Liettua).

4. Lisäksi Gedmatch - ilmoittaa minun taustakseni suomalainen 87%  ja 13% Orkney- saaret.
 
5. Minun lähin Family Tree DNA kit 236032 BigY BAM- tiedoston mukaan on Elverum kit Nor..d - ja  2Rurikids haaran haplotyypin ero noin 26600 SNPs  on 0. 

6. Myös YFull ilmoittaa id - YF01848 isälinjani olevan Y4339*, joka on isälinja ennen RURIKIDS.
    Se on PROTO-RURIK, josta haarautuu 1) RURIKIDS , 2) FIN  ja 3) Viikinki - ryhmä (katso Dunkel tree /YFull- analyses v3.6 - 3.3.2015). 


Tämä saattaisi antaa sellaisen kuvan, että Varangian N- ryhmä ja Proto- Rurik on peräisin Suomesta (Kvenland ajoilta)?FTDNA (Family Tree DNA- tutkimuslaitos) rakentaa  yDNA haploryhmäpuun (Y- haplogroup tree) alkaen,
-  
genetic "Adam" to me in modern times.
Haploryhmä puun tarkennukset saadaan haplotyypeittäin tutkittujen SNPs (snipien) avulla esim. 
YFull analyysi. 


Kaikki Family TreeDNA  ja tarkennettuna SNP- analyysillä rakennetaan esimerkiksi YFull - analysoimat mutaatiot geneettisestä Aatamista  alkaen n. 140.000 - 200. 000 vuotta sitten, ja siitä A, B jne.- K > NO haploryhmät - eteenpäinitten jatkuen
N- haploryhmän ensimmäisestä M231 snipi- mutaatiosta Siperian Baikal järven Mal`ta  (MA1) kulttuurin ajoista, aina suomensukuisten N1C - N1c1 /TAT suurriistanmetsästäjien ajan (**-ks.alla), Finnic Varangian (suomalaisten Viikinkien) N- L550 ryhmän kautta Proto- Rurikien aikaan n. 1000 vuotta ennen ajanlaskua ja  
tarkennettuun SNP pohjaiseen Rurik - Clan mutaation muodostumisaikaan Y4338* > Y4339* haaran muodostumiseen , jonka TMRCA (ko. mutaatioin ajoitus aika, joka lasketaan  haplotyyppien keskiarvo tiedoista- sijaitsee siis oksalla ennen seuraavaa mutaatiota) on noin ajanlaskun vaihteessa, tai sen jälkeen ( +- 200 vuotta). Esimerkiksi Rurik- Clan (N- Y4339* ja Y10931) TMRCA - ikä lasketaan haplotyyppien  Big Y - tuloksien perusteella 2014- 2015 BPY  (aika nykyaikaan - ko. haplotyyppiin saakka) .  

** Huom. esim. allekirjoittaneella (FIN) on Amerikan native - Maya- intiaanien kansssa yhteistä genetiikka, se on peräisin esihtoriallisen ajan yhteisestä asuinalueilta Siperiasta. Mal`ta kulttuurista n. 24.000 eaa. - (asiasta tarkemmin alla - ja näillä Seppo Liukko kotisivuilla).

I am Finnish (FamilyTree DNA - MyOrigins 99% of Finland + Siberia), but I have 2% of the same genetics as the native American Indians (Maya). I think that this is the common heritage of around 24,000 BC Siberian region (via Alaska). Some of this same genetics have gone to China, to America and Europe - Finland.

Katso myös uudet tutkimustulokset 2014 -2015 (esimerkiksi BigY- YFull ) ne antavat uutta - merkittävää tietoa tarkemmista klaaneista snipi- tasolla.
Tulokset ovat myös verrattavisa
 allekirjoittaneen omiin GENO 2 tutkimuksen tuloksiin vuodelta 2013 - 
Genographic 2.0 Siirto 5.20.2013 Family Tree DNA- taulukkoon (jossa ko. suomalaisella Seppo Liukolla on 2% yhteistä genetiikkaa Maya - intiaaneihin  24.000 vuoden takaa Siperiasta lähtien). Sama geneettinen peruste on nyt myös nähtävissä 20.11.2013 tehdyssä tutkimuksessa, yhteinen nimittäjä on Siperian  * Mal`ta kulttuurissa - molemmissa on ajatus Amarican native Intiaanien ja eurooppalaisten esim. suomalaisten geneettisestä yhteydestä, vrt. Lake Baikal Siperia, jossa 24.000 vuotta vanhat löydöt hämmästyttävät yhteyksillä Amerikan native väestöihin ja samalla EurooppalaisiinBy Nicholas WadeJulkaistu: 20 marraskuu 2013 , linkki  > http://www.nytimes.com/2013/11/21/science/two-surprises-in-dna-of-boy-found-buried-in-siberia.html?smid=fb-share&_r=1&

*Katso
 myös MA1 -  eli  Mal`ta kulttuurin mm. U - ja H - mtDNA - haploryhmien asumisalueita Baikal - järven ympäristössä (mm. Tuva) Siperiassa Länsi - Aasiassa -  ja läntisen Euroopan geneettistä edestakaissta yhteyksistä -, linkki > 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4195960/Tässä (linkki- alla ) on yksi esimerkki 
 yDNA geenijatkuvuudesta alkaen genetic "Adam"(Afrikasta)- nykyaikaan saakka (via Aasia > Eurooppa ja Suomi).

Personal father line prehistory brief YFull- YReport (ID: YF01848) In the next table (14.10.2014 - 10.01.2016):

 A  > N > Y4339 > Y19111
Here is a link Seppo Liukko`s map of yDNA - the father of lines of pre-history, d

isplaying the results of SNPs - gene mutations. 
 


IHMISEN GEENIT
"Geeni - DNA- on jokaisen ihmisen "viivakoodi" -yksilöllinen - inhimillinen tunnus;  se on peräisin alunalkaen samasta solusta,  jonka jälkeiset mutaatiot osoittavat aikaa ja paikkaa matkan varrelta - ja mihin ryhmään- klaaniin (haploryhmä-oksat) esivanhempame ovat kuuluneet sekä mistä on nykyisille alueille tultu"   - lyhyesti geeneistä - Seppo Liukko 2013.

Geneettisen Y - Adamin lähtee Afrikasta
eli nykyihmisen alkuperä ja ajoitus kaavion mukaisesti (
ks. kohta allaolevasta kaaviosta) 

Y-ADAM n. 268.000 vuotta sitten ja seuraava merkittävä siirtyminen "OUT OF AFRICA"yDNA  - haploryhmittäin alkaen A00 - CT, joka jakaantuu nykyisiin haploryhmiin (esim. NO- ryhmästä suomensukuisten N- ryhmään Euroopassa).
Ks. tutkimustuloksia- ""Erittäin muinainen" kromosomi- bioinformatiikan tutkimus, Albert Perry. European Journal of Human Genetics (2014) 22, 1111-1116; doi: 10,1038 / ejhg.2013.303; julkaistu verkossa 22 tammikuu 2014.


F.
lähde, 
linkki >
 http://www.nature.com/ejhg/journal/v22/n9/abs/ejhg2013303a.htmlINFO- Suunnitteilla uusi laaja yDNA:n  K- haploryhmä 
(ryhmäjakojen selkeyttäminen), mitä se tarkoittaa?
 
Vertaa- ylläolevassa kaaviokuvassa se on merkitty K`` olisi sama kuin alla kaaviossa b) oleva K2a - ryhmä, johon myös suomensukuisten N- ryhmä kuuluu.
K2a - rymässä ovat (uuden ryhmittelyn perusteella)   N- ja O -ryhmät    ja   K2b - ryhmässä ovat esim.   Q- , R1a - ja R1b- ryhmät 
(HUOM: K- ryhmä ei ole vielä virallistettu ISSOG- järjestelmä - kirjoitettu 21.11.2014)


Suomalaisille ja suomenssukuisille merkittävä K2a- haploryhmä (- uusi suunnitelma), joka sisältää mm. NO- haploryhmän  eli erikseen N - ja O- haploryhmät (ks. alla oleva kaaviokuva b).
Nykyiseen N- haploryhmään kuuluvat;
- Läntinen eli  siperialais - eurooppalainen N- haploruhmä
 (se alkuperältään N1c1 - TatC -mutaatiosta alkaen suomenskuisten N-ryhmäksi sanottu, joka on levinnyt Siperiasta-  Itämerelle ja Suomeen, sekä sen ympäristöstä Skandinaviaan ja Eurooppaan, esim. Rurikit ja  Viikingit, joilla on N- haploryhmäja 
- Itäinen 
eli siperialais-aasialainen N- haploryhmä
 (
se on pääasiassa kiinalaisten esim. Han- kansan N - haploryhmä, joka on levinnyt laajalti ympäristöön Aasiassa).
NO - ryhmästä erityisesti 
O- haploryhmä on aasialainen  (joka on aasialaisten yleisin, mm. kiinalaisten suurin haploryhmä).Miten suomensukuisten N- haploryhmä sijoittuu uudessa haploryhmäpuussa?


N- haploryhmä säilyy sellaisenaan eli on edelleen se sama N- ryhmä kuin mitä näillä kotisivuillakin on käsitelty. N- ryhmän geneettis- historialliset määritelmät ja aikalaskelmat säilyvät entisellään. Nyt vain K2a ryhmään kuuluvana on NO- ryhmä kokonaisuudessaan. K2a eli NO- ryhmässä ovat mukana yhdessä lähes saman ikäiset mutaatiot N - ja O.

K > NO- ryhmän ancient- löydöstä on tehty tutkimus, se on 
Siperian Ust`-Ishim Ancient DNA, 45.000 vuotta sitten eläneen nykyihmisen genetiikkaa. Tämä ihminen on elänyt edeltäjiensä Neandertalin ja Denosovan ihmisen kanssa yhtä aikaa Siperiassa, joiden genetiikkaa se on välittänyt No- ryhmien kautta myös yDNA N- ja mtDNA U - ryhmän suomalaisille. Löydön DNA- sekvensointi (358420) osoitti yDNA K- ryhmää. Se tarkoittaa samalla myös suomensukuisten NO - ryhmän edeltäjäväestöjä (siis myös N- haploryhmien esivanhempien - autosomalista perimää). 
Tätä perimää näkyy nykyisinkin nykyajan ihmisten DNA:ssa, esim. allekirjoittaneella Seppo Liukko F236032 ja Ust-Ishim Ancient - nykyihmisen F358420 - GEDmatch - vertailussa
( one-to-one- minimi segm. 1 cM),  tämä näkyy yhteisinä centtiMorgan- tuloksina, kokeile omaa ko. Ust-Ishim  tunnukseen verrattuna (
suomalaisilla  voi olla tätä eniten, koska suuri määrä perimää on Siperiasta). Tämä näkyy samalla tavalla kuin  Neandertalin- ja Denosovan - ihmisen sekvensoitu geneettinen osuus nykyihimisellä (sapiens-sapiens).
Allekirjoitaneella Neadertalin-ihmisen osuus on 1,8% ja Denisovan 0,9%, tarkemmin edellä- GENO 2 - tutkimus (
nykyihmisen edeltäjiä, jotka asuivat Siperiassa, myös ajalla 28.000- 50.000 vuotta sitten
). 
N- ryhmä on  N-M231 mutaatiosta NO :sta Siperiassa Mal`ta- kulttuurin aikana erkaantunut haara, noin 28.000 vuotta sitten (ks. alla lähde ja fylogen.puu). 

N- ryhmä on hieman vanhempi, kuin O-ryhmä, - 
ensimmäinen mutaatio N-M231 on tapahtunut noin 28.000 vuotta sitten (YBP). 
N- haploryhmä tunnistetaan uuden K2a haploryhmän sisällä aivan samalla tavoin kuin aikaisemminkin (N- alaryhmänä).  
Mikäli uusi K- ryhmä tulisi voimaan (ISSOG-hyväksyntä?), sitä noudatettaisiin allaolevan kaavion mukaisesti. 
K - ryhmän yleisselvitys alla


G.           

 - 
kaavio - teksti ja kuva - linkki > 
http://dienekes.blogspot.ru/2014/06/refined-structure-in-haplogroup-k-m526.html
SUOMENSUKUISTEN VÄESTÖJEN ASUINALUEET EUROOPASSA

Lyhyt yhteenveto (- alla- 10.karttaa+tekstit - lähteet) - kivikaudesta kansainvaeluksiin saakka

N- haploryhmän siirtymäjärjestys on Siperia (mutaatio N-M231 alkaen) > Ural > Itämeri / Suomi ja sitten Skandinavia.
HUOM! Ruotsin N- haploryhmä on tullut Suomen alueen kautta
(ks.  Finnic Tribes-Varangian N-L550  N011- ryhmä  > L550 - Rurikids -clan sekä L550- Gediminas -ryhmä). N- haploryhmä on tyypillisesti suomensukuisten ja - kielisten haploryhmää.

YKSITYISKOHTA - 
Dunkel; N- haploryhmä puun ja Wikipedian avulla yhdistettynä on nähtävissä N- ryhmän aikaisemmat kulttuurit, mistä alkaen ne ovat olleet suomensukuisia väestöjä. 
Esimerkki: N- L708 mutaatiosta alkaen ainakin suomensukuisia-
Ananyino - kulttuuri, joka on nykyista Tararstania ja Tuvassien aluetta  -
 se on ollut suomensukuisten (-kielien) aluetta.

Tässä liitteet:

Ananyino -culture  eli  Ananyino kulttuuri, on N- haploryhmä puussa kohdassa Y9022. (N-L708 kohdalla)

SOURCE; http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ananyino_culture    -> Lainaus tekstistä: "Kieli Edit.The Ananyino ihmiset kuuluivat ilmeisesti suomalais -Ugric ryhmään. Samoihin aikoihin koillisosassa Volgan altaalle muodostuu  Proto-Permiläiset, sen länsiosan heimot ovat Volgan suomalaisia".

- source: ks. alla N- haploryhmän  phylogenetic Tree + N- ryhmän leviämiskartta Euroopassa + eupedia teksti ja kartta. 


SNP- N-TREE GEORG DUNKEL

N- haplogroup (Finnic tribes) tarkemmat snipi  (SNP) tiedot
, jotka määräävät haploryhmä puun yksityiskohtaiset klaanit:
- tarkemmin Finnic - Baltic N-haploryhmät sekä N- haploryhmien Klaanit:
- esimerkiksi : L550 > Rurikids -clan Y4339* and (L550 > L1025 > L551 - Gedimidas) -table and Fylogenetic tree, source G. Dunkel


Tämän erittäin selkeän ja havainnoillisen N- haploryhmäpuun alkaen  vanhimmasta snipista M231 (Phylogenetic tree N-M231) on laatinut Georg Dunkel,
Source / lähde sekä samalla ajantasaiset - viimeisimmät tiedot löytyvät, linkki > 
http://www.kolumbus.fi/geodun/SNP-N-TREE.jpg 
Ks. mm. N- L550 Rurikids ryhmä;  Rurik-clan Y4339* >Y19111 (allekirjoittaneen  Seppo Liukko Big Y - YFull analyzes is Y4339* Rurikids - Proto- Rurik 1850YBP and Y1911 is 1400YBP).


H.


N - haplogroup phylogenetic Tree, Georg. Dunkel
Seppo Liukko 2.2.2015: The new fine Dunkel tree 02.02.2015 will be available.


This situation was seen as early as the second half of 2013 Rurik- cluster of trees. Before Ruriks have been Prototype Rurikit whose mutations have been in AD 1 - AD 320 after Rurikids and after Para Rurikids (this was my idea Proto - Rurik matter - I wrote about in 2012, the link >
http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Seppo_Liukko-TABLE-Finnice-Varangian%20Rurik-Cluster,%20the%20source%201212MoglleyFylogen.tree.pdf

I should point out at this stage that the Y4339 * before Rurikid at this stage only two Finnish Baltic Sea basin in the northern region FINLAND (n011 Varangian group, which was the most in Finland - see the map) then any of the current territory of Sweden. So I would argue still; Prototype Ruriks are all original N-Baltic-Finnish, ie approx. AD1- around AD 800. I think that is also reflected in Dunkel - the map, there is a mutation in the L1026 after only Finns and Balts, who have the same origin Siperia- Ural region of the Baltic Sea arrived in the N - group. North is n011 Varangian (> Rurik specific) and Tawastian - and the southern Baltic marked today - group. This is my tought..
Dunkel- N-tree 02/02/2015>http://www.kolumbus.fi/geodun/SNP-N-TREE.jpg

 
In Finnish:  Uusi selkeä  Dunkel N- haplogroup Tree on jälleen ajantasalla.
Tässä N - haplorgroup Tree / puussa on myös viimeisin YFull - v3.6 tieto 3.3.2015 - Rurik- Clan haplotyypeistä;

Proto- Rurik Y4339* - Seppo Liukko isälinjan mutaatio on muodostunut 1850 ya (YBP), jonka jälkeen se haarautuu  kolmeen veljeslinja haraan: 
> Finnish  N- ryhmän Varangian  Suomessa; -
Y10931 Rurikids is Finnish Varangian -Viikingit ovat Proto- Rurkien N- L1026- L550 snipien jälkipolvia. 
Nämä Rurik -Clan  1), 2) ja 3) 4) - haarat ovat Proto - Rurik -linjan jälkipolvia -  kronologisesti.
  
Katso kuvakaappaus YFull  - alla (G) ja SL- analyysi taulukko (H).
Kun yhdistää Dunkel- N- haploryhmäpuun  ( kaavio F) Rurkids  klaanin oksat tähän YFull- id- luetteloon ( kaavio G ja H -alla) huomaamme, että kaikki nyt tarkennetut Proto - Rurikit Y4339* - juuren haplotyypin isälinjat ovat alkujaan FIN - Suomesta (katso mm. Varangian N011 kartta alla - kohta 11. alla, Rurik- Clan niin, eniten ko haploryhmää on Suomessa tai se on suomalaista alkuperää).

Dunkel puussa on nähtävissä N- haploryhmän haarautumien lisäksi (kaavio yllä) myös TMRCA -aikalaskelmat seuraavasti: 
Esimerkiksi Proto - Rurik mutaatio Y4343- Y4338 on tapahtunut 2000 ya (se on ajanlaskun vaihde) ja sitä seuraava Y4339* on tapahtunut noin 1850 ya (AD 160). 
Tämä asetelma oli nähtävissä jo vuoden 2012 loppupuolen Rurik - klusterin puissa (SL-analyysi - linkki alla). Ennen Rurikeja ovat olleet Proto- Rurikit joiden mutaatiot ovat nyt tarkentuneet aikaan noin  100BC - 160 AD, sen jälkeen Rurikids ja Varangian /Viikinkien ryhmä ja Rurikids jälkeen Para- Rurikids.
Tämä N- ryhmän suomensukuisuus  tai suomalaisuus oli jo esihistoriaa tutkittuani selkeästi esiin tullut ajatukseni, joka osuu nut hyvin myös  Proto - Rurik > Rurikien alkuperää määrittelyy. Geenivertailuni olen kirjoittanut  jo vuodesta 2012 alkaen (tässä pääasiassa esittelen omiin tuloksiini peilautuvia tietoja), linkki >
http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Seppo_Liukko-TABLE-Finnice-Varangian%20Rurik-Cluster,%20the%20source%201212MoglleyFylogen.tree.pdf

Huomioni on, että tässä vaiheessa, että Y4339* on geneettinen mutaation muodostuminen -juuri on tapahtunut ennen varsinaista Rurikids- ryhmää (160- luvulla). Tässä Y4339* ryhmässä on vain suomalaisia Itämeren altaan Suomessa  (lisää varmaan tulee YFull- analyysien kautta)- siis Itämeren pohjoisalueella,
Semargl N011 Varangian L550 (xL1025) ryhmän kartta nro 11 - alla - joka osoittaa että eniten Varangian genetiikkaa onkin Suomessa, joka taas osoittaa sen jälkeen siirtymän nykyisen Ruotsin alueelle myös (kansallisvaltioita ei ollut) noin 1000BC tai 700AD välisenä aikana,  Tästä kartta AD 700 - 
Finns, Finntribes, ja aikaisemmista suomensukuisten kulttuureista; Comb Ceramic Culture, Kunda - kulture. 

Ja väitän edelleen; Proto- Rurikit olisivat kaikki alkuperäisiä pohjoisen N- haploryhmän itämerensuomalaisia - Varangian L550 (xL1025) jälkeisen mutaation seurauksena, siis noin 3000 BC - 500AD aikaan saakka.
Tämä mielestäni näkyy myös Dunkel- kartassa, siellä on jo L1025 mutaation jälkeen vain Finns ja Balts, jotka ovat alkuperältään samaa Siperia- Ural alueelta Itämerelle saapunutta finnic N - ryhmää, josta pohjoinen savo-karjalaista sekä joillekin tutkijoille erityinen  N011 Varangian (> RURIK spesifinen) and tawastian ovatkin Suomesta  (katso Varangian N011 kartta 11 ja myös nro 9). Sen lisäksi on Finn- Balts - ryhmä, joka on pääasiassa N- L550 , ja L1025, eli ns. eteläinen ryhmä, se merkitään nykyisin balttilaiseksi  - ryhmäksi. 
Tässä on N- haploryhmän suomensukuisten väestöjen genetiikkaa, se on minun logiikkaan perustuva ajatukseni ja mielipiteeni, joka liittyy G. Dunkel- N- haploryhmän puuhun ja alla olevaan YFull analyysiin (L550 > Rurik- Clan) sekä alla esitettyihin 1- 20 karttaan ja selvityksiin.


I. teksti:

Tässä YFull v3.7 (29.03.2015) Rurikids on n- haploryhmää, Y4339* Proto - Rurik on FIN.


G. - YFull kaaviossa fylogeneettinen puu N-L550 > RURIK - CLAN (spesifinen);
Proto- Rurik (myös - alla H ja I- kohdassa) Y4339* Proto- Rurik on FIN haplotyyppiä, ennen Rurikids - linjaa N-Y10931 
(Rurik- Clan tilanne 29.03.2015): 
Tässä on kaaviossa alla mutaation muodostumisaika arvio sekä TMRCA - laskelma, Proto - Rurikids edeltävät Proto- Rurik N-Y4338* mutaatio on muodostunut 2800YBP (vuosia nykyaikaan), ja TMRCA 2700YBP. Rurikids lähinpänä oleva esi-isälinja on N- Y4339* jonka mutaatio on muodostunut YFull v3.7 mukaan 2700YBP ja tällä haaralla olevan suomalaisen haplotyypin (N-Y4339* - id YF01848), jolleYF-analyysin keskimääräiset tiedot osoittavat TMRCA- laskeman osoittavan 1850 YBP - ikää nykyajasta taaksepäin eli tapahtuma aika on n. 160 AD.
Proto- Rurik on ennen Rurikid- haplotyyppejä ennen oleva isälinja, josta Rurikids ja lähimmät serkkulinjat ovat peräisin, haplotyyppien keskimääräinen TMRCA -ikä on ajoitettu noin 100AD kohdalle ja nykyisten Rurikids haplotyyppien esi-isien  TMRCA on n. 1050 YBP eli noin 850 AD.
Haplotyypeittäin voidaan sitten myös laskea kuka näistä on vanhin ja seuraava jne.- tämä TMRCA- määrittely tapahtuu myöhemmin, kun on saatu laskelman tarkkuuden kannalta riittävä määrä haplotyyppejä ko. ryhmään. Taulukko I.

Rurik - Clan  - YFull analyysi versio 3.7 (source > YFull -  tilanne - päiväys 29.03.2015- uusin v3.7 - tässä Rurik-Clan)
ja  YFull ajoitukset ovat viimeisintä tieteellistä faktatietoa (lähteet; Family Tree BigY- BAM- tiedosto ja YFull - analyysi);
-  
Rurik- Clan tarkennettuna N-Y4338* > N-Y4339* on Rurikids esi- isä TMRCA1850 vuotta, haplotyyppi YF01848 on FIN (SL), tämän jälkeen jakaantuu kolmeen haaraan > 1) N-Y10931  Rurikids (3 varsinaista Rurik -haplotyyppiä) , 2)  lähin Rurikids - serkku N-Y12103, tällä v3.7 hetkellä FIN (2 haplot.) ja 3) Vikings Rurik- Clan serkku linja N- Y5611 (3 haplot.).
Rurik- Clan puun haarat N-Y4339* (FIN) isälinjan jälkipolvia, haarautumat merkitty alla olevaan YFull - taulukkoon 
(ks. also Rurik- ClN - haaraumat ovat Y10931,  Y12103 ja  N-Y5611 - selvitys alla, lainaus Molegen. org sivusto - Mukovnikov, linkki >  http://forum.molgen.org/index.php/topic,6071.0.html)
YFull v3.7 - kokeellinen puu - taulukon mukaan haplotyyppi isä- linja Y4339* on Suomesta (FIN) eli se on RURIK - CLAN; kronologisesti ennen Rurikids oleva Proto - Rurik on Y4339*  - tämä esi-isälinja / descendant on suomalainen (FIN) - YF01848, se on allekirjoittaneen isälinjan id.nro - Hillberg - Kuhalampi (Liukko) FIN (Länsi-Suomi, Etelä- Pohjnamaa). YF Rurik- Clan YFull - analyysin 29.3.2015 - v.3.7 perusteella
(taulukko yllä).
Haplotyyppien nimet (lainaus Molgen sivustolta) alla >
  
http://forum.molgen.org/index.php/topic,6071.0.html  
päivitys; 
 Viimeksi muokattu: 22 maaliskuu 2015, 09:09:10 - Mukovnikov "

YF02057  Manas
YF01848  Liukko
YF01697  prince Shakhovskoy
YF02719  Rusu
YF02790  prince Lobanov-Rostovski
YF01619  Pirttivaara
YF02835  Hagert
YF01767  Ostlund
YF01924  Vercoutere
YF02265  Wall YFull ajoitukset ja sijainti Rurik - Clan puussa perustuvat SNP - tuloksiin (Huom. snipit eli SNPs- tutkimus on tarkempi, kuin STR)
Vertaa Gunkel - puun haarat ja ikä - sama puun rakenne ja myös TMRCA - ikälaskelmien tulokset.


YFull - tekee todella merkittävää työtä STR-  ja varsinkin SNPs - tarkennusten kautta, joiden perusteella saadaan kaksi aika laskelmaa.
1. Mutaation - juuren muodostumisaika (YBP) määrittää milloin mutaatio on muodostunu.
2. TMRCA on oksassa merkittyjen (esim. id- YF01848) haplotyyppien YFull - analyysi tietojen perusteella laskettu keskiarvo (YBP).

Molemmat esitystavat ovat hyvin havainnollistavia:
Dunkel puussa 19.4.2015  näkyy mutaation muodostumisaika selkeästi ja YFull taulukossa näkyy oksalla olevat haplotyypit eriteltynä.J.
YFull v3.6


URIKIDS N- haplogroup Varangian L550 > and spesifinen SNPs,  päivitetty 10.01.2016

Rurikids  (Rurik - Clan YFull 4.01 version - analyysin Rurkik spes. snipit)

Esitän tässä mielipiteeni L550 Rurik- Clan ryhmän jakaantumisesta  Y4339* jälkeen (Data 11.01.2016 perusteella) 
(mainittakoon - minun esi - isälinjani ID on YF01848, L550  > Y4339* > Y19111).

Varangian Rurik- isälinjan L550 jakaantuu nykyisin jo neljään haaraan. Kaikkien alkuperä lähtee N- L1026 snipistä alk.(Finnic) 
Tämä on selkeästi nähtävissä G.Dunkel Phylogenetic Tree N - haploryhmän puussa. 
Siinä ovat N- L550  > Y4339* (juuri) - lähtevinä 4 haaraa (SNPs, ikä TMRCA on keskiarvo ryhmän tuloksista YBP- nykyajasta taaksepäin): 

Rurik- Clan snipit N- L550 - Y4338>y4339*> jakaantuminen veljeslinjoihin (4), tässä TMRCA - ikä järjestyksessä:
1) Y12103   
yDNA lähtee alkuperältään N- L1026 suomensukuisten alueelta - ehkä Suomessa - tarkentuu (nykyinen asuinpaikka, snipi TMRCA 1850YBP, aika150 AD)

2) Y5611     
yDNA alkup. N- L1026 Finnic- suomensuk.isälinja lev. Eurooppaan ennen RURIKIDS- eri syistä, esim. Finnic or Varangian (Viikinkien-) N- ryhmää, snipi 1650YBP- 350AD
3) Y19111   
yDNA lähtee myös alkuper. N-  L1026  suomensukuisten N- ryhmän alueilta (asuinpaikat Suomi ja Ruotsi), TMRCA  1400YBP, - 600AD (esim. Liukko )
4) Rurikids 
yDNA lähtee alkup. N- L1026 suomensukuisista, mahd. Suomesta - on gen.Rurikids - linjaa (TMRCA 1050YBP,n. 950AD), tässä gen. Rurikit ja jälkipolvet

Arviointi on tietenkin määritelmäkysymys, mutta jos N- L1026 jälkeen haarautuvat kaikki suomalaiset ja suomensukuiset väestöt, eikä indoeurooppalasia ollut ko. pohjoisen Euroopan alueilla, L1026  TMRCA aikana noin 4500 YBP. siksi on geneettisesti määriteltävissä, että N- haploryhmän alkuperä on SNPs L1026 alkaen ollut Finnic (languages).Yleisestikin N- ryhmä on levinnyt Aasiasta - Eurooppaan,ja leviäminen on tapahtunut samoilla alueilla kuin Finnic- ugrilainen väestö on ollut ko. aikana, vasta sen jälkeen N- ryhmän alueille on tullut muuta väestöä, esimerkiksi Euroopan suuren kansainvaelluksen (300 - 900 AD). Nämä migraatiot ovat samalla levittäneet myös N- haploryhmää jo silloin ja  myös myöhempien migraatioiden aikana laajalle Itämeren ympäristöön - myös Viikinkien ja Varangians  mukana - Eurooppaan ja 1500 - luvulta alkaen mm. USA:n levittäen samalla myös N- haploryhmää, tässä esimerkissä tarkastellaan  Fylogen. N- ryhmän avulla nimenomaan puun  Rurikids oksaa (L550 > Y4339* > jakaantuminen 4 haaraan).  


Suomensukuisten genetiikka tulee esiin N- haploryhmäpuussa (Seppo Liukko)


SEPPO LIUKKO 2.2.2015 - Continued:  - But if yDNA N- haplogroup and Finnic - Finnic populations are the actual gene and prehistoric, as well as the basis of language placed in the same areas. However, Finnish researchers in linguistics side does not accept this hypothesis, because the N group of contemporary people speak some other language. However - if tiedertään a fact that the N-group hunter populations have exchanged speaking country to prohibit today, Russia and Sweden. Finnic - yDNA haplogroup N + and Finnic peoples of the language in actual fact the same areas in Europe.
Such a conclusion also makes EUPEDIA - texts.
- When he claims that the genes can know the populations, or vice versa. But he certainly knows that, for example Rurikit the origin of the Scandinavian N - group and the Swedish-speaking, and the fact that they have never spoken Finnish or Finnic - languages. When he says that genes and language are correlated What the hell, he then - with reference to the previous - to know that Rurikit are the Scandinavian n011 group and spoke a Germanic language. Although n011 Varangian - group is more in Finland.


In Finnish

-  On selkeästi nähtävissä, että yDNA N- haloryhmän ja  Finnic - suomensukuisten väestöt ovat todellisten geeni ja esihistoriatietojen sekä kielen perusteella sijoitettavissa samoille alueille. Kuitenkin suomen kielitieteen tutkijoiden puolella ei tätä hyväksytä hypoteesiksi, koska N- ryhmän nykyihmiset puhuvat jotakin muuta kieltä. Kuitenkin - jos tiedertään tosiasiana, että N- ryhmän metsästäjä väestöt ovat vaihtaneet puhumaansa kieltä- nykyisinkin Venäjällä ja Ruotsissa. Finnic -  yDNA N- haploryhmä ja suomensukuiset väestöt + kieli ovat todellisuudessa tulleet samoilta alueilta Eurooppaan. 
Tällaisen päätelmän tekee myös EUPEDIA - tekstissään suora en. lainaus kohdassa kartta 1a. (johtuen em. suomalisten kielitieteen harjoittajien (yksi?) virheestä fi.wikipediakirjoituksista). - Jaakolle (JH) vinkkaisin, kun hän väittää, ettei geeneistä voi tietää väestöjä tai päinvastoin. Mutta kuitenkin hän varmasti oman väitteensä vastaisesti kuitenkin tietää, että esimerkiksi Rurikit ovat alkuperältään Skandinavian N - ryhmää ja germaani - ruotsinkielisiä, ja sen että ne eivät ole koskaan puhuneet suomea tai Finnic - kieliä (???kuitenkin hänen kirjoituksensa perusteella (viite JH-  kirjoitukseen / Helsingin yliopisto?) fi. wikipediaan annettu - tahallinen?-  virheellinen ja epätieteellinen seliytys, ks DYS390=24 perustelu on tällainen selitys- vaikka suomalaisilla on eniten Varangian dys390=23 genetiikkaa (ks. oheiset Smargl- tilastot Family Tree DNA- tutkimuslaitoksen perusteella), katso tästä merkittynä fi. wikipedian virhe Rurik-Dynastia- tekstissä- asiasta on mainittu myös tämän kotisivun alkutekstissä - geenitutkimuksen merkitys (ja virheet).  
Kun hän (JH) sanoo että geenit ja kieli eivät korreloi - Mistä ihmeestä hän sitten - edelliseen väitteeseensä viitaten (red)  - tietääväitteessään, että Rurikit ovat geneettisesti Skandinavian N011 ryhmää ja puhuivat jotakin germaanista kieltä (????),
Fakta tieto on todellisuudessa toisenlainen. ESIMERKKI: Kun germaaneja ei edes ollut Ruotsissa ja Suomessa silloin kun Rurik - Clan on muodostunut, oli vain Finns - väestöjä, ks alla olevat kartat ja selvitykset lähdetietoineen. Toiseksi Suomessa on eniten Varangian N011 ryhmää (kartta alla), josta > Rurik- Clan  Y4339* mutaatio on seurausta. Lisäksi sen syntyaikoina Rurik - clan Proto- Rurik -ryhmässä 
Y4339* on - tämän hetken tietojen mukaan - vain suomalaisia (3 suomalaista), eikä Rurikids -Y10931- isälinjoissa (2 Rurikids ja 1 Gen.Rurikids) ei ole yhtään ruotsalaista -  (tai germaania - ruotsia puhuvaa haplotyyppiä), katso Varangian ryhmä + Rurik-  Clan ryhmien -  Semargl - taulukot - kartattämän hetken haplotyypeistä - alla.  Aikaisemmin tehdyt virhetulkinnat tulisi poistaa mm. Wikipediasta (se on lisäksi Helsingin Yliopiston nimissä tehty????)

Faktaa on, että N011 Varangian - ryhmää on enemmän Suomessa, kuin Ruotsissa. Siksi ko. genetiikan tulo nyk. Ruotsin alueelle on tapahtunut Suomen suunnasta-  näiden yDNA N- ryhmien on täytynyt  mennä Ruotsiin Suomesta eri aikoina, ennen Ruotsin valtaa, sekä 1200- 1900 luvuilla -Keski-Ruotsin kaivosalueille - Uppland, metsäsuomaliset Taalainmaa, Småland, Värmland sekä myöhemmin vielä teollisuus alueille ja Norjaan Hedmark (Finnskogen jne..). 

Seppo Liukko: Therefore, it is now should not have any definitive information, Linguistics factors - who really do not even recognize the Group N - Finnic- populations language, let alone the change of income from Siberia to the Urals over Europe.
- But there's always has been a hypothesis, who knows what it is closer.
That's why I come to this debate - who knows even if it is a new approach when I combine logistic based on the N-group of the population, Finnic - the population - and the language. My guess is that modern genetics to expand the narrow views and then give back more hypotheses or theories.


In Finnish: 

N-ryhmän - Finnic- väestöjen kielen vaihtuminen. Aikaisemmin N- haploryhmän väestö puhui pääasiassa suomensukuisia kieliä - Siperiasta Uralin yli Eurooppaan - Skandinaviaan. Osalle näistä on tapahtunut aikaisemmin puhumaan kieleen - kielen vaihtuminen Finnic - kielistä slaaviin  ja germaniin. 

Siksi minäkin osallistun keskusteluun - ties vaikka löytyisi jokin uusi  lähestymistapa,  kun yhdistelen logikkaan perustuen N- ryhmän väestöä (genetiikka),
Finnic - väestöön (esihistorialliset väestöliikkeet) - ja - kieleen (kielitiede- paikannimitutkimus). Veikkaan, että genetiikka laajentaa vieläkin vallalla olevia ahtaita nykynäkemyksiä ja sen avulla sitten saataisiin taas tarkempia hypoteeseja tai jopa teorioita.


YKSITYISKOHTA -
Dunkel; N- haploryhmä puun ja Wikipedian avulla yhdistettynä on nähtävissä N- ryhmän aikaisemmat kulttuurit, mistä alkaen ne ovat olleet suomensukuisia väestöjä.

Esimerkki: N- L708 mutaatiosta alkaen ainakin suomensukuisia-
Ananyino- kulttuuri, joka on nykyista Tatarstania ja Tuvassien aluetta  -
 se on ollut suomensukuisten (-kielien) aluetta.
Tässä liitteet: 

Ananyino -culture  eli  Ananyino kulttuuri, on N- haploryhmä puussa kohdassa Y9022.
SOURCE; http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ananyino_culture    -> Lainaus tekstistä: "Kieli Edit.The Ananyino ihmiset kuuluivat ilmeisesti suomalais -Ugric ryhmään. Samoihin aikoihin koillisosassa Volgan altaalle muodostuu  Proto-Permiläiset, sen länsiosan heimot ovat Volgan suomalaisia".


Suomensukuisten väestöjen genetiikkaa, asuinalueiden paikannimistä ja nimien esihistoriaa:

Liukko - nimihistorian- ja varsinkin nimen esihistoriatutkimuksessa on merkittävää tarkastella asiaa mm. seuraavien poikkitieteellisten argumenttien ja niihin liittyvien tieteellisten tutkimustuloksien kautta: 
- alkuperäiset suomalaiset väestöt (
laajalla alueella Euroopassa), 
- suomalaisuus, 
oma identiteetti jo ennen ruotsinvaltaa, oma väestö/genetiikka. oma kieli, oma väestöhistoria jne. perusteet.  
HUOM. tässä kirjoitetaan suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen historiaa poikkitieteellisiin  (monen eri tieteenalan) tutkimustuloksiin  ja faktoihin perustuen (- ei politiikkaa). ks. artikkelit - mm. kotisivun asiasisältö valikko
- suomensukuisten asutushistoriaa, suomensukuisten väestöliikkeet
- suomalaisten- ja suomensukuisten esihistoriaa
- suomensukuisten väestöjen laajat alueet Euroopassa, 
ovat alkuperäisväestöjä (yDNA - geneettinen tunnus N1C > N1c1) mm. Venäjällä mm. Novgorodissa- Moskova- Okajokien laaksoissa, ennen slaavien saapumista ko. alueille jne. (lähde Markov)Baltiassa (myös Puola - Preussi -Pommeri - Belarus) ja Skandinaviassa (esim. mm. Norjan - Ruotsin Viikinkien- ja Varjagien erityisesti yDNA N- ryhmät, jotka ovat peräisin Suomesta- enmmistö Varangian ryhmien esi-isälinjoista on todettu olevan Suomesta- ks. tällä sivustolla kohta 11  selvitys ja kartta, joka on Family Tree DNA- tutkimuslaitoksen tietoihin pohjautuva Semargl - kartta Varangian - haplotyyppien esiintymisestä)
- suomensukuisten metsästäjien alkuperägeenit Euroopassa, ko. N- ja U- haploryhmien geenejä löytyy DNA- tutkimuksissa edelleen nykyisten valtioiden asukkaista, nämä ovat aikaisemmin alueella asuneiden (ja nykyisin edelleen alueilla asustavien kielenvaihataneiden suomensukuisten väestöjen) alkuperäisväestöjen geenejä (miesten yDNA, suomensukuisten vanha N-ryhmä - ja naisten mtDNA U- ryhmä ovat vanhimpia Euroopassa)
- suomensukuisten - kieli (
Euroopan alueen alkuperäiskieliä)  - suomensukuisten kielet korreloivat em. suomensuk. metsästäjien yDNA  N- genetiikkaa


Tässä kotisivun kartat ja selvitykset (numeroitu 1-28), edellisten A- G lisäksi.

1 - 28. Suomensukuisten asumisalueiden kartat esihistoriallisena aikana:
Katso allaolevat suomensukuisten N- haploryhmän puhutun kielen alueita osoittavat kartat ja perustelut kohdat 1- 20.
Kartat liittyvät erilaisiin tutkimuksiin, joista on tekstissä linkit lähteisiin.
Näissä kymmenessä kartassa kaikissa on todettu suomensukuisten väestöjen alueita Euroopassa ajanlaskun vaihteesta alkaen.
1.
 
SUOMENSUKUISTEN
N - HAPLORYHMÄ (yDNA) EUROOPASSA (Eupedia teksti),
- suomalaisilla miehillä edelleen n. 60%
 , eniten Euroopassa (toiseksi eniten N- ryhmää on Liettuassa n. 40%)
ks. ylläoleva G. Dunkel - fylogeneettinen  puu, alkaen N- M231 SNP- mutaatiosta (n. 28.000 YBP Siperiasta  (=ya)).
Finnic - metsästäjien yDNA AASIASTA LÄNTEEN  N1C > N1c1 (korrelaatio Finnicväestö+kieli - N- haploryhmä, huomaa kielenvaihtumiset*)KARTAN EUPEDIA TEKSTI (suora lainaus):

Haplogroup N
 (Y-DNA). N is found among Uralic speakers, from Finland to Siberia  
and at minor frequencies as far as Korea and Japan. 


In Europe, haplogroup N
 is only found at high frequencies among modern Finns (58%), Lithuanians (42%), Latvians (38%), Estonians (34%) and northern Russians.
Haplogroup N is believed to have originated in Southeast Asia approximately 15,000 to 20,000 years ago, but the N1c1 subclade found in Europe likely arose in Southern Siberia circa 12,000 years ago, and spread to North-East Europe 10,000 years ago.


Haplogroup N1c1 is associated with the Kunda culture
 (8000-5000 BCE) 

and the Comb Ceramic culture (4200-2000 BCE), which evolved into Finnic and pre-Baltic people


The Indo-European Corded Ware culture (3200-1800 BCE) progressively took over the Baltic region and southern Finland from 2,500 BCE. 

The merger of the two gave rise to the hybrid Kiukainen culture (2300-1500 BCE). 
Modern Baltic people have a roughly equal proportion of haplogroup N1c1 and R1a, resulting from this merger of Uralic and Slavic cultures.

Distribution of haplogroup N1c1 in Europe


*Haploryhmä N1c1,  ks. lähde http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#N


See more criteria Finnic peoples N1c1 haplogroup. This website texts - through the map 1a.


.
 1 a. 

EUPEDIA 
MAP / kartta:   N1C1- haploryhmä Euraasiassa, nykyinen tilanne
(tilanne olisi allaolevan 1 a1 kartan mukainen jos voisi ottaa geeninäytteet ajalta esimerkiksi 4500 BC -katso McEvedy -kartta 4500 BC)

 ks. Suomi ja vanhat suomensukuisten alueet (+ Liettuan alkuperäväestö on Fenni + Aestii AD125 , aluetta -ks. kartta nro 2 -  alla)>

Distribution of haplogroup N1c1 in Europe

 • Eupedia kartta (alla) Suomensukuisten väestöjen kampakeramiikan alueet ja Euroopan eteläosiin uusia maanviljelykulttuureja (nauhakeraamiset kulttuurit - linear pottery, Blakanin ja Mustanmeren välisiltä alueilta alkaen  n. 6000 -  5500 BC)

  Professori Kalevi Wiik -  N- haploryhmän muodostuminen 36.000 BC ja suomensukuisten väestöjen siirtyminen Eurooppaan
  N - haploryhmän siirtymisestä Siperian refugista Uralin eteläosien kautta Volgajoen laaksoon ja sieltä mm. Suomeen ja Baltiaan sekä Skandinaviaan on olemassa suomalaisen kielitieteen professorin Kalevi Wiik:n tekemä tutkielma vuodelta 2011, linkki > http://www.wiik.fi/kalevi/Wiik_Haploryhma_N.pdf 
  Tässä prof. Wiik esittää suomensukuisten miesten N- haploryhmän etenemisen alkaen jääkauden maksimin (LGM 20.000- 16.000BC) aikaisena migraationa, sekä selvityksen ja ajoituksineen - aikatauluineen kartoilla esitettynä. Tämä esitys käy erittän tarkasti yhteen Eupedia Map N1c1 - kartan kanssa (yllä), mistä suunnasta N- haploryhmä ja millä alueella on edelleen eniten suomensukuisten väestäjen alueita.
  Nykyajan tarkennetun geenitiedon valossa 2014- 2015, kun tiedetään SNP - tarkkuudella (YFull) mutaatioiden muodostumisajat sekä TMRCA (haplotyyppien mukaisten mutaatioiaikojen kautta lasketut ajat) niin nämä uudet ajoitukset ajoitukset täsämäävät hämmästyttävän hyvin Kalevi Wiikin - kirjoituksen kanssa. Wiik on kielitieteilijäksi harvinaisen laaja alaisesti ajatteleva - ja monitieteellisesti asioita tutkimut professori. Hänen ajatuksensa ovat usealta kohdin toteutumassa, kun genetiikan viimeisimmmät tulokset tuovat mahdollisuuden esihistorian tarkempaan arviointiin.  

  Katso (ja vertaile) allekirjoittaneen kokoamien karttojen ja selvitysten sekä nykyajan geentutkimukseen liittyvien lähteiden tietoja toisiinsa ja myös Wiikin teorioihin. Ne
   osoittavat myös suomensukuisten  miesten N- haploryhmän matkan Siperian Mal`ta - kulttuurista alkaen noin 24.000 - 35.000 YBP (YBP -vuosia nykyajasta taakesepäin). Näillä sivuilla näet N- ryhmän aikataulut, väestöjen siirtymä - ja suomensukuisten kielien aluekartat ja niihin liittyvät selvitykset, jotka osuvat esihistorian aikaan siirrettyinä erittäin merkittävästi yhteen.
  Silloin nähdään että, Lounais - Suomeen on N- haploryhmä saapunut Suomusjärven kulttuurin noin 8700 BC aikana. Silloin esimerkiksi Keski- Ruotsin isojen järvien alueet alue olivat kokonaan veden - ja jään peitossa. Rursin alue oli poikki ko. kohdalta, silloin oli meriyhteys Itämereltä (Suomenlahdelta) Pohjanmerelle (Atlantille).
  Ihmisen siirtymisen  Skandinaviaan, ja Keski- Ruotsiin se tapahtui nimenomaan Suomen kautta, kuten Ruotsin alkuperäinen N- haploryhmän tutkimukset tulevat vielä tarkemmin osoittaman. Yleensäkin  - lähtokaohtaisesti  - tulisi huomata, että N- haploryhmän leviäminen on varmuudella tapahtunut Siperian suunnasta Eurooppaan ja Itämeren ympäristöön ja Suomeen, ja vasta tätä kautta siirtymä on tapahtunut Ruotsiin ja muualle Skandinaviaan.

  Tämä (FIN) N- ryhmän leviäminen näkyy myös YFull fylogen. puussa (joka ei mahdu kotisivulle), saman kuvan saa G.Dunkel puusta. Tässä pieni kuva alkaen noin 36.000 - 21.600 vuotta sitten Siperiasta- Eurooppaan (Suomeen ja Baltiaan sek Skandinaviaan ja muualle Eurooppaan). Samoilla laajoilla alueilla Aasiasta - Eurooppaan on edelleen suomensukuisiä kieliä puhuvia väestöjä, vaikka suuri osa Finnic- väestöistä on vaihtanut puhumansa Finnic - kielen slaaviin tai germaanikieliin. 

  G.Dunkel N- ryhmän geneettinen puu
  (lainaus molgen.ru foorum sivuilta 19.4.2015)
 • KUNDAN KULTTUURI - UKRAINAN REFUGISTA- JÄÄKAUDEN MAKSIMIN JÄLKEEN (LGM);

   > Kampakeraamiset - Finnic kulttuurit 5200 - 3500 eaa. kartta 1 b. - alla
  (N- haploryhmää /suomensukuinen väestö   - korrelaatio)

 • Suomessa ja Karjalan - Valgetjärven välisellä alueella Kampakeramiikkaa oli rinnakkain nuorakeraamisen kulttuurin kanssa  n. 2200 BC saakka - sen jälkeen nämä yhdistyivät - näistä kulttuureista syntyi Kiukaisten kulttuuri, Suomesta - Baltiaan ja Novgrodin alueille ks. karttaa 1d - alla.
  Molemmat kulttuurit - myös Kiukaisten kulttuuri olivat pääasiassa  suomensukuisia väestöjä yDNA -N1c1. Kiukaisten kulttuurissa oli vanhempaa vasarakirves- esigermaanista väestöä (n. 5-10%), siksi alueen kieli ei vielä vaihtunut ( Baltiassa vasta kansainvaellusten jälkeen). 
  Katso kartta 2 - alla. Fenni- niminen alue sijaitsi Baltianja Novgorodin kohdilla, myös suomensukuisten Aestii sijaitsi nykyisen Liettuan rannikolla.


  Tässä ensin Kartta  1a1 Indoeurooppalaiset väestöt -maanviljely + ie- kieli-  Eurooppaan aikataulu:
  >
  Nauhakeraamisen kulttuurin (Linear Pottery) voimakas expansiivinen leviäminen suomensukuisten väestöjen aluille Keski- Euroopan nykyisten Puola- Tsekki alueille (etelä Itämeri), puhuttu kieli muuttui esigermaaniksi, aluksi maanviljely lainasanojen vuoksi. 


 • Pohjoiset metsästäjäväestöt YDNA  N-  ja mtDNA  U - ja  H - haploryhmiä - Suomensukuisten väestöjen aluetta - aikaisemmin sillä oli suurempi tiheys laajalla alueella Keski- Euroopassa, Skandinaviassa ja Baltiassa, mutta maanviljelyväestöjen expansio on sen jälkeen muuttanut N1c1 - haploryhmän esiintymistiheyttä- kuitenkin alkuperäisväestön genetiikka näkyy alueilla edelleen (katso esimerkiksi N1c1 - haploryhmä karttaa (yllä), se osoittaa suomensukuisten metsästäjien yDna- ryhmien olemassaolon edelleen nykyaikana (HUOM! kartta esittää nykyistä tilannetta  2012).


  KARTTA 1a1

  SOURCE > Mismodeling Indo-European Origin and Expansion: Bouckaert, Atkinson, Wade and the Assault on Historical Linguistics Source: >  http://www.geocurrents.info/category/indo-european-origins#ixzz2vS5tqCQV

   Indoeurooppalaiskieliset maanviljelijät nousivat Eurooppaan mm. kampakeramiikan alueille, tästä on aikataulu- väreillä
  - mm. Ruotsiin isojen järvien alueelle vasta n. 500 AD jälkeen, eivät olleet alueen alkuperäisasukkaita.

  Ruotsin alkuperäisasukkaita  ovat  N- ja U - haploryhmien  Finnic - väestöt -  genetiikka näkyy nykyajan geenimittauksissa.


  Katso myös kartta 1b - Comb Ceramic Pottery - alueet olivat vielä 5500-6000 eaa. ja myös 2000 BC saakka
   
  (Suomen keskiosista pohjoiseen).   
 • N1c1 - alueet ovat olleet  n. 5500 BC aikaan saakka väestötiheydeltään selvästi suurempia ja etelämpänä kuin 1a. haploryhmä - kartassa, joka on nykytilanne vuonna 2012 AD. (ovat N1C1 - haploryhmien alueita - vertaa keskenään kartat 1a, 1b ja 1c ja Fenni- kartta nro 2-  alempana).

  1a2. 

  McEvedy Finns 1967 - kartta- EUROOPAN 
  TILANNE 4500 BC: 
  Metsästäjäkulttuurit olivat Euroopassa, kun indoeurooppalainen maanviljelyväestö (ja indoeurooppalainen kieli) saapuivat Pontic SUB - NEOLITIC (Finns - metsästäjien kieli vaihtunut) -  ja Finns metsästäjien alueille. Finns ja SubNeolitic alueille tulossa uutta genetiikkaa  3200 BC- 900 AD, joka laimentaa N1c1 osuutta nykyiseen tasoon n. 2012 (ks. yllä Eupedia N- haploryhmäkartta)
   

  KARTTA 1a2 (Indoeurooppalaisten maanviljelyväestöjen aiheuttama kielenvaihtuminen eri- alueilla)  Kulttuurit + saman aikaiset väestöt Euroopassa

  (
  tässä yhteenvedossa on kyse lähinnä suomensukuisten väestöjen alueista),
  Finnic 
  initial areas (kartat 1b, 1c ja 1d  - alla):


 • 1 B. KAMPKERAMIIKAN Finnic- alueet


  Eupedia kartta
  , SOURCE : http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml
  suomensukuisten alueet, (vaaleat -ei merkitty + sininen-Comb Ceramic),

  joiden - metsästäjien - alueille etelästä levisivät indoeurooppalainen maanviljely ja - kieli.
  Sitä sanotaan neoliittiseksi vallankumoukseksi- n. 6000 BC alkaen Eurooppaan (uutta genetiikkaa elinkeinon vaihtuminen ja kielien vaihtuminen)


  KAMPAKERAMIIKAN ALUEET (+ vaaleat), suomensukuiset väestöt N1c1 ja  finnic kielet n. 3500 BC

  Kampakeramiikan alkuperäinen alue- 
  (Comb Ceramic) n. 5200 BC (varahaiskamapkeramiikka) - on ollut laajempi- ollut etelämpänä  Pomerania - Bohemia alueilla n. 7200 vuotta sitten, kuin kartassa 1b, joka esittää uusien neoliittisten kulttuurien saapumisen (Linear Pottery) Eurooppaan c. 
  5500 ja 6000 vuotta sitten.

  Kartta myöhään neoliittinen Euroopan kulttuurien - Eupedia

  1C.   

  World History Atlas & Timelines since 3000 BC -Comb Ceramic Culture 2001BC


  Kampakeramiikan alue (ennen maanviljelyn tuloa Pohjois- Euroopassa Finnic - väestöjen asuin alueet
  - on sama kuin suomensukuisten väestöjen (N - haploryhmän alueet), kartta  2001 BC (4000 vuotta sitten): 

  CombCeramicCulture - alueet olivat 5000 - 2000 BC ovat samoilla alueilla kuin Finnic + Sami väestöjen alueet Euroopassa. Vuonna 2000 eaa. ITÄMEREN altaan ympäristössä ei ollut indoeurooppalaiskielisiä väestöjä, ei ruotsalaisia , ei baltilaisia, ei slaaveja, ei germaaneja - vain Finnic - Comb Ceramic kulttuurin väestöjä. Loppupuolella kamapkeramiikan aikaa alueelle saapui Vasarakirveskulttuurin miesryhmiä Weikselin ja Baltian kautta Suomeen, ja toivat esigenrmaanisia uusia lainasanoja, lähinnä maanviljelyn sanastoa suomensukuisten alueille, ja myös Ruotsiin (Suomen kautta - Huurre). Silloin ko. miesryhmät assimiloituivat alkeuperäis Finnic - väestäjen kanssa Baltiassa, Suomessa ja Ruotsissa, mutta kieli ei vaihtunut. Silloin suomen - ja baltian kieliin tuli paljon esigermaanisia lainasanoja, jotka jäivät substraatiksi suomalaiskieliin. Tämän vuoksi baltinkielessä on paljon jäänteitä suomalais- ja esigermaani kielistä. Baltissa on noin 200 - lähes samaa tarkoittavaa sanaa kuin suomenkielessä. Baltiassa Finnic- kieli vaihtui - Finnic+ esigerm+ slaaviksi vasta slaavien noustessa n. 800AD luvulla Novgorodiin ja Baltian lähialueille, - kielenvaihtuminen on jatkunut nykypäiviin saakka esim. liivin kieli.

  SOURCE: 

  http://geacron.com/home-en/?sid=GeaCron624976 • Kampakeramiikan Finnic- väestöä on ollut Ruotsissa, tutkimuksia Gotlannin metsästäjäväestöistä:

  Uppsalan, Tukholman ja KööpenhaminanYliopistojen geenitutkimus metsästäjien ja maanviljelijöiden yhteisitä ajoilta noin 3000- 5000 BC.

  ks. myös > http://www.lescienze.it/news/2014/05/02/news/cacciatori_raccoglitori_agricoltura_genetica_assimilazione-2121141/
  Ruotsin alueen  metsästäjä keräilijät ovat olleet kampakeramiikan ajan Finnic väestöjä (yDNA n- ja mtDNA on U- haploryhmää Siperiasta Eurooppaan ja Suomesta /Baltiasta Skandinaviaan mm. Gotlantiin Ajvide58 - kuusi metsästäjä DNA- tutkimustulosta ennen maanviljelijöitä Ruotsin alueella.

  Siirtyminen alkuperäisväestöjen metsästäjä elämäntavasta maanviljelyyn on tapahtunut niin, että Lähi- Idästä tullut maanviljelyväetö on  assimiloitunut metsästäjäväestöön.Nämä havainnot analysoidaan tutkimuksessa - jossa tutkittiin kuusi metsästäjä-keräilijää, jotka kuuluivat Gotlannin kampa keraaminen kulttuuriin (Ajvide58 - samantyyppisiä kuin nykyiset Finnic- kampa keraamisen alueen jälkeiset väestöt mm. Baltiassa ja Suomessa) ja neljä maanviljelijäväestöön kuuluvaa, jotka olivat neoliittisen kulttuurin maanviljelijöitä (Gökhem). Testituloksia verrattiin muihin antiikin väestötutkimuksiin, jolta oli tutkittu genomi, mukaan lukien ihminen LaBrana, Espanjassa, noin 7500 vuotta vanha, ja Jäämies, joka on noin 5300 vuotta vanha. Tutkijat havaitsivat myös, että maanviljelijät saivat tulla metsästäjien alueille ja myös sen, että maanviljelijät assimiloituivat metsästäjä väestöihin (joka on toisin päin, kuin yleensä luullaan). Ajvide58 kampakeramiikan Finnic- väestöjä Gotlannissa. Seppo Liukko.

  Transition to indigenous hunter lifestyle to agriculture has taken place, so that the Middle East to become a farming population is assimilations hunter population.These findings analyzed in the study - which examined six hunter-gatherers, who were part of the island of Gotland comb ceramic culture (Ajvide58 - similar to post-populations existing Finnic- comb ceramic area including the Baltic countries and Finland.), And within four farmer population, who were the Neolithic culture of the farmers (Gökhem) .Test results are compared to other ancient population studies, which had been studied in the genome, including a human LaBrana, Spain, around 7500 years old, and the Iceman, which is around 5300 years old.The researchers also found that the farmers were able to enter areas of hunters and also that farmers assimilated hunter populations (which is the other way around, as usually mistaken).
  .
  Ajvide58 Comb Ware period Finnic- populations of Gotland. Seppo Liukko.  

   Gotlannin Ajvide58 ovat vanhempia Kampakeramiikan väestöjä (Finnic) ja maanviljeyväestö, tullut alueelle noin 3800 BC- ne ovat tulleet alkuperäisväestöjen alueille (Gökhem- Keski- Ruotsissa).
  Analyysi perustuu ihmisten luujäännöksiin silloin eläneistä väestöistä, joiden pohjalta ovat periytynee pohjoisten kansojen genetiikka.
  Vanhinta genetiikkaa Euroopassa edustavat  kampakeramiikan väestöihin kuuluvat yDNA N- ja mtDNA U- haploryhmien metsästäjäväestöt.
  Ne ovat alkuperäisiä Finnic- haploryhmiä.  Kampakeramiikan  ja Nuorakeramiikan Arkeologisia tutkimuksia Helsingin lähialueilla
   Kampakeramiikan loppuvaiheissa samanaikaisia asuinalueita, 
  vrt. Ajvide58 ja Gökhem


  Suomessa (Helsingin lähistöllä)  5000 vuotta sitten kaksi eri kulttuuria samanaikaisesti
  - vanhempi suomensukuisten kampakeraaminen - ja esigermaanikielinen Vasarakirves eli Nuorakeraaminen kulttuuri:

  Kivikaudella 3000 BC Helsingin lähistöllä 10 kilometrin säteellä kaksi samanaikaista arkeologista kulttuuria;

  CombCeramic (kartat 1a-1b) - and  Corded Ware Cultures (kartta 1d - alla).

  Tikkurilassa erittäin laaja proto- suomalaisten (ja  - kielinen) Kundan kulttuuria seurannut Kampakeraamisen kulttuurin alue (aika n. 5000 - 2000 BC)  ja vieressä Sipoossa oli noussut n. 3200  BC Weikselin ja Baltian alueiden kautta Vasarakirveskulttuurin (Corded Ware) esigermaani kielen miesväestön perustama "kyläyhteisö". Esigermaani - maanviljelijöiden kielestä suomenkieleen tuli uusia lainasanoja, jotka jäivät substraateiksi suomenkieleen, mutta su- kieli ei vaihtunut.  Nämä 2014 kulttuurit menevät limittäin ja osaltaa merkitsee sitä, että Vararakirves- nuorakeraaminen kulttuuri on assimiloitunut alkuperäis suomensukuiseen väestöön. Tästä tarkemmin Liukko - historia etymologia linkeistä (esim. esigermaanien tuoma iu- diftongi on edelleen harvinaista nuoremmistta germaani - ja slaavi kielissä- se liudentuu, mutta ei suomensukuisten kielein alueella (prof. Koivulehto). Esim. esigerm. sana liuti - (joukko) > josta nimi kaskiviljelyalueella nimi  Liukko.  Sen esigermaaninen muoto on Baltiassa Liuko,  - Suomessa alkuperäisesti sama Liuko (Länsisuomi- rannikko) > Liukko (Häme) > Liukkonen (Savo).
  Vantaan Tikkurilan  tutkimuksia tehtiin  jo 1990- luvulla- mukana mm. allekirjoittanut sekä viimeisimmät löydöt 2014 (alla tarkemmin) . 
  Sipoon tutkimus v. 2014 > Sipoon keskusta - alueen Tallbacan tilan pelloilla, se on n. 3000 BC olevaa  Corded Ware- arkeologista kulttuuria- Nuorakeraamisen kulttuurin aluetta (arkeologi Hannu Polvinen et al.). 

 • SUOMALAISTEN ALKUPERÄ (SUOMESSA) 
  - suomensukuisten jatkuvuusteoria 

  Jääkauden maksimin jälkeen Suomeen Kundan -kulttuurista saapuivat ensimmäiset suomensukuiset
   
  (ja ko. kieltä puhuneetmetsästäjäväestöt (n. 9000 vuotta enenen ajanlaskua) ja nimenomaan jäänjättö alueille Etelä-Suomeen, tästä mm. Lahden Ristolan arkeologiset löydöt.  
  Nämä suomensukuiset väestöt olivat aikaisemmin olleet Euroopan Alppien pohjoispuolisen alueen suurriistanmetsästäjiä, mutta suurriista loppui/väheni mm. mammutin sukupuuttoon kuolemisen vuoksi (syy: laajat mammuttiarot metsittyivät). Siksi näiden väestöjen oli siirryttävä pienemmän riistan metsästykseen. Samalla suomensukuisten väestöjen laaja alue sirpaloitui, syntyi pienempiä suomensukuisten kielien ja väestöjen "tilkkutäkki"- alueita laajalti koko Pohjois- Euroopan alueille ja Euraasiaan (nähtävissä edelleen slaavien nousun  300- 900 AD jälkeen - suomensukuisten alueina* marit, vepsät, muromat, komit jne.). 
  Ks. em. liittyen hyvä Takkirauta blogi - linkki>  
  http://takkirauta.blogspot.fi/2009/03/kolme-kadonnutta-kansaa.html

  Jakaantuminen suomalaisväestöjen tilkkutäkkialueisiin on tapahtunut 12.000- 9.000 eaa. aikana. 
  Näitä väestöjä olivat myös Kundan- kulttuurin suomensukuiset väestöt nykyisten Baltian ja Belarussian sekä Venäjän länsialueilla. Metsästäjien keramiikkaa - kampakeramiikkaa oli olemassa jo ennen maanviljelijöiden nuorakeramiikan eli vasarakirveskulttuurien saapumista Eurooppaan suomensukuisten alueille.
  Asian selvittämiseksi on olemassa mm. Aivar Kriiska - tutkimus Narva- joen Kampakeramiikasta ja ihmisen luulöydöistä, jotka on hiiliajoitettu 7600- 5500 vuotta vanhoiksi (5600- 3500 eaa.) eli vanhimman Kampakeramiikan ja tyypillisen kampakeramiikan aikaan. Tämä metsästäjien keramiikkaoli olemassa jo mesolithic- nelolithic - ajalla ennen pääasiassa indoeurooppalaisen (esigermaanikielisen) Vasarakirveskulttuurien nousua Baltiaan ja Suomeen. 
  Ks. tästä > Aivar Kriiska, original source tässä suomenkielisessä (Google-) käännöksessä. 
  Tässä ed. linkissä tutkittu Narvan kampakeramiikan alue on ollut suoraa jatkumoa sitä aikaisemmalle suomensukuisten Kunda -meren kultuurille (n. 9.000 eaa.), jonka väestöä oli siirtynyt mm. Suomen alueelle (Lahti- Orimattila, jossa on myös samanlaista esineistöä mm. kvartsityökaluja, luukoristeita ja meripihkaa).
  Ruotsin koulujen suomenkielinen oppikirja; suomalaisten alkuperä perustuu jatkuvuusteoriaan (ks. linkin kartta) ja teksti. Suomalaiset - siis vanhimmat hämäläiset eli joita  myöhemmin on lappalaisiksi kutsuttu (Huom. ero -  ei saamelaisia), ovat jääkauden jäiden lähdön jälkeen (Kundan- kulttuurista) Etelä - Suomen alueelle n. 10.000 vuotta sitten tulleita alkuperäisiä suomensukuisia väestöjä, ks. linkki - tiedot ko. osoitteesta > http://www.modersmal.net/finska/index.php/54-suomi-tietoa/576-suomen-historiaa-lyhyesti


  Suomensukuisten kampakeramiikan alueet Suomessa 5200- 2500 eaaks. lisää kohta 12 
  Suomen alueella oli myös kampakeramiikan loppuvaiheissa myös vasrakirveskulttuurin väestöä (n. 5%) kivikaudella  n. 3200- 2000 eaa., jota sanotaan nuorakeramiikan eli vasarakirvesväestöksi, pääasiassa miesryhmiä- nämä olivat saman aikaisesti Suomessa ja Batiassa (ja Suomen kautta Ruotsin keskiosiin).

  Vantaa Satomäen - Maarinkunnaan alueen suomensukuisten ihmisten 5000 vuotta sitten valmistamaa kampakeramiikkaa 
  Kuvassa allekirjoittaneen omia kampakeramiikan löytöjä Satomäen alapuoliselta pellolta, paikalta  ennen nykyisten rakennusten rakentamisen aloitusta - Seppo Liukko. 

  Alueelta on löydetty 1990-luvun kaivauksisa mm. Pohjoismaiden vanhin ihmistä esittävä  idoli (
  kuvassa  etualalla) - kampakeramiikan ajalta n. 5000 vuotta sitten, kuva Seppo Liukko.  
  Suomalaisten ja suomensukuisten kivikautisten arkeologisten kulttuurien västöjä on mahdollisuus selvittää DNA- tutkimuksen avulla, ks. linkki > 
  PP/PDF-esitelmä: Sukututkimusta ja suomalaisten esihistoriaa DNA- tutkimuksen avulla, 13.3.2014 Vantaan Rotaryklubi, Seppo Liukko
  Ks. lisäksi Vantaan historia, josta linkki > http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/maar_fot_t1.html , tai Wikipedia > http://fi.wikipedia.org/wiki/Vantaan_historia sekä
   linkki>
   http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Suomalaisten%20jatkuvuusteoria-Kalevala-aika-Seppo%20Liukko%20kotisivulta.pdf

  Comb ceramics of Finland ab. 5000 YBP, near Helsinki (Vantaa, Tikkurila) + idoli, picture Seppo Liukko.

  Kuva (yllä) Helsingin lähistöllä - Vantaa Tikkuriasta Satomäen alueen laajat kanpakeramiikan alueet (Stenkulla- Maarinkunnas). Alueelta on löydetty Pohjois- Euroopan vanhin ihmisen valmistama idoli, joka kuvaa ihmistä- kasvoja. Kampakeramiikan aikanen ihminen on sen valmistanut n. 5000 vuotta sitten.  nykyisen geenitutkimuksen avulla on voitu selvittää, että  suomensukuisten alueilla Itämeren ympäristössä mm. Gotlannissa on asustanut genetiikaltaa lähinnä nykyisiä suomalaisia geneiltää olevia ihmisiä. Suomensukuisten ja Suomalaisten vanhimmat geneettiset tunnusmerkit ovat  yDNA  N -  ja mtDNA osalta U ja H- haploryhmän asukkaita. Myös Suomessa ja Vantaan kampakeramiikkaa valmistaneet ihmiset ovat suomensukuisia, koska I - ja R- ryhmää ei vielä silloin ollut ainakaan Weiksel- (nyk. Vistula - Gdansk) esigermaanialueen pohjoispuolella. Kampakeramiikan laaja- alue on ollut suomensukuisten ja Suomessa varhaisimpien suomalaisten aluetta.
  Metsästäjäkeräijijöiden asumisesta kivikaudella  Suomessa on mainittu eräissä tutkimuksissa, esimerkiksi tässä, linkki  > file:///C:/Users/Seppo/Downloads/Pro%20gradu%20Sanni%20O_versti%203.6.2014.pdf
  on maininta"
     Vasta kansainvaellusten jälkeen on myös Suomeen tullut muita yDNA ryhmiä (vasarakirveskulttuurin  miesrymien jälkeen)
 • INDOEUROOPPALAINEN VASARAKIRVESKULTTUURI oli esigermaanikielinen ja Baltian alueen läpi tulleena myös itämerensuomen- kielinen ( nämä miesryhmät olivat siis kaksikielisiä, joka assimiloituivat Kampakeramiikan väestöön).
  Nuorakeraamisen kulttuurin väestöä levisi 3200 - 2200 BC suomensukuisten väestöjen N1c1- väestöjen Kampakeramiikan alueille Etelä- Itämeren- alueille - ensin Baltiaan ja Suomeen sekä sieltä Ruotsiin (mm. Huurre):

  Tarkennettuna - edellä mainituille alueille saapunut maanviljelyväestö assimiloitui kokonaan suomensukuisiin metsästäjäväestöihin, missä saapuneiden määrä oli suuri tapahtui suomensukuisten kielien vaihtuminen germaanikieliksi esimerkiksi Puola - Valkovenäjä (ks. kartta Corded Ware Culture).
   Kulttuurin eteläalueilla, mutta Preussin (Pomeranian) , Baltian- ja Suomen-  sekä Skandinavian alueilla, jossa Vasarakirves - eli nuorakeraamisen kulttuurin muuttajien, pääasiassa maanviljelyä (
  kaskiviljelyä) levittäneiden miesryhmien määrä,  oli suhteellisen vähäinen (alle 5% , Vahtola , Suomen Historia). Siksi näillä alueilla ei tapahtunut kielenvaihtumista varhaiskantasuomesta esigermaaniin, vaan kieli säilyi äitien kielenä - laajalla Itämeren ympäristössä  - itämeren suomi.


  Suomessa on alue jossa on,  samaan aikaan n. 3000 BC, ollut molempien kulttuurien edustajia, arkeologisten tutkimusten perusteella, esimerkiksi Helsingin suuralueella:


  Kampakeramiikan ja Nuorakeraamisen kulttuurin  (Vasarakirveskulttuurin- Corded Ware Culture) löytöjä on tehty Suomesta Helsingin ympäristöstä, samanaikaisina n. 3000 BC alkaen  
  Näistä yhdessä muodostui myöhemmin Kiukaisten kulttuuri - Finns - kielinen kulttuuri ks. kartta 1d alla:

  Suomessa viimeisimmät tutkitut alueet (2014) sijoittuvat Helsingin lähialueelle Vantaan Tikkurilaan ja naapurikuntaan Sipooseen.  
  Sipoon keskusta- alueen Tallbacan tilan pelloilla on selvitetty n. 3000 BC olevaa arkeologista - Nuorakeraamisen kulttuurin aluetta (arkeologi Hannu Polvinen et al.).
  Tämä nuorakeraamisen väestön arkeologinen löytöpaikka on hyvin lähellä  Vantaan Tikkurilassa oleva Stenkullan alueen sitä vielä vanhemman Kampakeraamiikan ajan löytöpaikkoja (matkaa ko. löytöpaikkojen välillä on vain 10 - 15 kilometriä).

  Vantaan Tikkurila- Stenkulla 5000 vuotta vanha idoli- veistos (Kampakeramiikan ajan ihmisen valmistama veistos)  Tikkurilassa on erittäin runsaita Kampakeramiikan alueita- löytöjä, jotka ovat vuodelta n. 1990. Silloin löytyi mm. ihmistä esittävä 5000 vuotta vanha idoli
   (joka on pohjoismaiden vanhin) sekä tuhansia erilaisia meripihka- ja vuorikristalli- jne. sekä kampakeraamisia ruukun kappaleita ja lisäksi tänä vuonna 2014 on  löydetty lisää kampakeramiikkaa mm. samalta ajalta n. 3000- 3500  BC- oleva melko hyväkuntoinen talismaani- taikakalu, joka on jatkotutkimuksissa.
  Kamapakeramiikan aikaa seuraa Suomessa ja Baltiassa Kiukaisten kulttuuri, joka on ajoitettu n. 2300- 1500 BC eli ennen pronssikauden alkua. ks. kartta 1d. Vasarakirveskulttuuri on siis tullut n. 3000 eaa. Helsingin ympäristön alueelle ja kuten sanottuna nimenomaan suomensukuisten vanhemman Kampakeramiikan alueille ja väestön keskuuteen.  Vasarakirveskansa vähemmistönä sekoittui vähitellen aiempaan kamapakeraamiseen väestöön.  

  Toisiinsa sekoittuneet väestöt muodostivat Kiukaisten kulttuurin laajalla alueella Suomesta - Baltiaan ja Novgorodiin ja Karjalaan ja Valkeajärvelle  (Eupedia kartta 1d). Kiukaisten kulttuurissa oli esiasteista maanviljelyä (kaskiviljelyä), mutta pyyntitalous oli edelleen pääelinkeinona.
  Kiukaisten kulttuuri linkki > 
  http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/opetus/opetuspaketit/esihistoria/tietoa/kivikausi/9 
   
 • Näillä Vasarakirves-Nuorakeramiikan- ja Kiukaisten kulttuurin alueet olivat 3200- 1500 BC aikana kartan 1c ja 1d. mukaisilla alueila (ks. vertailuna mm. Fenni - alueet,  kartta 2)  
 • Tänä aikana suomensukuisten kieliin tuli vain esigermaanin maanviljelysanastoon perustuvaa- lainasanastoa, joka aiheutti kielen muutosta - varahaiskantasuomesta  > kantasuomeen ( = itämerensuomen kieli - ism.). Mutta kieli ei vaihtunut. Tilanne säilyi lähes vakiona kansainvaelluksiin saakka, jolloin Baltian ja Skandinavian eteläosista alkaen alkoi uuden ja entistä voimakkaamman maanviljelyväestö - genetiikan migraatioiden vaikutuksesta saapua nuorempaa- myöhempää germaanien ja - slaavien (R1a ja I- haplotyhmät) vaikutusta Itämeren eteläosista alkaen, joka aiheutti hitaaasti myös kielen vaihtuminen Ruotsin eteläosista alkaen sekä samoihin aikoihin myös Baltin Preussista - Liettuaan ja myöhemmin myös Latvian alueelle, mutta vasta n. 300- 800 AD ajasta alkaen Suomessa, Estoniassa (Viro), sekä Venäjän, Ruotsin ja Norjan suomensukuisten alueilla kieli ei vaihtunut, mutta kielialueet ovat edelleen supistumassa. 

 • Vasarakirveskulttuuri levisi Baltian ja Suomen alueille n. 3200- 2200 BC eli  5200 - 4500 vuotta sitten ja Skandinaviaan (keltainen tai keltaiset pisteet)

 • 1 d. 

  Eupedia ka
  rtta myöhäisen neoliittisen- ja pronssikauden alun kulttuurit n. 3000 BC
  eli
  5000 - 4500 vuotta sitten,
  SOURCE: 
  http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml

  Kartta pronssikauden alku Euroopan kulttuurien - Eupedia


  Huom. EUPEDIA 1d. map- pronssikauden lopun kulttuurit,
  suomensukuiset mm. KIUKAISTEN KULTTUURI (ims. Finnic- kieli)
   ja kelttien  Hallstat ja germaanien pronssikauden kulttuurit sekä muita:

  1 Extra,  N- haploryhmän suomensukuiset  ja suomalaiset; hämäläiset ja savo-karjalaiset
  -
   tämä ajanjakso liittyy kaskiviljelyn alkuun Suomessa ja Liukko nimihistoriaan ks. linkki >
  https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/liukkohistoriasivujen-yhteenveto-ks-vaeliotsikot---perusteita 

  Hämäläiset Lounais- Suomen väestöä n. 3500- 1200 BC (yDNA geenimerkintä N- L1022) - ovat myöhemmin assimiloitunutta - muodostaen Kiukaisten kulttuurin väestön Suomessa

  -suomenskuisten genetiikka lähtee varmuudella jo viimeistään  L708+ noin 7000 YBP (eli vuotta sitten nykyajasta - mahdollisesti jo Tat / N- M46 mutaatiosta noin 14.000 vuotta sitten - jossakin Siperian ja Uralin välisellä alueeella). Sen  jälkeen mutaatio L1026 kohdalla savo-karjalasiset ovat erkaantuneet tästä suomensukuisten linjasta omaksi ryhmäkseen, noin 4400 vuotta sitten (vepsän -Novgorodin- Suomen alueilla).
  Kronologisesti seuraava puun haara on VL29, josta haarautuvat baltit L1025 ja Rurik - Clan L550 isälinjat sekä tämän otsikon - hämäläisten ( Tsudes) N- L1022 genetiikkaan /oksaan. Hämäläisten oma geenimerkintä on noin 2800 vuotta vanhaa mutaatiota, todennäköisesti jo Baltian- Suomen eli Itämeren alueen silloin melkein 100% yDNA n- ryhmän miesten alueelle. Tähän ympäristöön on tullut uutta genetiikkaa vasarakirveskulttuurien väestöiltä (mieslinja N- haploryhmän alkuperäisväestön joukkoon tuli uutta genetiikkaa, se oli todennäköisesti vanhempaa I- haploryhmää, ks. tähän liittyen arkeologiset kaivaukset Vantaan Jokiniemessä - Kanpakeramiikka ja Sipoon Nikkilässä - Coreded Ware eli vasarakirveskulttuuri - löydöt lähes saman aikaisestimutta eivät olleet vielä silloin sekoittuneet, aika oli noin 3000 vuotta ennen ajanlaskua).


  Kartta suomensukuisten alueista ja genetiikasta (tässä alla - pääasiassa esitettynä - hämäläisten N-L1022 kartta, Smrgl)
  Suomen ja Baltian alueilla on ollut alkuperäinen (ks. Fenni - Aestii kohdassa kartta 2 - alla), jossa on merkittynä suomensukuisten väestö (pääasiassa yDNA  N ja mtDNA  U - haploryhmiä), jonne vasarakirveskulttuurien (Corded Ware Culture) väestöä nousi karttojenkin mukaan suomensukuisten Baltian ja Suomeen alueille. Muutos Suomessa  alkoi noin 3500 BC, tästä vasarakirveskulttuurin miesväestöstä ja suomensukuisten äideistä syntyi - assimilaatiosta - múodostui edelleen suomensukuista kieltä (äitien kieltä) puhuva väestö Suomessa, joka tunnetaan Kiukaisten Kulttuurin nimellä, se ulottui myös laajemmalle suomensukuisten Etelä- Itämeren ympäristön alueille; Baltian, Novgorodin, Vepsän ja Suomen lounaisosien alueille, (ks, Kiukaisten kulttuurin alueet kartalta). Muutoksen alku ko. alueella on lähtenyt etenemään jo  Pronssikauden aikana , kartta osoittaa tilanteen kauden loppuvaiheessanoin 1200 - 1000 BC (asiasta on tarkempi selviitys Liukkohistoria tutkimuksessa:  Liettua Liukonys- nimen perusteella ja nimen leviämisestä Suomeen vasarakirveskulttuurien leviämisen välityksellä esimerkiksi) - linkki >  https://sites.google.com/site/liukkohistoria/1-liukkohistoriasivujen-yhteenveto/liukko--nimitutkimuksen-perusteita-seppo-liukko

  Hämäläiskeskustelussa on huomattava, että koko Varsinais- Suomi oli ennen Ruotsinvaltaa hämäläisten aluetta (entisten Kiukaisten kulttuurin esimaanviljely - kaskiviljely aluetta) ja se, että häläisten leviäminen pohjopiseen -  jo ennen savolais expansiota - tapahtui hämäläisten pirkkalalaisten eräsijojen asuttamisella 1500 -luvulla Kustaa Vaasan toimesta /määräyksestä, Ja kolmantena pääasiana muuttoihin: hämäläisten leviäminen Karjalaan, tapahtui 1500- luvun lopun sotien vuoksi - Käkisalmen läänin liittämisen jälkeen, kun suuri määrä alkuperä karjalaisia (ortodokseja) muutti Tverin alueelle lähelle Moskovaa, nimenomaan Ruotsin "kovaa" luterilaistamista karkuun. Tämä näkyy selkeästi Semargal N010 N-L1022 hämäläisten leviämis / sijoittumiskartassa nykyisten geenitietojen valossa.

  Tämä suomensukuisten hämäläisten N- L1022 genetiikka näkyy erityisen hyvin myös Semargl- geenitietojen (Family Tree DNA) perusteella, juuri samoilla alueilla, kuin Kiukaisten Kulttuurin alueet, ks. kuva ja lainaus ositteesta  > linkki:
  http://www.semargl.me/haplogroups/maps/152/
  1 e.

  Kartta myöhäisen pronssikaudella kulttuurit
  n. 1000 BC aikana  
  eli  c. 
  3200 - 3000 vuotta sitten (ks. edellinen kartta 1d).

  Itämeren ympäristössä suomensukuisten Kiukaisten-,  alkuajan maanviljely - kaskiviljely kulttuurin - ja suomensukuisten metsästäjien alueet; 

  Vasarakirveskulttuurien jälkeen Baltiasta- Suomen ja Novgorodista - Valkeajärvelle oli samaa Kiukaisten kulttuuria, jonka keskuspaikkana oli KIUKAISTEN alue Suomessa ( se on suomensukuisten ja - kielisten maanviljelyväestöjen laaja alue, jonka puhuttu kieli oli kantasuomen kieli, se kuuluu itämerensuomen -kieliin  (-ims.). Pohjois- itäpuolella oli suomalaisten "hämäläisten", vepsäläisten -myöhemmin Bjarmian alueet- suomensukuiten alueet Uralille ja sen taakse ulottuvat alueet (sininen alue, jonka puhekielenä oli vielä varhaiskantasuomi, ja suomensukuiset kielet. Tällä alueella maanviljelyn lainasanoja ei ollut käytössä, koska alueella ei harjoitettu maanviljelyä, elinkeino oli tällöin vielä metsästys- ja keräily (nämä olivat nimeltään lappalaisia, mutta eivät saamelaisia). Saamelaisten ja suomalaisten alueet on tässä kartassa merkitty valkoisella, Skandinavian -Suomen nykyisen Lappland - ja nykyisen Venäjän Kuolan- alueilla. 

  Nämä alueet olivat laajalti Viikinkien ja Norjan - saagoissa mainittujen  Kvenland- alueiden paikkoja, Norjasta - Suomeen ja Bjarmiaan sekä Baltian - Novgorodin Fenni- alueille saakka (
  katso alla oleva FENNI - kartta vuodelta 100AD, vielä silloinkin suomensukuiset olivat edellä mainituilla alueilla).
  Kvenland alueihin saagojen mukaan kuuluivat Norjan Northmen ja myös suomensukuisten kielien väestöinä myös saamelaiset väestöt. Reunoilla oli jo Slaavilaista R1a väestöjä, mutta niiden leviäminen Skandinaviaan tapahtui pääasiassa Tanskan kautta, sillä Ruotsissa ja Norjassa on huomattavasti enemmän R1a - haploryhmää kuin Suomessa. 


  Eupedia kartta 1f.

  Kiukaisten kulttuuri Baltia- Valkeajärvi- Novgorod - Suomi


  Tästä kartasta on nähtävissä indoeurooppalaisten kulttuurien leviäminen Finnic - ja muiden suomensukuisten alueille , verrattuna edellisiin karttoihin jossa Finnic - väestö oli kokonaan - yksistään- Itämeren altaan alueella, josta on lähtöisin kielen nimi - itämerensuomi.

  source: http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml

  Suomensukuisten N1c1- väestöjen laajat alueet 1000 AD - KIUKAISTEN KULTTUURI,

  Kartassa mm. Kiukaisten kulttuurin - Suomi - Baltia - Novgorod- Valkeajärvi sekä vanhan kampakeramiikan metsästäjien alueet Kvenland- Karjala - Bjarmia > Uralille saakka sekä muut pronssikauden lopun kultturit Euroopassa:

  1f. Kiukaisten kulttuurin alueet (saman aikaisia kuin - german + Hallstat)


  Esihistoriatutkimuksesta ja historian tarkistamisesta mm. genetiikan avulla:


  Vertaa allaolevaa FENNI karttaa esimerkiksi Itämeren ympäristöalueen N1c1 genetiikkaan.
   Huomaat, että kartan Fennii- ja Aestii alueiden suomenskuinen genetiikka on nähtävissä edelleen nykyisten geenitutkimusten perusteella.
  Tällä kotisivulla on lainauksia- nykyisistä - viimeisimmistä geenitutkimuksista. Näillä sivuilla on runsaasti linkkejä ja lainauksia tieteellisistä tutkimuksiin - Vertailuksi kanattaa tutkia ylläleva EUPEDIA N1C1 - kartta ja myyös seuravana oleva- en. Wikipedian FENNI ja AESTII  kartta (alla). Ne osaltaan selvittävät ja antavat uudenlaista kuvaa suomensukuisten väestöjen asemasta ennen kansainvaelluksia ja kansainvallusten aikana (ajasta 1- 900 AD).


  JOHTOPÄÄTELMÄ:
  Väestön kieli voi vaihtua,

  Esimerkiksi  yDNA miesten N- Hg suomensukuinen kieli on useimmiten kansainvaellusten jälkeen muuttunut idässä ja Weikselin alueella slaavinkieliseksi -venäjäksi, puolaksi jne. tai itämeren itäosissa Baltiassa- baltiksi, tai etelä- länsirannalla germaanikieliseksi Pomeraniassa ja Skandinaviassa - saksiksi, ruotsiksi, norjaksi  ja niin edelleen,  - mutta alkuperäiset geenit säilyvät ko. väestössä.

  Kansainvaellukset 375- 900 AD aikana vaikuttivat voimakkaasti Uralin ja Suomen välisen- sekä Itämeren ympäristön - eteläalueen väestöpohjaan se näkyy myös N1C1 - haploryhmä kartaan vaalenemiseen (uutta genetiikkaa ko. alueille kansainvaellusten aikana).
  Kansainvaellukset toivat melko runsaasti uutta R ja I- haploryhmien väestögenetiikkaa, joka aiheutti alkuperäisen kielen vaihtumisen, mutta alkuperäisensuomensukuisten genetiikka - yDNA N ja mtDNA U- sekä H- halploryhmien genetiikka -  on säilynyt vahvana ko. alueilla edelleen. 
  Siksi ei voida sanoa, että slaavin kielisten alueen väestö olisi kokonaan slaavilaista (koska alkuperäisväestön suomensukuisten genetiikkaa N ja U- ryhmää on huomattavia määriä jopa 35% esimerkiksi Venäjällä (alkuperäisasukkaiden kieli - suomensukuisten kielien vuoksi muuttanut slaavin kielen venäjäksi), tai että germaanikielisten alueiden väestö olisi kokonaan germaaneja, vaikka nykyisin puhuttu kieli olisi germaanikielistä, esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, joissa on alkuperäisasukkaiden suomalaisten genetiikkaa jäljellä (4-9%). Näillä germaanialueilla suomensukuisten kieli on kansainvaellusten aikana ja sen jälkeen aiheuttanut kielen muuttumisen pohjoisgermaaniksi (ruotsiksi ja norjaksi).

  Lisäksi myöhempien migraatioiden aiheuttamaa genetiikan lisäystä kuten N- haploryhmää on mennyt Ruotsiin ja Norjaan erityisesti 1200 luvun jälkeen Pohjanmaalta ja Satakunnasta, tämä näkyy kansainvälisessä N- haploryhmän kartassa vaaleana alueena, koska vastavasti samaan aikaan 1200- 1400- luvulla ko. alueille tuotiin Ruotsista suojaamaan asemiehiä- sotilaita Ruotsista (jotka olivat pääasiassa R1a ja I- haploryhmän miehiä).
  Tämä tapahtui Paavin vallan aikana, ja asiasta mainitaan Rooman kirkon kirjeenvaihdossa Ruotsin kirkolle - ks. Bullat 1200-ja 1300 luvuilla (asiasta mainitaan mm. Turun Tuomiokirkon mustassa kirjassa). Ruotsin kirkko tarvitsi tukea uutta "kristillistä" valloitettua aluetta suojaamaan, nimenomaan juuri Satakunnassa ja Pohjanmaalla, siellä olleen suuren vastustuksen vuoksi, joka mainitaan em. bullissa. Kun Suomeen tuotiin -  paljon - aluksi yksinomaan ruotsalaista miesväestöä, silloin ko. alueille tuli I - haploryhmää ja myös slaavilaista R1a* ryhmää Ruotsista (karttojen mukaan Suomessa muualla ei ole R1a tai I- haploryhmää, näin korkeissa prosenttimäärissä ollenkaan).
  Kartasta on nähtävissä myös ns. savolaiskiila Pohjanmaan ja Satakunnan välissä, siinä on selvästi nähtävissä N1c1 miesten sinistä väriä, se on savo-karjalaista väestöä, joka on tullut ko. Ruotsiin siirtojen jälkeen ja  nimenomaan Etelä-Pohjanmaalle n. 1500- 1600- lukujen aikana (tämä näkyy selkeästi mm. Family tree DNA- Finland-projektisivuilta , linkki https://www.familytreedna.com/public/Finland?iframe=yresults  , N- haploryhmät näkyvät sivun 2 loppuosasta alkaen, ja myös Suomen  I ja R1a haploryhmien haplotyypit - selaamalla). 

  PS*. Ruotsin (.ja Norjan) R1a
  on peräisin Weikselin n. 500- 800 -luvun slavilaisexpansiosta, joka osaltaa aiheutti germaanien siirtymisen Skandinaviaan, ja samalla ko. slaavilaista R1a genetiikkaa meni Skandinaviaan melko runsaasti. Sillä esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on slaavilaista R1a genetiikkaa huomattavasti enemmän kuin Suomessa (ks. osa 2 , jossa on esitetty mm. EUpedia R1a -hploryhmän esiintymistiheys kartat - Jatko - osa 2 Seppo Liukko kotisivun etusivusta, linkki 
   >  
   https://sites.google.com/site/liukkohistoria/home/https-sites-google-com-site-liukkohistoria
   )
  .

  N1c1- esiintymistiheyttä kuvaavaa kartta osoittaa mistä suunnasta ko. yDNA väestö on nykyisille alueilleen tullut:

  1. Suomen vaaleat alueet N1C1 kartassa; johtuvat lyhyesti sanottuna siitä, että N- ryhmää siirrettiin Ruotsiin ja tilalle tuotiin muuta kuin N- ryhmää.
   
  a) Olen toisaalla kirjoittanut tarkemmin miksi ja milloin (1200-1400-luvuilla) ko. Ruotsin - kirkon- valtaamien alueiden valtausta "vastustanut"  miesväestö (N- haploryhmää) siirrettiin pois Ruotsinvallan uusilta alueilta, aluksi nimenomaan Roslagenin alueelle Ruotsiin (Tukholma- Uppsala).
  b) Myös vaaleiden alueiden (siis normaalia vähemmän N1C1 genetiikaa Suomessa-) olevien alueiden sijainti Suomen länsirannikolla osoittaa mistä suunnasta näitä I - ja R1a haploryhmien miehiä on Suomeen saapunut.


  2. N1c1 haploryhmähän on saapunut idästä, Siperiasta - Uralille ja Uralilta Itämerelle ja Suomeen sekä Skandinaviaan Suomen kautta.

  Ruotsin ja Norjan kohdalla EUPEDIAN   N1C1 kartta -yllä- osoittaa selkeästi, että N- haloryhmä on tullut nimenomaan Suomesta, koska Ruotsin itärannikolla on suurin määrä N- haploryhmää sekä sitten Norjan  itäreunalla, jonne siirtyi osa Ruotsin kaivos-  ja metsäsuomaalisista 1600- luvun verohelpotusten vuoksi (Norjan Elverumin alueelta ja sen ympäristöstä - Finnskogen-  löytyy paljon N- haploryhmää

  3. Ks. nykyajan geenitulokset Family tree DNA- geenitilastot;
  Suomensukuisuutta kuvaavat N- ja U- haploryhmät  ja näiden nykyisten henkilöiden-  merkityt -tunnetut esi-vanhemoien alueet Itämeren ympäristössä ja ko. N1c1 - haploryhmän leviäminen Euroopaan:
  a) kansainvaellusten aikana ja
  b) myöhemminkin, esimerkiksi N- haploryhmän Viikinkien mukana, ympäri Euroopan (
  nykyisten valtiorajojen mukaan).  Suomensukuiset Finnic- väestöt ennen kansainvaelluksia Skandinaviassa, Baltiassa ja Novgorodin- sekä nykyisen Venäjän alueilla:  Suomalaiset ja Virolaiset (Eestiläiset) ajanlaskun vaihteen jälkeen:


  2.
  Kartta Fennii ja Aestii
   

  (tässä läntiset suomensukuiset väestöt ja suomensukuisten kielien puhujat 
  Rooman vallan aikaisessa kartassa,  vuonna 125 AD)

  Fenni - suomalaiset kartan mukaisella alueella n. 100 AD;

  Tässä Fenni - väestöt ovat
   Novgorodin - Laatokan, Viron (Estonian) alueilla.
  Suomensukuiset väestöt olivat aikaisemmin koko Itämeren ympäristön väestöjä aestiilaisten kanssa (nykyisin balttilaisia, pereussi- puola - pommerilaisia ja Skandinaviassa).
  Fenni- suomensukuisia väestöjä (itämerensuomaliskieliä puhuneita tai puhuvia ovat esimerkiksi; merja, marit, metserät, vepsäläiset jne.), joita ei tässä kartassa ole merkitty. Suomensukuiset olivat tuolloin Suomessa (hämäläiset) ja myös alkuperäisasukkaat Skandinaviassa (Ruotsin ja Norjan) sekä Venäjän alueilla (Sarmatiasta pohjoiseen) ja myös kartan Venedi väestön pohjois ja itäpuolilla oli suomalaisväestöjä (joita siellä on edelleen). Venedii (soloveenit- eteläslaavit) olivat tällöin n. 125 AD  vielä nyk. Ukrainassa ja nousussa Novgorodin alueille n. 700 -800 AD (Novgorodin - Moskovan suomensukuisten alueille perustettiin Rurikien - suvun johtama (N- L550 haploryhmää), Novgorodin- Kiovan- Moskovan tuleva Venäjän maa - nykyisen valtion nimi on Venäjä). 


  Aestii - eestiläiset;
   Aestii = eesti (suomeksi Viro) on suomensukuisten heimoja.
  Tässä  Aestii alue on vielä etelä Baltiassa - Liettuan ja Preussin alueilla.
  Nykyisen Liettuan alueella (kartan Fennii Aestii)  onkin siksi eniten N- haploryhmän väestöjä, suomalaisten (60- 62% )  jälkeen, juuri liettualaisilla n. 40%, edelleenkin  kansainvaellusten vaikutuksista huolimatta. Näitä suomensukuisia N- ja U - haploryhmän väestöjä on ollut aikaisemmin (ennen kansainvaelluksia)  myös eteläisen Itämeren eli Puolan- Pommerin alueilla (kartassa - Rugii alueet).

  Suomensukuiset väestöt nykyisen Venäjän alueilla n. 125 AD
  Sarmaattien alueen pohjoispuolella  on asunut yhtenäisenä ketjuna Aasiasta - Atlantille, Ural- vuorten molemmin puolin- ja on edelleen- vaikka suurella osalla venäjän ja Baltian  sekä Itämerenympäristön suomensukuisista väestöistä on joutunut vaihtamaan puhumansa kielen (mm. kansainvaellusten vaikutuksesta). Suomensukuisten alue on vielä tuolloin n. 100 AD ulottunut Euroopassa Uralilta -  Skandinaviaan Norjaan ja Norjan Finnmarkiin  saakka.
  Suomensukuisia kieliä puhuvia väestöjä on yhteensä noin 23 miljoonaa ihmistä, Unkarissa, Suomessa, Virossa ja Ruotsin meän kieliset, Norjan Finnmarkissa sekä useitä suuria väestöalueita Venäjällä Volgan mutkasta Karjalaan ja lisäksi Uralin Aasian puoleisilla alueilla ( esimerkiksi Hanti- Mansit).
   
  Kvenland alue  n. 100AD- 900 AD (Sitones = pääosin suomalaisia - suomensukuisia ja kansainvaellusten aikana / jälkeen myös germaaneja).
  Samaan Kartassa merkittynä aikana n. 100- 200 luvulla Fennii ja Skandinavian alueella ja Ruotsin Skoonen pohjoispuolella, asukkaat olivat pääosin vielä suomensukuisia N- ja U- haploryhmän väestöjä. Nämä alueet ovat saagojen mukaan olleet Kvenland- alueita, alkaen Suomen, Gotlannin , Ruotsin Småland - keskiosien ja Norjan Finnmark alueilta - Orkney-saarille. Kvenland- alueita on ilmeisesti ollut ajanlaskun vaihteesta- 800 - 900- luvulle saakka (ks. tarkemmin Viikinkien saagat - yleisselvitys näillä kotisuvuilla - alla). Ruijasssa ja Suomen pohjoisosissa sekä Ruotsin vuoristossa olivat suomensukuista kieltä puhuneet saamelaiset, joilla on geneettisesti paljon N- ja U - haploryhmää.

  Kartan suomensukuiset väestöt- Fenni ja Aestii - ovat yDNA haploryhmältään olleet tuolloin vielä pääosin N- ryhmää sekä mtDNA - haploryhmiltään pääasiassa U - ja H- ryhmiä. Nämä ovat edelleen suomalaisten- ja suomensukuisten- (suomenskielisten tai kielen vaihtaneiden alueiden) väestöjen yleisinmmät haploryhmät. N- ja U - haploryhmää on eniten suhteellisesti ottaen,  koko väestöön verrattuna, -eniten Euroopassa. Kartan "Sitones" Eestissä (kartassa nyk. Viron alueella) ja Ruotsin keskiosissa ovat Roomalaisen historiakirjoittajan Tacituksen ajatelmia-mutta todellisuudessa nämä ovat olleet suomalaisia väestöjä. Etelämpänä Ruotsissa oli ensimmäisiä germaaneja noussut ajanlaskun vaihteen aikoina, paitsi Småland Isojen järvien itä-eteläpuolella oli myös suomensukuisten alkuperäväestöjen aluetta (ks. Wikipdia katta - germaanien liikehdinnästä Skandinavian eteläosiin- kartta toisaalla tämän kotisivun sivuilla -alla).

  Quote from Wikipedia on the map, linkki > http://en.wikipedia.org/wiki/Vistula_Veneti#mediaviewer/File:Roman_Empire_125.png

  Kartta 2

  Fenni- ja Aestii alueet 125 AD


  3.

  Kansainvaellukset AD 100 - 900  Euroopassa (Migration period)

  Suomensukuisten Itämeren ympäristön Baltian puolelle nousivat Migration periodin loppupuolella - n. 800 - luvulla  - slaavit ja länsipuolen Skandinaviaan germaanit nousivat myös pääosin vasta kansainvaellusten loppupuolella n. 100- 900AD  aikana.
  Suomensukuiset alkuperäisväestöt assimiloituivat näillä alueilla hiljalleen muuttajien suureen määrään, ja kieli vaihtui. T
  ämä muutto näkyy myös N- haploryhmän laimentumisena Skandinaviasssa, esimerkiksi Ruotsissa on vain 7% N- haploryhmää ja Norjassa n. 4,5 % N- ryhmää, kun Itämeren ympäristössä oli aikaisemmin ollut yDNA määrät ajanlaskun vaihteeseen saakka 40- 80% - osuudella miespuolisesta väestöstä. Baltian eteläosien suomensukuisen väestön alueelle ei slaaveja tullut siinä määrin kuin Skandinaviaaan germaaneja, sillä esimerkiksi Liettuan ja Latvian N- haploryhmä säilyi 35- 40% määrissä.
  Suomensukuiset väestöt eivät varsinaisesti osallistuneet kansainvaelluksiin missään - nykyisten Skandinavian-, Baltian - valtioiden tai nykyisen Venäjän alueilla, ainoa merkittävä suomensukuinen  ja  - kielinen väestö oli Hanti -mansi  > unkarilaiset, jotka tulivat Hunnien perässä Uralin eteläosista Karpaattien laaksoon n. 800- luvulla.
  Kartta 3. osoittaa 100- 500 lukujen merkittävä kansainvaelluksia, jotka jatkuivat pohjoiseen germaanien ja slaavien migraatioina aina 900- luvulle saakka.
  Alla kartta 3a osoittaa tilannetta 800- luvulla, jolloin slaavit olivat jo nousseet Novgorodin alueille.

  3.
  Kartta ja teksti, en.wikipedia SOURCE > http://en.wikipedia.org/wiki/Migration_Period 
        ja  Suomen Wikipedia > 
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainvaellusaika
 • SLAAVIT NOVGORODIN JA BATIAN YMPÄRISTÖÖN KANSAINVAELLUSTEN LOPULLA: 


  3a.
   
  Wikipedian kartta  800- luvulta, slaavit nousussa suomensukuisten - Baltian - Valdain ja Novgorodin alueille:


  Alla en. Wikipedian kartta suomensukuiset väestöt n. 800 -luvulla Venäjän alueilla (suomensukuisten alueet suppenivat pohjoiseen jatkuvasti Baltiassa, Venäjällä ja Skandinaviassa). Slaavit olivat juuri äskettäin nousseet suomensukuisten (Finno-Ugrian tribes, also Baltic Tribes they were old original Finno) alueille mm. Novgorodiin. 
  Moskovan eteläpuolen suomensukuisia väestöjä
   on merkitty allaolevaan karttaan, mm. Metserä, Mordvalaiset, Muromalaiset sekä Marit, Marya ja pohjoisemmat Euroopan puoleiset mm. Chudes ja Veps (Permians jne.), jotka ovat silloin vielä olleet pääosin itämerensuomalaiskielisiä, kuten myös silloin kielenvaihtoa "valmistelevat" Baltic tribes - suomensukuiset väestöt (Baltian su- kieli vaihtui balttoslaavuksi nimenomaan slavi- expansioiden vaikutuksesta n. 900- 1600- luvuilla baltin kieleksi ja Venäjän alueella su- kielet ovat vaihtuneet tai vaihtumassa venäjän kieleksi). Aikaisemmissa kartoissa ei slaaveja vielä ollut suomensukuisten laajoilla "kampakeramiikan" alueilla (siis ennen 800 - lukua).
  PS. Fenni -alueen pohjoisosissa ajalla n. 1900 - 1930 olivat edelleen suomensukuisten Inkerin alueita (suomaisia- vepsäläisiä)- ja kyliä oli oli kauttaaltaan  1703 perustetun Pietarin kaupungin ympärillä, joita asutti pääosin suomalaiset- tai suomensukuiset väestöt (- kieliset)i kyliä täynnään,  Suomen rajalta Valkeasaaresta - Narvaan, Viron rajalle saakka- katso, linkki >
   http://www.inkeri.com/Virtuaali/kylat1.html

  Tässä kuvassa slaaveja (salavonic tribes) on jo 800-luvun aikana noussut suomensukuisten alueille - Ilmajärven eli Novgorodin korkeudelle saakka  - 
  lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Muromian-map.png

  Kartta 3a.

  Slaavien nousu Novgorodin Finnic - Fennii- alueille 800 AD lopulla
 • 3b.    

  SLAAVIT PRAHAN (BOHEMIA) KORKEUDELLE N. 600- 800 -LUVULLA 


  Ks. kuva ja teksti Prahan - linnan museosta Vltava - joen varrella (
  Vltava -Valtava vrt; Msta- Musta-joki,  Mskva-Moskova jne. slaavikielissä tapahtuu vokaalin liudentuma alkuperältään suomalaiskielisissä paikannimissä-myös esim. Ruotsin suuret järvet ovat alkujaan olleet lausimisasultaan kuin suomalais-pohjaiset nimet, ks, liukkohistoria selvitykset). Slaavit ovat olleet Karpaattien vuoriston laaksossa ja Unkarilaisten paineesta siirtyneet Karpaattien pohjoisalueille, josta lyhyt siirtymä tunnetuimille Novgorodin ja Weikselin vanhoille suomensukuisten alueille ja -ajallisesti kulunut Bohemiasta - Novgorodiin n. 100- 200 vuotta. Se on ollut Kansainvaellusten aikaa.
  (kuva Seppo Liukko 2014):

  Slav settlers came to Bohemia around 530...(kirjoitus Prahan linna - Prague Castle)

  GERMAANIT SKANDINAVIAAN SUOMENSUKUISTEN ALKUPERÄISVÄESTÖJEN ALUEILLE:  4.

  Esihistoriaa Ruotsin, Baltian ja Novgorodin alueilla (kansainvaellusten aikana n. 300AD - 900 AD)

  (Look at > pre Migration- Period Germanic tribes to est- Wikipedia -MAP)

  Alla olevasta kartasta voi hyvin todeta, että pre-migration - period Germanic Tribes ja Proto- germaanien expansiot tapahtuivat
   Weikseliltä Tanskaan ja Ruotsin eteläosiin ulottuvilla alueilla (mutta proto- germaaneja ei esim. ollut vielä Smålandin alueella AD 300 mennessä).
  Tässä näkyy myös, ettei slaaveja ollut vielä ajanlaskun vaihteen aikana Baltiassa, eikä nyk. Puolan koillisosista -Valko-Venäjälle, eikä Venäjän keski-pohjoisosissa. 
  Vaaleat alueet olivat silloin Finnic / Uralic Tribes väestöjä Skandinaviasta - Baltiaan ja Uralille /Siperiaan saakka. Kieli vaaleilla nyk. Ruotsin alueilla on suomensukuinen kieli, kuten pääasiassa kokonaan nyk. Venäjän
   alueilla.
  Ks. myös tällä kotisivulla, Map slaavit Baltiaan ja venäjän nyk. alueille, linkki - Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Muromian-map.png (yllä)
  Kansainvaellusajan myöhempi kartta kuvaa Novgorodin suomensukuisten  alueelle nousussa olevien slaavien tilannetta n. 800AD (slaaveja ei vielä silloin ollut muualla Venäjän keski- tai pojoisosissa).

  Kartta 4a.

  Germaanien nousu Etelä- ja Länsi - Itämeren Finnic- alueille kansainvaellusten  alkuvaiheissa 


  Ks. Vertailu edellä oleviin karttoihin ja tekstiin:
  -  Etelä - Ruotsin alueen valkoinen alue, siellä ei ollut vielä germaaneja Småland, ks. en. Wikipedia teksti ja kartta,  linkki > http://en.wikipedia.org/wiki/Finnveden


  Ruotsin Finn- nimet and source; Geenitulosten mukaan myös Varangians L550- ryhmän edustajia on Suomen lisäksi hämmästyttävän paljon Keski- Ruotsissa - Roslagen - Finsta ja lisäksi suomalaismetsien alueilla Ruotsissa ja Norjassa (vaikka N- haploryhmä ei ole tyypillistä näissä maissa).

  Tämä viittaisi todella tehtyihin Pohjanmaan ja Satakunnan miesten siirtoihin n. 1200- luvulta alkaen juuri edellä mainittujen Suomen alueilta Roslageniin Keski - Ruotsiin - ensin maanviljelys - ja 1300- luvulta alkaen kaivoksiin. Uppsalan ja Tukholman välistä aluetta sanottiin aikaisemmin FINSTA - nimellä, viitateen Finn- nimiin ja väestöön alueella, ks. linkki Dr. Broberg . > http://www.ukforsk.se/bok0/finnar.htm.  
  Lainaus em. ruotsalaisesta lähteestä:  "Medieval maahanmuuttajia. Finnejä tunnetaan Ruotsissa 1300- luvulta, erityisesti Uplanti (Mälaren alue) 85% kaupungeissa lähinnä - Tukholma, useita satoja...

  Swedish Finn names; The results show that the gene also Varangians L550- group representatives in Finland, a surprisingly large number of Central - Sweden Roslagen - Finsta, as well as the Finnish forest areas in Sweden and Norway (although haplogroup N is not typical in these countries).

  This would indicate that really made Ostrobothnia and Satakunta men transfers approx. 1200 century from just the above-mentioned areas of Roslagen in Central Finland - Sweden - first in agriculture - and 1300's from the mines. Uppsala and Stockholm, the area between the said previously Finsta - the name refers to the name of Finn and the population in the area, see. link to Dr. Broberg. > Http://www.ukforsk.se/bok0/finnar.htm. Quote of the Swedish source: "Medieval immigrants. Finns are known in Sweden 1300's, especially in Uppland (Mälaren region), 85% in cities, mainly - Stockholm, several hundreds of ...  4b.

  Kartta 700AD
   
  Lähde > http://geacron.com/home-en/?sid=GeaCron624976 - Lataa kartan ajaksi 700AD, näet ettei Ruotsin alueen sweat-  ole vielä kuin Etelä- Rutsissa, siitä pohjoiseen on vielä Finnish Tribes alueita, ks. kartat  700 AD muutos 814AD, vasta n. 814 ajalla sweat olivat nousseet suomensukuistenalueille Tukkholman - Roslagen alueille. Finnish kielet olivat olemassa, mutta kielenvaihtuminen oli jo käynnissä, kuten Eteläisemmässä Ruotsissa oli tapahtunut 500- 800- luvuilla.


  Tästä indoeurooppalaisen maanviljelykielen saapumisesta Ruotsin alueelle on myös kartta. - Se on tapahtunut n. 500- luvulta alkaen Isojen järvien korkeudelle saakka- kartta 1a1 (yllä) ja sitten -  hiljalleen Pohjois - Ruotsiin Uumajan (Kalix- joki nykyisin) korkeudelle, josta pohjoiseen on vieläkin itämerensuomen- kielistä - meänkielistä väestöä.  Kartat 5- 6
  SUOMENSUKUISTEN ALUEILLA SUOMESSA JA SUOMEN YMPÄRISTÖSSÄ ON SINISTEN SILMIEN JA VAAEAHIUKSISTEN VÄESTÖJEN ALUEET:

  Tämä suomalaisten ja suomensukuisten väestöjen muutos näkyy myös autosomalisissa geneettisissä tutkimuksissa, Ks. useat prof. tason tutkimukset ko. asiasta, teksti + kartat, linkki >  Suomalaisten ja suomensuisten väestöjen biologiset ominaisuudet (vaaleus; -vaaleat hiukset, -vaalea iho, -siniset silmät), Seppo Liukko.  

  Huomaa myös suomalaisten ja saamelaisten geneettinen- ja biologinen (autosomalinen) - vaaleus ero, 
  vaikka puhekieli on samaa suomensuisten kieltä. S
  aamelaiset eivät ole ns. tundravaaleiden Alppien pohjoisalueiden alkuperäisaukkaita (joita suomalaiset ovat), vaan saamelaiset ovat tulleet Komsaan Iberian refugista suomensukuisten alueiden läpi n. 12-9.000 eaa. aikana (ks. Seppo Liukko 1996). Saamelaiset ovat saaneet hyvin pienenä populaationa voimakkaan geenivaikutuksen suomalaisilta (ympäristön enemmistöväestöltä) mm. N-halploryhmää sekä U -äitilinjan ryhmää.  
  Pohjois- saamelaisten vaaleus prosentti on ko. tutkimuksessa alle 20%, kun suomalaisten on 80% (ks. Prof. Rees ja Frost - teksti ja kartat alla).
  Alkuperä saamelaiset ovat tulleet Iberian -refugista ja saaneet suomensukuisten Hampurin -kulttuurin aikana kontaktin suomensukuisiin väesöihin, joka on aiheuttanut saamelaisille vuorikauriin hoitajille kielenvaihdon (-ja uutta genetiikkaa) jo noin 10-12.000 eaa. aikana. Sen jälkeen saamelaiset ovat siirtyneet Norjan sulaa rannikkoa pitkin  Skandinavian pohjoisosiin mm. Komsaan saakka (tarkemmin näillä sivuilla, otsikon suomensukuiset ja- kioeliset väestöt Euroopassa).   5.

  Vaaleuskartta 1, prof. Frost - vaaleat hiukset Eurooppassa ja - lähialueilla
   

  (Huom. tutkimus on nykyisistä väestöistä).  6.

  SUOMENSUKUISTEN ALUEIDEN SINISET SILMÄT- Prof. Rees - vaaleuskartta 2
  (keskuspaikkana Suomi ja - levinneisyys säteettäin lähialueille):

  Ks. tutkimus suomalaisten vaaleus 27.9.2002 Prof. Jonathan Rees, University of Edinburg  (BBC News, WORLD EDITION)
  "
  Researchers predict the last truly natural blonde will be born in Finland – the country with the highest proportion of blondes". Tutkijat ennustavat viime aidosti luonnollinen blondi on syntynyt Suomessa - maassa, jossa suurin osa blondia".
  Laajemmin määriteltynä vaaleus on erityisesti suomensukuisten ominaisuus, joka juontuu jo jääkauden maksimin (LGM ajoista alkaen ja Ukrainan Refugista. Mutta eteläosien suomensukuisten alueille on tullut uutta indoeurooppalaista väestöä, että vaaleus väestöosuutena on hieman vähentynyt.
   


  Vaaleusrajan siirtyminen pohjoista kohti (kuten N- haploryhmän esiintymistiheyskin) 
  - vaikutus  alueen eteläosin, kun uutta -ei vaalea, ei N- ryhmää  eli uutta maanviljely väestöä tuli Eurooppaan  5500 eaa. alkaen (Uutta genetiikkaa Keski - / Pohjois- Eurooppaan tuli vain n. 25%- 50% alkuperäis -väestöön verraten):

  On tietenkin myöhempien väestöliikkeiden mm. neoliittisen vallankumouksen kansainvaellusten vuoksi selvää, että ko. "vaaleus" raja on ollut etelämpänä. Tämä Euroopan  alkuperäisväestön (suomensukuisten metästäjä- keräilijöiden) raja on ulottunut Atlantilta - Alppien pohjoispuolitse Ukrainan refugin kautta Uralille ja sen taakse jääkauden maksimin ja sen jälkeisenä aikana.
  Siis  indoeurooppalais- maanviljelijä migraatiota (n. 6500 -  5500 eaa.)  on saapunut Eurooppaan alkuperäisasukkaiden joukkoon, joita on tullut maksimissaan yhteensä 50%.
   Tarkista viimeisimmät  tutkimustulokset metsästäjien määrästä Keski /Pohjois- Euroopassa ja myös Englannissa (ks. kodat 9 ja 16, -tämän kotisivun otsikot).  7.

  Erikoinen geenikartta, jossa CCR5 alueet osuvat lähes samoille suomensukuisten alueille kuin edellä mainitut kartat - vaaleat hiukset ja siniset silmät:


  GEENIKARTTA -CCR5 (alla)  liittyy jotenkin Finnic N- haploryhmään (mm. prof. A. Bajor, Puola).

  Se onko se syy vai seuraus? Kuitenkin suomensukuisilla ja Euroopan N- haploryhmällä sekä hiusten vaaleudella ja silmien sinisyydellä näyttäisi olevan jotakin positiivista vaikutusta tämän CCR5 mutaation muodostumiseen, koska kaikki em. ominaisuudet keskittyvät Euroopan kartalla samoille seuduille kuin ovat olleet  - vanhan Finnic-Tribes alueet ennen kansainvaelluksiae (ne ovat hämmästyttävästi myös lähes samoilla alueilla kuin mm. nykyisten Family Tree DNA- Varangian N1c1 -N011 ja Rurik- haploryhmä tutkimusnäytteiden antajajienkin asuinpaikat, ks. Semargl - kartat, joista tarkemmin seuraavan kartan- Finnic- tribes 814 AD kartan alapuolella). 

  Kartan keskipisteenä on Suomi- ja ympäristö, Baltia, Preussi- Pommeri- Puola Valdai, Volgan alueita, Skandinavian keskiosat Ruotsissa ja Norjassa sekä vaaleana myös Normandia Ranskassa (ovatko Normandiassa suomensukuiset N- haploryhmän Viikingit Kvenland ajan loppupuolelta - migraaatiot n. 800- luvulla?).

  CCR5 on todettu suojaavan HIV - tartunnan saanutta voimakkaasti niin, ettei AIDS- pääse puhkeamaan. Em. väestöillä suojauskyky on noin 10- kertainen verrattuna Euroopan tai USA:n valkoihoisten CCR5 - suojaan. Saamelaisilla, Afrikkalaisilla ja Itä- Etelä - Aasialaisilla ei ole CCR5 suojaa Wikipedian CCR5 - kirjoituksen mukaan olenkaan - tai hyvin vähän.  Tarkemmin seuraavat lähteet 1-2.


  Lähteet ja kartta:
  1. source text:   http://en.wikipedia.org/wiki/CCR5 

  2. source figure map: http://forum.molgen.org/index.php/topic,262.75.html (7.11.2014)

  8.
   
  KARTTA EUROPE  814 AD -  ALLA -  FINNIC TRIBES ALUEET URAL - SKANDINAVIA:


  Karttakuva Wikipedia.  Europe in the 9th century.
  Roslagen is located along the coust of the northern tip of the area marked " Swedes and Goths". Source:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Rus'_people
  • Ks. myös alla oleva lista Varangian genotyypeistä, missä on eniten ko. N- L550 (xL1025) eli DYS390 = 23 (markerin arvo), nykyisessä Suomessa katso N011 Varagian ryhmän määrät.
   • (aikaisemmin , siis ennen v.2012 väitettiin, ettei suomalaisilla ole ollenkaan DYS390 = 23 genetiikkaa- se on täysin virheellinen väite - ks. geenikartta)


     • Wikipedian teksti on osittain vanhentunutta, sillä Varangian ryhmä on N- haploryhmää, joka on tyypillistä suomalaisille suomensukuisille väestöille. en.wikin teksti on ajalta ennen 2012, silloin tarpeeksi laajoja geenitestejä, esimerkiksi  BigY - testiä ei vielä ollut, joka tarkentaisi mm. Varagian- ryhmän ja  Rurik-clanin alkuperää (
      nyt on - ja siksi asia tunnetaan genetiikan avulla täsmällisesti). Asiasta tarkemmin kohdissa 1 ja 11, sekä genetiikka- osassa (ks. teksti - linkki yllä ja kartta - alla). 
      Tässä vanhentuneessa Wiki -tekstissä selvästi sotketaan Skandinaaveiksi, kun puhutaan suomalaistaustaisista väestöistä (N-ryhmän Varangian ja Rurik- alkuperää tarkasteltaessa). Kuitenkin tekstin ohesa olevassa  karttassa on huomattavissa, että Novgorodin ja Ruotsin Upplannin alueilla on suomen heimojen ryhmiä ja aikaisemmin ollut myös alempana Ruotsin Smålannissa ja mm. Valdain alueella (ks. edelliset 100- 700 AD- kartat- esimerkiksi FENNI - alueet).
      YHTEENVETO: Ruotsin Uppland- alueella on ollut edellä olevien karttojenkin perusteella ollut myös 800- 860 AD aikana (siis Novgorodin- Varngian-aikana)  jäjellä vanhaa suomensukuisten N- haploryhmää (esim. mahdolliset Rurik- clan N- ryhmän löydöt Ruotsista ovat mahdollisia).


      Ruotsalaisilla ei ole tyypillisesti N- ryhmää, vaan siellä on nykyisin  93%:n osuus YDNA- haploryhmistä R1a, R1b ja I- haploryhmiä. Kun aikaisemmin - ennen kansainvaelluksia - N- ryhmää oli huomattavasti enemmän kuin nykyisin (7%). Germaani ja slaaviryhmät ovat levinneet kansainvaellusten aikana etelästä ylöspäin Ruotsiin ja alkuperäisvästön Finnic- osuus on "laimentunut".


      Kartan (alla) tilanteessa n. vuonna 815 AD sevea- goth- väestöjä on jo noussut suomensukuisten alkuperäisväestöjen alueille, myös Etelä-Ruotsin viimeinen "suomensukuisten linnake"  Småland, on tässä kartassa vaihtunut germaanisten väestöjen pääasialliseksi alueeksi.
       Noin 800 - 1000 AD aikana germaaniset heimot ovat nousseet pääasialliseksi väestöksi alkuperäiseten suomensukuisten Tukholman - Uppsalan eli  Upplannin alueelle. Myöhemmin germaani kansainvaelluksen enemmistön vuoksi germaanikieliseksi muuttunut Ruotsin eteläalueilta alkaen puhekieleltään ns. germaanikieliseksi ruotsalaisväestöksi, mutta on siis geneettisesti pohjaltaan germaani +slaavi + suomensukuinen väestöä (yDNA I+ R1b,  R1a ja N - haploryhmiä). Tämä väestö on levinyt sen jälkeen jatkuvasti suomenkielisten alueille pohjoiseen, nykyinen itämerensuomen- kielen kieliraja on  noin Kalix - joella.
      Mutta ei tämä sitä merkitse, etteikö ko. alkuperäisväestö olisi Ruosin (Norjan) alueilla edelleen, se näkyy selkeästi nykyajan geenimittaustuloksisa - esimerkiksi yDNA suomensukuisten N- haploryhmänä (n. 7%)  tai mtDNA naisten U- ryhmänä ruotsalaisessa väestössä edelleen (näiden Itämeren alueen  Finnic- kieli on vaihtunut germaanikieliseen ruotsiin).  


      Finnic- Tribes alueet kansainvaellusten aikana, loppuvaiheessa AD 814
      (Swedes alueet olivat germanisoitumisen vuoksi nousussa etelästä, Finnic- Tribes alueet on merkitty keski-Ruotsin alueille saakka)

      Kartta 8, 
      Euroopan Finno - tribes + Norsemen alueet 815 AD (- Kvenland aikaa)
       Kartassa - Kampakeramiikan - ja Skandinavian alueiden suomensukuiset väestöt.

      9.


      Finnic tribes - alueet noin 800 AD :
      SKANDINAVIA  Northmen (ks. ylläoleva kartta) ja Viikinki - alueet Kvenland ajalla ja sen jälkeen

      Vanhimmat saagat kertovat Kevenlandista ajanlaskun ajoista alkaen 

      Saagojen- kronikoiden tapahtumatiedot jatkuvat historialliselle ajalle, kuten mm. Normandy - Ranska- Englanti, Scotlanti jne. Viikinkien  jälkeisen ajan historiallisiin tapahtumiin tai suomensukuisten itäpuolen Rurikit Novgorod- Kiova- Venäjän Romanov- hallitsijoihin saakka. 
      Näitä saagoja on useita, mutta Suomen alueen Kvenlandin (nykyinen Suomen maakunta Kainuu on samaa pohjaa)keskusalue (ks. kartta alla - tulossa) on ollut mol. puolin Pohjanlahtea (Botnia), aina Vienanmereltä Bjarmalandin sekä Suomen, nykyisen keski- Ruotsin ja Finnmarkin alueelta Pohjois- Atlantille (Norjan Northmen alueet) sekä Orkeney- ja Shetlandin saarille saakka (Islanti on myöhäisempää aikaa). 
      Tähän em. liittyen on geenitutkimuksissa todettu, että  suomensukuisilla on ollut jotakin yhteyttä Viikinki saagojen  Orkney -saarille. Sillaä esim. autosomal. genetiikkaa löytyy Orkney - saarelaisilta ja mm. suomalaisilta Orkney- saarelaisten genetiikkaa (
      Gedmatch K12 vertailussa, esim. allekirjoittaneelta suomalaisilla / orkneysaarelaisilla voi olla nykyisin yhteistä genetiikka 11- 14%, se saattaisi kertoa yhteisetä Kvenland ajasta). 
      Tällaisesta  suomalaisten yhteydestä kertoo  Viikinkien Orkneyinga (Orkneylaisten Saaga) Kvenlandin ja Suomen kuninkaasta, joka hallitsi Gotlantia, Kvenlantia ja Suomea. 
      Descendants of Fornjotur Kvenlands and Finland King. Lainaus/source, 
      www.davidkfaux.org/files/deBeaulFullReport.pdf  :
       "There was a king named Fornjort, he ruled over those lands are called Finland and Kvenland; that is to the east of that bight of the sea which goes nordhwardto meet Gandvik that we call the the Helsingbight
      (SL-lisäys; Botnia in Finland
      ). The Hversu Norger byggdist states that a descendant of Fjornjort ruled over Gotland, Kvenland (Kaenlandi) and Finland (SL-lisäys; Kvenland on voinut tarkoittaa myös Kalevala - vrt. Caelic rule Finnic Widsith - runot).

       Viikinkien N- ryhmän levinneisyyttä osoittaa myös Rurik - klan tarkennetut (spesif.) tiedot (source- Semargl- ja Family Tree DNA- tietolähteet). 
       Tällaisia Viikinki - alueita, joissa on esiintyy vielä nykyisinkin suomensukuisten N- haploryhmää (L550 > Y4339* eteenpäin), ovat mm. Scotlanti (Stuart- McLelland), Wales (Wall), Englanti - Ranska / Normandian (Norman Conquest alkaen Duke Thorfinn Rollo - William Conquest -Hastings 1066AD), sekä myöhempien aikojen Ranska (mm. Vecoutere ja Shakhovskoy- Rurikids) sekä Orkeney-saarten Viikinki päälliköt (Jarlit mm. Rollon esi-isät)   ja Itä- Englannin Viikinki alueet- esim. Corwther (ainakin Varangian N -ryhmää on olemassa). 
       Nämä tiedot osoittavat, että esi-isä linjaltaan Viikinki (Varangian) ja Rurik -klaanin N- ryhmän jälkipolvien genetiikkaa on Suomen suuren määrän lisäksi jonkin verran levinneenä Euroopassa (jonka levinneisyyttä ko. kartta esittää). Myöhempien muuttoaaltojen ja sotien seurauksena on myös siirtynyt ko. genetiikkaa esim. 30-vuotinen sodan- (uskonsota) ja Suuren Pohjansodan (sota alueina mm Tanska, Baltia, Puola, Venäjä - Pultava) välityksellä suomalaisten N- ryhmää sotaalueille ja ympäristöön. Näissä sodissa oli ruotsalaisten lisäksi merkittävä määrä suomalaisia aatelisia ja sotilaita (- siksi eri syistä ko. suomalaisrten N- ryhmän genetiikkaa on levinnyt matkan varrella, joka näkyy  geenitilastoissa)Mukana on ollut todennäköisesti myös Rurik- clan  ja Rurikids L550 > N- Y4338* - genetiikkaa ( em. sotien vuoksi on olemassa joitakin todettuja genettisen Rurik- klan- ryhmän löytöjä  mm. Tsekissä, Romaniassa, ja Ukrainassa ja Venäjällä). 

       Yleisemmin voidaan sanoa, että  
       tätä Varangian - (ja spesifinen Rurik-) genetiikkaa voi löytyä myös Puolasta, Ukrainasta, Romaniasta, Tsekistä, Saksasta ja Baltiasta ja Venäjältä, varsinaisten Rurikids - linjan lisäksi ja kuten lännestä em. Viikinkien valloitusten ajoilta, mutta leviämisen syynä voi olla myös nykyajan  migraatiot eri syistä. 
       Varangian genetiikaksi kutsuttua L550 - gentiikkaa voitaisiin myös kutsua hyvällä syyllä - Finn- genetiikaksi tai
        ryhmäksi, koska suurin esiintumis tiheys ja Varangian - ryhmän määrä on suurin nimenomaan juuri Suomessa, tämä on myös todistettavissa lähtöalueen perusteella (ks. kartat - tilastot - tulokset).

       Baltiassa on myös paljon N- L1025 ryhmää, mutta ei Varangian  L550 xL1025 ryhmää. MIKSI?
       Tässä on huomattava, että Baltian alueen geeniryhmä on nuorempaa kuin Suomen alueen L550 - ryhmä.
       Baltiassa on siis kyse Finnic tribes mutaatiota L550 jälkeen, eli on tapahtunut osalle N- 
       L550 - ryhmää L1025 mutaatio, jota ei ole Varangian - ryhmällä.
       Sen vuoksi L1025- ryhmää on 
       päasiassa Itämeren eteläisimmissä osissa; Batiassa, Puolassa, Saksassa (vanha Preussi), Venäjällä  ja Valko-Venäjällä sekä Ukrainassa. Eniten kuitenkin Liettuassa. Baltian alueilta nykyisin olevien isälinjojen jälkipolvien genotyyppien (Finnic Tribes) genetiikkaa sanotaan FinnBalts tai Balts- linjaksi (HUOM: Baltian alueen väestö on Fenni - kartan ja genetiikankin perusteella alkuperäisiä suomensukuisia väestöjä - Finnic Tribes). 


      SOURCE - in English: 

       ENGLANNISSA SUOMENSUKUISTEN GENETIIKKAA (tarkemmin kohta 20 - alla) 
       Rautakausi - KALEVALA > KVENLAND
         100 - 700 AD, aika ennen Viikinkiaikaa

       Uusi geneettinen tutkimus todistaa, alla lähde (sininen teksti), 2. Ks. myös anglosaksinen eepos Beowulf ja 3. MAP placename CALEVA- in West- Saxon HIGSTON:

       Tässä eräs tutkimus; Englannin n. 2000 - ja 1300 vuotta vuotta vanhoja rautakauden aikaisia luulöytöjä, jossa on todettu olevan vahva vanhempi komponentti suomalaista genetiikkaa. http://www.ashg.org/2014meeting/abstracts/fulltext/f140122098.htm
       In Finnish: Johtopäätelmiä Britannian ja Euroopan väestön historiaa antiikin DNA-sekvensointi rautakauden ja anglosaksisen näytteistä Hinxton, Englannissa. Lainaus linkistä :" 
        Lisäksi anglosaksisen aikana näytteet näyttävät jakaa vahvempi vanhempi komponentti Suomi (1000gp FIN) yksilöitä. Meidän tulokset auttavat luonnehtivat esi Euroopan väestön mukana suurissa Euroopan muuttoliikkeiden Britanniaan viime 2000 vuotta sitten ja siten antaa enemmän oivalluksia geneettistä historiaa ihmisiä Pohjois-Euroopassa.
       In English: " 
       In addition the Anglo-Saxon period samples appear to share a stronger older component with Finnish (1000GP FIN) individuals. Our findings help characterize the ancestral European populations involved in major European migration movements into Britain in the last 2,000 years and thus provide more insights into the genetic history of people in northern Europe. You may contact the first author (during and after the meeting) at stephan.schiffels@sanger.ac.uk.


       Katso allaoleva teksti, Eepokset, saagat ja kronikat, joissa mainitaan 
       Kalevala, Kvenland tai Finland sekä Saxon (Englannin) karttaa, jossa mainitaan CALEVA - niminen paikka (Saxon alueella n. 575 AD).


       Eepokset, Saagat ja kronikat:

       Kun verrataan Kalevala - eepoksen, Anglosaksisten Beowulf - ja Widtsith - eeposten jne. 
       suusanallisesta kerronnasta poimittuja tietoja todellisuuteen ja samalla verrataan tapahtumien ajoitusta Skandinavian Kvenland - saagojen  esittämiin tapahtumiin suomalaisista sekä - näitä asioita nykyajan geenituloksiin,  saadaan saagoista - ja eepoksista myös suomalaisten osuudelta (mm. suomalaisten ns. N- ryhmän Viikinkien asuin- ja hautapaikoista mm. Jaalan Huhdasjärvellä) huomattavasti lähempänä totuutta oleva näkemys kuin aikaisemmin.
       Vertaa em. tutkimusta suomalaista genetiikkaa Englannissa mm. beofull ja esim. en. wikitietoon: > http://en.wikipedia.org/wiki/Hengist_and_Horsa , 
       josta seuraaavassa lainaus liittyen Suomeen -ilmeisesti Kvenland ajan suusanallisen tiedon muistiin merkittyä tietoa: "Hahmo nimeltä Hengest, jotka saattavat olla tunnistettavissa johtaja British legenda, näkyy Finnesburg Katkelma ja Beowulf. Finnesburg Katkelma ja BeowulfHengest näkyy elossa tilit legendaarinen taistelu Finnesburg : Finnesburg Katkelma ja lay upotettu eepoksen Beowulf . Hänet mainitaan linjassa 34 Finnesburg Katkelma . [ 41 ] Vuonna Beowulf , Scop lausuu koostumus yhteenveto Finnesburg tapahtumia, kuten tietoja ei toimiteta fragmentti. Hengist on mainittu tässä huomioon myös, erityisesti rivit 1082 ja 1091. [ 42 ]. Jotkut tutkijat ovat ehdottaneet, että luku mainittu sekä näistä viitteistä on yksi ja sama kuin Hengist että Hengist ja Horsa tilejä, vaikka Horsa ei mainita myöskään lähde. Työssään Finn ja Hengest , JRR Tolkien väitti, että Hengist oli historiallinen hahmo, ja että Hengist tuli Britannian tapahtumien jälkeen kirjattu Finnesburg Katkelma ja Beowulf" ,  linkki > http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Finnsburg

       Katso myös anglosaksinen runo Widsith- Caelic > can be like Kalevala. (Kalevala - it is name Epic of Finnish)  -
       Widsith linkki >  
       http://en.wikipedia.org/wiki/Tribes_of_Widsith , kohta 20:
                                                
       Casere weold Creacum
       ond Cælic Finnum,
       Caesar ruled the Greeks
       and Caelic the Finns,      http://en.wikipedia.org/wiki/Kven_people
        Kven language
       The Kven language is a Finnic language. From a linguistic point of view the Kven language is a mutually intelligible dialect of Finnish, but for political and historical reasons it received in 2005 status of a legal minority language in Norway, within the framework of the European Charter for Regional or Minority Languages.
       The Kven language differs from Finnish, since the Kven population was in effect isolated from other Finnish-speaking people. The Kven language has come to incorporate many Norwegian loan words, and Finnish words no longer used in Finland are still used. In a 2005 government report, the number of people speaking the Kven language in Norway is estimated to be between 2,000 and 8,000, depending on the criteria used.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Kvenland

      SOURCE, map tekst > "
      Kvenland in 814 AD. Old Norse sagas suggest that Kvenland covered the entire Fennoscandian area".
       Old English Orosius
       A Norwegian adventurer and traveler named Ohthere visited England around 890 CE. King Alfred of Wessex had his stories written down and included them in his Old English version of a world history written by the Romano-Hispanic author Orosius. Ohthere's story contains the only contemporary description about Kvenland that has survived from the 9th century:[1]
       [Ohthere] said that the Norwegians' (Norðmanna) land was very long and very narrow ... and to the east are wild mountains, parallel to the cultivated land. Finnas inhabit these mountains ... Then along this land southwards, on the other side of the mountain (sic), is Sweden ... and along that land northwards, Kvenland (Cwenaland). The Kvens (Cwenas) sometimes make depredations on the Northmen over the mountain, and sometimes the Northmen on them; there are very large [freshwater] meres amongst the mountains,[2] and the Kvens carry their ships over land into the meres, and thence make depredations on the Northmen; they have very little ships, and very light.
      Hversu Noregr byggdist and Orkneyinga saga
      For more details on this topic, see Kings of Kvenland.
      Three medieval Icelandic accounts discuss Kvenland. They are Egils saga and the more legendary Hversu Noregr byggdist[11] and Orkneyinga saga.[6]
      Orkneyinga saga was written around 1200 CE by an unknown Icelandic author. Hversu Noregr byggdist is only known from one copy in the Icelandic Flateyjarbók from 1387 CE, but may have been written earlier. According to Orkneyinga saga, early medieval Norse (Norwegian) rulers descended from king Fornjót, who "reigned over Gotland, which we now know as Finland and Kvenland." The Hversu account states that a descendant of Fornjót "ruled over Gothland, Kvenland (Kænlandi), and Finland."[citation needed]
      A DNA study conducted on the prehistoric skeletal remains of four individuals from Gotland supports the area having been ethnically interconnected with Finland and Kvenland during the primeval era:
      "The hunter-gatherers show the greatest similarity to modern-day Finns", says Pontus Skoglund, an evolutionary geneticist at Uppsala University in Sweden.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Finnveden
      Finnveden
      From Wikipedia, the free encyclopedia

      The small lands of Småland, Sweden. The black and red spots indicate runestones. The red spots indicate runestones telling of long voyages. Most runestones in Finnveden describe men who died in England.
      Finnveden or Finnheden is one of the ancient small lands of Småland. It corresponded to the hundreds of Sunnerbo Hundred, Östbo Hundred and Västbo Hundred. Finnveden had its own judicial system and laws as the other small lands. Finnveden is situated around lake Bolmen and the river Lagan. Most runestones in Finnveden describe men who died in England. Finnveden is today divided and is a part of Hallands län, Kronobergs län and Jönköpings län.
      It was first mentioned by Jordanes when he referred to its population as the Finnaithae (derived from an old form of Finnheden, Finn(h)aith-) when describing the nations of Scandza in Getica.
      Etymology
      The Scandinavian placenames Finnveden, Finnmark and the province of Finland (which gave name to Finland) are all thought to derive from Finn, an ancient Germanic word for the Finnic people inhabiting areas of Fenno-Scandia and Scandinavia. The connection between the names Finnveden, Finnmark and Finland is not entirely clear. However, it is known that in addition to the Uralic Sami people, the Finnic tribe of Kvens have historically inhabited areas of Scandinavia which today are part of Norway and Sweden. According to Emeritus Professor Kyösti Julku,[1] in the area of Tromsa, Norway, alone there are 12 prehistoric Kven place names.
      Whereas the Finnic tribes historically inhabiting the modern-day area of Finland and the surrounding areas (Kvens, Tavastians, Karelians, etc.) are known to have represented a farming culture for several last millennia, the Sami people were still "hunter-gatherers" in 97 AD, when the Roman historian Publius Cornelius Tacitus describes them in his account 'Germania', calling them "Fenni". Most historians see Tacitus' reference to the "Sitones" to mean the Finnic/Finnish Kvens:
      "Upon the Suiones, border the people Sitones; and, agreeing with them in all other things, differ from them in one, that here the sovereignty is exercised by a woman. So notoriously do they degenerate not only from a state of liberty, but even below a state of bondage."

      9. Map

      Map- source > http://en.wikipedia.org/wiki/Finnveden#mediaviewer/File:Map_of_landscape_Smaland_Sweden.jpg


      FINN- MEN: Source > http://en.wikipedia.org/wiki/Finn-men

      "Description
      John Brand, in A Brief Description of Orkney, described a sighting of a Finn-man.
      There are frequently Finmen seen here upon the coasts, as one about a year ago on Stronsa, and another within these few months on Westra, a gentleman with many others in the isle looking on him nigh to the shore, but when any endeavour to apprehend them, they flee away most swiftly; which is very strange, that one man, sitting in his little boat, should come some hundred of leagues from their own coasts, as they reckon Finland to be from Orkney; it may be thought wonderful how they live all that time, and are able to keep the sea so long. His boat is made of seal skins or some kind of leather, he also hath a coat of leather upon him, and he sitteth in the middle of his boat, with a little oar in his hand, fishing with his lines: and when in a storm he sees the high surge of a wave approaching, he hath a way of sinking his boat, till the wave pass over, least thereby he should be overturned. The fishers here observe that these Finmen or Finland-men by their coming drive away the fishes from the coasts. One of their boats is kept as a rarity in the Physicians Hall in Edinburgh".

      From Wikipedia, the free encyclopedia
      Fornjót (Old Norse: Fornjótr) was an ancient giant in Norse mythology and a king of Finland, Kvenland and Gotland. His children are Ægir (the ruler of the sea), Logi (fire giant) and Kári (god of wind).


      ORKNEY ISLANDS - Earls of Orkney:

      Thorfinn Torf-Einarsson: Source > http://en.wikipedia.org/wiki/Thorfinn_Torf-Einarsson
      From Wikipedia, the free encyclopedia ,   (Redirected from Thorfinn Turf - Einarsson, Earl of Orkney)
      "Family; Thorfinn was the youngest son of Torf-Einarr, himself the son of Rognvald Eysteinsson, the first Earl of Orkney

      Rognvald Eysteinsson >  http://en.wikipedia.org/wiki/Rognvald_Eysteinsson

      "Rognvald Eysteinsson (fl. 865) sometimes referred to with the bynames of "the Wise" or "the Powerful" was the Earl of Møre in Norway and a key figure in the founding of the Earldom of Orkney. Three quite different sources for the creation of the Norse earldom on Orkney and Shetland exist. The best known are those in the Norse Sagas but older evidence is found in the Historia Norvegiae and the Fragmentary Annals of Ireland. This last source refers to a "Ragnall son of Albdan" who was active in Orkney in 865. The Historia includes a brief reference to Rognvald, which events are also referred to in the saga material".
      "The Historia Norvegiae's account of Rognvald and the foundation of the Orkney earldom contains some curious detail about pre-Viking Orkney, including an account of the Picts as small people who hid in the daytime, but it has little to say about Rognvald.
      In the days of Harald Fairhair, king of Norway, certain pirates, of the family of the most vigorous prince Ronald [Rognvald], set out with a great fleet, and crossed the Solundic sea..., and subdued the islands to themselves. And being there provided with safe winter seats, they went in summer-time working tyranny upon the English, and the Scots, and sometimes also upon the Irish, so that they took under their rule, from England, Northumbria; from Scotland, Caithness; from Ireland, Dublin, and the other sea-side towns.[9]
      This account does not specifically associate Rognvald with the earldom, attributing the "dominion" of the islands to the anonymous kinfolk of his son Hrólfr. (
      Rollo)".

      VIIKINGIT:
      Source > http://en.wikipedia.org/wiki/Viking_Age

       "Western Europe, France
       See also: Siege of Paris (845), Siege of Paris (885–886) and History of Normandy
       The French region of Normandy takes its name from the Viking invaders who were called Normanni, which means ‘men of the North’.
       The first Viking raids began between 790 and 800 along the coasts of western France. They were carried out primarily in the summer, as the Vikings wintered in Scandinavia. Several coastal areas were lost during the reign of Louis the Pious (814–840). But the Vikings took advantage of the quarrels in the royal family caused after the death of Louis the Pious to settle their first colony in the south-west (Gascony) of the kingdom of Francia, which was more or less abandoned by the Frankish kings after their two defeats at Roncevaux. The incursions in 841 caused severe damage to Rouen and Jumièges. The Viking attackers sought to capture the treasures stored at monasteries, easy prey given the monks' lack of defensive capacity. In 845 an expedition up the Seine reached Paris. The presence of Carolingian deniers of ca 847, found in 1871 among a hoard at Mullaghboden, County Limerick, where coins were neither minted nor normally used in trade, probably represents booty from the raids of 843-6.[47] After 851, Vikings began to stay in the lower Seine valley for the winter. Twice more in the 860s Vikings rowed to Paris, leaving only when they acquired sufficient loot or bribes from the Carolingian rulers.
       The Carolingian kings tended to have contradictory politics, which had severe consequences. In 867, Charles the Bald signed the Treaty of Compiègne, by which he agreed to yield the Cotentin Peninsula to the Breton king Salomon, on the condition that Salomon would take an oath of fidelity and fight as an ally against the Vikings. Nevertheless, in 911 the Viking leader Rollo forced Charles the Simple to sign the Treaty of Saint-Clair-sur-Epte, under which Charles gave Rouen and the area of present-day Upper Normandy to Rollon, establishing the Duchy of Normandy. In exchange, Rollo pledged vassalage to Charles in 940, agreed to be baptised, and vowed to guard the estuaries of the Seine from further Viking attacks".


      Duke of Normandy (ROLLO) and William the Conqueror of England : Source > http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Normandy
        From Wikipedia, the free encyclopedia
        "Duke of Normandy was the title given to the rulers of the Duchy of Normandy in northern France, a fief created in AD 911 by King Charles III "the Simple" of France for Rollo, a Scandinavian nobleman and leader of Northmen.
        In 1066 the reigning duke, William the Bastard, conquered England, whereupon he became known as King William I "the Conqueror" of England.
        From then on, the duke of Normandy and the king of England
        were usually the same man, until the king of France seized Normandy from King John in 1204. John's son Henry III renounced the ducal claim in the Treaty of Paris (1259)".

        Source King William II of Normandy > http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hastings
        "The Battle of Hastings was fought on 14 October 1066 between the Norman-French army of Duke William II of Normandy and an English army under the Anglo-Saxon King Harold II, beginning the Norman conquest of England. It took place approximately 7 miles (11 kilometres) northwest of Hastings, close to the present-day town of Battle, East Sussex, and was a decisive Norman victory".

       10. 

       SUOMENSUKUISET VÄESTÖT VANHOISSA KARTOISSA 
       (tässä 1- 3): 

       10.1.   EURATLAS  KARTOISSA TILANNE 100 - VUODEN VÄLEIN, tässä linkissä tilanne vuonna 1 AD 

       ks. karttalinkki >  http://www.euratlas.net/history/europe/1/1_Northwest.html , Map of Europe 1 Northwest. 

       Euratlaksen vanhin kartta (vuodelta  1 AD) on hyvin heikkotasoinen (haalea), mutta jos katsot kartan alla olevia Fenni merkintää Tukholman alueella (silloin myös Suomen alueella ks. tarkemmin kartaan allaoleva selvitys) ja Aestii aluetta on Preussi - Pommerin- ja nyk. Kalingradin alueella - niin saat selville missä suurinpiirtein suomensukuisten väestöjä on ollut ajanlaskunvaihteen aikana (ks. muut edellä mainitut Finnic Tribes kartat).
       Klikkaa yllä olevan linkin osoitetta- saat suurennetut kartat (tässä melko himmeä),  jossa on merkittynä väestönimiä (esim. Fenni tai Aestii), napsauta  ko. nimeä luettelosta, niin saat myös esimerkiksi tarkemmat suomensukuisten Itämeren alueen väestöjen sijainnit selville. Vuosistaan 0 - 500 - saakka suomensukuisia on ollut Preussin alueella (Aestii), siirtyen etelästä nousevien indoeurooppalaisten paineesta tiivistymään edelleen pohjoiseen - noin  600- luvulla nyk. Liettuan (Kaunas- kaupungin-) alueella.  
       Kartan mukaan 7
       00 - luvulla - Aestii- merkintä on siirtynyt Preussin alueelta hieman pohjoisemmaksi - ja väestönimi Curlantilaisiksi, siitä pohjoisen kaikki asuinalueet ovat edelleen suomensukuisten. Tämä tilanne jatkui siihen saakka, kun slaavitribes- ryhmiä saapui hiljalleen Novgordiin ja ympäristöön, jonka jälkeen mm. Baltian eteläosien Preussin ja Liettuan nyk. alueella kieli vaihtui suomensukuisten - itämerensuomenkielestä- slaavilaiseen baltin kieleen, siis itämerensuomen ja slaavinkielen vaikutuksesta baltiksi. Kieli  voi vaihtua, mutta geenit eivät vaihdu, siksi nämä vanhat suomensukuisten asumisalueet  erottuvat nykyajan geenitestausten perusteella (pääsisassa N- ja U - haploryhmät) .

       Euratlas kartta vuonna 1 AD,  Aestii - suomensukuiset (Preussin alueella       Map showing Europe 1 Northeast

       SUOMENSUKUISTEN  tilanne tässä kartassa on ajanlaskun - vaihteessa vuonna 1 AD (EURATLAS - vanhin kartta) : 
       Tässä Roomalaisten (Tacitus) matkailija- tutkijan nimitys Suomesta (samoihin aikoihin kuin- ) karttapiirros, jonka mukaan  FENNI  (suomalaiset) sijainniksi merkitty Ruotsin ns. Roslagenin alue, Tukholman - Uppsalan ympäristö (tulloin ruotsalaisia ei vielä ollut olemassakaan, siksi kartassa on ko. alueen alkuperäväestön nimi). 
       PS. Tämä Ruotsin alue saatta olla joidenkin Ruotsisa nykyisin asuvien olevien Proto- Rurikien esi-isien alueita, joiden on täytynyt syntyä ennen Rurikeja. Nämä ovat geneettisesti suomensukuisia Fennii - väestöjä, 
       kuten yDNA isälinjan N- ryhmäkin selkeästi sen osoittaa. On myös huomattava, että nykyisten Rurik- genetiikan omaavia löytyy tällä hetkellä mitatuista tuloksista eniten Suomesta tai entisiltä suomensukuisten aluilta Venäjältä sekä Ruotsista, joiden lähtöpaikaksi on todettu historiakirjojen perusteella väestösiirrot Suomesta Ruotsiin  n. 1100- 1600- luvuilla.

       Toinen suomensukuinen väestö on Aestii eli Eestiläiset. 
       Nämä suomensukuiset ovat merkitty nykyisen Kalingaradin (ent. Preussin) 
       kohdille, siis ennen slaavien nousua ko. alueille esim. Novgorodiin. 
       ESTLAND väestöä on siirtynyt ja asuttanut Kuurin- ja Liivinmaan alueita ja Estland nimitys on jäänyt pohjoisimmalle Eestin (
       Viron) alueille. Laaja suomensukuisten Itämerenaltaan alue on vielä tuolloin nähtävissä ( Esimerkiksi n. 300 eaa. kartoissa Småland oli vielä suomensukuisten aluetta ja Gotlanti, ennen svealaisia).  
       Sen jälkeen suomenkielen raja on siirtynyt pohjoiseen jatkuvasti itämerensuomalaisten alueilla (ks. tilanne uudelleen v. 814 AD ESTHLAND - vas. kartta alla). 
       Mutta geneettisesti tätä alkuperäistä FIN  N- ryhmän geenistöä on edelleen jonkin verran ko. ajoista jäljellä, joiden lisäksi tulee vielä suurempi määrä Ruotsin vallan aikaisista väestösiiroista Suomesta Ruotsiin. Suomen aluetta ei näissä kartoissa paljonkaan näy, mutta se on monien muiden tietolähteiden kautta selvää, ja myös kun kaikki valkoiseksi merkitty ympäristö on vielä tuolloin suomensukuisia Mordva- Merja  ja Nowgorogin alueilta kauas Uralille ja Volgan mutkaan ja Uralille Aasian puolelle, ne ovat suomensukuisten alkuperäisasukkaiden alueita. 
       PS. 400- luvulla Mustanmeren rannoilla on Hunnit ja myöhemmin suomensukuiset 
       Magyars / Unkarilaiset ks. vuosi 800 AD (napsauta ko. vuotta vasen laita).
               10.2. 

       Toinen kartta: EUROOPPA Kaarle Suuren aikana AD 814
        
       Picture-map source: Valery Cerkasov - Mistä tulit Rurik?-  internet- lähde > http://www.proza.ru/2013/06/02/1841

        

       Euroopan kartassa Itämeren (Baltic Sea) ympäristön alueella Ruostin puolella  vuoden 814 AD tilannetta kuvaa Karttajossa norsegermaanien eli ruotsalaisten (Sweden- Goths) nousu suomensukuisten Etelä - Ruotsin alueelta - Tukholman ja Uppsalan aluille saakka.  Siitä pohjoiseen  Skandianavian alueeksi merkityillä Norjan (Northmen) jopa Göteborgin alueelle etelään saakka on asukkaiksi merkitty Skridefinns (hiihtosuomalaiset- kuten Tacitus), jotka ovat edustaneet Suomessa sisämaan lappalaisia erotukseksi maanviljelysuomalaisista (Finns). Tämä näkyy vuoden 814 AD kartasta- tilanteessa olleet suomensukuiset lappalaiset (ei saamelaisia poronhoitajia- puhuvat kuitenkin suomensukuisia kieliä- asuneet vuoristojen alueilla Norjassa- Ruotsisa ja Pohjois - Suomessa). 
       Vasta 1200- luvulla ruotsalaiset (Svear) olivat nousseet Tukholman alueelta pohjoisemmaksi (nyt kielenvaihtumis alue ulottuu Kalix- joelle saakka). 

       Itämeren ja Suomenlahden pohjoispuolella 
       Suomessa on kartassa merkittynä suomalaiset (Finns ovat jo v. 814 AD maanviljelysuomalaisia- ks. Tacitus).
       Suomalaisten asuinalueiksi kartassa ovat merkittynä (Finns -värillä) myös Estland alueelta pohjoiseen, siis nykyisen Viron alue (Tsuudit), Inkerin (Pietarin ympäristön)  ja Veps - alueet ja tästä itään laajoille suomensukuisten aluille ennen slaavien expansiota n. 800- luvun puolivälistä alkaen (ne kuuluvat slaavilaisiin kansainvaelluksiin- ks. seuraava kartta 800 AD - Source: Wikipedia - jossa näkyy slaavien nousu Novgorogin ja myöhemmin laajoille suomenskuisten alueille Muromasta- Permiin jne.).    

       Itämeren etelä- itäalueiden ESTHLAND ulottui Veiksel- Puolan alueilta nykyiseen Viroon saakka (siihen kuuluivat Preussi, Kuurinmaa, Inkerin,  Novgorodin ja Liivinmaa suomensukuiset alueeet  sekä nykyisistä Kalingradin- Liettuan- Viron  eteläosa. 

       Ruotsin Östebottenin ja Suomen Pohjanmaan alueista ylöspäin ovat olleet silloin Kainulaiset  -KVENLAND (Norjan Finnmarkiin saakka)

       QENLAND, johon kuuluivat Kvenland (suomalaisten-)  aikana Northmen Hålogolannd ja hiihtosuomalaiset - saamelaiset ja suuri - osa Finland sekä Estland vielä vuonna 814 
       Ruotsin alueella Goths (SWEA) olivat jo nousseet Smålandin - Tukholma/Upplandin  alueilla

     11.   
     Kartta - alla.
      
    • Mistä kyseisten ruotsalaisten ja norjalaisten N- ryhmän ja L-550 genetiikan haplotyypin yDNA esi-isät ovat kotoisin ? -
     siitä on SMRGL- N011 - kartta vuodelta 2014:  
     Suurin määrä on Suomessa N011 -DYS390=23 ,  -  kuten on myös allekirjoitaneella (MyOrigins FT DNA tutkimuslaitos osoittaa 99% Suomi+Siperia). Lisäksi suomalaisten Varangian N- L550, (xL1025) , N011 DYS390 = 23 - ryhmää on Ruotsissa. Johtuen joko Ruotsin alkuperäisestä suomensukuisten N- ryhmästä ja sen L550 mutaatiosta tai  Suomesta Ruotsiin tehtytehdyistä merkittävistä väestösiirroista ja myöhemmin vielä metsässuomalaisten  sekä myös  viimeisten vuosisatojen - 1800- 1900 - luvun muuttojen vuoksi  ( ks. muuttoalueet ja leviäminen - Keski-Ruotsi+ Värmland+ Norja mm. Elverum -Hedmark ja ympäristöt)

     Viikinki Varangian N- ryhmä on Suomalaisten tai suomensukuisten alkuperää (ks. map- Semargl).
     Geneettiusesti faktaa on, että N- haploryhmän Varjagit ja myös alaryhmä Rurikit ovat Finnic / suomalaisten esi-isien Proto- Rurikien jälkipolvia (Y4339* >) 

     Eniten Varangian Viikinkien (ja Rurik- Klusterin) pohjaa löytyy nimenomaan Suomesta, se on tosiasiaa.
     ( alkuperäiset +siirrot1100- 1600  Ruotsiin ja Norjaan) > ks. linkki SEMARGL- sivustolta: 

     SOURCE:  
     http://www.semargl.me/haplogroups/maps/153/
     Kartta 11, Vrangian ryhmään kuuluvien määrä (HUOM. haploryhmää on levinnyt pääasiassa Suomen kautta)
     Suomessa on N- haploryhmän L550 xL1025 alaryhmän (SEMARGL 10/20/2014 -n011 Varangian) genetiikkaa eniten, enemmän kuin esim. Ruotsissa tai muissa maissa (
     kuten myös Rurik- klustern genetiikaa).
      

     Make a comparison, katso maakohtaiset linkit (sivu karttamuodossa -yllä- ja TABLE-  tilaston tilanne oli  27.11.2014 - alla,  koonti Seppo Liukko) >

     http://www.semargl.me/en/dna/ydna/country/82/    N
     011 Varangian - ryhmä FINLAND, -eniten--yhteensä 19

     http://www.semargl.me/ru/dna/ydna/country/223/   N011 Varangian - ryhmä SWEDEN-- --------- yhteensä   9                     
     http://www.semargl.me/ru/dna/ydna/country/134/   N011 Varangian - ryhmä LATVIA --------------------------    0
     http://www.semargl.me/ru/dna/ydna/country/140/   N011 Varangian - ryhmä LITHUANIA----------yhteensä   2
     http://www.semargl.me/en/dna/ydna/country/177/  N011 Varangian - ryhmä NORJA- --------------yhteensä   6

     Kuten yllä olevasta kartasta ja tiastoista on selkeästi nähtävissä, on Ruotsin ja Norjan Varangian- Viikinkien N- ryhmä lähtöisin Suomesta tai suomensukuisilta alueilta (-Vepsän- Inkerin aluilta ja Karjalasta - Bjarmland sekä Ruotsin- Norjan aluilta jonne on siirretty suomalaisia 1200- luvulta alkaen).
     Tämä N- ryhmän leviäminen on alkanut jo suomensukuisten alueilla ennen ajanlaskun vaihdetta Suomesta - Skandinavian, siis jo  L550 mutaation syntymisen jälkeen em. alueilta - länteen päin n. 2000- 1500 eaa. alkaen. Myös L550 alaryhmä Proto-Rurik ja Rurik- clan ovat mutatoituneet n. ajanlaskun vaihteessa näillä Karjalan- Suomen- Ruotsin alueilla. Viikinki aikana tätä N- haploryhmää on mennyt itään- Nowgorodiin (
     mm. Rurik- clan- genetiikkaa- BigY tarkennuksena N-Y4338* alkaen) ja myös länteen Ruotsi- Norja- Tanska aluilta laajemmalle ns. Viikinki vaikutusalueille. Arkeologisten löytöjen perusteella on todettu, etttä myös Suomessa on Kvenland - Viikinki aikana ollut suomalaisia Viikinkejä.

     Suomalaisen osuuden osoittaakin Viikinkien (Varangian) N- haploryhmän genetiikka: N- haploryhmää löytyy- ikäänkuin Viikinkien sota- ja kauppamatkojen jäljiltä n. 800 - 1000 AD aikana.
     Varangian L550 - genetiikan lähtöalueet Suomessa ja suomenskuisten alueilla,  esim. Ruotsin ja Norjan Värmland- Elverum alueilla on huomattava määrä suomalaisten N- ryhmää (Savo- Karjala- ryhmää, mutta myös Länsi-Suomesta ennen metsäsuomalaisia siirrettyjä  n. 1200- 1400- luvuilla eli Varangian L550- ryhmää, joka on levinnyt Keski-Ruotsissa, Upplannista, - myös Värmlantiin). Lisäksi sitä on levinnyt mm. Tanskaan (esim. Holmes on läheistä yDNA -sukua Hedmark- Elverum- alueen Forest Finn- väestön kanssa. PS. Holmes on myös suomalainen sukunimi  lähtöisin Vaasa- Lapua- alueella).
      Eupedia is an error**,
      Rurik- Dynasty marker DYS390 = 23 is the highest in Finland, see below map n011 Varangian and map 12 Prototype - Rurik- haplotypes      Source EUPEDIA
      Famous N1c1 individuals in Europe (The project of cultural populations in China)

      Russian Nobility DNA Project at FTDNA, the branch of the Rurik dynasty descended from Vladimir II Monomakh (Monomakhoviches) belong to Y-DNA haplogroup N1c1, and includes Alexander Nevsky (1220-1263) and Ivan the Terrible (1530-1584). Notwithstanding, the branch descended from Vladimir II Monomakh's Presumed paternal cousin Oleg I of Chernigov (Olgoviches) belonged to R1a1a. The Y-DNA from the Proto-Rurikid branches is N1c1 and matches the distinctive haplotype of the Monomakhoviches. Furthermore**, this haplotype N1c1 possess the distinctive value DYS390 = 23, found in Scandinavia but not in Uralic populations, confirming That this was indeed the original haplotype of the Varangian prince Rurik (c. 830-c. 879), who Established the Kievan Rus' .
      N-L550 (xL1025), ie the L1025 is -) Look at: https://www.familytreedna.com/public/RussianNobilityDNA/default.aspx?section=yresults

      Casimir IV Jagiello, King of Poland and Grand Duke of Lithuania
      The Rurikid Dynasty DNA Project at FTDNA managed to Determine That the Lithuanian Gediminid dynasty, Although not descended from the Rurik dynasty, ALSO belongs to haplogroup N1c1. The House of Geminidas ruled as the Grand Duke of Lithuania from ca. 1285 to 1440. An offshoot of the Geminids is the Jagiellonian dynasty who ruled as the Kings of Poland and Grand Dukes of Lithuania from 1386 Thurs 1572, and Also include two Kings of Bohemia, Hungary and Croatia Between 1471 and 1526. (N-L550, + L1025 but is, the cluster is different than Ryurik)

      Varangian N011 and Rurik- Clan  - new genetic information after 2012 have changed the EUPEDIA - definition
      (Varangian and Rurik- Clan of new genetic information after 2012 have changed the previous definitions, as well as EUPEDIA - definition).

        N1c1 haplotype possess the distinctive value of the DYS390 = 23, was found in Scandinavia** -
        (because allegedly errors that it would be one of the Swedish characteristic gene)


           

     Varangian and Rurik- Clan uudet geenitiedot 2012 - 2015 ovat muuttaneet aikaisempia määritelmiä
     (nyt on mahdollista korjata arviointivirheitä, esimerkiksi suomalaisten Varangian - Viikinki genetiikasta ja yleensä suomensukuisten N- haploryhmästä).
      - kuten myös EUPEDIA - määritelmää.


     N1c1 haplotyypille hallussaan erottuva arvo DYS390 = 23,   löytyi Skandinaviassa - tällaista väitetään virheellisesti, että se olisi jokin ruotsalaisille ominainen geeni. (Tämä ei ole tieteellisesti totta, Suomessa on enemmän tätä Varangian n011 geeniä, johon lasketaan markerin DYS390=23 arvo).
     - HUOMAA: tämä mm. EUPEDIA maininta on kirjoitettu ennen vuotta 2012 -

     Faktaa: ks. Family Tree DNA projektit, jossa suomalaisilla on eniten DYS390 = 23 genetiikkaa, enemmän kuin Ruotsissa.

     Enemmistö näistä DYS390 = 23 asuukin Suomessa.Ruotsin Varangian genetiikka on tulluty Suomesta, ks. N- haploryhmän tulosuunta Siperia-Ural- Suomi - Ruotsi  ( - katso Kartta Varangian N011 ja Proto- Rurik   - clan.
     - katso kartaa- huomaat mistä suunnasta N- haploryhmä on alkujaan lähetenyt (Siperiasta- Euroopaan- Suomeen ja sieltä Ruotsiin, Baltiassa ei ole N011 ryhmittymää, josta olisi peräisin mutaatio N - L550 (xL1025)

     Nämä uudet tieteelliset geeninäytteet ja tulokset kumoavat vanhan väitteen. Jaakko Häkkinen väite oli: " DYS390 = 23 löytyi Skandinaviasta - mutta se ei ole uralilaisten väestöjen  ( - kielisten)  ja se vahvistaa että kyseinen Rurik- mutaatio on tapahtunut Ruotsissa.
     JH:n väite on virheellinen, sillä ;
     1) Suomalaisilla on enemmän Varangian - isälinjan genetiikkaa (myös DYS390=23), kuin ruotsalasilla , Häkkinen sanoo ettei itämerensuomalaisilla (= myös suomalaisilla) ole ollenkaan DYS390=23. 
     2) Varangian mutaatiota ovat tapahtuneet n. 1000- 2000/3000 BC,  siis 1000 BC, vaikka silloin Ruotsia ja germaaneja (-kieltä)  ko. Roslagen - Finsta alueella ei vielä ollutkaan - ei voi puhua germeenikielisistä Varangian ryhmistä (siis ajalla 3000 BC- 700AD)
     .

     Mistä ihmeestä Ruotsiin olisi tullut Rurik - mutaation  N- ryhmää, kuin suomalaisilta, Ruotsi ei ole tyypillinen N1c1 tai edes N - L550 alue, pääosin kaikki Ruotsin 7% yDNA miehistä on suomensukuisia tai Suomesta siirtyneitä (Baltiasta on jonkin verran N- L550 + L1025 väestöä.
     Ruotsin N- haploryhmä on tullut Suomen kautta (HUOM: Baltiassa ei ole N011 Varangian ryhmää - kartta). Siksi  N1c1 ja Rurik - mutaatio on tullut nyk. Ruotsin alueelle vain uralilaisten - suomalaisten kautta -
     nykyisten geenitietojen valossa.
     - Tämä ruotsalainen N- haploryhmä on nyt jo vanhentunutta tietoa (ennen 2012),  se on jatkuvasti esimerkiksi kielitieteen hajoittajan pääargumentti (joka on siis VIRHEELLINEN). 
     Ja tämä virheellinen geenitieto - sitten vahvistaisi, että tämä alkuperäinen haplotyyppi Varangian prinssi Rurik (c. 830-c. 879), joka oli suomensukuisten väestöjen (3) ja slaavi väestöjen (2) mukana perustamassa Novgorodin ja Kiovan Venäjää. Rurik genetiikka voi se olla nyk. RUOTSISSA Roslagen- Finsta alueella, joka oli  silloin vielä suomensukuisten (-kielistä)  aluetta, siis n700AD saakka, joka on historiaa ennen germaanien ja indoeurooppalaisen kielen nousua Ruotsiin (Etelä- Ruotsista alkaen).
     Ruotsin alueen N- haploryhmän genetiikka on Suomesta tullutta ja varsinkin juuri VARANGIAN N011 ja Rurik- mutaation genetiikka, on suomalaista N1c1 - DYS390 = 23 genetiikkaa, koska sitä on eniten juuri Suomessa ja tullut Ruotsiin Suomesta. Esimerkiksi Ruotsin Rurik- clan listoilla oleva Henriksson - Larsson on mennyt Suomesta Ruotsiin (metsäsuomalaisia). Myös Länsi - Suomen N- L550 ryhmää on Pohjanmaan Satakunnan miesväestöä  siirretty 1200 - 1400 - luvuilla Ruotsiin, silloin nimenomaan siirtyi myös Länsi - Suomen Varangian ja Rurik- genetiikkaa. Länsi- Suomen Varangian  /Rurik - enetiikaa on esimerkiksi allekirjoittaneella, Family Tree DNA- tutkimuslaitos toteaa minun olevan 99% Suomi + Siperia, minä  en siis ole tullut Skandinaviasta. Minulla on paljon sukulaisia Ruotsisa, mutta nämä ovat em. siirtojen aikaista - ja myöhempien muuttojen genetiikkaa Suomesta Ruotsiin (Botniassa oli suomenkielistä aluetta molemmin puolin ja merenkurkun yli on ollut paljon muuttoja - molempiin suuntiin). 
     Katso N011 VARANGIAN- kartta, näiden haplotyyppiä on eniten Suomessa, Jos Ruotsissa on mutatoitunut Rurik - geeniä,  se on suomalaisten  geenejä,  kartassa Source- SMRGL  N- L550 (xL1025) on Varangian - N011- ryhmä (yllä), alla on eritelty Rurik- Clan haplotyyppejä kartta 12.


     Kuten aikaisemmin on mainittu ko. kartan ja mm. Semargl- tilastojen perusteella -
     Suomessa on L550 genetiikkaa eniten, josta se on levinnyt pääasiassa länteen- Tästä voisi päätellä että L550 miesväestöä olisi siirtynyt Suomesta Baltiaan, joko vasta L1025 mutaation jlkeen n. 1000 eaa. jälkeen?  Mutaatio ketjun perusteella voisi tehdä johtopäätelmän, että;-  koska L1025 genetiikkaa ei kuitenkaan esiinny Suomessa niin runsaasti kuin Baltiassa, se voisi johtua muutoista (migraatioista), ennen kansainvaelluksia tai niiden aikana. Tätä (Finnic Tribes N- L550)  suomalaista väestöä on ollut jääkauden KUNDAN- kulttuurista alkaen Itämeren ympäristössä, väestöä on muuttanut Suomesta Baltiaan ja myös Baltiasta - Suomeen jo ajanlaskun vaihteessa. Suomesta löytyy ns. Finn- Balts ryhmä se on Tawastian-ryhmä (hämäläiset), joka polveutuu L1025 mutaatiosta Y4706.  


     Merkittävä karttahavainto N-L550 Rurik- ryhmän  ja N-L1025 Baltic- ryhmän eroista-syistä.
     Rurik- clan mutaatioiden määrän (spsifiinen Proto - Rurik)-  ja nykyisten suurimpien tihentymien perusteella. 
      

     Eniten Varangian Viikinkien (ja Rurik- Klusterin) pohjaa löytyy Suomesta > ks. linkki SEMARGL- sivustolta ja tarkemmin kohta 11 (alla): 

     http://www.semargl.me/en/dna/ydna/haplotypes/maps/153/  (nykyisin linkki poistettu, karttatieto on 27.11.2014 alla- koonti Seppo Liukko)

     Proto- Rurikid luettelo ja esi-isien nykyisin tiedossa oleva asuinpaikka, source KARTTA: 
     linkki en. Molgen sivusto- 8.9.2013 Mukovnikov  

     MAP- Finnish Proto-Rurik:
     Proto- tai  Pararurkids and map 
     https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=ru&mid=z_Y2WaWSwA78.kqRhKgr2DRAc 


     Map 12.
      

     Proto- Rurkids kartta, pääosin Suomesta
      Kartta 12.  
      Ja Luettelo / map 12 OSOITTAA Rurikids - isälinjan todennäköisimmin, alkuperältään suomalaisiksi ja Suomesta Ruotsiin siirtyneinä.
      S
      uomalaisten listaan on luettavia myös vanhan Suomen - Karjalan alueen näytteet sekä Ruotsista- Keski-Ruotsin+ Värmlannin näytteet, joista ainakin - Rurikids, Henriksson kit 193008 - tiedetään olevan lähtöisin Suomesta - metsäsuomalaisia tai aikaisempaa 1200- 1400- luvulla Suomesta siirtyneitä /siirrettyä*miespuolista väestöä.
       


     MyORIGINS Family Tree DNA- tutkimus (myös Geno2 - tutkimus).
     MyOrigins ilmoittaa syvän alkuperän,  suomalaisilla on Siperia taustasta johtuen yleensä n. 70- 100 % Suomi +Siperia.
     se eroaa Family Finder- tuloksista, jotka ilmoittavat lähisukulaisuudet n. 15 sukupolvien ajalta - n. 500v.)

     Family Tree DNA on selvittänyt jokaisen tutkimansa näyteen eli Family Finder autosomaalisen ja haplotyypeittäin näiden henkilöiden syvemmän alkuperän (myös autosomaalisen lisäksi mtDNA:n  ja Y DNA:n kautta).

     Olisi mielenkiintoista nähdä kaikkien isälinjaisten eksakti Y DNA alkuperä? Poikkeaako se Family Origins tuloksista huomattavasti?
     Mikä olisi Proto- Rurikids N- L550  > spesifiinen (SNP) merkinnöillä olevien - nykyisten henkilöiden Y- DNA Origins.


      Tähän antaa toisen vastauksen National genogrphic tutkimus Geno2, joka osoittaa koko N-haploryhmän  ja L- 550 haploryhmien tulevan Siperiasta, Uralin kautta Suomeen ja Itämeren alueelle (eli historiallisesti suomensukuisten väestöjen alueilla on eniten edelleen N- haploryhmää. Tarkennettuna suomenskuisiten väestöjen alueita löytyy edelleen Ural, Volga, Baltia (
     sekä vanhempia Kampakeramiikan ajoilta; Preussi- Pommeri, Puola, Valko-Venäjä) sekä koko pohjois Euraasian, Karjala Suomi ja Skandinavia (ks. kartat edellä- Fennii ja Skandinavia). Nämä alueet ovat YdNA- linjoiltaa suomensukuista N- haploryhmää, johon on kansainvaellusten seurauksena tullut uutta genetiikkaa, indoeurooppalaisen väestölisäysten suhteessa R1a - ja I- haploryhmiä, jotkja siten ovat "laimentaneet" N- haploryhmien osuutta samanlainen vaikutus on ollut kansainvaelluksilla myös suomensukuisten  mtDNA osalta, jossa N- haploryhmän mukana on ollut ennen kansainvaelluksia laajoilla Keski- ja Pohjois Euraasian alueilla ollut  U- haploryhmän äitilinja, joka on Euroopan alkuperäis haploryhmiä.

     Yleensä varhaisemmista esivanhemmista (esi-isistä - tai äideistä)  annettu vastaus- kysymykseen- minkä kansallisuus on varhaisin tunnettu esi-isänne? On virheellinen.
     Kysymykseen annaetut vastaukset (FTDNA projekteihin merkittynä) - eivät ole  nykyisin -  riittävän tarkkoja  tai edes oikeita, koska nykyiset tutkimuksen antaneet henkilöt eivät tiedä, evätkä voi tietää esi- isistään 100%:n varmaa tietoa kuin korkeintaa 400 vuotta tästä taaksepäin. Tietävät harvoin sitäkään, koska siitä olevaa varmaa tietoa ei ole saatavissa edes kirkonkirjoista. Kuten tiedämme kaikkien isiä ei aina ole merkitty kirkonkirjoihin oikein,
     kuka on kenenkin lapsen isä - se on suuri kysymys, vaikka sukulinja olisikin kirkonkirjoissa merkittynä. Vain geenitutkimus voi sen osoittaa.
     Geneettisesti isälinja on tietenkin aivan 100% varma, jos jollakin toisella tutkittavissa on samaa isälinja kuin  toisella.

     Edellyttäen, että isälinja ko. tunnetulla suvulla on riittävän selkeästi tutkittu ja varma, vertaa tääsä asiassa esimerkkinä miten Rurik- tutkimus sai alkunasa vuonna 2006, ja miksi se on luotettavaa tietoa.  Family Tree Dna Rurikids projekti on osoittanut,  kuten Gegininas- projektikin, että ko. historialliset hallitsijat ja heidän tiedossa olevat jälkipolvensa ovat usean keskenään samaa sukua olevien kanssa todettu olevan N1C1 ryhmää ja GD ero  111 markerin tutkimuksissa ovat 5 - 7  luokkaa (tarkennetuilla SNP- tiedoilla) - linkki   >

      

     Saman isälinja todisteeksi rittää Y-DNA geenitutkimuksessa, että 67 markerin mittauksessa GD markerin ero 2-3  ja 111 markerin tutkimuksessa - arvioisin, että 5- 7 GD ero osiottaa myös yhteisen esi - isän olevan noin 400- 600 vuoden takaa.
     Yleensä minkään maan kirkonkirjat tällaista ei kykene selvittämään, edellämainitun ongelman lisäksi, kirkonkirjoja puuttu erinäisitä syistä (tulipalot, sotien seuraukset jne.). Ainoastaan joissakin erkoistapauksissa, jos kyseessä on aatelinen suku tai suomalainen sukunimi (jotka ovat maailaman vanhimpia) saattaisi yli 400- vuotta vanha tieto voi löytyä sotahistorian tai oikeushistoriasta, jollin löytynyt asiatieto voi vahvistaa isälinjan, edellytyksena on että tämän vanhan suvun jatkuvuus on tunnettu ja isälinja pitäisi paikkansa (aina ei oma poika ole perinyt sukunsa tiluksia, adoptiot jne. silloin isälinja ei ole alkuperäinen. Nykyisin on mahdollista saada vertailutieto geneettisesti (Y DNA- tutkimuksella), jos toisella tutkimuksen tehneellä on todella samaa isälinjaa, sitten selvitettävä mistä yhteinen sukulaisuus voisi johtua.

     Katso myös kartta Novgorodin - Baltian suomensukuisten FENNI alueelta, johon kuuluu myös Aestii (Eesti)
     - ennen slaavien nousua Baltiaan - Novgorodiin, siis aikaa ennen Rurik- dynastian perustamista (862 AD):


      

     13.

     Nykyisin geenituloksissa on suvun alkuperä maininta, jossa suuntaa antavasti määritellään mistä ko. henkilön alkuperä on geenivertailujen perusteella lähtöisin.

     Kun kysessä on Aasiasta Eurooppaan levinnyt N- haploryhmä, jonka suurin tiheys on edelleen Suomessa -60%- sekä Liettuassa -40%- joka onkin  entistä Fennii aluetta (ks. kartta 3- yllä), niin se osaltaa osoittaa;
      a) mistä suunnasta N- haploryhmä on siirtynyt Itämeren yli esimerkiksi Skandinaviaan, jonne N- ryhmstä-
      N- L550 Varangian sekä Rurkids- ryhmät - ovat pääosin tulleet Suomesta (ks. Varangian ja Rurikids - kartat ja GENO 2 tulokset)?. 
     b)
     mitä alkuperää nämä Proto- Rurkids ryhmien edustajat eri maissa todellisuudessa ovat - vaikka merkintänä olisi 1600- 1800- luvun ruotsalaisia, norjalaisia, skotlantilaisia, walesilaisia, venäläisiä, ukrainalaisia tai ranskalaisia  jne (näiden N - haploryhmien alkuperä on suomensukuisten väestöjen. Tässä erityisesti esitetyt N- L550 Rurkids - linja on osoittautumassa suomensukuisten ja suomalaisten jälkipolviksi. Siksi tarvitaan kaikkien Proto- Rurikien,  joko Geno 2-  tai Family Tree DNA tutkimus sekä  Family Origin tiedot). 

     Esimerkki Family Tree DNA Family Finder tuloksista - Family Origins

     Esimerkiksi allekirjoittaneella, joka on BigY-YFull analyysin mukaan snipiltään Rurik- Clan Y4339* haraa, on merkitty Family Origin merkinnäksi 99% suomalainen (suomalainen ja pohjois- Siperian alueata olevien väestöjen perimää) sekä 1 % Keski- Aasian perimää.

     N-L550 Rurik- clan tihentymä on Suomessa ja siirtymä on Suomesta Ruotsiin (ks. kartta 12.).
     N-L1025 Finn-balts ja Gediminid tihentymä on Baltiassa- johtopäätelmät:


     1.
     että Varangian N- L550 xL1025 -ryhmästä muodostunutta Rurik- clan ryhmää on eniten Suomessa.
     Tihentymän perusteella Suomi on N- L550 Rurik- clanin alkuperämutaation syntypaikka, josta se on levinnyt  Skandinaviaan - Ruotsiin, mutta ei esimerkiksi Baltiaan.
     Baltiassa ei 17.11.2014 ole yhtään  L550 Proto- Rurik-rymään kuuluvaa genotyyppiä.
     Rurik-clan ryhmä on levinnyt Suomesta Skandinaviaan ja näiltä alueilta muualle Eurooppaan, esimerkiksi Venäjä (Novgorod), ja myöhempinä aikoina N-ryhmän viikinkien välityksellä Ranska, Englanti, Wales, Skotlanti, Espanja/Portugal ja esimerkiksi 1500- 1700-lukujen sotien välityksellä tai muutoin migraatoiden vuoksi- Tsekki, Ukraina, Romania sekä USA.

     2. että Finnic Tribes Finn-Balts- L550 > L1025 ryhmää on eniten Itämeren ympäristössä (Liettua- Puola), josta se on levinnyt mm. Suomeen (ks.finn- balts-kartta).
     Finnic Tribes balteilla on siis suomalaisten yDNA N- L550 - genetiikkaa, mutaation jälkeen tapahtunut mutaatio L1025, siksi baltit ovatkin tämän hetken tietojen mukaan suoraa jatkumoa L550 - genetiikasta alavirtaan (mutta heillä ei ole L550-Rurik-ryhmää ollenkaan- Rurik- ryhmä on muodostunut Suomessa).
     Gediminid - klaani on suoraan L550 mutaatiosta alavirtaan, josta Rurik- clan haarutuu omaksi ryhmäkseen. Viimeisimpien Big Y- ja YFull- tietojen Rurik- clan erkanee L550 mutaatiosta omaksii haarakseen, kuten myös Finn-Balts eroaa N-L550:stä omaksi haarakseen N-L1025 (ks. mm. G. Dunkel Fylogeneettisen puun haarautumista L550 jälkeen).

     Aikaisemmin väiteltiin mm. Rurik- ryhmän alkuperästä. Mistä ko. geneettinen ryhmä olisi peräisin

     Näissä arvioiossa (e.g. eng.Wiki, linkki alla). Siinä mainittu väite on virheellinen-  se on suomalaisen kielitieteen genetiikasta tarkoitushakuisesti kirjoittama virheellinen tieto ja jolle ei ole lähdettä, siksi sellainen väite on perusteeton ja virheellinen
     Näissä kirjoituksissa mainitaan - tekstissä- virheellisesti, ettei Suomen N- haploryhässä olisi ollenkaan L550 xL1025 -Rurik-ja ko. ryhmä olisi peräisin lännestä - tarkoittaa Skandinaviasta -ja Ruotsia, samalla mainitaan edelleen virheellisesti, että Suomessa on yksistään Savo- Karjala ryhmää!!!. Suomessa on Savo-Karjala ryhmien lisäksi myös Varangian L550 xL1025 ryhmää eniten, mot. (lähde ylläolevat Familu Tree DNA tutkimuslaitoksen tulokset- Semargl).

     Suomensukuisilla ja suomalaisilla on eniten Varangian ryhmään  ja myös Rurik- klusteriin kuuluvia esi-isiä. 
     Varangian - N- ryhmän, kuten myös Rurik- klusterin suurin esiintymistiheys -  esiintymisalue on Suomi. Miksi? Suomessa yDNA N-ryhmä on n. 60% kaikista - edelleen (kaikista Family Tree DNA  testauslaitoksen suomalaisista miehistä mitatuista -yDNA näytteistyä on N- ryhmän osuus Suomessa 61,5% - lähde Semargl) .     G. Dunkel Fylogen. Tree N- haplogroup - RURIK- CLAN,
     jossa on merkittynä selkeästi N- haploryhmän spesifinen Rurik- Clan  > L550 > Y4338* > Y4339* alkaen:

     Proto Rurik Y4339* on FIN, se on esi-isälinja Rurikids, eli Y4339* on koronologisesti ennen Rurikids Y10931 ja Rurikids- serkkulinjoja Y1203 ja Y5611
     :
           
     Kritiikki geenitutkimuksen vain henkilökohtaisena määrittelyn perusteella annetun vanhimman tunnetun esi - isätiedon todenperäisyyteen:
     Annettu tieto on merkittävä. Mutta se ei saisi olla virheellinen.
     Virhellisen tiedon antomahdollisuus antaa virheellisen signaalin geenitutkimukselle. Esivanhempien  esim. yDNA vanhimman tiedossa olevan esi - isän alkuperä 
     tiedot pitäisi tarkistaa (nyt pyritään mahdollisimman vanhoihin tietoihin, silloin virhemahdollisuus kasvaa( nimi, b /d - päiväys, maa - ja sukunimi). Ilmoittamisessa sukunimi voi olla OK, mutta onko tämä esi - isä varmasti geneettinen  esi -isä eli varmasti samaa isälinjaa, se onkin jo vaikeampi tietää - siksi niiden merkitystä ei pitäisi ainakaan yli korostaa).
     Tämän vuoksi geenituloksien yhteydessä (esimerkiksi Family Tree DNA ) - ja geenituloksien tieteellisyyteen  verrattuna  vanhimman esi - isän ilmoittamisessa olisi mielestäni  tarkistamisen paikka (
     tarkistaminen on usein ongelmallista, jos pyritään liian kauas 1600- 1700 -luvulle): 

     Geenituloksen isä - linja on kyllä faktaa, mutta miten tietää varmasti onko ilmoitettu  vanhin esi - isä juuri nimeltään kyseinen ilmoitettu henkilö, virhe mahdollisuus on suuri, verrattuna tieteelliseen tasoon, jonka geenitulos antaa - tuloksen arvioinnissa on ristiriita.
     - Geenitutkimukseen aiheutetaan ongelma, kun ilmoitetaan vanhin tunnettu esi - isä kirkonkirjojen tai muun tiedon perusteella geneettiseen tutkimukseen,  niin kuka sen varmasti tietää? (väitän, että se on hyvin usein annettu tieto  spekulaatiota- eikä ko. annettu tieto ole tieteellinen argumentti)
     Minä olen myös ihmetellyt, miten joku voi olla varma, että se ilmoitettu esi-isä 1500- tai vaikka 1700 luvuilta, on varmasti samaa isälinjaa.
     Eihän sellaista voi väittää kirkonkirjojen eikä edes henkikirjojen perusteella, eikä varsinkaan sukunimen perusteella. 
     Kyse on genetiikasta joka on faktaa, mutta vanhimmman esi - isän / äidin ilmoittaminen ei ole faktaa, jos ei tiedä 1500-1700-luvun esi-isäksi mainitun genetiikkaa.
     -    Miksi  sellainen - vanhimman esi - isän  ilmoittaminen hyväksytään ilman kritiikkiä esimerkiksi 1500- 1700 luvuilta alkaen. 
     Se on usein harhaanjohtava tieto, kuten ko. genetiikkaan liitetty sukunimi.  yleensä sellainen tieto hyväksytään Family Tree DNA ja kaikki geentutkimuksiin liittyvät projektit.
     Pitäisi määritellä jokin luotettavampi, jos esi - isä on varmasti tutkitun kanssa samaa isälinjaa, niin varmennettu tieto on yleensä vain edellinen (isä) tai sitä edellinen sukupolvi (isän isä). Siitä taaksepäin 1700- 1500 luvulle annettu tieto on edelleen luotettavuus ongelma, jos tavoitteena on pyrkimys geentietojen tieteelliseen luotettavuuteen. 
     Vanhempaa geenitutkimustietoa (yleislinja on joillakin ollut tiedossa jo 20012 (mutta ei kaikilla*):


     Vertaa 2012 tietoa viimeisimpään yllä esitettyyn 2015 BigY  / YFull - tietoon.

     Vuosien 2012 - 2013 tieto oli yksinomaan STR - pohjalta, ja sinänsä hyvin suuntaa antava, siinä oli jo merkittynä  TMRCA- ikä, tarkempi sukupuun oksa löytyy vasta SNP- tutkimuksen avulla. Esimerkiksi
       2014-15 valmistuneet SNPs perusteiset BigY /YFull- analyses ovat tarkempia,- yllä. Tämä tieto yhdistettynä SNPs - tietoon on nähtävissä selkeästi G. Dunkel puussa, josta ohessa suurennettu  ote - ja ajantasainen linkki - alla, katso ylä kuva , siinä on jo  2015 snipitieto - muunmuossa Y4339* Rurik- Clanista, se on ajalta ennen Novgorodin Rurikids -ruhtinaita. Se on siis näitä edeltävä isälinjan mutaatio Y4339* >  ht
     tp://www.kolumbus.fi/geodun/YDNA/SNP-N-TREE-FIN.jpg

     Proto Rurik - lähtee Liukko YBP1873 > Rurikids-cluster YBP 1034 hypothesis for review. 
     (ks. viimeisin Liukko GD- taulukko (- geneettinen läheisyys) 14.4.2013 Proto Rurikids > RURIKIDS >Rurikids genetic ja Gediminids-Jagellot genetic- Liukko GD-taulukko linkki )

     On huomattava, että laajempi Mouglley taulukko (1) osoittaa,  että alla olevat Rurikids ja Rurik Close Cousin luettelon (2) isälinjat alkavat suomalaisesta isälinjasta Proto Rurik (Liukko) nimestä, joka edellä esitetystä laajemmasta taulukosta (Mougley Fylogen. tree 1212, 1873 YBP alkaen)  
     Tässä YBP 1873 Proto Rurik listassa suomalainen Liukko, kit 236032, joka isälinja on esi-isä mm. Karlsson - Werme, kit 223073 ja Mukovnikov, kit 221073 isälinjoille. 
     Näiden Proto Rurikien jälkeen tulee alla oleva Mouglley taulukko 1034, jossa mainitaan Rurikids ja Rurik Closest Cousin -ryhmän nimet (taulu 2, punaisella merkityt ovat Rurikids).
     Taulukon alussa olevat nimet ovat Proto Rurikien (Liukko- Karlsson- Mukovnikov) jälkipolvia tai niiden isälinjojen serkkuja mm.:  Åkerman, B, Peterson ja Davenport –Stuart jotka ovat Rurik Close Cousins-ryhmää. 
     Nämä liittyvät myös suomalais-suomensukuiseen Novgorod - Baltian alueen  Rurik- Gediminid hallitsijoiden  yhteiseen esi-isään Proto Rurikeihin. 
     Tämän
      yhteinen esi-isän syntyhetken lasketaan olevan n. 2200 vuotta sitten oleva TMRCA-aika ( 200 v. eaa.). Aika arvio on Rurik-tutkijan PhD. A. Bajorin (FamilyTree DNA - Rurik Dynasty).

     Mouglley -taulukko 1 (1873->)
     (laajempi-kokonaan: Table Finnic-varangian - Rurkids - cluster from FylogeneicTree) - vertailu 2015 tietoihin -YFull analyses

     YBP 2233>2129>1881> (Proto-Rurik LIUKKO > RURIKIDS) >
     ---> 1873     236032_ LIUKKO FIN, Nurmo-Lapua-Kuortane    - YFull analys Y4339*
     -------1873 --> 1595 > 887      223703_ Karlsson Werme (Huom. yDNA111-Liukko 3. lähin) -YFull arvio Y4339
      ----------------------------887-----221703 _ Mukovnikov 
     (Huom. Liukko 4. lähin TMRC -1050v), YFull Y4339 (Molgen pages)
     ->-----------1595>---1034 >805 > 625----------------E15839_ Vercoutere 
     Rurikids genetic, (STR 111 markes and - YFull - Liukko 1.lähin 19.10.2015)
     -->--------------------------------------625-->--  417----167330_ Volkonsky Proto- Rurik, YFull 4339*
     ---------------------------------------------------------------47176GAGARIN    Rurikids, YFull?
     ->---------------------1034> 805> 652 ------  N24649_ Andersson (ProtoRurik)
     -------------------------------------------------------xxxxx      unknown (ProtoRurik)
     -------------------------------------------------------211870_ Petersson  (ProtoRurik)
     -------------------------------------------------------161450_ Davenport-STUART (PR)

      

     Rurik- Klaania edeltävä L550 ns. Varangian ryhmä: 

     Varangian (Viikinkien) osuus on suurin Suomessa (lähde: SMRGL- kartta N011), lähde
     linkki löytyy edellä, kohta 11.

     Siitä ovat osoituksena 
     viimeisimmät Family Tree DNA- tutkimuslaitoksen haploryhmien genetiikkaa kuvaavat tiedot / kartat. 
     Varangian geenilinjan kyseessä olessa nimenomaan N-L550 tiedot, jotka ovat nähtävillä  yllä esitetyssä SMARGL- kartassa. Se on päivitetty 20.10.2014, eli siinä on ajankohtaista tietoa ko. asiasta.

     Suomen alueella on eniten Finnic N-L550 ryhmää  Skandinavian Varjagian ja Rurik- klusterin genetiikkaa. 
     Nämä Varangian (Varjagi) Viikingit ovat N- haploryhmää ja ovat myös asuneet Suomessa, joiden jälkipolvia löytyy huomattavan suurella tiheydellä Länsi- Lounais - Suomen eli vanhan Hämeen laajoilta alueilta (ks. mm. Suomen Viikinkien, esimerkiksi Kouvola - Kotka asuinalueet).
     N- ryhmän miespuolinen väestö on alkuperältään suomalaista tai suomensukuista väestöä, myös kaikki N- ryhmän Viikingit (Varjagit). 
     Myös nykyisin Ruotsissa mainitut N- haploryhmän miehet ovat Suomesta siirtynyttä / siirrettyjä  tai vanhempaa Itämerensuomalaista väestöä (vertaa itämerensuomen kieli alueet- ims.). Kuten myös Gotlannnin (metsästäjä-) alkuperäisasukkaat, jotka ovat tutkimuksisa (Skoglund) todettu olevan lähimpänä nykyisiä suomalaisia Pohjois- Euroopassa. Myös esim. metsässuomalaisten joukossa Ruotsissa ja Norjassa on todettu olevan Varangian ja Rurik- haploryhmää, jotka ovat varmuudella kotoisin joko Länsi- Suomen väestösiirto- tai Juva- Rautalammin - Pohjanmaan miehiä, jotka oli määrätty kaskenpoltoon Ruotsiin. Näiden siirrettyjen yDNA genetiikaa - siis pääosin N- haploryhmää on edelleen ja niiden määrä on kasvanut Ruotsissa ja Norjassa samaa lisääntymisvauhtia kuin muidenkin ko. Ruotsin ja Norjan valtioiden asukkaiden määrä.
     Nämä väestösiirrot ovat alkaeneet  jo 1200- luvulta maanviljely- kaivosalueille Keski-Ruotsiin Upplandin eli Tukholma- Uppsala ympäristöalueille. 
     Lähtöalueina Suomesta on pääasiassa ollut - 1200- luvulla -
     Pohjanmaa- Botnia + Satakunta (tilalle tuli I- ja R1a - ryhmän ruotsalaisia)  ja myöhemmin metsäsuomalaiset 1500- luvulta alkaen Värmlannin - ja monen muun maakunnan aluille Ruotsissa, josta genetiikkaaon levinnyt Norjaan ja mm. USA:n (esim. John Morton- Marttinen  N- haploryhmää). Tämän seurauksena on ollut melko laajaa N- haploryhmän siirtymää Suomesta - Eurooppaan ja USA:n, jopa  suuria määriä nimenomaan juuri suomlaisille tyypillistä YDNA N- haploryhmän (ja N-L550) genetiikkaa.
       -   Katso tarkemmin alla oleva A. SAILO - metsäsuomalaisten muuttoalueet Ruotsiin, Tukholman Finsta - alueelle - Keski-Ruotsiin ja sieltä Länsi- Ruotsiin ja Norjaan (Finnskogen alueet) sekä muuttoalueet Suomesta - molemmat merkitty kartassa (alla)..


     Aikaisempien Varangian ja Rurik- genetiikkaan liittyvät virheet arvioinneissa ovat perustuneet virheelliseen tulkintaan ja riittämättömään tietoon geneettisistä tutkimustuloksista. Johtuen liian hätäisiin arvioihin vuosien 2006 - 2012
       geenitiedoista , ja vajavaisiin tietoihin todellisista väestöliikkeistä (mm. virheellisistä tiedoista esihistoriallisten suomensukuisten väestöjen asuma - alueista). Tiedoista - siitä miten suomalaiset ja suomensukuiset väestöt ovat liikkuneet alueella jo ennen kansainvaelluksia. 
     Suomalaiset ovat Pohjois- Euraasian alkuperäisväestöä, mukaan lukien saamelaiset.  Alkuperäisväestöjen asuinalueista on ollut ja on edelleen paljon virheellistä tietoa mm. kielitieteellisistä syistä, vanha teoria /metodit eivät ole enää OK, kun argumentit muuttuvat uuden geenitidon perusteella.
     sen pohjatiedon valossa myös mm. genetiikkaa on tulkittu väärin, kun perusasia on väärin. On pyritty tulkitsemaan mm. Rurikien lähtöalueita yksistään nykyisten valtioiden esim. Ruotsin kotimaakseen nyt ilmmoittaneiden perusteella. Vaikka lähes kaikkien myös Rurik- ryhmään kuuluvien esi-isien kotipaikoiksi ilmoitetut tiedot alkavat vasta n. 1600- 1800- luvulta. 
     Tulkitaan siis myös genetiikkaa nykyajasta taaksepäin - virheellisesti- eikä ymmärretä alkuuasetelmaa, miten oli asiain laita esimerkiksi kivikaudelta tai pronssikaudelta.
      Jos siitä ei ole mitään loogista tietoa, syntyy vaikka sellainen ajatusvirhe, että ko. Varjaagiryhmä on ruotsalaista alkuperää, ja sitten maininnat ettei Varjagi tai Rurik- klusteri ole voinut olla Suomalaista L550 -genetiikkaa (vaikka N- ryhmä on tullut idästä esim. Gotlantiin ja Ruotsiin , ja se on peräisin pääasiassa Suomen kautta jne. ks. kartta ja ylläoleva yhteenveto tämän hetken geenituloksien valossa)


     FINNIC + suomalaiset muuttoja SKANDINAVIAAN (siirretty +  migraatioit)

     1. Finnic Tribes väestöt ovat Skandinavian alueen alkuperäisväestöjä. 
     Kansainvaelleusten aikana Ruotsiin ja Norjan tuli suuria määriä germaaniväestöä- maanviljelyväestöä, joiden suuri määrä myös aiheutti alkuperäiskielen muuttumisen pohjoisgermaaniksi. 
     Lisäksi Weikselin alueelle nousseiden slaaavinen sekoittuminen germaaneihin ennen Skandinacviaan muuttoja näkyy nykyisissä geenitutkimuksissa esim. yDNA - miesten haploryhmissä, on germaani I- ryhmän lisäksi muomattva määrä R1a - slaavien paimentolaisgenetiikkaa, jopa huomattavasti enemmän kuin Suomessa (Alkuperäväestön yDNA oli  suomensukuisten N- ryhmää).

     2. Ruotsinvallan ajan n. 1200- 1700 - luvun väestösiirrot Suomesta, Ruotsiin (näitä väestöjä on myöhemmin levinnyt Norjaan, Tanskaan ja mm. USA:n 1600- 1900- lukujen aikana).
     Tämä tulee esiin myös NYKY - VÄESTÖN geenituloksisa, mm. RUOTSISSA - JA  NORJASSA. Nykyiset Family Trree DNA:n  
     TODETUT yDNA  N - HAPLORYHMÄN TULOKSET OSOITTAVAT, ETTÄ ko. HENKILÖIDEN ESI -ISÄT  OVAT LÄHTÖISIN SUOMESTA, ne ovat 1200- 1600- luvulla RUOTSIIN SIIRRETTYJÄ VÄESTÖJEN JÄLKIPOLVIA.

     HUOM. mm. Gotlannin, Smålannin siis myös Ruotsin eteläosien suomensukuiset väestöt ovat ko. alueiden alkuperäisasukkaita tai ko. väestöjä on levinnyt myöhemmin Tukholman Roslagenin laajoilta suomalaisalueilta ympäri Ruotsin aluetta- jopa rautakaudelta alken.

     Ruotsin (- ja Norjan) N-haploryhmä (n. 7%)  on kokonaan suomensukuisten 
     (alkuperäisväestöä Ruotsissa)  tai Suomesta 1100- 1600- luvuilta peräisin (siirrettyä) olevaa yDNA-linjaa, 
     siksi mm. Ruotsin nykymittausten mukaiset Proto- Rurikit ovat suomensukuista Itämeren altaan ympäristön  N-ryhmän alkuperäväestöä (Finnic) tai Ruotsiin Roslagenin alueelle 1100-1400 AD siirrettyjä maanviljey-, kaivos- ja myöhempiä 1500-1600 AD metsäsuomalaisia Suomesta. Näitä samoja Etelä - Pohjanmaan ja Satakunnan suomalaisryhmiä (isälinjan N-L550 Proto- Rurik miehiä) on siirtynyt myöhemmin mm. Värmlannin ja Norjan puolelle Elverum- Hamar- Oslo alueille (esim. Werme - todenn. Etelä- Pohjanmaalta, kun GD7 Liukko- Hillberg Nurmo TMRCA yhteinen- esi-isä n. 600 vuotta sitten.
     Ks. myös seuraava erillinen artikkeli ja matemaattinen suuntaa- antava laskelma Ruotsin (7%) ja Norjan (3%)  N- ryhmän (ja Rurik isälinjan-) miesten määrästä
      - ja mistä ne ovat todennäköisimmin sinne saapuneet, ks. myös artikkelissa mainitut lähteet /kirjallisuus: >

     Onko N-ryhmä Ruotsissa kokonaan suomensukuisten- tai Suomesta tullutta genetiikkaa? 8.3.2013 Seppo Liukko. Ks. Rurikid klaanin fylogeneettinen puu, jossa on merkitty N-L550 (L1025) mutaation Proto-Rurik- klusteripuun oksat alkaen n. 2200 eaa. lähde: Molgen (Mouglley 2012) N1c1 -L550 Fylogeneettinen puu (suomensukuisten väestöjen N1c1 isälinjamutaatiot n. 2200 eaa. alkaen, teksti Seppo Liukko, kit 236032).

     Myös nykyisten ruotsalaisten N- ryhmän (ja Proto- Rurik) isälinjojen nimet ovat mitä todennäköisimmin 1200- 1500- luvulla Etelä - Pohjanmaalta ja Satakunnasta Ruotsin Roslagenin alueelle (pakko-) siirrettyjä suomalaisten N- ryhmää. 
     Näitä samoja isälinjoja siirtyi myöhemmin  Ruotsin eri alueilta ja myös Suomesta (Savosta) 1600- luvun Ruotsin seuraavalle veroetualueelle Värmlantiin. 
     Siksi on täysin mahdollista, että nykyiset Ruotsin (kesialueiden-)ja Norjan (Oslo- Hedmarkin) alueilta peräisin olevat N- ryhmän esi- isälinjat ovat lähtöisin Suomesta. Koko Ruotsin ja Norjan N- ryhmän genetiikka on peräisin n. 1100- 1700- lukujen aikana siirretyistä tai siirtyneistä suomalaismiehistä tai nykyisin hyvin pieneltä osin myös alkuperäisestä suomensukuisesta Itämerensuomalaisten (joita asui myös Gotlannissa ja Skandinaviassa) alueen alkuperäisväestöjen ryhmästä. Näitä väestöjä on levinnyt myöhemmin satojen vuosien aikana myös laajalle aluille muualle Skandinaviaa ja mm. USA:n. Look at Forest Finn migrations to USA Decleration of Independent - The Finnish Roots - John Morton -  also The Finnish  yDNA N - haplogroup,  link http://www.migrationinstitute.fi/dl/John_Morton.pdf
     Ks. tarkemmat selvitykset ko. N- ryhmästä ja Rurik-tutkimuksesta tämän kotisivun teksteistä, sekä niihin liittyvät historialliset lähteet / linkit. 

     METSÄSUOMALAISTEN JA AIKAISEMPIEN SUOMALAISTEN MUUTTO RUOTSIIN JA NORJAAN - KARTTA (alla)
     Karttakuvan lupa 8.1.2013,- Valokuva Seppo Liukko 2012 on Espoon Kaupunginmuseon ja Arpad Sailon "Metsäsuomalaisten tarina" näyttelystä. Metsässuomalaisten muuttoalueet, mistä - minne, on kartassa tummennettu.
     Kielitieteen tapahtumien ajoitus ja kielenvaihdon tunnistaminen ovat ongelmia Rekonstruktiometodissa:

     Languages ​​is also a serious timing problem. Example - Linguistics definitions, for example, agricultural income in Finland have incorrect information. Finland's current language of investigators in the Finnic languages ​​came to Finland about farming at the time of entry, ie 800 AD, and then - it is completely false information. To set up a data rekonstruktio - linguistics, if smeared it in the genetics of estimates, which are thus also incorrect.

     I respect the older linguists what a particular archeology says Professor KOIVULEHTO: "What mainly Linguistics In light of the Finnish language and its precursors have spoken of people in prehistoric times; Archaeology indeed must be included, as archeology has the great advantage of the language in the history of - prehistoric archaeological cultures can now be reliably schedule" (Koivulehto, Studia Generali, Autumn 2003: 81-81).

     Kielitieteellä on myös vakava tapahtumien ajoitus ongelma. Esimerkki - Kielitieteen määritelmät esimerkiksi maanviljelyn tulo Suomeen ovat virheellistä tietoa. Suomen nykyiset kielen tutkijat ilmoittavat suomensukuisten kielien tulleen suomeen noin maanviljelyn tulon aikoihin eli 0 - 800 AD ja sen jälkeen  - se on täysin virheellistä tietoa. Tähän perustaa tietonsa myös rekonstruktio - kielitiede (ajoitus ja siitä johtuen myös kielenvaihdon tunnistaminen ovat ongelmia), jos sotkee sen myös genetiikka arvioihinsa, jotka ovat siten myös virheellisiä. 
     Kunnioitan vanhemman kielitieteen edustajia, mitä erityisesti arkeologiasta sanoo professori Koivulehto:  "Mitä lähinnä kielitieteen valossa voidaan sanoa suomen kieltä ja sen esiasteita puhuneiden ihmisten esihistoriasta; Arkeologia on suorastaan pakko ottaa mukaan, sillä arkeologialla on suuri etu kielenhistoriaan verrattuna - esihistorialliset arkeologiset kulttuurit voidaan nykyään luotettavasti ajoittaa"   (Koivulehto, Studia Generalia, Syksy 2003:81-81).


     Koivulehto wrote exactly as you wrote, it was a direct quote. It means that the other sciences have to be involved when the spoken language will be scheduled. When, for example, indoeuropeanslanguages ​​came from Scandinavia. I have submitted a number of criteria drawn up by scientists and map of the south coast of Sweden became a significant amount of Indo- European language- speaking population of around 500 AD after the migrations of peoples hiking during and after - look at> Migration_Period. There is also a birch grove within the meaning of researchers drawn maps - Finno housing areas in Scandinavia. Should already understand that Rurik - Clan mutations prior to 200BC - 700AD, there was no Swedish language speaking N1c1 - L550 (specific) - Group Ruriks.  But the timing is also your problem - if you do not know it - does not understand the movements of the population is not the spoken language. Linguistics reconstruction method does not help the timing - not the basis to understand the spoken language was changed.

     Koivulehto kirjoitti juuri niin kuin kirjoitti, siitä oli suora lainaus
     . Se tarkoittaa, että muiden tieteiden on oltava apuna kun puhuttua kieltä ajoitetaan.
     Milloin esimerkiksi indoeuroppalaiset kielet tulivat Skandinaviaan. Olen esittänyt monta tutkijoiden laatimaa perustetta ja karttaa (A-F ja 1-28), että vain Ruotsin etelärannikolle tuli merkittävä määrä indoeurooppalaisia kieltä puhuvaa väestöä noin 500 AD- 800AD. Ei Roslagen- Finsta alueille Keski- Ruotsiin - isojen järvien pohjoispuolelle.  Etelä -Ruotsiiin tuli german väestöä - Kansojen vaellus migraatioiden aikana ja jälkeen - look at > Migration_Period.
     On myös Koivulehdon tarkoittamia muiden tutkijoiden laatimia karttoja  - suomensukuisten  asumisalueista Skandinaviassa. Pitäisi jo ymmärtää, ettei Rurik- Clan mutaatioiden aikana ennen 200 BC - 700AD, ei ollut mitään ruotsalaista kieltä puhuvaa N1c1 - L550 (spesifinen) - ryhmän Rurikeja. Mutta, kun ajoitus on myös kielitieteen ongelma - jos ei tiedä sitä - ei ymmärrä väestöliikkeitä - eikä niiden puhumaa kieltä. Kielitieteen rekonstruktio metodi ei auta ajoitukseen - ei sen perusteella ymmärrä myöskään puhutun kielen vaihtumista.

     University of Rome languages ​​Finnish researcher A. Marcantonio criticizes the words of a reconstruction method in more detail as follows (2002): 
     Many linguists believe that this is unrealistic, outdated model should be abandoned or at least it should be used in conjunction with more realistic models of language spread and development. In addition, only through linguistic research, we are unable to trace the languages ​​/ peoples origins far back in time.In fact, the mere position of the reconstructed language tells us a little hypothetical language / family / community regardless of age, therefore, that the reconstructions (words, sounds, grammar) are nothing more than abstract models, which will help us to describe the similarities we observe among languages ​​in a somewhat systematic way. So, these linguists developed models can not be timed.

     If you combine these facts, it is reasonable to assume that once inhabited the coast of the Baltic peoples are modern Finnish and other Finno-Ugric peoples ancestors. 

     Rooman yliopiston suomalaiskielien tutkija A. Marcantonio arvostelee sanojen rekonstruktio menetelmää tarkemmin seuraavasti (2002):
     Monet kielitieteilijät uskovat, että tämä epärealistinen, vanhentunut malli pitäisi hylätä tai ainakin sitä pitäisi käyttää yhdessä enemmän realististen kielten leviämis- ja kehittymismallien kanssa. Lisäksi pelkästään kielitieteellisen tutkimuksen välityksellä emme pysty jäljittämään kielten / kansojen alkuperää kauas historiaanItse asiassa pelkkä rekonstruoitu kantakieli kertoo meille vain vähän oletetun kielen/perheen/yhteisön iästä sen vuoksi, että rekonstruktiot (sanojen, äänteiden, kieliopin) eivät ole muuta kuin abstrakteja malleja, jotka auttavat meitä kuvaamaan havaitsemiamme samankaltaisuuksia kielten välillä jotensakin systemaattisella tavalla. Siispä näitä kielitieteilijöiden kehittämiä malleja ei pystytä ajoittamaan. 

     Jos yhdistämme nämä tosiseikat, on järkevää olettaa, että Baltian rannikon aikoinaan asuttaneet kansat ovat nykysuomalaisten ja muiden suomensukuisten kansojen esi-isiä.     • Geenitutkimuksien merkitys historiakirjoitusten tarkistuksessa (väestö- tai henkilötaustojen teksteissä):

     Historiankirjoituksia on pakko tarkentaa nykyajan geenitutkimuksen tietojen pohjalta.
     On useita muutoin hyviä historiakirjoja, jotka ovat väestöväitteiden ja henkilöiden kansallisuuden osilta virheellisiä tai arviot siitä, mihin väestörymään kyseinen ko. historiakirjoituksessa mainittu henkilö kuuluu on aikaisempien historiakirjoittajien  mukaan kirjoitettuja. Jos uusi tutkimus tuo lisää argumentteja, niin mielestäni asiasisältöä on tarkistettava.
     Tämä asia tulee silmiinpistävästi esiin uusien geenitutkimusten kautta.

     Esimerkiksi Venäjän alueen tapahtumien (henkilö-) historiakirjoittajat (suomalaiset, ruotsalaiset tai venäläiset), eivät yleensä tunne ollenkaan kirjoitamiensa historiahenkilöiden geneettistä taustaa (tai mitä väestöryhmää ko. henkilot ovat oleet), kirjoittaessaan  esim. henkilöistään ruotsalaisina tai venäläisinä, vaikka nykyisen geenitutkimuksen valossa olisi todennäköisintä, että ko. henkilöt ovat olleetkin suomalaisia tai suomensukuisiä. Tällaista historiakirjoittajat eivät ole tietenkään kirjoittaessaan (1980- 2012 voineetkaan tietää, kun he yleensä lainaavat edellisten kirjoittajien lausumia).
     Mutta niitä kirjoituksia tai opetuksen suuntaa olisi korjattava ainakin sellaisilta osin jos voidaan tietää ko. henkilöiden  tai heidän jälkipolvien genetiikkaa, kuten yDNa tai mtDNA.
     Tältä osin kirjoituksia olisi hyvä tarkistaa tai uusien kirjoittajien tulisi perehtyä tarkemmin genetiikkaan.
     Geenitutkimus on faktaa. 
     Geenitarkistus on välttämätön varmistuskeino myös nykyaikaiselle historiatutkimukselle.
      
    • Geenitutkimuksen tarkkuuden ja  vuoksi on tunnistettavissa myös esihistoriallisten henkilöiden väestöryhmät- mistä väestöryhmästä ko. henkilö on peräisin (enää ei välttämättä tarvitse kirjoittaa niinkuin ennenkin). Nyt on uutta tietoa saatavissa. puutun tähän sen vuoksi, että yleensä missään ennen 2012  kirjoitetussa historia- tai esihistoria tekstissä ei mainita suomalaisista tai suomensukuisiin väestöihin kuuluvista henkilöistä mitään. Vaikka varmasti tuleva tutkimus tulee sellaiset historia tosiasiat toteamaan. Esimerkiksi Rurikit tai N- ryhmän Viikingit ympäri Euroopaa jne.

     Erityisesti suomalaisten N- haploryhmä on selkeä merkki mihin väestöryhmään ko. historian henkilö kuuluu.

     Yleensä suomensukuisia ei mainita olleenkaan esim. Venäjän alkuperäisväestönä, vaikka N- ryhmää on Keski-Venäjän aluilta ylöspäin jopa 35-40% osuuksilla koko yDNA- väestöstä. Mainittakoon, että Suomessa on n. 60% vielä nykyisinkin N- haploryhmää, jota on eniten Euroopassa, tämä haploryhmä on tyypillinen Suomalaisille ja suomensukuisille väestöille Siperiasta - Eurooppaan, vaikka kyseinen henkilö Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa tao Baltiassa puhuisi jotakin muuta kieltä kuin hänen esi-isiensä puhuma suomenskuisten kieli on ollut. Geenit eivät vaihdu, puhumansa kielen vaihtuessa. Näissä historiakirjoituksissa mainitaan esim. Rurik- suku ruotsalaiseksi, vaikka N- haploryhmään kuuluvat Rurik- jälkipolvet ovat osottautuneet N- L550 -ryhmään kuuluviuksi. Ruotsalaisten N- haploryhmää on vain n. 7% ja sekin tulee niltä alueilta, jonne suomalaisia on muuttanut (tai siirretty)  myös historiallisena aikana eniten- alkaen 1200- luvulta. Itämerensuomalaisia Ruotsissa on alkuperäisväestöistä jäljellä meänkieliset ja Norjassa Finnmarkin  alueen väestöt, jotka ovat kansainvaellusten germaani väestöpaineen ja - kielenvaihtumisen vuoksinäkyvissä enää Kalix- joen pohjoispuolella. Se että alkuperäistä suomensukuista väestöä on edelleen nykyisen rutsalaisväestön keskuudessa ainakin 10%, näkyy nyt viimeisimpien geenitutkimusten tuloksien kautta (yDNA  N- ja mtDNA U- sekä H- haploryhmien osalata näitä haploryhmiä on suhteutettuna koko nykysen valtion väestöön eniten Suomessa, joka osaltaa osoittaa mistä väestöryhmästä ko. haploryhmät ovat peräisin.
     Toiseksi on anakronistinen väite historiankirjoittajilta, että Rurikien Novgorodiin tullessa (noin v. 862) olisi olleet ruotsalaisia (kuten kirjoituksissa mainitaan), kun sellaista valtiotakaan ei vielä silloin ollut. Ruotsalaisten - ja ruotsalaisuuden määräävät YDNA- geenit ovat pääasiassa (93%) I - ja R1a haplryhmiä, I- ryhmää sanotaan germaaniseksi (heillä on myös kielenvaihtuminen alkuperääisestä suomensukuisesta kielestä germanikieleksi vasta n. 1000- 1100 -luvulla, erityisesti Tukholman ja Uppsalan alueilta pohjoiseen) ja R1a -ryhmää slaavilaiseksi, lisäksi on länsiEuroopan R1b-ryhmää (ks. kansainvaellukset).

     Esihistorian tutkimuksen tarkistaminen geenitietojen kautta on vieläkin tärkeämpää,
     koska aineisto, josta esihistoriaa on kirjoitettu tai kirjoitetaan ilman geenituntemusta on varsinkin väestöliikkeisiin ja väestöhistoriaan liittyen ollut hyvin hataralla pohjalla. Jos olisin yliopisto lehtori tai professori tai vastaväittelijä, en hyväksyisi yliopistoissa (edelleen?) opetettavan esihistorian tai noin 10-20 vuoden vanhojen opetussuunnitelmien mukaisia historian kirjoituksia. Tämä nykyajan genettinentietomäärä on jo nyt niin suuri, että yliopistojen ns. poikkitieteellisyyttä olisi mahdollista lisätä- tieteellisen tarkkuuden lisäämiseksi. On vaadittava mm. geenitutkimusten argumenttien huomioimista, varsinkin lisenssiaatti - tohtori väitösten yhteydessä. Jos näissä tapauksissa asiaa ei ole ollenkaan pohdittu tai tutkittu nykyisen yDNA, mtDNA varsinkin henkilöiden ja väestöryhmien osalta, on mahdollista sama kuin nyt Venäjän, Baltian ja Ruotsin (Norjan) historiakirjoituksista ajalla kansainvaellukset - keskiaika (olen huomannut joidenkin professorien suhtautuvan täysin kieleteisesti geneettiseen tutkimukseen, ilmeisesti tietämättömyydestään johtuen).
     Nyt historiakirjoitus tuntuu olevan jälkijunassa varsinkin Suomessa, kun katsoo esim. nykyajan genetiikasta - ja esihirtoriallisten väestöjen - mm. kieleitieteeseen vaikuttavia tutkimuksia (nykyajassa esim. vuosilta 2012-2014). Näissä kansainvälisissä geenitutkimuksissa tutkijoina ei ole yleensä ole ollenkaan suomalaisia (näin yhden poikkeuksen).
     MIKSI? Onko Suomen yliopistolaitos jäänyt jälkijunaan - omiin väitteisiinsä kangistuneena tai on riippuvainen -liikaa - menneisyydessä. Voiko professorin aikoinaan suorittama "vanhoillinen" tutkimus väitöksestään olla tällainen jarru? Onko vanhan koulukunnan pakko pitää linjansa, vaikka se olisi vanhentunutta tietoa? 
     Nykyikaiseen kansainvälisen tutkimustason saavuttamiseksi
     a) Suomessa - professorien olisi muutettava suhtautumistapaa poikkitieteellisyyteen
     b) nuoreten tutkijoiden olisi päästävä mukaan suomalaisena  tutkijana tällaiseen kansainväliseen tutkijäryhmään (esim. geenitutkimus -ja välittämään saamaansa kansainvälistä tietoa myös Suomessa laajemminkin), silloin olisi mahdiollisuus saada uutta nykyaikaista näkemystä myös kielitieteen tutkimusmetodeihin ja esim. historiakirjoituksiin - tai vanhojen historiakirjoitusten tarkistamiseen .
     Pitäisi viisaamman professorin ymmärtävän mistä on todella kysymys ja myös koko yliopistolaitoksen?
     S
     uomalaisten riippakiveksi on noussut kielitieteen jatkuva yli"-tietämys mm. arkeologiasta, väestöliikkeistä tai vaikkapa elinkeinojen leviämisestä (mm. maanviljlyn aloituksesta Suomessa, Baltian kielenvaihdoista) tai Venäjän, Baltian tai Ruotsin alkuperäisasukkaista väittely, jos joku jotakin uutta "uskaltaa" esittää, on leimattu jo 2000-luvun alusta alkaen Wiikkiläiseksi. Vaikka Kalevi Wiikin teoriat olisivat ravistellet hieman kalkkeutunutta kieleitieteellistä - ja siinä yhtteydessä myös joitakin historian professoreiden vanhentuneita käsityksiä.
     Wiikin vastustaminen on ehkä suurin jarru kielitieteen ja myös historia - tieteelliselle /tutkimukselle, yleensä em. tieteelliselle kehitykselle Suomessa.
     Kalevi Wiikin poikkitieteelliset näkemykset olisi pitänyt ottaa haasteena - kehityksenä- tutkia asiaa laajemmin, nythän genetiikka jo osoittaa Wiikin olleen joissakin asioissa lähempänä totuutta kuin hänen "teilaajansa". Nyt on jopa maisteritutkontoja suoritettu Wiikin väitteiden kumoamisesta- aika erikoinen systeemi (?). 
     Siis kannatan poikkitieteellisen kansainvälisen uuden tutkimustiedon "jakamista" Suomessa mm. kielitieteilijöille ja historiatutkijoille, silloin poikkitieteellisyyteen kuuluisi edella mainituille genetiikka ja väestöliikkeiden historia sekä mm. arkeologisten ikätutkimusten tunteminen (radiohiiliajoitukset jne.).

     Arkeologiatutkimukseen on ilmeisesti tullut uutta näkemystä, kun pohjatiedot ovat laajentuneet- kansainvälistyneet.
     Allaoleva maanviljelyn tlo Suomeen n. 7000 - vuotta sitten oli merkittävä uusi tutkimus, joka antaa pohjaa myös suomensukuisten N- haplorymien leviämisestä Aasiasta - Suomeen (alla tutkimustulos, allekirjoitaneen johtopäätelmät - yhdistettynä geenitutkimuksiin ja lähdeviittaukset (netti linkit) kansainvälisiin tutkimuksiin.      •  14.
     Arkeologiaan perustuvia uusia tietoja:

      

     Maanviljelyn alkamisajasta Suomessa ei ole ollut riittävää tietoa.
     Aikaisemmin pääteltiin, että  ns. neoliittisen vallankumouksen pohjoinen leviäminen- eli vasarakirveskulttuurit olisivat tuoneet maanviljelyn Baltiaan ja Suomeen sekä Skandinaviaan.
     Tämä mm. allekirjoittaneen aikaisemmin kirjoittama asia pitää edelleen paikkansa, mutta se ei tämän uuden tutkimuksen mukaan ole varhaisin maanviljeyn aloittamissaika Suomessa. Viimeisimmän siitepölytutkimusta- ja arkeologiaa yhdistävän (poikkitieteellisen-) tutkimuksen mukaan on maanviljelyä harjoitettu Suomessa ja Baltiassa (Skandinaviassa) jo suomensukuisten väestöjen  -(SL-lisäys ks. kohdat alla) ja varhaiskampakeramiikan* aikana (n. 7000 vuotta sitten). Maanviljely on tapahtunut metsästyksen ohessa, se on ollut pienimuotoista viljan viljelyä aina vasarakirveskulttuurin kaskimaanviljelyn saapumiseen saakka n. 3200 eaa..

     *Helsingin yliopiston Humanistisen laitoksen tutkimuksessa : > 
      http://www.helsinki.fi/hum/ajankohtaista/2013/01/0128b.htm
     todetaan, että "Maanviljely levisi Suomeen Itä - Aasiasta jo 7000 vuotta sitten".

     Ensimmäisenä viljakasvina Suomessa on todettu- siitepölymittausten perusteella tulleen tattari, jota olisi viljelty jo 5300 eaa. (n. 7300 vuotta sitten), tällaista on tutkimuksissa todettu tapahtunenn mm. Kouvolan läheisyydessä (se on Jaalan Huhdasjärven - tutkimusalue). Tutkimuksilla todettu aika viittaa suomensukuisten väestöjen asuinalueiksi arkeologisen kulttuurin mukaan määritellylle varhaiskampakeraamiikan vanhimpaan aikaan.
     Tattarin itäinen leviäminen Aasiasta Suomeen on mahdollista, koska tattari on itäisten suomensukuisten väestöjen vanha viljelykasvi, se on levinnyt suomensukuisilta suomensukuisille väestöille länteen päin.
     Tattari- viljakasvin käytöstä suomensukuisten alueilla Moskovan ja Volgan välisellä alueeella on merkintöjä 1800- luvulta. Ks. esimerkiksi 
     Forsmanin sanakirja - 1894:30-31, jossa on maininta mordvan, moksan  ja  erzän suomensukuisten väestöjen kielissä olevista viljakasvin nimestä likchu, tai l`uksa (onko myöhemmän venäjän kielen aiheuttama u-tai i-liudentuma, koska venäjän kielessä ei ole -iu- tai - ui - diftongia), - nimi tarkoittaa vanhaa viljakasvia tattaria. 
     Ohra on tullut tattarin jälkeen noin tuhat vuotta myöhemmin Suomeen, n. 4200 eaa..

     KUVA - Huhdasjärven entistä n.7000 vuotta vanhaa maanviljelyaluetta 2014 Suomessa (Jaala / Kouvola), kuva Seppo Liukko


      * See the Humanities at the University of Helsinki study:> http://www.helsinki.fi/hum/ajankohtaista/2013/01/0128b.htm

     S
     tates that "Farming spread to Eastern Finland - from Asia as early as 7000 years ago."

     T
     he first cereal plant of Finland Having discovered a cross from the basis of measurements of pollen buckwheat, which should be cultivated since 5300 BC. (approx. 7300 years ago), such studies have been made in mm. In the vicinity of Kouvola (it is Jaala Huhdasjärvi - Research Area). The studies found time refers to the Finno-hunter populations in residential areas of the archaeological culture that defined the primordial Comb Ceramics oldest time.
     Buckwheat eastern spread from Asia to Finland is possible because the buckwheat is the eastern peoples of Finno-old crop, it has spread to Finland Finno-Ugric populations to the west.

    • Suomalaisen tutkijan - historian kirjoittajan Forsman (Koskinen) maininta  suomensukuisen kielialueen väestöistä Uralin länsipuolella nykyisen Venäjän alueilla; Mordvan, Moksan (Moskova) ja Erzän alueet ovat olleet niitä maanviljelyn välittäjiä länteen muille suomensukuisille väestöille mm. Suomeen ja Jaalan Huhdasjärvelle. 

     Kuten hyvin tiedämme - suomensukuisia väestöjä on ollut molemmin puolin Ural- vuoria, niin tällainen viljanviljelyn siirtyminen Aasiasta suomensukuisislta väestöiltä ensin Euroopan puoleisille suomensukuisille väestöille ja Skandinavioaan - Suomeen - on täysin mahdollista.
     Tämän johtopäätelmän jatkoksi - on myös mahdollista, että tutkimuksen mukaisena mv- aikana (n. 7000 vuotta sitten) nimenomaan juuri suomensukuisiten alueen väestöt ovat olleet välittäjänä viljakasvin  (tattarin) levittämisessä jo 7300 vuotta sitten Aasiasta Uralin - Volgan kautta Suomeen. Miksi? Alue Siperiasta - Suomeen oli suomensukuisten alkuperäisasukkaiden aluetta (jäljet näistä ovat edelleen näkyvissä- suomensukuisten kielialueita on monia edelleen), silloin mitään indoeurooppalaisia neoliittisia maanviljelijöitä - slaaveja ( R1a- haploryhmä) tai germaaneja (I- ryhmä)- ei ollut vielä näillä Siperian - Uralin - Skandinavian välisillä alueilla .

     Tämä maanviljelyn aloitusaika Suomessa samalla vahvistaisi mm.
     allekirjoittaneeen aikaisempaa hypoteesia suomensukuisten väestöjen alkuperästä ja ajoituksesta, että; 

     a) Ural- /suomensukuisten (-kielisen)  N- ryhmän (mies-) väestöjen leviäminen  Aasiasta - Eurooppaan olisi tapahtunut Jääkauden maksimin (LGM) molemmin puolin  
     (
     alkuperäiset ural /suomensukukieliset suurriistan metsästäjät).
     Nämä ovat Suomen alkuperäistä Suomusjärven kulttuurin "hämäläisis-" väestöä, jotka olvat tulleet Suomeen Kundan kulttuurista n. 10-11.000 vuotta sitten (jäiden lähdön jälkeen Baltiasta- Suomeen (Suomusjärven kulttuuri), Karjalan kannaksen kautta ja Skandinaviaan- so. alkup- asukkaiden N- ja U- ryhmän DNA:ta).
     Itämeren alueen ja ympäristön Finnic - väestöä, suomensukuisten jatkuvuusteoria, jossa  yDNA N- ryhmän vanhimmat (hämäläset) ja mtDNA U- sekä myös H- haploryhmät.


     b) Myös N1C > N1c1 suomensukuista väestöä olisi levinnyt  Aasiasta -Uralin kautta Suomeen ja Baltiaan ja Suomen kautta Skandinaviaan, jo ennen N- L550 mutaatiota, joka on ollut n. 1500- 2200 eaa.

     Tämän otsikon yhteyteen sopii  hyvin myös ko. tattari - viljan levittäneiden suomensukuisten väestöjen välityksellä Aasiasta  mm- Suomeen jo n. 7000 vuotta sitten (Helsingin Yliopisto). 
     Leviäminen olisi tapahtunut suomensukuiselta väestöiltä seuraavalle Eurooppan päin oleille suomensukuisille - Baltiaan ja Suomeen
     . Tämä on myös geenitutkimuksen tuloksien mukaan mahdollista.
     N- haploryhmän mutaatiot olisivat ikäjärjestyksessä Siperiasta alkaen M231, LLY22g.1, L729, Tat /M46 (N1c1), L708, L392, V29 ja L550 Suomen alueelle.
     S
     uurin osa Skandinavian Varangian N- L550 (xL1025) on nykyisen geenitutkimuksen mukaan peräisin Suomesta. Esim. Ruotsin ja Norjan N- haploryhmän L550 Varangian -ryhmä on peräisin pääosin Suomesta, ajalta 2000 eaa- 800 AD tai sitten 1200- 1600- lukujen väestösiirroista, kuten  Finnsta - Uppland alueen näytteet ja esim. metsäsuomalaisista Henriksson- Larsson sekä Norjan Elverumin näytteet (mahdollisesti osa voi olla viimeisimpien 1900- luvun migraatioista johtuvaa muuttoa Suomesta Ruotsiin, esim. Hagert).

     Genettisten ikälaskelmien perusteella (
     TMRCA laskelmien) mukainen aikasyvyys olisi - em. N- ryhmän mutaatioluettelon C- V29 > L550 > L551 ryhmien osalta- alkaen N1c1 olisi n. 7000-  3000 vuotta sitten (vrt. tattari viljan leviäminen Aasiasta Suomeen n. 7000 YBP).  
     Tässä on huomattava, että suomalaista N-haploryhmää on levinnyt myös Ruotsiin jo 1200 /1300 -lukujen aikana Ruotsiin Roslagenin alueelle Häme- Satakunnasta ja Pohjanmaalta tehtyjen merkittävien väestösiirtojen vuoksi (tässä ryhmässä on erityisen paljon N-L550 FIN- Varangian- ja Proto-Rurik genetiikkaa) (
     ks. tarkemmin tämän kotisivun kirjoitukset ja lähteet). Tätä samaa suomalaista kaivos-maanviljelyväestöä siirtyi myös Värmlantiin ja mm. Norjan Elverum Finnskog -(Det skogfinske) alueille1600-luvulla  (ks. alla kohta HUOM 2 ja tark. myös kotisivun teksteissä-  lähdeviitteineen)

          
     c)  Uralin ja Suomen välisen alueen suomensukuisten väestöjen nuorimmat mutaatiot (TMRCA)  ovat uusimpien geeniryhmittelyn mukaan karjalais- savolaisista N- ryhmää (savolaiset - ovat osittain historiallisesti hämäläisten ja karjalaisten sekoitusta ja savolaista N- ryhmää löytyy myös Lansi-Suomen miesväestöstä), ks. mm. metsäsuomalaisten Forest Finn - Famiy Tree DNA  Projekti  (savo-karjala ryhmää, joukossa myös Varangian N- L550 ja Rurik-Dynastian ryhmään kuuluvia suomalaisia): linkki > https://www.familytreedna.com/public/forrestfinn/default.aspx?section=yresults .


     15.

     Suomalaisten N- -L550 haploryhmää on myös Rurik- suku:


     Ks. vanha 1800- luvun tietoihin perustuva historiakirjoitus
     (
     vertaa Tatishchev historiankirjoitus 1700-luvulta - väite on ollut sama).
     Rurikit tulivat Venäjän suomensukuisten alueiden - Novgorodin - hallitsijoiksi v.862 nimenomaan Suomesta- 
     The American Universal Geography, Or, A View of the Present State of ..., Nide 2  Tekijät Jedidiah Morse  tästä  linkki (ks. asiasta myös tarkemmin tämän kotisivun - etusivun kohta 11 - alla)

     http://books.google.fi/books?id=6XA9AAAAYAAJ&pg=PA190&dq=rurik+finland+prince&hl=fi&sa=X&ei=JyK3UfvCKoL_4QS0-4CADQ&redir_esc=y#v=onepage&q=rurik%20finland%20prince&f=false


     Forest Finn - nimiluettelossa on Ruotsin ja Norjan alueella nykyisinkin asuvia suomalaisten jälkipolvia (N- ryhmää): 

     Metsäsuomalaisten N- haploryhmän nimiluettelossa (Family Tree DNa) on mainittu nimiä mm.
     Liukoin (Liukkoinen), Himainen, Jäppinen, Kovalainen, Kinnuinen, Kotilainen, Laulajainen, Laitinen, Leinonen, Manninen, Marttinen, Rautiainen, Taskinen, Tenhuinen, Tikkainen, Tossavainen sekä Väisäin,
     em. sukunimet ovat kaikki ns. kaukaisia Savon puolen serkkuja allekirjoittaneen kanssa - toinen puoli on isälinjan yDNA N- L550 genetiikka on lähtöisin Etelä - Pohjanmaaalta, joiden serkkuja lähes 50% + USA:sta n. 30% (
     Pohjanmaalta suuret muutot USA:n- siksi serkuista lähes 30% on   USA:sta - lähde Family Finder).

     Metsäsuomalaisia ovat myös ne jotka ovat saaneet myöhemmin ns. ruotsalaisen isälinjanimen mm. Henriksson > Larsson, joka on muuten Rurik- klaanin linjaa ja kotoisin siis Suomesta.


     HUOM. vielä näissä 1600- luvun suomalaispohjaisisa nimissä Ruotsissa on ollut nimi + inen, nimet ovat peräisin esim. Savosta, jossa mm.  > Liukko + inen = Liukkoinen (Liukoin) =Liukko (Liuko) > Liukoinen  (ks. inen=- ihminen). INEN on 
     vanhaa suomea ( - inen = ihminen, tästä - nen pääte savo-karjala sukunimiin). 
     PS. Liukoinen  on Värmlannin Lekvatnetin taloja - lähellä Norjan rajaa (Hedmark) - kuninkaan lupa rakentaa tontille on vuodelta 1635, kirjoittaja on vieraillut siellä nykyisessä Liukoin talossa 2011, ks. teksti Liukkohistoria - osiossa). 

      Metsäsuomalaisten esi-isien sukunimilistassa on myös hieman germaanien I- ryhmää ja slaavilaista R1a -ryhmää 
      (jotka ovat tulleet metsässuomalaisten sukuun Ruotsissa metsäsuomalaisten tyttärien avioioiduttua ruotsalaisten yDNA - miesten kansssa) sekä em. Varangian Viking FIN- suomalaista N- L550 Proto- Rurik-ryhmää, jotka ovat pääosin lähtöisin Hämeestä, Satakunnasta ja Pohjanmaalta (Länsi- Suomi) ja mutta myöhemmät - siis metsässuomalaisten N- haploryhmät ovat pääosiltaan suomalaisten - hämäläisiä ja savo- karjalaisia ryhmiä (ks. em. linkki). 

      Näiden em:n b) kohdan N- L550  (Varangian - ryhmään kuuluvien suomalaisten ja suomensukuisten (alkuperältään 1200- 1600- luvun suomalaisten),- sukulaisia on edelleen - nykyisin molemmissa maissa Ruotsissa ja Norjassa ja mm. USA:ssa). 
      Ks. Varangian - Rurik-  kohdan 11 (alla), semargl- lista Varangian ryhmästä, joss suomalaisten enemmistö näkyy selkeästi.
       

     Suomalainen - metsäsuomalainen on myös USA:n itsenäisyysjulistuksen v. 1776 yksi allekirjoittajista - John Mortonin suku - on lähtöisin Suomesta (geneettisesti N- ryhmää). Kangasniemen P. Marttinen on nykyisten USA:n John Morton- suvun jälkipolvien lähin geneettinen sukulainen Suomessa. Siksi Marttinen kotisivuilla esitetään mahdollisuus, että juuri Kangasniemi onkin se Marttisten lähtöalue Suomessa, josta on lähdetty 1600- luvun alussa kaskenkaatoon Ruotsiin ja sen jälkeen Delavareen Philadelphian alueelle. Kangasniemen Pentti Marttinen on allekirjoittaneen (Seppo Liukko) 2- 3 serkku (FF ja Family Tree).

     Marttinen kuuluu Family tree DNAFinland projectin MORTON- ryhmään
     ,
     jonka esi- isät ovat menneet USA:n Ruotsin kautta 1600 - luvulla.
     John Morton oli Philadelphian seriffi - lakimies ja valittu PH:n edustajaksi (- on suomalaistaustainen USA:n itsenäisyysjulistuksen vuoden 1776 allekirjoittaja), yhdessä mm. Benjamin Franklinin kanssa (kaikki muut allekirjoittajat olivat englantilaistaustaisia), ks. tarkemmin kohta 17 John Morton (allekirj. vieraili 2013 PH:ssa, josta John Morton kuvia ja - muistomerkkejä). Tässä linkki Morton gen.ryhmään
     https://www.familytreedna.com/public/marttinen/default.aspx?section=yresults
     Ks. myös Marttinen sukuseuran seminaarin aiheet 2014, jossa mainitaan myös mm. Kangasniemen Marttiseten geneettinen läheisyys John Mortoniin, ks.linkki > 
     http://suvut.genealogia.fi/marttinen/DNA%20seminaari_14_09_2013.pdf


     Ruotsin ja Norjan Finnskogen paikannimet  - ovat edelleen nykyisissä kartoissa Oslon ja Hamarin - Lillehamerin - Hedmark- ja Värmlannin välisillä Finnskogen- nimisillä) - alueilla olevien metsäsuomalaisten jälkeläisten ja varsinkin Länsi- Suomesta peräisin olevien N- ryhmän esi-isien listoissa on erityisen paljon myös Varangian Vikings  FIN-ryhmää  N -L550. Nämä ovat joissakin tapauksissa spesifinen- Proto- Rurik- tai hyvin lähellä Rurik serkkulinjaa olevaa ryhmää,
      jotka ovat lähtöisin Suomesta (eniten Länsi- Suomen -Pohjanmaa- Satakunta - Häme alueelta), kuten esimerkiksi: 

     193008, 267775, 268811 Mats Larsson, Ingelsjöberg, Nyskoga (Henriksson-  Genetic Rurik), SWE, N90103, 211239 Holmes, Denmark (Holmes -Antila mahd. Lapualta -SL sukul.), N3115 Davidsen Hansen, Norway, 136213 Ole Raa HEDMARK, Norway,  N24747 Ole Rogstad HED, Norway, N93736 Ole Trulsen, Nordehov BUS, Norway ja 237118, 237674 Isak Andersen MOE, Elverum Hedmark, Norway
     Nimet Forest Finn listasta Family Tree DNA project.
     BigY:237674 Norsted - Moe NORJA vrs.Proto-Rurik kit 236032 Liukko- Hillberg FIN, tunn. SNP ero= 0

     Suomalaistaustaisia sukuja on levinnyt metsäsuomalaisten mukana Keski- Ruotsiin ja Värmlantiin  sekä Norjan alueelle. Sitä on myös Baltiassa ja nyk. Venäjällä (se on suomensukuisten laajoilta Uralin - ja Laatokan (Veps.) Karjalan väliseltä alueelta). 
     TMRCA- ajoituksen perusteella tämän c)- kohdan N- ryhmien mutaatiot ovat tapahtuneet n. 1000- 3000 vuotta sitten.

     Tähän liittyen on maininta suomalaisesta esi-isälinjasta Rurikikds ja Gediminids - hallitsijoille, sillä - jos Rurikit ovat Ruotsista, niin Tukholman pohjoispuolella asui suomalais-ugrilaista väestöä  4. ja 5. vuosisadalla, siksi Rurikien N-ryhmän yDNA- genetiikka viittaa näihin väestöihin. 
     Rurikit N-L550+, L1025-,  olivat Novgorodissa - Kiovassa ja Moskovassa noin 879AD- 1600AD aikana sekä serkkulinja N-L550+, L1025+,  olivat Liettua - Puolassa noin 1200- 1700 AD aikana.      HUOM 1.
     16.

     Ruotsissa on suomalaisten N- haploryhmää (
     Ruotsin alueen alkuperäisväestöjä ovat suomensukuiset N- ja U+H - haploryhmät):
     Katso myös en. Wikipedian Småland - alueen suomensukuiset, linkki > http://en.wikipedia.org/wiki/Finnveden
     sekä GOTLANTI 
       
      Itämeren alueen suomensukuiset ovat mm. Ruotsin alkuperäisväestöjä (metsästäjäväestöt), sen lisäksi on tapahtunut jatkuvaa migraatiota molempiin suuntiin mutta historialliseti suurimmat muutot Suomesta Ruotsiin ovat tapahtuneet 1200- 1600- luvulla (sekä 1900-luvulla, niin että näiden osuus - väestönlisäykset huomioiden on n. 10% Ruotsin väkiluvusta).
      Merikttäviä väestösiirtoja.
      Ruotsin kuninkaat siirsivät suomalaisia 1200- 1400- luvuilla Pohjanmaan - Stakunnan yDNA miehiä (Pääosin N- L550) Keski- Ruotsiin kaivoksien puuenergian turvaamiseksi ja maanviljelyyn Finsta- Upplanti alueelle (Uppsala- Tukholma), sukunimi Finn- tuli usean suomalaisen nimeksi Ruotsissa.
     Sitten myöhemmin siirrettiin metsäsuomalaisten N- ryhmän nuorempaa savo- karjalaista ryhmää n. 1580 alkaen Suomesta Ruotsiin. 


     HUOM 2.
     Ruotsissa ja Norjassa on Varangian N-L550 (Viikinkien) suomalaista N- haploryhmää:

     Värmlantiin ja Norjan rajalle- Norjan puolelle eli Finnskogen Hedmark- Oslo alueille, tuli aikaisemmin jo Keski- Ruotsin ja Roslagenin alueelle muuttaneita
     N-L550 Varangian ryhmän 1200- 1400- luvun aikaisempaa suomalaista maanviljelykseen ja kaivostehtäviin siirrettyjä  N- L550 ryhmän miehiä) ja sitten c)-ryhmän väestöä. 
     Tämä Värmlannin alue tuli suosituksi ns. suomalaisten toisen aallon muuttoalueena, kun alueen asutusta haluttiin lisätä (alussa- erilaisin vereohelpotuksin-mutta täältä myöhemmin sankoin joukoin USAn jo 1600- luvulta alkaen, mm. Marttinen- Morton) ja myös malminkäsittelyyn tarvittavan suuren energian / puumäärän vuoksi tarvittiin suomalaista ko. ammatin osaavaa metsätyövoimaa.
     - Värmlannin ja Norjan rajan ympäristöön siirtyi mm. verohelpotusten vuoksi myös aikaisemmin jo 1200-1300-luvuilla Keski- Ruotsiin ja Roslagenin -Finsta alueelle siirrettyjen suomalaisten,
      pohjalaisia ja satakuntalaista yDNA  N- ryhmää (tämä Ruotsin L550  määrä on huomattavalta osin L550-siirtymää Suomesta - Ruotsiin).

     Suomalaistaustaiset Proto- Rurik, Rurik läheinen serkku ja Rurik geneettisiä sukulaisia - jälkipolvia - ovat nyt Ruotsin ja Norjan nykyisiä kansalaisia ovat Family Tree DNA Rurik- Dynastia project -tilastoissa. Nämä viimeksimainitut ovat yllä mainitun b) kohdan 1200- 1400- luvulla Ruotsiin muuttaneita miesryhmiä, jotka toivat Länsi-Suomesta sellaista N- ryhmää, joka on  yleisimmin ollut juuri Varangian L550 ja Proto- Rurikien alkuperää.
     Nykyisin Ruotsista ja Norjasta löydettyjen Vrangian L550 ja Proto- Rurikien esi-isien yDNA  genetiikka on peräisin Suomesta (N- L550 - Varangian, josta spesifinen SNP:t ovat Proto- Rurik- ryhmää, Ruotsinssa N- ryhmä ei ole tyypillinen, koska se 7% -9% joka siellä esiintyy- on tullut Suomesta). 
     Suomen yDNA (miesten) N- ryhmän osuus on vielä  nykyisinkin n. 60% - se on aikoinaan ollut 100%). 
     Osuus suomalaisista miesväestöstä on niin korkea, että voidaan sanoa sen olevan tyypillinen edelleen juuri suomalaisille ja suomensukuisille väestöille  ja mm. suomensukuisten geeneillä oleville Baltialaisille, erityisesti liettualaisille. 


     Ks. Family Tree DNA- laitoksen Haplogroup- Certificate-  sertifikaatti allekirjoittaneen geeninäytteen perusteella, siinä on mm. maininta, että  
     N-L550  Haplogroup on tyypillinen - yleinen Uralic- Finnic kielen puhujille:
       
     Teksti- in English (ks. SL-lisäys alla*):
     This haplogroup is distributed throughout  Northern Eurasia.
     It is the most common Y- cromosome type  in Uralic speakers (Finns and Native Siberia). This image most likely originated in northern China or Mongolia and then spread into Siberia where it became a very common line in western Siberia
     (kesäkuu 26.2014- allekirjoitus).

     Tämä sama teksti on kaikilla Varangian N- L550 (xL1025) ja Proto- Rurik (spesifinen - ) haploryhminen edustajille Suomessa (jossa eniten Family Tree DNA Rurik- Dynasty Project) sekä mm. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Skotlannissa, Walesissa, Ranskassa, Baltiassa ja Venäjällä, jotka ovat suomensukuisten alueilta lähtöisin.

     SL- Lisäys*: Viimeisimmät tiedot N- haplorymän syntypaikasta viittaavat Siperian Baikaljärven ympäristön Mal`ta kulttuuriin, josta N- ryhmä olisi levinnyt suoraan Eurooppaan ja Suomeen ja Baltiaan (Skandinaviaan). Kiinalaiset ja japanilaiset ovat samaa alkuperää NO - ryhmästä, jotka mm. N- ryhmää siirtyi Siperiasta eteläisimmille alueille Kiinaan ja muualle Itä -Aasiaan.  N- ryhmän leviäminen yhteisestä Baikaljärven asutusalueelta on alkanut n. 24.000 eaa.
     Eurooppan suuntaan muuttaneet (ural  > Finnish- kieli) N- ryhmän yDNA väestö on ollut suurristanmetsästäjiä ja pelkästään miesryhmiä. Suurriistanmetsästäjien naiset olivat eurooppalaisia suomensukuisia mtDNA esim. U- ryhmää (se on vanhimpia Euroopassa- eniten ko. genetiikkaa on edelleen Suomessa). Tästä johtuuu osittain Euroopan N- ryhmän väestöjen myöhempi vaaleampi ihonväri (myös vaaleat hiukset ja silmät- siniset, jota on eniten Euroopassa juuri suomalaisilla) myös mm. jääkauden aikaisen auringonvalon (D-vitamiinin) puutteen vuoksi iho on jäänyt vaaleaksi. Suomalaisten ja balttien suurin ero tulee verrattuna kiinalaisten ja mongolien ulkonäköön tulee siitä, että eurooppalaisilla N- ryhmän miehillä on tunnetusti ollut vain eurooppalaisten naisten kanssa yhteistä autosomalista (pääasiassa mtDNA U- ja H- haploryhmän naisten kanssa) genetiikkaa, jääkauden ajoista alkaen.
     Euroopan N- ryhmän miehillä ei ole ollut yhteistä autosomalista genetiikkaa aasialaisten naisten kanssa. Nämä edellä mainitut syyt osaltaan jo osoitaisivat, että Euroopan suomensukuisten N- ryhmän miesten matka on alkanut suoraan Siperian Baikalin alueelta ilman pohjoisen Kiinan tai Mongolian mutkaa (Huom. em. allekirjoittaneen väite eroaa FT DNA lausumasta).     17.

     Suomensukuisten väestöjen laajat alueet Euroopassa ja Aasiassa
     (suomensukuisten kielialueita edelleen useita):

     Tämän em. maanviljelyn aloitukseen liittyvän tutkimuksen ja samalla viimeisimpien geenituloksien perusteella on todettava, että suomensukuiset metsästäjäväestöt ovat hallinneet alkuaikojen kivikautista (tattari-) maanviljelyä, metsästyksen ohessa, myös nyk. Baltian ja Suomen alueilla, sekä Skandinaviassa-  varhaiskampakeramiikan ajoista alkaen 5300- 3000 eaa.

     Ks.en.Wiki, linkki > https://en.wikipedia.org/wiki/Pit%E2%80%93Comb_Ware_culture

     Suomensukuisten alueilla maanviljelyä oli tutkimuksenkin mukaan harjoitettu jo ennen neoliittisen maanviljelyväestön saapumista Keski- Eurooppaan ja Itämeren rannoille (varhaiskampakeramiikan suomensukuisten alueille), ko. neoliittisen maanviljelyn saapuminen em. alueiden eteläosiin ja siitä miesryhmiä Baltiaan ja Suomeen ja Suomen kautta Ruotsin alueille, tämä on ajoitettu välille 3200 -2000 eaa. 
     Vasta n. 3200 eaa. vasarakirvekulttuuri ( = nuorakeraaminen kulttuuri) levisi pohjoisemmaksi Weikselin alueellta Baltiaan ja Suomeen, ja nimenomaan pienten suhteellisen vähäisten (määrältään) miesryhmien välityksellä, jotka assimiloituivat täysin suomensukuisiin väestöihin ko. alueilla (su-kieli ei vielä silloin vaihtunut - tästä laajempi yhteenveto alla).
      
                             
     Vasarakirveskansaan kuuluneet kaskiviljelyryhmät näyttävät sekaantuneen (assimiloituneen) lounaiseen "hämäläiseen" pyyntiväestöön jo n. 2000 eaa. mennessä, muodostaen muinaissuomalaisen Kiukaisten "maanviljely-" kulttuurin.  
     Mitä asiantuntijat sanovat maanviljelyväestöstä (ennen yllämainittua Helsingin Yliopiston  arkeologiseen - ja siitepölytutkimukseen perustuvaa ikäajoitusta maanviljelystä):
     Professori Jouko Vahtola toteaa myös vasarakirveskulttuurien assimiloituessa hämäläisiin Helsingin - Porin väliselle alueelle syntyi n. 2300 eaa. alkaen Kiukaisten kulttuuri, joka on varmuudella ollut kaskimaanviljelyväestöä.  Professori  Jouko Vahtola 2004:16 toteaa Kiukaisten kulttuurin ajasta, että:
     " Kiukaisten asutus sijaitsi rannikoilla, mikä osoittaa pyynnin tärkeyttä elinkeinona, mutta ihmiset olivat varmuudella myös maanviljelijöitä, siitä kertovat puusirpit ja jauhinkivet sekä tähän aikaan n. vuodesta 2300 alkaen ajoitetut viljan siitepöly- ja jyvälöydöt. 
     Merkkejä viljanviljelystä (viljan kaskeamisesta) on myös sisämaassa Hämeessä..."                                          

     Prof. Jouko Vahtolan Suomen Historissa (2004) mainittu maanviljelyn olleen osana myös Kiukaisten kulttuurissa (n.2300 eaa.) ja  tämä yllä linkitetty tutkimustulos yhdessä antavat aivan uudenlaista - merkittävää tietoa, joka poikkeaa täysin mm. su- kielitieteen nykyvirtausten erikoisista mm. ajoitukseen perustuvista väitteistä (PS. SL-lisäys; kuitenkaan kielitiede ei voi tietää maanviljelyn aloituksesta tai siitepölytutkimuksista, ja koska kielitiede ei voi tietää 6000 vuotta vanhempia asioita [ kun siltä puuttuu konkretia - ei ole edes arkeologisiin kulttuureihin perustuvia näytteitä ]. Usein kielitieteilijän lausumana on kuultu erikoinen ylimielinen / - virheellinen väite on, ettei kielitiede ei tarvitse poikkitieteellistä tietoa - ks. tarkemmin näiden sivujen aineistoa).

     Mitä asiantuntijat sanovat arkeologiasta (edusta kielitieteeseen nähden) ja kielitieteen rajoituksista, kielitieteen omista ajoitusmahdollisuuksista tai yli traditionaalisen rekonstruktiometodin 6000 vuotta vanhemmpien kielitilanteen arvioinnista (vrt. mitä edellä oli mainittu kielitieteen ongelmista): 
     1) "Mitä lähinnä kielitieteen valossa voidaan sanoa suomen kieltä ja sen esiasteita puhuneiden ihmisten esihistoriasta; Arkeologia on suorastaan pakko ottaa mukaan, sillä arkeologialla on suuri etu kielenhistoriaan verrattuna - esihistorialliset arkeologiset kulttuurit voidaan nykyään luotettavasti ajoittaa "  (Professor Koivulehto, Studia Generalia, Syksy 2003:81-81).                 
     2)  Traditionaalinen rekonstruktiometodi ei pysty määrittelemään alueen 6000 vuotta vanhempaa kielitilannetta (prof. R. Grunthal).
      

     Joidenkin suomenkielen tutkijoiden (suomalaisten suomenkielentutkijoiden edustajien) mukaan (kaikki-) suomalaiset olisivat saapuneet Suomeen vasta ajanlaskun-vaihteen jälkeen, ja heidän väitteidensä mukaan samoihin aikoihin kuin maanviljelykin on saapunut Suomeen (Junttila ???)Tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa, maanviljeys on aloitettu Suomessa paljon n. 3000- 5000 vuotta aikaisemmin kuin mitä kielitieteilijät ovat julkaisuissaan väittäneet (ks. em. Helsingin Yliopiston maanvljelyä koskeva tutkimus osoittaa sen. Tästä asiasta on useita lähteitä mainittu tämän Kotisivun erikohdissa - maanviljeyn saapumisesta Suomeen > http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/ ). Traditionaalisen suomenkielen- metodien kannattajat pitävät tästä teoriastaan todella vahvasti kiinni, koska muutoin väittetyt teoriat ei toteudu (tapahtumien ajoitus on kielentutkijoiden väitteiden suurin ongelma, kuten myös tapahtunut kielenvaihto, jota rekonstruktiometodi ei tunnista).

    • Uutta tietoa on myös se, että mm. tattarin ja ohran viljelyä on todennäköisesti harjoitettu suomalaisten ja suomensukuisten toimesta ennen neoliittisen maanviljelyväestön olemassaoloa Keski- Euroopassa. Nyt on todettu viljelyn tulleen Itä-Aasiasta  Eurooppaan ja Suomeen jo n. 7000 vuotta sitten (ks. edellä Helsingin Yliopiston tutkimus).

     Tämä tutkimustulos sopii erinomaisesti yhteeen uusien suomalaisten ja suomensukuisten mm. N- ryhmän geenituloksien kanssa

     (joista tarkemmin alla).

     Suomensukuisille tyypillisen yDNA  N- haploryhmän ensimmäinen geenimutaatio olisi
     (nykytiedon perusteella)  tapahtunut Siperian Baikal-järven alueella ns. Mal`ta kulttuurin  n. 24.000 eaa. aikana (M231 mutaatiosta alkaen).
     Sen jälkeen - jääkauden maksimin jälkeen (LGM) -  uralilaiset / suomensukuiset väestöt ovat levinneet Eurooppaan laajalle alueelle (pääelinkeinona aluksi suurriistanmetsästys ja myöhemmin metsästys- keräily), näiden miesryhmien yDNA on ollut N- haploryhmää. Maanviljejyn leviäminen Itä-Aasiasta ei olisi mikään ihme, koska suomensukuisia metsästäjäväestöjä on ollut huomattavia määriä ollut  Aasiasta - Eurooppaan, ennen indoeurooppalaisten nousua ko. suomensukuisten alueille (ks. mm. indoeurooppalaisten levineisyyskartat ja aika, tämän kotisivun eri kohdissa mm. kohdassa 9).
     Lisäksi  on huomattava, että nykyisinkin suomensukuisia (-kielisiä väestöjä) on kielenvaihdoista huolimatta- jatkuvana nauhana edelleenkin tunnistettavissa Siperiasta - Baltiaan ja Suomeen saakka. Siksi on todella suuri mahdollisuus, maanviljelyn - tattarin - ohran viljelyn -  ensimmäisinä levittäjänä (5300- 4200 eaa.) ovatkin olleet suomensukuiset metsästäjäväestöt. 
          • 18.
     KALEVALA - AIKA SUOMENSKUISTEN VÄESTÖJEN (
     Kampakeramiikan-) ALUEILLA? 
    • Kalevala, the Finnish national epic. 
     Kalevala -eepoksen suusanallinen kerronta on huomattavasti vanhempaa kuin mm. Nestorin kronikka tai esim. Skandinaviset Saagat.

     Siksi Kalevala- eepoksen todellisuus on vaikeampaa sijoittaa kartalle, onko tapahtumat olleet laajalla alueella suomensukuisten Itämerensuomalaisten ympäristössä, Virossa - Saarenmaalla tai Suomessa - Kiukaisissa? tai Kvenlandissa, joka oli suomalaisten aluetta Finnmarkista Norjaan ja Ruotsin isojen järvien alapuolelle vielä n. 600- 800- luvulle saakka ja idässä karjalaisten - vepsäläisten - bjarmilaisten Vienanmeren Kuolan nimemimaalta -novgorodilaisten alueille - ja pohjoisessa suomensukukielisten saamelaisten aluilta Varangian vuonosta- Ruotsin ja Norjan vuoristoalueilla, etelään Värmalannin - Oslon alueille saakka.
     Myöhempi Kalavala- aika on tällä laajalla  alueella ollut ennen germaanien nousua Skandinaviaan, silloin pohjoisosat ovat  muuttuneet nimitykseltään Kvenland alueeksi ajanlaskunvaihteen - 600-luvun jälkeen. Eteläisemmät Itämerensuomalaiset alueet olivat edelleen Baltiasta- Novgorodin- Karjalan alueilla suomensukuisten ja nimenä Finland ja Eesti  (Liivinmaa, Kuurland, Preussi jne.).

     Vanhat kansanrunot kertovat lähinnä ajattelun ja uskomusten historiasta, mutta ne ovat saattaneet tallentaa jälkipolville tiedonmurusia myös historiallisista elintavoista. Ne eivät välttämättä kerro tarkkaa faktaa yksittäisistä historiallisista tapahtumista, mutta tarjoavat ikkunan kulttuurin historiaan. Elina Palola 2009:19 (Kuusi 1980: 12 - 14; Siikala 1985: 308, 1987: 18 - 19; Sarmela 1994:189).
     Ks. myös Seppo Liukko - teksti vuodelta 2008 - Kalevalaisesta perimätiedon merkityksestä suomensukuisten ja - suomalaisten (esi-)  historia- arvioinneille (vrt. saagat ja kronikat): http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/artikkelit/c1a.%20%20nimitutkimuksessa-perimatiedon-merkitys-ja-historianlahteet.htm

     Kalevala on /oli ikäänkuin hävinnyt. Kalevala aikaa jotkut sanovat myyttiseksi ajaksi- ikäänkuin sellaista ei olisikaan ollut olemassa. Kuitenkin siitä on kirjoitettu samalla tavoin kuin muitakin kronikoita ja saagoja, joiden todenperäisyys on mahdollista ainakin osittain. Ks. tähän liittyen Kalevala - kirjoitus, jossa on taustaa mahdollisille tapahtumille Kalevala aikana - linkki  > http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/PDF/Kalevala_kulttuurin_esihistoriatutkimus_SeppoLiukko_2011.pdf

     Kalevala aikaa myöhemmät tapahtumat (esim. Kvenland) ovat  ajalta hieman ennen historiallista aikaa ja myös nämä saagat ja kronikat on kirjattu muistinvaraisesti
      ylös n. 1200 -luvulla. Esimerkiksi Nestorin kronikassa kerrotaan esim. Novgorodin uuden hallitsijan valitsemisesta (n. 862AD), se on kuitenkin kirjoitettu n. 200 vuotta tapahtumien jälkeen. Nykyisten geenitutkimusten perusteella asiaa voidaan tarkastaa onko sellaista tapahtunut, on myös todettu näiden olevan suomensukuista (Finnic Tribes) N-L550 Rurik- ryhmää (Tarkemmin kohdassa 11).  
     Norjalaisten - ja islantilaisten Viikinkien saagat kertovat myös jälkikäteen mm. Kvenland- Finland alueista ja suomalaisista alueen hallitsijoista? Miksi? 

    • Suomen/ Finland alueella oli jo Vasarakirveskulttuurien jälkeen kaksi saman alkuperäisten hämäläisheimojen aluetta, nimittäin sisämaan metsästäjä- keräilijät (lappalaiset) ja Etelä- Länsi Suomen maanviljely hämäläiset (n. 3000 eaa. jälkeen tulleet nuorakeraaminen eli vasarakirvesön miesryhmät assimiloituivat hämläisiin väestöihin, ks. tarkemmin tämän kotisivun mm. kohdat 7-8 ).

     PS. Itämerensuomalisia (Finnic) väestöjä oli edelleen Baltiasta - Novgorodissta - Eestissä - Bjarmiassa - myös vepsän- merjan väestö lasketaan itämerensuomalaisten kieliin, lisäksi  Fennoskandia mm. Ruotsin alkuperäinen suomensukuisten meän- kieli kuuluu itämerensuomalaiseen kieliryhmään jo kivikaudelta alkaen - rautakauden loppulla - vielä Tukholman korkeudella - nykyisin kieliraja on siirtynyt pohjoisemmaksi. 

     Kvenland - alueen olemassaolosta on huomattava määrä saagojen kirjoituksia, niissä Suomi (Finland) sijoittuu osittain Kvenlandin eteläpuolelle Suomen eteläosien - Itämeren ympäristön ja - Gotlannin - eli itämerensuomalaisten alueille, myös ns. Kvenland - alueen kieli on ollut itsämerensuomi, meän- ja kveenien kieli (Ruotsi - Norja- Finnmark). Ks. itämerensuomalaiset kielet kalevalaisena aikana - Itämeren ympäristössä, teksti Seppo Liukko 2011 http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/artikkelit/c15.kantasuomikalevala-aikana.htm


     19.
     > FINLAND  JA KVENLAND ajan merkkejä (ks. myös Kartta ja teksti kohta 14 - alla)

     Suomalaisten Kvenland - ajan alkuperäisiä merkkejä olisivat suuret mäkilinnat; Kernave (Liettua), Novgorod (nyk. RUS), Uppsala (SWE) ja mm. Suomessa.
      
     Katso myös en. Wikipedia , linkki >
      http://en.wikipedia.org/wiki/Kvenland

     Kvenland alueet;
     Näitä alueita hallitsi  ajanlaskun vaihteesta jopa 1100- luvulle ( rautakauden loppupuoli) Norjan 1200- luvulla kerättyjen saagojen mukaan Gotlannin - Suomen ja Kvenlannin kuningas Fornjotrin -suku, mainitaan että Finnäs asuttivat vuoret (-
     suomalaiset ja suomensuk.kielien saamelaiset).
     Kvenland aika on ollut n. 800 vuotta ennen Viikinkien aikaa. Vasta n. 800- luvulla Kvenland alueen pääasiassa Suomen, Ruotsin Viikingit (Varjagit) laajensivat alueitaan Venäjän suomensukuisten ja juuri sinne tulleiden slaavien alueille (esim. Novgorod), ja toisaalta Kvenland Norjan - Orkneysaarten alueilta Skotlantiin, Englantiin  - ja ympäristön saarille sekä mm. Ranskan Normandiaan ja sieltä Englantiin (näissä on nykyisten geenitutkimustietojen perusteella ollut merkitävä osa myös N- ryhmän miehiä).
     Saagojen mukaan Kvenland alueet ovat olleet Suomessa- (Botnia alueelta ulottuen Ahvenanmaalta - Bjarmlandiin - Karjalaan)- ja Finnmarkiin - Varangian vuonoille (nämä alueet olivat suomensuk.alueita- silloin ei ollut Norjaa tai Ruotsia),  sekä nyk. Ruotsissa - Smålannnin alueilta - Norlantiin- Botniaan (nämä  eivät olleet Ruotsin aluetta,  silloin tämän alueen väestö suomensuk. meänkielisiä - ennen germaanien nousua)  - silloin Ruotsin alueesta n. 2/3 kuului Kvenlantiin, sekä Gotlannissa (joka ei ollut Ruotsia), mainittakoon että mm. nyk. Norjan alueella mm. Hålogaland (Finnmarkin alueen eteläpuolella) ja myös Orkney-saaret ovat Saagojen mukaan olleet Kvenland - alueita (ks. Orkeneyinga saga > Fornjotrin [suom. - jotuni] - mm. Norjan perustaminen).


     Arkeologisten tutkimusten mukaan  (liittyy edelliseen maanviljelyn alkuaikaa koskevaan tutkimukseen- tutkimuksen yhteydessä myös 600- 90- luvun asukkaista) Suomessa Jaalan Huhdasjärven alueella olisi elänyt suomalainen Kvenland (100/600 - 800 AD) - ja myöhemmin samalla alueella Viikinkiyhteisö (800-1000 AD) , joka on ylläpitänyt kalmistoa - Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan,  600- luvulta 1100- luvulle (AD).
     Tämän laajan yhteisön nimenä on voinut olla suomensukuisten hallitsema Kvenland. Tämän ajan asutusta on ollut usealla alueella  Suomessa, kuten viimeisimmät löydöt Ahvenanmaan Kvarnbossa, joka on arkeologisten kaiuvausten perusteella ollut Viikinki- kylä. 
     (Huom. Suomen ja Kvenlandin Viikinkien asutusalueita (löytöpaikkoja) ovat esimerkiksi em:t
      Jaala, Gotland ja nyt myös Ahvenanamaa).

     N- group is Finnic origin (also N- L550 Varangian, - Vikings, - Rurik and - Baltic) .
     Geenitutkimuksen perusteella  voidaan sanoa, että Viikinkien N-haploryhmän miesväestö on kaikki suomalaisia tai suomensukuisia.
     Siksi myös nykyiset N- ryhmän Viikinkien jälkeläiset ovat alkuperältään suomalaisia ja suomensukuisia:
     Haploryhmät esim. N-L550, näitä N- ryhmän jälkipolvia löytyy mm. Orkneysaarilta, Norjasta Halgolandista, Ruotsista, Tanskasta, Englannista, Irlannista, Hollannista, Ranskasta ja Scotlannista, joka osoittaa näiden N- ryhmäläisten osallistuneen laajalti Länsi- Euroopan "matkailuun, kuten myös Idässä esim. Rurik - L550 miesryhmät.


     Viikinkien N- ryhmää (Finnic- suomalaisia) Englantiin n. 1300- 2000 vuotta sitten (Kvenland ajalla?)  
     Fenland District:
    • Fenland, Cambridgeshire, Iso-Britannia. Fenland - Wikipedia, vapaa tietosanakirja. 
    • en.wikipedia.org/wiki/Fenland
    • Fenland on Cambridgeshire alueella, Englannissa. Katso: Fens - Wikipedia, vapaa tietosanakirja, en.wikipedia.org/wiki/The_Fens. KARTAT (alla): Fenland, Cambridgeshire, Iso-Britannia


    • Fenland, Cambridgeshire, UK.   Fenland - Wikipedia, the free encyclopedia

      > en.wikipedia.org/wiki/Fenland.


     Tiedosto: Fenland UK Locator map.svg
     Fenland is a local government district in Cambridgeshire, England. Its council is based in March, and covers the neighbouring market towns of Chatteris,
     See: ‎The Fens - Wikipedia, the free encyclopedia, linkki > en.wikipedia.org/wiki/The_Fens.

     KARTTA: Fenland, Cambridgeshire, UK.