Tidligere styreverv:

AF Gruppen ASA, NRK, Maihaugen, Migration Policy Group (Brussel), Dansens Hus, Universitetet i Oslo/samfunnsvitenskapelig fakultet,  Transparency International (Norge), Aker Universitetssykehus


Kjernekompetanse

 • Ledelse og administrasjon

  • 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i privat og offentlig sektor
 • Endringsledelse og kulturkartlegging
  • Konsulenterfaring fra prosjekter i Norge og utlandet i forbindelse med omstillingsbistand knyttet til IT-implementering, oppkjøp og sammenslåing, prosessforbedring, kulturendring, nedbemanning o.l.

 

Hva jeg kan bidra med i styresammenheng

 • Ledelse og organisasjon
 • Konsulenterfaring fra prosjekter i Norge og utlandet i forbindelse med omstillingsbistand knyttet til IT-implementering, oppkjøp og sammenslåing, prosessforbedring, kulturendring, nedbemanning o.l.
 • Profilering og kommunikasjon  
 • Innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Nettverk innen forskning, organisasjonsliv, media og det politiske Norge
 • Omdømme og samfunnsansvar

 

Typer bransjer og selskaper hvor jeg kan bidra

 • bransjer som er dominert av ingeniører eller økonomer som f.eks. energi, teknologi.
 • selskaper som er i en ekspansjonsfase f.eks. gjennom internasjonalisering og oppkjøp.
 • selskaper som har nytte av et uavhengig blikk på organisasjonsstruktur, ledelsesprosesser, mediakontakt og samfunnsimage.


Utdannelse

Embetseksamen i sosialantropologi, Magister artium, Universitetet i Oslo

Cand. mag. (kinesisk språk og kultur, sosialantropologi, prosjektarbeid), Universitetet i Oslo


Yrkeserfaring 

Periode

Arbeidssted

Tittel

2005- dd     

Long & Olsen  

Daglig leder/ Konsulent

2003-2005

Likestillingssenter   

Direktør

1998-2003        

Deloitte

Leder av forretningsområdet Endringsledelse

1994-1995        

Europakommisjonen (Brussel)           

Nasjonal ekspert

1989-1998        

Kommunaldepartementet   

Byråsjef

  

Annet

Språk: kinesisk (morsmål), engelsk (flytende), malay (flytende), norsk (flytende) og fransk (noe)

Jurymedlem: Borgarting lagmannsrett

Leder av flere ekspertgrupper i Europarådet

Tidligere avisspaltist (Aftenposten, 2005-2010)