Intervju

är en samtalsform som primärt utgörs av att en person ställer frågor till annan person. Mest känd har intervjun blivit som ett journalistiskt arbetsinstrument som har utvecklats som arbetsmetod inom bland annat psykologi och som datainsamlingsform. Pionjärer var Benjamin H. Day som i The Sun införde humoristiska domstolsreferat efter en modell som blivit populär i brittiska söndagstidningar. Detta förfarande kopierade James Gordon Bennett, grundare av New York Herald, och utvecklade även begreppet. Steget från att ordagrant återge förhören mellan domare och åtalad till att själv gå in i förhörsrollen, men nu ute i levande livet, var inte långt. Detta steg tog Bennett när han intervjuade vittnen till ett mordfall i New Yorks hamn. Han återgav "förhöret" med frågor och svar, som i domstolsreferaten, och genom att uppträda som en allmänhetens utsände ökade han sin trovärdighet. Bennetts intervju med bordellmamman Rosina Townsend, publicerad den 16 april 1836, ansågs länge vara den första formella intervjun i amerikansk journalistik. En sådan exakt födelsedag har få genren. Arbetsinstrumentet intervju utvecklades således successivt från 1830-talets mitt. Metoden att med frågor, direkt eller indirekt återgivna, förmedla viktig information visade sig särskilt nyttig i kristider, t.ex. under nordamerikanska inbördeskriget och - när metoden nått Europa - under fransk-tyska kriget. Långt in på 1900-talet kvardröjde en misstro mot denna "yankeeska" metod. Genom utvecklingen av radio och TV-mediet, där både intervjuaren och den intervjuade kan följas i bild, har olika former av intervjuer vuxit fram, från det stillsamma samtalet till skjutjärnsintervjuer där journalisten ställer hårda och obekväma frågor. I takt med mediernas ökande roll i det politiska livet har frekvensen av intervjuer vuxit markant. Ska bli spännande att se hur det en gång journalistiska arbetsinstrumentet kommer att användas i framtiden och vilken funktion den kommer att ha.  

Underordnade sidor (7): Ernst Kan Dee Liv Maria Sissela Theresia Wictor
Comments