Tidslinje

 

 
Tidslinjen visar ungefär vilka år de olika strömningarna inom litteratur var aktuella.  Eftersom kommunikationen i Europa inte såg ut som den gör idag , tog det lång tid för stilarna att spridas från det land där de startat. Det innebära att åren inte är exakta och de olika stilarna överlappade varandra och äldre stilar levde kvar samtidigt som nya stilar kom.
För att kunna läsa mer om respektive strömning, kan du trycka på länkarna här: De första berättelserna  
    Antiken    Medeltiden      Renässansen    Barocken    Upplysningstiden        Romantiken         Realism och Naturalism    1900-talet -En tid av snabba förändringar