Övriga punkter‎ > ‎

LPP-Plan och mål

Vad skall vi göra

Vi kommer att gå igenom hur litteraturen har utvecklats, från före vår tidräkning, till idag. Vi kommer att läsa stycken ur olika texter från dessa tider och prata om hur språket, stilen och innehållet har förändrats. Vi kommer även att jämföra de klassiska böckerna med nutida filmatiseringar eller nyskrivna versioner av berättelserna. Fokus kommer att ligga på förståelse av berättande texter av olika slag och att få en kännedom om litteraturens historia.

Varför detta är bra att lära sig

Genom att förstå sin historia, förstår man också sin samtid. Genom att se hur litteraturen förändrats genom historien och hur den har påverkats av samhället där den skrevs, kan vi börja titta på hur litteraturen idag ser ut och vad i samhället som kan påverka hur den ser ut. En större kunskap om några av historiens största och kändaste verk kan göra att man förstår nutida film och böcker på helt nytt sätt. Det finns vissa böcker som skrivs och blir till film, om och om igen i olika versioner. Den bioaktuella Gullivers resor med Jacks Black i huvudrollen blir ännu roligare om man vet att filmen är baserad på en bok som skrevs för 350 år sedan och om man kan den boken. Samma sak är det med många böcker och en mängd filmer.

 

Målen med arbetsområdet är:

·         Att du skall kunna beskriva din upplevelse av läsningen och berätta om huvudhandlingen av det du läst.

·         Att du skall kunna förklara sambandet mellan det du läst och egna erfarenheter, filmer som du har sett eller andra böcker som du har läst.

·         Att du skall kunna namnet på de författare vi kommer att arbeta med och sätta samman författaren med dennes verk.

·         Att du skall bli medveten om sambandet mellan hur samhället ser ut och vad man skriver om, och kunna beskriva detta kort.
 
Arbetssätt och examinationsformer
Vi kommer att jobba med föreläsningar, gemensam och enskild läsning. Du kommer att examineras på dina svar på uppgifter och ditt deltagande i gemensamma diskussioner/föreläsningar, samt i deltest på varje tidsepok. Deltesten kommer att ske i skriftlig form och i dramaform.   

 

Vad Lgr 11 (Läroplanen) säger om detta

Ett historiskt perspektiv

Genom att förstå sin historia, förstår människan också sin samtid.

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.”

”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap för framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” (ur Skolan uppdrag. Lgr11)

Ur Syfte. Kursplanen för Svenska
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

    I mötet med olika typer av texter skall eleven kunna utveckla den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språkets historia och utveckling.
 
Ċ
Sandra Sundberg,
6 nov. 2011 08:58
Comments