Litterärt mottagningsrum


Uppläsning från biblioteksdagen på Pauli gymnasium där jag och några av mina modiga poeter läste dikter från kursen.

Biblioteksdagen

Med stor förtjusning vill jag här visa vad en av mina hall of fame-stjärnor presterat.

Sandrine Bentanzo 


Info


Om du är studerande på kursen så gå vidare till rubriken planering där allt material till kursen finns.

 
 
Välkommen!
 
Kursen litterär gestaltning kom till s:t Pauli år 2008 och har sedan dess varit födsloplatsen för många litterära storverk och även en garderobs-utträdesplats för mången litterär storhet. 2012/2013 förlorades kursen tillfälligt till St Petri men återerövras i och med 2013/2014. Nu är den dock i ny dräkt efter att gymnasiereformen 2011 trätt i kraft. Namnet har därigenom också ändrats till Skrivande.
 
D u som är här på tillfälligt besök kan njuta av de litterära alster som svettats fram under min tyranniska ledning. Jag vill dock poängtera att min roll enbart är att ömsom heja ömsom hota, och de ljuvligheter som här kan reta din fantasi är frukten av de studerandes egna kreativitet och konstnärlighet.
 
Mvh
 
Björn Westerström, enväldig litterat och kursledare