תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ב

רציונאל

* לעורר סקרנות, התעניינות ויצירתיות;

* לעודד עבודה עצמית והעמקה;

* פיתוח מיומנויות השוואה והסקת מסקנות;

* שיפור מיומנויות כתיבה וקריאה;

* שימוש במיומנויות שהתלמיד רכש;

* הרחבה לתחומי דעת נוספים;

* פיתוח חשיבה ביקורתית.

כל זאת, במטרה לפתח כישורי חשיבה כלליים וכישורי חשיבה ייחודיים לספרות (ראה מטרות ויעדים).

מטרות ויעדים

אלו המטרות והיעדים אשר עמדו לנגד עינינו והנחו אותנו בבחירת היצירות:

* הכרת סוגי טקסטים ותרומתם;

* הקניית כלים בסיסיים להכרת היצירה וניתוחה;

* הכרת וזיהוי של ז'אנרים שונים (תוך ידיעה שלא בכל ז'אנר יתקיימו כל מאפייניו);

* שליטה במונחים מקצועיים;

* רכישת מיומנויות שימושיות, תוך יכולת לאתר את המידע והכלים הנחוצים לסיפוק סקרנותו

  והתעניינותו של התלמיד;

* להציג בפני התלמיד מבחר רחב של יצירות שונות מתקופות שונות;

* הקניית מיומנויות קריאת יצירה.

 

והחשוב ביותר: אין לסתור את הטקסט ואין לאנוס אותו ובהחלט לא להתעלם ממנו.

להציג הוכחות מן הכתוב וטיעונים קבילים ומאוששים בעזרת דוגמאות וציטוטים.