תכנית לימודים נוספת - תל"ן

"אחת משני הסוגים של תכניות הרשות בלימודים.
תכנית רשות פרטנית למעוניינים ללמוד מעבר לדרישות 'תכנית הלימודים הרגילה'.
מתבצעת על ידי מילוי מטלות של הרחבה, העמקה, עבודות יצירתיות או השוואתיות וכו'."
(מילון "דרור")

מטלות תל"ן

בשכבה ח'

* כתיבת סיפור עם;

* כתיבת בלדה;

* ניתוח סיפור עם שלא למדנו;

* ניתוח בלדה שלא נלמדה;

* ציור תמונה משמעותית מתוך הסיפור / שיר  והסברו;

* שיח בין דמויות בסיפורים;

* שיח בין דמויות הבלדה;

* המחשת תכני סיפור באמצעות מצגת;

* המחשת מסרי הסיפור בכל דרך אומנותית אחרת.

 

סרטים:

סדרת סיפורי עמים, המחרוזת ,המשאלה, האביר השחור, נישואין נוסח תל אביב, הקמצן.


צפייה בהצגה "הקמצן" או לחילופין בעיבוד הטלוויזיוני.


בשכבה ט'

* ניתוח סיפור פוסט מודרניסטי שלא נלמד בכתה על פי מאפייניו;

* כתיבת שיר;

* יצירת מטאפורות ודימויים.


"לומד עצמאי - אחד ממצבי התפקוד: בעל ערכים ועניין פנימיים ומהותיים, בעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב מטרות ללמידה, מרוכז במשימות הלמידה, מסוגל לבצע משוב עצמי ולעשות בו שימוש משמעותי, מנהל את זמנו באופן יעיל ועומד בלחץ של משימות ומבחנים." (מילון "דרור")