צוות ספרות

מקשרת המקצוע - רחלי שליפקה 053-3368128

צוות המורים:

גליה קרן           054-4906154                               

ציפי בן-נון          052-8962676                  

רחלי שליפקה     053-3368128  

קליה שגיא         052-4575238

חנה אופיר        050-4052706


ישיבת צוות ספרות מתקיימת בימי שלישי, בשעה 07:45 בחדר המורים.

החדר מנוהל על-ידי רחלי שליפקה  drorlitra@gmail.com