לוח מבחנים

שכבה ח' מועדי מבחנים – מחצית א', תשע"ב

מועדי המבחן הרגיל

      ראשון     

 שני

 שלישי
רביעי 
 
חמישי 
 
 8:45      
 
 10:45      
 
 12:30    

   

מועד ב' יתקיים

בהצלחה


שכבה ט' מועדי מבחנים – מחצית א', תשע"ב

מועדי המבחן הרגיל

      ראשון     

 שני

 שלישי
רביעי 
 
חמישי 
 
 8:45      
 
 10:45      
 
 12:30    

   

מועד ב' יתקיים

בהצלחה