הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:

                                                                                             שכבה ח'       שכבה ט'              
*
מבדקים, מבחנים, מטלות-הגשה, הצגת ספר קריאה בכיתה      70%             80%                          

* תפקוד התנהגותי
                                                                    10%             10%                          
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי
                                                                         20%              10%                   
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן