Plocha kůže dospělého člověka střední výšky
 je 1,5–2 m².
 
 

Kůže je největším lidským orgánem. Je složena ze tří základních vrstev: epidermis, derma (o tloušťce 0,5–4 mm) a podkožní tukovou vrstvou

 
Funkce kůže 
Kůže je důležitý orgán, který má řadu životně důležitých funkcí. Zde uvádíme několik z nich:
  1. Ochranná - chrání tělo před mechanickým, chemickým a tepelným působením a před slunečním zářením. Také zabraňuje proniknutí bakterií do organizmu.
  2. Termoregulační - upravuje tělesnou teplotu.
  3. Vjemová - v kůži jsou specializované receptory pro vnímání tepla, chladu, bolesti a hmatových vjemů.
  4. Depotní – v podkožní tukové vrstvě je zásobárna energie a živin.
  5. Vylučovací – v kůži jsou mimo jiné i potní žlázy. Maz a pot chrání kůži před mikroorganismy a zároveň mají slabé dezinfekční účinky. Plně funkční kůže vylučuje 3,5x více toxinů z těla, než ledviny a střeva dohromady.
  6. Absorpční - kůže absorbuje vodu, vzduch a chemické látky z vnějšího prostředí. 

Struktura kůže 

Viditelná je pouze vrchní nejtenčí vrstva  kůže - epidermis. Její tloušťka je pouze 0,1 mm. Epidermis je složen z pěti vrstev:

1. Základní vrstva – nejspodnější. Je to jedna řada buněk, které se neustále dělí a ze kterých vznikají vrchní vrstvy epidermu.  V této vrstvě jsou buňky, které vytvářejí pigment melanin, jehož množství určuje zabarvení kůže. 

2. Ostnitá vrstva - se skládá z 5–15 vrstev buněk spojených hroty, mezi kterými protéká tekutina vyživující epidermis. 

3. Zrnitá vrstva  Jedna či dvě vrstvy buněk této kožní vrstvy jsou zrna keratogialinu (bílkoviny tvořící keratin – rohovinu kůže).

4. Lesklá vrstva –  jedna či dvě řady buněk, kde přetváří keratigialin na keratin. 

5. Růžová vrstva – nejvrchnější vrstva epidermu. Je tvořena zrohovatělými buňkami. Od ostatních vrstev epidermu se liší relativní odolností vůči vnějším vlivům.

Epidermis je vrstva kůže, která se neustále obnovuje: okolo 28 dnů trvá úplná obnova této vrstvy.

Pod epidermis je derma. Tloušťka této vrstvy je okolo 2mm. Dermu tvoří pojivová tkáň, síť kolagenových a elastinových vláken, vlasové váčky, cévy, pigmentové buňky, potní a mazové žlázy. Kolagen je základní stavební bílkovinou dermy.

Kolagen...

Výživu kůže zajišťuje rozvětvená síť krevních a lymfatických cév. Citlivost povrchu kůže k vnějšímu dráždění je dána přítomností velkého množství nervových zakončení v různých vrstvách kůže.

Pod dermou leží podkožní tuková vrstva. Tvoří ji volná pojivová tkáň vyplněná tukovými plátky.